ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΠΑΔ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

 ο κ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ


ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- Έντυπα - Έγγραφα ΕΟΠΥΥ \ Έντυπα-Δικαιολογητικά \ Έντυπα για κλινικές" βρίσκονται στη σελίδα www.eopyy.gov.gr


   Ανακοίνωση της σύσκεψης των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

   Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων

   Ενημέρωση Προέδρου για το ΕΟΠΥΥ - 19/3/2012

   Εξ.Επείγον - Έκδοση Χειρόγραφων συνταγών για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ

   Εξ.Επείγον - Ένταξη γιατρών με έμμισθη θέση στον ΕΟΠΥΥ

   Εξ.Επείγον - Οδηγίες για υποβολή πληρωμής παρακλινικών πράξεων απο γιατρούς ΕΟΠΥΥ

   ¨ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ" - Διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

   Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ

   Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 1/3/2012

   Παροχή οδηγιών

   Διαδικασία Προληπτικού ελέγχου ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

   Διαδικασία υπογραφής σύμβασης Κ.Α.Α. με ΕΟΠΥΥ

   Διαδικασία υπογραφής σύμβασης με Ι.Δ.Ε με ΕΟΠΥΥ

   Διαδικασία υπογραφής σύμβασης Ι.Κ. με ΕΟΠΥΥ

   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελεγκτών Ιατρών

   Νέες σφραγίδες συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ

   Διευκρινήσεις ΕΟΠΥΥ- 3/2/2012

   Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ- 6/2/2012

   Επιστολή ΙΣΛ προς Πρόεδρο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ- 6/2/2012

   Αντικατάσταση σφραγίδων υπηρεσιών υγείας ΕΟΠΥΥ

   Σχετικά με την εκτέλεση, υποβολή και αποζημίωση παρακλινικών εξετάσεων στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας

   Υποβολή μηνιαίων λογαριασμών από τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας

   Στοιχεία ΕΟΠΥΥ για αναγραφή στα φορολογικά στοιχεία

   Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνεργασίας Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ) ή Ιδιωτικών Πολυϊατρείων (ΙΠ) με τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων

Λοιπές δηλώσεις - www.eopyy.gov.gr

   Πλαφόν Ιδιωτικών Εργαστηρίων

   Σχετικά με ερωτήματα που αφορούν την συνταγογράφηση και την χορήγηση αναλώσιμων υλικών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

   Παράτυπη - παράνομη συμμετοχή στον ΕΟΠΥΥ

   Σχετικά με τους ελεγκτές ιατρούς του ΕΟΠΥΥ

   Παροχή οδηγίών συνταγογράφησης φαρμάκων για ασφαλισμένους του ΟΓΑ

   Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις υπηρεσίες υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

   Ανακοίνωση σχετικά με Έντυπο αναγγελίας εισαγωγής - εισιτηρίου νοσηλείας δικαιούχου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

   Επιστολή ΙΣΘ στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη συνταγογράφηση γυαλιών 19-1-2012

   Επιστολή - "ΕΟΠΥΥ και εργαστήρια"

   Δήλωση για την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. προς τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο ιδιωτικό τους ιατρείο

   Ι.Σ.Λ. - Ενημέρωση ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

   ¶ρθρο Προέδρου Ι.Σ.Λ. "ΕΟΠΥΥ και Ασφαλισμένοι"

   Ενημέρωση ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

   Δελτίο Τύπου ΙΣΛ

   Παροχή δυνατότητας συνταγογράφησης από μη συμβεβλημένους ιατρούς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

   Δελτίο Τύπου της Ν.Δ. για τον ΕΟΠΥΥ

   Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ - Δεκέμβριος 2011

   Επείγουσα ανακοίνωση για συνταγογράφηση - ΕΟΠΥΥ

   Επείγουσα ειδοποίηση για ΕΟΠΥΥ

   Απόφαση ΠΙΣ για Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

   Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ

   Η επόμενη ημέρα απο την έναρξη αναστολής των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ

   Οι αναστολές των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ, οι κοινωνικές επιπτώσεις και η ευθύνη των φορέων

   Εγκύκλιος σχετικά με υποβολή λογαριασμών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ προμηθευτών

   Επιστολή Προέδρου ΟΠΑΔ

   Νέα σφραγίδα ΟΠΑΔ

   Έκδοση σφραγίδας απο συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ ιατρούς

   Ανακοίνωση για ΟΠΑΔ

   Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών ΟΠΑΔ

   Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης φαρμάκων από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ

(Τελευταία ενημέρωση 20/03/2012)