ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2010ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

 ο κ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ

   Επιστολή "Ελευθερία" -17-6-2010

   Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

   Εισήγηση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

   Δελτίο Τύπου - Συνταγογράφηση

   Απάντηση στην επιστολή του κ.Γ Νταλέκου

   Σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα για τη διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ)

   Καινοτόμο Πρόγραμμα Πολυπαραγοντικής Αποκατάστασης Εξωτερικών Ασθενών με Λεμφοίδημα στο Π.Γ.Ν. Λάρισας - Διαδικασία Εισαγωγής

   Τακτική Γενική Συνέλευση - Εισήγηση Προέδρου

   Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών

   Λογαριασμός Αλληλεγγύης για την απόσβεση δημοσίου χρέους

   Συμβάσεις ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση του τ.Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ.ΤΑΞΥ)

   ΦΕΚ 2504/18.12.2009

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   ΟΠΑΔ - Αίτηση για Σύμβαση

   Δελτίο Τύπου Ι.Σ.Λ.

   Αναγραφή Α.Μ.Κ.Α. θεράποντων ιατρών στα συνταγολόγια (νέου τύπου)

   Φαρμακευτική ενημέρωση

   Μη εξόφληση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων

   Νομοθεσία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ

   Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος

   Ανάκληση αναγνώρισης Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των γιατρών

   Ερώτημα σχετικά με την εκτέλεση πράξεων bioffedback

(Τελευταία ενημέρωση 13/12/2011)