Προσωρινά αποτελέσματα γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

Προσωρινά αποτελέσματα γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

Τα προσωρινά αποτελέσματα της αριθμ. πρωτ.: Γ4γ/οικ.88478/29-11-2017 (Ορθή επανάληψη) πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα 15-01-2018 μέχρι και την Παρασκευή 19-01-2018.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες, ακολουθώντας το σύνδεσμο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/