ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2008-09

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

 ο κ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ

   Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών

   Χορήγηση άδειας για την διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων

   Ενημερωτικές οδηγίες σχετικά με τη νέα γρίπη Α (H1N1)

   Εταιρεία Νόσου Alzheimer

   6ο τεύχος του περιοδικού του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"

   Παρακολούθηση της Ασφάλειας των πανδημικών Α (H1N1) ν εμβολίων μετά την κυκλοφορία τους

   Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer

   Συμπληρωματική ενημέρωση προς επαγγελματίες υγείας

   Σχετικά με την συνταγογράφηση εντολών

   Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

   Ανάκληση της παρτίδας 90600742Α της βρεφικής κρέμας SINLAC. Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

   Κατάργηση υπ'αριθμ. 180/2009 προεδρικού διατάγματος "Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)"

   Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Παθολογικής Κλινικής του Παν/μίου Θεσσαλίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-10

   Διευκρινήσεις για την προσαρμογή των λειτουργούντων Φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις διατάξεις του Π.Δ. 84/01

   Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών

   Βασικές αρχές σχεδίου εμβολιασμού για το νέο Ιό Γρίπης A(H1N1)ν σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

   Σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών - Εμβόλιο κατά του Πνευμονιόκοκκου

   Συνδρομή επαγγελματιών υγείας στο πρόγραμμα εμβολιασμού για την Νέα Γρίπη A/H1N1ν

   Σχετικά με την άσκηση των γιατρών για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και λοιπές ειδικότητες

   Συμπλήρωση της Α3α/οικ.15230/1989 (ΦΕΚ 732/τ.Β'/02.10.1989) Κοινής Απόφασης Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.Ασφαλίσεων, "Κίνητρα για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου", όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε απο τις Α/οικ.62876/1992 (ΦΕΚ 771/τ.Β'/31.12.1992), ΔΥ1α/33202/1993 (ΦΕΚ 703/τ.Β'/10.09.1993) και Υ10γ/οικ.47058/2001 (ΦΕΚ 1793/τ.Β'/31.12.2001) όμοιες αποφάσεις."

   Τρόπος διάθεσης των εμβολιων κατά του πνευμονιόκοκκου

   Διάθεση του Αντι-ιικού Φαρμάκου RELENZA

   Διάθεση του Αντι-ιικού Φαρμάκου TAMIFLU

   Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών

   Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών

   Ανάκληση φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος MUCOTHIOL

   Τρόπος διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου

   Διευκρινήσεις συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

   Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών

   Τρόπος ανακοίνωσης διορισμού ιατρών σε θέση ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (κλάδος ιατρών ΕΣΥ)

   Ενημερωτικές επιστολές

   Δυνατότητα συνένωσης του "Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών" με το βιβλίο "Εσόδων - Εξόδων"

   Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση ιατρών

   Παράταση του χρόνου προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70/Α/01) των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

   Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση ιατρών

   Μέτρα πρόληψης μετάδοσης του νέου ιού γρίπης A/H1N1 - οδηγίες για ιδιωτικά ιατρεία

   Πρόληψη των επιπτώσεων απο την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

   Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση ιατρών

   Ιατρικές σπουδές στην Τσεχία

   Σχετικά με καρκινικούς δείκτες

   Μέτρα πρόληψης μετάδοσης του Νέου Ιού Γρίπης A/H1N1

   Τρόπος, διαδικασία, καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων ή μή) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

   Ανακοίνωση

   Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση ιατρών

   Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

   Ανακοίνωση Ι.Σ.Λ

   Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων απο Υγειονομικές Μονάδες

   Επιστολή - Πρόσκληση της Ετ. Παθ.Βορείου Ελλάδος (ΕΠΒΕ)

   Εκπαιδευτικό σεμινάριο "Τρέχουσες αντιλήψεις στην Αθλητική Ιατρική"

   Παράταση του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70/Α/01)

   Ψήφισμα Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση ιατρών

   Άρθρο Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

   Απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας Λάρισας

   ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

   Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση ιατρών

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

   Ειδικό πληρεξούσιο για ΟΠΑΔ

   Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση ιατρών

   Συμβάσεις ιατρών τέως Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ)

   Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται απο τον Ο.Π.Α.Δ.

   Προκήρυξη υποτροφιών για το πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ιατρών

   Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και υπολοίπων οργάνων

   Δήλωση

   Διευκρινήσεις για την "Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας"

   Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση ιατρών

   Ασφάλιση νομικής προστασίας Ιατρού Χειρούργου

   Εγκατάσταση ιατρείων σε περιοχές αμιγούς κατοικίας

   Απαλλαγή υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου γιατρών που έχουν εγγραφεί σε ιατρικές σχολές ημεδαπής ή αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1996 -1997

   Συμμετοχή ιατρών και οδοντιάτρων στις εξετάσεις ιατρικών και οδοντιατικών ειδικοτήτων

   Καταστάσεις υποβολής λογαριασμών συμβεβλημένων γιατρών

   Παράταση Συμβάσεων Ιατρών, Εργαστηρίων κ.λ.π. του Ταμείου

   Καταβολή εισφορών ΤΣΑΥ
(Κουμουνδούρου 24 - 4ος όροφος, Τηλ.2410250448)

   Αποτελέσματα εκλογών

 Τριμηνιαία έκδοση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"(Τεύχος 4 / Ιανουάριος - Μάρτιος 2008)

(Τελευταία ενημέρωση 24/01/2011)