ΕΣΥ-ΟΕΝΓΕ

Εθνικό Σύστημα Υγείας: Το χειρότερο στην Ευρώπη

Μιλτιάδης Νεκτάριος - ΤΟ ΒΗΜΑ

Με βάση το Ευρωβαρόμετρο του 2016, το 90% των Ελλήνων πολιτών είναι δυσαρεστημένοι με τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το χειρότερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Σε καλύτερη θέση βρίσκονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα του τομέα της υγείας είναι η υπερβολική επιβάρυνση των πολιτών με τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, οι οποίες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 40% των συνολικών δαπανών υγείας, ενώ το μέσο ποσοστό στην Ευρώπη είναι γύρω στο 10%. Σε επόμενο άρθρο θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα «Σύμπραξης του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα», με στόχο τη μείωση των υπέρογκων ιδιωτικών δαπανών υγείας που επιβαρύνουν τους Ελληνες πολίτες.


Στο σημερινό άρθρο θα παρουσιάσουμε τρεις δέσμες προτάσεων που στοχεύουν στην αναδόμηση και τον επιχειρησιακό ανασχεδιασμό του Συστήματος Υγείας της χώρας.

Κατ’ αρχάς, προτείνεται το υπουργείο Υγείας να έχει επιτελικό ρόλο στην εκπόνηση και υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον χώρο της υγείας και να μην ασχολείται με την καθημερινή διοίκηση και λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Το κύριο έργο του υπουργείου θα είναι ο καθορισμός μιας ορθολογικής κατανομής των συνολικών δαπανών υγείας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Επίσης, το υπουργείο θα πρέπει να επιδιώξει μια συστηματική συνεργασία με σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την ταχεία και αμερόληπτη πιστοποίηση όλων των παρόχων υγείας: δημόσιων και ιδιωτικών. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπίσει μόνιμη διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης του συνόλου του ιατρικού δυναμικού της χώρας.

Η δεύτερη δέσμη μέτρων αφορά την αλλαγή της δομής και του τρόπου λειτουργίας του ΕΣΥ. Εχουμε προτείνει τη δημιουργία μιας δημόσιας εταιρείας, του ΕΣΥ ΝΠΔΔ, που θα έχει ως θυγατρικές εταιρείες όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ομαδοποιημένα σε 15 Υγειονομικές Περιφέρειες, και κάθε ομάδα θα έχει τη μορφή του ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Το νέο σχήμα θα πρέπει να στελεχωθεί με λιγότερα από 100 άτομα πολύ υψηλού επιπέδου που θα επιλεγούν από το ΑΣΕΠ, χωρίς καμία ανάμειξη των πολιτικών κομμάτων. Σε όλα τα νοσοκομεία θα εγκατασταθεί το ίδιο σύστημα πληροφορικής, που θα έχει επιλεγεί μεταξύ των καλύτερων διεθνώς. Στα κατά τόπους νοσοκομεία θα υπάγονται τα Κέντρα Υγείας, τα οποία είναι αρκετά για να καλύψουν το σύνολο της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των χρονίως πασχόντων (10 κατηγορίες νοσημάτων απορροφούν το 70% των δαπανών υγείας).

Η τρίτη δέσμη μέτρων αφορά την πλήρη αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ. Η εξαιρετικά θετική εξέλιξη της δημιουργίας του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να ενισχυθεί με σειρά παρεμβάσεων. Πρώτον, σταδιακά θα πρέπει να συγκεντρωθεί η συνολική δημόσια χρηματοδότηση (κρατική επιχορήγηση και ασφαλιστικές εισφορές) στον ΕΟΠΥΥ. Δεύτερον, θα δημιουργηθεί το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας (Digital Health), το οποίο θα κατευθύνει σε καθημερινή βάση 20.000 επισκέψεις σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και εισαγωγές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα. Επίσης, θα ρυθμίζει ημερησίως 70.000 επισκέψεις πολιτών σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης σε όλη τη χώρα.

Παρόμοια συστήματα πληροφορικής διαθέτουν όλοι οι μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί που εξυπηρετούν πολλαπλάσιους ασφαλισμένους σε σχέση με τον πληθυσμό της Ελλάδας. Το ηλεκτρονικό σύστημα υγείας θα καταγράφει σε ημερήσια βάση όλες τις ιατρικές πράξεις και τα αποτελέσματά τους σε όλη τη χώρα, θα αποθηκεύει το ιατρικό ιστορικό των ασθενών (χωρίς να χρειάζονται πλέον κάρτες υγείας) και θα παρακολουθεί την πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ των προσφερόμενων υπηρεσιών προς όλους τους παρόχους υγείας, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Ο στρατηγικός στόχος των παραπάνω προτάσεων είναι η δημιουργία μιας «εσωτερικής αγοράς στον τομέα της υγείας» που θα συγκροτείται από τον ΕΟΠΥΥ (από την πλευρά της ζήτησης) και το ΕΣΥ ΝΠΔΔ (από την πλευρά της προσφοράς). Μέσα από τις διαδικασίες χρηματοδότησης της αγοράς υπηρεσιών υγείας που θα κάνει ο ΕΟΠΥΥ θα επηρεαστούν και θα προσαρμοστούν οι δράσεις όλων των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων, καθώς και των λοιπών προμηθευτών υπηρεσιών υγείας. Παρόμοιες στρατηγικές έχουν υιοθετηθεί από όλα τα αναπτυγμένα Συστήματα Υγείας από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ο στόχος των παραπάνω παρεμβάσεων είναι η εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία των πιο εξελιγμένων διεθνών συστημάτων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας νοσοκομείων, ούτως ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτευχθεί η σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η επίτευξη μιας ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης για την αναγκαιότητα των αλλαγών και τον αποκλεισμό των πολιτικών παρεμβάσεων.

Εάν πράγματι επιτευχθεί η αναμενόμενη βελτίωση των υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων, τότε, εκτός των γενικότερων ωφελειών, θα προκληθεί και μεγάλη προσέλκυση νέων εσόδων στο ΕΣΥ. Αυτά θα προέλθουν κυρίως από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, η οποία θα σπεύσει να αγοράσει υπηρεσίες υγείας με χαμηλότερο κόστος ώστε να μειώσει τα ασφάλιστρα και να επεκτείνει την ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού. Τα νέα έσοδα θα ενισχύσουν σημαντικά τις αμοιβές των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ. Στο προτεινόμενο σχήμα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα έχουν τα κίνητρα να βελτιώνουν συνεχώς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα είναι υπερήφανοι που θα εργάζονται σε ένα δημόσιο Σύστημα Υγείας που θα είναι εφάμιλλο ή καλύτερο του ιδιωτικού τομέα, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Μπαράζ κινητοποιήσεων μετά το Πάσχα στα νοσοκομεία

Από Γιάννα Σουλάκη - IATROPEDIA

Δεν φτάνουν οι ελλείψεις σε προσωπικό στα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τις ΤοΜΥ και όλες τις δομές υγείας, τους επόμενους μήνες επίκεινται χιλιάδες απολύσεις επικουρικών, νοσηλευτών, καθαριστριών, τραπεζοκόμων και άλλων ειδικοτήτων, με τη λήξη των συμβάσεών τους.

Γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δεν θα επιτρέψουν να συμβούν κι άλλες απολύσεις προσωπικού, όπως λένε, και ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε μπαράζ κινητοποιήσεων με αρχή την 1η Μαϊου. Στις 8 Μαϊου έρχεται μεγάλο πανυγειονομικό συλλαλητήριο και πορεία στο Υπουργείο Υγείας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί αναφέρουν:

"Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ έχει αντιταχθεί σθεναρά στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στα Νοσοκομεία, στην Παιδεία, στους ΟΤΑ κ.λπ. Σε Αθήνα και Πειραιά υπηρετούν χιλιάδες επικουρικοί γιατροί, νοσηλευτές, συμβασιούχοι ΟΑΕΔ, καθαριστές, τραπεζοκόμοι και λοιπές ειδικότητες που τους επόμενους μήνες απολύονται.Είμαστε υπέρ της σταθερής και μόνιμης δουλειάς. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Σωματείου που στοχεύει στην ίδια κατεύθυνση . Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία που πήραν δεκάδες σωματεία στον Ευαγγελισμό στις 11/04/19 για συλλαλητήριο στις 8 Μαΐου 2019 στις 4.00μ.μ. σε συγκέντρωση στην Πολυκλινική (Πειραιώς 3, Ομόνοια) και πορεία στο υπουργείο Υγείας".

Πρόσκληση σε όλα τα νοσοκομεία να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις

Οι νοσοκομειακοί γιατροί καλούν τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στις πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις "με αγωνιστικό προσανατολισμό και να διεκδικήσουν μαζί με τους άλλους εργαζόμενους" :
Χρηματοδότηση των Νοσοκομείων.
Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
Ανάκτηση όλων των μισθολογικών απωλειών.
Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας.

Στις κινητοποιήσεις των γιατρών συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Δημόσια Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ.

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

 

Ένωση Γιατρών προς Υπουργείο Υγείας: Αναγκαία η κάλυψη των νοσοκομείων με γιατρούς εργασίας

Παναγιώτα Καρλατήρα
Protothema.gr

Οι γιατροί καλούν τις υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας να ελέγξουν όλα τα νοσοκομεία για να διαπιστώσουν τι κενά υπάρχουν και να επιβάλλουν κυρώσεις.

Την κάλυψη των δημόσιων νοσοκομείων με γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος, ζητεί η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, στηλιτεύει την πρακτική που ακολουθείται παρανόνως με την κάλυψη όμως του υπουργείου Υγείας, να υποχρεώνονται από τις διοικήσεις των νοσοκομείων οι υπηρετούντες γιατροί να αναλαμβάνουν καθήκοντα ιατρών εργασίας. Το ίδιο ισχύει, καταγέλλει η ΕΙΝΑΠ, και για τους τεχνικούς ασφαλείας (ανάθεση σε ιδιώτες).

«Σε ελάχιστα νοσοκομεία υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες (γιατροί εργασίας, τεχνικοί ασφαλείας). Όπου υπάρχουν είναι είτε μεμονωμένοι ελευθεροεπαγγελματίες με μπλοκάκι, είτε υπάλληλοι εταιριών που υπακούν συνήθως στις εντολές τις εταιρίας. Η Πολιτεία όχι μόνο δεν το αναγνωρίζει, αλλά παρανομεί ταυτόχρονα, στερώντας από τους υγειονομικούς το ελάχιστο πλέγμα προστασίας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχουν εργατικά ατυχήματα στα νοσοκομεία, για τα οποία όχι μόνο δε λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, αλλά ούτε καν καταγράφονται! Οι οργανικές θέσεις ειδικευομένων ιατρών εργασίας πανελλαδικά είναι μόνο μερικές δεκάδες» αναφέρει η ΕΙΝΑΠ.

Επισημαίνει δε τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες μέσα στα νοσοκομεία όπου η καθημερινότητα περιλαμβάνει ατυχήματα, κακοήθειες από ιονίζουσες ακτινοβολίες, νοσήματα φθοράς και εργασιακή εξουθένωση (burn out) μεγάλης μερίδας υγειονομικών.

Τι ζητεί η ΕΙΝΑΠ

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε σύσταση θέσεων ιατρών εργασίας –έναν ή δύο ανάλογα με το μέγεθος του νοσοκομείου- και τεχνικό ασφαλείας, με την ευκαιρία της κατάρτiσης νέων Οργανισμών των νοσοκομείων.

Επίσης, για την αμεσότερη αντιμετώπιση του προβλήματος ζητούν να αυξηθούν επειγόντως οι οργανικές θέσεις ειδικευομένων ιατρικής της εργασίας πανελλαδικά.

Καλούν τις υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας να ελέγξουν όλα τα νοσοκομεία για να διαπιστώσουν τι κενά υπάρχουν και να επιβάλλουν κυρώσεις. Αλλά και τις διοικήσεις των νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών να σταματήσουν να αναθέτουν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε υπηρετούντες στα νοσοκομεία συναδέλφους.

Τέλος, ζητούν από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας «στον «πολυθρύλητο διάλογο» του υπουργείου Εργασίας για τα βαρέα και ανθυγιεινά να υπάρξει δέσμευση ότι θα χαρακτηριστούν τα νοσοκομεία χώροι ανθυγιεινής εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται – κλιμακωτά κατά κλάδο- σε μισθούς, ωράριο, χρόνια συνταξιοδότησης, άδειες». 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

Ενημέρωση 23/4/19 περί μισθολογικών μας διεκδικήσεων

Πάνος Παπανικολάου, ΓΓ της απερχόμενης ΕΓ της ΟΕΝΓΕ

Εκπρόσωπος του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή στο νέο ΓΣ της ΟΕΝΓΕ

Υπενθυμίζεται πως από τον Μάρτιο του 2018 η ΟΕΝΓΕ αφού πήρε την γνώμη νομικών είχε δρομολογήσει μια σειρά ενέργειες μετά την έκδοση της κυρίως απόφασης του ΣτΕ (27/2/2018) που αφορούσε την παλιά προσφυγή σχετικά με τις μισθολογικές περικοπές του ν. 4093/12 η οποία είχε υποβληθεί στις αρχές 2015. Η απόφαση αυτή του ΣτΕ είχε κρίνει αντισυνταγματική την περικοπή του ν. 4093/12, επέβαλε στην πολιτεία να άρει την περικοπή στους σημερινούς μας μισθούς όμως απέρριπτε τα αναδρομικά για λόγους «δημοσίου συμφέροντος» (για την ακρίβεια δικαίωνε μόνο τους αντιπροσωπευτικά προσφεύγοντες και όχι τις Ενώσεις, εν προκειμένω την ΕΙΝΑΠ).

Οι ενέργειες αυτές που ως ΟΕΝΓΕ είχαμε δρομολογήσει από τον Μάρτιο 2018 ήταν :

- Άσκηση τριτανακοπής («έφεσης») στο ΣτΕ όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της απόφασης που εκδόθηκε 27/2/2018 με αίτημα να δοθούν όλα τα αναδρομικά σε όλους (και όχι μόνο στους «αντιπροσωπευτικά προσφυγόντες»). Η τριτανακοπή εκδικάστηκε ακροαματικά στις 5/10/2018.


- Σύσταση στις Ενώσεις – μέλη της ΟΕΝΓΕ να προχωρήσουν σε υποβολή ατομικών προσφυγών για τα αναδρομικά από όλους τους γιατρούς (από τους μόνιμους στα πρωτοδικεία, από τους ειδικευόμενους και επικουρικούς στα πολιτικά δικαστήρια) και όχι μόνο «αντιπροσωπευτικά» από λίγους μόνιμους όπως είχε γίνει με τις προηγούμενες προσφυγές που είχε συστήσει η προηγούμενη διοίκηση της ΟΕΝΓΕ. Η εκδίκαση αυτών των νέων προσφυγών αναμένεται να αρχίσει σε 2 ως 3 χρόνια το νωρίτερο λόγω του φόρτου πινακίου των αρμόδιων δικαστηρίων.

Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής πως οι συνάδελφοι νοσοκομειακοί γιατροί δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες πως το κύριο και το πρωτεύον είναι οι δικαστικές διεκδικήσεις. Το κύριο και το πρωτεύον είναι η πολιτική πίεση στην πολιτεία μέσω των συνδικαλιστικών αγωνιστικών διεκδικήσεων. Πως οι δικαστικές διεκδικήσεις είναι απλά βοηθητικές. Πως εξαντλούμε όσα ένδικα μέσα δεν είχαν επιστρατευθεί ώστε 1) να αυξάνεται η πολιτική πίεση στην (όποια …) κυβέρνηση και 2) να τεκμηριώνεται η εξάντληση των ένδικων μέσων εντός χώρας ώστε να μπορούμε (αν αποφασίσουμε σχετικά) να προσφύγουμε και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Π.χ. για την τριτανακοπή φυσικά ξέραμε πως θα ήταν πολύ δύσκολο το ΣτΕ να τροποποιήσει απόφαση την οποία είχε εκδώσει το ίδιο το ΣτΕ μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Οι εξελίξεις από πέρσι ως σήμερα δικαίωσαν πλήρως την παραπάνω εκτίμησή μας, καθώς :

- Η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2018 ανακοίνωσε την καταβολή μέρους των οφειλομένων αναδρομικών (25,5 μήνες) χωρίς να υποχρεώνεται γι’ αυτό από κάποια δικαστική απόφαση. Αυτό έγινε κατόπιν της πολιτικής συνδικαλιστικής μας πίεσης μετά τις δηλώσεις Τσίπρα στην ΔΕΘ τον 9/2018 όπου στην σχετική εξαγγελία δεν είχε συμπεριλάβει τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

- Αντίθετα, δεν έχει αρθεί ΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ η περικοπή του ν. 4093/12 παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας κ. Ξανθός από τον 5/2018 διαρκώς ομολογεί δημόσια και επίσημα πως το σχετικό (πρώτο) σκέλος της απόφασης του ΣτΕ είναι δεσμευτικό για την πολιτεία. Ο υπουργός συνεχώς παραπέμπει στο μέλλον την υλοποίηση της απόφασης.

Με βάση τα παραπάνω το γεγονός πως χθες 22/4/19 έγινε γνωστό πως η τριτανακοπή μας (που είχε εκδικαστεί 5/10/18) τελικά απορρίφθηκε από το ΣτΕ (όπως ήταν το πιο πιθανά αναμενόμενο) είναι δευτερεύουσας σημασίας. (Αναμένεται το σκεπτικό της σχετικής πρόσφατης απόφασης).

Το κύριο και το πρωτεύον παραμένει η ένταση της πολιτικής συνδικαλιστικής πίεσης για τα δίκαια αιτήματά μας με μαζικό διεκδικητικό αγώνα.

Επιμένουμε στην άρση όλων των μνημονιακών περικοπών στους μισθούς και στις συντάξεις. Στην επάνοδο των αποδοχών μας στα επίπεδα του 2010.

Αμέσως μετά το Πάσχα αφού συγκροτηθεί το νέο ΓΣ της ΟΕΝΓΕ που εκλέχτηκε στο πρόσφατο συνέδριό μας, θα συζητήσουμε την συνέχεια αυτών των αγωνιστικών διεκδικήσεων στην κατεύθυνση νέας κλαδικής συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα αυτονόητα αιτήματά μας.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

Σοκ στους νοσοκομειακούς γιατρούς! Δεν εισπράττουν αναδρομικά από το 2012 έπειτα από απόφαση του ΣτΕ

Τα πάνω κάτω φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο απεφάνθη ότι ναι μεν ήταν παράνομα τα κουρέματα στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών αλλά αναδρομικά θα μπορούν να πάρουν μόνο από το 2018 και μετά οπότε και ελήφθη η σχετική δικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε πως μπορεί να έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές στους μισθούς τους, αλλά τα αναδρομικά που δικαιούνται θα πρέπει να καταμετρηθούν από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε η απόφαση δικαίωσης τους στο ΣτΕ, ουσιαστικά το 2018. Δείτε πόσα είχαν υπολογίσει ότι θα εισπράξουν οι γιατροί με πρόσφατη απόφαση της Δικαιοσύνης: “Πόσα χρήματα θα πάρουν οι γιατροί του ΕΣΥ από τα νέα αναδρομικά! Παραδείγματα ανά βαθμίδα”

 

Οι γιατροί του ΕΣΥ είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να λάβουν αναδρομικά από το 2012 και μετά αλλά και για να επανέλθουν οι μισθοί σε επίπεδα προ του 2012 δηλαδή πριν από τα μνημόνια.

Δικαιώθηκαν για μισθούς όχι για αναδρομικά
Ενώ δικαιώθηκαν σχετικά με τους μισθούς ότι θα πρέπει δηλαδή να επανέλθουν σε επίπεδα προ του 2012, αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει και για τα αναδρομικά τα οποία θα μπορούν να πάρουν από το 2018 και μετά.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση με πολιτική της απόφαση πριν αποφανθεί οριστικά το ΣτΕ, είχε καταβάλει αναδρομικά δύο ετών στους γιατρούς του ΕΣΥ από τα τέλη του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2016.

 

Έτσι ο κλάδος χάνει ουσιαστικά χρήματα μίας εξαετίας και θα πρέπει να περιορισθεί σε αναδρομικά μόνο ενός έτους.
Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι αναδρομικά από το 2012 θα λάβουν 4 γιατροί του ΕΣΥ που είχαν προσφύγει αρχικά στη Δικαιοσύνη και όχι οι υπόλοιποι 4600 που είχαν κάνει τριτανακοπή.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Σε δικαστικές περιπέτειες οι γιατροί του ΕΣΥ με την εγκύκλιο Χουλιαράκη

Προβληματισμός επικρατεί στους κύκλους των νοσοκομειακών γιατρών για την επίμαχη εγκύκλιο Χουλιαράκη, που επιδικάζει αποζημίωση για ιατρικά σφάλματα με την οικονομική επιβάρυνση του γιατρού.


Με τη νέα εγκύκλιο Χουλιαράκη, που ψηφίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2019 και φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομκών Γιώργου Χιουλιαράκη, προβλέπεται οικονομική επιβάρυνση των νοσοκομειακών γιατρών -και όχι των νοσοκομείων του ΕΣΥ- σε περίπτωση καταδικαστικών αποφάσων για βαριά ιατρική αμέλεια, μετά από προσφυγή ενδιαφερομένου-θύματος ιατρικού λάθους.

Ανάστατη είναι η ιατρική κοινότητα. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, με παρέμβαση του στο Iatropedia.gr, κάνει λόγο για "αποποίηση ευθύνης" και "ντροπή":

"Το θέμα της αστικής ευθύνης των γιατρών και της σχετικής ασφάλισης τους στη χώρα μας δεν εχει κανόνες και συχνά χαρακτηρίζεται απο υπερβολές. Η εξαίρεση των δημοσίων νοσοκομείων απο την ευθύνη έναντι των ασθενών επιρρίπτοντας την ευθύνη ενός ιατρικού σφάλματος αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό συνιστά ευθεία αποποίηση ευθύνης και είναι ντροπή", τονίζει ο Πρόεδρος του ΠΙΣ.

ΟΕΝΓΕ: Τρίβουν τα χέρια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) οι γιατροί του ΕΣΥ θα έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα από δω και πέρα, καθώς η εγκύκλιος «Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)» μεταθέτει το πρόβλημα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στις πλάτες των γιατρών.

Η εγκύκλιος "Χουλιαράκη", είναι ύπουλη και επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια των γιατρών, λένε οι γιατροί της ΟΕΝΓΕ, οι οποίοι εκτιμούν ότι η εφαρμογή της εγκυκλίου, το μόνο που θα επιτύχει είναι να απαλλάξει τα νοσοκομεία και το δημόσιο από έκτακτες δαπάνες.

Την ίδια στιγμή, λέει η Ομοσπονδία των γιατρών του ΕΣΥ, "ανοίγει ο δρόμος και σε δικηγορικά γραφεία να ποινικοποιούν ουσιαστικά την ιατρική πράξη και να ζητάνε απίστευτες αποζημιώσεις από γιατρούς".

Ταυτόχρονα θα "ανοίξουν οι δουλειές" των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς όλοι οι γιατροί θα αναγκαστούν να χρυσοπληρώνουν συμβόλαια για την "κακή την ώρα".

Πόσο, όμως, οι πενιχροί μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ, μπορουν να αντέξουν την καταβολή ακριβών ασφαλίστρων; Η' ακόμη χειρότερα την καταβολή δυσθεόρατων ενδεχομένως αποζημιώσεων;

ΟΕΝΓΕ: Ερχεται "φάμπρικα αγωγών και μηνύσεων"
Με την εγκύκλιο Χουλιαράκη ποινικοποιείται ακόμη και η διεθνώς αναγνωρισμένη ποσοστιαία επιπλοκή σε ιατρικές πράξεις, λένε οι γιατροί. Ιατρικά σφάλματα (medical malpractice) συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σε άλλες χώρες, όμως, υπάρχει συμβούλιο από εμπειρογνώμονες, το οποίο προχωρά σε προδικαστική διερεύνηση των ιατρικών λαθών κι έτσι και ο ασθενής προστατεύεται από ιατρική αμέλεια, αλλά και ο γιατρός από την φάμπρικα των δικαστικών περιπετειών.

Στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι νοσοκομειακοί γιατροί με τον Υπουργό Υγείας, ο Ανδρέας Ξανθός φάνηκε ότι δεν πείθεται για αλλαγή του νόμου. Ομως υποσχέθηκε ότι θα δημιουργήσει σώμα ειδικών από δικαστές, γιατρούς και νομικούς που θα "φιλτράρουν" παρόμοιες υποθέσεις. Κάτι που είχε υποσχεθεί και στο παρελθόν, όμως, δεν έχει γίνει βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, λένε οι νοσοκομειακοί γιατροί.

 Ο πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Εξαδάκτυλος επισημαίνει: "Η τροπολογία Χουλιαράκη δεν εξασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου το οποίο στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις είχε μεταφέρει τις αστικές υποχρεώσεις του σε καταδικασμένους ιατρούς, αλλα αποτελεί δήλωση εξωφρενικής ανευθυνότητας. Άλλωστε όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι αντίξοες συνθήκες άσκησης της ιατρικης αποτελούν παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε ιατρικό σφάλμα και για τις συνθήκες στα δημόσια νοσοκομεία η πολιτεία ευθύνεται αποκλειστικά. Είναι βέβαια σαφές ότι οι απολαβές των γιατρών του δημοσίου είναι χαμηλές και κάθε επιβάρυνση για την άσκηση του επαγγέλματος τους είναι δυσβάστακτη".
Το θέμα με την εγκύκλιο Χουλιαράκη στη Βουλή
Το θέμα έφερε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε, ο βουλευτής Λάρισας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Κωνσταντίνος Μπαργιώτας. Σύμφωνα με την στοιχεία που κατέθεσε ο βουλευτής και με βάση τα παραδείγματα ξένων χωρών, εάν δεν θεσμοθετηθεί ειδικό επιστημονικό συμβούλιο που θα εξετάζει ενδελεχώς σε προδικαστική διαδικασία τα περιστατικά, οι γιατροί θα είναι έκθετοι.

"Εάν το Συμβούλιο αποφανθεί ότι υπήρξε δόλος ή βαριά αμέλεια, τότε η υπόθεση άγεται ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης. Αντίθετα, εάν το Συμβούλιο αποφανθεί αρνητικά, η υπόθεση οδηγείται στο αρχείο. Όπως γίνεται αντιληπτό, με τους τρόπους αυτούς προστατεύεται και ο ασθενής από αμελή ιατρική συμπεριφορά, αλλά και ο γιατρός από «βιομηχανία αγωγών και μηνύσεων». Επιπλέον, στις χώρες αυτές, οι γιατροί αμείβονται με υψηλούς μισθούς, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της ασφάλισης, και στις περισσότερες περιπτώσεις τα Δημόσια Ευρωπαϊκά Συστήματα Υγείας αναλαμβάνουν τη μέριμνα και τη δαπάνη της ασφάλισης.

Αντίθετα, στο ΕΣΥ δεν υπάρχουν standards (οι γιατροί παλεύουν μόνοι με αυταπάρνηση να κρατήσουν όρθια τα νοσοκομεία) ούτε θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τόσο τα δικαιώματα και την ασφάλεια των ασθενών όσο και των γιατρών. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών αφήνει τους γιατρούς έκθετους σε μια βιομηχανία αγωγών και μηνύσεων χωρίς νομική και ασφαλιστική κάλυψη", καταλήγει ο βουλευτής 

ΠΗΓΗ:https://www.iatropedia.gr/

 

Πόσες προσλήψεις έρχονται στα νοσοκομεία και πόσες συνταξιοδοτήσεις! Όλα τα στοιχεία

Αρνητικό θα είναι για άλλη μία φορά το ισοζύγιο του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία, καθώς οι προσλήψεις που έχουν σχεδιαστεί δε φαίνεται ούτε στο ελάχιστο ότι μπορούν να καλύψουν τις κενές θέσεις των γιατρών που υπάρχουν στο ΕΣΥ.

Άλλωστε σύμφωνα με τους υπολογισμούς των συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΟΕΝΓΕ, Σύλλογος Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ κ.α.) το 2020, δηλαδή σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα, αποχωρούν από τα δημόσια νοσοκομεία 3000 γιατροί με συνταξιοδότηση. Πρόκειται ουσιαστικά για τη γενιά που «έστησε» το ΕΣΥ μετά το 1982. Χωρίς μάλιστα να υπολογίσει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια, 300-350 γιατροί φεύγουν ετησίως με σύνταξη από το ΕΣΥ.

 

Το πρόβλημα έθεσαν πρόσφατα στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό οι νοσοκομειακοί γιατροί κατά τη διάρκεια συνάντησης τους (ΕΙΝΑΠ).

Οι προσλήψεις στα νοσοκομεία
Οι εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν σε ότι αφορά στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ότι από τις 2.760 θέσεις μόνιμων γιατρών που προκηρύχθηκαν το 2017 και 2018 έχουν διοριστεί ήδη 1.800 οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν φθάσει στο σύνολο τους στα νοσοκομεία λόγω των καθυστερήσεων από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: «Αδειάζει το ΕΣΥ από γιατρούς! Πόσοι αποχωρούν»

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας από την πλευρά της υπογράμμισε ότι άμεσα θα προκηρυχθούν 940 θέσεις γιατρών (οι 380 στην Αττική). Ταυτόχρονα έχει σχεδιαστεί με τις προγραμματισμένες δαπάνες για το 2019, να διορισθούν κι άλλοι μόνιμοι γιατροί οι οποίοι όμως δεν αναμένεται να φθάσουν στα νοσοκομεία πριν το 2020 λόγω του χρονοβόρου συστήματος κρίσεων.

 

Η κυβέρνηση πάντως έχει ανακοινώσει ότι για τα επόμενα χρόνια θα προκηρύσσονται 1.000 θέσεις γιατρών και 1.500 νοσηλευτών το χρόνο.
Όμως οι συνδικαλιστές γιατροί της ΕΙΝΑΠ τόνισαν στον υπουργό Υγείας ότι στο τέλος του 2019 θα υπάρχουν 1.700 λιγότεροι γιατροί από αυτούς που υπηρετούν σήμερα καθώς θα υπάρξουν 700 συνταξιοδοτήσεις του 2018 και 2019 που δεν θα έχουν αναπληρωθεί ενώ και 1.000 επικουρικοί γιατροί θα έχουν αποχωρήσει από το σύστημα λόγω της λήξης των συμβάσεων τους.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr

 

ΠΙΣ: Αυξήθηκαν τα περιστατικά βίας κατά γιατρών στο ΕΣΥ! Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας τα περαστικά βίας σε βάρος γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία.

Το φαινόμενο θεωρείται σχετικά νέο στη χώρα μας, παρότι είναι εξελισσόμενο και τα τελευταία χρόνια με βάση υπολογισμούς, παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 30%. Διαβάστε ΕΔΩ τι έγινε πρόσφατα: “Βιαιοπραγίες κατά γιατρών και νοσηλευτών σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας! Τρία επεισόδια στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας”

Ωστόσο αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για όλα τα συστήματα υγείας, τόσο της Ευρώπης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) προκειμένου να αφυπνίσει την κοινή γνώμη, ορθώνει ανάστημα απέναντι στα φαινόμενα βίας στα δημόσια νοσοκομεία, με καμπάνια ενημέρωσης που ξεκινά σε όλη την Ελλάδα.

 

Άλλωστε σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο, μέλος του οποίου είναι ο ΠΙΣ μαζί με άλλες 40 χώρες, διαπιστώνεται σοβαρή αύξηση των περιστατικών βίας εναντίον του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία παγκοσμίως. Γι’ αυτό και ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος έχει κάνει επανειλημμένως έκκληση στα μέλη του να αναλάβουν πρωτοβουλία για την ανάσχεση του φαινομένου.

Είναι χαρακτηριστικό με βάση διεθνείς μελέτες, ότι οι γιατροί που εργάζονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών είναι μέσα στις ομάδες υψηλού κινδύνου μετά τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Περίπου το 25% των ιατρών που διαχειρίζονται τα επείγοντα περιστατικά, αντιμετώπισαν φυσική ή λεκτική βία τους τελευταίους 12 μήνες. Οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται κατακόρυφα στα Ψυχιατρικά Τμήματα των Νοσοκομείων.
Γι’ αυτό εξάλλου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει εκπονήσει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την πρόληψη της βίας.

 

Ο ΠΙΣ σε μια προσπάθεια να ενημερώσει τους πολίτες και να περιορισθεί το φαινόμενο, το οποίο σταδιακά «απειλεί» όλο το ιατρικό προσωπικό τη χώρας μας, ξεκινά σειρά δράσεων.

Σε πρώτη φάση η καμπάνια ενημέρωσης περιλαμβάνει ειδικές αφίσες με συνθήματα, οι οποίες θα διανεμηθούν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και τους Ιατρικούς Συλλόγους, ενώ θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες ειδικές δράσεις με στόχο την πλήρη ενημέρωση των πολιτών.

«Η ιατρική είναι από τη φύση της συνυφασμένη με τον ανθρώπινο πόνο και την αγωνία, και γι’ αυτό πρέπει να ασκείται με ηρεμία και σεβασμό προς ασθενείς και γιατρούς. Οφείλουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε με ενεργές δράσεις το φαινόμενο της βίας, ώστε να το ανακόψουμε και να αποτρέψουμε την επέκτασή του στα νοσοκομεία» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος με αφορμή την καμπάνια που ξεκινά.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επιδιώκοντας να έχει αρωγό του την επίσημη Πολιτεία στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, έχει επισήμως αιτηθεί την αιγίδα του υπουργείου Υγείας για τη συγκεκριμένη δράση.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr

Γιατροί της Κεφαλονιάς σε απόγνωση

http://www.inkefalonia.gr


ΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

Δεν έχετε καταλάβει προφανώς ακόμα τι συμβαίνει στο νοσοκομείο.

Δεν υπάρχει καμιά σύγκρουση ικανοτήτων οποιουδήποτε ιατρού με διοικητή.

Ο ιατρός κάνει το λειτούργημά του με ζήλο, επιμέλεια, αυτοθυσία, με πολύ απλήρωτη εργασία, έξω από κάθε όριο ασφάλειας λόγω συνθηκών, έτσι όπως προβλέπετε από τους νόμους και την ιατρική δεοντολογία, αφού το κράτος και οι διεκδικήσεις της διοίκησης ήταν ανίκανες να παρέχουν σύγχρονες συνθήκες υποδομής και επάνδρωσης.

Ο διοικητής δεν προγραμμάτισε δεν οραματίστηκε τίποτα αφού από όπως τα βρήκε είναι όλα πολύ χειρότερα πλην του μισθού του, αυτός είναι πάντα ίδιος. Υπογράφει μόνο τα έγγραφα που του προσκομίζουν οι διοικητικές υπηρεσίες σε αναπαυτική καρέκλα « λες και δύο χρόνια που δεν υπήρχε διοικητής δεν διεκπεραιώνονταν». Ο ίδιος όμως δεν έχει καμία σχέση με το έμφραγμα, την αιμορραγία το εγκεφαλικό, την οξεία κοιλία, την πνευμονία κλπ κλπ.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… τότε δεν θα έφευγαν πέντε ιατροί στη θητεία του (αυτό το ξέρατε;) εκεί που οι ιατροί είναι πλην 50% των προβλεπόμενων μόνιμων θέσεων.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… τότε δεν θα έφευγε νοσηλευτικό προσωπικό επί θητείας του, αφού είναι πλην 55% των προβλεπόμενων μόνιμων θέσεων. Η τελευταία νοσηλεύτρια ζήτησε να μεταταχθεί στην ήδη υποστελεχωμένη διοίκηση και εκείνος προτίμησε να την αφήσει να φύγει.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… τότε θα ήταν συμπληρωμένες όλες οι βάρδιες του ακτινολογικού (αυτό το ξέρατε;) …δε μπορεί το παιδί σου ή εσύ να κτυπήσεις ή να σου συμβεί κάτι κάποια οκτάωρα μέσα στο μήνα.

«Για ενημέρωση προγράμματος κενής βάρδιας ρωτάτε: το διοικητή».

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… η αιμοδοσία δεν θα λειτουργούσε χωρίς ιατρό.

«Ο Άγιος Γεράσιμος έχει βάλει κι εδώ το χέρι του και δεν έχει συμβεί ακόμα κάτι … αλλά μέχρι πότε;»

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… ΜΕΘ ή ΜΑΦ, παρόλο που παρέλαβε την πιο σύγχρονη υποδομή που υπάρχει, θα λειτουργούσε σήμερα.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… το τμήμα επειγόντων περιστατικών δεν θα αποτελούσε υποδομή ντροπής για το νησί, αφού ούτε στην Ουγκάντα δεν σε εξετάζουν στο πλάι ενός άθλιου διαδρόμου.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… το τμήμα επειγόντων θα είχε γίνει αυτόνομο έχοντας την αξιοπρέπεια όταν εξετάζεσαι ειδικευμένων ιατρών.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… τότε θα λειτουργούσε η ψυχιατρική κλινική , παρόλο που παρέλαβε επίσης την πιο σύγχρονη υποδομή που υπάρχει.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… τότε δεν θα τον παρακάμπταμε επικοινωνώντας εμείς και ο αναπληρωτής διοικητής απευθείας με το υπουργείο υγείας προκειμένου να προκηρυχτούν τέσσερεις θέσεις επικουρικών ιατρών, προσθέτοντας την τελευταία στιγμή την θέση του καρδιολόγου σε αυτές του χειρουργού, παθολόγου, μικροβιολόγου αφού όντας απολύτως ανίκανος ούτε αυτό δεν είχε κάνει.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… θα υπήρχε ένας ιατρός να δώσει πρώτες βοήθειες στη μικρή Συλβάνα που έφυγε ιατρικώς αβοήθητη στη Σκάλα.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… τα ασθενοφόρα θα προσκόμιζαν τους ασθενείς σε δέκα λεπτά στα επείγοντα όπως προβλέπεται να γίνεται σ όλα τ ανεπτυγμένα κράτη.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… θα υπήρχε τουλάχιστον ένας ιατρός να εφημερεύει σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, όμως εδώ είναι υποσαχάρια Αφρική, αφού στις εκβολές του Νείλου στη Πάτρα στον Άγιο Αντρέα υπάρχουν δώδεκα καρδιολόγοι σχεδόν λίγοι περισσότεροι από τους ασθενείς.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… θα είχε στελεχωθεί η μονάδα ενδοσκοπήσεων με γαστρεντερολόγο.

Ελπίζω να μην γαστρορραγήσετε ποτέ…. στο χέρι σας δεν είναι;

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… θα είχε προσληφθεί ΩΡΛ.

Ελπίζω να μη ρινορραγήσεται ποτέ… γιατί τότε θα καταλάβετε τι σημαίνει Γολγοθάς.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… τα ραντεβού της οφθαλμιάτρου δεν θα ήταν ο δρόμος του μαρτυρίου από σήμερα για τον Αύγουστο, όντας μοναδική οφθαλμίατρος στο νοσοκομείο.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… δεν θα υπήρχαν τεράστιοι αχρησιμοποίητοι χώροι στο νοσοκομείο όπως τα παλιά χειρουργεία, η παλιά αιμοδοσία, η πτέρυγα της παλιάς μαιευτικής κλπ, την ώρα που δεν υπάρχει χώρος για βιβλιοθήκη, αρχείο ιατρικών φακέλων κλπ.

Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο… δεν θα είχαν επισκευαστεί σχεδόν όλα τα δημόσια κτίρια πλην του νοσοκομείου, που είναι ακόμα με έντονα τα σημάδια από το χρόνο και από τον τελευταίο σεισμό: τοίχοι ανοιγμένοι και χαραγμένοι με ξεφτισμένα χρώματα, διάδρομοι σκοτεινοί και καταθλιπτικοί, επίπλωση γραφείων ιατρών άθλια κλπ. Έρχεσαι να γίνεις καλά και σε πιάνει η ψυχή σου. Αν θα έφταναν οι υπογραφές μόνο…

Δεν θα σας πω περισσότερα για να μη φύγετε από το νησί σας, αφού σας θέλουμε όλους κοντά μας.

Αν όλα αυτά δεν σας πείθουν δυστυχώς μπορείτε να μας επισκεφτείτε.

Αν πάλι δεν πείθεστε μπορείτε να σηκώσετε το δάκτυλο και να κρυφτείτε από πίσω.

Η κομματική επιλογή του διοικητή από το βαθύ πράσινο, που έκανε η κα Θεοπεπτάτου ήταν ατυχής.

Δεν μπορεί να γίνει σύγκρουση της ικανότητας με την ανικανότητα είναι ανόμοια.

Διέλυσε το νοσοκομείο, το έφερε στη χειρότερη θέση όλων των δεκαετιών.

Μη θυσιάζεται λοιπόν όποιο ίχνος ευαισθησίας διαθέτετε ακόμα στο βωμό κάποιας κομματικής προτεραιότητας. Παραδεχτείτε την τραγικότητα στην οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο, την ώρα που το νησί έχει διπλασιάσει ή και τριπλασιάσει τις απαιτήσεις του. Αναλάβετε τις ευθύνες σας και δώστε άμεσα λύσεις ξεκινώντας από την απομάκρυνση της παγερά ανάλγητης διοίκησης που χωρίς καμιά ευαισθησία και χωρίς αίσθημα ευθύνης παραμένει στη θέση της, διαφορετικά είστε συνυπεύθυνη.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Έρχεται το νομοσχέδιο για αλλαγές στα νοσοκομεία! Όλες οι πληροφορίες

Στα σκαριά είναι το νέο σχέδιο νόμου για τους οργανισμούς των νοσοκομείων το οποίο αναμένεται να δοθεί για διαβούλευση το επόμενο διάστημα.

Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, με το σχέδιο νόμου το οποίο θα παρουσιασθεί με μεγάλη καθυστέρηση από τις σχετικές εξαγγελίες, θα αντιμετωπίζεται το θέμα της ενιαίας νοσηλευτικής μονάδας.

 

Από την άλλη οι νέοι Οργανισμοί θα έχουν μεγαλύτερο αριθμό κλινών όπου κριθεί απαραίτητο, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια μικρή προσαύξηση των οργανικών θέσεων στο ΕΣΥ. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις θα είναι της τάξης του 10%-15%.
Γεγονός βέβαια που σημαίνει ότι θα υπάρξουν προσλήψεις για την κάλυψη των θέσεων, οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Υγείας.

Τα Κλειστά νοσοκομεία
Η αύξηση των οργανικών θέσεων θα αφορά στο μη ιατρικό προσωπικό, ενώ σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΕΙΝΑΠ) από την τελευταία συνάντηση τους με τον υπουργό Υγείας, όσα νοσοκομεία έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια θα παραμείνουν κλειστά. Ταυτόχρονα είναι πιθανό να μετατραπούν σε Κέντρα Υγείας όσα βρίσκονται σε σημεία που μπορεί να εξυπηρετήσουν τον πληθυσμό.

Ήδη πάντως με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε και είναι ήδη νόμος του κράτους, έχουν προωθηθεί αλλαγές στα νοσοκομεία. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως στα διασυνδεόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ μένει ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμη και κατάργησης κλινικών και ολόκληρων νοσοκομείων. Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες: «Αλλάζει η λειτουργία των νοσοκομείων με το πολυνομοσχέδιο του υπ.Υγείας! Τι καταργείται»

Ωστόσο παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας ότι με τους νέους Οργανισμούς των Νοσοκομείων θα αυξηθούν και δε θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας, η ανησυχία συνεχίζει να υπάρχει στους εργαζόμενους του ΕΣΥ.
Άλλωστε η τελευταία πρόβλεψη που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για κατάργηση κλινικών, αλλά ακόμη και ολόκληρων νοσοκομείων, εντείνει τους φόβους των εργαζομένων.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Στη δικαιοσύνη ως κατηγορούμενοι δεκάδες γιατροί του ΕΣΥ για ιατρικές επιπλοκές! Τι ζήτησαν από τον υπ.Υγείας

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία δεκάδων γιατρών του ΕΣΥ οι οποίοι σέρνονται στις δικαστικές αίθουσες, καθώς μετά από εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2018, θεωρούνται οι ίδιοι υπαίτιοι για τις ιατρικές επιπλοκές που μπορεί να υπάρξουν σε ασθενείς.
Ήδη με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) πολλοί γιατροί αντιμετωπίζουν πια δικαστικές περιπέτειες.

Η διαφορά με το παρελθόν είναι πως πλέον κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους την αστική ευθύνη. Κάτι που άρχισε να ισχύει από τότε που εκδόθηκε εγκύκλιος από το υπουργείο Οικονομικών του Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη και στην οποία προβλέπεται με …διακριτική διατύπωση, ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί θα καλούνται να καταβάλουν τις αστικές αποζημιώσεις σε περιπτώσεις επιπλοκών ή ιατρικών λαθών όπως είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Διαβάστε ΕΔΩ πως ξεκίνησε η περιπέτεια των γιατρών: «Δεκάδες γιατροί του ΕΣΥ στα δικαστήρια για ιατρικές επιπλοκές! Γιατί κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους»

 

Οι Νοσοκομειακοί γιατροί της Αθήνας και του Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Υγείας ζήτησαν να αποσυρθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση καθώς οι νοσοκομειακοί γιατροί κινδυνεύουν ακόμη και από δικηγορικά γραφεία που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τέτοιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα εάν για την όποια επιπλοκή ευθύνονται οι γιατροί ή όχι.

Τι απάντησε ο υπουργός στους γιατρούς του ΕΣΥ
Όπως μεταφέρει η παράταξη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών (ΔΗΠΑΚ), κατά τη συνάντηση των Νοσοκομειακών Γιατρών της Αθήνας με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ζήτησαν την απόσυρση της εγκυκλίου αλλά η απάντηση ήταν αρνητική.

Όπως αναφέρει η ΔΗΠΑΚ: «Η γνωστή «εγκύκλιος Χουλιαράκη» για τη δυνατότητα επιβολής χρηματικής ποινής σε γιατρούς που προκάλεσαν «βλάβη» σε ασθενή, επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη στους συναδέλφους. Η εγκύκλιος αυτή είναι ύπουλη.

 

Ανοίγει δρόμους σε δικηγορικά γραφεία να ποινικοποιούν ουσιαστικά την ιατρική πράξη και να ζητάνε απίστευτες αποζημιώσεις από γιατρούς. Ποινικοποιείται ακόμη και η διεθνώς αναγνωρισμένη ποσοστιαία επιπλοκή σε ιατρικές πράξεις. Ανοίγει η όρεξη σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες να εξαναγκάζουν χιλιάδες γιατρούς να πληρώνουν ακριβά συμβόλαια».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, δεν υπήρξε δέσμευση για αλλαγή νόμου από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ωστόσο υπήρξε υπόσχεση ότι θα δημιουργηθεί σώμα ειδικών από δικαστές, γιατρούς και νομικούς που θα «φιλτράρουν» τέτοιες υποθέσεις.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

1000 προσλήψεις μετά το Πάσχα υποσχέθηκε ο υπουργός στους νοσοκομειακούς γιατρούς

Ωστόσο, οι γιατροί εξακολουθούν να «κρατούν μικρό καλάθι», μιλώντας για «προεκλογικές εξαγγελίες».


Εννιά θέματα έθεσαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας - Πειραιά, στη συνάντηση με τον υπουργό Ανδρέα Ξανθό.

Το πρώτο ήταν, φυσικά, η στελέχωση του ΕΣΥ και οι ελλείψεις ιατρικού και άλλου προσωπικού, που έχουν σαν αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασθενών και την εξουθένωση του υπάρχοντος δυναμικού.

Ο Ανδρέας Ξανθός φέρεται να επανέλαβε τους αριθμούς που έχει εξαγγείλει και στο πρόσφατο παρελθόν: σύμφωνα με πληροφορίες, μίλησε για 4.000 προσλήψεις γιατρών, εκ των οποίων οι 1000 θα προκηρυχθούν μετά το Πάσχα, με έξτρα μοριοδότηση της προϋπηρεσίας (για επικουρικούς και άλλους συμβασιούχους).

Βέβαια, όλοι ξέρουν πως από τη στιγμή που προκηρύσσονται οι θέσεις μέχρι να πιάσουν δουλειά οι διοριστέοι μεσολαβούν πολλοί μήνες. Ειδικά για τους γιατρούς, οι προσλήψεις «περνούν» και από τα συμβούλια κρίσης των υγειονομικών περιφερειών, μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα.

Στην προκειμένη περίπτωση, μεσολαβούν και οι εκλογές, και κανείς δεν ξέρει αν θα συνεχιστεί το σχέδιο προσλήψεων και μετά από αυτές...

Το σίγουρο είναι ότι στο τέλος του χρόνου, το ΕΣΥ θα μείνει με 1.350 γιατρούς λιγότερους (350 θα βγουν στη σύνταξη και 1.000 επικουρικοί θα απολυθούν).

Ανάμεσα στις δομές που χρειάζονται επειγόντως προσωπικό είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όπου διαχρονικά δεκάδες κρεβάτια μένουν κλειστά και οι ασθενείς περιμένουν σε λίστες αναμονής.

Ενίσχυση χρειάζονται και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, που δέχονται χιλιάδες περιστατικά στις γενικές εφημερίες. Για τα συγκεκριμένα τμήματα, 415 προσλήψεις είναι σε εκκρεμότητα εδώ και ένα χρόνο, αλλά οι γιατροί ακόμα να... φανούν στα νοσοκομεία...

Πανελλαδικές εξετάσεις ειδικότητας

Στη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, οι νοσοκομειακοί γιατροί αναφέρθηκαν εκτενώς στο νέο σύστημα απόκτησης ειδικότητας με πανελλαδικές εξετάσεις, για το οποίο υπάρχουν πολλές αντιδράσεις.

Το υπουργείο έχει ήδη υπαναχωρήσει στο θέμα της βαθμολόγησης του τίτλου ειδικότητας, με τον Ανδρέα Ξανθό να επαναλαμβάνει στη συνάντηση με τους γιατρούς, πως όσο είναι ο ίδιος υπουργός ο βαθμός δεν θα εφαρμοστεί.

Βέβαια, οι γιατροί ζητούν να μην πραγματοποιηθούν - τουλάχιστον για φέτος - ούτε οι πανελλαδικές εξετάσεις και να επανεξεταστεί το ζήτημα κατόπιν διαβούλευσης.

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Συνάντηση Ξανθού-ΕΙΝΑΠ: “Υποσχεσιολογία με μπόλικο …προεκλογικό χρώμα”

Με “άδεια χέρια” έφυγαν από την Αριστοτέλους οι νοσοκομειακοί γιατροί, μετά τη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό.


Η συνάντηση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού με την ΕΙΝΑΠ δεν απέδωσε. Τα πάγια αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών για προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης στα νοσοκομεία, φαίνεται ότι για μία ακόμη φορά δεν θα ικανοποιηθούν, ενώ όπως λένε, χόρτασαν από παραδοχές και υποσχεσιολογία:

“Η υποσχεσιολογία καλά κρατεί με μπόλικο προεκλογικό …χρώμα. Όπως είδαμε τις 4.500 θέσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός την πρωταπριλιά του 2015 , άλλο τόσο θα δούμε τους χιλιάδες διορισμούς που υπόσχονται τώρα!”, λένε οι γιατροί της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) .

“Διορισμοί” χωρίς αντίκρυσμα - 'Αδεια τα νοσοκομεία κι οι γιατροί στη μετανάστευση
Σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμισαν οι νοσοκομειακοί γιατροί στον υπουργό, από τις 2.760 εξαγγελθείσες θέσεις μονίμων γιατρών που προκηρύχθηκαν το 2017-18 διορίστηκαν τελικά χίλιοι λιγότεροι. Κι ενώ υποτίθεται, όπως λένε οι γιατροί, είναι προγραμματισμένες οι δαπάνες για το 2019 οι γιατροί ΔΕΝ θα διοριστούν εντός του έτους, εξαιτίας ...των χρονοβόρων διαδικασιών των κρίσεων!

“Ο υπουργός δεν απάντησε στην τεκμηριωμένη ερώτηση της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης της ΕΙΝΑΠ, ότι στο τέλος του 2019 θα υπάρχουν 1.700 λιγότεροι γιατροί από αυτούς που υπηρετούν τώρα (700 συνταξιοδοτήσεις του 2018 και 2019 που δεν θα έχουν αναπληρωθεί και 1.000 επικουρικοί που θα έχουν απολυθεί!)”.

΄Ιδια και χειρότερη η κατάσταση με τους επικουρικούς και τους ειδικευόμενους. Τα νοσοκομεία άδεια, οι ασθενείς χωρίς γιατρούς και οι γιατροί να μεταναστεύουν: “Το 1/3 των θέσεων ειδικευομένων είναι κενές. Η ιατρική μετανάστευση συνεχίζεται αμείωτη. Ποιες είναι αυτές οι «πολλαπλές παρεμβάσεις» που υπόσχονται χρόνια τώρα για να σταματήσει η αιμορραγία;”, αναρωτιέται η ΕΙΝΑΠ.

Εν τω μεταξύ, δεν υπήρξε δέσμευση του Υπουργού ούτε για την απόσυρση του νόμου για τη βαθμολόγηση στον τίτλο της ειδικότητας.

 

Υποχρηματοδότηση και νοσοκομεία “σαράβαλα”
Ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζεται μειωμένος για τα νοσοκομεία κατά 65 εκατ. ευρώ. Μετά το πρώτο εξάμηνο, οι διοικήσεις θα αναγκαστούν να προμηθεύονται αντιδραστήρια και υγειονομικό υλικό με πιστώσεις, λένε οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ:

“Αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης είναι και πρόσφατα τα παραδείγματα, όπως οι διακοπές ρεύματος, οι γεννήτριες που δεν παίρνουν μπρος αμέσως, τα χαλασμένα ασανσέρ (με πρόσφατο τραυματισμό συναδέλφου) και οι ακάλυπτες βάρδιες τεχνικών από έλλειψη κονδυλίων”, τα οποία τέθηκαν με έμφαση από την παράταξη της ΔΗΠΑΚ-ΕΙΝΑΠ.

Ο υπουργός κ. Ανδρέας Ξανθός ανακοίνωσε ξεκάθαρα στους γιατρούς ότι, όσα νοσοκομεία είναι κλειστά ή μετατράπηκαν σε Κέντρα υγείας θα παραμείνουν ως έχουν, ενώ “αποσυγχώνευση” κλινικών και εργαστηρίων δεν θα υπάρξει.

'Οσο για τις 100 κλειστές κλίνες ΜΕΘ εξαιτίας έλλειψης προσωπικού; “Εισπράξαμε την προκλητικότατη απάντηση ότι “Εχουμε μόνο 56 κενά”, λένε οι γιατροί.

Γραφειοκρατία και χορήγηση πιστοποιητικών πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Δεν έφτανε μόνο η απαράδεκτη αυστηροποίηση των κριτηρίων για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης, λένε οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ, ήρθε κι εντολή από το υπουργείο εργασίας να χορηγούν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά αναπηρίας και οι νοσοκομειακοί γιατροί: “Κι ενώ έχουμε εδώ και ένα χρόνο επισημάνει ότι μια τέτοια διαδικασία απαιτεί 45 λεπτά για κάθε ασθενή, αντί να διευκολύνουν ασθενείς και γιατρούς, δυσκολεύουν την υπόθεση με τεράστια γραφειοκρατία. Για δεύτερη φορά δόθηκε υπόσχεση ότι θα απλοποιηθεί η χορήγηση πιστοποιητικών μετά από συνεννόηση με το υπουργείο εργασίας”, τονίζει η ΕΙΝΑΠ.

Κίνδυνος από την ποινικοποίηση των ιατρικών λαθών
Ενα ακόμη πρόβλημα που προστέθηκε στις πλάτες των γιατρών που εργάζονται στα νοσοκομεία είναι και η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο χρηματικής ποινής στους γιατρούς που προκάλεσαν “βλάβη” σε ασθενή. Η γνωστή “εγκύκλιος Χουλιαράκη”, επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη, λένε τώρα οι γιατροί:

“Η εγκύκλιος αυτή είναι ύπουλη. Ανοίγει δρόμους σε δικηγορικά γραφεία να ποινικοποιούν ουσιαστικά την ιατρική πράξη και να ζητάνε απίστευτες αποζημιώσεις από γιατρούς. Ποινικοποιείται ακόμη και η διεθνώς αναγνωρισμένη ποσοστιαία επιπλοκή σε ιατρικές πράξεις. Ανοίγει η όρεξη σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες να εξαναγκάζουν χιλιάδες γιατρούς να πληρώνουν ακριβά συμβόλαια”.

Από την πλευρά του υπουργού δεν υπήρξε δέσμευση για αλλαγή του νόμου, αλλά υπόσχεση ότι θα δημιουργηθεί σώμα ειδικών από δικαστές, γιατρούς και νομικούς που θα “φιλτράρουν τέτοιες υποθέσεις.

ΠΗΓΗ:https://www.iatropedia.gr/

 

Εκλογές ΟΕΝΓΕ: Επικράτηση της ΔΗΠΑΚ – Βαριά ήττα του Μετώπου (ΣΥΡΙΖΑ)


Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε εκ νέου η ΔΗΠΑΚ στις εκλογές για το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) , ενισχύοντας μάλιστα τις δυνάμεις της. Σημαντικές ήταν, όμως, η απώλειες του Μετώπου, που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική εκλογική αναμέτρηση της ΟΕΝΓΕ στην οποία η ΔΗΠΑΚ (ΚΚΕ και ΠΑΜΕ) κερδίζει τις περισσότερες ψήφους νοσοκομειακών γιατρών. Σε αυτές τις εκλογές, μάλιστα, η παράταξη κατάφερε να αυξήσει ψήφους και έδρες στο Γενικό Συμβούλιο και αντιπροσώπους στην ΑΔΕΔΥ. Ελάχιστη μείωση σε ψήφους είχε το δεύτερο σε δύναμη Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΛΑΕ), χάνοντας όμως μια έδρα. Αύξησε ψήφους και έδρες η ΔΗΚΝΙ, που πρόσκειται στη ΝΔ, φθάνοντας στις 5. Αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας των νοσοκομειακών γιατρών φαίνεται πως είναι η σημαντική μείωση των ψήφων που έλαβε το Μέτωπο, που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα. Από 49 ψήφους το 2016 (7 έδρες) έπεσε στις 30 (4 έδρες). Επιπλέον, ενώ η ΔΗΠΑΚ αύξησε τις δυνάμεις στην εκλογή αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ και ΔΗΚΝΙ διατήρησε σταθερό τον αριθμό, το μέτωπο έπεσε στους 4, από 5 το 2016.

«Αναγνωρίστηκε η καθοριστική συμβολή της ΔΗΠΑΚ, η ανυποχώρητη στάση της, για την υπεράσπιση των γιατρών που εργάζονται στο Δημόσιο σύστημα υγείας και ότι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το δικαίωμα του λαού στην δημόσια και δωρεάν υγεία. Καταδικάστηκαν οι δυνάμεις που υπερασπίστηκαν την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτικήΣτο 10ο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ, κατά γενική ομολογία, αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός. Το αποτέλεσμα γεμίζει αίσθημα ευθύνης της δυνάμεις της ΔΗΠΑΚ που θα συνεχίσουν πιο αποφασιστικά να παλεύουν για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας- πρόνοιας, για τα δικαιώματα των νοσοκομειακών γιατρών», αναφέρει ανακοίνωση της παράταξης.

Περισσότερα...

"Πράσινα" νοσοκομεία με ανακύκλωση - "Καμπανάκι" από την Ε.Ε.

Η δεύτερη επισκόπηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οδηγεί σε κάδους ανακύκλωσης κάθε είδους υλικών στο δημόσιο τομέα και τα νοσοκομεία, ξεχωριστά

Εκτός στόχων ανακύκλωσης βρίσκεται η χώρα μας με βάση τη δεύτερη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που παρουσιάσθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ε.Ε., καθώς η κατάσταση την τελευταία διετία έχει αλλάξει ελάχιστα.

Η Ελλάδα απορρίπτει την πλειονότητα των αστικών αποβλήτων της σε χώρους υγειονομικής ταφής (80%, έναντι μέσου όρου ΕΕ 24%), ενώ μόλις 19% ανακυκλώνεται (μέσος όρος ΕΕ: 46%). Την τελευταία διετία, το ποσοστό υγειονομικής ταφής σημείωσε μέτρια μείωση και το ποσοστό ανακύκλωσης αυξήθηκε ελαφρώς.

Ενόψει των πρόσφατα εγκριθέντων στόχων ανακύκλωσης για την περίοδο μετά το 2020 για τα αστικά απόβλητα (55% ως το 2025, 60% ως το 2030 και 65% ως το 2035), η Ελλάδα θα χρειαστεί να καταβάλει περισσότερη προσπάθεια για μετατόπιση της διάθεσης των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής στην ανακύκλωση. Στην Ελλάδα, υπάρχουν μείζονα διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Η παραγωγή αστικών αποβλήτων παραμένει στο ίδιο επίπεδο κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για το 2017 (504 kg έναντι περίπου 487 kg/έτος/κάτοικο).

Για το θέμα ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της διαλογής των αποβλήτων στην πηγή από τον παραγωγό τους, είναι μια από τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων στη χώρα μας και θεωρείται ο πλέον δόκιμος τρόπος συλλογής των αποβλήτων προκειμένου να επιτευχθεί:
• η ορθή διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
• η αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης,
• η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υλικού προς ανακύκλωση και
• η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγείται για τελική διάθεση σε Χώρους Υγειονομική Ταφής.

Σημειώνεται ότι σε χώρους παροχής φροντίδας υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας κ.α.) πρωτεύουσα σημασία έχει η πλήρης διασφάλιση της ορθής διαλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των επικίνδυνων παραγόμενων αποβλήτων και η εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η εγκύκλιος ενημερώνει για τις υποχρεώσεις που έχουν οι δημόσιοι φορείς και οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα νοσοκομεία και οι κλινικές) αναφορικά με τη συλλογή χωριστών ρευμάτων αποβλήτων (Διαλογή στην Πηγή).

Συγκεκριμένα:
Α. Οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και κλινικές, καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και οι ΟΤΑ, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, δηλαδή τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας κατ’ ελάχιστον για τέσσερα ρεύματα: χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και γυαλί.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες διευκρινήσεις για τη δυνατότητα ανακύκλωσης συσκευασιών που περιείχαν υλικά που χρησιμοποιούνται στην παροχή φροντίδας υγείας (π.χ. συσκευασίες φαρμάκων, ορών κ.λ.π.), αναφέρονται σε ξεχωριστή εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ενώ απαραίτητη είναι η προηγούμενη συνεννόηση με το φορέα υποδοχής των αποβλήτων.

Η συλλογή και ανακύκλωση τέτοιων υλικών θα πρέπει να πραγματοποιείται εφόσον εξασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή μετάδοσης λοιμώξεων.

Αναφορικά με άλλου τύπου συσκευασίες πλην των ανωτέρω αναφερόμενων τεσσάρων ρευμάτων (π.χ. σύνθετες συσκευασίες από χαρτί και πλαστικό, πλαστικό και μέταλλο κ.α.) που τυχόν παράγονται στις υγειονομικές μονάδες, διευκρινίζεται ότι η ανακύκλωση ή αξιοποίησή τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από συνεννόηση με τον οικείο ΟΤΑ (ή άλλο αδειοδοτημένο φορέα) για τον πιο πρόσφορο τρόπο συλλογής και ανακύκλωσης – αξιοποίησής τους.

Β. Βάσει του ν.4496/2017, «Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νοσοκομεία), οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους, σε συνεργασία με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων άλλων προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.». Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), φωτιστικών ειδών (λάμπες), φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), συσσωρευτών οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), χρησιμοποιημένα ελαστικά και απόβλητα έλαια (λιπαντικά έλαια). Για τα απόβλητα αυτού του τύπου που παράγονται κατά τη δραστηριότητα του φορέα απαιτείται η υιοθέτηση της χωριστής συλλογής τους, εφόσον δεν πραγματοποιείται ήδη, και η συνεργασία με το αντίστοιχο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για την περαιτέρω διαχείρισή τους.

Γ. Στους χώρους συνάθροισης κοινού (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται νοσοκομεία και κλινικές) σε συνεργασία με τον τοπικό ΟΤΑ, θα πρέπει να εφαρμόζεται η χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος - επιλεγμένα απόβλητα τροφίμων και κήπου) ως διακριτού ρεύματος. Για το λόγο αυτό οι υπόχρεοι φορείς λειτουργίας θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον τοπικό ΟΤΑ προκειμένου να υλοποιηθεί η χωριστή συλλογή αυτού του ρεύματος.

Δ. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση συστήματος χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας κ.λ.π. σύμφωνα με τα ανωτέρω, λειτουργεί συμπληρωματικά στις καλές πρακτικές που μπορεί ήδη να ακολουθούνται σε Υγειονομικές Μονάδες και άλλους φορείς (ΥΠΕ κλπ) αναφορικά με την ανακύκλωση μελανιών και τόνερ, έντυπου χαρτιού κ.α. ειδών, η εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να εξακολουθήσει. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Ειδικευόμενοι ούτε για…δείγμα στα νοσοκομεία! Γιατί μειώθηκε ο αριθμός τους

Μειώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ειδικευόμενων γιατρών στα νοσοκομεία. Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο καθώς εκατοντάδες νέοι γιατροί αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα κάνοντας ειδικότητα στο εξωτερικό και ειδικά σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Σουηδία κ.λ.π. Χώρες που μπορούν στη συνέχεια και να τους απορροφήσουν σε κάποια καλά αμειβόμενη θέση μέσα στο σύστημα υγείας.

Ακόμη και τα επίσημα συνδικαλιστικά όργανα των νοσοκομειακών γιατρών όπως η ΟΕΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ έχουν επισημάνει κατά καιρούς το πρόβλημα, καθώς πολλές κλινικές λόγω έλλειψης ειδικευομένων γιατρών δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

 

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί αποτελούν τα πιο κεντρικά Νοσοκομεία της Αττικής, όπου το 20% των θέσεων ειδικευομένων είναι κενές. Ακόμη πιο οριακή είναι η κατάσταση σε πολλά επαρχιακά νοσοκομεία καθώς η έλλειψη ειδικευμένων γιατρών, εξοπλισμού, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού αποτρέπουν τους νέους γιατρούς για να ξεκινήσουν ειδικότητα.

γιατροί ΠΕΔΥ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΙΝΑΠ στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” υπηρετούν 380 ειδικευόμενοι γιατροί σε σύνολο 455 θέσεων.

Στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” υπάρχουν 321 θέσεις ειδικευομένων και υπηρετούν 291 γιατροί εκ των οποίων οι 60 έχουν δεχθεί την παράταση της ειδικότητας τους. Οι κενές θέσεις είναι 30.

Αντίστοιχα κενές θέσεις υπάρχουν και στα υπόλοιπα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, αφού οι νέοι γιατροί επιλέγουν άλλους επαγγελματικούς δρόμους. Σήμερα υπολογίζεται ότι την τελευταία δεκαετία έχουν εγκαταλείψει τη χώρα πάνω από 18.000 νέοι γιατροί. Διαβάστε ΕΔΩ ένα χαρακτηριστικό ρεπορτάζ: “”Πρωταθλητές” στην επιστημονική μετανάστευση οι νέοι γιατροί ! Πόσοι έφυγαν και που πήγαν”

Για να μπει φρένο σε αυτή την κατάσταση οι γιατροί ζητούν μεταξύ άλλων αξιοπρεπές μισθολόγιο και ωρομίσθιο εφημερίας, εκπαιδευτικά προγράμματα που να ανταποκρίνονται στην εκπαίδευση και ρεπό μετά την εφημερία.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων αναζητά το υπ.Υγείας! Όλα τα κριτήρια

Πέντε Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων αναζητά το υπουργείο Υγείας, αφού οι συγκεκριμένες θέσεις παραμένουν κενές.

Ειδικότερα με βάση την πρόσκληση που απεύθυνε το υπουργείο Υγείας, ζητούνται στελέχη για την κάλυψη των εξής θέσεων σε νοσοκομεία:

α.) 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

1. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ», Διοικητή

2. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», με αρμοδιότητα στην οργανική μονάδα της έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Αναπληρωτή Διοικητή

 

β.) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:

1. Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου, Αναπληρωτή Διοικητή

2. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Διοικητή

γ.) 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

1. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αναπληρωτή Διοικητή

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη βασικό και απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Ωστόσο θα συνεκτιμηθούν κάποια προσόντα τα οποία βέβαια είναι και πάλι άγνωστο πως θα συνυπολογισθούν. Άλλωστε η τακτική στη χώρα μας της επιλογής είναι γνωστή. Διαβάστε ενδεικτικά ΕΔΩ: «Διοικητές Νοσοκομείων και πάλι με Μπάρμπα στην Κορώνη!»

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην προκήρυξη,
– Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι τα εξής:

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.

3. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.

 

4. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.

5. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.

6. Επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησε ο υποψήφιος, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.

7. Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

8. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

9. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

10. Ηλικία μέχρι 65 ετών.

Τα δικαιολογητικά για Διοικητές και Αναπληρωτές
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

 

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α/2007).

Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α/2013).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις (Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή) από τις αναφερόμενες στην παρούσα και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών και η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση θα την διαβιβάσει στην άλλη και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό Φάκελο.

Πότε λήγει η προκήρυξη
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο πανελλαδικής εμβέλειας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00 και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Δημόσια νοσοκομεία: Ξεκινάει επιχείρηση «καθαρά χέρια»


 

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ - kathimerini.gr

 

Το 1847, ο Ούγγρος γιατρός Ιγνάτιος Σέμελβαϊς καθιέρωσε στη μαιευτική κλινική του γενικού νοσοκομείου της Βιέννης τον πιο εύκολο και φθηνό τρόπο μείωσης των θανάτων από τον επιλόχειο πυρετό: το πλύσιμο των χεριών. Είχε προηγηθεί μια απλή σύγκριση στα αποτελέσματα μεταξύ δύο κλινικών: Στη μία κλινική το προσωπικό αποτελείτο από γιατρούς και φοιτητές Ιατρικής. Στην άλλη το προσωπικό ήταν μαίες. Στην κλινική με τις μαίες, το ποσοστό θνητότητας των λεχωίδων από επιλόχειο πυρετό ήταν τρεις φορές χαμηλότερο σε σχέση με την άλλη κλινική, στην οποία το ιατρικό προσωπικό συμμετείχε σε νεκροτομές και μετέφερε βακτήρια από τα εξεταζόμενα πτώματα στις μητέρες. Αν και το θέμα της καθαριότητας κατά τη φροντίδα ασθενών αναφέρεται πολύ νωρίτερα σε αρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα, ο Σέμελβαϊς θεωρείται ο «πατέρας» της υγιεινής των χεριών.

Σήμερα, το μέτρο αυτό χαρακτηρίζεται ως το πλέον οικονομικό και αποδοτικό για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, οι οποίες «στοιχίζουν» στη χώρα μας τουλάχιστον 1.600-1.700 ζωές ετησίως. Το καλό πλύσιμο των χεριών προστατεύει και εκτός νοσοκομείου από λοιμώξεις του αναπνευστικού και από γαστρεντερίτιδες, ενώ, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, βοηθάει και στη μάχη ενάντια στην αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Σύμφωνα με τον αμερικανικό Οργανισμό Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το καλό πλύσιμο των χεριών μπορεί να προλάβει περίπου το 20% των λοιμώξεων του αναπνευστικού, για τις οποίες συχνά γίνεται μη ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ανθεκτικά μικρόβια.

Αν και αυτονόητο μέτρο, η υγιεινή των χεριών είναι δύσκολη στην τήρησή της. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο την τήρηση των διαδικασιών αντισηψίας από τουλάχιστον το 85% του προσωπικού των νοσοκομείων, ποσοστό που δύσκολα πιάνουν ακόμα και τα καλά οργανωμένα ιατρικά και νοσηλευτικά τμήματα στις πιο προηγμένες υγειονομικά χώρες. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι, στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή σε τμήματα που έχουν δώσει έμφαση στην επίλυση του προβλήματος, μόλις ξεπερνά το 50%. Οπως ανέφερε στην «Κ» η παθολόγος-λοιμωξιολόγος, υπεύθυνη του Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής του πρώην Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) –νυν Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)–, Φλώρα Κοντοπίδου, από τα βασικότερα εμπόδια που καταγράφονται είναι η απουσία κουλτούρας στην υγιεινή των χεριών, η οποία ξεκινάει από την κορυφή της «πυραμίδας» των νοσοκομείων, τη διοίκηση και τους επικεφαλής τομέων και τμημάτων. Εμπόδιο είναι και ο τεράστιος φόρτος εργασίας εντός των ελληνικών νοσοκομείων. Ομως, όπως τονίζει η κ. Κοντοπίδου, «ο φόρτος εργασίας μπορεί να μειώσει το μέτρο, αλλά δεν το εξαφανίζει». Αλλωστε, η πλειονότητα του προσωπικού των νοσοκομείων (ποσοστό άνω του 80%), παραδέχεται ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρόνου και ζητεί περισσότερη εκπαίδευση και πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους φοιτητές της Ιατρικής στη χώρα μας, μόλις τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει μάθημα υγιεινής των χεριών και μόνο στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Το Γραφείο Μικροβιακής Αντοχής έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου τρεις μήνες επιχείρηση «Καθαρά χέρια» σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Οπως ανέφερε η κ. Κοντοπίδου, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε το καλοκαίρι του 2018 και έχει ως στόχο να ενισχύσει την κουλτούρα της υγιεινής των χεριών από το προσωπικό των νοσοκομείων.

Πιλοτική εφαρμογή

Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά στα 30 από τα 32 νοσοκομεία της Αττικής και σε συγκεκριμένα τμήματα των νοσοκομείων. Επιλέχθηκαν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τουλάχιστον ένα παθολογικό και ένα χειρουργικό τμήμα από κάθε νοσοκομείο. Για κάθε τμήμα ορίστηκαν εργαζόμενοι ως «κλινικοί σύνδεσμοι» για την εφαρμογή του προγράμματος, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν ειδικά, ώστε να μεταδώσουν την κουλτούρα για την τήρηση των πέντε βημάτων στην υγιεινή των χεριών: 1ο) Πριν από την επαφή με τον ασθενή, 2ο) πριν από κάθε καθαρό ή άσηπτο χειρισμό ασθενούς (π.χ. αλλαγή φλεβικού καθετήρα), 3ο) μετά την έκθεση σε σωματικά υγρά του ασθενούς, 4ο) μετά την επαφή με τον ασθενή και 5ο) μετά την επαφή με αντικείμενα ή έπιπλα που βρίσκονται στο άμεσο άψυχο περιβάλλον του ασθενούς (νοσηλευτικό διάγραμμα, κλινοσκεπάσματα, κομοδίνο κ.ά.). Ηδη έχουν εκπαιδευτεί 150 «εκπαιδευτές». Από τον Ιανουάριο έχει ξεκινήσει η περίοδος ευαισθητοποίησης του προσωπικού των τμημάτων και καταγραφής της συμμόρφωσης, την οποία θα ακολουθήσει περίοδος παρεμβάσεων. Τα πρώτα αποτελέσματα προς αξιολόγηση του προγράμματος αναμένονται τον Ιούνιο. Ηδη προετοιμάζεται η επέκταση του προγράμματος στα νοσοκομεία της Μακεδονίας (3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας).

Οι επισκέπτες

Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά οι χειραψίες σε νοσοκομειακό περιβάλλον, σε διεθνές επίπεδο, απαγορεύονται. Και ο λόγος είναι η αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων. Εκτός από τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς, εντός του νοσοκομείου κινούνται σε καθημερινή βάση πολλές χιλιάδες επισκεπτών και συνοδών ασθενών, αλλά και αποκλειστικοί νοσηλευτές, οι οποίοι εν δυνάμει μπορεί να μεταφέρουν παθογόνα μικρόβια από τον έναν νοσηλευόμενο ασθενή στον άλλον. Η πραγματικότητα ειδικά για τα ελληνικά νοσοκομεία είναι ότι οι επισκέπτες αναλαμβάνουν πολύ μεγάλο κομμάτι της φροντίδας των ασθενών, ενώ πολλές φορές προθυμοποιούνται να βοηθήσουν και άλλους νοσηλευόμενους. «Στις οδηγίες μας προς τα νοσοκομεία συστήνουμε στους προϊσταμένους των τμημάτων να ενημερώνουν όποιον επισκέπτεται ή φροντίζει ασθενή για τα μέτρα υγιεινής των χεριών. Θα πρέπει η επίσκεψη να μη διαρκεί πολύ και να ελέγχεται ποιος μπαίνει μέσα στους θαλάμους για το ενδεχόμενο να μεταφέρει κάποια ίωση», σημειώνει η υπεύθυνη του Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής Φλώρα Κοντοπίδου. Οι συνοδοί που φροντίζουν τους ασθενείς πρέπει να καθαρίζουν με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα τα χέρια τους πριν και μετά την επαφή με τον ασθενή και ό,τι τον περιβάλλει, αλλά και να πλένουν τα χέρια τους όταν έρχονται σε επαφή με σωματικά υγρά του ασθενούς, μετά τη χρήση τουαλέτας και πριν από το φαγητό. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Αύξηση στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων το 2018! Πόσα πληρώνουν από την τσέπη τους οι ασθενείς

Αύξηση παρουσιάζουν οι επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων όλης της χώρας, παρότι οι ασθενείς πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους την επίσκεψη στον γιατρό και μάλιστα με μεγάλα ποσά.

Ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται συνεχής ανοδική πορεία στον αριθμό των συμπολιτών μας που επιλέγουν να πληρώσουν για να δουν γιατρό στο ΕΣΥ το απόγευμα, επειδή εκτός των άλλων αδυνατούν να βρουν ελεύθερο ραντεβού τις πρωινές ώρες σε νοσοκομεία όπου είναι δωρεάν.

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνος», είναι χαρακτηριστικό ότι το 2018 με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 592.035 επισκέψεις, ενώ το 2017 568.744 και το 2016 οι επισκέψεις είχαν αγγίξει τις 539.699 σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας.

Βέβαια η άνοδος που παρατηρείται στον αριθμό των πολιτών που πηγαίνουν στη λεγόμενη ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, αποδίδεται και στο γεγονός ότι για να κλείσουν ραντεβού τις πρωινές ώρες όπου οι επισκέψεις σε γιατρούς είναι χωρίς χρέωση, υπάρχει αναμονή μηνών. Διαβάστε ενδεικτικά ΕΔΩ τι αναμονή απαιτείται για ένα ραντεβού: «Σε αναμονή για ραντεβού με γιατρό και στα Κέντρα Υγείας! Πόσος χρόνος απαιτείται (παραδείγματα)»

 

Την ίδια ώρα στην αύξηση του αριθμού των επισκέψεων το απόγευμα φαίνεται ότι συνέτειναν και τα προβλήματα και οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό που υπάρχουν στα πρώην ΠΕΔΥ και στα Κέντρα Υγείας, μετά και την αποχώρηση μεγάλου αριθμού γιατρών από το δημόσιο σύστημα.

Αποχωρήσεις που επιβλήθηκαν με νόμο, καθώς επρόκειτο για γιατρούς του πρώην ΙΚΑ που έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Έτσι και τα ελεύθερα ραντεβού στις Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι πια δυσεύρετα.

Πάντως τα νοσοκομεία της Αθήνας κατέχουν και πάλι τα πρωτεία στα απογευματινά ιατρεία, αφού το 2018 συνολικά κατεγράφησαν 214.260 επισκέψεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ακολουθούν σε αριθμό τα νοσοκομεία της Κρήτης όπου έγιναν συνολικά 80.745 επισκέψεις την περασμένη χρονιά.

 

Και η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου όπου περιλαμβάνονται τα μεγάλα νοσοκομεία του Πειραιά όπως το Τζάνειο και το Μεταξά, οι επισκέψεις εκτοξεύθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2018 στην Περιφέρεια του Πειραιά έγιναν 73.082 επισκέψεις, το 2017 είχαν καταγραφεί 61.277 ενώ το 2016 ήταν 59.773.

Στην Θεσσαλονίκη φαίνεται πως κατά παράδοση γίνονται οι λιγότερες επισκέψεις σε απογευματινά ιατρεία, αφού όπως προκύπτει από τις καταγραφές της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, το 2018 κατεγράφησαν 44.020, το 2017 έγιναν 44.030 και το 2016 ήταν 41.211.

Η υπόθεση πάντως των απογευματινών ιατρείων ή της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων όπως ονομάζεται πλέον ο θεσμός, έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως επικερδής για τους γιατρούς αλλά και τα νοσοκομεία, αν σκεφτεί κανείς τα ποσά που πρέπει να πληρώνουν οι ασθενείς για να δουν γιατρό της επιλογής τους από τα οποία ένα ποσοστό κατευθύνεται και στα ταμεία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) συχνά πυκνά ζητά να καταργηθεί η πληρωμή που είναι σε βάρος της τσέπης των ασθενών.

 

Σήμερα για να δει κανείς τον γιατρό της επιλογής του σε απογευματινό ιατρείο νοσοκομείου πρέπει να καταβάλει τα εξής ποσά ανάλογα με τη θέση του γιατρού:

36 € Λέκτορας – Επιμελητής Β’

48 € Επιμελητής Α’ – Επίκουρος Καθηγητής

60 € Διευθυντής – Αναπληρωτής Καθηγητής

64 € Συντονιστής Διευθυντής

72 € Καθηγητής

Να σημειωθεί πως τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν καλύπτουν το κόστος της επίσκεψης. Ωστόσο καλύπτουν τις ιατρικές πράξεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις (αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κ.λ.π.), αρκεί ο ασθενής να διαθέτει το απαραίτητο παραπεμπτικό. Διαφορετικά καταβάλει όλο το κόστος από την τσέπη του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε δηλώσει ότι θα επανεξετάσει τις τιμές για επισκέψεις στην ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας τέτοιος σχεδιασμός.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Νομιμοποίηση προμηθειών στα νοσοκομεία με παράταση όρων ληγμένων συμβάσεων

Πληρωμή των προμηθευτών από τις πιστώσεις του 2019
Νομιμοποίηση των εξωσυμβατικών προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν ως τις 31.1.2019 από τα νοσοκομεία, προβλέπεται σε άρθρο του ν. 4599 για τη "Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις".

Συγκεκριμένα, με τροπολογία, που αποτελεί πλέον το άρθρο 31 του παραπάνω νόμου, δίνεται παράταση στις προμήθειες αυτές από 31.10.2018, στις 31.1.2019.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η τρίμηνη παράταση δίνεται για την εξόφληση υποχρεώσεων από
• προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και άλλων συναφών υπηρεσιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών κλινικών, των πανεπιστημιακών, των νοσοκομείων Αρεταίειο, Αιγινήτειο, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.
• την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ,
• την κάλυψη αναγκών του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας και
• προμήθειες υλικών και αγαθών και παροχή υπηρεσιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των ΔΥΠΕ που διενεργήθηκαν μέχρι 31.10.2016 χωρίς την υπογραφή σύμβασης.

Ταυτόχρονα τροποποιείται η ημερομηνία του έτους αναφοράς της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν.4316/2014, με την οποία επιτρέπεται η συνέχιση προμηθειών, βάσει συμβάσεων οι οποίες έχουν όμως λήξει. Οι προμηθευτές μπορούν να προμηθεύουν τα νοσοκομεία με υπογραφή του διοικητή της τοπικής ΥΠΕ, και η πληρωμή θα γίνεται από τις πιστώσεις του τρέχοντος έτους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως σημειώνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, "κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί εφοδιασμού φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, πράξεις οι οποίες αφορούν στη δυνατότητα εφοδιασμού των φορέων ΥΠΕ - ΠΕΔΥ, από τους προμηθευτές των νοσοκομείων εποπτείας κάθε ΥΠΕ με επέκταση των αντιστοίχων συμβάσεων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις θα πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών ΥΠΕ - ΠΕΔΥ έτους 2019".

Με τη διάταξη αυτή, όπως σημειώνεται στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων μέσω της επέκτασης νομιμοποίησης των δαπανών τους, που εξασφαλίζει την συνεχή προμήθεια και λειτουργία των φορέων αυτών.

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Ιούνιος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΣΥ-ΟΕΝΓΕ