ΤΣΑΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

 ο κ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ

   Πληροφορίες για την ασφάλιση στο κλάδο ασθενείας

   Ασφάλιση υγειονομικών νέων ασφαλιζομένων, για περιόδους μη άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την απόφαση Δ.Δ 601/08

   Ασφάλιστρα - Β' Εξάμηνο

(Τελευταία ενημέρωση 24/12/2008)