Πάνω από 1.700 Έλληνες γιατροί μετανάστες στην Αγγλία

Σχετική εικόνα

Στην Αγγλία βρήκαν επαγγελματικό καταφύγιο οι Ελληνες πτυχιούχοι Ιατρικής, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των άλλων υπηκοοτήτων από κράτη-μέλη της Ε.Ε. και την τέταρτη μεταξύ των μη Βρετανών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
- έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Σε απόλυτους αριθμούς πρόκειται για 1.700 γιατρούς που απασχολούνται στον ιατρικό χώρο και το 1/3 εξ αυτών συγκεντρώνεται στο Λονδίνο, ενώ άλλοι 1.259 εργάζονται ως νοσηλευτικό και επαγγελματικό κλινικό προσωπικό, προσωπικό κλινικής υποστήριξης και προσωπικό υποστήριξης υποδομών. Εντύπωση, μάλιστα, προκαλεί ότι το 80% αυτών έλαβαν το πτυχίο τους από την Ελλάδα.

Μάλιστα, δεν πρόκειται για το σύνολο των Ελλήνων ιατρών που έχουν καταφύγει στην Αγγλία, καθώς βάσει στοιχείων του Ιουλίου 2017 από το μητρώο του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει γιατρούς και εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελλήνων με βασικό πτυχίο από Ελλάδα αγγίζει τα 3.907 άτομα.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο και αφορούν τον Ιούνιο 2017. Η έκρηξη στη ροή των Ελλήνων προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) ξεκίνησε το 2009 και συνέχιζε να αυξάνεται γεωμετρικά χρόνο με το χρόνο. Ενδεικτικά, οι αριθμοί του 2017 είναι υπερδιπλάσιοι αυτών οχτώ χρόνια πριν. Βέβαια, σύμφωνα με το σημείωμα, μετά το δημοψήφισμα του 2016, έχει μετριαστεί η τάση ανόδου. Πάντως, οι Ελληνες γιατροί σε αντίθεση με τους υπόλοιπες ιθαγένειες (σ.σ. εντός ή εκτός Ε.Ε.) έχουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό λάβει πτυχίο από τη χώρα τους. Ενώ το 80% είναι πτυχιούχοι ελληνικών Ιδρυμάτων, για τους νοσοκομειακούς γιατρούς που δεν είναι Βρετανοί το αντίστοιχο ποσοστό είναι 36%.

Συνολικά ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελλήνων με βασικό πτυχίο από τη χώρα μας -βάσει στοιχείων του Ιουλίου 2017- αγγίζει τα 3.907 άτομα. Υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός από το 2009

Η πλειοψηφία των Ελλήνων ιατρών εργάζονται ως επιμελητές β’ και ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ των 30-39 ετών. Ο αριθμός των Ελλήνων νοσηλευτών δεν μνημονεύεται στο εν λόγω σημείωμα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Μαρτίου 2017, ο αριθμός τους ανερχόταν σε 457 νοσηλευτές. Πάντως, οι νοσηλευτές που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Αγγλίας κινούνται σε μικρότερο ηλικιακό γκρουπ, δηλαδή 25-29 ετών. Παράλληλα, σε αντίθεση με τους γιατρούς, οι Ελληνες νοσηλευτές δεν σημειώνουν τόσο υψηλά ποσοστά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, καθώς η υψηλή ζήτηση καταγράφεται κυρίως από χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία, αν και σε αυτή την περίπτωση το δημοψήφισμα για Brexit έχει λειτουργήσει ανασταλτικά.

Πέραν των γιατρών και των νοσηλευτών, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων που κατατάσσεται ως επαγγελματικό κλινικό προσωπικό, προσωπικό κλινικής υποστήριξης και προσωπικό υποστήριξης υποδομών. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία είναι του Μαρτίου 2016, όπου καταγράφονται 284 ως επιστημονικό, θεραπευτικό και τεχνικό προσωπικό, 38 μαίες και 2 εργαζόμενοι σε ασθενοφόρο. Ως προσωπικό κλινικής υποστήριξης εργάζονταν 264 Ελληνες, ενώ ως προσωπικό υποστήριξης υποδομών 93 άτομα, εκ των οποίων 13 κατείχαν θέσεις διευθυντών και 5 ανώτερων διευθυντών.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/