ΕΣΥ-ΟΕΝΓΕ

Νέο σύστημα νοσηλίων: 9 υποχρεώσεις για τα νοσοκομεία + 11 για το ΚΕΤΕΚΝΥ

Οδηγίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος DRG's στα 18 πιλοτικά νοσοκομεία

Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες θα αντικαταστήσουν τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) που εφαρμόζονται σήμερα για την κοστολόγηση των νοσηλευτικών υπηρεσιών στη χώρα (σύστημα DRG).

Η πρώτη συνάντηση εργασίας του ΔΣ του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) με τους διοικητές των 18 νοσοκομείων της χώρας που θα αναπτύξουν πιλοτικά το ελληνικό σύστημα DRG πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού.

Το νέο σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», «Ιπποκράτειο», «Λαϊκό», «Έλενας Βενιζέλου», Παίδων «Αγία Σοφία», «Άγιος Σάββας», «Τζάνειο», Ωνάσειο, «Παπαγεωργίου», «Άγ. Δημήτριος», Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Για την εφαρμογή του, έχουν αγοραστεί ήδη από το 2014, οι άδειες χρήσης του γερμανικού συστήματος DRG, ενώ για την ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος, η χώρα μας θα κάνει χρήση της τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι τα DRG’s- ως «εργαλείο» μέτρησης του κόστους, συγκριτικής αξιολόγησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των νοσοκομείων- μπορούν να συμβάλουν στο πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για καθολική και ισότιμη πρόσβαση ασφαλισμένων και ανασφάλιστων σε ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

«Δεν πρόκειται για ένα μηχανισμό περικοπών, ελέγχου του ιατρικού έργου ή ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ αλλά για ένα σύστημα που θα ενισχύσει τη διαφάνεια, την τεκμηρίωση του κόστους, τη μέτρηση του παραγόμενου έργου και- σε δεύτερο χρόνο- τη δικαιότερη κατανομή των πόρων ανάλογα με τη δραστηριότητα (activity based funding)» τόνισε ο κ. Ξανθός.

Επεσήμανε, επίσης, ότι με τη συνδρομή του ΚΕΤΕΚΝΥ και των 18 πιλοτικών νοσοκομείων, θα δοθεί το σήμα ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποκτά νέα κουλτούρα διοίκησης, συγκεκριμένη στρατηγική και πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών του και δεν επαφίεται απλώς στην καλή διάθεση και την εμπειρική γνώση των Διοικητών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΕΤΕΚΝΥ, Φίλιππος Ταραντίλης, υπογράμμισε τη σημασία της συμβολής των διοικητών στη διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος DRG, το οποίο θα αποτελέσει μια μεταρρυθμιστική τομή διαρθρωτικού χαρακτήρα, που θα συντείνει στον εξορθολογισμό της κατανομής των πόρων, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, στη βελτίωση της πρόσβασης, στη μείωση της παραοικονομίας και των out-of-pocket πληρωμών και στη δυνατότητα ρύθμισης της νοσοκομειακής περίθαλψης στον ιδιωτικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

Ο κ. Γιάννης Μαστρογιάννης, οικονομολόγος, μέλος του ΔΣ του ΚΕΤΕΚΝΥ, παρουσίασε το σύστημα DRG,
Ο πρόεδρος του ΚΕΤΕΚΝΥ, Κωνσταντίνος Χαλκιάς, το γενικό σχέδιο ενεργειών για τη συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ- Πιλοτικών Νοσοκομείων,
Η Διοικήτρια του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» και μέλος του ΔΣ του ΚΕΤΕΚΝΥ, Αναστασία Μπαλασοπούλου, τα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος DRG και
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του υπ. Υγείας και μέλος του ΔΣ του ΚΕΤΕΚΝΥ, Σταυρούλα Κατσικάρου, τις υποχρεώσεις των πιλοτικών νοσοκομείων και του ΚΕΤΕΚΝΥ, όπως απορρέουν από την εφαρμογή των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ρυθμιστικές αποφάσεις, οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα πιλοτικά νοσοκομεία και το ΚΕΤΕΚΝΥ περιγράφονται παρακάτω.

Τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στη δοκιμαστική εφαρμογή του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) οφείλουν:

να υλοποιούν τις δράσεις και να φροντίζουν για την τήρηση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού του ΚΕΤΕΚΝΥ και του Υπουργείου Υγείας,
να ορίσουν υπεύθυνο έργου DRG στο νοσοκομείο,
να συστήσουν την Συντονιστική Ομάδα Έργου DRG για την παρακολούθηση και διαχείριση των δράσεων του οδικού χάρτη του φορέα, καθώς και να συστήνουν τις απαραίτητες ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των στόχων του Οδικού Χάρτη Δράσεων,
να προωθούν στο προσωπικό τους σκοπούς του έργου και να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες,
να εφαρμόζουν τα πρότυπα ποιότητας και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης δεδομένων DRG (κοστολογικών δεδομένων και ιατρικής πληροφορίας),
να τηρούν τους κανόνες και πολιτικές του ΚΕΤΕΚΝΥ, ειδικά στα θέματα ασφάλειας πληροφοριών, επικοινωνίας, εμπιστευτικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων,
να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό και υποδομές και να εξασφαλίζουν την ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα των Διευθύνσεων του ΚΕΤΕΚΝΥ για την υλοποίηση των σκοπών του πλαισίου συνεργασίας,
να διασφαλίζουν την καλή συνεργασία του προσωπικού με το προσωπικό των Διευθύνσεων του ΚΕΤΕΚΝΥ, με σκοπό την υλοποίηση του σκοπού του έργου και να επιλύουν κάθε πρόβλημα που ανακύπτει,
να προωθούν τους σκοπούς του Δικτύου και να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, δράσεις επικοινωνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και έρευνας.
Το ΚΕΤΕΚΝΥ - Ελληνικό Ινστιτούτο DRG είναι υποχρεωμένο:

να προγραμματίζει, να συντονίζει τις δράσεις του έργου και να αξιολογεί την πορεία υλοποίησής του,
να ενημερώνει έγκαιρα για τις απαιτήσεις του έργου, την έναρξη και πορεία υλοποίησης των δράσεων εντός των φορέων, στη βάση του συμφωνημένου Οδικού Χάρτη του ΚΕΤΕΚΝΥ,
να εξασφαλίζει την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων όπως τα λογισμικά DRG, το σύστημα διαβούλευσης, το σύστημα συλλογής και επαλήθευσης δεδομένων, κ.ά.,
να εξασφαλίζει την ελεγχόμενη και ασφαλή πρόσβαση του διαβαθμισμένου προσωπικού των νοσοκομείων στα πληροφοριακά συστήματα και στη διαδικτυακή πύλη, στα υποστηρικτικά εγχειρίδια και κείμενα και στο εκπαιδευτικό υλικό,
να καθοδηγεί τα στελέχη των νοσοκομείων και να υποστηρίζει με τεχνικές συμβουλές την υλοποίηση των δράσεων μέσω του Help Desk που πρόκειται να αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό,
να προωθεί την ενημέρωση του προσωπικού των νοσοκομείων για την επίτευξη των σκοπών του έργου και να υλοποιεί την εκπαίδευσή τους βάσει των δυνατοτήτων του,
να εξασφαλίζει την καλή συνεργασία με το προσωπικό των πιλοτικών νοσοκομείων,
να οργανώνει συναντήσεις εργασίας με τα στελέχη των νοσοκομείων για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό, την ενημέρωση και προώθηση των σκοπών του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG,
να αξιολογεί τη συνεργασία με το εκάστοτε νοσοκομείο, να προτείνει διορθωτικές ενέργειες και να αποφασίζει την απεμπλοκή του σε περίπτωση που δεν τηρεί τους κανόνες, τους όρους και τα πρότυπα ποιότητας.
να διασφαλίζει τη μεταφορά καλών πρακτικών που σχετίζονται με το Συ.Κ.Ν.Υ. μεταξύ των νοσοκομείων,
να αναπτύξει και να υλοποιεί πολιτική ασφαλείας για τη διαχείριση των πληροφοριών και την τήρηση της εμπιστευτικότητας. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

ΟΕΝΓΕ- Ενημερωτικό σημείωμα

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Στην αναμονή για σύνταξη εκατοντάδες γιατροί του ΕΣΥ! Γιατί καθυστερούν

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Στην αναμονή για τη σύνταξή τους είναι εκατοντάδες γιατροί του ΕΣΥ


Για πάνω από δύο χρόνια νοσοκομειακοί γιατροί που εργάσθηκαν επί σειρά ετών στο δημόσιο σύστημα Υγείας, περιμένουν εναγωνίως να εκδοθεί η σύνταξή τους.
Όπως μάλιστα σημειώνει η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) από τον Μάιο του 2016 δεν έχει εκδοθεί καμία απολύτως σύνταξη σε γιατρό του ΕΣΥ.

 

Συνέπεια είναι βέβαια οι γιατροί που είναι στη διαδικασία αυτή να αναγκάζονται να ζουν με συντάξεις ύψους 300 και 350 ευρώ όσα δίνονται δηλαδή με τις προσωρινές συντάξεις οι οποίες βέβαια σήμερα εκδίδονται ακόμη και εντός τριών μηνών. Το πρόβλημα βέβαια δε λύνεται καθώς το ιατρικό προσωπικό που έχει συμπληρώσει τα χρόνια εργασίας αναγκάζεται να επιβιώνει με ελάχιστα χρήματα τα τελευταία 2,5 χρόνια μόνο με την ισχνή προσωρινή σύνταξη.

Και το ζήτημα είναι πως τα επόμενα χρόνια ή ακόμη και το επόμενο διάστημα το θέμα θα αφορά όλο και περισσότερους γιατρούς αν σκεφτεί κανείς ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στο ΕΣΥ. Διαβάστε ΕΔΩ χαρακτηριστικά: «Το γερασμένο ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ! Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των γιατρών»

 

Το φαινόμενο πάντως της πολύχρονης καθυστέρησης για την έκδοση σύνταξης αφορά και δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπου επίσης δεν έχουν εκδοθεί συντάξεις από τον Μάιο του 2016 μέχρι σήμερα.
Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις πρόσφατα άρχισαν να εκκαθαρίζονται και να δίνονται οι συντάξεις στους πολίτες που είχαν κάνει αίτηση πριν τον Μάιο του 2016. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Ειδικευόμενοι ούτε για…δείγμα στα νοσοκομεία! Γιατί μειώθηκε ο αριθμός τους

Στο πόδι οι γιατροί του ΠΕΔΥ

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Μειώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ειδικευόμενων γιατρών στα νοσοκομεία.

 

Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο καθώς εκατοντάδες νέοι γιατροί αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα κάνοντας ειδικότητα στο εξωτερικό και ειδικά σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Σουηδία κ.λ.π. Χώρες που μπορούν στη συνέχεια και να τους απορροφήσουν σε κάποια καλά αμειβόμενη θέση μέσα στο σύστημα υγείας.

Αποτέλεσμα όμως είναι ενώ στο παρελθόν τα χρόνια αναμονής για πολλές ειδικότητες στην Ελλάδα ήταν πολλά, σήμερα να υπάρχουν ακόμη και κενές θέσεις.

 

Ακόμη και τα επίσημα συνδικαλιστικά όργανα των νοσοκομειακών γιατρών όπως η ΟΕΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ έχουν επισημάνει κατά καιρούς το πρόβλημα καθώς πολλές κλινικές λόγω έλλειψης ειδικευομένων γιατρών δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κλινική ΩΡΛ του Ευαγγελισμού, στην οποία έχει παραμείνει μόλις ένας ειδικευόμενος και τίθεται υπό αίρεση η ασφαλής εφημέρευση της κλινικής.

γιατροί ΠΕΔΥ

Αντίστοιχα κενές θέσεις υπάρχουν στα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, αφού οι νέοι γιατροί επιλέγουν άλλους επαγγελματικούς δρόμους. Σήμερα υπολογίζεται ότι την τελευταία δεκαετία έχουν εγκαταλείψει τη χώρα πάνω από 18.000 νέοι γιατροί. Διαβάστε ΕΔΩ ένα χαρακτηριστικό ρεπορτάζ: «»Πρωταθλητές» στην επιστημονική μετανάστευση οι νέοι γιατροί ! Πόσοι έφυγαν και που πήγαν»

Άγνωστο παραμένει πάντως εάν οι αλλαγές που αναμένεται να γίνουν στον τρόπο λήψης ειδικότητας το επόμενο διάστημα με το πολυνομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή τελικά τον Σεπτέμβριο, αποχωρήσουν κι άλλοι νέοι γιατροί ή θα αποτελέσει ένα κίνητρο για να παραμείνουν στην Ελλάδα. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τα «έργα και τις ημέρες» διοικητών στο ΕΣΥ

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τα «έργα και τις ημέρες» διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε νοσοκομεία της Αττικής. Μετά την περίπτωση διοικητή μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου στην Αττική και τις καταγγελίες σε βάρος του για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, αναπληρωτής διοικητής ο οποίος αναβαθμίστηκε και «μετακινήθηκε» από μικρό σε μεγάλο νοσοκομείο έχει γίνει στη κυριολεξία ο φόβος και ο τρόμος των εργαζομένων.

Ενδεικτικό είναι ότι κατά την αποχώρησή του από το προηγούμενο νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι έκαναν πάρτι! Αντίθετα ακόμη και στα ….επείγοντα μεταφέρθηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου εργαζομένη που για κακή της τύχη βρέθηκε στο δρόμο του!

Ο εν λόγω διοικητής συνεργάζεται στενότατα με την 1η Υγειονομική Περιφέρεια και τον κομματικό μηχανισμό του ΣYPIZA στο νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συγγενής του (α΄ βαθμού) εργάζεται στο υπουργείο Υγείας στον κ. Ξανθό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Healthview, ο αναπληρωτής διοικητής για να αποδείξει ότι είναι ικανός έχει κάνει στην άκρη τον/ την διοικητή/ια και ουσιαστικά διοικεί χωρίς να υπογράφει, δηλαδή χωρίς ευθύνες. Ο κύριος αυτός ασκεί τρομερή πίεση στους εργαζομένους, φωνάζει, συχνά δε ουρλιάζει και πάρα πολλές φορές λαμβάνει αποφάσεις κατά παράβαση του νόμου, λόγω άγνοιας.

Η υπερβολική πίεση έχει φέρει τους εργαζόμενους στα όρια τους και ιδιαίτερα το γραφείο προμηθειών. Την Παρασκευή μάλιστα, μετά από μία ακόμη ενέργεια του, λιποθύμησε εργαζόμενη από κρίση πανικού και μεταφέρθηκε στο Επείγοντα. Όταν δε εμφανίστηκε στο ΤΕΠ ο αναπληρωτής διοικητής, η εργαζόμενη άρχισε να ουρλιάζει και η κατάσταση εκτονώθηκε όταν απομακρύνθηκε ο αν. διοικητής και ειδοποιήθηκε το Σωματείο Εργαζομένων.

Εκτός από τους εργαζομένους, ο συγκεκριμένος φαίνεται ότι απασχολεί και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) γιατί καλεί εταιρίες στο γραφείο του και «πιέζει» για εκπτώσεις;

ΠΗΓΗ:http://healthview.gr/

 

Λήγει η προθεσμία για δικαστική προσφυγή των νοσοκομειακών γιατρών για αυξήσεις στους μισθούς!

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Λήγει η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι νοσοκομειακοί γιατροί προκειμένου να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να διεκδικήσουν δικαστικά τις αυξήσεις στους μισθούς τους.


Αυξήσεις οι οποίες θα πρέπει να δοθούν και μάλιστα άμεσα μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που έκρινε παράνομες τις περικοπές στις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ και οι οποίες θα πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του 2012.

 

Ωστόσο προς ώρας η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δε φαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση, καθώς δεν προχωρά σε καμία διαδικασία διευθέτησης του ζητήματος. Διαβάστε ΕΔΩ τι είπε ο υπουργός Υγείας στους γιατρούς: «Πότε θα αυξηθούν οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών όπως προβλέπει απόφαση του ΣτΕ! Τι είπε ο υπ.Υγείας»

Οι γιατροί πάντως είναι σε ετοιμότητα και ολοκληρώνουν σιγά σιγά τη διαδικασία συλλογής όλων των στοιχείων προκειμένου να γίνουν μαζικές προσφυγές.

 

Η ημερομηνία λήγει 16 Ιουλίου σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) για τη συλλογή των δικαιολογητικών ωστόσο όπως διευκρινίζεται ότι το διάστημα μπορεί να παραταθεί για όσους γιατρούς δεν έχουν ολοκληρώσει τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων.

Πάντως αν η κυβέρνηση αναγκαστεί να επαναφέρει όλα τα ειδικά μισθολόγια θα πρέπει να βρει 1,1 δις ευρώ σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων άλλαξε όψη χάρη στη συνεργασία διοίκησης & εργαζομένων

Η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων άλλαξε όψη χάρη στη συνεργασία διοίκησης & εργαζομένων

Σε ριζική αλλαγή της εικόνας της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου Χανίων μέσα από εικαστικές παρεμβάσεις, προχώρησε η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σε συνεργασία με τον σύλλογο εργαζομένων, εθελοντών και τη στήριξη φορέων και επιχειρήσεων της περιοχής των Χανίων.

Η εικόνα της Παιδιατρικής Κλινικής άλλαξε όψη με ζωγραφιές στους τοίχους, χαρούμενες απεικονίσεις και σκίτσα που θυμίζουν περισσότερο παιδικό σταθμό παρά κλινική.

Παράλληλα, έγινε αλλαγή σε όλες τις κουρτίνες της κλινικής αντικατάσταθηκε το δάπεδο στον παιδότοπο της παιδιατρικής και ανανεώθηκαν κλινοσκεπάσματα της κλινικής.

«Αυτή η ενέργεια είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του αποτελέσματος που μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων», τόνισε κατά την παρουσίαση της κλινικής ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Μηνάς Βουλγαρίδης.

«Το αποτέλεσμα που υπάρχει είναι προϊόν συλλογικής και συνολικής προσπάθειας», τόνισε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο νοσηλευτικό ίδρυμα Βαρδής Γεωργιακάκης.

Από την πλευρά της η διευθύντρια της κλινικής Εύα Μπαλωμενάκη αφού αναφέρθηκε στην κοινή προσπάθεια όλων για αναμόρφωση της κλινικής τόνισε χαρακτηριστικά: «Μόνο όσοι βιώνουν την καθημερινότητα μιας τέτοιας κλινικής αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό ρόλο παίζει να είναι οικεία, για τα παιδιά που νοσηλεύονται».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

«Υποφέρουν» τα νοσοκομεία της Περιφέρειας από τις ελλείψεις γιατρών

Δραματικές είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό, κυρίως ιατρικό προσωπικό, στις μονάδες υγείας της περιφέρειας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νοσοκομείο στη Κω, όπου έχει μείνει χωρίς καρδιολόγο, αν και διαθέτει καρδιολογική κλινική! Αντίστοιχα, το Νοσοκομείο Ρόδου λόγω των ελλείψεων δεν διαθέτει μονάδα νεογνών, με αποτέλεσμα τις συνεχείς αεροδιακομιδές βρεφών προς Ηράκλειο και Αθήνα.

Healthview.gr

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ο μεγάλος αριθμός αεροδιακομιδών που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία έχει αναλάβει από το 2003 το πτητικό έργο του ΕΚΑΒ, το 2017 διενεργήθηκαν 805 αεροδιακομιδές, με τις οποίες εξυπηρετήθηκαν 1.166 ασθενείς.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι μήνες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι οι καλοκαιρινοί και είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2017 κατά μέσον όρο «σηκώνονταν» τρία αεροπλάνα ή ελικόπτερα την ημέρα που εξυπηρετούσαν τουλάχιστον τέσσερις ασθενείς.

Ωστόσο, ο αριθμός των αεροδιακομιδών βαίνει σταθερά μειούμενος τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυστηριοποίησης των κριτηρίων. Πιο αναλυτικά, το 2016 εξυπηρετήθηκαν 1.267 ασθενείς σε 832 αποστολές της Πολεμικής Αεροπορίας, το 2015 1.287 ασθενείς σε 953 αποστολές και το 2013 1.365 σε 966 αποστολές, ενώ πριν από δέκα χρόνια είχαν εξυπηρετηθεί 1.646 ασθενείς, για τους οποίους χρειάστηκε να «σηκωθούν» 1.196 φορές τα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας. Από τις αρχές του 2018 έως και τον Μάιο έχουν πραγματοποιηθεί 309 αεροδιακομιδές για 487 ασθενείς.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Δεκάδες γιατροί του ΕΣΥ στα δικαστήρια για ιατρικές επιπλοκές! Γιατί κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Στα δικαστήρια οδηγούνται το τελευταίο διάστημα δεκάδες γιατροί του ΕΣΥ με την κατηγορία των ιατρικών λαθών και των ιατρικών επιπλοκών.


Η διαφορά βέβαια με το παρελθόν είναι πως πλέον κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους την αστική ευθύνη. Κάτι που άρχισε να ισχύει από τον περασμένο Ιανουάριο οπότε και εκδόθηκε εγκύκλιος από το υπουργείο Οικονομικών του Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη στην οποία προβλέπεται με …διακριτική διατύπωση, ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί θα καλούνται να καταβάλουν τις αστικές αποζημιώσεις σε περιπτώσεις επιπλοκών ή ιατρικών λαθών όπως είναι γνωστό στο ευρύ κοινό.

Κάτι που μέχρι τότε δεν ίσχυε καθώς την αστική ευθύνη αναλαμβάνουν τα νοσοκομεία. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ για την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών: «Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα πληρώνουν για τις επιπλοκές των ασθενών! Τι προβλέπει εγκύκλιος»

 

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει στο HealthReport.gr ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) νευροχειρουργός Πάνος Παπανικολάου, το τελευταίο διάστημα δεκάδες γιατροί βρίσκονται κατηγορούμενοι στα δικαστήρια αλλά και αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να πρέπει να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ από την τσέπη τους για επιπλοκές σε ασθενείς.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αντιπροσωπεία της ΟΕΝΓΕ που συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας πρόσφατα, έθεσε το θέμα λεπτομερώς.

 

Στα επίμονα ερωτήματα του κλάδου για τις δικαστικές διώξεις ενάντια σε γιατρούς λόγω ιατρικών συμβαμάτων, η πολιτική ηγεσία – όπως τονίζει η ΟΕΝΓΕ– επανέλαβε τα ίδια ακριβώς που είχε πει για το θέμα πριν δύο μήνες και έγινε εμφανές πως τίποτα συγκεκριμένο από αυτά (πχ «μηχανισμός από εμπειρογνώμονες για προδικαστική εκτίμηση» και λοιπά) δεν έχει υλοποιηθεί αλλά ούτε καν σχεδιαστεί παρά τις από μηνών σχετικές εξαγγελίες του Υπουργού.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί υπογραμμίζουν ότι ο Υπουργός επανέλαβε πως η εγκύκλιος Χουλιαράκη και η «βαριά αμέλεια» για την οποία προβλέπεται -σύμφωνα με την εγκύκλιο -καταλογισμός αστικής αποζημίωσης, δεν αφορά μέχρι στιγμής περιπτώσεις ιατρικών συμβαμάτων αλλά μόνο περιπτώσεις δόλου. Ωστόσο δεν μπόρεσε να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το μέλλον. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΟΕΝΓΕ- Ενημερωτικό από τη συνάντηση με το υπ. Υγείας

ΚΛΙΚ ΕΔΩ


ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Απλήρωτοι ακόμη δεκάδες επικουρικοί γιατροί σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας! Οι δεσμεύσεις του υπ.Υγείας

Γράφει: Μαρία Γλένη


Απλήρωτοι παραμένουν ακόμη δεκάδες επικουρικοί γιατροί σε όλη τη χώρα παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Υγείας.


Η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) σε πρόσφατη συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας επεσήμανε πως παρά τις ρυθμίσεις και τις εντολές που έχουν δοθεί στα νοσοκομεία, δεκάδες επικουρικοί γιατροί παραμένουν απλήρωτοι εδώ και μήνες τόσο σε νοσοκομεία όσο και σε Κέντρα Υγείας.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει πως έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πληρωμή των επικουρικών γιατρών και ότι δε θα απολυθούν πριν τη λήξη της θητείας τους. Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Νέο «χαστούκι» σε επικουρικούς και νοσοκομεία! Αιφνίδια απόλυση πριν τη λήξη της σύμβασης»

 

Η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) αναφέρει ότι παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πληρωμή των συναδέλφων επικουρικών και ότι δε θα απολυθούν πριν τη λήξη της θητείας τους, το πρόβλημα παραμένει.

Ο κλάδος παρέδωσε πλήρη λίστα με τους απλήρωτους επικουρικούς λόγω μη έγκρισης των ενταλμάτων από τους αντίστοιχους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ οι γιατροί τόνισαν στον υπουργό Υγείας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος το πρόβλημα να γενικευτεί με αφορμή την έγκριση των ενταλμάτων πληρωμής των εφημεριών και απαίτησαν να δοθεί άμεσα λύση.

 

Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επανέλαβε ότι θα υπάρξει «προκήρυξη 1.200 μόνιμων θέσεων για το λοιπό επικουρικό πλην γιατρών προσωπικό» ως 31/5/2018, ενώ απέρριψε συγκεκριμένη πρόταση που είχε καταθέσει η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και στο παρελθόν, για προκήρυξη ισάριθμων μόνιμων θέσεων στις αντίστοιχες ειδικότητες και στα αντίστοιχα νοσοκομεία και Κ.Υ.

Άγνωστο παραμένει πως θα εξασφαλισθεί η πληρωμή των επικουρικών γιατρών καθώς η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε αποστείλει απλή οδηγία στις διοικήσεις των νοσοκομείων και όχι κάποια υπουργική απόφαση. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Πότε θα αυξηθούν οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών όπως προβλέπει απόφαση του ΣτΕ! Τι είπε ο υπ.Υγείας

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Αυξήσεις στους μισθούς τους δικαιούνται εδώ και μήνες οι νοσοκομειακοί γιατροί όπως προβλέπει απόφαση του ΣτΕ.


Η απόφαση είχε δικαιώσει πλήρως τον κλάδο που είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη και μάλιστα το ΣτΕ επιβάλει να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα του 2012 πριν δηλαδή αρχίσουν οι άγριες περικοπές των μνημονίων.
Ωστόσο όπως φαίνεται για να δουν οι νοσοκομειακοί γιατροί το χρώμα του …χρήματος, θα περάσει πολύς καιρός ακόμη.

 

Όπως μάλιστα δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στους εκπροσώπους των Νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), το κόστος για να επανέλθουν οι μισθοί στο 2012, αγγίζει τα 1,1 δις ευρώ.

Ο υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά όπως μεταφέρει ο κλάδος: «Το κόστος συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν ειδικά μισθολόγια υπολογίζεται στα 1,1 δις και δεν υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων».

Και το ζήτημα είναι πως οι νοσοκομειακοί γιατροί τα τελευταία επτά χρόνια έχασαν σχεδόν το μισό τους μισθό. Διαβάστε ΕΔΩ: «Πόσα χρήματα έχασαν οι νοσοκομειακοί γιατροί τα τελευταία 7 χρόνια! Όλοι οι μισθοί ανά κατηγορία»

 

Ο υπουργός Υγείας μάλιστα απέφυγε να δεσμευτεί για οτιδήποτε καθώς όπως τόνισε στην Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, η κυβέρνηση «είναι σε φάση που προσπαθεί να σχεδιάσει τη μεταμνημονιακή περίοδο». 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Έρχονται τρία νέα μέτρα για τους «φακελάκηδες» γιατρούς στα νοσοκομεία! Όλες οι πληροφορίες

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Φρένο στους «φακελάκηδες» γιατρούς στα νοσοκομεία επιχειρεί να βάλει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας με τρία νέα μέτρα


Ειδικότερα όπως αναφέρουν πληροφορίες του HealthReport.gr η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ενεργοποιεί από το Φθινόπωρο τρία νέα μέτρα ώστε να μπλοκάρει τα φακελάκια στο ΕΣΥ.

Τρία άμεσα μέτρα για τα φακελάκια στα νοσοκομεία
Η εφαρμογή των μέτρων μάλιστα θα επισπευσθεί λένε πληροφορίες του HealthReport.gr, μετά την αύξηση των συλλήψεων τους τελευταίους μήνες γιατρών που ζήτησαν χρήματα από ασθενείς. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: «Σε διαθεσιμότητα οι δύο γυναικολόγοι που πήραν φακελάκι! Τι ανακοίνωσε το νοσοκομείο»

 

1.Ανώνυμο ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες τουHealthReport.gr δημιουργείται ακόμη και ειδική «ηλεκτρονική» υπηρεσία, όπου θα μπορούν ανώνυμα και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, να καταγγέλλουν τους επίορκους γιατρούς οι ίδιοι οι ασθενείς.

Με τον τρόπο αυτό οι παθόντες δε θα χρειάζεται να ανησυχούν πλέον μήπως δεν αναλάβει τη θεραπεία ή το χειρουργείο τους ο γιατρός, αφού θα τον έχουν προηγουμένως καταγγείλει ότι ζήτησε φακελάκι ανώνυμα αφού το σύστημα θα είναι τελείως ανώνυμο.

 

Μάλιστα θα είναι τόσο αυτοματοποιημένο, που θα ενεργοποιεί άμεσα την επέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών όπως είναι το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας (ΣΕΥΥΠ) ή ακόμη και το ΣΔΟΕ.

2.Αυστηροποίηση της νομοθεσίας
Οι …εξωνημένοι λειτουργοί του Ιπποκράτη θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι τα μέτρα που έρχονται θα περιλαμβάνουν και αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Θα απολύονται δηλαδή μία ώρα αρχύτερα από το ΕΣΥ, σε σύγκριση με σήμερα που μπορεί κάποιοι επίορκοι να γυρίζουν και κανονικά ανενόχλητοι στην εργασία τους στο νοσοκομείο.

3.Ενίσχυση της πειθαρχικής διαδικασίας
Ταυτόχρονα ενισχύεται η πειθαρχική διαδικασία, ώστε να τιμωρούνται οι «φακελάκηδες» σε χρόνο εξπρές μέσω των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Υγειονομικών Περιφερεικών (ΥΠΕ) και του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου των Γιατρών.

 

Άλλωστε είναι γνωστό ότι στο παρελθόν τα πειθαρχικά συμβούλια συνεδρίαζαν σπάνια για περιπτώσεις χρηματισμού με αποτέλεσμα να στοιβάζονται δεκάδες υποθέσεις επίορκων γιατρών στα συρτάρια του υπουργείου Υγείας και οι αδίστακτοι γιατροί να συνεχίζουν όχι μόνο να εργάζονται κανονικά αλλά να ζητούν και πάλι χρήματα από τους ασθενείς.
Και αυτό διότι γνώριζαν καλά ότι στο τέλος θα έμεναν ατιμώρητοι.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν απολυθεί από το ΕΣΥ 15 γιατροί που είχαν πάρει φακελάκι, ενώ δεκάδες άλλοι βρίσκονται ακόμη σε αργία. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Έρχονται 1200 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ! Όλες οι λεπτομέρειες


Γράφει: Μαρία Γλένη

Προ των πυλών φαίνεται ότι είναι οι 1200 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία.

Ειδική ρύθμιση για να μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας.Όπως ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπ. Υγείας μέσα στον Ιούλιο θα εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπει την πρόσληψη 1.200 μόνιμων εργαζόμενων σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας (ΚΥ) όλης της χώρας σε θέσεις και ειδικότητες που καλύπτει σήμερα το λοιπό επικουρικό προσωπικό. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: «Στον αέρα συμβασιούχοι και επικουρικοί των Νοσοκομείων! Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι»


Η προκήρυξη αναμένεται να αναρτηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και έχει προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των προσλήψεων, ώστε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος έως τότε. Με αυτόν τον τρόπο το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί σήμερα θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού ενώ θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια μόνιμη θέση εργασίας στο ΕΣΥ.

Εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας είχε συνάντηση με εργαζόμενους που απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα του νοσοκομείου Άρτας, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την καταβολή δεδουλευμένων, λόγω μη έγκρισης ενταλμάτων πληρωμής τους από τον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Α. Ξανθός τους διαβεβαίωσε ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και οριστικά τα προβλήματα αυτά, τα οποία προέκυψαν ύστερα από την πολιτική επιλογή της απομάκρυνσης των εργολαβικών συνεργείων από το ΕΣΥ.


Τόνισε επίσης, ότι προφανώς στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να καλύπτονται οι ανάγκες του συστήματος Υγείας με μόνιμο προσωπικό, κάτι που όμως μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου και με μεγαλύτερη ευχέρεια στη μεταμνημονιακή περίοδο. Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, θα αξιοποιηθούν και άλλοι τρόποι κάλυψης κενών (πχ επικουρικό προσωπικό) με τη διασφάλιση ότι θα υπάρχει κανονικότητα στις πληρωμές και πλήρης εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Με τον ίδιο τρόπο που ομαλοποιήθηκε, τα τελευταία χρόνια, η καταβολή των υπερωριών, των εφημεριών, των αργιών και γενικότερα των πληρωμών στο σύστημα Υγείας, το υπουργείο θα διασφαλίσει την κανονικότητα στην αποζημίωση των συμβασιούχων που εργάζονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, οι οποίοι θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στη στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Κενά και ασάφειες στην τροπολογία για τους επικουρικούς

Κενά και ασάφειες στην τροπολογία για τους επικουρικούς

Αναβρασμός επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία λόγω των κυβερνητικών παλινωδιών στο θέμα που έχει ανακύψει με το επικουρικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται για περισσότερο από 24 μήνες στο σύστημα.


Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Υγείας στους εκπροσώπους των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων για διασφάλιση – με νομοθετική ρύθμιση – των συμβασιούχων, η τροπολογία που κατατέθηκε δεν καλύπτει τους γιατρούς, ενώ είναι ασαφές εάν αφορά στο σύνολο του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί στα νοσοκομεία ή μόνο αυτό που συμπλήρωσε 24μηνο.


«Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τροπολογία δεν εξασφαλίζει ούτε την πληρωμή ούτε την παραμονή στην εργασία αυτών που σήμερα εργάζονται, ούτε το σύνολο των εργαζομένων» αναφέρει σχετικά η ΠΟΕΔΗΝ. Μεταξύ άλλων, παρατηρεί ότι δεν προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση για το επικουρικό προσωπικό και παραπέμπει απευθείας στις διατάξεις του ν.2190/94, αλλά ούτε και τη σύσταση οργανικών θέσεων με νομοθετική ρύθμιση στις περιπτώσεις που είναι καλυμμένες ή έχουν καταργηθεί. Επιπλέον, υποχρεώνει το προσωπικό σε νέες συμβάσεις με ανοικτό το ενδεχόμενο αυτός ο χρόνος να μην προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία. «Δεν ξέρουμε πόσες και ποιες θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν» προσθέτει η ΠΟΕΔΗΝ.

Εκφράζει δε την άποψη ότι η εν λόγω τροπολογία είναι κατώτερη ακόμη κι από εκείνης που αφορούσε στο επικουρικό προσωπικό των ΟΤΑ κι ότι αποσκοπεί αποκλειστικά στην ομηρία χιλιάδων εργαζομένων με το «βλέμμα» στραμμένο στις εκλογές.

Αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο ΕΣΥ

Στη βάση της παραπάνω κριτικής, η ΠΟΕΔΗΝ προκήρυξε για την Τρίτη 3 Ιουλίου στάση εργασίας για την Αττική και 24ωρη απεργία για την περιφέρεια, ενώ διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:30 το πρωί έξω από το Υπουργείο Υγείας.

«Ζητάμε την μετατροπή των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού σε αορίστου χρόνου, την αύξηση των οργανικών θέσεων για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου και την κάλυψη τους με μόνιμο προσωπικό» αναφέρει σχετικά.

Στη στάση εργασίας των υγειονομικών καλεί και η ΕΙΝΑΠ, η οποία καλύπτει επιπλέον την σύσκεψη των σωματείων που θα πραγματοποιηθεί στο δώμα του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ στις 16:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

Έρχεται "πόλεμος" πανεπιστημιακών - υπουργείου Υγείας

Πέννυ Μπουλούτζα - kathimerini.gr

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

 

«Προμήθειες ελληνικών νοσοκομείων: ο αδύναμος κρίκος του ΕΣΥ»

Newsroom Healthmag.gr

Ο γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας παραθέτει στο βιβλίο του 35 χρόνια εμπειρίας πάνω στα προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας και των προμηθειών του

Επιτακτική είναι η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης, λειτουργίας, εφοδιασμού και αποζημιώσεων νοσοκομείων, καθώς το σύστημα υγείας πάσχει από την αρχή μέχρι το τέλος. Απορροφά διεθνώς πόρους που υπολογίζονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο σε 10% με 15% του ΑΕΠ ετησίως.

Τα μεγάλα ελλείμματα που έχουν κάνει την εμφάνισή τους ήδη από τη δεκαετία του 1980, επιβάλλουν άμεση αλλαγή του εθνικού συστήματος υγείας, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων που έχουν ήδη κατατεθεί και είναι εύκολο να εφαρμοστούν.

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου παρουσιάστηκε από τις Εκδόσεις Financial Forum το βιβλίο του Γενικού Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας Δρ Θεόδωρου Α. Κοματά, με τίτλο: «Προμήθειεςελληνικών νοσοκομείων: ο αδύναμος κρίκος του Ε.Σ.Υ.».

Ο Δρ Κοματάς ως Επιτελικό Στέλεχος του Υπουργείου Υγείας, από το 1984 μέχρι σήμερα, έχει ζήσει από κοντά τις αδυναμίες του συστήματος προμηθειών στα δημόσια νοσοκομεία. Στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής, που εκπονήθηκε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διερεύνησε τις λογιστικές, διοικητικές και οργανωτικές πτυχές στις διαδικασίες προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας. Από την ποσοτική επεξεργασία των απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσε, προέκυψαν σημαντικά ευρήματα.

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ως προς τον προγραμματισμό των προμηθειών, την αλληλεπίδραση προμηθειών - προϋπολογισμού, τη διαδικασία προμηθειών, τη διαδικασία διαγωνισμών, τις συμβάσεις με τους προμηθευτές, τη λειτουργία των διαχειρίσεων, την αποθήκευση και διάθεση των αγαθών, τον έλεγχο των διαδικασιών των προμηθειών, την επίδραση της κατηγοριοποίησης των νοσοκομείων, αναδεικνύουν τους παράγοντες που ευθύνονται για τις στρεβλώσεις στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας των ελληνικών νοσοκομείων, οι οποίες, με τη σειρά τους, οδηγούν στη διόγκωση των ελλειμμάτων τους.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και πρώην υπουργός Υγείας, καθηγητής Μελέτιος - Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος, κατά την προσφώνησή του αναφέρθηκε με λίγα λόγια στο βιογραφικό του κ. Κοματά και εξήρε το πόνημά του και τις θεσμικές παρεμβάσεις που προτείνει στο βιβλίο του, προς την κατεύθυνση ενός αποδοτικότερου και λειτουργικότερου εθνικού συστήματος υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεων, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι η πλήρης κατανόηση, από το πολιτικό δυναμικό της χώρας, ότι η εφοδιαστική αλυσίδα των νοσοκομείων λειτουργεί σήμερα αποσπασματικά, χωρίς πολιτική καθοδήγηση, χωρίς στρατηγική σε επίπεδο εθνικής και διεθνούς αγοράς και, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πληρώνοντας υπερκοστολογήσεις και χωρίς κανένα αναπτυξιακό στοιχείο.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων & πρώην υπουργός Υγείας, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε κατ’ αρχάς ότι «θέλει θάρρος να αποφασίσει κάποιος να αγγίξει το εύθραυστο θέμα των προμηθειών. Και αν κάποιος μπορεί να το πράξει αυτό με αντικειμενικό βλέμμα, επιστημονική ακρίβεια και επαγγελματική ευσυνειδησία είναι ο Θεόδωρος Κοματάς. Ακούραστος και ακάματος εργάτης της δημόσιας διοίκησης, με την καθημερινή του δράση, πέρα από τη συμβολή στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων, αναβαθμίζει τον ρόλο του δημόσιου λειτουργού».

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τις προτάσεις του συγγραφέα μελετημένες και ρεαλιστικές, επισημαίνοντας ότι, για να επιτευχθεί συνολική αλλαγή του συστήματος υγείας, απαιτείται το πολιτικό προσωπικό να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του τομέα. «Εκτιμώ πως οι σημειώσεις που βρίσκονται μέσα σε αυτό το βιβλίο μπορούν να αποτελέσουν έναν ιδιαίτερα χρήσιμο οδηγό, τόσο για την κατανόηση όσο και για την εφαρμογή του πολύπαθου συστήματος προμηθειών στο ΕΣΥ. Η μελέτη αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στην εγχώρια βιβλιογραφία, υιοθετώντας θέσεις και τεχνογνωσίες προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής γραφειοκρατίας», υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νίκος Μανιός, επεσήμανε ότι οι προμήθειες δεν είναι ο μόνος αδύναμος κρίκος του Συστήματος Υγείας. «Όλη η αλυσίδα που υπάρχει γύρω από τον χώρο που λέγεται δαπάνη για την υγεία είναι ένας πολύ αδύναμος κρίκος». Αυτό το πολυδαίδαλο, γραφειοκρατικό και πολυδάπανο, όπως το χαρακτήρισε, σύστημα «κάνει πιο εύκολη τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και είναι βασικό στοιχείο της κρίσης που περάσαμε». «Αν δεν τελειώσει, θα τελειώσουμε εμείς σαν χώρα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας και αυτός την ανάγκη να υπάρξει μια οργανωμένη διαδικασία όσον αφορά τις προμήθειες, να αντιμετωπιστούν οι υπερκοστολογήσεις και να καθιερωθούν νέα ιατρικά πρωτόκολλα. Αναφερόμενος, τέλος, στον κ. Κοματά προέτρεψε να «γίνει η μελέτη του ένα παράδειγμα, εντός και εκτός υπουργείου, για να δούμε προς τα πού θα πορευτούμε. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλο χάσιμο χρόνου. Οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να εφαρμόσουν τις αλλαγές που προτείνουν οι ειδικοί».

Ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Υφαντόπουλος, ο οποίος προλογίζει το βιβλίο του Δρ. Κοματά, αναφέρθηκε στην πλούσια πορεία του συγγραφέα, ως Επιτελικό Στέλεχος του Υπουργείου Υγείας από το 1984, για να σταθεί στο γεγονός ότι ως Γενικός Δ/ντής Οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας στα χρόνια των μνημονίων αντιμετώπισε την Τρόικα και τον περίφημο Giuseppe Carone. Στη συνέχεια, προχώρησε σε μία συνοπτική παρουσίαση του βιβλίου του Δρ. Κοματά, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που εντοπίζει ο συγγραφέας, τη μεθοδολογία που ακολούθησε και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε, για να τονίσει εν κατακλείδι ότι «με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας συμβάλλει στην κατανόηση των παθογενειών του συστήματος και διαμορφώνει κάποιες ουσιαστικές εναλλακτικές προτάσεις, ενώ απευθύνει μια “πρόσκληση στα όπλα” στα πανεπιστήμια, στη διοίκηση των νοσοκομείων και στην πολιτική εξουσία, προκειμένου από κοινού να βρεθούν λύσεις».

Ο καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιλτιάδης Νεκτάριος, επεσήμανε στον χαιρετισμό του ότι τα προβλήματα στον χώρο της υγείας μας απασχολούν περισσότερο λόγω της ειδικής φύσης του συγκεκριμένου τομέα και του όγκου των πόρων που απορροφούν. Όπως ανέφερε, «οι πόροι αυτοί υπολογίζονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο σε 10% με 15% του ΑΕΠ ετησίως. Παράλληλα, η υγεία είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης παγκοσμίως και αυτό εξηγεί και την έντονη πολιτική ανάμειξη». Αυτή, σύμφωνα με τον κ. Νεκτάριο, αποτελεί τη βάση των προβλημάτων.

Ο κ. Νεκτάριος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι τα ήδη μεγάλα προβλήματα του συστήματος υγείας θα διογκωθούν περαιτέρω μέχρι το 2030, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναγκαία συνθήκη, για να λυθεί το πρόβλημα, είναι να δημιουργηθούν σύγχρονες δομές οργάνωσης και λειτουργίας, που θα επιτρέπουν στον Έλληνα φορολογούμενο να ασκεί έλεγχο στις διοικήσεις, και να περιοριστούν οι πολιτικές παρεμβάσεις των εκάστοτε κυβερνώντων. Ικανή συνθήκη είναι να εγκατασταθούν στα νοσοκομεία συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, που θα υποχρεώνουν τις διοικήσεις να λογοδοτούν. «Αυτά δεν είναι αόριστες αρχές. Το πώς υλοποιείται η εταιρική διακυβέρνηση είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις κυρίως του ιδιωτικού τομέα, η οποία περιορίζει σημαντικά τις διοικήσεις από το να επηρεάζουν αρνητικά τα συμφέροντα των μετόχων προς ίδιον όφελος».

Την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης, λειτουργίας, εφοδιασμού και αποζημιώσεων νοσοκομείων επεσήμανε κατά την αντιφώνησή του ο συγγραφέας Δρ Κοματάς, τονίζοντας ότι το σύστημα υγείας πάσχει από την αρχή μέχρι το τέλος.
Τα μεγάλα ελλείμματα που έχουν κάνει την εμφάνισή τους ήδη από τη δεκαετία του 1980, επιβάλλουν άμεση αλλαγή του εθνικού συστήματος υγείας, πράγμα που όπως ανέφερε ο Δρ Κοματάς έχει θέσει επανειλημμένα στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θεωρεί ότι είναι εύκολο να εφαρμοστούν.
“Κρυφό χαρτί”, σύμφωνα με τον ίδιο, για να προχωρήσουν οι απαιτούμενες αλλαγές, είναι το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Υγείας. «Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δημόσιοι υπάλληλοι, γνώστες των αντικειμένων, οι οποίοι δυστυχώς δεν αφήνονται να λειτουργήσουν, και υπάρχουν και άχρηστοι υπάλληλοι που λειτουργούν με την ευλογία κάποιων πολιτικών και κωλυσιεργούν», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ακούμε ποτέ καλά λόγια από τους πολιτικούς μας προϊσταμένους, μόνο άσχημα λόγια σε περίπτωση αποτυχίας. Αυτός ήταν ο ένας λόγος που τόλμησα και έγραψα αυτό το βιβλίο. Ο άλλος ήταν επειδή διανύω το 35ο έτος της υπηρεσιακής μου καριέρας και θέλω να αφήσω παρακαταθήκη και υποθήκη στους νεότερους συναδέλφους μου στο Υπουργείο, για να πάει μπροστά το θέμα της δημόσιας υγείας».

Την εκδήλωση συντόνισε ο Εκδότης - Δημοσιογράφος, κ. Δημήτρης Ρουχωτάς, ο οποίος σχολίασε: «Η Ελλάδα έχει ραχοκοκαλιά και αυτή είναι οι δημόσιοι λειτουργοί. Εάν οι πολιτικοί ταγοί, που έρχονται και παρέρχονται, ακούνε τα διαμάντια των δημόσιων λειτουργών, ίσως αυτή η χώρα μπορέσει να σηκωθεί και να σταθεί στα πόδια της».

Την παρουσίαση του βιβλίου, μεταξύ πολλών άλλων, παρακολούθησαν οι πρώην υπουργοί Υγείας, κ.κ. Μ. Βορίδης και Χρ. Κίττας, πολιτικοί, διοικητές νοσοκομείων, πρώην και νυν συνάδελφοι και συνεργάτες του συγγραφέα. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

ΕΙΝΑΠ: Αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση αγωγών για τις μισθολογικές περικοπές

γιατροί-2-650x379

Επικουρικοί, ελλείψεις, εξαναγκασμός γιατρών να εκτελούν χρέη ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ αλλά και το φλέγον ζήτημα των προσφυγών στην δικαιοσύνη για τις μισθολογικές περικοπές των νοσοκομειακών γιατρών, αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίασή του το Δσ της ΕΙΝΑΠ. Ειδικά οι προσφυγές αποφασίστηκε να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου.


Τους νοσοκομειακούς γιατρούς Αθήνας και Πειραιά που επιθυμούν να κάνουν προσφυγή για την αποκατάσταση των μισθολογικών περικοπών που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια, καλεί η ΕΙΝΑΠ να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα...

Όπως αναφέρουν σε σχετικό έγγραφο που απέστειλαν:
Στις 25/6 συνεδρίασε το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.Αγωγές για μισθολογικές περικοπές. Αποφασίστηκε ότι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των ατομικών προσφυγών θα είναι η 15 Ιουλίου. Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να σταλούν στην ΕΙΝΑΠ.

2.Επικουρικοί γιατροί: Με την δημοσίευση της απόφασης του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κρίνει ως παράνομες τις συμβάσεις άνω των 24 μηνών του επικουρικού προσωπικού για άλλη μία φορά απειλούνται με απόλυση 1700 γιατροί και νοσηλευτές.

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου της ΟΕΝΓΕ .

Μετά τις κινητοποιήσεις και τη συνάντηση με Πολάκη κατατέθηκε τροπολογία σχετικά με το επικουρικό μη ιατρικό προσωπικό, που επί της ουσίας διαιωνίζει την εργασιακή ομηρία, παρατείνοντας τις συμβάσεις το αργότερο μέχρι το Μάιο του 2019. Και αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων, ακόμα είναι υπό αμφισβήτηση το αν θα πληρώνονται μισθό και εφημερίες. Αύριο 28/6 θα υπάρχει άρθρο στο Ριζοσπάστη για το θέμα.

3.Τρέχοντα
Ελεγκτές ΕΟΠΠΥ: Με αφορμή γεγονότα εξαναγκασμού ιατρών του ΕΣΥ να εκτελούν χρέη ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ, ξανακοινοποιήθηκε η θέση της ΕΙΝΑΠ ότι κανένας γιατρός του ΕΣΥ δεν είναι υποχρεωμένος να ασκεί καθήκοντα ελεγκτή.

Ελλείψεις προσωπικού: Συζητήθηκαν προβλήματα που έχουν προκύψει σε διάφορα νοσοκομεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Συγκεκριμένα, στο ΝΙΜΙΤΣ οι βιοπαθολόγοι αναγκάζονται να εκτελούν καθήκοντα τεχνολόγου στις εφημερίες, ενώ από το Παίδων Πεντέλης μετακινούνται στο Αγία Σοφία ειδικευόμενοι της ΩΡΛ κλινικής, με κίνδυνο να κλείσει η κλινική.

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ
Η ΕΙΝΑΠ ενημερώνει τους γιατρούς ότι η τελεσίδικη ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αγωγή είναι η 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018. Παρακαλούμε τις διοικήσεις των νοσοκομείων όπως διευκολύνουν το έργο των τοπικών Επιτροπών της ΕΙΝΑΠ.

Η ΕΙΝΑΠ μετά από ενημέρωση από το νομικό της σύμβουλο, κ. Προυσανίδη, ενημερώνει τους συναδέλφους σχετικά με την άσκηση αγωγών (αφορά όλους τους γιατρούς, ειδικευμένους, ειδικευόμενους, επικουρικούς κ.λπ) ότι:
1. Για την άσκηση ενδίκου μέσου στο όνομα ιατρών, που δεν καταλαμβάνονται, ορθότερα, που αρνητικά καταλαμβάνονται από την 431/2018 απόφαση του ΣτΕ, επισημαίνουμε τα εξής:

α. Δικαιούνται να ασκήσουν αγωγή, όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν προσέφυγαν σε δικαστήρια.

Δικαιούνται:
i. οι ιατροί που επιλέχτηκαν και διορίστηκαν σε οργανική θέση τμήματος της ειδικότητάς τους του νοσοκομείου. Η αγωγή των ιατρών της κατηγορίας αυτής κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

ii. οι ειδικευόμενοι και επικουρικοί ιατροί, η αγωγή των οποίων κατατίθεται στα πολιτικά δικαστήρια, στο Ειρηνοδικείο ή στο Πρωτοδικείο, ανάλογα με το χρηματικό ποσό που αξιώνεται.

β. Κάθε ιατρός να ζητήσει και να λάβει πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

γ. Κάθε ιατρός να δώσει το εκκαθαριστικό των αποδοχών του Ιουλίου 2012 και του Ιανουαρίου 2013 ή το πρώτο εκκαθαριστικό που φαίνεται η μείωση των αποδοχών. Εκείνο του Ιουλίου 2012 πιστοποιεί το ύψος των αποδοχών του μέχρι τότε, ενώ εκείνο του Ιανουαρίου 2013 πιστοποιεί το ύψος των αποδοχών του μετά τη μείωσή τους. Το ποσό του υπολοίπου, μετά την αφαίρεση, είναι εκείνο που αξιώνεται.

δ. Κάθε ιατρός να δώσει το εκκαθαριστικό των αποδοχών του (τελευταίου πριν από την εφαρμογή του 2017 του νέου μισθολογίου) και το αμέσως μετά την εφαρμογή του.

ε. Όσον αφορά τις εφημερίες, τα αντίστοιχα της εκκαθάρισης της αποζημίωσής τους – πριν από τη μείωση και μετά τη μείωση, ως και πριν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου το 2017 και μετά την εφαρμογή του.

στ. Τα ακριβή στοιχεία κάθε ιατρού – όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ειδικότητα, βαθμός, νοσοκομείο που υπηρετεί, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Παρακαλούμε να πράξετε τάχιστα, παρακαλώντας την αρμόδια υπηρεσία να σας χορηγήσει το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, και προπαντός την εκκαθάριση, δηλαδή τι θα παίρνατε χωρίς τη μείωση ως αποδοχές και ως αποζημίωση εφημεριών.

Ø Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία, παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να γίνει αίτηση στην γραμματεία του νοσοκομείου σας με αριθμό πρωτοκόλλου, για βεβαίωση προϋπηρεσίας για δικαστική χρήση και διεκδίκηση αναδρομικών.

Ø Όσον αφορά τα εκκαθαριστικά των αποδοχών σας, μπορείτε να τα βρείτε μέσω του site της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και βάζοντας τους κωδικούς του Taxisnet. (www.gsis.gr → Ενημέρωση Μισθοδοσίας του Δημοσίου: Αφορά τους εργαζομένους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. → Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ → Εισαγωγή κωδικών Taxisnet. Επίσης στο site της ΕΙΝΑΠ μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο στην αρχική σελίδα.

Ø Παρακαλούμε τα γραφεία προσωπικού και τις Διοικήσεις να μας διευκολύνουν σε αυτή τη διαδικασία.

Ø Παρακαλούνται οι γιατροί να αποστείλουν σε φάκελο τα έγγραφα που αναγράφονται παραπάνω και τα στοιχεία που ζητούνται σε ηλεκτρονική μορφή (email & excel), με ταχυδρομείο ή παραδίδοντας τα στα γραφεία μας και με τη σειρά που αναγράφονται (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Ειδικότητα, Βαθμός, Νοσοκομείο, ΑΦΜ, Τηλέφωνο), συγκεντρωμένα ανά νοσοκομείο, στο email της Ένωσης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. , ή στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 34 & Ακαδημίας 2ος όροφος (ΕΙΝΑΠ) το συντομότερο δυνατόν.

Ø Στην αρχική σελίδα του site μας, www.einap.gr θα βρείτε έτοιμη φόρμα (excel) και το σύνδεσμο που θα σας οδηγήσει στην φόρμα για τα εκκαθαριστικά σας, ώστε να διευκολυνθείτε.

ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

 

Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2019 στη θητεία των επικουρικών στα νοσοκομεία, πλην γιατρών

Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2019 στη θητεία των επικουρικών στα νοσοκομεία, πλην γιατρών

Παρατείνεται και η ισχύς των συμβάσεων των νοσηλευτών που υπηρετούν στις ΜΕΘ και οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ.

Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2019 στη θητεία των επικουρικών στα νοσοκομεία, πλην γιατρών
Νέες συμβάσεις με ισχύ έως τις 31 Μαΐου 2019, θα υπογράψουν οι επικουρικοί εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, πλην γιατρών, η θητεία των οποίων λήγει έως το τέλος του έτους.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας “Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου” (παρατίθεται πιο κάτω).

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, το θέμα των γιατρών θα λυθεί με προκήρυξη 730 θέσεων, τις οποίες θα μπορούν να διεκδικήσουν οι υπηρετούντες επικουρικοί.

Η κινητικότητα στο θέμα ξεκίνησε έπειτα από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκαν άκυρες οι νέες συμβάσεις για παράταση της θητείας επικουρικού προσωπικού.

Η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει από τις Υγειονομικές Περιφέρειες να μην προχωρήσουν σε απόλυση ή λύση σύμβασης επικουρικού προσωπικού εν αναμονή νομοθετικής ρύθμισης.

Στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:

“Δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο και τη Δημόσια Υγεία η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου που ο πληθυσμός της χώρας υπερπολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων τουριστών, η προτεινόμενη ρύθμιση, με την οποία διασφαλίζεται για συγκεκριμένο και κρίσιμο χρονικό διάστημα η αδιάλειπτη κάλυψη των οργανικών αναγκών η εύρυθμη λειτουργία και η ακώλυτη παροχή των υπηρεσιών των φορέων προς το κοινωνικό σύνολο, είναι απολύτως αναγκαία”.

Το υπουργείο Υγείας κρίνει ως απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου διοίκησης των φορέων.

Οι νέες συμβάσεις θα έχουν ειδικά προσδιοριζόμενο απώτατο χρονικό όριο, που είναι η ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων για το διοριστέο τακτικό προσωπικό, και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019.

ΚΕΕΛΠΝΟ
Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων υπαλλήλων, που υπηρετούν στις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Εντατικές Θεραπείας και οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η παράταση αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εφαρμογής του νέου συστήματος πρόσληψης επικουρικού προσωπικού.

Δημ.Κ.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

ΟΕΝΓΕ- συνάντηση με υπ. Υγείας σχετικά με τους επικουρικούς

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Ιούνιος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΣΥ-ΟΕΝΓΕ