ΕΟΦ

Αυστηρή προειδοποίηση ΕΟΦ για επικίνδυνα ομοιοπαθητικά φάρμακα! Ποια είναι τα ύποπτα

Αυστηρή προειδοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για επικίνδυνα ομοιοπαθητικά φάρμακα

 

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων NEUROVEEN, RESPITROL, THYROVEEV & COMPULSIN.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής των Η.Π.Α. (FDA), τα συγκεκριμένα προϊόντα κυκλοφορούν στις Η.Π.Α. ως ομοιοπαθητικά φάρμακα, ενώ ο υπεύθυνος κυκλοφορίας (εταιρεία ΗelloLife) ανακαλεί παρτίδες τους σε παγκόσμια κλίμακα λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης.

Με αφορμή την παραπάνω ενημέρωση, παρόλο που δεν έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας ομοιοπαθητικού φαρμάκου, δεν αποκλείεται να έχουν διακινηθεί στη χώρα μας π.χ. μέσω διαδικτύου.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Υπογραμμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΕΟΦ: Εντείνει τις πιέσεις για το υπό δημιουργία Μητρώο Ιατροτεχνολογικών

Αντιδρούν οι προμηθευτές με επιστολή τους προς τη διοίκηση του Οργανισμού

Σταθερή πορεία για την δημιουργία Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων τηρεί ο ΕΟΦ, ανεξάρτητα από την κατάρτιση του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Μητρώου «Eudamed».

Αιτία της επιμονής του Οργανισμού για κατάρτιση του νέου αυτού Μητρώου, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει οι εκπρόσωποι του κλάδου των ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και παρά την ύπαρξη του αντίστοιχου μητρώου του ΕΚΑΠΤΥ, είναι σύμφωνα με την πρόεδρο του Οργανισμού καθ. Κατερίνα Αντωνίου, το γεγονός ότι το Eudamed θα περιλαμβάνει τους κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και εισαγωγείς, όχι όμως και τους διανομείς.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την κ. Αντωνίου, "η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα «Eudamed» αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τους Νέους Κανονισμούς (ΕΕ) 745/2017 & (ΕΕ) 746/2017 και περιλαμβάνει ηλεκτρονικό σύστημα για την καταχώριση των Κατασκευαστών, Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων και Εισαγωγέων, όχι όμως για την καταχώριση των Διανομέων.

Οι ανωτέρω Κανονισμοί ορίζουν ότι «Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις για την καταχώριση των διανομέων τεχνολογικών προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά στο έδαφός τους».

Σύμφωνα με τον Ν.1316/1983 άρθρο 27.4 "Για τη δημιουργία μητρώου και αρχείου ελέγχου και διακίνησης των προϊόντων της αρμοδιότητας του, ο ΕΟΦ συγκροτεί μηχανογραφικό σύστημα. Κάθε Βιομηχανική και Εμπορική επιχείρηση έχει υποχρέωση να παρέχει στον ΕΟΦ όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος".

Η κάθε Αρμόδια Αρχή και συγκεκριμένα ο ΕΟΦ οφείλει να διαθέτει Μητρώο για την καταχώριση των οικονομικών φορέων και των αντίστοιχων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά στο έδαφός της, για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς.

Τονίζεται ότι κατά τον σχεδιασμό της Eudamed, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τη συμβατότητα των εθνικών βάσεων δεδομένων και των εθνικών δικτυακών διεπαφών, ώστε να επιτρέπεται η εισαγωγή και εξαγωγή των δεδομένων (Άρθρο 33.3. του Καν.(ΕΕ) 745/2017)".

Παράλληλη λειτουργία
Έτσι, η πρόεδρος του ΕΟΦ επισημαίνει πως βάσει των παραπάνω, "καθίσταται σαφές ότι η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δεν προϋποθέτει την κατάργηση των εθνικών βάσεων δεδομένων, αντιθέτως θα λειτουργεί παράλληλα με τα εθνικά συστήματα, μέσω της εισαγωγής και εξαγωγής των δεδομένων".

Οι επιχειρήσεις
Στο μεταξύ, ο ΣΕΙΒ με επιστολή του προς τη διοίκηση του Οργανισμού, εμφανίζεται διατεθειμένος να παράσχει όλες τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί από τον ΕΟΦ σχετικά με τα στοιχεία των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τα προϊόντα που η κάθε μία διακινεί στη χώρα υπό οποιοδήποτε καθεστώς (κατασκευαστή, αντιπροσώπου, εισαγωγέα ή διανομέα).

Επισημαίνει όμως ότι τα συνοδευτικά στοιχεία με τις πιστοποιήσεις των υλικών κλπ τηρούνται από τις μητρικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να είναι προτιμότερο να αντλούνται τα στοιχεία αυτά από τη νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα που δημιουργείται και η οποία θα επικαιροποιείται ανάλογα με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κάθε φορά.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του κλάδου, επισημαίνουν ότι για κάθε μία καταχώρηση στο νέο μητρώο, απαιτείται τουλάχιστον μισή ώρα, προκειμένου να αναγραφούν τα στοιχεία που ζητούνται, ενώ για κάθε ένα προϊόν πρέπει προηγουμένως να γίνει αναζήτηση του συνόλου των εγγράφων που πρέπει να προστεθούν στον κάθε κωδικό που θα ανοίγεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν εδώ, ότι το ήδη στην αγορά κυκλοφορούν πολλά περισσότερα από 500.000 προϊοντα.

Πρόκειται δηλαδή για μια ατέλειωτη γραφειοκρατική διαδικασία, με εξαιρετικά αυξημένο κόστος, η οποία θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με νέο προσωπικό, τη στιγμή που ακόμη η αγορά δεν έχει ανακάμψει από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Πολλοί μάλιστα διερωτώνται ποιος αξιολόγησε τον βαθμό γραφειοκρατίας, την αδυναμία ελέγχου-επαλήθευσης, την αξία χρήσης μιας τέτοιας καταχώρησης και του κόστους της και προτείνουν την αναμονή για ολοκλήρωση της βάσης Eudamed και στη συνέχεια την αναζήτηση από τους διανομείς των στοιχείων τους, μαζί με τον μοναδικό κωδικό UDI-DI για τα προϊόντα που διανέμουν. Επισημαίνουν ότι αυτός είναι ένας εύκολος, απλός, επαληθεύσιμος τρόπος, χωρίς περιττή και άχρηστη γραφειοκρατία. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Το Brexit θα επηρεάσει 39 φάρμακα

Ο ΕΜΑ αναθεώρησε τον αριθμό των κεντρικά εγκεκριμένων φαρμάκων (ΚΓΠ) που πιθανόν να εμφανίζουν πρόβλημα στον εφοδιασμό της αγοράς.

Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα - ΙΑΤRONET


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αναθεώρησε τον αριθμό των κεντρικά εγκεκριμένων φαρμάκων (ΚΓΠ) που πιθανόν να εμφανίζουν πρόβλημα στον εφοδιασμό της αγοράς λόγω του brexit, από 108 σε 39 (25 φάρμακα για τον άνθρωπο και 14 κτηνιατρικά σκευάσματα).

"Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η EMA κατέβαλε συντονισμένη προσπάθεια να προσεγγίσει τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας των 108 κεντρικά εγκεκριμένων φαρμάκων για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων για τους ασθενείς", δήλωσε ο Noël Wathion, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της EMA. "Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και, όσον αφορά τα υπόλοιπα 39 φάρμακα, θέλουμε να εκμεταλλευθούμε αυτή την ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων αυτών να εντείνουν τον προγραμματισμό τους τώρα για την προστασία των ασθενών και των ζώων από μη- προμήθεια."

Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας για περισσότερα από τα μισά από τα 108 φάρμακα είτε έλαβαν μέτρα για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας τους σε μια χώρα της ΕΕ των 27, άλλαξαν το ειδικευμένο πρόσωπο για φαρμακοεπαγρύπνηση (QPPV), μετέφεραν τον κύριο φάκελο του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης (PSMF) και τη σύναψη συμβάσεων ή προχώρησαν σε μετεγκατάσταση ορισμένων εγκαταστάσεων της παραγωγής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας, το QPPV, το PSMF καθώς και ορισμένα τμήματα της παραγωγής πρέπει να εδρεύουν στην Ευρώπη, προκειμένου να μπορεί να διατίθεται το φάρμακο στην ΕΕ.

Ο ΕΜΑ βρίσκεται παράλληλα σε συζητήσεις με τις επιστημονικές επιτροπές σχετικά με πιθανές θεραπευτικές εναλλακτικές λύσεις στις οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι ασθενείς εάν είναι απαραίτητο.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

"Λερναία Ύδρα" η φαρμακευτική δαπάνη - Ήδη 500 εκ. τον Ιούλιο στα νοσοκομεία

Σοβαρές καθυστερήσεις στην απόδοση από διαρθρωτικά μέτρα

Σε πλήρη εκτροχιασμό οδηγείται η φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα, με αποτέλεσμα τον έντονο προβληματισμό όχι μόνο από τη φαρμακοβιομηχανία, η οποία θα κληθεί να καταβάλλει αυξημένο clawback στο τέλος του έτους, αλλά και από το κυβερνητικό επιτελείο, που διαπιστώνει ότι η δαπάνη εκτινάσσεται από τις νέες θεραπείες, τις οποίες δεν μπορεί να στερήσει από τον πληθυσμό.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, επιβεβαιώθηκε ότι η υπέρβαση του πρώτου εξαμήνου για την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη φθάνει τελικά τα 291 εκ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα νοσοκομεία, ήδη το πρώτο επτάμηνο του έτους η φαρμακευτική δαπάνη έκλεισε στα 498 εκ. ευρώ, όταν ολόκληρος ο προϋπολογισμός του έτους έχει καθοριστεί στα 550 εκ. ευρώ. Έτσι, μέχρι τον Ιούλιο, η υπέρβαση ήταν ήδη 180 εκ. ευρώ κινούμενη με ρυθμούς της τάξης του 55% και πλέον, κάθε μήνα.

Τα ποσά αυτά οδηγούν σε επιστροφές από πλευράς της φαρμακοβιομηχανίας της τάξης του 1,3 - 1,4 δισ. ευρώ στο τέλος της χρονιάς (αθροίζοντας rebate και clawback), όμως όλες οι πλευρές συμφωνούν ότι οι επιστροφές αυτές δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα.

Στο μεταξύ όμως, λύση δεν διαφαίνεται -άμεσα τουλάχιστον- ούτε από τα διαρθρωτικά μέτρα που λαμβάνονται και αφορούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, το "κλείδωμά" τους μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή τα φίλτρα που προωθούνται τώρα τελευταία, μέσω των φύλλων οδηγιών των φαρμάκων, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Το τελευταίο θέμα, συζητήθηκε και αυτή τη φορά στην Επιτροπή, καθώς η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή έχει ήδη "ανοίξει" και οι φαρμακευτικές μπορούν να "ανεβάζουν" τους περιορισμούς χορήγησης των φαρμάκων τους (θεραπεία για πόσο χρόνο, τι φύλο αφορά, ποιοί είναι οι περιορισμοί συγχορήγησης με άλλα φάρμακα κλπ).

Κοινή διαπίστωση, ήταν ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι χρονοβόρα και ότι το μέτρο δεν πρόκειται να αποδώσει νωρίτερα από τον ερχόμενο Ιανουάριο - Φεβρουάριο.

Έτσι, ως μοναδική λύση προκρίνεται από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου, η εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία. Καθώς το μέτρο προβλέπεται για το 2019 και μετά, ακόμη βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ο τρόπος εφαρμογής των κλειστών προϋπολογισμών, ευελπιστώντας ότι στο μεταξύ, η ενεργοποίηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και η επέκταση των οικονομικών συμφωνιών μεταξύ κράτους - φαρμακευτικών από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, θα βοηθήσουν συνολικά, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες για τους ασθενείς, συμβάλλοντας όμως καθοριστικά στον περιορισμό των υπερβάσεων.

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

Στα 8,3 δισ. η φαρμακευτική δαπάνη αν δεν είχαν ληφθεί μέτρα

Ανάγκη για περαιτέρω διαφάνεια για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας, σημειώνει μελέτη του καθηγητή Οικονομικών της Υγείας Γιάννη Υφαντόπουλου

Τα ευρωπαϊκά φαρμακευτικά συστήματα στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι μεταρρυθμίσεων και η Ελλάδα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα τόσο της επιτυχίας όσο και των αποτυχιών των φαρμακευτικών πολιτικών.

Ήδη πριν από την κρίση, το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσίαζε πληθώρα διαρθρωτικών αδυναμιών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η μακροχρόνια κατασπατάληση πόρων έχει αντικατασταθεί από σοβαρή υποχρηματοδότηση και το ήδη υποβαθμισμένο σύστημα δημόσιας υγείας έχει υποστεί περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας.

Η υποχρηματοδότηση και οι αυξανόμενες ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες εισάγουν ένα σύστημα υγείας δύο ταχυτήτων, το οποίο κατανέμεται μεταξύ των ασθενών που μπορούν να αντέξουν οικονομικά και να καλύψουν στις ανάγκες περίθαλψής τους και των οικονομικά ευάλωτων που έχουν πρόσβαση μόνο στις απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες από το σοβαρά περιορισμένο δημόσιο σύστημα υγείας.

Η φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια με στόχο να περιορίσει τις φαρμακευτικές δαπάνες, μειώνοντας τις τιμές και μετατοπίζοντας μέρος του κόστους στους ασθενείς.

Η HTA θεωρείται μια μοναδική ευκαιρία για την κάλυψη τόσο των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού όσο και των οικονομικών περιορισμών του δημόσιου προϋπολογισμού. Η νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα εισήγαγε μια διαδικασία HTA με βάση μια επιτροπή και όχι ένα ανεξάρτητο όργανο. Η επιτυχία του νέου ρυθμιστικού πλαισίου είναι πολύ νωρίς για να κριθεί. Παρόλα αυτά, το νέο σύστημα τιμολόγησης και αποζημίωσης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα κεντρικοποιημένο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνολική διεθνής εμπειρία. Η Ελλάδα καλείται να ανταποκριθεί στους στόχους ενός διαφανούς, δίκαιου και βιώσιμου συστήματος υγείας και χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις στη μεταρρύθμιση για την επίτευξη αυτών των μακροπρόθεσμων κοινωνικών και οικονομικών στόχων, ιδίως όσον αφορά έναν αυτόνομο και αποτελεσματικό μηχανισμό HTA.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του καθηγητή Οικονομικών της Υγείας του ΕΚΠΑ Γιάννη Υφαντοπουλου, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Value in Health για λογαριασμό της Διεθνούς Εταιρείας Φαρμακοοικονομικών (ISPOR).

Η μελέτη, κάνει μια σύντομη αναφορά στο σύστημα υγείας και σημειώνει ότι κατά την έναρξη της κρίσης, οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα ήταν από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως ποσοστό του ΑΕΠ (δηλαδή 9,5%), το οποίο χρηματοδοτήθηκε κυρίως μέσω δημόσιων προγραμμάτων (που υπολογίζεται σε 68,5% συνολικές δαπάνες για την υγεία).

Τα χρόνια προβλήματα και η αποτυχία περιορισμού της αύξησης των δαπανών για την υγεία που προηγήθηκε της κρίσης, έθεσαν τον τομέα της υγείας υπό πίεση για βαθιά μεταρρύθμιση και στο επίκεντρο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Ως αποτέλεσμα των μέτρων περιορισμού του κόστους, οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 34,5% (από 22,5 σε 14,7 δισ. ευρώ) μεταξύ του 2009 και του 2015 και το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης μειώθηκε στο 59,1%.

Το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο των μοντέλων υγείας της Κεντρικής Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης. Πρόκειται για ένα μείγμα δημόσιων συμβάσεων και δημόσιας αποζημίωσης, παράλληλα με το ΕΣΥ, σε συνδυασμό με έναν υπερανεπτυγμένο ιδιωτικό τομέα. Εξακολουθεί να λείπει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας όπως έχει προταθεί και εφαρμοστεί σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ο ιδιωτικός τομέας αποτελείται από κερδοσκοπικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ιδιώτες γιατρούς, που χρηματοδοτείται κυρίως από πληρωμές εκτός τσέπης, ενώ η ιδιωτική ασφάλιση είναι μόνο συμπληρωματική προς την κοινωνική ασφάλιση υγείας.

Στο πλαίσιο των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ που καλύπτει πλέον το 98% του ελληνικού ασφαλισμένου πληθυσμού με ένα πακέτο τυποποιημένων παροχών. Ο ΕΟΠΥΥ ενεργεί ως μοναδικός αγοραστής φαρμακευτικών, περιπατητικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών τόσο από το δημόσιο, όσο και από τους προμηθευτές υγειονομικής περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα.
Μια σειρά άλλων μεταρρυθμίσεων έχουν εφαρμοστεί στον ελληνικό τομέα υγείας τα τελευταία χρόνια με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του περιορισμού του κόστους, μεταξύ των οποίων οι σημαντικότερες περιλαμβάνουν:

υποχρεωτική καθημερινή λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων (2010),
μείωση της αμοιβής και περιορισμοί προσλήψεων προσωπικού (2010),
κεντρικές προμήθειες (2010),
μείωση των δικαιωμάτων (2011-2012),
αύξηση του κόστους χρήσης των υπηρεσιών υγείας (2011),
εισαγωγή ενός συστήματος νοσοκομειακών πληρωμών μέσω ΚΕΝ (2011),
υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) για όλες τις ιατρικές δραστηριότητες (2012),
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και λογιστικής κοστολόγησης (2012), και
αναδιάρθρωση της ΠΦΥ και υπαγωγή της στο ΕΣΥ (2014),
αποκέντρωση της ΠΦΥ μέσω ενός συστήματος υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας δύο επιπέδων (2017).
Φαρμακευτική πολιτική
Οι φαρμακευτικές δαπάνες αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000. Στη δεκαετία του 2000, η Ελλάδα υιοθέτησε επεκτατικές φαρμακευτικές πολιτικές με περιορισμένο δημοσιονομικό έλεγχο, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών. Συγκεκριμένα, η συσσωρευμένη αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών στην Ελλάδα μεταξύ 2000 και 2007 ήταν τριπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ (δηλ. 146% έναντι 58% στην ΕΕ), καθιστώντας έτσι έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές φαρμάκων στην ευρωπαϊκή περιφέρεια προς το τέλος της δεκαετίας του 2000.

Η Ελλάδα συνδέθηκε με τον υψηλότερο μέσο όρο ετήσιας φαρμακευτικής ανάπτυξης ανά κάτοικο σε πραγματικούς όρους μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ πριν από την κρίση που εκτιμήθηκε σε 11% (2,3% ήταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ) και επίσης με τη μεγαλύτερη αρνητική ανάπτυξη κατά 6,5% ήταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ) κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Μεταξύ του 2009 και του 2015, οι φαρμακευτικές δαπάνες στην Ελλάδα μειώθηκαν από 2,6% σε 2,1% ως μερίδιο του ΑΕΠ (από 6,1 σε 3,8 δισ. ευρώ). Οι περισσότερες χώρες, ιδίως αυτές που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής (όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία), συνδέονται με μια προσπάθεια περιορισμού των φαρμακευτικών δαπανών τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το μνημόνιο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρότειναν την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος φαρμακευτικών πολιτικών ελέγχου του κόστους με στόχο τη μείωση του μεριδίου των φαρμακευτικών δαπανών στο ΑΕΠ σε λιγότερο από 1% μέχρι το έτος 2014.

Ελλείψει αυτών των πολιτικών, η μελέτη εκτιμά ότι οι δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες θα είχαν φτάσει στο επίπεδο των 8,3 δισ. ευρώ ως το 2016. Ωστόσο, η εφαρμογή μιας σειράς μέτρων όπως ο έλεγχος των τιμών, η αύξηση της συμμετοχής των ασθενών, τα rebates και clawbacks και οι πολιτικές ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κράτησαν τις δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες στο επίπεδο του 1,95 δισ. ευρώ. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

Έρχεται νέο πλαφόν για τη συνταγογράφηση γενοσήμων δια χειρός Π. Πολάκη! Τι προβλέπεται ανά περιφέρεια και ειδικότητα

Ξεκινά «νέο πλαφόν» στη συνταγογράφηση φαρμάκων!


Τα νέα όρια συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων,για κάθε γιατρό ξεχωριστά ανάλογα και με την ειδικότητά του ανά περιφερειακή ενότητα και ανά μήνα, ορίζει με απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.

Και αυτό γιατί η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί έναντι των δανειστών για αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων, η οποία παραμένει από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη. Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τα νέα μέτρα για τα φάρμακα μετά τη συμφωνία με την τρόικα! Τι προβλέπεται για γιατρούς- φαρμακοποιούς

Να σημειωθεί ότι σήμερα η διείσδυση των γενοσήμων παραμένει καθηλωμένη στο 20%, ενώ με βάση τις δεσμεύσεις μας προς την τρόικα θα πρέπει άμεσα το ποσοστό να φθάσει τουλάχιστον στο 40%.

Κίνητρα πάντως είχαν επεξεργασθεί και στο παρελθόν από το υπουργείο υγείας για την προώθηση των γενοσήμων, χωρίς ωστόσο να εφαρμοστούν ποτέ. Διαβάστε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες: «Έρχονται κίνητρα στους φαρμακοποιούς για τα γενόσημα! Τι θα θεσμοθετήσει το υπ. Υγείας»

Τι προβλέπεται

Αναλυτικότερα με την απόφαση του Παύλου Πολάκη, ορίζονται τα ελάχιστα μηνιαία ποσοστά συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων, σε όγκο και συσκευασίες, ανά θεραπευτική ομάδα και τρόπο χορήγησης. Η διαδικασία συνδέεται με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε ασθενούς

Παράλληλα τίθενται ελάχιστοι ποσοστιαίοι – ανά μήνα – στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες ανά θεραπευτική ομάδα και τρόπο χορήγησης.

Σε ορισμένες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως οι ανταγωνιστές της σεροτονίνης χορηγούμενους για τη ναυτία, τα ποσοστά – στόχοι αγγίζουν το 100% (97,46% έως 99,13%).

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Νέος συναγερμός στον ΕΟΦ για φάρμακα που περιέχουν καρκινογόνες ουσίες! Όλες οι πληροφορίες

Σε νέο συναγερμό ο ΕΟΦ αφού διαπιστώθηκε πως και άλλη εταιρεία παρήγαγε φάρμακα που περιείχαν καρκινογόνες ουσίες.

Ειδικότερα με έκτακτη ενημέρωσή του ο ΕΟΦ, πληροφορεί πως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει για τα φάρμακα που περιέχουν βαλσαρτάνη διαπίστωσε πως και άλλη εταιρεία παρήγαγε την ουσία η οποία περιείχε το καρκινογόνο στοιχείο NDMA. Πρόκειται για δεύτερη εταιρεία την Zhejiang Tianyu.

 

Όπως γνωστοποίησε ο ΕΟΦ, στο πλαίσιο της τρέχουσας επανεξέτασης φαρμάκων που περιέχουν βαλσαρτάνη, ο EMA έχει πληροφορηθεί ότι χαμηλά επίπεδα Ν-νιτροζοδιμεθυλαμίνης (NDMA) έχουν ανιχνευθεί στη δραστική ουσία βαλσαρτάνη που παρασκευάζεται από μια δεύτερη εταιρεία, την Zhejiang Tianyu.

Το NDMA ταξινομείται ως πιθανή καρκινογόνος ουσία στους ανθρώπους (ουσία που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο) βάσει αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων.

Τα επίπεδα του NDMA που ανιχνεύθηκαν σε παρτίδες βαλσαρτάνης από την Zhejiang Tianyu είναι πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στη δραστική ουσία από τη Zhejiang Huahai, η οποία προκάλεσε την ανάκληση αρκετών φαρμάκων που περιέχουν τη βαλσαρτάνη τον Ιούλιο του 2018. Δείτε ΕΔΩ τι είχε γίνει τότε γνωστό: «ΕΟΦ: Ανακαλούνται φάρμακα για την πίεση!”

Ο EMA συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους για να εξετάσει τον αντίκτυπο του NDMA που ανιχνεύθηκε στη βαλσαρτάνη από την Zhejiang Tianyu και θα επικοινωνήσει επιπλέον πληροφορίες μόλις αυτές είναι διαθέσιμες.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους ασθενείς. Οι ασθενείς δεν πρέπει να σταματήσουν να παίρνουν οποιαδήποτε φάρμακα που περιέχουν βαλσαρτάνη χωρίς να συμβουλευτούν το γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.

Τις επόμενες ημέρες ο ΕΟΦ αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα όλες τις πληροφορίες σχετικά με το εάν υπάρχουν φαρμακευτικά προϊόντα που επηρεάζονται και κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Ελλείψεις σε αντιπηκτικά, αγχολυτικά και κάποια εμβόλια

Δωρεάν φάρμακα

Έγγραφο του ΕΟΦ από τις 27/7 πιστοποιεί ότι για τον ένα ή τον άλλο λόγο υπάρχει έλλειψη στην ελληνική αγορά σε 56 φαρμακευτικά σκευάσματα και 7 εμβόλια και 11 σκευάσματα δικαιοδοσίας ΙΦΕΤ. Στη λίστα αυτή ωστόσο δεν αναδεικνύεται η έλλειψη που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γιατροί σε αντιπηκτικά, αντιαρρυθμικά και αντιθρομβωτικά φάρμακα.


Φαρμακευτικές εταιρίες και φαρμακαποθήκες τον Αύγουστο είναι συνήθως κλειστές και καθώς κάποια από τα φάρμακα αυτά λείπουν εδώ και 6μηνο, η κατάσταση κορυφώνεται.

Σημαντικό είναι εξάλλου το πρόβλημα και με τα αγχολυτικά που δεν τα έχουν μόνο αντικαταθλιπτική δράση, και για τα οποία επίσης οι ελλείψεις είναι μεγάλες . Και την ώρα που η ζήτηση των αντικαταθλιπτικών έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 30%, η έλλειψή τους μπορεί να αποβεί μέχρι και μοιραία για κάποιους πάσχοντες.

Οι παράλληλες εξαγωγές, νόμιμες καθόλα, είναι φυσικό να έρχονται να "κουμπώσουν με τα κάθε λογής προβλήματα παραγωγής και εισαγωγής φαρμάκων, και να γιγαντώνουν το πρόβλημα των ελλείψεων στην χώρα μας. Αφού οι κυβερνώντες επέλεξαν να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό που να οι παράλληλες εξαγωγές να είναι όχι μόνο ελκυστικές αλλά και ...μονόδρομος για κάποιους, ας κάνουν τουλάχιστον κάτι να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις.

ΠΗΓΗ:http://iatropedia.gr/

 

ΕΟΦ- αλλαγές στην ισχύουσα Εγκύκλιο αναφορικά με τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Τι αλλάζει στις επιστημονικές εκδηλώσεις και τις ημερίδες από 1η Αυγούστου! Νέα εγκύκλιος ΕΟΦ

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Αλλάζει ο τρόπος οργάνωσης αλλά και η χορηγίες για επιστημονικές εκδηλώσεις και ημερίδες.


Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων με νέα εγκύκλιό του τροποποιεί τον τρόπο που θα διοργανώνονται, θα δηλώνονται αλλά και θα επιχορηγούνται οι επιστημονικές εκδηλώσεις και οι ημερίδες.

Ειδικότερα ορίζονται νέες ημερομηνίες που θα μπορούν να δηλώνονται διάφορες εκδηλώσεις στον ΕΟΦ από επιστημονικές εταιρείες, ορίζονται νέα ποσά για χορηγίες ενώ μεταξύ άλλων δε θα επιτρέπεται πλέον η υπέρβαση 25% στο κόστος μιας εκδήλωσης.

 

Πάντως σύντομα δε θα αλλάξουν μόνο αυτές οι παράμετροι για επιστημονικές εκδηλώσεις αλλά όλος ο τρόπος διοργάνωσης των ιατρικών συνεδρίων. Δείτε ΕΔΩ όλες τις αλλαγές: «Το φθινόπωρο το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις ειδικότητες και τα ιατρικά συνέδρια! Όλες οι τελευταίες πληροφορίες»

Να σημειωθεί ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας που έχει προαναγγείλει τις συγκεκριμένες αλλαγές, προτίθεται να προωθήσει το σχετικό νομοσχέδιο στο Φθινόπωρο με καθυστέρηση αρκετών μηνών.

Δείτε παρακάτω τι προβλέπουν οι αλλαγές που κάνει ο ΕΟΦ από 1η Αυγούστου στις επιστημονικές εκδηλώσεις:
«Ενημέρωση για αλλαγές στην ισχύουσα Εγκύκλιο αναφορικά με τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις

-Οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύσουν από 1-8-2018

-Αιτήματα Τροποποίησης/Ακύρωσης Επιστημονικών Εκδηλώσεων, θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον επιστ. φορέα/ εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, το αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία της επιστ. εκδήλωσης. Στο πεδίο με τα σχόλια θα πρέπει να αναφέρεται σε τι αφορά η τροποποίηση του αιτήματος.

 

Οι τροποποιήσεις των επιστημονικών εκδηλώσεων από τους επιστ. φορείς / εταιρείες θα πρέπει να γίνονται εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συμμετοχή των ΕΥ σε αυτές.

-Αναφορικά με αιτήματα συμμετοχών ΕΥ, οι ίδιες οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ έχουν την δυνατότητα ακύρωσης όλου αιτήματος ή μεμονωμένης συμμετοχής ΕΥ/ αντικατάστασης/ τροποποίησης στοιχείων / προσθήκης εξαίρεσης , το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

-Καταργείται ο χρονικός περιορισμός αρχικής υποβολής αιτημάτων διοργάνωσης εκδήλωσης των μηνών Ιαν-Απρ-Ιουλ-Οκτ και διατηρείται αυστηρά ο περιορισμός υποβολής τουλάχιστον των 2μηνών πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

-Αναφορικά με την κατάθεση απολογιστικών στοιχείων επιστημονικών εκδηλώσεων 2017 που εκκρεμούν να απολογισθούν, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 10/9/2018 για αυτό το σκοπό.

 

-Γενικότερα, τα απολογιστικά στοιχεία διοργάνωσης εκδήλωσης & αιτημάτων συμμετοχών ΕΥ θα κατατίθενται εντός του τρέχοντος έτους του συνεδρίου και μέχρι 1/6/ του επόμενου έτους.

-Αναφορικά με τις χορηγίες για
Ημερίδες: ανέρχονται σε χορηγία έως 5.000€, ανά εταιρεία/χορηγό και για
Επιστημονικές εκδηλώσεις >8 ωρών: σε χορηγία έως 15.000€, ανά εταιρεία/χορηγό.

-Προϋπολογιστικά και Απολογιστικά στα αιτήματα διοργάνωσης εκδήλωσης θα δηλώνονται μόνο τα συνολικά ποσά των προϋπολογισμών & απολογισμών και τα αντίστοιχα ποσά χορηγιών.

-Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε υποβολή αιτήματος διοργάνωσης εκδήλωσης/ συμμετοχής ΕΥ / απολογιστικών στοιχείων γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την σχετική εγκύκλιο.

Ως εκ τούτου, τυχόν ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και κατάθεσης έντυπου εγγράφου στο πρωτόκολλο του ΕΟΦ δεν αξιολογείται και δεν λαμβάνεται υπόψη.
oΕγκύκλιος: 3.Κανονισμοί: δεν ισχύει το περιθώριο υπέρβασης του προϋπολογισμού κατά 25%». 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Σε όλη τη Γερμανία τα κλεμμένα αντικαρκινικά φάρμακα

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Μείον 43 φάρμακα στην αγορά - Διαγραφές λόγω ασύμφορης κυκλοφορίας

Διορθώσεις στο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με τη γενική ανατιμολόγηση Μαΐου, ύστερα από εξέταση των ενστάσεων - Εθελοντικές μειώσεις στις τιμές 5 σκευασμάτων

Νέο τροποποιητικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων εξέδωσε χθες το υπουργείο Υγείας, αφού προηγουμένως εξέτασε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν επί των μειώσεων του Δελτίου της γενικής ανακοστολόγησης του Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο Δελτίο Τιμών, οι φαρμακευτικές είχαν υποβάλλει περισσότερες από 200 ενστάσεις, ζητώντας διόρθωση τιμής. Εντούτοις, από την επεξεργασία των στοιχείων, τελικά εγκρίθηκαν μόλις 10 από αυτές, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν.

Οι περισσότερες ενστάσεις, αφορούσαν πολύ χαμηλές τιμές, που προέκυψαν μετά τις τελευταίες υποχρεωτικές μειώσεις, με αποτέλεσμα οι τελικές τιμές να διαμορφώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης ή σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από την φθηνότερη τιμή της Ευρώπης.

Αυτές οι ενστάσεις που εγκρίθηκαν, αφορούσαν λόγους δημόσιας υγείας, καθώς επρόκειτο για φάρμακα που κινδύνευαν να αποσυρθούν από την αγορά χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις προχώρησαν ως είχαν, γιατί δεν θα γινόταν δεκτή από την Τρόικα οποιαδήποτε αλλαγή βάσει των παραπάνω διατάξεων.

Τελικά το αποτέλεσμα ήταν οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας να ζητήσουν τη διαγραφή των προϊόντων από το δελτίο τιμών, για οικονομικούς λόγους, καθώς η τιμή τους ήταν ασύμφορη πλέον και δημιουργούσαν ζημιές στις επιχειρήσεις. Βέβαια, ευελπιστώντας σε μια διόρθωση τιμής στο μέλλον, οι φαρμακευτικές δεν ζήτησαν την απόσυρση των φαρμάκων, αλλά μόνο τη διαγραφή, όμως και πάλι, στην παρούσα φάση, 43 φάρμακα δεν θα κυκλοφορούν πλέον στην αγορά και θα πρέπει να προστεθούν κι αυτά στα υπόλοιπα που έχουν ήδη απομακρυνθεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Υγείας, έπρεπε και αυτή τη φορά να εφαρμοστεί η νομοθεσία ως προς το σκέλος των μειώσεων, καθώς κατά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, δεν έγινε εφικτή η αλλαγή της. Τώρα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ευελπιστεί ότι οι επιθυμητές αλλαγές θα γίνουν μετά την έξοδο από τη μνημονιακή επιτροπεία, προκειμένου να ξεκινήσει η αγορά να αποκαθίσταται, όμως και πάλι εμφανίζεται συγκρατημένη, καθώς η επιτήρηση δεν πρόκειται να αρθεί.

Με τα δεδομένα αυτά, το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, περιλαμβάνει πλέον 7879 ιδιοσκευάσματα, έναντι του Δελτίου της γενικής ανακοστολόγησης του Ιουνίου, το οποίο περιελάμβανε 7922 ιδιοσκευάσματα.
Ισχύει από σήμερα για τη βιομηχανία, τα νοσοκομεία και το χονδρεμπόριο, ενώ στα φαρμακεία οι νέες τιμές θα εφαρμοστούν από 27 Ιουλίου.

Στο νέο αυτό δελτίο τιμών, συμπεριλαμβάνονται και εθελοντικές μειώσεις τιμών σε 5 ιδιοσκευάσματα, ύστερα από σχετικά αιτήματα των φαρμακευτικών που έχουν την άδεια κυκλοφορίας τους, και για τα οποία εκδόθηκαν δύο δελτία τιμών φαρμάκων (εδώ και εδώ).

Το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων επισυνάπτεται εδώ.

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Κοινό μέτωπο εννέα χωρών για πιο φθηνά φάρμακα

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Στο κόκκινο οι ελλείψεις φαρμάκων και εμβολίων στη χώρα μας

Στο «κόκκινο» είναι οι ελλείψεις φαρμάκων και εμβολίων στη χώρα μας, ακόμη και αναντικατάστατων σκευασμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τουλάχιστον 48 σκευάσματα, 5 εμβόλια και 12 μοναδικά φάρμακα, έχουν «εξαφανιστεί» από τα ράφια των φαρμακείων.

Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρίες, για τα περισσότερα φάρμακα που είναι σε έλλειψη, η κατάσταση δεν αναμένεται να ομαλοποιηθεί πριν το τέλος του χρόνου!

Για τα 12 σκευάσματα, τα οποία διατίθενται στη χώρα μας μέσω ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας Τεχνολογίας), ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις υπάρχει «πρόβλημα παραγωγής» και για τα υπόλοιπα «δεν υπάρχει διαθέσιμο στο εξωτερικό».

Για τα υπόλοιπα, ο ΕΟΦ αναφέρει ότι η έλλειψη οφείλεται στη διαθεσιμότητα από τις φαρμακευτικές εταιρίες οι οποίες έχουν δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για την αποκατάσταση της αγοράς.

Σε ότι αφορά τα εμβόλια, έλλειψη παρουσιάζουν τα εμβόλια έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, πολιομυελίτιδας και Αιμόφιλου της ινφλουένζας τύπου β, καθώς και τα εμβόλια έναντι ηπατίτιδα Β ενηλίκων, εμβόλιο έναντι ηπατίτιδα A ενηλίκων, εμβόλιο έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A,C,W135 & Y.

ΠΗΓΗ:http://healthview.gr/

 

Αλλάζει η διαμονή και η διατροφή των γιατρών στα ιατρικά συνέδρια του εξωτερικού! Νέα εγκύκλιος ΕΟΦ

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Αλλαγές στη διαμονή και τη διατροφή των γιατρών που πηγαίνουν στα ιατρικά συνέδρια του εξωτερικού φέρνει εγκύκλιος του ΕΟΦ.

 

Ειδικότερα ανοίγει την «κάνουλα» ο ΕΟΦ για τα έξοδα των γιατρών στα ιατρικά συνέδρια του εξωτερικού και κάνει πιο ελαστικά τα χρηματικά όρια τόσο για τα ξενοδοχεία όσο και για τη διατροφή που καλύπτουν οι φαρμακευτικές εταιρείες.

Και αυτό διότι εδώ και καιρό υπήρχε αίτημα από τη φαρμακοβιομηχανία να αυξηθούν τα χρηματικά όρια, αφού είχε παρατηρηθεί ότι πολλές φορές δεν μπορούσαν ούτε να καλυφθούν τα έξοδα των γιατρών σε μεγάλα καταξιωμένα συνέδρια εξαιτίας των περιορισμών.

 

Είναι άλλωστε γνωστό πως σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οι τιμές των ξενοδοχείων εκτοξεύονται όταν διενεργούνται μεγάλα ιατρικά συνέδρια.

Οι νέες τιμές ξενοδοχείων και διατροφής
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ πλέον το κόστος φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις/επιτροπές του Εξωτερικού, καθορίζεται σε:

150 € το ανώτερο κόστος διατροφής με πρωινό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
400 € το ανώτερο κόστος διαμονής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Στην Ελλάδα πάντως τα συνέδρια θα είναι πλέον με άλλους όρους καθώς έρχεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που περιορίζει άρδην τον αριθμό τους αλλά και τους διοργανωτές. Διαβάστε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες: «Ποιοι θα μπορούν να διοργανώνουν ιατρικά συνέδρια μετά τις αλλαγές του υπ.Υγείας! Όλες οι λεπτομέρειες»

Το νομοσχέδιο πάντως αναμένεται να φθάσει με καθυστέρηση στη Βουλή λόγω και των προαπαιτούμενων που είχαν επείγοντα χαρακτήρα. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Τι αλλάζει με την νέα εγκύκλιο για τα συνέδρια

Διευκρινίσεις, απλουστεύσεις αλλά και τιμές… με ΦΠΑ, περιέχονται στην νέα επικαιροποιημένη εγκύκλιο του ΕΟΦ για τα συνέδρια.

Σε ισχύ έχει τεθεί ήδη από τις 26 Μαρτίου η νέα επικαιροποιημένη εγκύκλιος του ΕΟΦ (εδώ) σχετικά με τις επιστημονικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι Επιστήμονες Υγείας και ειδικά οι γιατροί και οι οποίες χορηγούνται από φαρμακευτικές και λοιπές εταιρείες αρμοδιότητας του οργανισμού.
Επί της ουσίας η νέα εγκύκλιο προσπαθεί να καλύψει κενά από «γκρίζες ζώνες» για τις οποίες οι εταιρείες ζητούσαν περαιτέρω διευκρινίσεις από το οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα με βάση την νέα εγκύκλιο δίνονται αρχικά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια που οργανώνονται εντός Ελλάδος.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «για συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες ή Φορείς (χωρίς Ελληνική Επιστημονική εταιρεία-φορέα ως συνδιοργανωτή) δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος διοργάνωσης εκδήλωσης, προς επικύρωση από τον ΕΟΦ, όπως γίνεται για την διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων Εξωτερικού. Η κάλυψη των εξόδων των εν λόγω συνεδρίων γίνεται από τον ξένο επιστημονικό φορέα. Οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ που ενδιαφέρονται να επιχορηγήσουν συμμετοχές ΕΥ ή/και να δηλώσουν τυχόν χορηγίες με stands, σε Διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα που διοργανώνεται αποκλειστικά από επιστημονικό φορέα του Εξωτερικού, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες συμμετοχές των ΕΥ ή/και χορηγίες σε αυτό, με τις διαδικασίες «Αίτημα Συμμετοχής ΕΥ» σε συνέδρια Εξωτερικού, ή/και «Γνωστοποίηση Χορηγίας Διεθνούς Εκδήλωσης». Για τις συγκεκριμένες χορηγίες με stands δεν θα κατατίθενται απολογιστικά στοιχεία. Αναφορικά με τις συμμετοχές ΕΥ και τα όρια / περιορισμούς στα εν λόγω συνέδρια, ισχύει ότι και για τα Εσωτερικού»

Μια ακόμη προσθήκη αρκετά ενδιαφέρουσα είναι ότι «Αιτήματα για διοργάνωση Κτηνιατρικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ΕΥ σε αυτές δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον αριθμό εκδηλώσεων, αριθμό συμμετοχών ΕΥ ή χρονικό περιορισμό».

Ακόμη γίνεται πιο συγκεκριμένη η διαδικασία της ηλεκτρονική υποβολή η οποία πλέον περιγράφεται βήμα βήμα.

Σχετικά με το κόστος φιλοξενίας, οι προβλεπόμενες πλέον τιμές περιέχουν και ΦΠΑ. Δηλαδή το κόστος φιλοξενίας (διαμονή - διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια του Εξωτερικού, αλλάζει σε: 100 ευρώ ως ανώτερο κόστος διατροφής με πρωινό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( από 70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και το ανώτερο κόστος διαμονής 300 ευρώ με ΦΠΑ (από 250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) .

Χρονικά Όρια

Επίσης υπάρχουν αλλαγές και στα χρονικά όρια των υποβολών. Όπως αναφέρεται:
«Το αργότερο δέκα ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ, στοιχεία αναφορικά με συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις και σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού - Εξωτερικού.
Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων συμμετοχών ΕΥ γίνεται μηνιαίως καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία στην πλατφόρμα:
• Ονοματεπώνυμο Ε.Υ. & ΑΜΚΑ
• Ειδικότητα
• Φορέας εργασίας & εκπαιδευτική άδεια
• Κόστος ανά Επαγγελματία Υγείας
• Τυχόν «εξαίρεση», σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα εγκύκλιο
• Θέμα – Τόπος - Χρόνος – Διοργανωτής – Επιστημονικός φορέας της εκδήλωσης & link με το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης».

Η προηγούμενη παράγραφος αντικαθιστά την παρακάτω:
«Δύο μήνες πριν την έναρξη της εκδήλωσης και όχι νωρίτερα από οκτώ μήνες, υποβάλλονται μηνιαίως, ηλεκτρονικά, από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ, στοιχεία αναφορικά με συμμετοχές Επαγγελματιών υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις Εσωτερικού - Εξωτερικού και σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού».

Απολογισμός
Ακόμη στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι απολογιστικά ενημερώνεται από την εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, η βάση δεδομένων του ΕΟΦ, με τα προβλεπόμενα στοιχεία για τις συμμετοχές ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιτροπές Εσωτερικού - Εξωτερικού και το τελικό κόστος, εντός οκτώ μηνών μετά το πέρας της εκδήλωσης και όχι δύο που ήταν μέχρι σήμερα.

Συμμετοχή σε «Συμβουλευτικές Επιτροπές»
Τέλος απλουστεύεται σε ένα βαθμό και η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε συμβουλευτικές επιτροπές καθώς η εγκύκλιος προβλέπει ότι «κάθε Εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δύναται να καταθέτει απεριόριστο αριθμό αιτήσεων συμμετοχών Εμπειρογνωμόνων για Επιτροπές στο Εξωτερικό. Κάθε Εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δύναται να καταθέτει αιτήσεις για δύο συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων ανά θεραπευτική κατηγορία ετησίως, με ανώτατο ετήσιο (ημερολογιακό) όριο είκοσι, για εγκεκριμένα ή υπό έρευνα φάρμακα και θεραπείες, για το Εσωτερικό. Ο αριθμός ανά αποστολή δεν θα υπερβαίνει τους δέκα εμπειρογνώμονες και έκαστος εμπειρογνώμων μπορεί να συμμετάσχει έως δύο φορές ετησίως, ανά εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για το Εσωτερικό».

Από τη συγκεκριμένη παράγραφο έχει αφαιρεθεί το κάτωθι «.. και τρεις εμπειρογνώμονες, με έκαστο εμπειρογνώμονα να μπορεί να συμμετάσχει έως δύο φορές ετησίως ανά εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για το Εξωτερικό».

Επίσης σχετικά με την ακύρωση - αντικατάσταση συμμετοχής ΕΥ αυτή είναι δυνατή αν δηλωθεί στη βάση δεδομένων το αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες (από 7 ημέρες που ήταν) πριν την έναρξη του συνεδρίου/επιτροπής, χωρίς να προσμετρείται η συμμετοχή του ΕΥ που ακυρώνεται. Εάν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 10 ημερολογιακές ημέρες, η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή και η συμμετοχή του ΕΥ προσμετρείται. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

Επίσημα σε έλλειψη 216 φάρμακα - Τα 10 είναι εμβόλια και τα 13 εισάγονταν μέσω ΙΦΕΤ

Επίσημα σε έλλειψη 216 φάρμακα - Τα 10 είναι εμβόλια και τα 13 εισάγονταν μέσω ΙΦΕΤ

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο των ελλείψεων είναι διαρκές, με τα σκευάσματα που λείπουν να εναλλάσσονται.
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
 

Επίσημα σε έλλειψη 216 φάρμακα - Τα 10 είναι εμβόλια και τα 13 εισάγονταν μέσω ΙΦΕΤ
Στα 216 ανέρχονται τα φάρμακα που λείπουν από τα ράφια των ελληνικών φαρμακείων.

Από αυτά, τα 55 είναι σκευάσματα για διάφορες παθήσεις, τα 10 είναι εμβόλια, τα 13 εισάγονται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και τα 138 έχουν πάψει να κυκλοφορούν.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τον επίσημο κατάλογο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω, με τους φαρμακοποιούς να κάνουν λόγο για ελλείψεις εκατοντάδων σκευασμάτων.

Η αίσθηση του κλάδου είναι πως, τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο των ελλείψεων είναι διαρκές, με τα σκευάσματα που λείπουν να εναλλάσσονται.

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) Κωνσταντίνος Λουράντος δημοσιοποίησε πρόσφατα κατάλογο με 57 φάρμακα που λείπουν.

Για το θέμα έχει γίνει τον περασμένο Μάρτιο καταγγελία στον ΕΟΦ και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), το προεδρείο του οποίου επιρρίπτει ευθύνες στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, η διοίκηση του ΕΟΦ πραγματοποιεί από τις 23 Μαρτίου διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακαποθηκών.

Έγγραφο
Οι φαρμακοποιοί ενημερώνονται συνεχώς για ελλείψεις, με πιο χαρακτηριστικό πρόσφατο έγγραφο που τους απέστειλε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την έλλειψη συγκεκριμένου σκευάσματος (παρατίθεται πιο κάτω).

Καταγγέλλουν πως οι πολίτες υποβάλλονται σε ταλαιπωρία, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να λάβουν όλα τους τα φάρμακα με μία επίσκεψη στο φαρμακείο.

Κάνουν λόγο και για κίνδυνο για την υγεία των ασθενών, καθώς η καθυστέρηση λήψης της φαρμακευτικής αγωγής, μπορεί να έχει και δυσμενείς συνέπειες για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

«Θολά» κίνητρα για τα γενόσημα

«Θολά» κίνητρα για τα γενόσημα

Σπαζοκεφαλιά αποδεικνύεται η θέσπιση των κατάλληλων κινήτρων που θα οδηγήσουν στην αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων, με την τελευταία κατεύθυνση της Αριστοτέλους να έχει προκαλέσει πονοκεφάλους πριν καλά – καλά επισημοποιηθεί.

Σε πρώτο επίπεδο, το Υπουργείο Υγείας στρέφεται «στην πηγή», δηλαδή στον ασθενή, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τα γενόσημα. Όπως είχε αναφέρει και ο Ανδρέας Ξανθός από το βήμα της Βουλής, εξετάζεται μια ρύθμιση η οποία θα προβλέπει ελάχιστη ή και μηδενική οικονομική επιβάρυνση του πολίτη όταν επιλέγει γενόσημο, τα οποία αναμένεται να έχουν ίδιες τιμές ανά κατηγορία.

Διαβάστε επίσης: Εξετάζονται κίνητρα για τα γενόσημα μέσω της συμμετοχής των ασθενών
Ωστόσο, η στρατηγική φαίνεται πως είναι πιο σύνθετη. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η Αριστοτέλους εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης της μείωσης ή μηδενισμού της συμμετοχής των ασθενών που επιλέγουν γενόσημα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα αναλάβουν να καλύψουν οι εταιρίες που τα παράγουν. Ως αντάλλαγμα, το Υπουργείο Υγείας φέρεται να εξετάζει την απαλλαγή των εταιριών γενοσήμων από το clawback!

Η εξαίρεση από τη συμμετοχή στην υπέρβαση της δαπάνης αποτελεί πάγιο αίτημα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, στηριζόμενη αφενός στην προστιθέμενη αξία του κλάδου και αφετέρου στη συνεισφορά των γενοσήμων στην εξοικονόμηση. Ο δρόμος, όμως, που φαίνεται να επιλέγει η Αριστοτέλους ενδέχεται να κρύβει παγίδες, όπως προειδοποιούν στελέχη της αγοράς.

Οι «παγίδες»

Το βασικό ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με το ποσό του clawback που αντιστοιχούσε στις εταιρίες των γενοσήμων που θα απαλλαγούν από την καταβολή της υπέρβασης. Το ενδεχόμενο ανακατανομής τους μεταξύ των υπόλοιπων ΚΑΚ προκαλεί «εφιάλτες» στις φαρμακευτικές εταιρίες των πρωτοτύπων, στελέχη των οποίων κάνουν λόγο για άδικο και προβληματικό μέτρο.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για νομικά κενά και προβλήματα αν ένα τέτοιο κίνητρο θεσπιστεί. Αν η συζήτηση αφορά και στη συνεισφορά στην εξοικονόμηση των οικονομικότερων θεραπειών, τι θα ισχύσει για οff patent φάρμακα, που δεν έχουν τόσο μεγάλη απόκλιση από τα γενόσημα τους; Επιπροσθέτως, τι θα γίνει αν μια εταιρεία αποφασίσει να μειώσει την τιμή του off patent σκευάσματος στο ίδιο επίπεδο με το γενόσημο του;

Το θέμα δεν έχει φιξαριστεί ούτε έχει τεθεί επισήμως, αλλά το ενδεχόμενο και μόνο προκαλεί «τρικυμία» στις εταιρίες. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) φέρεται να έχει στείλει επιστολή στην Αριστοτέλους για το θέμα, σχεδιάζοντας πιθανές αντίδρασης αν τελικά η συνταγή αυτή επιλεγεί.

Πάντως, στα σχέδια του Υπουργείου Υγείας είναι η επανεξιολόγηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, επανεξετάζοντας όρια και μίγμα, μετά την εξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τόσο τα κίνητρα για τη βελτίωση της διείσδυσης των γενοσήμων όσο και η διαμόρφωση της φαρμακευτικής δαπάνης θα πρέπει να λάβουν τη σφραγίδα έγκρισης των θεσμών…

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

Γενόσημα: 0% συμμετοχή ασθενών - Πλήρης επιβάρυνση των φαρμακευτικών

Επείγουσα συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου ζητά ο ΣΦΕΕ
 

Ταραχή επικρατεί στη φαρμακοβιομηχανία, βλέποντας το clawback να φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη από το σχεδιασμό για ελάφρυνση των ασθενών από συμμετοχή στα φάρμακα, εφόσον επιλέγουν γενόσημο.

 Η συζήτηση των τελευταίων ημερών, φαίνεται να καταλήγει σε ένα μοντέλο, όπου οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν καθόλου συμμετοχή εάν προτιμούν να πάρουν το γενόσημο της θεραπευτικής κατηγορίας για την πάθησή τους.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Υγείας θεωρεί ότι τα γενόσημα θα γίνουν πιο ελκυστικά για τους ασθενείς, οπότε οι ίδιοι θα προτιμούν αυτή τη λύση, αντί της χρέωσης της διαφοράς στο ... τεφτέρι του φαρμακοποιού.

Ποιός θα πληρώνει τελικά αυτή τη διαφορά όμως;

Η πρόταση δείχνει τις φαρμακευτικές. Οι οποίες όμως, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές που πωλούν τα γενόσημα και τις άλλες που πωλούν πρωτότυπα, με ή χωρίς προστασία πατέντας.

Η επιστροφή της διαφοράς θα γίνεται μέσω clawback. Οι μεν εταιρίες γενοσήμων θα δεχθούν μια ελάφρυνση στο clawback που πληρώνουν, επειδή τα γενόσημα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, αποτελούν όμως μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης. Οι δε εταιρίες πρωτοτύπων, θα επιβαρυνθούν με το πρόσθετο clawback που θα προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία. Όσο για τις εταιρίες που πωλούν και τις δύο κατηγορίες φαρμάκων (πρωτότυπα και γενόσημα), σ΄ αυτές η επιβάρυνση θα αποτελεί θέμα εσωτερικών υπολογισμών...

Τώρα βέβαια, η επιβάρυνση των ασθενών έχει φθάσει περίπου στο ένα δις ευρώ, με το ποσοστό συμμετοχής να κυμαίνεται γύρω στο 30% κατά μέσο όρο. Πριν την καθιέρωση πληρωμής της διαφοράς από την λιανική τιμή του φθηνότερου γενοσήμου, που οι ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν μόνο την καθιερωμένη συμμετοχή (0%, 10% και 25%) κατά περίπτωση, ο μέσος όρος συμμετοχής ήταν 15%.

Συνεπώς, η συζήτηση για μείωση της συμμετοχής, αφορά τουλάχιστον τα 600 εκατ. ευρώ που αφορούν τη διαφορά τιμής και την ήδη υφιστάμενη χρήση των γενοσήμων, με το σημερινό μείγμα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην αγορά.

Δεδομένου ότι ήδη οι επιστροφές της φαρμακοβιομηχανίας για το 2017 φαίνεται να ξεπερνούν το 1,1 δισ. ευρώ, η επόμενη μέρα με την ανάληψη και της συμμετοχής των ασθενών, φαντάζει για τις φαρμακευτικές, εφιαλτική...

Για το λόγο αυτό, η διοίκηση του ΣΦΕΕ να ζητά επείγουσα συνάντηση με τον υπουργό Υγείας.

Σύμφωνα με την σχετική επιστολή:
1. Clawback
Το clawback του 2017 έφτασε στα 487 εκατ. ευρώ (όταν η τελευταία εκτίμηση του ΕΟΠΥΥ ήταν 460 εκατ. ευρώ), ενώ το αντίστοιχο ποσό το 2016 ήταν 450 εκατ. ευρώ .Αυξήθηκε δηλαδή συνολικά το clawback κατά 37 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το rebate ανήλθε στα 415 εκατ. ευρώ για το 2017, όταν το 2016 ήταν 300 εκατ. ευρώ . Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2018 το clawback ανήλθε στα 53,3 εκατ. ευρώ δηλαδή 17,4 εκατ. ευρώ πάνω από τον Ιανουάριο του 2017.
Στο σημείο αυτό, ο ΣΦΕΕ επισημαίνει πως είναι προφανές ότι κανένας μηχανισμός συγκράτησης της δαπάνης δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα.

2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Το κόστος της κάλυψης των ανασφάλιστων πολιτών τον Ιανουάριο του 2018 ανήλθε στο ποσό των 18 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να ξεπεράσει τα 220 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ το 2017 ήταν 165 εκατ. ευρώ.
Πλέον, η κοινωνική υποχρέωση της πολιτείας έχει περάσει εξ' ολοκλήρου στην φαρμακοβιομηχανία, και η συνεχής αύξηση του ποσού, όταν ο αριθμός των ανασφάλιστων μειώνεται, καταδεικνύει την αποτυχία ελέγχου.

3. Κίνητρα για την διείσδυση των γενοσήμων
Για ακόμα μία φορά, προτάθηκαν μέτρα που μετακυλύουν το κόστος στις υπόλοιπες εταιρείες μέσω επιπρόσθετου clawback. Ως προς τα προτεινόμενα κίνητρα, αποτελούν άλλη μια «ελληνική πρωτοτυπία», καθώς αντί να στοχεύουν σε κίνητρα προς τους ιατρούς που συνταγογραφούν και στους φαρμακοποιούς, απλά επιλέγουν να μετακυλήσουν άδικα ένα κόστος στις υπόλοιπες φαρμακευτικές εταιρείες.

Ενόψει και της ολοκλήρωσης του Προγράμματος θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα τα εξής:
Α) Άμεση εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο της σπατάλης
Β) Άμεση αύξηση της δημόσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης κατά 300 εκατ. ευρώ ή θέσπιση ειδικού κονδυλίου για τους ανασφάλιστους και τα εμβόλια
Γ) Αύξηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης κατά 200 εκατ. ευρώ.
Δ) Θέσπιση ανώτατου βιώσιμου ορίου στο clawback στη λογική της συνυπευθυνότητας, όπως ισχύει στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.
Ε) Θέσπιση ουσιαστικών και αποδοτικών πολιτικών ώστε να βοηθήσουν την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

IQVIA: Φάρμακα κάτω των 5 ευρώ καλύπτουν το 56% της εξωνοσοκομειακής αγοράς

Το σύστημα αποζημιώνει το 90% των πρωτοτύπων και το 70% των off patent και γενοσήμων από πλευράς τεμαχίων

Στα 3,67 δισ. ευρώ, υπολογίζεται ότι έκλεισε η συνολική φαρμακευτική δαπάνη το 2017 (εξαιρουμένων των φαρμάκων του ν.3816), με μείωση της τάξης του 1% σε αξίες και αύξηση της τάξης του 2% σε όγκο πωληθέντων φαρμάκων.

Από τη συνολική αγορά, παρατηρήθηκε αύξηση 0,4% στα πρωτότυπα φάρμακα από πλευράς όγκου, ενώ στα γενόσημα, η αύξηση ήταν της τάξης του 6,3%, η οποία όμως συνοδεύτηκε από μείωση 4,5% σε αξίες.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έκθεση της εταιρίας μελετών IQVIA (π. IMS) για λογαριασμό του ΣΦΕΕ, για το τελευταίο τρίμηνο του 2017.

Σύμφωνα με την έκθεση, συνολικά, στο 12μηνο του 2017, τα πρωτότυπα με πατέντα προστατευόμενη ή μη, απορρόφησαν το 62% της αγοράς σε αξίες (31,7% με προστασία πατέντας και 29,9% off patent) και τα γενόσημα το 21% της αγοράς. Από πλευράς όγκου, τα πρωτότυπα υπό προστασία πατέντας απορρόφησαν το 9,2% της αγοράς, τα εκτός πατέντας πρωτότυπα το 36,7% και τα γενόσημα το 31,4%.

H συνολική λιανική αγορά υπολογίζεται σε 3,67 δισ. ευρώ το 2017, έναντι 3,69 δισ. ευρώ το 2016. Από αυτά, τα πρωτότυπα αυξήθηκαν από τα 2,89 δισ. ευρώ στα 2,9 δισ. ευρώ το 2017 και τα γενόσημα μειώθηκαν σε 0,65 δισ. ευρώ από 0,67 δισ. ευρώ το 2016.

Επιπλέον, από τα 3,67 δισ. ευρώ τα 3,35 δισ. ευρώ αφορούν φάρμακα που αποζημιώνονται από το ασφαλιστικό σύστημα και μόλις 0,32 δισ. ευρώ αφορούν φάρμακα που δεν αποζημιώνονται.

Από πλευράς προστασίας πατέντας, επί του συνόλου των 3,67 δισ. ευρώ πωλήσεων λιανικής, το 1,1 δισ. ευρώ αφορά φάρμακα εντός πατέντας, το 1,04 δισ. ευρώ φάρμακα εκτός πατέντας, το 0,83 δισ. ευρώ γενόσημα και 0,71 δισ. ευρώ, λοιπά μη κατατασσόμενα.

Απώλειες από υποκατάσταση
Από τις μειώσεις τιμών που εφαρμόσθηκαν για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που αποζημιώνονται, θα έπρεπε να έχει υπάρξει μια εξοικονόμηση που αναμενόταν να φθάνει τα 185 εκ. ευρώ. Όμως τελικά η εξοικονόμηση περιορίστηκε μόλις στα 15 εκ. ευρώ, καθώς οι μειώσεις τιμών "εξανεμίστηκαν" από την αύξηση του όγκου κατά 78 εκ. ευρώ και την αλλαγή του μίγματος των θεραπευτικών σχημάτων ή αλλιώς την υποκατάσταση, που κόστισε 92 εκ. ευρώ.

Θεραπευτικές κατηγορίες

Το 67% των φαρμάκων που αποζημιώνονται αφορούν φάρμακα του καρδιαγγειακού, πεπτικού συστήματος, νευρολογικά και των αιματολογικά φάρμακα. Εξαιρώντας όμως τα καρδιολογικά και νευρολογικά φάρμακα, το τελευταίο 12μηνο, παρατηρήθηκε αύξηση στην αξία των πωληθέντων φαρμάκων από τις πρώτες πέντε ATC1 κατηγορίες (προστίθενται φάρμακα κατά των λοιμώξεων και του αναπνευστικού). Επιπλέον, ποσοστό μείωσης της τάξης του 31% στις συνολικές μειώσεις τιμών από το 2009 και μετά, αποδίδεται στις κατηγορίες των νευρολογικών και καρδιολογικών φαρμάκων.

Από το σύνολο της αξίας των αποζημιούμενων φαρμάκων, τα πρωτότυπα αποζημιώνονται σε ποσοστό 91%, τα off patent σε ποσοστό 78% και τα γενόσημα σε ποσοστό 82%. Αντίστοιχα, από πλευράς τεμαχίων, αποζημιώνεται το 90% των πρωτοτύπων και το 70% των off patent και γενοσήμων.

Κόστος και μερίδιο αγοράς

Βάσει τιμής, τα φάρμακα που κοστίζουν κάτω από 5 ευρώ, αποτελούν το 56% της αποζημιούμενης αγοράς, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 26,1% αυτά που κοστίζουν από 5-10 ευρώ, με ποσοστό 6,4% αυτά των 10-15 ευρώ, με 3,4% αυτά των 15-20 ευρώ, με 3,6% τα φάρμακα των 20-25 ευρώ.
Τα φάρμακα μέχρι 10 ευρώ, αποτελούν το 91% των πωλήσεων των γενοσήμων και το 80% των πρωτοτύπων.
Σε ότι αφορά τις θεραπευτικές κατηγορίες, πρώτα παραμένουν τα καρδιολογικά με 24,2%, ακολουθούν τα φάρμακα του πεπτικού συστήματος και του μεταβολισμού με 18,2%, τα νευρολογικά με 14,4%, τα αιματολογικά με 10,3%. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες καλύπτουν το 67% της αγοράς, ενώ ακολουθούν με 9% τα φάρμακα κατά των λοιμώξεων, με 7,4% τα φάρμακα του αναπνευστικού, με 4,4% φάρμακα του μυοσκελετικού, με 3,2% διαγνωστικοί παράγοντες, με 2,7% ορμόνες και φάρμακα του ουροποιητικού, με 1,8% αντινεοπλασματικά και ανοσοτροποποιητικά, από 1,4% ορμόνες και φάρμακα αισθητηρίων οργάνων και με 1,1% τα δερματολογικά.

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΟΦ