Αντίδοτο στην κρίση η βιομηχανία φαρμάκων

Αντίδοτο στην κρίση η βιομηχανία φαρμάκων

\r\n

Ένας από τους τομείς της οικονομίας στους οποίους εντοπίζονται στρατηγικά πλεονεκτήματα είτε με την έννοια των ώριμων δυνατοτήτων είτε με την έννοια της ευνοϊκής συγκυρίας και των εν δυνάμει αναπτυξιακών προοπτικών, είναι αυτός της φαρμακευτικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα ο κλάδος της παραγωγής φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη του IOBE. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα συγκυρία, ο κλάδος του φαρμάκου συνδέεται στενά με τη διαδικασία της δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς οι δαπάνες υγείας έχουν επισημανθεί ως ένα πεδίο σημαντικών εξοικονομήσεων και περικοπών.

Στη μελέτη του IOBE, η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στα 2,8 δισ. ευρώ. Με βάση τους εκτιμώμενους πολλαπλασιαστές, υπολογίζεται ότι για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ. Ακόμη, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν το 4o μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών της ελληνικής μεταποίησης. Η άμεση απασχόληση στον κλάδο εκτιμάται σε 10.800 χιλιάδες θέσεις εργασίας, ωστόσο n συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητα του κλάδου εκτιμάται σε 53.100 θέσεις.

\r\n \r\n


Επτά προϋποθέσεις

To ΙΟΒΕ προτείνει τις ακόλουθες ποιοτικές προτεραιότητες, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω ώθηση στον εγχώριο φαρμακευτικό κλάδο:

• Λειτουργική αναβάθμιση του (ΕΟΦ)

• Επίσημη καταγραφή της φαρμακευτικής δαπάνης

• Διευθέτηση των χρεών των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ

• Ενίσχυση της έρευνας με στόχο τη συστηματική προαγωγή της καινοτομίας

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, μέσω της διευκόλυνσης των σχετικών διαδικασιών

• Προώθηση των κλινικών ερευνών μέσω της απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου

• Ενίσχυση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ως εργαλείου εξορθολογισμού του όγκου και διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και διασύνδεση με διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα

\r\n

ΠΗΓΗ:iatrikostypos.com