ΙΑΤΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Eλευθεροεπαγγελματίες καρδιολόγοι: Είμαστε θεραπευτές, όχι ελεγκτές δικαιολογητικών...

Eλευθεροεπαγγελματίες καρδιολόγοι: Είμαστε θεραπευτές, όχι ελεγκτές δικαιολογητικών...


Την ισχυρή διαμαρτυρία της για τον εξαναγκασμό των καρδιολόγων να ελέγχουν τα δικαιολογητικά των ασθενών που έχουν απολέσει το ΕΚΑΣ, προκειμένου να γίνει χρήση του δικαιώματός τους για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, εξέφρασε η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (ΕΕΚΕ) στον ΕΟΠΥΥ.
Η αντίδραση του Προέδρου της ΕΕΚΕ κ. Φωτίου Πατσουράκου προς την Υπεύθυνη Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ κα Παναγιώτα Λίτσα ήταν ακαριαία, αμέσως μετά την πληροφόρηση ότι τα ασφαλιστικά ταμεία κοινοποίησαν στον ΕΟΠΥΥ τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει κάθε ασφαλισμένος για να απαλλαχθεί από την επιβάρυνση της συμμετοχής στα φάρμακα.
Όπως αναφέρει στο σχετικό έγγραφο, «διαμαρτυρόμαστε εντόνως γιατί για μια ακόμη φορά οι ιατροί θα πρέπει να είναι λογιστές και παράλληλα ελεγκτές για να ελέγχουν συνεχώς τα δικαιολογητικά του κάθε ασθενή ανά ασφαλιστικό ταμείο για να διαπιστώσουν αν πρέπει να γράφουν 0% συμμετοχή στα φάρμακα».
Παράλληλα επαναλαμβάνει στην επιστολή του την πάγια πρόταση της Ένωσης, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από την ΗΔΙΚΑ και με την αναγραφή των φαρμάκων να φαίνεται αυτόματα αν δικαιούται ο ασθενής τη μηδενική συμμετοχή ή όχι.
Σύμφωνα με τον κ. Πατσουράκο, οι ιατροί «πρέπει να κάνουν το λειτούργημα τους και όχι να εφαρμόζουν λογιστικές πρακτικές και να μην καλούνται σε απολογία για μη ιατρικά θέματα για τα οποία την ευθύνη έχει η Πολιτεία».

ΠΗΓΗ:http://www.ygeia360.gr/

 

Λιγοστεύουν οι γιατροί στη χώρα μας

\r\n

\r\n

\r\n Σε πτωτική τροχιά βρίσκεται ο αριθμός των γιατρών στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας των Ιατρών και Οδοντιάτρων έτους αναφοράς 2015 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι ιατροί του έτους 2015 ανήλθαν σε 68401 στο σύνολο της Χώρας και παρουσίασαν μείωση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
\r\n Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παρατηρήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο (-6,4%), ενώ στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη υπήρξε η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ιατρών κατά 3,2% .
\r\n Στην ανάλυση κατά φύλο ο αριθμός των ανδρών ιατρών έχει μικρή μείωση σε όλα τα έτη και πιο συγκεκριμένα το 2015 παρουσιάζει μείωση -0,8 % σε σχέση με το 2014. Ο αριθμός των γυναικών ιατρών αντίθετα παρουσιάζει αύξηση μέχρι το 2014, ενώ κατά το 2015 παρουσιάζει μείωση (-0,3%) σε σχέση με τους άνδρες ιατρούς στο σύνολο της Χώρας.
\r\n Ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων παρουσιάζει μείωση τα έξι τελευταία έτη σε επίπεδο συνόλου Χώρας. Οι οδοντίατροι του έτους 2015 ανήλθαν σε 13.301 στο σύνολο της Χώρας και παρουσίασαν μείωση -3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία αποτελεί και την μεγαλύτερη μείωση που παρατηρείται μεταξύ διαδοχικών ετών.
\r\n Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση για το έτος 2015 σε σχέση με το προηγούμενο παρατηρήθηκε στην Στερεά Ελλάδα -8,4% και στην Αττική -4,9%, ενώ στην Κρήτη υπήρξε αύξηση του αριθμού των οδοντιάτρων κατά 2,9%.
\r\n Στην ανάλυση κατά φύλο ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων έχει μείωση σε όλα τα έτη και πιο συγκεκριμένα το 2015 παρουσιάζει μείωση 3,9% σε σχέση με το 2014. Ο αριθμός των γυναικών οδοντιάτρων κατά τα τελευταία έτη ομοίως παρουσιάζει μείωση, όμως το 2015 παρουσιάζει μικρότερη μείωση -2,5% σε σχέση με τους άνδρες οδοντίατρους στο σύνολο της Χώρας. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Καταδίκη γιατρού για «φακελάκι»

\r\n ΚΛΙΚ ΕΔΩ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://ygeianet.gr/

\r\n

Τα λάθη είναι και για τους γιατρούς;

\r\n

\r\n

\r\n Σχεδόν ένας στους δύο γιατρούς σε δημόσιο νοσοκομείο παραδέχονται ότι έχουν κάνει τουλάχιστον ένα ιατρικό λάθος το τελευταίο μήνα. Αυτό προκύπτει από έρευνα που έγινε σε τρεις ειδικότητες, τη Χειρουργική, την Παιδιατρική και την Παθολογική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Organisational Culture and Patient Safety» που ξεκίνησε το 2009, με τη συμμετοχή 9 ευρωπαϊκών χωρών.
\r\n Συντονίστρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ κα. Εύχαρις Παναγοπούλου ενώ στην έρευνα συμμετείχαν 325 ειδικοί ιατροί, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Ελλάδας. Μελετήθηκαν ατομικοί (ηλικία, φύλο, προϋπηρεσία), δομικοί (ώρες εργασίας, αναλογία περιστατικών/προσωπικού, παρουσία συστήματος καταγραφής του λάθους) και οργανωσιακοί παράγοντες. Οι τελευταίοι αναφέρονται στην οργανωσιακή κουλτούρα, δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη και λειτουργεί μία κλινική, στους τυπικούς αλλά κυρίως στους άτυπους κανόνες συνεργασίας.
\r\n Τα αποτελέσματα έδειξαν, αρχικά, ότι σε κανένα από τα συμμετέχοντα Νοσοκομεία δεν υπήρχε επίσημο σύστημα καταγραφής λάθους. Σε σχέση με τη συχνότητα παρατήρησης ιατρικού λάθους, το 47%-51% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έκαναν τουλάχιστον ένα λάθος τον τελευταίο μήνα, ενώ 4%-5% ανέφεραν ότι τα λάθη ήταν περισσότερα από τέσσερα. Επίσης, και στις τρεις ειδικότητες τα ιατρικά λάθη ήταν αποτέλεσμα τριών παραγόντων: Πρωτίστως και με μεγάλη διαφορά στη βαρύτητα, τα λάθη ήταν αποτέλεσμα κακής ή ελλιπούς ομαδικής συνεργασίας (teamwork). Δευτερεύουσας σημασίας τα λάθη σχετιζόταν με το φύλο, με τις γυναίκες να κάνουν λιγότερα λάθη, και την εμπειρία, με τους περισσότερο έμπειρους ιατρούς να κάνουν περισσότερα λάθη.
\r\n Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι σε μια εποχή που η ιατρική πράξη γίνεται όλο και πιο πολυπαραγοντικη είναι όχι μόνο αντιεπιστημονικο αλλά και παράλογο να αναζητούνται ευθύνες μόνο σε ένα άτομο. «Ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει δόλος, υποχρέωση ενός συστήματος είναι να έχει μηχανισμούς καταγραφής, και πρωτόκολλα πολλαπλών ελέγχων, κάτι που απουσιάζει από την Ελληνική πραγματικότητα» αναφέρει η Συντονίστρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ κα. Εύχαρις Παναγοπούλου.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:www.healthview.g 

\r\n

\r\n  

\r\n

Πώς θα γίνει η κάλυψη των 4.000 θέσεων στην Υγεία μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

\r\n

\r\n

\r\n Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι μισθοί και τα επιδόματα που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

\r\n

\r\n IATRONET.GR

\r\n

\r\n Θέμα ημερών είναι η έναρξη του διαγωνισμού για την κάλυψη 4.000 θέσεων στην Υγεία, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ.

\r\n

\r\n Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρατίθεται πιο κάτω, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης δήλωσε πως ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα.

\r\n

\r\n Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι, ως μακροχρόνια άνεργοι, στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

\r\n

\r\n Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, οι 3.000 θέσεις αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό για νοσοκομεία, διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, κεντρικές υπηρεσίες, το ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας.

\r\n

\r\n Οι 700 θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες και οι υπόλοιπες 300 αφορούν οργανισμούς, εποπτευόμενους από το υπουργείο Υγείας, όπως ο ΕΟΦ, το ΕΚΑΒ, το ΕΚΕΑ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ.

\r\n

\r\n Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 66 εκατομμύρια ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

\r\n

\r\n Κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: Για το έτος 2016, είναι μηδενική, για το έτος 2017 ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ και για το έτος 2018 ανέρχεται σε 16 εκατομμύρια.

\r\n

\r\n Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ.

\r\n

\r\n Αντικείμενό του είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού στον δημόσιο τομέα της Υγείας.

\r\n

\r\n Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθησή του είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος εκδίδει δημόσια πρόσκληση όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.

\r\n

\r\n Αιτήσεις

\r\n

\r\n Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του.

\r\n

\r\n Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωση της οι δυνητικοί Ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

\r\n

\r\n Οι φορείς Υγείας που θα απορροφήσουν το προσωπικό θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

\r\n

\r\n Αμοιβές

\r\n

\r\n Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν:

\r\n

\r\n Για την κατηγορία ΠΕ έως τα 1.087 ευρώ.

\r\n

\r\n Για την κατηγορία ΤΕ έως τα 1.032 ευρώ.

\r\n

\r\n Για την κατηγορία ΔΕ έως τα 853 ευρώ.

\r\n

\r\n Για την κατηγορία ΥΕ έως τα 775 ευρώ.

\r\n

\r\n Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες:

\r\n

\r\n Το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό, ΤΕ Επισκεπτών - τριών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής), ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χημικών - Βιοχημικών, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Ιατρικών

\r\n

\r\n Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.
\r\n Ανθυγιεινό

\r\n

\r\n Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 70 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες:

\r\n

\r\n Το τεχνικό προσωπικό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΔΕ Θερμουδραυλικών - Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού Αερίων, ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Φανοποιών, ΔΕ Αποστειρωτών - Κλιβανιστών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Π Ε Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών τεχνικών) και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και τον ιματισμό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Εστίασης, ΔΕ Μαγείρων) καθώς και οι ΥΕ Εργατών και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

\r\n

\r\n Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση και για την κατηγορία ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

\r\n

\r\n Δημ.Κ.

\r\n

\r\n Επιπλέον Πληροφορίες

\r\n

\r\n Προκήρυξη

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Απόφαση «σταθμός» για τους πανεπιστημιακούς χειρουργούς

\r\n Απόφαση «σταθμός» για τους πανεπιστημιακούς χειρουργούς

\r\n

\r\n Νέα δεδομένα δημιουργεί απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, με την οποία απαλλάσσονται 13 καθηγητές χειρουργικών ειδικοτήτων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες, που τους εμπόδιζαν να χειρουργούν και σε ιδιωτικές μονάδες.

\r\n

\r\n Σύμφωνα με την «Ελευθερία», το δικαστήριο απάλλαξε 13 καθηγητές χειρουργικών ειδικοτήτων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας που είχαν παραπεμφθεί με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση», επειδή χειρουργούσαν και σε ιδιωτικές κλινικές. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την επίλυση αντίστοιχων υποθέσεων σε όλη τη χώρα και εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων από πανεπιστημιακούς ιατρούς εντεταγμένους στο σύστημα του ΕΣΥ και σε ιδιωτική κλινική.

\r\n

\r\n Όλα ξεκίνησαν το 2012, όταν ιδιώτες γιατροί, συνάδελφοι τους στο ΕΣΥ και ιδιοκτήτες κλινικών της Λάρισας, επικαλούμενοι την εξυπηρέτηση των ασθενών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, κάλεσαν τα εμπλεκόμενα υπουργεία Παιδείας και Υγείας, καθώς και τις διωκτικές αρχές να επέμβουν ώστε να μπει φρένο στη δυνατότητα πανεπιστημιακών γιατρών να χειρουργούν παράλληλα και σε ιδιωτικές κλινικές.

\r\n

\r\n Ωστόσο, «κοινό μυστικό» ήταν, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ότι ο λόγος για τις αντιδράσεις ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ των γιατρών.

\r\n

\r\n Βέβαια, οι πανεπιστημιακοί γιατροί υποστήριζαν πως, όπως οι συνάδελφοι τους στους άλλους τομείς, έχουν το δικαίωμα να ασκούν την ιατρική και στον ιδιωτικό τομέα.

\r\n

\r\n Στο πλευρό των 13 μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε ταχθεί η Σύγκλητος, ο εισαγγελέας αλλά και το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διέταξε η διοίκηση του Πανεπιστημίου και που προηγήθηκε.

\r\n

\r\n Το πόρισμα έκανε λόγο για πανελλαδικό ζήτημα που εδράζεται στην ασάφεια του νόμου, γύρω από τις αρμοδιότητες που έχουν οι πανεπιστημιακοί ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων.

\r\n

\r\n Το πόρισμα εκτιμούσε πως μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακών Κλινικών απαγορεύεται να είναι παράλληλα και σύμβουλοι ιδιωτικών θεραπευτηρίων, επιμελητές ή διευθυντές κλινικών ιδιωτικών θεραπευτηρίων, αλλά δεν προκύπτει παρανομία όταν ο γιατρός χειρουργεί τον ασθενή του, από τον οποίο και αμείβεται, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Ηράκλειο: Καταδικάστηκε γιατρός για τον θάνατο εγκύου

\r\n apelpisia

\r\n

\r\n Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή για τον θάνατο της άτυχης εγκύου Μαρίας Βουλγαρίδη-Θεοδοσάκη, τον Απρίλιο του 2009, καταδικάστηκε ο τότε διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων. Το δικαστήριο αθώωσε τους δύο ειδικευόμενους γιατρούς που ήταν σε εφημερία, οι οποίοι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

\r\n

\r\n Στην εισήγησή της η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του τότε αναπληρωτή διευθυντή της Μαιευτικής Κλινικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, αλλά και της ειδικευμένης γιατρού, υποστηρίζοντας πως αν την εξέταζε νωρίτερα δεν θα χανόταν πολύτιμος χρόνος.

\r\n

\r\n Για τον τρίτο κατηγορούμενο στην υπόθεση, τον ειδικευόμενο γιατρό, είχε προτείνει την απαλλαγή του.

\r\n

\r\n Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα, ο διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και έξι μηνών, η ειδικευμένη γιατρός σε δύο χρόνια και ο ειδικευόμενος γιατρός σε ένα χρόνο.

\r\n

\r\n Το χρονικό
\r\n Η άτυχη Μαρία, που έχει αφήσει ορφανό το πρώτο της παιδί, βρισκόταν στον 8ο μήνα κύησης. Με δύσπνοια και αφόρητους πόνους στην κοιλιά είχε μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους συγγενείς της, μια σειρά καθυστερήσεων, πράξεων και παραλείψεων είχε ως αποτέλεσμα το χαμό της Μαρίας και του αγέννητου παιδιού της 10 ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

\r\n

\r\n Τραγική ειρωνεία: Νοσηλεύτρια καθώς ήταν η άτυχη γυναίκα, είχε διαγνώσει τη σοβαρότητα της κατάστασής της. Ζητούσε από την αδερφή της να τους πει να της κάνουν τραχειοτομία ή να τη διασωληνώσουν και να τη βάλουν στην Εντατική…
\r\n Υπενθυμίζεται ότι τόσο το πόρισμα της ΕΔΕ που διενήργησε ο καθηγητής Ι. Μελισσάς όσο και το πόρισμα του Σώματος
\r\n Επιθεωρητών Υγείας καταλογίζουν ευθύνες στους κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τους συγγενείς της αδικοχαμένης συζύγου και μητέρας, μεταξύ άλλων είχε αποδειχτεί πως ειδικευμένος γυναικολόγος κατά τη διάρκεια ενεργούς εφημερίας δε βρισκόταν στη θέση του και προσπαθούσε από το σπίτι του να δώσει οδηγίες στους ειδικευόμενους.

\r\n

\r\n Μία έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε η 33χρονη Μαρία Θεοδοσάκη και η δέουσα προσοχή από τους γιατρούς του Βενιζελείου νοσοκομείου που την εξέτασαν το μοιραίο βράδυ της Δευτέρας θα μπορούσαν να είχαν σταθεί σωτήριες για την άτυχη γυναίκα και το έμβρυο που κυοφορούσε. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Γιατρός ΕΟΠΥΥ στα χρόνια της κρίσης! Με πόσα αμείβονται

\r\n Στο πόδι οι γιατροί του ΠΕΔΥ

\r\n

\r\n Πόσα εισπράττει τελικά ένας γιατρός του ΕΟΠΥΥ στα χρόνια της κρίσης;

\r\n

\r\n Μπορεί κάποτε το επάγγελμα του γιατρού να προσέφερε κοινωνικό κύρος αλλά και σίγουρα λεφτά.
\r\n Στα χρόνια της κρίσης όμως φαίνεται πως οι ισορροπίες έχουν ανατραπεί άρδην και οι γιατροί ειδικά όσοι συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ όχι μόνο δε φαίνονται κερδισμένοι αλλά μάλλον χαμένοι.

\r\n

\r\n Η περιπέτεια ενός…10ευρω

\r\n

\r\n Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) Άννα Μαστοράκου, ένας γιατρός για μία επίσκεψη λαμβάνει ως αρχικό ποσό από τον Οργανισμό 10 ευρώ.

\r\n

\r\n Ωστόσο τα χρήματα αυτά, που αντιστοιχούν σε έναν ασθενή, είναι μεικτά και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι φόροι αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες μάλιστα εκτοξεύονται πλέον με τις νέες ρυθμίσεις.

\r\n

\r\n Έτσι ως τελικό ποσό μένουν 5 ευρώ. Όμως η περιπέτεια μιας…επίσκεψης δε σταματά εδώ.
\r\n Θα πρέπει να σκεφτεί κανείς πόσους μήνες καταβάλει τελικά στους γιατρούς ο ΕΟΠΥΥ, έστω κι αν έχουν εξετάσει κανονικά τους ασθενείς.

\r\n

\r\n γιατροί φάρμακα

\r\n

\r\n Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ Άννα Μαστοράκου, ένας γιατρός του ΕΟΠΥΥ εάν καλύψει όλες τις 200 επισκέψεις που δικαιούται από τον Οργανισμό, θα υποβάλει αίτημα για πληρωμή 2000 ευρώ μηνιαίως.
\r\n Επί 12 μήνες θα πρέπει υπό …φυσιολογικές συνθήκες να εισπράξει 24.000 ευρώ.
\r\n Φευ όμως …

\r\n

\r\n Καθότι ο ΕΟΠΥΥ με τα κουρέματα και τις λοιπές εκπτώσεις ίσα που θα πληρώσει τους 6 μήνες δηλαδή 12.000 ευρώ. Όμως για τα χρήματα που δε θα εισπράξουν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ θα φορολογηθούν κανονικά καθότι όπως εξηγεί η κ.Μαστοράκου: «Ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές υπολογίζονται σε εκδοθέντα και όχι πληρωθέντα τιμολόγια»

\r\n

\r\n Άλλωστε με βάση την τακτική και τα κουρέματα του ΕΟΠΥΥ έχουμε:

\r\n

\r\n -Εκπτώσεις αυτοπαραπομπής για διενέργεια ιατρικών πράξεων 40%
\r\n -Εκπτώσεις όγκου 5 – 50%
\r\n -Υποκοστολόγηση αποζημίωση εργαστηριακών εξετάσεων
\r\n -Ένταξη 86 εξετάσεων χωρίς αύξηση προϋπολογισμού

\r\n

\r\n Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίσει κανείς τη στάση πληρωμών προς τον κλάδο. Άλλωστε οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ μόλις αρχίζουν να εισπράττουν για επισκέψεις από τον περασμένο Μάιο. Διαβάστε ένα χαρακτηριστικό editorial γιατί δε συμφέρει πια να είναι κανείς γιατρός στα χρόνια της κρίσης: «Γιατί οι Έλληνες γιατροί έπρεπε να γίνουν μανικιουρίστες!»

\r\n

\r\n Και στο ερώτημα γιατί δεν αποχωρούν από τον ΕΟΠΥΥ, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ Χρήστος Παπασιδέρης εξηγεί: «Οι γιατροί που συμβλήθηκαν με τον ΕΟΠΥΥ είχαν και πριν συμβάσεις με διάφορα Ταμεία. Έχουν εξοικειωθεί με τη διαδικασία να εξυπηρετούν τους ασθενείς –ασφαλισμένους μέσα από τα Ταμεία.

\r\n

\r\n Έχουν «στήσει» έτσι το ιατρείο τους και έτσι έχουν συνηθίσει και οι ασθενείς τους. Πως ξαφνικά να αλλάξουν τρόπο που εξυπηρετούν τους ασθενείς τους, επειδή είναι ασυνεπής ο ΕΟΠΥΥ…»

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Η κρίση έδιωξε στο εξωτερικό 18.000 Έλληνες γιατρούς

\r\n

\r\n

\r\n Μιλώντας στο Iatronet, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βλασταράκος, εκτιμά ότι το κύμα φυγής γιατρών θα συνεχιστεί αμείωτο και στο μέλλον.

\r\n

\r\n Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα - IATRONET

\r\n

\r\n
\r\n Η ανασφάλεια, η μηδενική προοπτική εξέλιξης και η «απληρωσιά» έδιωξαν στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2016 (έως σήμερα) 18.000 Έλληνες γιατρούς, είτε για να κάνουν ειδικότητα είτε για να εργαστούν σε ανθρώπινες συνθήκες.

\r\n

\r\n Στοιχεία που μας ανέφερε αποκλειστικά ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βλασταράκος, εκτιμώντας ότι το κύμα φυγής γιατρών θα συνεχιστεί αμείωτο και στο μέλλον, καθώς δεν βλέπει να αλλάζει τίποτα προς το καλύτερο, ενώ αφορά ως επί το πλείστον νέους ανθρώπους.

\r\n

\r\n Και γιατί όχι …αναρωτιέται ο ίδιος, όταν μία εφημερία εδώ κοστολογείται 2 ευρώ την ώρα, ενώ στο εξωτερικό είναι πάνω από 10 ευρώ την ώρα. Επίσης, οι εφημερίες στην Ελλάδα μπορεί να φθάσουν τις άπειρες ώρες –λόγω έλλειψης προσωπικού- ενώ στο εξωτερικό κυμαίνονται από 5 έως 7 ώρες. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΙΣ, ο γιατρός στο εξωτερικό εφαρμόζει αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμά του, ενώ στην Ελλάδα, οι ρόλοι που πρέπει να διαδραματίσει –και μάλιστα την στιγμή που ασκεί ιατρική- είναι ανεξάντλητοι, όπως π.χ νοσηλευτής και πάει λέγοντας… Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν και για τους μισθούς, καθώς στο εξωτερικό οι γιατροί πληρώνονται έως και πέντε φορές περισσότερα από αυτά που παίρνουν οι συνάδελφοί τους στην Ελλάδα.

\r\n

\r\n Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, οι γιατροί που ήδη έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό είναι στην πλειονότητά τους κάτω των 40 ετών και τα κράτη που έχουν επιλέξει είναι η Αγγλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Ελβετία.

\r\n

\r\n Όλα τα παραπάνω, μας επιβεβαίωσε και η κα. ‘Αννα Μαστοράκου, πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας. Σύμφωνα με την ίδια, στον Σύλλογο σήμερα είναι εγγεγραμμένα 2.000 μέλη, ενώ την τελευταία εξαετία αναζήτησαν δουλειά στο εξωτερικό 744 γιατροί από την Πάτρα. Το 70,6% αυτών που έφυγαν, σύμφωνα με την ίδια, ανήκουν στην ηλικία των 25-35 ετών, γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί αμέσως μετά το πτυχίο τους έφυγαν στο εξωτερικό, αναζητώντας μία καλύτερη τύχη στα επαγγελματικά τους. Δυστυχώς, όπως μας τόνισε, η τάση φυγής δεν φαίνεται να αλλάζει, καθώς η Ελλάδα δεν παρέχει καμία προοπτική εξέλιξης, όπως και καμία προοπτική νέων συμβάσεων από τον ΕΟΠΥΥ. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει, και μισθολογικά ένας Έλληνας γιατρός ποτέ δεν πρόκειται να πληρωθεί έτσι όπως πρέπει για το έργο του. Είναι δυνατόν, σημειώνει, ένας επικουρικός γιατρός να πληρώνεται με 1.000 ευρώ το μήνα για το λειτούργημα που προσπαθεί να προσφέρει με χίλιους κόπους και θυσίες; 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Ιατροί υπαίθρου: Το κίνητρο των 400 ευρώ μειώθηκε στα 260 - Πόσο νόμιμο & ηθικό είναι αυτό;

\r\n Ιατροί υπαίθρου: Το κίνητρο των 400 ευρώ μειώθηκε στα 260 - Πόσο νόμιμο & ηθικό είναι αυτό;

\r\n

\r\n Να μείνουν ορφανά από ιατρική κάλυψη, κινδυνεύουν τα αγροτικά ιατρεία τόσο της νησιωτικής Ελλάδας όσο και της ηπειρωτικής, καθώς το περιβόητο επίδομα (για την ακρίβεια κίνητρο όπως ονομάζεται επίσημα) των 400 ευρώ που έχει θεσπίσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στην πράξη ανέρχεται σε 260 ευρώ.

\r\n

\r\n Διότι τόσα είναι τα χρήματα που καταλήγουν εν κατακλείδι στην τσέπη των γιατρών που υπηρετούν στην ύπαιθρο, ως Ιατροί Υπηρεσίας (υπόχρεοι και επί Θητεία μάλιστα) σε άγονα Περιφερειακά Ιατρεία.
\r\n Το αρχικό ποσό λοιπόν των 400 ευρώ, καταλήγει γύρω στα 260 ευρώ, διότι το επίδομα επιδέχεται πολλές κρατήσεις, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό στους αγροτικούς ιατρούς, κατά πόσο είναι δυνατόν ένα επίδομα, ή κίνητρο εάν θέλετε, να φορολογείται.
\r\n Να θυμίσουμε, ότι τα αγροτικά Ιατρεία σε όλη την χώρα, ανέρχονται σε 311 και η αλήθεια είναι ότι πολλοί γιατροί – νέοι στην ηλικία φυσικά- βρήκαν στο επίδομα, έναν καλό λόγο, και ένα θερμό κίνητρο, ώστε να υπηρετήσουν για λίγο διάστημα σε άγονες περιοχές, οι οποίες πλήττονται από την παρατεταμένη ύφεση και την ένδεια της υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
\r\n Ασφαλείς πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν, ότι αγροτικοί γιατροί – μέσω των ΥΠΕ- ετοιμάζονται να αποστείλουν επιστολή στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, προκειμένου να τον ρωτήσουν, κατά πόσο είναι ηθικό και νόμιμο, να φορολογείται ένα επίδομα, το οποίο θεσπίστηκε ακριβώς για να προσελκύσει τους νέους επιστήμονες να υπηρετήσουν στην περιφέρεια και προκειμένου το ποσό αυτό, να καλύψει πάγιες ανάγκες όπως διαμονή, σίτιση, θέρμανση κλπ.
\r\n Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, θα πρέπει να δώσει μία πειστική απάντηση σε όλους τους νέους επιστήμονες γιατί συμβαίνει αυτό, προτού είναι πολύ αργά για την Ελληνική επαρχία και προτού εγκαταλείψουν οι γιατροί τα αγροτικά ιατρεία, με αποτέλεσμα να αποψιλωθούν εντελώς οι υπηρεσίες υγείας σε περιοχές συχνά δύσβατες και προβληματικές.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.onmed.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Τέλος το «δίπορτο» για πανεπιστημιακούς γιατρούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα! Τι εξετάζεται

\r\n γιατροί

\r\n

\r\n Στο στόχαστρο των «ράμπο» Υγείας οι πανεπιστημιακοί γιατροί που ασκούν ιδιωτικό έργο σε ιδιωτικές κλινικές.

\r\n

\r\n Υπ’ ατμόν είναι τις τελευταίες ημέρες πολλοί υπεύθυνοι ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του HealthReport.gr, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), ξεκίνησε έλεγχο σε όλη την επικράτεια για να διαπιστώσει ποιοι καθηγητές ιατρικής απασχολούνται εκτός από το δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό.

\r\n

\r\n Το ΣΕΥΥΠ -όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές του HealthReport.gr– έχει ξεκινήσει ελέγχους κυρίως σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, ζητώντας λεπτομερή στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι πανεπιστημιακοί εργάζονται …ανενόχλητοι και στον ιδιωτικό τομέα.

\r\n

\r\n Βασιζόμενο σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το ΣΕΥΥΠ κρίνει πως η παράλληλη απασχόλησή τους αυτή είναι παράνομη.

\r\n

\r\n Μάλιστα με βάση τις πληροφορίες του HealthReport.gr, ήδη οι «ράμπο» του ΣΕΥΥΠ διαπίστωσαν από τον έλεγχό τους, ότι υπάρχουν καθηγητές ιατρικής που ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται στο ωράριό τους στο δημόσιο νοσοκομείο, εκείνοι βρίσκονται στους χώρους ιδιωτικών κλινικών παραμελώντας τα καθήκοντά τους στο δημόσιο σύστημα.

\r\n

\r\n Οι ελεγκτές του ΣΕΥΥΠ αναζητούν έγγραφα που να αποδεικνύουν την παράλληλη έμμισθη σχέση εργασίας πανεπιστημιακών γιατρών με ιδιωτικές κλινικές, ενώ ταυτόχρονα έχουν ζητήσει και επίσημες γραπτές απαντήσεις, από τους υπευθύνους των κλινικών.

\r\n

\r\n Υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές έλεγαν στο HealthReport.gr ότι στόχος είναι σταδιακά να σταματήσει αυτή η διπλή παράνομη απασχόληση των καθηγητών ιατρικής, ώστε σε μια περίοδο με υψηλά ποσοστά ανεργίας ειδικά στους νέους γιατρούς, να ανοίξουν θέσεις εργασίας και για άλλους γιατρούς.

\r\n

\r\n Να σημειωθεί ότι πολλοί πανεπιστημιακοί γιατροί – κυρίως με χειρουργικές ειδικότητες– έχουν παραιτηθεί από το δημόσιο σύστημα, διατήρησαν τον τίτλο τους, αλλά προσφέρουν αποκλειστικά πια τις υπηρεσίες τους στον ιδιωτικό τομέα.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Γιατροί σε απόγνωση

\r\n

\r\n

\r\n Την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ ζητά η ΕΙΝΑΠ |

\r\n

\r\n Την κατάργηση του θεσμού του επικουρικού γιατρού, την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και τη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ζητεί το Δ.Σ. της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

\r\n

\r\n «Η απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου υγειονομικού προσωπικού έχει κάνει τα νοσοκομεία να ασφυκτιούν. Το ίδιο το υπουργείο ομολογεί πως τα οργανικά κενά σε ιατρικό προσωπικό είναι άμεσα 6.600 γιατροί και 30.000 νοσηλευτικό, βοηθητικό κ.λπ. προσωπικό», αναφέρει η απόφαση του Δ.Σ. του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου σωματείου νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

\r\n

\r\n Οσον αφορά τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, οι γιατροί ζητούν να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του 2016 και καταδεικνύουν ότι «τα κονδύλια για τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων έχουν ήδη εξαντληθεί και προσπαθούν να πληρώσουν τα άκρως απαραίτητα (φάρμακα και αναλώσιμα), ενώ τα υπόλοιπα μένουν πίσω, όπως η ανανέωση και η επισκευή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, οι συντηρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.».

\r\n

\r\n Σημειώνουν δε ότι πρέπει ακόμα να τεθεί στόχος το κονδύλι των κρατικών δαπανών υγείας από τον προϋπολογισμό να αυξηθεί στα αναγκαία επίπεδα, γιατί σήμερα είναι επικίνδυνα χαμηλό.

\r\n

\r\n Αμεση σχέση με την υποχρηματοδότηση και το διαχρονικό πάγωμα των προσλήψεων, όπως επισημαίνουν, έχει η «καταιγίδα ελαστικών προσωρινών εργασιακών σχέσεων ομηρίας, η οποία χρησιμοποιείται από την Πολιτεία αντί για τις προσλήψεις σε μόνιμη θέση που έχουν σχεδόν σταματήσει».

\r\n

\r\n Αυτό αφορά τους επικουρικούς επιμελητές Β’ και τους γιατρούς με μπλοκάκι του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίοι είναι κακοπληρωμένοι και ο μισθός τους είναι περίπου 700 ευρώ τον μήνα, σημειώνει η ΕΙΝΑΠ και προσθέτει το αίτημά της για κατάργηση «όλων αυτών των θεσμών, όπου οι γιατροί πληρώνονται από τα ίδια έσοδα των νοσοκομείων». 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

To ΒΡΕΧΙΤ "φρέναρε" το δρόμο των Ελλήνων γιατρών προς την Βρετανία

\r\n

\r\n

\r\n  Το Brexit «αναχαίτισε τη διαρροή Ελλήνων γιατρών προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του 2016 έως και τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε εκδώσει 487 πιστοποιητικά σε ιατρούς-μέλη του για το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή περίπου 300 λιγότερα από αυτά που είχαν εκδοθεί για την ίδια χώρα το 2015.
\r\n Ειδικότερα, μειωμένο σε σχέση με προηγούμενα έτη είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων γιατρών για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο: 487 πιστοποιητικά εξέδωσε ο ΙΣΑ έως τις 24 Οκτωβρίου 2016, έναντι 794 όλο το 2015, 752 το 2014 και 863 το 2013.
\r\n Πάντως, η ζήτηση από εκεί για γιατρούς ειδικοτήτων συνεχίζεται. Σε ελληνικές ιστοσελίδες αναρτώνται συνεχώς αγγελίες για νέες «άμεσες» θέσεις εργασίας για το βρετανικό ΕΣΥ για πολλές ιατρικές ειδικότητες –καρδιολόγους, ορθοπεδικούς, εντατικολόγους, γυναικολόγους, πνευμονολόγους, οφθαλμιάτρους, δερματολόγους κ.ά.– με αμοιβές που ξεκινούν από 28.000 αγγλικές λίρες για τον πρώτο χρόνο (χαμηλή αμοιβή για τα δεδομένα της Αγγλίας) και ανεβαίνουν ανάλογα με την προϋπηρεσία και τον βαθμό. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Μεταναστεύουν οι γιατροί και το 2016

\r\n metanastefsi

\r\n

\r\n Αδύναμη για έκτη συνεχόμενη χρονιά να σταματήσει τη διαρροή γιατρών προς το εξωτερικό εμφανίζεται η Ελλάδα. Το 2016 θα είναι ακόμα ένα έτος με σταθερά υψηλή μετανάστευσή τους, με τους ενδιαφερόμενους στην πλειονότητά τους να επιλέγουν την Ευρώπη για εργασία. Το μόνο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι εφέτος διαφαίνεται μια μικρή κάμψη στη διαρροή γιατρών κυρίως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, φαινόμενο που πιθανώς συνδέεται και με το Brexit. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του έτους έως και την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε εκδώσει 487 πιστοποιητικά σε ιατρούς-μέλη του για το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή περίπου 300 λιγότερα από αυτά που είχαν εκδοθεί για την ίδια χώρα το 2015.

\r\n

\r\n Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 είχαν εκδοθεί από τον Σύλλογο για γιατρούς-μέλη του 1.018 πιστοποιητικά για το εξωτερικό. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, ο ΙΣΑ εξέδωσε 1.521 πιστοποιητικά για το εξωτερικό, το 2014 1.380 πιστοποιητικά και το 2013 1.488 πιστοποιητικά. Η χρονιά με τη μεγαλύτερη «διαρροή» γιατρών της Αθήνας προς το εξωτερικό παραμένει το 2012, οπότε ο ΙΣΑ εξέδωσε 1.808 πιστοποιητικά. Συνολικά από το 2010 έως και την Δευτέρα 24/10, ο ΙΣΑ έχει εκδώσει σε γιατρούς-μέλη του συνολικά 9.330 πιστοποιητικά για το εξωτερικό, ενώ εκτιμάται ότι συνολικά κατά τη διάρκεια της κρίσης τουλάχιστον 18.000 Ελληνες γιατροί έχουν αναζητήσει καλύτερη εργασία σε χώρες του εξωτερικού.

\r\n

\r\n Η πλειονότητα των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν και εφέτος από τον ΙΣΑ (719) αφορούσε σε γιατρούς που είχαν ήδη λάβει την ειδικότητά τους στην Ελλάδα αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν δουλειά στο σύστημα υγείας. Οι πρώτες χώρες στις προτιμήσεις των γιατρών που ζήτησαν πιστοποιητικό για το εξωτερικό παραμένουν και το 2016 το Ηνωμένο Βασίλειο (487), η Γερμανία (102), η Κύπρος (77) και η Γαλλία (75) και ακολουθούν η Ελβετία και η Σουηδία (58 και 44 αντίστοιχα). Σταθερά τα τελευταία χρόνια η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι τόπος εργασίας για Ελληνες γιατρούς. Από τις αρχές του 2016 έως και την περασμένη Δευτέρα, ο ΙΣΑ είχε εκδώσει 44 πιστοποιητικά σε μέλη του που ήθελαν να εργαστούν σε αυτές τις χώρες.

\r\n

\r\n Στη Βρετανία

\r\n

\r\n Χαμηλό σε σχέση με προηγούμενα έτη είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων γιατρών για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο: 487 πιστοποιητικά εξέδωσε ο ΙΣΑ έως τις 24 Οκτωβρίου 2016, έναντι 794 όλο το 2015, 752 το 2014 και 863 το 2013. Πάντως, η ζήτηση από εκεί για γιατρούς ειδικοτήτων συνεχίζεται. Σε ελληνικές ιστοσελίδες αναρτώνται συνεχώς αγγελίες για νέες «άμεσες» θέσεις εργασίας για το βρετανικό ΕΣΥ για πολλές ιατρικές ειδικότητες –καρδιολόγους, ορθοπεδικούς, εντατικολόγους, γυναικολόγους, πνευμονολόγους, οφθαλμιάτρους, δερματολόγους κ.ά.– με αμοιβές που ξεκινούν από 28.000 αγγλικές λίρες για τον πρώτο χρόνο (χαμηλή αμοιβή για τα δεδομένα της Αγγλίας) και ανεβαίνουν ανάλογα με την προϋπηρεσία και τον βαθμό.

\r\n

\r\n Αντίθετα, πιο δελεαστικές είναι οι αποδοχές που προσφέρονται –σύμφωνα πάντα με τις σχετικές αγγελίες– σε γιατρούς που θα αποφασίσουν να εργαστούν σε νοσοκομεία της Γαλλίας, του Βελγίου, της Σουηδίας αλλά και της Ελβετίας και οι οποίες ξεκινούν από 6.000 ευρώ τον μήνα.

\r\n

\r\n Ακόμα πιο υψηλούς μισθούς υπόσχονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σαουδική Αραβία. «Υψηλές αφορολόγητες αποδοχές που ξεκινούν από τα 11.000 ευρώ, 40 ημέρες άδεια τον χρόνο, δωρεάν διαμονή σε πολυτελές συγκρότημα», διαφημίζει μεταξύ άλλων νοσοκομειακός όμιλος στη Σαουδική Αραβία που τον Ιανουάριο επιστρέφει στην Αθήνα για συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους γιατρούς.

\r\n

\r\n «Γονατίζει» το ΕΣΥ από τις ελλείψεις

\r\n

\r\n Την ίδια στιγμή που Ελληνες γιατροί αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό, το ΕΣΥ «γονατίζει» από την έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, οι ανάγκες σε ειδικευμένους γιατρούς στα νοσοκομεία ΕΣΥ ξεπερνούν τις 6.000. Τα τελευταία χρόνια η συντριπτική πλειονότητα των προσλήψεων που έγιναν αφορούσαν σε γιατρούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας, μία όχι και τόσο δελεαστική επαγγελματική εξέλιξη. Σύμφωνα με τον υπουργείο Υγείας, σήμερα υπηρετούν στο ΕΣΥ 1.464 επικουρικοί γιατροί. «Ο ιατρικός κόσμος έχει πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση. Ο πληθωρισμός κυρίως των νέων γιατρών και η εξαιρετικά μικρή απορροφητικότητα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δημιουργεί ασφυκτικά προβλήματα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς», σχολιάζει στην «Κ» ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης και προσθέτει: «Αυτά σε συνδυασμό με τα λάθη και την αδυναμία της κεντρικής εξουσίας να χαράξει μια βιώσιμη και αποτελεσματική πολιτική υγείας, οδήγησε σε ένα πρωτόγνωρο μεταναστευτικό κύμα. Μάλιστα σήμερα αντιμετωπίζουμε μια παράλογη στρέβλωση. Ενώ υπάρχει υπερπληθώρα νέων γιατρών που μαστίζονται από την ανεργία, το σύστημα υγείας γερνάει και καταρρέει από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού».

\r\n

\r\n ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
\r\n Έντυπη Καθημερινή

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

“Σοκ” γιατρών που προσλήφθηκαν σε ΜΕΘ – Τι συνέβη που δεν το περίμεναν

\r\n

\r\n

\r\n Άλλα περίμεναν κι άλλα συνάντησαν οι γιατροί που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΚΕΕΛΠΝΟ για να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

\r\n

\r\n «Σοκ» έπαθαν όσοι πήραν τον πρώτο τους μισθό, αφού αν και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα αποτελούσε προσόν πρόσληψης στην αρχική προκήρυξη, τελικά έπιασαν στα «χέρια» τους μόλις… 800 ευρώ. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι υπολογίζοντας σε συγκεκριμένες αποδοχές που προβλέπονταν από την προκήρυξη, πολλοί γιατροί άφησαν άλλες θέσεις εργασίας τις οποίες κατείχαν για να προσληφθούν στις ΜΕΘ.

\r\n

\r\n «Είναι απαράδεκτο υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία να αμείβεται με τις αποδοχές πρωτοδιόριστου και μάλιστα για θέσεις υψηλής ευθύνης» τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ). Υπογραμμίζει, παράλληλα, τον κίνδυνο να «τιναχθούν στον αέρα» οι προσλήψεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για τις ΜΕΘ. «Υπάρχει κίνδυνος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει κύμα παραιτήσεων και να κλείσουν για άλλη μια χρονιά οι κλίνες των ΜΕΘ – όπως είχε γίνει πέρσι κατά την διάρκεια της επιδημίας της γρίπης – με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε θύματα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

\r\n

\r\n Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΙΣΑ καταγγέλλει προχειρότητα εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και ζητά να σταματήσει ο εμπαιγμός του ιατρικού κόσμου.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Όχι από τους καρδιολόγους στη νέα κοστολόγηση εξειδικευμένων ιατρικών πράξεων

\r\n

\r\n

\r\n Να μην προχωρήσουν στην κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων, καλεί η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδας τα μέλη της, εάν δεν έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κονδύλια για την πληρωμή τους από νέους κωδικούς και φυσικά οι εξετάσεις αυτές, να μην υποτιμολογηθούν, γεγονός που θα σημαίνει αδυναμία εκτελέσεως τους από μικρά εργαστήρια και Πολυϊατρεία.
\r\n Η ένωση θεωρεί ότι οι νέες κοστολογήσεις εξειδικευμένων πράξεων που εκτελούνται σε μεγάλες διαγνωστικές μονάδες η υποκοστολόγησή τους και η μη πληρωμή τους από ανεξάρτητο κωδικό θα αποβούν ταφόπλακα για τους “εξαθλιωμένους” ελευθεροπεπαγγελματίες γιατρούς.
\r\n Σημειώνεται ότι εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει έντονη πίεση για κοστολόγηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) νέων εξετάσεων σε όλες τις ειδικότητες.
\r\n Στα πλαίσια αυτά υπήρξε συζήτηση στο ΔΣ της Ε.Κ.Ε. για την κοστολόγηση του Stress Echo και υπήρξε ομόφωνη απόφαση η όποια κοστολόγηση να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βαρύνει τον υπάρχοντα κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή δεν θα είναι μέσα στον κλειστό προϋπολογισμό των 302.000.000 για εργαστηριακές εξετάσεις ή των 26.100.000 ευρώ για ιατρικές πράξεις.
\r\n Το θέμα αυτό τέθηκε και στη συνάντηση με την αντιπρόεδρο του ΚΕΣΥ, όπου επισημάνθηκε ότι η όποια νέα κοστολόγηση ιατρικών πράξεων θα επιβαρύνει τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και αυτό θα σημαίνει αύξηση του Rebate και Clawback που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στο 50%. Οποιαδήποτε λοιπόν περαιτέρω αύξηση θα σημαίνει μη βιωσιμότητα των ιατρών σε όφελος μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων.
\r\n Αυτό που ζητά η ένωση είναι η όποια κοστολόγηση νέων πράξεων και φυσικά του Stress Echo να συνοδεύεται και από εισήγηση ότι θα αμείβεται από τον ΕΟΠΥΥ από ξεχωριστό κωδικό, ‘ανεξάρτητο των υπαρχόντων για εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, που πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτοι ως προς το ύψος τους, το οποίο είναι ήδη πολύ χαμηλό για τις ανάγκες της ΠΦΥ.”

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Αγωνία λόγω Brexit για 3.500 Έλληνες γιατρούς στη Βρετανία

\r\n ellines-giatri

\r\n

\r\n Μετά τις δηλώσεις του υπ. Υγείας που ανακοίνωσε την αντικατάσταση σε βάθος χρόνου όλων των ξένων γιατρών από Βρετανούς – Προβληματίζονται περισσότερο για την επιστροφή τους στην Ελλάδα

\r\n

\r\n Μέχρι πρότινος η Βρετανία αποτελούσε επαγγελματικό παράδεισο για τους Έλληνες -και όχι μόνο- γιατρούς.
\r\n Μετά το δημοψήφισμα του περασμένου Ιουνίου, όπου αποφασίστηκε η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οι περίπου 83.000 αλλοδαποί γιατροί που εργάζονται στο σύστημα υγείας της χώρας μάλλον βλέπουν με άλλη ματιά, γκρίζα και θολή, πλέον, αυτόν τον παράδεισο.

\r\n

\r\n Η Βρετανία απασχολεί τους περισσότερους ξένους γιατρούς από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με το 36% του δυναμικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας να είναι πολίτες άλλων χωρών, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Περίπου 25.000 γιατροί προέρχονται από χώρες της Ευρώπης και άλλοι 58.000 γιατροί προέρχονται από την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία.

\r\n

\r\n Ανάμεσα στους Ευρωπαίους γιατρούς της Βρετανίας οι Έλληνες έχουν περίοπτη θέση.

\r\n

\r\n Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του General Medical Council (GMC), στη Βρετανία εργάζονται 3.757 Έλληνες γιατροί -όσοι περίπου είναι οι Έλληνες ειδικευόμενοι γιατροί στα νοσοκομεία της Αττικής! Και όσοι θα έπρεπε να προσληφθούν για να καλύψουν το κενό των 3.600 γιατρών που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΕΣΥ τα τελευταία έξι χρόνια.

\r\n

\r\n Ο αριθμός αυτός φέρνει επίσης τη χώρα μας στην έκτη θέση του τοπ-20 των ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών που «αντιπροσωπεύονται» μέσω των γιατρών τους στη Βρετανία. Την πρώτη πεντάδα αποτελούν η Ινδία (με 25.503 γιατρούς), το Πακιστάν (10.503), η Νότιος Αφρική (5.127), η Νιγηρία (4.513) και η Ιρλανδία (4.227). Έπεται η Ελλάδα η οποία όμως είναι η δεύτερη σε δύναμη γιατρών ευρωπαϊκή χώρα στο βρετανικό σύστημα υγείας – «διάκριση» που δύσκολα προσμετράται στις θετικές διακρίσεις οποιασδήποτε χώρας. Στον κατάλογο με τις 20 χώρες από όπου προέρχονται οι ξένοι γιατροί της Βρετανίας απαντώνται επίσης η Ιταλία, η Γερμανία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Βουλγαρία.

\r\n

\r\n Η Βρετανία ανέκαθεν ήταν δημοφιλής επαγγελματικός προορισμός για τους Έλληνες γιατρούς. Από το 2010, ωστόσο, η αναζήτηση εργασίας σε νοσοκομεία της Βρετανίας εκτινάχθηκε. Με βάση τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μόνο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας (ΙΣΑ), περισσότεροι από 8.000 γιατροί έχουν φύγει από την Ελλάδα, τα τελευταία έξι χρόνια, με τους περισσότερους να κατευθύνονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

\r\n

\r\n «Σήμερα δεν υπάρχει πια νοσοκομείο της Βρετανίας χωρίς Έλληνες γιατρούς» λέει χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Μακρής, ειδικευόμενος στην Επεμβατική Ακτινολογία στο Oxford University Hospital και διδάκτωρ του Imperial College of London, αλλά και πρόεδρος της ελληνικής ιατρικής κοινότητας στη Βρετανία, Greek Medical Association UK. Ο κ. Μακρής συμπληρώνει επτά χρόνια στη Βρετανία και ο απολογισμός του είναι μόνο θετικός: «βρέθηκα σε ένα σύστημα ιατρικής εκπαίδευσης και εργασίας που μόνο ευκαιρίες προσφέρει. Όποιος είναι ικανός και ανταγωνιστικός, εργάζεται και έχει προσόντα, θα ανταμειφθεί, θα εξελιχθεί, θα έχει ευκαιρίες επαγγελματικές -κάτι που προφανώς δεν είναι δεδομένο στην ελληνική πραγματικότητα». Θεωρεί, ωστόσο, πως το σύστημα υγείας της χώρας δεν μπορεί να αποκτήσει άμεσα την «αυτονομία» του όπως δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Υγείας. «Όσοι βρισκόμαστε μέσα στο βρετανικό σύστημα υγείας γνωρίζουμε -και το γνωρίζουν και οι αρμόδιοι- πως οι ανάγκες που πρέπει να καλύπτει είναι μεγάλες και πως δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς γιατρούς από άλλες χώρες. Πιθανόν μετά από 15-20 χρόνια να μπορεί να λειτουργήσει μόνο με Βρετανούς γιατρούς, εφόσον προχωρήσει η σχετική πρόταση του υπουργού Υγείας» λέει. Ο νεαρός ερευνητής όπως και άλλοι συνάδελφοί του προβληματίζονται για τη δική τους «έξοδο» από τη Βρετανία και συγκεκριμένα για τον επόμενο σταθμό. Δεν είναι όμως το Brexit, ο καθοριστικός παράγοντας, αλλά η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Κι αυτό διότι, όπως εξηγεί, ο κ. Μακρής «προσωπικά με ενδιαφέρει -όπως και πολλούς εξ όσων γνωρίζω- η επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα. Οι συνθήκες που επικρατούν όμως, στα νοσοκομεία, στα ερευνητικά κέντρα, στα πανεπιστήμια, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Ίσως μετά τη Βρετανία, κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα να είναι ο προορισμός μου».

\r\n

\r\n Ο γιατρός Γρηγόρης Μακρής

\r\n

\r\n Ο Σαράντος Καπτάνης, χειρουργός που εξειδικεύεται στη χειρουργική μαστού στο Homerton University Hospital στο Λονδίνο «μετανάστευσε» στη Βρετανία το 2008, στοχεύοντας αρχικά στην άμεση ιατρική ειδίκευση -τότε στην Ελλάδα η αναμονή για τις βασικές ιατρικές ειδικότητες ήταν πολυετής, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα που ο χρόνος αναμονής έχει σχεδόν μηδενιστεί αλλά δεν υπάρχουν υποψήφιοι για ειδικότητα… «Τελικά έμεινα και μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας, κάνοντας έρευνα και εξειδίκευση. Για καλούς κι εργατικούς γιατρούς πάντα υπάρχουν θέσεις στο NHS. Τα πράγματα όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται πιο δύσκολα: χρειάζονται πλέον εξετάσεις γλώσσας (IELTS), και σε λίγο με την ενεργοποίηση του Brexit οι Έλληνες γιατροί θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις για να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους (PLAB)» λέει. Εκτιμά, πάντως, πως λόγω της αδιέξοδης κατάστασης στην χώρα μας, «η ροή Ελλήνων επιστημόνων προς τη Μεγάλη Βρετανία θα συνεχίσει και μετά το Brexit, και οι νέοι απόφοιτοι ελληνικών ιατρικών σχολών θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο NHS».

\r\n

\r\n Ο χειρουργός Σαράντος Καπτάνης

\r\n

\r\n Το υψηλό επίπεδο της ιατρικής εκπαίδευσης, της έρευνας αλλά και των μισθών ήταν το τρίπτυχο που οδήγησε τον Νικόλας Σάιμον στη Βρετανία – κάνει πλέον ειδικότητα γενικής παθολογίας στο East Sussex Healthcare. Μπορεί ο ίδιος να κατάφερε να ενταχθεί στο σύστημα υγείας για ειδίκευση, ωστόσο πλέον το μέλλον του φαίνεται αβέβαιο. «Βιώνουμε ήδη μεγάλες αλλαγές στα μισθολογικά δεδομένα. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει μια μικρή αύξηση στον μισθό των ειδικευομένων αλλά και την κατάργηση μιας επιπλέον μισθολογικής παροχής που είχαν οι ειδικευόμενοι, ότι έπαιρναν ποσοστό 20% έως 40% επί του μισθού ανάλογα με τις μηνιαίες εφημερίες που έκαναν. Αυτό θα μειώσει τις αποδοχές μας έως και 15%. Ωστόσο, πλέον μας ανησυχεί περισσότερο η δραστική αλλαγή που θα φέρει το Brexit στις συνθήκες εργασίας» λέει ο νεαρός ειδικευόμενος. Όπως εξηγεί, «με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία το ωράριο των γιατρών στα νοσοκομεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα. Η τήρηση του νόμου σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση (ιατρική ειδικότητα) και το επάγγελμα του γιατρού ήταν ένα βασικότατο κίνητρο και για τους Έλληνες γιατρούς ώστε να επιλέξουν τη Βρετανία.

\r\n

\r\n Ωστόσο, πλέον μας ανησυχεί περισσότερο η δραστική αλλαγή που θα φέρει το Brexit στις συνθήκες εργασίας» λέει ο νεαρός ειδικευόμενος. Όπως εξηγεί, «με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία το ωράριο των γιατρών στα νοσοκομεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα. Η τήρηση του νόμου σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση (ιατρική ειδικότητα) και το επάγγελμα του γιατρού ήταν ένα βασικότατο κίνητρο και για τους Έλληνες γιατρούς ώστε να επιλέξουν τη Βρετανία. Ωστόσο, η κατάσταση τώρα δεν προδιαγράφεται ευοίωνη. Μετά το Βrexit και την αποδέσμευση από την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όλοι περιμένουμε περισσότερες ώρες εργασίας και πιο δύσκολες συνθήκες».

\r\n

\r\n «Το Brexit δεν θα διώξει άμεσα τους ξένους γιατρούς που εργάζονται στη Βρετανία διότι το σύστημα υγείας βασίζεται κατά πολύ σε αυτούς, μπορεί όμως να υψώσει τείχος σε όσους επιθυμούσαν να μπουν στο σύστημα ιατρικής εκπαίδευσης και εργασίας στη Βρετανία» εκτιμά η Ζωή Ακριβού, γενική γιατρός στο NHS που συμπληρώνει 16 χρόνια σπουδών, ειδικότητας και εργασίας στη Βρετανία. Θεωρεί πως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για «αντικατάσταση» των ξένων γιατρών με Βρετανούς απαιτεί για να υλοποιηθεί σημαντικούς πόρους, κι αυτό ίσως τον καταστήσει ανέφικτο. Η ίδια, πάντως, προσμετρά ως πολύ σημαντική εμπειρία την επαγγελματική συνύπαρξή της με γιατρούς από όλα τα μέρη του κόσμου και την ισότιμη πρόσβασή τους στο NHS.

\r\n

\r\n Η γενική γιατρός Ζωή Ακρίβου 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Διευρυμένα κίνητρα για τις άγονες περιοχές ζητούν οι γενικοί γιατροί

\r\n Διευρυμένα κίνητρα για τις άγονες περιοχές ζητούν οι γενικοί γιατροί

\r\n

\r\n Την ικανοποίησή τους για την παροχή αυξημένων κινήτρων με στόχο τη στελέχωση των δομών υγείας σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές, εκφράζουν οι γενικοί γιατροί, επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχει το περιθώριο για επιπλέον βελτιώσεις.

\r\n

\r\n Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υγείας για αυτές τις περιοχές έχει θεσπίσει δύο επιδόματα: α) 400-500 ευρώ μηνιαίως για τον επικουρικό γιατρό και το γιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, είτε ως χρηματικό επίδομα είτε ως παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης , μέσω των ΟΤΑ, και β) 400 ευρώ μηνιαίως για 311 γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με αναδρομική ισχύ από τις 21/2/16.

\r\n

\r\n Με γνώμονα – όπως επισημαίνει – την προαγωγή της δημόσιας υγείας όσο και της ισότητας των πολιτών, η Ελληνική Εταιρία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ), ζητά να επανεξεταστούν τα κριτήρια για το ποιες είναι οι πραγματικά άγονες περιοχές, σημειώνοντας ότι καθώς παρατηρούνται παραλείψεις και αδικίες. Ακόμη, προτείνει να εξεταστεί από το σύνολο των περιφερειών η παροχή αντίστοιχων κινήτρων στο πλαίσιο του σημαντικού ρόλου που κατέχουν για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Τέλος, ζητά την εφαρμογή της επέκτασης των επιδομάτων αυτών και στους γενικούς ιατρούς.

\r\n

\r\n «Παρόλο που και οι αγροτικοί ιατροί συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση της δημόσιας περίθαλψης, είναι σημαντικό να καλυφθούν οι θέσεις αυτές από ειδικευμένους γενικούς ιατρούς που να μπορούν να εξυπηρετούν το σύνολο των αναγκών υγείας των κατοίκων (δηλαδή όχι μόνο τα οξέα νοσήματα, αλλά και τα χρόνια νοσήματα και την πρόληψη)» αναφέρει σχετικά ο πρόεδρος της ΕΛΕΓΕΙΑ, Ανάργυρος Μαριόλης. «Με το να δοθούν αντίστοιχα κίνητρα σε γενικούς ιατρούς για να υπηρετήσουν σε άγονες περιοχές προάγεται δηλαδή το πάγιο αίτημα των κατοίκων αυτών των περιοχών για ισότιμη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη υγειονομική φροντίδα. Επιπλέον, εξοικονομούνται πόροι, αν συλλογιστεί κάποιος το κόστος των αχρείαστων παραπομπών και διακομιδών (π.χ. των αεροδιακομιδών) που μπορεί να πραγματοποιηθούν λόγω απειρίας ενός αγροτικού ιατρού» σημειώνει.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Την "πλάτη γυρίζουν" στο εμβόλιο για την γρίπη οι επαγγελματίες Υγείας

\r\n

\r\n

\r\n «Απορρίπτουν» οι επαγγελματίες υγείας το εμβόλιο για την γρίπη: μόλις ένας στους 10 στα δημόσια νοσοκομεία εμβολιάστηκαν και ένας στους 4 στα Κέντρα Υγείας, πέρυσι. Απογοητευτικά είναι τα ποσοστά εμβολιασμού και στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς η εμβολιαστική κάλυψη κυμαίνεται από 20-40%!
\r\n Μάλιστα, από τα 131 νοσοκομεία μόνο 7 είχαν ποσοστό εμβολιασμού άνω του 50% ενώ σε 99 νοσοκομεία το ποσοστό κάλυψης δεν ξεπέρασε το 24%. Τα παιδιατρικά, αλλά και τα μικρότερα νοσοκομεία παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα, όπως επίσης μεγαλύτερη συμμόρφωση παρουσιάζουν οι επαγγελματίες υγείας στη βόρεια από τη νότιο Ελλάδα.
\r\n Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν το πρωί της Δευτέρας σε επιστημονική εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας εμβολιάστηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθ. Δημόπουλος και ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Θ. Ρόζενμπέργκ.
\r\n Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, πέρυσι ο αριθμός των σοβαρών περιστατικών γρίπης εκτινάχθηκαν στα 435, από 248 την περίοδο 2014-2015 και 338 την περίοδο 2013-2014. Οι θάνατοι την περίοδο 2015-2016 ανήλθαν σε 197, με τη μέση ηλικία των κρουσμάτων που νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ, με το στέλεχος Α H1N1, να υπολογίζεται στα 54,2 έτη. Την προηγούμενη περίοδο, η αντίστοιχη ηλικία ανήλθε στα 61,9 έτη.
\r\n Φέτος θα εισαχθούν περίπου 1.700.00 εμβόλια για τον ιό της γρίπης και όπως ανέφεραν ειδικοί επιστήμονες η ιδανική περίοδος εμβολιασμού είναι έως τα τέλη Οκτωβρίου καθώς απαιτείται χρονική περίοδος 2 εβδομάδων για την ανάπτυξη αντισωμάτων.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Υγείας οι τίτλοι σπουδών των γιατρών

\r\n

\r\n

\r\n Στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Υγείας βρίσκονται οι τίτλοι σπουδών όλων των γιατρών του ΕΣΥ και ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους. Μάλιστα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προβούν σε έλεγχο της γνησιότητας των σχετικών δικαιολογητικών των υπαλλήλων που μετατάσσονται στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.
\r\n Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος των δικαιολογητικών ιατρών που πρόκειται να καταλάβουν θέση μονίμου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται με ευθύνη του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων.
\r\n Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «έχει παρατηρηθεί πληθώρα περιπτώσεων, κατά τις οποίες το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων του νοσοκομείου, το οποίο αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας και αφορά στην κρίση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάταξης στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., ….. δεν συνοδεύεται από βεβαίωση γνησιότητας των υποβληθέντων από τους υποψήφιους ιατρούς δικαιολογητικών».
\r\n Για το λόγο αυτό, ο υπουργός διευκρινίζει ότι:
\r\n - Τα πρακτικά των Συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων των νοσοκομείων, τα οποία θα αποσταλούν στο Υπουργείο Υγείας μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, σε περίπτωση που δεν συνοδεύονται από βεβαίωση γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων, θα επιστρέφονται στα Συμβούλια.
\r\n - Τα Συμβούλια προσλήψεων-κρίσεων των νοσοκομείων, στα οποία έχουν ήδη μεταταχθεί υπάλληλοι διαφόρων κλάδων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., παρακαλούνται, εάν δεν το έχουν κάνει, να προβούν στον προβλεπόμενο έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών και να αποστείλουν, το ταχύτερο δυνατό, τις σχετικές βεβαιώσεις στο Υπουργείο Υγείας/Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π./Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΙΑΤΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ