ΕΣΥ-ΟΕΝΓΕ

Απιστία λόγω ιδεοληψίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας...

Των Αστέριου Πόδα - Παναγιώτη Τουχτίδη - Capital.gr

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την ίδρυσή του με το νόμο 1397/1983 είχε ως κύριο στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών στους πολίτες της χώρας. Στην πορεία των χρόνων η "δωρεάν” υγειονομική κάλυψη στον δημόσιο τομέα διαχωρίστηκε σε είσπραξη νοσηλίων από τους ασφαλισμένους πολίτες μέσω των ταμείων τους, για τους απόρους με την έκδοση υπό προϋποθέσεις βιβλιαρίων Πρόνοιας και κάλυψη ουσιαστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και ιδιοπληρωτές. Με το νόμο 4238/2014 το σύστημα υγείας άλλαξε σελίδα αφού για πρώτη φορά έγινε μια προσπάθεια ενοποίησης όλων των φορέων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ταυτόχρονη νομοθέτηση ισότιμης πρόσβασης σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, ασφαλιστική του κατάσταση και τον τόπο κατοικίας του, μέσα από ένα καθολικό, ενιαίο και αποκεντρωμένο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας. Αργότερα το ίδιο έτος, η έξαρση που παρουσίασε ο αριθμός των ανασφαλίστων υπαγόρευσε την έκδοση της Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/3.6.2014 για τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄), "Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών" με θέσπιση επιτροπών και κριτηρίων για την δωρεάν εξυπηρέτησή τους στις δομές του Ε.Σ.Υ. και ταυτόχρονη προστασία του συστήματος από συστηματικούς εισφοροφυγάδες.

Η κυβερνητική αλλαγή του 2015 έφερε μια διαφορετική προσέγγιση στη φιλοσοφία της απρόσκοπτης πρόσβασης στο Ε.Σ.Υ. με το νόμο 4368/2016 και πυροδότησε ένα διαφορετικού είδους "πάρτυ” στον πολύπαθο χώρο της Υγείας...

Τα κενά του νόμου οδηγούν σε μεγάλες απώλειες εσόδων για τα Νοσοκομεία, για το Δημόσιο αλλά και για τη χώρα (από αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και ασφαλιστικές εταιρείες) όπως φαίνεται μετά το πρώτο διάστημα της εφαρμογής του, ενώ η μεγάλη αύξηση των ανασφαλίστων των 2 τελευταίων ετών δεν συμβαδίζει με την στασιμότητα, έως και μικρή ανάκαμψη της ανεργίας που παρατηρείται τα έτη αυτά. Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στις παρενέργειες του ανωτέρω νόμου που δεν προβλέπει όρια, εξαιρέσεις, υποχρεώσεις των πολιτών κλπ.

Οι παρενέργειες από την πρόσφατη νομοθεσία είναι οι εξής:

1) Κατ’ αρχήν η μη ύπαρξη ανώτατου εισοδηματικού ορίου (ουσιώδης διαφορά με τον παλαιότερο νόμο, ο οποίος αναφερόταν σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, χωρίς όμως και εκείνος να θέτει ποσοτικό όριο!), οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις, κατά τις οποίες πολίτες ανασφάλιστοι (σε ορισμένες φορές επειδή δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να ασφαλιστούν) με πολύ μεγαλύτερα έως πολλαπλάσια εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων ή/και κάτοχοι μεγάλων κινητών ή ακίνητων περιουσιών να χρεώνουν τις νοσηλείες τους στο νοσοκομείο και στο Δημόσιο, δηλαδή στους υπόλοιπους πολίτες που πληρώνουν υποχρεωτικά ή εθελοντικά τις εισφορές τους. Τέτοιες περιπτώσεις είχαν ήδη φανεί με τη χρήση του παλαιού νόμου, οπότε και οι αιτούντες την δωρεάν νοσηλεία υπέβαλαν τα εκκαθαριστικά τους και το Ε9/ΕΝΦΙΑ και κρίνονταν ανάλογα κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Κάποιες φορές παρατηρείται επίσης το φαινόμενο ασθενείς να έχουν πληρώσει ολικά ή μερικά (πχ λόγω συμβολαίου με ιδιωτική ασφάλεια) σε ιδιωτικές κλινικές, ενίοτε και υπέρογκα ποσά, ενώ φυσικά στο δημόσιο νοσοκομείο δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα.

Είναι επομένως αυτονόητο ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα εισοδηματικό και περιουσιακό όριο, κάτω από τα οποία να έχει εφαρμογή ο νόμος (π.χ. κάποιος μπορεί να μην έχει επαρκή εισοδήματα, αλλά τεράστια κινητή περιουσία, που φαίνεται π.χ. από την ένδειξη των τόκων στο εκκαθαριστικό), έτσι ώστε με την εξαίρεση των κραυγαλέων περιπτώσεων να εξομαλύνεται το αίσθημα της αδικίας όσων πληρώνουν αναγκαστικά εισφορές, έχοντας μικρότερες περιουσίες ή εισοδήματα.

2) Αδράνεια-αμέλεια ασφαλισμένων: Εμφανίζεται πλέον το φαινόμενο πολλοί πολίτες ενώ έχουν τη δυνατότητα ασφάλισης και μάλιστα χωρίς οικονομικό κόστος π.χ. φοιτητές (από τα ΑΕΙ, ΤΕΙ), έμμεσα μέλη οικογενειών κλπ να αποκρύπτουν αυτή την ιδιότητα και να επιμένουν να κάνουν χρήση του νέου νόμου, επειδή δεν θέλουν να μπουν στον κόπο των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παρόμοια αποφεύγουν αρκετά άμεσα μέλη άλλες απαραίτητες διαδικασίες για την (ετήσια) απογραφή, και αν την κάνουν αρκετά καθυστερημένα δεν ενημερώνουν για την ημερομηνία νοσηλείας, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται ηλεκτρονικά το ΗΔΙΚΑ, οπότε δεν μπορεί να γίνει και η αναγγελία στον ΕΟΠΥΥ.

3) Μη συνεργάσιμοι πολίτες – Άρνηση παροχής πληροφοριών: Επιπρόσθετα πολλοί πολίτες – επικαλούμενοι μόνο το δικαίωμα τους στη δωρεάν νοσηλεία – αρνούνται τις υποχρεώσεις τους που είναι καταρχήν η ενημέρωσή του ΑΜΚΑ τους και δευτερευόντως η παροχή πληροφοριών σχετικά με την τυχόν ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας από άλλους φορείς (πλην ΕΟΠΥΥ), η τυχόν ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλειας ή ασφάλισης σε άλλη χώρα. Σε αυτό δεν συμβάλλουν και οι συνεχείς επιστολές του υπουργείου, οι οποίες επικαλούμενες γενικώς και αορίστως τον νόμο αποτρέπουν τις επαφές με τον πολίτη. Σαν αποτέλεσμα πολλές νοσηλείες εν δυνάμει ασφαλισμένων δεν αναγγέλλονται με το νέο σύστημα στον ΕΟΠΥΥ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

4) Ανασφάλιστοι αιτούμενοι σύνταξης: Aιτούμενοι σύνταξη παραμένουν ανασφάλιστοι για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεταξύ 6 μηνών ως και πάνω από 3 χρόνια), - ακόμα και οι αναμένοντες σύνταξη αναπηρίας - και πολύ συχνά όταν την λαμβάνουν, αυτή δεν ισχύει αναδρομικά για το διάστημα αναμονής. Η κατάσταση αυτή πέρα από τα χαμένα έσοδα για το Νοσοκομείο, επιβαρύνει το προσωπικό που πρέπει να παρακολουθεί κάθε τέτοιο περιστατικό, αναγκαζόμενο τις περισσότερες φορές να το δέχεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα σαν δωρεάν νοσηλεία και βέβαια αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά του κράτους που θα έπρεπε ανθρώπους ασφαλισμένους επί δεκαετίες να τους ασφαλίζει και προσωρινά μέχρι την απονομή της σύνταξης.

5) Κωλυσιεργίες ασφαλιστικών ταμείων-Άρνηση ασφάλισης: Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται οι εξής περιπτώσεις:

5.1)Τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία των αυτασφαλιζόμενων (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ κλπ) σε πολλές περιπτώσεις αφήνουν χρονικά κενά στην ασφάλιση ή για μικρά χρέη παρελθόντων ετών αφήνουν ανασφάλιστο τον κανονικά για το παρόν ασφαλισμένο. Τέτοιες ακραίες περιπτώσεις που αγγίζουν τα όρια της παρανομίας έχουν παρατηρηθεί ειδικά στο ΤΣΜΕΔΕ (πχ 12 χρόνια εργαζόμενος μισθωτός με εισφορές παρέμεινε ανασφάλιστος για μικροποσό προ της 12ετίας, ελεύθερος επαγγελματίας που ξέχασε μια εμβόλιμη δόση ενώ πλήρωνε κανονικά τις επόμενες παρέμεινε επίσης ανασφάλιστος κλπ). Έτσι ενώ οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες πληρώνουν εισφορές, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν πληρώνουν το Νοσοκομείο.
5.2) Τα έμμεσα μέλη των ΤΑΠΟΤΕ και ΤΑΫΤΕΚΩ-ΔΕΗ για να καταφέρουν να απογραφούν πρέπει να αποστείλουν δικαιολογητικά σε Αθήνα με φαξ και ταχυδρομικά. Ακόμα και μετά παρέλευση μηνών όμως η ασφαλιστική ικανότητα στο ΗΔΙΚΑ δεν ενημερώνεται.
5.3) Όλα σχεδόν τα ταμεία (και ειδικά το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ) εμφανίζονται να μην αναγνωρίζουν τις αναδρομικές νοσηλείες. Ασφαλισμένοι κανονικά χωρίς διακοπή άμεσα ή έμμεσα μέλη για απογραφή ασφαλίζονται την τρέχουσα περίοδο. Ασφαλισμένοι καταγγέλλουν, ότι ενώ δείχνουν το εξιτήριο και νομίζουν ότι έχουν τακτοποιηθεί, ενημερώνονται ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει για συγκεκριμένη νοσηλεία. Ακραία περίπτωση η μη ασφάλιση των νεογνών με ήδη ασφαλισμένους γονείς από την ημερομηνία γέννησης και η απαίτηση από τους ασφαλισμένους να ξαναπάνε στο ΙΚΑ με τα ίδια έγγραφα που προσκόμισαν πριν λίγες ημέρες(!).
5.4) Εμφανίστηκαν καταχρηστικές περιπτώσεις από ΑΕΙ και ΤΕΙ μη κάλυψης φοιτητών που δικαιούνταν αναδρομική ασφάλεια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενώ το Δ.Σ. των ΤΕΙ Κ.Μακεδονίας έβγαλε απόφαση μη ασφάλισης των φοιτητών του, διότι καλύπτονται από τον νόμο των ανασφάλιστων!! (πριν κυκλοφορήσει η σχετική εγκύκλιος) Αργότερα έγινε ανάκληση της απόφασης αυτής.
5.5) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπάλληλοι/προϊστάμενοι των ταμείων, αλλά και άλλων φορέων (πχ ΚΕΠ), υποδεικνύουν στους υπό κανονικές προϋποθέσεις ασφαλισμένους, αλλά και στο αρμόδιο προσωπικό των νοσοκομείων(!) την δυνατότητα δωρεάν νοσηλείας.
Από όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προκύπτει σαφώς μια τάση των Ταμείων να αποποιούνται των υποχρεώσεων τους και να μεταθέτουν τα οικονομικά βάρη στο Νοσοκομείο.

6) Απώλειες εσόδων από ασφαλιστικές εταιρείες: Δεν υπάρχει η δυνατότητα εξακρίβωσης της ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλειας. Επομένως αν ο ασφαλισμένος δεν σκεφθεί να το δηλώσει ή σκοπεύει να το αποκρύψει (επειδή πχ θέλει να αποφύγει γραφειοκρατικές διαδικασίες αναγγελίας ή αν δικαιούται προσωπικής αποζημίωσης σε περίπτωση μη πληρωμής νοσηλίων από την ασφαλιστική εταιρεία, γεγονός που αποδεικνύεται εκ των υστέρων, όταν ζητούνται οι σχετικές βεβαιώσεις), το προσωπικό δεν έχει άλλη δυνατότητα πλην της υπεύθυνης δήλωσης που καλούνται να υπογράψουν οι ανασφάλιστοι. Ακόμα όμως και η υπεύθυνη δήλωση δεν αποτρέπει ασφαλισμένους σε ιδιωτικές εταιρείες να επικαλούνται τον νόμο των ανασφάλιστων για να εξυπηρετούνται άμεσα και άκοπα.

7) Απολογιστικά συμβόλαια: Ένας έξυπνος τρόπος για να μη πληρώνουν οι ασφαλιστικές: Μια ειδική περίπτωση, αλλά δυστυχώς η πιο συνηθισμένη στις ασφαλιστικές εταιρείες είναι τα απολογιστικά συμβόλαια που σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώσει πρώτα για να αποζημιωθεί στη συνέχεια (συνήθως κατά 80%). Πέρα από κάποιες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που ασφαλίζουν τους εργαζόμενους τους (και) με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν και κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο κυρίως αλλοδαπούς για να μπορέσουν αυτοί να ζητήσουν άδεια μόνιμης διαμονής. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά:

7.1) Τις περισσότερες φορές ο ασθενής δηλώνει αδυναμία πληρωμής, ή πληρώνει μέρος μόνο της νοσηλείας, οπότε ενώ η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται το έξοδο, δεν το καταβάλλει, διότι δεν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
7.2) Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν εμφανίζονται διατεθειμένες να συνεργαστούν με το Νοσοκομείο για άμεση εξόφληση των νοσηλίων, ενώ δεν έχει βρεθεί και κάποια διαδικασία για την διεκδίκηση των νοσηλίων σε συνεργασία με τον ασθενή (και όχι δικαστικά εναντίον του).
7.3) Συχνά τα συμβόλαια έχουν διατάξεις που αποτρέπουν τις πληρωμές (πχ ενώ υπάρχει διάταξη για ετήσια νοσοκομειακή κάλυψη 10.000€, υπάρχει και διάταξη για μέγιστο 300€ ανά νοσηλεία!!)
7.4) Στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών προτείνουν τη χρήση του νόμου των ανασφαλίστων για τους ασφαλισμένους τους(!!), ισχυριζόμενοι ότι αυτά τα συμβόλαια είναι μόνο για να πάρουν την άδεια παραμονής!!
7.5) Δημιουργείται μια βιομηχανία παραγωγής αδειών μόνιμης διαμονής αλλοδαπών (με το αζημίωτο για τις ασφαλιστικές εταιρείες).
7.6)Έχουν αναφερθεί (σπάνια βέβαια) ενοχλητικές παρεμβάσεις από πολιτικά πρόσωπα για να μη δοθεί συνέχεια σε τέτοια περιστατικά και να αποχρεώνονται.
7.7) Λόγω των ανωτέρω προβλημάτων πολλοί αλλοδαποί (και δευτερευόντως Έλληνες) αποκρύπτουν το γεγονός της ύπαρξης της ιδιωτικής ασφάλειας, βασιζόμενοι στην μη δυνατότητα ανίχνευσης της ιδιωτικής ασφαλιστικής ικανότητας.
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιστατικών μένει σε εκκρεμότητα, οπότε τελικά μένει το χρέος, το Νοσοκομείο και κατ’επέκταση το Δημόσιο χάνουν έσοδα ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες γλυτώνουν βεβαιωμένα έξοδα.

8) Αύξηση "μαύρης" εργασίας: Αρκετές φορές παρουσιάζονται ασθενείς που ερωτώμενοι για την έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας αποκαλύπτουν ότι εργάζονται ανασφάλιστοι. Είναι λογικό ότι από τη στιγμή που ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι δεν έχουν διαφορά στην αντιμετώπιση στο νοσοκομείο, οι παράνομοι εργοδότες να έχουν έναν επιπλέον καλό λόγο να προτρέπουν ή να εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους (ειδικά τους νεότερους) να συναινούν στην μη ασφάλιση. Η μη δυνατότητα πλέον από μέρους μας κάποιας μορφής πίεσης (είτε στον εργοδότη είτε στον εργαζόμενο) οδηγεί σε αύξηση των χαμένων εσόδων για το Νοσοκομείο, αλλά και εισφορών για τα ασφαλιστικά ταμεία.

9) Απώλεια εσόδων για το Δημόσιο από Έλληνες ασφαλισμένους στο Εξωτερικό:
9.1)Πολλοί Έλληνες εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι στο εξωτερικό, και οι οποίοι έχουν αμελήσει να εκδώσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης αρνούνται να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού που την αντικαθιστά, είτε αποκρύπτοντας το γεγονός ότι μένουν μόνιμα στο εξωτερικό, είτε κωλυσιεργώντας στην επικοινωνία με τον ασφαλιστικό τους φορέα με απώτερο σκοπό (πολλοί άλλωστε δεν το αποκρύπτουν) τη δωρεάν νοσηλεία με το ΑΜΚΑ.
9.2) Πιο έντονο είναι το πρόβλημα στις περιπτώσεις προγραμματισμένων νοσηλειών, στις οποίες οι ασφαλισμένοι δυσανασχετούν ή αρνούνται να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία έγκρισης από τον ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού και έκδοσης προσωρινού βιβλιαρίου από το ΙΚΑ, επιμένοντας φορτικά στην δωρεάν νοσηλεία με ΑΜΚΑ (είτε επειδή ενδιαφέρονται για την άμεση επίλυση του προβλήματος τους, αδιαφορώντας για τις υποχρεώσεις τους, είτε γιατί φοβούνται ότι δεν θα εγκριθεί η νοσηλεία τους στην Ελλάδα και επομένως θα πρέπει να την πραγματοποιήσουν στην χώρα ασφάλισης). Ακόμα και να τακτοποιηθεί η νοσηλεία με τον νόμιμο τρόπο, τις επόμενες φορές είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αποσιωπηθεί η ύπαρξη ασφάλισης στο εξωτερικό.
9.3)Παρόμοια συμβάντα υπάρχουν με ασφαλισμένους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, όπου οι διαδικασίες είναι πολλές και χρονοβόρες, οπότε η αναγγελία της ύπαρξης ασφαλιστικής και η συνεργασία του ασφαλισμένου επαφίεται κυριολεκτικά στην επιθυμία του ασθενή!
Από τις παραπάνω περιπτώσεις προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η χρέωση νοσηλίων στους ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού επαφίεται αποκλειστικά στο πατριωτικό αίσθημα των εργαζομένων του Νοσοκομείου και του ιδίου του ασθενή.

10) Απροθυμία εξυπηρέτησης από φορείς του εξωτερικού: Έχει αρχίσει να εμφανίζεται το φαινόμενο ορισμένοι φορείς του εξωτερικού να εμφανίζονται απρόθυμοι να εκδώσουν για Έλληνες πολίτες εργαζόμενους και διαμένοντες στο εξωτερικό Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή την αντίστοιχη βεβαίωση αντικατάστασής της με το πρόσχημα ότι οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται δωρεάν περίθαλψης!!

11) Απώλεια εσόδων για το Δημόσιο από αλλοδαπούς ασφαλισμένους στο Εξωτερικό:Ισχύουν τα ίδια με τους Έλληνες ασφαλισμένους στο εξωτερικό και επιπλέον πρέπει να προστεθεί η αδιαφορία ορισμένων χωρών να εκδώσουν το πιστοποιητικό που αντικαθιστά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (για τους ασφαλισμένους που αμέλησαν να την έχουν μαζί τους). Παράδειγμα η Βουλγαρία που απαιτεί παρουσία του ασθενή στο ασφαλιστικό ταμείο, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα (που πρακτικά σημαίνει ελάχιστες τακτοποιήσεις, εφόσον οι ασθενείς έχουν γυρίσει στη χώρα τους και δεν τους ενδιαφέρει η τακτοποίηση της εκκρεμότητας στην Ελλάδα. Επίσης τα πιο πολλά προξενεία δεν ενδιαφέρονται για την ασφαλιστική τακτοποίηση υπηκόων τους, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στη χώρα τους (Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις).

Ειδικότερα με τις ιδιωτικές ασφάλειες εξωτερικού έχει παρατηρηθεί σημαντική αργοπορία στην πληρωμή περιστατικών (καθυστέρηση πάνω από 1έτος) ή μη πληρωμή τους από χώρες, όπως η Ουκρανία, Ρωσία, Ισραήλ κλπ.

12) Είσοδος ανασφάλιστων πολιτών γειτονικών και άλλων χωρών για νοσηλεία στην Ελλάδα:
Πολλοί πολίτες κυρίως της Αλβανίας και της Βουλγαρίας (αλλά και άλλων χωρών) εισέρχονται στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό την νοσηλεία αφενός διότι έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα ελληνικά νοσοκομεία, αλλά κυρίως διότι έχουν την (παρα)πληροφόρηση, ότι στην Ελλάδα είναι τα πάντα δωρεάν. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:
12.1) Πολλοί Αλβανοί διαμένοντες στην Ελλάδα φέρνουν συγγενείς τους από την Αλβανία για διάφορες εγχειρήσεις, που τις περνάν κυρίως από τα Επείγοντα Περιστατικά.
12.2) Πολλές γυναίκες από Βουλγαρία (κυρίως Ρομά) έρχονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για να γεννήσουν.
Τα περιστατικά αυτά απαιτούν πολλή προσπάθεια και κόπο για να αντιμετωπιστούν και τα περισσότερα μένουν σε εκκρεμότητα.

13) Εχθρική στάση αλλοδαπών πολιτών που θεωρούν ότι δικαιούνται δωρεάν νοσηλείας: Επιπλέον αντιμετωπίζεται εχθρική στάση πολλών πολιτών γειτονικών μας ή και άλλων χωρών, οι οποίοι είτε διαμένουν προσωρινά ή εποχιακά στην Ελλάδα είτε έρχονται συχνά για τουρισμό ή για επίσκεψη συγγενών, είτε έχουν ιδιωτική ασφάλεια και θεωρούν ότι η νοσηλεία στην Ελλάδα είναι δωρεάν για όλους τους υπηκόους ξένων χωρών με κάποιους Έλληνες πολίτες (λόγω πολιτικών ιδεοληψιών;), να τους ενισχύουν αυτή τη βεβαιότητα.

14) Εξαίρεση υποβολής ΑΜΚΑ: Ο νόμος εξαιρεί από την υποχρέωση υποβολής ΑΜΚΑ, όσους επικαλούνται θρησκευτικούς λόγους. Πέρα από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εξαίρεση προσβάλλει τους υπόλοιπους πολίτες (που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία) που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους χωρίς να αναμιγνύουν θρησκευτικές πεποιθήσεις (ακόμα και η συντριπτική πλειοψηφία των θρησκευόμενων), δεν δίνει κάποια εξήγηση πως θα αποδεικνύουν τον λόγο εξαίρεσης τους. Στην πράξη εκτός από τους φανατικούς θρησκόληπτους (που ο νόμος επιβραβεύει), ο οποιοσδήποτε που δεν έχει βγάλει ΑΜΚΑ, ή δεν θέλει να ασχοληθεί, μπορεί να επικαλείται την συγκεκριμένη διάταξη με μια απλή υπεύθυνη δήλωση για να μην ασχοληθεί περαιτέρω. Έτσι χάνονται άδικα έσοδα από όσους είναι ασφαλισμένοι και πληρώνουν εισφορές σε ταμεία χωρίς όμως αντίκρισμα για το Νοσοκομείο.

15) Ένταξη προσφύγων στον νόμο: Είναι τελείως λάθος η ένταξη κάποιων προσφύγων (που τους έχει δοθεί ΑΜΚΑ) στον συγκεκριμένο νόμο. Έτσι δεν δηλώνονται οι νοσηλείες τους στις νοσηλείες προσφύγων, για τις οποίες ζητά αναφορές το Υπουργείο και για τις οποίες δίνονται ειδικά κονδύλια από την Ε.Ε., όπως επίσης αποσιωπάται η οικονομική επιβάρυνση που δέχεται η χώρα από την προσφυγική κρίση.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οφείλει να κάνει τις αναγκαίες διορθώσεις στον νόμο, έτσι ώστε να καλύπτει αυτούς που πραγματικά πρέπει να βοηθήσει, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα για ασφάλιση και όχι αυτούς που αδιαφορούν, αμελούν ή προσπαθούν ενσυνείδητα να φορτώσουν το κόστος στους συνεπείς πολίτες ενώ έχουν εισοδήματα πολύ μεγαλύτερα από όσους πληρώνουν υποχρεωτικά ή εθελοντικά εισφορές. Ειδάλλως η κατάρρευση του Ε.Σ.Υ. θα είναι βέβαιη και οι πραγματικά αδύναμοι θα μείνουν απροστάτευτοι!

* Ο κ. Αστέριος Πόδας είναι Διοικητικός - Τμήμα Κίνησης Ασθενών και Νοσηλίων και ο κ. Παναγιώτης Τουχτίδης είναι Νοσηλευτής Msc - Μονάδα Εμφραγμάτων, Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

ΟΕΝΓΕ- Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για την κλαδική συμφωνία

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:http://www.ygeianet.gr/

Σωρεία πλαστών πτυχίων στο ΕΣΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για πλαστά πτυχία

Posted By: Ιοκάστη Αλειφεροπούλου
Virus

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των “μαϊμού” γιατρών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Το πλέον πρόσφατο “κρούσμα” αφορά σε γιατρό η οποία διορίστηκε στο Παθολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Πρέβεζας ως ειδικευόμενη, με απόφαση υπουργού το 2014, προκειμένου να της απονεμηθεί ο τίτλος της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Η εν λόγω γιατρός ανέλαβε, ωστόσο, υπηρεσία στο νοσηλευτικό ίδρυμα τον Ιανουάριο του 2018 με ετήσια σύμβαση.

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», μετά από έλεγχο γνησιότητας του τίτλου σπουδών που προσκόμισε η γιατρός από Ιταλικό πανεπιστήμιο «δεν βεβαιώνεται, ούτε η απονομή του πτυχίου στην Ιατρική και Χειρουργική ούτε η αναγνώριση της ικανότητας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού Χειρουργού στην εν λόγω ιατρό». Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας που είχε υπογράψει μαζί της.

Από τις αρχές του χρόνου έχει δει το φως της δημοσιότητας άλλη μία περίπτωση, που αφορούσε σε γιατρό του οποίου ο διορισμός στο Νοσοκομείο Καβάλας ακυρώθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πτυχίο, μετά από διασταυρώσεις και επικαιροποιήσεις που έγιναν στα επιστημονικά δεδομένα του προσωπικού. Εντύπωση προκαλεί πως ο εν λόγω υπάλληλος εργαζόταν ως Επιμελητής Β’ της Παθολογικής Κλινικής ήδη από το Φεβρουάριο του 2001. Δηλαδή, παρείχε ιατρικές υπηρεσίες άνευ πτυχίου για 17 ολόκληρα χρόνια!

Εξάλλου, το φθινόπωρο του 2017 ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας είχε διαβιβάσει στον Εισαγγελέα τρεις φακέλους που αφορούσαν σε ισάριθμες περιπτώσεις πλαστών πτυχίων από πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο πλαίσιο ελέγχου που έχει ξεκινήσει για τους τίτλους σπουδών των μελών του. Όπως προέκυψε τότε, ο ένας εκ των τριών γιατρών είχε μόλις ξεκινήσει ειδικότητα σε δημόσιο νοσοκομείο.

Ανάλογα “κρούσματα”, όμως, καταγράφονται και στο μη υγειονομικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απόλυση νεοπροσληφθέντα τραπεζοκόμου από το Νοσοκομείου Έβρου, στις αρχές Απριλίου, μετά από τη διαπίστωση ότι είχε καταθέσει πλαστογραφημένο απολυτήριο Γυμνασίου. Ο συμβασιούχος δεν έλαβε αποζημίωση, ενώ ο φάκελός του διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο ποινική διαδικασία, δηλαδή να ασκηθεί ποινική δίωξη για πλαστογραφία.

Σύμφωνα με το διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, της οποιασδήποτε πρόσληψης ακολουθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνησιότητας των κατατεθέντων πιστοποιητικών. Επιπλέον, σε μηνιαία βάση η διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο ενός αριθμού παλαιότερων υπαλλήλων, όλων των κλάδων και όλων των τίτλων σπουδών, ακόμη κι εκείνων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. Άραγε να ακολουθούν την ίδια πρακτική όλα τα δημόσια νοσοκομεία;

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

15 εφημερίες τον μήνα από νοσοκομειακούς γιατρούς! Πηγαίνουν το πρωί, φεύγουν το άλλο απόγευμα...

15 εφημερίες τον μήνα από νοσοκομειακούς γιατρούς! Πηγαίνουν το πρωί, φεύγουν το άλλο απόγευμα...

Επιδιώκεται από τις διοικήσεις ένας “κοινωνικός αυτοματισμός”, ώστε να στραφούν γιατροί εναντίον γιατρών που αντιστέκονται σε αυτή την αθλιότητα...
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
 

15 εφημερίες τον μήνα από νοσοκομειακούς γιατρούς! Πηγαίνουν το πρωί, φεύγουν το άλλο απόγευμα...
Άθλιες, εξοντωτικές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας ισχύουν για πολλούς νοσοκομειακούς γιατρούς, κυρίως της περιφέρειας.

Λόγω της έλλειψης κρίσιμων ιατρικών ειδικοτήτων, καλούνται να εφημερεύσουν κάθε δεύτερη μέρα, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε...ζόμπι.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ο γιατρός πηγαίνει το πρωί στη δουλειά του και φεύγει το άλλο μεσημέρι ή το απόγευμα, όταν δηλαδή θα έχει τελειώσει η εφημερία και οι υποχρεώσεις του στο τμήμα.

Οι διοικήσεις νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων πιέζουν το σύνολο των γιατρών να υπογράφουν το ανυπόφορο πρόγραμμα εφημερίας, με την απειλή πως δεν θα εγκριθούν από τον επίτροπο οι αμοιβές για την υπερωριακή απασχόληση...

Όπως καταγγέλλει η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗΠΑΚ) Γιατρών, σε πολλές δημόσιες δομές, κυρίως στην περιφέρεια, γιατροί κάνουν έως και 15 εφημερίες τον μήνα, για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι εφημεριακές ανάγκες, εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης που υπάρχει.

Για να κάμψουν τις αντιδράσεις για τις άθλιες συνθήκες εφημέρευσης και για τα απάνθρωπα ωράρια, εναλλάσσουν “το καρότο με το μαστίγιο”:

“Από τη μία, τα 'εντέλλεσθε', που δίνουν και παίρνουν. Από την άλλη, η τακτική που ακολουθούν διοικήσεις αρκετών νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας να ζητούν από τους γιατρούς να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι αποδέχονται να πραγματοποιήσουν το σύνολο των εφημεριών που αναγράφονται στο πρόγραμμα ή να προσυπογράφουν όλοι οι συνάδελφοι το μηνιαίο πρόγραμμα των εφημεριών”.

Σύμφωνα με το προεδρείο της ΔΗΠΑΚ, με τον τρόπο αυτό ζητούν από τους γιατρούς να υπογράψουν τα εξής:

Πως πραγματοποιούν οικειοθελώς τα εξοντωτικά προγράμματα εφημεριών, διακυβεύοντας όχι μόνο τη δική τους υγεία και ασφάλεια, αλλά και των ασθενών, καθώς η εντατικοποίηση αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ιατρικών λαθών.
Ότι είναι συνυπεύθυνοι για την κατάρτιση προγραμμάτων εφημεριών επικίνδυνων για ασθενείς και γιατρούς.
Διλήμματα
Στην προσπάθεια να αποσπάσουν την υπογραφή των γιατρών, επιστρατεύουν μια σειρά εκβιαστικά διλήμματα όπως:

Αν δεν υπογραφούν οι εφημερίες από όλους, δεν θα τις εγκρίνει ο επίτροπος και δε θα πληρωθούν.
Αν έστω και ένας γιατρός δεν υπογράψει το πρόγραμμα, δεν θα πληρωθεί κανένας τις εφημερίες.
Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται ένας “κοινωνικός αυτοματισμός” και να στραφούν γιατροί εναντίον γιατρών που αντιστέκονται σε αυτή την αθλιότητα.

Η ΔΗΠΑΚ καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς να μην υποκύψουν στους εκβιασμούς των διοικήσεων και να μην υπογράψει κανένας:

“Ας μπουν στον κόπο να μας εξηγήσουν πως με σμπαραλιασμένους υγειονομικούς, που βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, εξασφαλίζονται 'ποιοτικές συνθήκες περίθαλψης' στους ασθενείς”, σημειώνει το προεδρείο της.

Η ΔΗΠΑΚ ζητεί μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για ανθρώπινα ωράρια και αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, για να προσφέρουν στους ασθενείς τις υπηρεσίες Υγείας που αξίζουν.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

ΟΕΝΓΕ- Αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της 29/3/18 σχετικά με τις δικαστικές προσφυγές για το Ιατρικό Μισθολόγιο

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Μόλις 30 εκατ. ευρώ επιπλέον στις ΥΠΕ για τα νοσοκομεία το 2018

Ελαφρά αυξημένος σε σχέση με το 2017 αλλά χαμηλότερος από το 2016 είναι ο φετινός προϋπολογισμός με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στον απολογισμό της 2ης ΥΠΕ.

Αυξημένο κατά μόλις 30,5 εκατ. ευρώ θα είναι το συνολικό ποσό που έχει προϋπολογιστεί για τα νοσοκομεία των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΥΠΕ) για την τρέχουσα χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Πεπραγμένων 2017 της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (εδώ). Σημειώνεται ότι στοιχεία των πεπραγμένων παρουσιάστηκαν πριν από μερικές μέρες στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής από τη Διοικήτρια, Χειρουργός-Εντατικολόγος Όλγα Ιορδανίδου. Τα στοιχεία, που υπάρχουν στην πλήρη έκθεση αποδεικνύουν ότι με βάση τον προϋπολογισμό του 2018, για τις επτά ΥΠΕ προβλέπονται κεφάλαια 1.711 εκατ. ευρώ για τα έξοδα των νοσοκομείων (πλην μισθοδοσίας), όταν πέρυσι είχαν αρχικά προβλεφθεί 1.654 για να κλείσει τελικά με 1.680,5 εκατ. ευρώ
Τα συνολικά αυτά ποσά είναι σχετικά μειωμένα σε σχέση με το 2016 όπου δόθηκαν περίπου 1.758 εκατ. ευρώ, αλλά σημαντικά αυξημένα έναντι των 1.388,6 εκατ. ευρώ του 2015

Με βάση λοιπόν τον προϋπολογισμό, έχει σχετικά αντίστοιχα και η διάθεση των κεφαλαίων ανά ΥΠΕ. Έτσι η 1η ΥΠΕ από κεφάλαια 575,8 εκατ. ευρώ το 2017 θα λάβει 597,3 εκατ. ευρώ για φέτος. Μέσω της ενίσχυσης αυτής των κεφαλαίων το μερίδιο της στη συνολική δαπάνη αυξάνεται στο 34,89% από 34,26%
Η 2η ΥΠΕ, θα λάβει κεφάλαια μειωμένα στα 264,2 εκατ. ευρώ έναντι 281,7 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνει και η διοικήτρια παρά τη μείωση η 2ηΥΠΕ καταλαμβάνει όπως είναι φυσικό λόγω της χωροταξικής της κατανομής την δεύτερη θέση ετησίως διαχρονικά από τον συνολικό προϋπολογισμό όλων των ΥΠΕ. Συγκεκριμένα για το έτος 2017 είχε λάβει το 15,43% του συνολικού προϋπολογισμού ενώ για το έτος 2018 προγραμματίσθηκε να λάβει το 15,44% του συνολικού προϋπολογισμού.
Η 3η ΥΠΕ, θα λάβει κεφάλαια αυξημένα 118,5 εκατ. ευρώ φέτος έναντι 113,3 εκατ. ευρώ το 2017 και το μερίδιο της περιφέρειας στα συνολικά κονδύλια θα ανέλθει στο 6,92% από 6,74%.

Επίσης η 4η ΥΠΕ, θα λάβει κεφάλαια στα 226,1 εκατ. ευρώ έναντι 224,4 εκατ. ευρώ πέρυσι αλλά το μερίδιο στο συνολικό προϋπολογισμό αναμένεται να μειωθεί στο 13,21% από 13,36%. Στην 5η ΥΠΕ θα κατευθυνθούν 125,5 εκατ. ευρώ έναντι 123,1 εκατ. ευρώ και το μερίδιο θα παραμείνει σταθερό στο 7,32%, ενώ στην 6η ΥΠΕ ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για φέτος είναι της τάξης των 272,8 εκατ. ευρώ από 242,5 εκατ. ευρώ με το μερίδιο έτσι να αυξάνει στο 14,76% από 14,43%. Τέλος η 7η ΥΠΕ θα λάβει περί τα 127,7 εκατ. ευρώ έναντι 120 εκατ. ευρώ με μερίδιο συμμετοχής στο συνολικό προϋπολογισμό στο 7,46% έναντι 7,12%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται απόλυτα παγιωμένος και όπως και πέρυσι πιθανόνατα να γίνουν αναπροσαρμογές προς τα άνω.
Επίσης σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν συνολικά για τις νοσοκομειακές δαπάνες ανά ΥΠΕ, με βάση τα στατιστικά της 2ης ΥΠΕ σχετικά με την κατανομή τους. Συγκεκριμένα το περίπου 32,9% αφορούσε στο φάρμακο, το 11,4% σε Υγειονομικό, το 3,2% στο Ορθοπεδικό Υλικό, το 6,8% σε Αντιδραστήρια, το 3% σε Λοιπά Υλικά, το 2,7% σε Αναλώσιμα Υλικά, το 15,45% σε Πρόσθετες Αμοιβές (Εφημερίες - υπερωρίες, νυχτερινά) και το 19,2% σε Λοιπές Υπηρεσίες.  

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Συνεδριάζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί για τους νέους μισθούς στο ΕΣΥ! Τι ζητούν από τον υπ.Υγείας

γιατροί ΠΕΔΥ

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Συνεδριάζει το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ προκειμένου να συζητηθεί αναλυτικά η κλαδική συμφωνία που θα πρέπει να έχει αυξήσεις μισθών λόγω και της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ που δικαιώνει τους γιατρούς για τα «κουρέματα».


Επί τάπητος θέτει η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) την κλαδική συμφωνία που θα πρέπει να γίνει με την πολιτεία και η οποία θα πρέπει να έχει γενναίες αυξήσεις. Άλλωστε μόλις πρόσφατα οι γιατροί του ΕΣΥ δικαιώθηκαν από το ΣτΕ το οποίο έκρινε παράνομα τα κουρέματα στους μισθούς τους από το 2012 λόγω των μνημονίων.

Αυξήσεις με αγκάθια
Ωστόσο προς ώρας τα μηνύματα που φθάνουν από το υπουργείο Υγείας δεν είναι ενθαρρυντικά για τον κλάδο. Η αναπροσαρμογή των μισθών τους σε επίπεδα πριν το 2012 όπως προβλέπει η απόφαση του ΣτΕ, είναι στον αέρα καθώς το …ταμείον είναι μείον.

 

Η ΟΕΝΓΕ πάντως θεωρεί την αναπροσαρμογή των μισθών υποχρεωτική καθώς η απόφαση του ΣτΕ είναι δεσμευτική, όπως σημειώνουν οι επικεφαλής συνδικαλιστές.

Γι αυτό εξάλλου ο κλάδος όπως τονίζουν πηγές του HealthReport.gr, απέστειλε πρόσφατα επιστολή στον υπουργό Υγείας με αίτημα άμεση συνάντηση όπου θα συζητηθεί η νέα συλλογική σύμβαση των γιατρών με τις απαραίτητες αυξήσεις όπως προβλέπεται από την απόφαση του δικαστηρίου.

Όμως πληροφορίες του HealthReport.gr αναφέρουν ότι με το θέμα της αναπροσαρμογής των μισθών, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι αρνητική καθώς υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός για το 2018 είναι σφιχτός και δεν προβλέπει αυξήσεις, προσθέτοντας μάλιστα ότι τα κονδύλια έχουν «κλείσει» για φέτος.

Μπλόκο και στα αναδρομικά
Αντίστοιχα δύσκολη φαίνεται μέχρι στιγμής και η καταβολή των αναδρομικών στους γιατρούς του ΕΣΥ, αφού δικαιούνται χιλιάδες ευρώ ο καθένας. Διαβάστε ΕΔΩ πόσα χρήματα δικαιούνται αναδρομικά οι γιατροί του ΕΣΥ: «Πόσα θα εισπράξουν αναδρομικά οι νοσοκομειακοί γιατροί μετά την απόφαση του ΣτΕ! Όλα τα ποσά ανά βαθμίδα»

 

Αλλά όπως αναφέρουν πηγές του HealthReport.gr η ηγεσία του υπουργείου υγείας προς ώρας δε συζητά καν να δοθούν τα αναδρομικά, λόγω των στενού δημοσιονομικού πλαισίου. Γι αυτό και οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ) σκοπεύουν να προσφύγουν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την επιχειρηματολογία ότι το ΣτΕ δικαίωσε άλλους κλάδους όπως τους δικαστικούς και τους ένστολους, κάνοντας διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων που αξιοποίησαν τον ίδιο νόμο.

Όλα πάντως θα «παιχτούν» στη συνάντηση που θα έχει η ΟΕΝΓΕ με τον υπουργό Υγείας άμεσα. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Έξαλλοι οι γιατροί του ΕΣΥ με εγκύκλιο Χουλιαράκη για θέματα αστικών αποζημιώσεων

Έξαλλοι οι γιατροί του ΕΣΥ με εγκύκλιο Χουλιαράκη για θέματα αστικών αποζημιώσεων

Βαθαίνει η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ σύμφωνα με τους γιατρούς των νοσοκομείων, μετά την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με ζητήματα αστικών αποζημιώσεων σε βάρος των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και ένα δώρο που προσφέρει η κυβέρνηση στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Όπως αναφέρει ειδικότερα το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, ο Αν. Υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης εξέδωσε με ημερομηνία 18/1/18 (ΑΔΑ : ΩΟΑ1Η-Τ29) εγκύκλιο από την οποία μεταξύ άλλων αβίαστα προκύπτει πως στο εξής επιδικασμένη αστική αγωγή αποζημίωσης σε βάρος δημόσιου νοσοκομείου από ασθενή με το σκεπτικό «βαρειάς αμέλειας», ΘΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΓΙΑΤΡΟ (!) από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες.

Άρα :

1. Ανοίγει η όρεξη για ένα πραγματικό «πάρτι» εξειδικευμένων σε … «ιατρικά λάθη» δικηγορικών γραφείων. Αναμένεται καταιγίδα αγωγών αλλά και μηνύσεων, αφού το κάθε τέτοιο δικηγορικό γραφείο ΠΑΝΤΟΤΕ σέρνει τον γιατρό στα ποινικά δικαστήρια ώστε αυτός/αυτή να καταδικαστεί πρώτα ποινικά και έτσι να «κερδηθεί» κατόπιν η αγωγή χρηματικής αποζημίωσης στο αστικό δικαστήριο.

2. Ανοίγει η όρεξη των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, στις οποίες προφανώς ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΥΛΑΚΙ ΕΙΧΕ ΚΕΛΑΗΔΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ για την επερχόμενη εγκύκλιο Χουλιαράκη και ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο βομβαρδίζουν τους γιατρούς ΕΣΥ με … διαφημιστικές προσφορές (!!) για ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής νομικής ευθύνης (!!!). Είναι σαφές πως στο άμεσο μέλλον, μόλις γενικευτεί αυτό το καθεστώς, η κατάσταση θα διαμορφωθεί «όπως Αμερική»: το ύψος των ασφαλίστρων θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ειδικότητα, την κίνηση του κάθε νοσοκομείου, την κίνηση του κάθε τμήματος κλπ.

Με απλά λόγια πρόκειται για σοβαρότατο αντιδραστικό μέτρο:

1. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βάζει τα γυαλιά στους προκατόχους της περνώντας στα μουλωχτά καταστροφικά μέτρα που «εκκρεμούσαν» εδώ και χρόνια (το συγκεκριμένο από το 2014).

2. Στην κατεύθυνση της παραπέρα πλήρους ιδιωτικοποίησης του συστήματος. Είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ πως οι πενιχροί μισθοί του ΕΣΥ όπως διαμορφώθηκαν και μετά τις τελευταίες περικοπές (2017) π.χ. διευθυντής ΕΣΥ με 20 + χρόνια προϋπηρεσία 1700 ευρώ / μήνα και αντίστοιχα για τις λοιπές βαθμίδες, είναι απαγορευτικοί για αποζημιώσεις, ακριβά ασφάλιστρα κλπ. Οι έντιμοι μαχόμενοι γιατροί του ΕΣΥ ωθούνται είτε να παραιτηθούν ή να γίνουν επίορκοι φακελάκηδες μιζαδόροι ή να αποδεχτούν τα «νόμιμα» φακελάκια από την τσέπη των ασθενών (απογευματινά ιδιωτικά ιατρεία, απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία κλπ) τα οποία επίσης ως προαπαιτούμενα μνημονιακά μέτρα τα απαιτεί από χρόνια η τρόϊκα.

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας κ.κ. Ξανθό και Πολάκη, «να πάρουν άμεσα θέση για το θέμα και να σταματήσουν να κρύβονται σιωπηροί πίσω από τις πλάτες του υπουργείου Οικονομικών επικαλούμενοι «αναρμοδιότητα». Να ανακοινώσουν αν και σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν», επισημαίνει με έμφαση το Κίνημα.

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί τις επιδικαζόμενες αποζημιώσεις

Από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί τις επιδικαζόμενες αποζημιώσεις

Οι γιατροί τονίζουν πως οι πενιχροί μισθοί τους δεν επιτρέπουν την πληρωμή ασφαλίστρων και πολύ περισσότερο αποζημιώσεων.
 

Στους γιατρούς θα καταλογίζονται οι αποζημιώσεις που κερδίζουν δικαστικά ασθενείς σε βάρος δημόσιων νοσοκομείων.

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, η επιδικασμένη αστική αγωγή αποζημίωσης σε βάρος δημόσιου νοσοκομείου από ασθενή με το σκεπτικό “βαριάς αμέλειας”, θα καταλογίζεται στον γιατρό από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες.

Η εγκύκλιος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους νοσοκομειακούς γιατρούς, οι οποίοι εκτιμούν πως θα πέσουν θύματα προσφυγών από εξειδικευμένα σε ιατρικά λάθη δικηγορικά γραφεία.

Η παράταξη Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών, εκτιμά πως αναμένεται καταιγίδα αγωγών και μηνύσεων:

“Κάθε τέτοιο δικηγορικό γραφείο πάντοτε σέρνει τον γιατρό στα ποινικά δικαστήρια, ώστε αυτός/αυτή να καταδικαστεί πρώτα ποινικά και έτσι να ‘κερδηθεί’ κατόπιν η αγωγή χρηματικής αποζημίωσης στο αστικό δικαστήριο”.

Οι γιατροί θεωρούν πως ανοίγει παράλληλα η “όρεξη” των ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονται να γνωρίζουν την εξέλιξη εδώ και μήνες:

“Ήδη, από τον περασμένο Οκτώβριο βομβαρδίζουν τους γιατρούς ΕΣΥ με διαφημιστικές προσφορές για ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής νομικής ευθύνης”, αναφέρει το προεδρείο της ΑΡΣΙ, για να σημειώσει:

“Είναι σαφές πως στο άμεσο μέλλον, μόλις γενικευτεί αυτό το καθεστώς, η κατάσταση θα διαμορφωθεί ‘όπως Αμερική’: το ύψος των ασφαλίστρων θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ειδικότητα, την κίνηση του κάθε νοσοκομείου, την κίνηση του κάθε τμήματος”.

Φακελάκια
Οι γιατροί τονίζουν πως οι πενιχροί μισθοί τους δεν επιτρέπουν την πληρωμή ασφαλίστρων και πολύ περισσότερο αποζημιώσεων.

Ο διευθυντής του ΕΣΥ – εξηγούν – με 20 και πλέον έτη προϋπηρεσίας, λαμβάνει μηνιαίως 1.700 ευρώ:

“Οι έντιμοι μαχόμενοι γιατροί του ΕΣΥ ωθούνται είτε να παραιτηθούν ή να γίνουν επίορκοι φακελάκηδες μιζαδόροι ή να αποδεχτούν τα ‘νόμιμα’ φακελάκια από την τσέπη των ασθενών (απογευματινά ιδιωτικά ιατρεία, απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία)”…

Απαιτούν από τους υπουργούς Υγείας να πάρουν άμεσα θέση για το θέμα και να ανακοινώσουν αν και σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν.

Εγκύκλιος
Στην εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, πως ο καταλογισμός του προστίμου στον υπάλληλο γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

Όταν με την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης δημιουργείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού είτε φορέα του Δημοσίου.

Με τη δικαστική απόφαση προκαλείται επιβάρυνση, σε βάρος του προϋπολογισμού των φορέων του Δημοσίου και το σχετικό επιδικασθέν ποσό έχει καταβληθεί στον αντίδικο.

Το μέτρο δεν αφορά εκτέλεση καταψηφιστικής απόφασης, η οποία κατέστη τελεσίδικη και ως εκ τούτου εκτελεστή συνεπεία απώλειας των προβλεπόμενων τακτικών ένδικων μέσων.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

Υποψηφιότητες γιατρών για το ΕΣΥ χωρίς όριο ηλικίας

Δικαιολογητικά για τον χρόνο απασχόλησης γιατρών και οδοντιάτρων για τη συμμετοχή σε προκηρύξεις θέσεων στο σύστημα υγείας

Απέλπιδες προσπάθειες να προσελκύσει γιατρούς για την κάλυψη κενών θέσεων στο ΕΣΥ κάνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς όποιες προκηρύξεις πρόσληψης έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον των γιατρών που έχουν απομείνει στη χώρα, καθώς οι συνολικές συνθήκες εργασίας δεν φαίνονται ικανοποιητικές, ούτε εξάλλου και οι προτεινόμενες αποδοχές.

Και καθώς η νέα γενιά γιατρών βρίσκεται κυριολεκτικά "με τη βαλίτσα στο χέρι" σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, οι προσπάθειες τώρα στρέφονται σε μεγαλύτερης ηλικίας γιατρούς που θα μπορούσαν να πλαισιώσουν το σύστημα και να καλύψουν ανάγκες, μέσω των προκηρύξεων που ανακοινώνονται.

Από την άλλη, η άρση του ορίου ηλικίας "φωτίζει" και ένα ακόμη πρόβλημα του ΕΣΥ, που είναι η μαζική αποχώρηση των διευθυντών του, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και η αδυναμία αντικατάστασής τους από το υπάρχον δυναμικό, καθώς έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια χωρίς προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα τώρα να δημιουργείται κενό στις διάφορες βαθμίδες, και συνεπώς και στην κάλυψη του πληθυσμού.

Σε σχετική εγκύκλιο του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Α. Ξανθού και Π. Πολάκη δίνονται οδηγίες για την άρση του ορίου ηλικίας των γιατρών που μπορούν να προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ, ενώ αναφέρονται ρητά οι χρόνοι προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσεων επιμελητών ή διευθυντών ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4528/2018 (50Α) αντικαταστάθηκε το άρθρο 26 «Προσόντα ιατρών» του ν. 1397/1983 (Α΄143) και δεν ορίζεται πλέον όριο ηλικίας για την πρόσληψη ιατρών σε θέσεις του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Συνεπώς στις προκηρύξεις που θα εκδίδονται στο εξής δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε όριο ηλικίας.

Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ εξακολουθεί να απαιτείται ως τυπικό προσόν η κατοχή του τίτλου ειδικότητας ή χρόνος άσκησης στην ειδικότητα και συγκεκριμένα:
α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας,
β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο τουλάχιστον χρόνια και
γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα τουλάχιστον χρόνια.

Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται:
α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε χρόνια,
β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση του επαγγέλματος για εννέα χρόνια και
γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα χρόνια.

Σημειώνεται ακόμη, ότι η προθεσμία έναρξης και λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας περί έγκρισης προκήρυξης και η προθεσμία αυτή πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στην απόφαση προκήρυξης που εκδίδεται από τα νοσοκομεία ή τις Δ.Υ.Πε.

Επίσης, στο κείμενο της προκήρυξης πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της τοπικής Δ.Υ.ΠΕ, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

Επίσης, στην προκήρυξη πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική απόφαση (Β΄621/23-2- 2018).

Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της τοπικής Δ.Υ.ΠΕ, επί του κλειστού φακέλου.
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων οι παραπάνω κλειστοί φάκελοι διαβιβάζονται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Υ.ΠΕ στην αρμόδια Γραμματεία του Συμβουλίου κρίσης και επιλογής.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων, μοριοδότησης και βαθμολόγησης των υποψηφίων και της δομημένης συνέντευξης και τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων περιγράφεται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (Β΄116/23-1-2018). 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

Νέο ''μπλόκο'' στις αιτήσεις για μετακίνηση γιατρών από άγονες περιοχές - Παράταση απαγόρευσης

Νέο ''μπλόκο'' στις αιτήσεις για μετακίνηση γιατρών από άγονες περιοχές - Παράταση απαγόρευσης

Παρατείνεται έως το τέλος του 2018 η απαγόρευση υποβολής αιτήσεων από τους ήδη υπηρετούντες γιατρούς του ΕΣΥ σε νέες προκηρυσσόμενες θέσεις.
 

Νέο ''μπλόκο'' στις αιτήσεις για μετακίνηση γιατρών από άγονες περιοχές - Παράταση απαγόρευσης
Απαγορεύεται για έναν ακόμη χρόνο η δυνατότητα μετακίνησης γιατρών από νοσοκομεία της άγονης γραμμής.

Το “μπλόκο” επέρχεται με διάταξη στο νόμο για το διάστημα (4508/2017, άρθρο 49, παράγραφος 4), ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω. Στο επίμαχο άρθρο αναφέρονται τα εξής:

“Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης”.

Σύμφωνα με το προεδρείο της παράταξης “Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή”, με τον τρόπο αυτό παρατείνεται η κατάφωρη αδικία από την πολιτεία σε βάρος γιατρών ΕΣΥ εγκλωβισμένων επί πολλά χρόνια σε παραμεθόρια και άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας που μπορούν να μετακινηθούν από αυτά μόνο αν έχουν “μπάρμπα στην Κορώνη”.

Πολλοί από τους γιατρούς – σημειώνει – υφίστανται διπλή κοροϊδία, καθώς όταν είχαν πρωτοδιοριστεί ίσχυε άλλο νομικό καθεστώς, το οποίο προέβλεπε δυνατότητα μετακίνησης μετά από πέντε χρόνια υπηρεσίας και το οποίο με μεταγενέστερα νομοθετήματα είχε καταργηθεί πίσω από την πλάτη των γιατρών.

Άλλοι που πρωτοδιορίστηκαν αργότερα ήξεραν πως με το τότε νομικό καθεστώς που κι αυτό αργότερα αναθεωρήθηκε θα είχαν δικαίωμα υποβολής αίτησης για άλλη θέση δύο χρόνια μετά τον διορισμό τους.

Πρόσφατα επισημάνθηκε για άλλη μια φορά πως η ισχύουσα διάταξη περί μετακινήσεων γιατρών ΕΣΥ (νόμος 4461/28-3-2017, άρθρο 29) είναι ατελής. Αφορά μόνο τις από παλιά χαρακτηρισμένες ως “α’ άγονες” περιοχές.

Ρουσφετολογικά
Οι γιατροί τονίζουν πως η ατελής αυτή διάταξη εφαρμόζεται “α λα καρτ” με ρουσφετολογικό τρόπο, ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες πως δεν τηρείται ούτε καν η σαφώς προβλεπόμενη από την διάταξη υποχρέωση της πολιτείας να πραγματοποιήσει την μετακίνηση πριν παρέλθει ένα έτος από την αίτηση του/της γιατρού.

Στον νόμο για το διάστημα – σημειώνουν – παρεισέφρησε διάταξη του υπουργείου Υγείας, με την οποία παρατείνεται για ακόμα ένα έτος (έως το τέλος του 2018) η απαγόρευση υποβολής αιτήσεων από τους ήδη υπηρετούντες γιατρούς του ΕΣΥ σε νέες προκηρυσσόμενες θέσεις.

Η παράταξη “Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή κάνει λόγο για καταναγκαστικό εγκλωβισμό των γιατρών ΕΣΥ, που επί πολλά χρόνια υπηρετούν στην περιφέρεια.

Και αυτό – εξηγεί – διότι απλούστατα ούτε αυτή η κυβέρνηση εδέησε να θεσμοθετήσει ένα δίκαιο, ισότιμο και δεσμευτικό για την πολιτεία καθεστώς μετακινήσεων των γιατρών ΕΣΥ αλλά διαιωνίζει την ρουσφετοκρατία.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες
Νόμος 4508/2017

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

Παράταση έως 31-1-19 της θητείας επικουρικών γιατρών μέσω ΕΣΠΑ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

ΕΣΥ: Προσλαμβάνονται για την καθαριότητα και αναλαμβάνουν στη διοίκηση!

Προσλαμβάνονται με ατομικές συμβάσεις έργου για την καθαριότητα των δημόσιων νοσοκομείων αλλά τελικά αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις! Σχετικές καταγγελίες εργαζομένων στο ΕΣΥ έχει στη διάθεσή του το Healthview, σύμφωνα με τις οποίες σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, υπογράφουν συμβάσεις καθαριότητας για να αναλάβουν ωστόσο άλλους τομείς και συγκεκριμένα διοικητικές θέσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας, στο οποίο τουλάχιστον 80 άτομα έχουν προσληφθεί με την παραπάνω διαδικασία. Οι κακές γλώσσες αναφέρουν ότι η διαδικασία είναι γνωστή στο υπουργείο Υγείας το οποίο ωστόσο δεν φαίνεται να την αποδοκιμάζει. Υποστηρίζουν δε ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργείται νέα στρατιά συμβασιούχων – «όμηρων» της εκάστοτε κυβέρνησης.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι την παραπάνω πρακτική ακολουθούν πολλές διοικήσεις νοσοκομείων, με τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ να αντιδρούν.

Στο μεταξύ, αποδεκτή έκανε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας την παραίτηση της αναπληρώτριας διοικήτριας του νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ», ( ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ), λόγω «απόσπασης και τοποθέτησής της σε θέση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

ΠΗΓΗ:http://healthview.gr/

 

Ιατρικό μισθολόγιο: Γεμάτος “αγκάθια” ο δρόμος αποκατάστασης των μνημονιακών απωλειών

Αποτέλεσμα εικόνας για iatroi

Posted By: Ιοκάστη Αλειφεροπούλου
Virus

Μακρύς και δύσκολος θα είναι όπως αποδεικνύεται ο δρόμος για την αποκατάσταση των περικοπών που υπέστησαν οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών το 2012 και οι οποίες φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις το 52%!

Στην πρόσφατη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών, ο Ανδρέας Ξανθός υπήρξε σαφής: “Η κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνανότητα για άμεση επαναφορά των μισθών” φέρεται να υποστήριξε, ξεκαθαρίζοντας πως προέχει η εκπλήρωση των μνημονιακών υποχρεώσεων. Ο υπουργός Υγείας – γιατρός του ΕΣΥ και ο ίδιος στο επάγγελμα – αναγνώρισε, βέβαια, πως οι αποδοχές του κλάδου έχουν μειωθεί δραματικά.

Προκειμένου να αμβλύνει τις αντιδράσεις η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα σχέδιο ανακούφισης των νοσοκομειακών γιατρών, το οποίο όμως απέχει παρασάγκας από το αίτημά τους για πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών. Ο κ. Ξανθός ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών αποφασίστηκε να δοθεί ένα εφάπαξ επίδομα, από το πλεόνασμα του 2018. Δεν ήταν σε θέση, όμως, να μιλήσει για το ακριβές ύψος και το χρόνο καταβολής αυτού.

Η Αριστοτέλους εμφανίζεται αρνητική και στο θέμα της αναπροσαρμογής του ωρομισθίου των εφημεριών. Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό σχετική συζήτηση σχετικά θα γίνει για τον προϋπολογισμό του 2019.

Απαράδεκτες χαρακτηρίζει τις απαντήσεις του υπουργού Υγείας η ηγεσία της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΕΙΝΑΠ), δηλώνοντας παράλληλα αποφασισμένη να διεκδικήσει τη δικαίωση του κλάδου με κάθε μέσο σε συντονισμό με την Ομοσπονδία στο χώρο. Η τελευταία είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της Αριστοτέλους, θα κινήσει διαδικασίες για τη δικαστική διεκδίκηση των επαναφοράς των μισθολογιών απωλειών, προτείνοντας ταυτόχρονα την προκήρυξη πανελλαδικής απεργίας και πανελλαδικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας.

Εξάλλου, πλήθος νοσοκομειακών γιατρών σε όλη την επικράτεια έχει ήδη αξιοποιήσει τα πρότυπα αιτήσεων που έχει αναρτημένα στη σελίδα της η ΟΕΝΓΕ, για την κατάθεση ατομικών προσφυγών σχετικά με τα αναδρομικά.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

ΕΙΝΑΠ- Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας

 

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

“Μπλοκάρονται” τα αναδρομικά και οι αυξήσεις των νοσοκομειακών γιατρών που δικαιούνται με απόφαση του ΣτΕ! Τι ετοιμάζουν

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Σοβαρές δυσκολίες στην διεκδίκηση των αναδρομικών αλλά και στις αυξήσεις των μισθών των νοσοκομειακών γιατρών μετά την απόφαση του ΣτΕ. Τι κινήσεις ετοιμάζουν οι γιατροί

 

Νέα νομικά σχέδια έχουν οι νοσοκομειακοί γιατροί προκειμένου να διεκδικήσουν τα αναδρομικά τους από το 2012 αλλά και τις αυξήσεις, μετά την απόφαση του ΣτΕ που τους δικαιώνει για τα κουρέματα στους μισθούς.

Στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο αλλά και με νέες νομικές κινήσεις σκοπεύουν οι νοσοκομειακοί γιατροί μέσω της Ομοσπονδίας τους (ΟΕΝΓΕ), να διεκδικήσουν τα αναδρομικά που τους οφείλονται από το 2012.
Άλλωστε η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ προβλέπει πως αδικαιολόγητα κουρεύτηκαν οι μισθοί τους με τα μνημόνια και επιβάλλει την επαναφορά των αποδοχών τους στα επίπεδα προ του 2012.

Τα αγκάθια με τα λεφτά των γιατρών
Ωστόσο η απόφαση του ΣτΕ αφήνει ένα περιθώριο να μη δοθούν τα αναδρομικά στους γιατρούς αφού σημειώνεται ότι υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον. Και τα χρήματα που θα πρέπει να εισπράξουν οι γιατροί ως αναδρομικά σίγουρα δεν είναι λίγα. Δείτε ΕΔΩ τι τους οφείλεται: “Πόσα θα εισπράξουν αναδρομικά οι νοσοκομειακοί γιατροί μετά την απόφαση του ΣτΕ! Όλα τα ποσά ανά βαθμίδα”

 

Βέβαια όπως αναφέρουν πηγές του HealthReport.gr η ηγεσία του υπουργείου υγείας προς ώρας δε συζητά καν να δοθούν τα αναδρομικά. Γι αυτό και οι νοσοκομειακοί γιατροί σκοπεύουν να προσφύγουν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την επιχειρηματολογία ότι το ΣτΕ δικαίωσε άλλους κλάδους όπως τους δικαστικούς και τους ένστολους, κάνοντας διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων που αξιοποίησαν τον ίδιο νόμο.

 

Ταυτόχρονα εξετάζονται νέες νομικές κινήσεις για να ενισχυθεί η δύναμη του κλάδου. Μάλιστα εκτάκτως στις 23 Μαρτίου θα συνεδριάσουν τα όργανα της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) για να ληφθούν αποφάσεις πριν τη γενική Συνέλευση του κλάδου στις 29 Μαρτίου.

Μπλοκάρισμα και με την αύξηση των μισθών
Από την άλλη στον αέρα είναι και αναπροσαρμογή των μισθών τους σε επίπεδα πριν το 2012 όπως προβλέπει η απόφαση του ΣτΕ.
Η ΟΕΝΓΕ θεωρεί την αναπροσαρμογή των μισθών υποχρεωτική καθώς η απόφαση του ΣτΕ είναι δεσμευτική.

 

Γι αυτό και ο κλάδος όπως τονίζουν πηγές του HealthReport.gr, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας με αίτημα άμεση συνάντηση όπου θα συζητηθεί η νέα συλλογική σύμβαση των γιατρών με τις απαραίτητες αυξήσεις όπως προβλέπεται άλλωστε από την απόφαση του δικαστηρίου.
Όμως μέχρι στιγμής η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν έχει απαντήσει στην ΟΕΝΓΕ.

Πάντως πληροφορίες του HealthReport.gr αναφέρουν ότι και με το θέμα της αναπροσαρμογής των μισθών, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι αρνητική καθώς υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός για το 2018 είναι σφιχτός και δεν προβλέπει αυξήσεις, προσθέτοντας μάλιστα ότι τα κονδύλια έχουν “κλείσει” για φέτος. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Υδραυλικοί και... τραπεζοκόμοι χειρίζονται τα ακτινολογικά μηχανήματα στα μεγαλύτερα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Μία αυθαίρετη και επικίνδυνη για τους ασθενείς κατάσταση

Παναγιώτα Καρλατήρα - ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ


Εμπειρικοί ακτινολόγοι χωρίς καμία εξειδίκευση παραμένουν στα πόστα τους μια επταετία μετά από την απόφαση του ΣτΕ που ζητούσε την αντικατάστασή τους από πιστοποιημένο προσωπικόΤι κοινό μπορεί να έχουν τα νοσοκομεία Καβάλας, Κορίνθου, "Άγιος Ανδρέας" Πάτρας, Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου, Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, Κουτλιμπάνειο Λάρισας, Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, "Ερυθρός Σταυρός";

Η απάντηση έχει σχέση με τη στελέχωσή τους αλλά απέχει μακράν από όσα (νομίζουμε πως) γνωρίζουμε για τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του ΕΣΥ: στα νοσοκομεία αυτά τα ακτινολογικά τμήματα είναι στελεχωμένα με υδραυλικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, τραπεζοκόμους, τραυματιοφορείς, που χειρίζονται τα ακτινολογικά μηχανήματα επιδεικνύοντας καλή θέληση και φιλότιμο!

Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες ή και ακτινοθεραπείες, από... εμπειρικούς ακτινολόγους και όχι απο πιστοποιημένους τεχνολόγους ακτινολόγους, είναι προφανής.

Όπως προφανής είναι και η ευθύνη των αρμοδίων μέσα στα δημόσια νοσοκομεία που έδωσαν ή δίνουν το πράσινο φως για αυτήν την προκλητικά παράνομη κατάσταση. Το ότι δεκάδες εργαζόμενοι σε Ακτινολογικά τμήματα του ΕΣΥ δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τους σχετικούς τίτλους σπουδών για τη διενέργεια ακτινολογικών πράξεων αποτελεί μια...ασήμαντη λεπτομέρεια για τους υπεύθυνους των νοσοκομείων, όσο ασήμαντη θεωρήθηκε και η άτυπη και άσχετη μετακίνησή τους, από τη θέση για την οποία προσλήφθηκαν, στα Ακτινολογικά τμήματα.

"Το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να λειτουργούν τα ακτινολογικά εργαστήρια των νοσοκομείων. Αλλά επιβάλλει να λειτουργούν σωστά. Εάν αναλογιστούμε πως χωρίς τα εργαστήρια δεν υπάρχει διάγνωση και συνεπώς δεν υπάρχει θεραπεία, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για το ΕΣΥ να λειτουργούν υπό αυτές τις παράνομες συνθήκες τα εργαστήρια. Η εμπειρία χωρίς τη γνώση δεν έχει αξία για τον ασθενή" λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας (ΟΤΑΕ), κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας πως σε αρκετά νοσοκομεία δεν τηρούνται κανονισμοί που υπάρχουν για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της υγείας εργαζόμενων και ασθενών, και πως ουδείς μπορεί να αποκλείσει την κακή χρήση του εξοπλισμού και την υπερβολική ακτινοβολία ή μια διαρροή ακτινοβολίας.

Η (ΟΤΑΕ) ζητεί την επίλυση αυτού του μείζονος για τη δημόσια υγεία θέματος περισσότερα από δέκα χρόνια. Παρά τις ενέργειές της, όμως, ουσιαστική πρόοδος δεν υπάρχει. Αντίθετα, η κατάσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί γεννά νέο κύκλο προβληματισμού και προβλημάτων.

Η Ομοσπονδία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις παράνομες τοποθετήσεις υπαλλήλων μη ακτινολόγων στα Ακτινολογικά τμήματα και η προσφυγή της έγινε δεκτή. Το 2009 δόθηκε μια περίοδος χάριτος στο υπουργείο Υγείας και τα εποπτευόμενα από αυτό δημόσια νοσοκομεία ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα - με το επιχείρημα πως δεν μπορεί να απομακρυνθούν από τη μια μέρα στην άλλη οι... μη ακτινολόγοι των Ακτινολογικών εργαστηρίων και να αντικατασταθούν από προσωπικό με τυπικά προσόντα και σχετικούς τίτλους σπουδών.

Κατά την επταετία που δόθηκε ως χρόνος προσαρμογής οι εργαζομενοι στα επίμαχα Ακτινολογικά του ΕΣΥ έπρεπε να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ώστε να ολοκληρωθεί το βιογραφικό τους -καθότι την... εμπειρία την είχαν αποκτήσει στου (κασίδη) ασθενή την εξέταση. Ωστόσο, μετά την παρέλευση της επταετίας η κατάσταση παρέμεινε ίδια κι απαράλλαχτη - και φυσικά επικίνδυνη.

Σε κάποια νοσοκομεια οι εμπειρικοί ακτινολόγοι συνταξιοδοτήθηκαν, σε άλλα μπήκαν στα χαρτιά στη δεύτερη γραμμή των εργαστηρίων παρότι στην πραγματικότητα ήταν οι βασικοί χειριστές των μηχανημάτων. Και κανείς δεν έλαβε τον αναγκαίο τίτλο, την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Ο πρόσφατος έλεγχος της καθ´ ύλην αρμόδιας Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) σε μεγάλα νοσοκομεία, κυρίως της περιφέρειας, κατέδειξε ότι η αυθαίρετη όσο και επικίνδυνη αυτή κατάσταση καλά κρατεί.

Από τον επιτόπιο έλεγχο της ΕΕΑΕ και από την εξέταση σχετικών παραστατικών που αφορούν το προσωπικό που εργάζεται στα ακτινολογικά εργαστήρια τουλάχιστον δύο νοσοκομείων, διαπιστώθηκε ότι "εργαζόμενοι δεν κατείχαν τα κατά τη νομοθεσία απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τους σχετικούς τίτλους σπουδών, συνεπώς η απασχόλησή τους, δεν ήταν συμβατή με τις σχετικές απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και μόνο η ανάθεση βοηθητικών καθηκόντων θα έπρεπε να τους επιτραπεί".

Η Επιτροπή κάλεσε τις διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να δώσουν εξηγήσεις για την κατάσταση στα Ακτινολογικά Τμήματα, πλην όμως χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια επέβαλλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις νοσοκομείων και αυστηρή σύσταση για συμμόρφωση με τις οδηγίες της, σε διαφορετική περίπτωση το νοσοκομείο βρίσκεται αντιμέτωπο με την έκπτωση της άδειας του ακτινολογικού του εργαστηρίου. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

ΕΙΝΑΠ: Το αντίδωρο του πλεονάσματος & ο εμπαιγμός των επικουρικών

ΕΙΝΑΠ: Το αντίδωρο του πλεονάσματος & ο εμπαιγμός των επικουρικών

Ένα μικρό αντίδωρο θα λάβουν τελικά οι νοσοκομειακοί γιατροί από το... περιβόητο και πολυδιαφημισμένο πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018.

Επιμέλεια: Νατάσσα Ν. Σπαγαδώρου

Το γεγονός αυτό, αλλά και το ότι οι επικουρικοί γιατροί δεν θα παραμείνουν τελικά στο σύστημα αλλά θα απολυθούν, αποτελούν δύο ισχυρά σοκ για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Τα δύο παραπάνω σημεία, κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχαν χθες το μεσημέρι (Δευτέρα 19 Μαρτίου) οι εκπρόσωποι της ΕΙΝΑΠ με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό.

Αιχμή της συνάντησης ήταν η απόφαση του ΣτΕ για το ειδικό μισθολόγιο των γιατρών, ωστόσο στο τραπέζι τέθηκαν πολλά από τα θέματα που «καίνε» σήμερα τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία.

Μάλιστα ο αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΠ κ. Ηλίας Σιώρας, χαρακτηρίζει την συνάντηση αποκαλυπτική, «καθώς έγινε σαφές ότι θα συνεχιστεί η λεηλασία στο δικαίωμα των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά και του λαού να απολαμβάνει ένα σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, υψηλών προδιαγραφών», σημειώνει με νόημα.

Και συνεχίζει αναφορικά με την συνάντηση:

«Σε σχέση με το μισθολόγιο και την απόφαση του ΣτΕ, ο υπουργός Υγείας είπε ότι δεν τίθεται θέμα για άμεση επαναφορά των μισθών, η κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνατότητα - ούτε θετική, ούτε αρνητική - παρέμβασης στο ΣτΕ, ενώ αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι η περικοπή των μισθών είναι δραματική. Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχει τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει από το ματωμένο πλεόνασμα του 2018 μια μικρή εφάπαξ βοήθεια στους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Για την αναπροσαρμογή του ωρομίσθιου των εφημεριών, ο υπουργός Υγείας είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στο 2018 καμία παρέμβαση κι όλα θα συζητηθούν στον προϋπολογισμό του 2019 οι μισθολογικές ανάγκες θα... συζητηθούν στον προϋπολογισμό του 2019 «τηρώντας πάντα τους δημοσιονομικούς στόχους»!!!».

Αναφορικά με τους επικουρικούς γιατρούς, ο κ. Σιώρας επισημαίνει ότι ο κ. Ξανθός υπήρξε κάθετος, λέγοντας ότι θα απολυθούν. «Επιχείρησε να αντισταθμίσει το γεγονός των χιλιάδων απολύσεων με νέες προκηρύξεις (800 συνολικά) μόνιμου ιατρικού προσωπικού μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 (πλέον των 768 που ανακοίνωσε προ ημερών), εκ των οποίων, όπως είπε, οι 400 θα αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τα Κέντρα Υγείας, εκφράζοντας την «ελπίδα» ότι οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν στο τέλος του έτους. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δυσκολία στην έγκριση κονδυλίων που θα αφορούν την προκήρυξη μόνιμων θέσεων για το λοιπό προσωπικό».

Εν κατακλείδι όμως, από τις 2.500 προσλήψεις επικουρικών γιατρών που έχουν προαναγγείλει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, οι 1.200 προσλήψεις είναι περσινές και οι 1.500 είναι φετεινές. Να σημειωθεί ότι δεν έχει προχωρήσει ούτε το 1/3 αυτών των προσλήψεων σημειώνει ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και συνιχίζει:

«Μάλιστα, πέταξε το μπαλάκι στα νοσοκομεία, ισχυριζόμενος ότι μπορούν να μεταφέρουν από κωδικό σε κωδικό τμήματα του προϋπολογισμού τους για να προγραμματίσουν την πρόσληψη επικουρικών μέσα σε 15 μέρες, δηλώνοντας ταυτόχρονα «άγνοια» για το γεγονός ότι πολλά νοσοκομεία δε διαθέτουν κονδύλια, αλλά ακόμη κι εκεί που γίνεται αναπλήρωση, γίνεται μετά από μήνες.

Σχετικά με το οξύτατο πρόβλημα που δημιουργεί η απόλυση 400 νοσηλευτών που είχαν προσληφθεί μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ και υπηρετούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Μονάδες Θεραπείας Νεογνών είπε ότι η αντικατάστασή τους θα είναι ισόποση από επικουρικούς!!!

Παράλληλα ο νόμος για την εφαρμογή του νέου ωραρίου των γιατρών δήλωσε ότι είναι σε αναστολή κι ανακοίνωσε ότι μετά το Πάσχα θα φέρει πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο Οργανισμών των νοσοκομείων, νέο πλαίσιο των ΥΠΕ και τη χωροταξία τους, διευκρινίζοντας ότι οι νέοι οργανισμοί δε θα προβλέπουν ριζική επαναφορά πριν τις συγχωνεύσεις, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά αναίρεση μνημονιακού νόμου».

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Αυξήσεις με δόσεις για τους γιατρούς του ΕΣΥ! Τι θα ζητήσουν από τον υπ.Υγείας

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Αυξήσεις στους μισθούς τους αλλά μάλλον με …δόσεις αναμένεται να λάβουν οι γιατροί του ΕΣΥ μετά την απόφαση του ΣτΕ.


Τις αυξήσεις στους μισθούς τους περιμένουν εναγωνίως οι γιατροί του ΕΣΥ μετά την απόφαση του ΣτΕ που τους δικαιώνει για τις μνημονιακές περικοπές, γεγονός που θα θέσουν και στον υπουργό Υγείας.

Συγκεκριμένα εκπρόσωποι του κλάδου (ΕΙΝΑΠ) θα συναντηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 19/03/18 στις 14.00 με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα θέσουν κατά τρόπο επιτακτικό την ανάγκη για άμεση αύξηση των μισθών του κλάδου κάτι που προβλέπει ξεκάθαρα η απόφαση του ΣτΕ.

 

Μάλιστα οι αποδοχές τους θα πρέπει να επιστρέψουν σε επίπεδα προ του 2012 οπότε και άρχισαν τα μεγάλα τσεκουρώματα στους μισθούς.

Εκτός αυτού όμως, ο κλάδος θα ζητήσει να δοθούν και τα αναδρομικά που δικαιούνται μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Δείτε ΕΔΩ πόσα δικαιούται κάθε γιατρός αναδρομικά: “Πόσα θα εισπράξουν αναδρομικά οι νοσοκομειακοί γιατροί μετά την απόφαση του ΣτΕ! Όλα τα ποσά ανά βαθμίδα”

Συνολικά φαίνεται πως η κυβέρνηση θα χρειασθεί να βρει τουλάχιστον 150 με 200 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογίσει κανείς πόσα θα χρειασθούν για να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα προ του 2012.

Αυξήσεις και αναδρομικά με …δόσεις
Ωστόσο όπως λένε πληροφορίες του HealthReport.gr η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναμένεται να επικαλεσθεί οικονομική στενότητα για την άμεση καταβολή των αναδρομικών αλλά και για την επαναφορά όλων των μισθών στα παλαιά επίπεδα.
Μάλιστα όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές του HealthReport.gr, είναι πιθανό τα χρήματα να δοθούν τμηματικά και σε δόσεις.

 

Όμως οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την άμεση επαναφορά των μισθών. Γι αυτό άλλωστε και όλοι οι γιατροί καλούνται να κάνουν τη σχετική δήλωση στο νοσοκομείο που εργάζονται. Διαβάστε ΕΔΩ πως γίνονται οι δηλώσεις: “Μαζικές αιτήσεις γιατρών στα νοσοκομεία για να επανέλθουν οι μισθοί τους πριν τις περικοπές του 2012!”

Στην περίπτωση πάντως που η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν ακολουθήσει την απόφαση του ΣτΕ, η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια ενώ ταυτόχρονα εξετάζει να προχωρήσει και σε μεγάλες κινητοποιήσεις από 29 Μαρτίου.

Στην ατζέντα και οι επικουρικοί
Κατά τα άλλα οι νοσοκομειακοί γιατροί που θα συναντηθούν με τον υπουργό Υγείας θα ζητήσουν να δοθεί και ένα τέλος στο πρόβλημα με τους επικουρικούς γιατρούς, δεδομένου πως οι συγκεκριμένοι γιατροί βρίσκονται ακόμη στον αέρα. Όταν λήξουν οι συμβάσεις τους θα μείνουν άνεργοι παρότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες στα νοσοκομεία. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Απρίλιος 2018
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΣΥ-ΟΕΝΓΕ