ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ
   Δύο Θέσεις Εργασίας για Ειδικό Αιματολόγο, Specialty Doctor – Consultant in Haematology

   Προσφορά εργασίας σε γιατρούς

   Μια Θέση Εργασίας για Ειδικό Νευρολόγο, Specialty Doctor in Neurology.

   Δύο Θέσεις Εργασίας για Ειδικό Βιοπαθολόγο, Consultant in Microbiology in Scotland.

   Νέες Άμεσες Θέσεις εργασίας για Γενικούς Ιατρούς με πολύ καλή εμπειρία στο Accident & Emergency (Επείγουσα Ιατρική).

   Θέσεις εργασίας Ιατρών στην Αυστραλία με πολύ υψηλές απολαβές

   Δυο Θέσεις εργασίας για Ειδικό Γυναικολόγο, Specialty Doctor in Obs/Gynae.

   Έξι Θέσεις εργασίας για Ειδικό Παθολόγο, Specialty Doctor in Internal Medicine.

   Μια θέση εργασίας για Ειδικό Ρευματολόγο, Specialty Doctor in Rheumatology.

   Θέσεις εργασίας στην Μ.Ανατολή και στην Ευρώπη

   Ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

   Προκήρυξη του κλάδου γιατρών ΕΣΥ

   Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών

   Προκήρυξη ΟΚΑΝΑ

Προκήρυξη
Αίτηση

   Δημοσίευση της υπ'αριθμ. πρωτ. 10/02/8315/13076/3-8-09 απόφαση προκήρυξης του Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", μιας (1) θέσης ειδικευμένου γιατρού, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β', του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος.

(Τελευταία ενημέρωση 16/03/2012)