Προσλήψεις γιατρών στη ΔΕΗ

Προσλήψεις γιατρών στη ΔΕΗ

Είκοσι δύο (22) θέσεις εργασίας γιατρών, με τους οποίους προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας 1ός έτους, προκήρυξε η ΔΕΗ ΑΕ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά σε όσους έχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΥΑΕ-ΣΜΕ-1-2017

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/