Η κάλυψη εξόδων των υγειονομικών βάση ΕΟΦ για συνέδρια εσωτερικού–εξωτερικού

Ο ΕΟΦ ανάρτησε τους όρους με τους οποίους θα επιτρέπεται η κάλυψη από φαρμακευτικές εταιρείες των εξόδων συμμετοχής υγειονομικών σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Δείτε αναλυτικά τους όρους του ΕΟΦ

Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ

Επιτρέπεται η κάλυψη από φαρμακευτικές εταιρείες εξόδων συμμετοχής υγειονομικού σε συνέδρια ή επιστημονικές εκδηλώσεις με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ.Ο ετήσιος αριθμός που ένας υγειονομικός μπορεί να επιχορηγηθεί από φαρμακευτικές εταιρείες για την συμμετοχή του σε συνέδριο ή επιστημονική εκδήλωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου ένας υγειονομικός συμμετέχει ενεργά στο συνέδριο ως ομιλητής, πρόεδρος, μέλος της οργανωτικής επιτροπής, συγγραφέας σε εργασία που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στο συνέδριο, με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η δαπάνη που μπορεί να καλύψει φαρμακευτική εταιρεία αφορά αποκλειστικά μετακίνηση, εγγραφή, διαμονή και διατροφή.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν έξοδα συμμετοχής υγειονομικών σε συνέδρια χωρίς την έγγραφη έγκριση του εποπτεύοντα φορέα η οποία θα επισυνάπτεται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό προς τον ΕΟΦ.

Ορίζεται ανώτατο όριο ημερήσιας κάλυψης εξόδων από φαρμακευτικές εταιρείες που αφορά στη διαμονή και στη διατροφή, καθώς επίσης και στο κόστος εγγραφής ως εξής:

ανώτατο όριο ανά ημέρα διανυκτέρευσης ή επιστροφής μετά τις 18:00 για διαμονή και διατροφή 250 ευρώ και κόστος εγγραφής ανώτατο όριο 200 ευρώ πλέον εξόδων μετακίνησης ανά συμμετέχοντα.

Η υποστήριξη συνεδρίων από φαρμακευτικές εταιρείες που οργανώνονται στο εσωτερικό με έγκριση ΕΟΦ με εκθετήρια, δορυφορικά συμπόσια, διαλέξεις, διαφημίσεις καθώς επίσης και η γενική επιχορήγησή τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά φαρμακευτική εταιρεία τα παρακάτω όρια:

• Παγκόσμια / Πανευρωπαϊκά Συνέδρια 30.000 ευρώ

• Πανελλήνια Συνέδρια 15.000 ευρώ

• Λοιπά Συνέδρια 5.000 ευρώ

Με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό από τον ΕΟΦ και σε περίπτωση πλεονάσματος, αυτό θα χρησιμοποιείται σε επόμενο συνέδριο ή σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύει η σχετική εγκύκλιος του ΕΟΦ που επισυνάπτεται.

Β. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επιτρέπεται η κάλυψη από φαρμακευτική εταιρεία εξόδων συμμετοχής υγειονομικού για μετακίνηση, εγγραφή, διαμονή, διατροφή με την προϋπόθεση έγκρισης ΕΟΦ και έγκρισης του εποπτεύοντα φορέα, για την περαιτέρω επιμόρφωση του υγειονομικού.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει δήλωση του υγειονομικού όπου να αναφέρεται η οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση του με κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή κρατικό ασφαλιστικό φορέα. Ο ετήσιος αριθμός που ένας υγειονομικός μπορεί να επιχορηγηθεί από φαρμακευτικές εταιρείες για την συμμετοχή του σε συνέδριο ή επιστημονική εκδήλωση στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει την 1 φορά. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου ένας ιατρός συμμετέχει ενεργά στο συνέδριο (ως ομιλητής, πρόεδρος, μέλος της οργανωτικής επιτροπής, συγγραφέας σε εργασία που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στο συνέδριο) με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν έξοδα συμμετοχής υγειονομικών σε συνέδρια χωρίς την έγγραφη έγκριση του εποπτεύοντα φορέα η οποία θα επισυνάπτεται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό προς τον ΕΟΦ.

Ορίζεται ανώτατο όριο ημερήσιας κάλυψης που αφορά στην διαμονή και στην διατροφή, καθώς επίσης και στο κόστος εγγραφής ως εξής:

ανώτατο όριο ανά ημέρα διανυκτέρευσης ή επιστροφής μετά τις 18:00 για διαμονή και διατροφή 400 ευρώ πλέον κόστους εγγραφής και εξόδων μετακίνησης ανά συμμετέχοντα.

Ποιοι υγειονομικοί και πως θα παίρνουν άδεια για να συμμετάσχουν

Θέση υγειονομικού

Ιατρός ΕΣΥ (νοσοκομείο)

Ιατρός ΕΣΥ (κέντρο υγείας)

Πανεπιστημιακός Ιατρός

Ιατρός συμβεβλημένος με Ασφαλ. Φορέα (έμμισθη σχέση)

Ιατρός ελεύθερος επαγγελμ.

Φορέας έκδοσης άδειας συμμετοχής σε συνέδριο

Επιστημονική επιτροπή νοσοκομείου

Επιστημονική επιτροπή αρμόδιου νοσοκομείου

Προϊστάμενη Αρχή

Διεύθυνση Ασφαλιστικού φορέα

Οικείος ιατρικός σύλλογος

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) συναντήθηκαν με την αντιπρόεδρο του ΕΟΦ, κα Μ. Σκουριολάκου, και την αρμόδια για τα συνέδρια κα Σωτηροπούλου, για να διαπραγματευθούν για τους όρους αυτούς. Όπως διευκρίνισαν οι δύο κυρίες η λίστα με τους όρους αναρτήθηκε στο side του ΕΟΦ απλώς για δημόσια διαβούλευση και ότι ο ΕΟΦ θα ακούσει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις όλων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων ώστε να φτιαχτεί το τελικό κείμενο όρων το οποίο και θα δημοσιευτεί μετά από Νομοθετική Ρύθμιση.

Τέλος να σημειωθεί ότι μαζί με όρους για τα συνέδρια δημοσιεύτηκε και η λίστα που αναφέρει τα όρια δαπανών προώθησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι συνταγογραφούμενα.

\r\n

ΠΗΓΗ:iatrikostypos.com