ΙΑΤΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ποτέ πια μόνα τα παιδιά κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης

\r\n Ποτέ πια μόνα τα παιδιά κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης

\r\n

\r\n Την ευρέως εφαρμοζόμενη πρακτική της απομάκρυνσης των γονέων κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων σε ανήλικα τέκνα, ανατρέπει με απόφασή του το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

\r\n

\r\n anakoinosiΠαλαιότερα συνέβαινε πιο συχνά, αλλά και σήμερα ακόμη το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία ζητούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες που συνοδεύουν παιδιά και εφήβους, να παραμείνουν εκτός του εξεταστηρίου για όσο διάστημα διαρκεί η ιατρική πράξη. Όπως βλέπουμε, μάλιστα, στη φωτό δεξιά από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, οι συνοδοί δεν παροτρύνονται απλά να εξέλθουν, αλλά τους απαγορεύεται η είσοδος. Για το θέμα πολλοί γονείς έχουν αντιδικήσει με το προσωπικό των νοσοκομείων, ενώ κάποιοι πιο θερμόαιμοι έχουν πιαστεί ακόμη και στα χέρια.

\r\n

\r\n Σύμφωνα, ωστόσο, με όσα εφαρμόζονται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες αλλά και στα περισσότερα ιδιωτικά θεραπευτήρια, η παρουσία του γονέα θα πρέπει να επιτρέπεται και να ενθαρρύνεται ακόμη, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Αυτό λίγο έως πολύ υποστηρίζει και η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ, η οποία γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της παρουσίας των γονέων, απαντώντας σε Εξώδικη Δήλωση-Αίτηση-Αναφορά. Το σκεπτικό της απόφασης όπως διευκρινίζεται στοχεύει στη διευκόλυνση του ιατρικού έργου, καθώς το παιδί θα είναι πιο ήρεμο και άρα πιο συνεργάσιμο.

\r\n

\r\n Η γνώμη της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ διαφοροποιείται σε ό,τι αφορά τους εφήβους, αφού επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η επιθυμία των ασθενών να είναι μόνοι τους με τον ιατρό.

\r\n

Περισσότερα...

Πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας για νέους γιατρούς – Όλες οι πληροφορίες

\r\n Πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας για νέους γιατρούς - Όλες οι πληροφορίες

\r\n

\r\n Στις 8 Μαρτίου 2015 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», που δημοσιεύτηκε σήμερα, με στόχο τη μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοαπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

\r\n

\r\n espaΛόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, με το που έγινε γνωστή η δημοσίευση της προκήρυξης, η ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ «έπεσε» ήδη από τα πρώτα λεπτά, ενώ γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό το τεχνικό πρόβλημα.

\r\n

\r\n Ακολουθούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

\r\n

\r\n Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

\r\n

\r\n Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
\r\n Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
\r\n Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

\r\n

\r\n Ποσό επιδότησης:

\r\n

\r\n έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
\r\n έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
\r\n έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
\r\n Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

\r\n

\r\n Προϋποθέσεις συμμετοχής

\r\n

\r\n Εισοδηματικά κριτήρια
\r\n Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

\r\n

\r\n 2. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

\r\n

\r\n Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Όλες οι αλλαγές στις προκηρύξεις, κρίσεις και την ειδικότητα των γιατρών του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ

\r\n Όλες οι αλλαγές στις προκηρύξεις, κρίσεις και την ειδικότητα των γιατρών του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ

\r\n

\r\n Αναγνώριση προϋπηρεσίες στους πρώην γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης μετά την ειδικότητα και στο όριο ηλικίας πρόσληψης στο ΕΣΥ, περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – στο νομοσχέδιο για τους ανασφάλιστους, το οποίο συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
\r\n Με το νομοσχέδιο, που παρατίθεται ολόκληρο εδώ, επέρχονται οι εξής αλλαγές στους γιατρούς:
\r\n Αντιµετωπίζεται ενιαία ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ. Ο σχεδιασµός κατανοµής του απαραίτητου για τη λειτουργία ιατρικού προσωπικού γίνεται κεντρικά, µε σκοπό την κάλυψη των κενών και κενούµενων θέσεων σε όσο το δυνατόν συντοµότερο χρονικό διάστηµα.
\r\n Επίσης, προσδιορίζεται µε σαφήνεια ότι οι θέσεις ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ προκηρύσσονται στον εισαγωγικό βαθµό επιµελητή Β΄, στον οποίο και προσλαµβάνονται.
\r\n Αυξάνεται κατά πέντε χρόνια το όριο ηλικίας για την κατάληψη θέσης επιµελητή Β΄.
\r\n Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να αποφευχθεί πιθανός αποκλεισµός γιατρών µε επάρκεια γνώσης, δεδοµένου ότι κατά τα έτη 2012 έως και 2014 δεν έγινε προκήρυξη θέσεων.
\r\n Περαιτέρω, ορίζεται ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης των ορίων ηλικίας των ιατρών για την πρόσληψη και εξέλιξή τους στο ΕΣΥ η 31η Δεκεµβρίου του έτους εντός του οποίου ο γιατρός συµπληρώνει το αντίστοιχο όριο ηλικίας.
\r\n Τίθεται προϋπόθεση για την εκ νέου υποψηφιότητα ειδικευµένων γιατρών ΕΣΥ σε θέσεις που προκηρύσσονται µέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
\r\n Κρίσεις
\r\n Με άλλη διάταξη ρυθµίζεται η λειτουργία του Συµβουλίου Προσλήψεων - Κρίσεων των ειδικευµένων γιατρών ΕΣΥ των νοσοκοµείων.
\r\n Συγκεκριµένα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της έλλειψης ορισµού εισηγητών στα Συµβούλια, εφόσον δεν είναι επαρκής ο αριθµός επιµελητών Α΄ όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκοµεία της χώρας για τη στελέχωση των Συµβουλίων Προσλήψεων – Κρίσεων.
\r\n Παρέχεται το δικαίωµα σε µόνιµους υπαλλήλους του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι κατέχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα, να αποκτούν και την ιατρική ειδικότητα χωρίς να απολύονται από την υπηρεσία τους.
\r\n Επιταχύνεται η διαδικασία χαρακτηρισµού και αποχαρακτηρισµού Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας ως άγονων και προβληµατικών , σύµφωνα µε τα εκάστοτε δεδοµένα.
\r\n Θεσπίζονται ειδικά κίνητρα, µε τη µορφή επιδοτήσεων, σε είδος ή και σε χρήµα, από τις περιφέρειες και τους δήµους στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών θέσεων των ιατρείων της περιφέρειάς τους.
\r\n Ειδίκευση
\r\n Καταργείται διάταξη του άρθρου 10 του νόμου 4316/2014 ( Α΄ 270), σύµφωνα µε την οποία, οι γιατροί, προκειµένου να ξεκινήσουν την ειδίκευσή τους, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου.
\r\n Οι γιατροί, που αποκτούν πτυχίο και καταθέτουν αίτηση για τη λίστα αναµονής στην ειδικότητα, έχουν πλέον τη δυνατότητα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να ξεκινήσουν την ειδίκευσή τους στο νοσοκοµείο επιλογής τους.
\r\n Μεγάλος αριθμός έχουν ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν ειδικότητα στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτόν, έχει µειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος αναµονής για την έναρξη της ειδίκευσης.
\r\n Η εφαρµογή της διάταξης έχει ως συνέπεια, γιατροί, που καλούνται να ξεκινήσουν την ειδικότητά τους, να αδυνατούν να το κάνουν, εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει την προαπαιτούµενη υπηρεσία υπαίθρου.
\r\n Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κενών θέσεων ειδικευοµένων, δηλαδή έλλειψη ιατρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία και µη δυνατότητα αντιµετώπισης των πολυάριθµων περιστατικών, µε δυσµενείς συνέπειες για την υγειονοµική κάλυψη του πληθυσµού και τη δηµόσια Υγεία.
\r\n Προϋπηρεσία
\r\n Η προϋπηρεσία των γιατρών και οδοντιάτρων, που µεταφέρθηκαν - µετατάχθηκαν από τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ, καθώς και των γιατρών - οδοντιάτρων που υπηρετούσαν στον ΕΟΠΥΥ και µεταφέρθηκαν - µετατάχθηκαν στο ΠΕΔΥ, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ.
\r\n Με τον τρόπο αυτό, αίρεται η υφισταµένη µεταξύ του εν λόγω ιατρικού προσωπικού και των λοιπών ειδικευµένων ιατρών του ΕΣΥ διάκριση αναφορικά µε το χρόνο της επαγγελµατικής προϋπηρεσίας τους.
\r\n Το αναγκαίο για το δηµόσιο σύστηµα Υγείας ενεργό και ειδικευµένο αυτό ιατρικό προσωπικό εντάσσεται, κατατάσσεται ενσωµατώνεται και εξελίσσεται στο δηµόσιο σύστηµα υγείας µε ίσους µε τους λοιπούς γιατρούς του ΕΣΥ όρους.
\r\n Στην αναγκαιότητα της συγκεκριμένης νοµοθετικής ρύθµισης συνηγορεί και το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των γιατρών και οδοντιάτρων, στους οποίους αφορά η ρύθµιση, προχώρησε στο κλείσιµο του ιδιωτικού του ιατρείου για να απασχοληθεί, πλήρως και αποκλειστικά, στους δηµόσιους φορείς Υγείας.
\r\n Αποκαθίσταται, επίσης, η µισθολογική µεταχείριση και µισθολογική εξέλιξη των γιατρών και οδοντιάτρων, που εντάχθηκαν στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ, εφόσον αναγνωρίζεται και υπολογίζεται ως προϋπηρεσία τους για τη χορήγηση και σε αυτούς του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, ο χρόνος που υπηρέτησαν σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης (και όχι µόνον στο ΙΚΑ).

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://iatronet.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Ζητούνται ιατροί!

\r\n Ζητούνται ιατροί!

\r\n

\r\n Τις κενές και κενούμενες θέσεις ιατρών σε Νοσοκομεία/Κέντρα Υγείας και σε δομές του ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία, προκήρυξε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης.

\r\n

\r\n Οι θέσεις θα καλυφθούν από : α) Γενικούς Ιατρούς, β) Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου, και γ) Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία.

\r\n

\r\n Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 16 Φλεβάρη 2016, ημέρα Τρίτη.

\r\n

\r\n Δείτε περισσότερα εδώ.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Συνεχίζουν γιατροί-υγειονομικοί κατά του ασφαλιστικού! Όλο το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

\r\n απεργία γιατροί

\r\n

\r\n Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να πείσουν τον κόσμο της Υγείας ότι το ασφαλιστικό δεν είναι καταστροφή, οι γιατροί και υγειονομικοί δεν πείθονται.

\r\n

\r\n Και πώς να πεισθούν άλλωστε αφού οι αλλαγές που φέρνει το ασφαλιστικό σχέδιο της κυβέρνησης οδηγεί στα …Τάρταρα τα οικονομικά των γιατρών και όχι μόνο.

\r\n

\r\n Γι αυτό και οι γιατροί μαζί με τους υπόλοιπους επαγγελματίες της Υγείας, τους φαρμακοποιούς, τους φυσικοθεραπευτές κ.α. συνεχίζουν τον αγώνα τους κατά του ασφαλιστικού.
\r\n Έπειτα από σχετική απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) όλοι οι γιατροί της χώρας θα συμμετάσχουν στη Γενική απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 4 Φεβρουαρίου 2016.

\r\n

\r\n Ταυτόχρονα γίνεται αποχή από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016. Κάθε θεραπευτική αγωγή θα αναγράφεται στην ατομική συνταγή του ιατρού, ώστε να μη διακινδυνεύσει η υγεία κανενός ασθενούς, αναφέρει ο ΠΙΣ.

\r\n

\r\n Στη συνέχεια θα γίνει Γενική Συνέλευση στις 6 Φεβρουαρίου 2016 όπου το Προεδρείο του Π.Ι.Σ. θα εισηγηθεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν προωθηθεί το σχέδιο για το ασφαλιστικό.

\r\n

\r\n Ο Π.Ι.Σ. και οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας σημειώνουν ότι «εμμένουμε στη θέση μας να παραμείνει ανεξάρτητο το ταμείο μας (ΕΤΑΑ), καθώς είναι βιώσιμο, στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης».

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Eιδικευόμενος γιατρός: Σύγχρονος είλωτας της Υγείας

\r\n Eιδικευόμενος γιατρός: Σύγχρονος είλωτας της Υγείας

\r\n

\r\n Είναι νεότεροι, είναι περισσότεροι και με μεγαλύτερη διάθεση για μάθηση και προσφορά. Είναι οι ειδικευόμενοι γιατροί που εκπαιδεύονται κι ασκούνται στα δημόσια νοσοκομεία με σκοπό να αποκτήσουν την ειδικότητα που έχουν επιλέξει, προκειμένου να αποτελέσουν τη νέα γενιά των επιστημόνων που θα τροφοδοτήσουν το σύστημα υγείας με τις δυνάμεις, τις ικανότητες και τις σύγχρονες γνώσεις τους.

\r\n

\r\n Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία, όμως, κάθε άλλο παρά ευνοούν την εκπαίδευση των νέων γιατρών. Το «πάγωμα» των διορισμών μόνιμου προσωπικού και το «κύμα» συνταξιοδοτήσεων λόγω Μνημονίων – που δεν αντιστρέφεται ουσιαστικά από τις προσλήψεις που υλοποιεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας -, σε συνδυασμό με τον τρόπο δόμησης του ΕΣΥ, μεταφέρουν δυσανάλογα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης και του βάρους λειτουργίας των νοσοκομείων στις «πλάτες» των ειδικευομένων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται περισσότερο ως «μπάλωμα» στις τεράστιες «τρύπες» του συστήματος.

\r\n

\r\n Έτσι, η καθημερινότητα του ειδικευόμενου γιατρού περιλαμβάνει:

\r\n

\r\n Ατέλειωτες ώρες δουλειάς εκτός του πλαισίου που ορίζει ο νόμος για σταθερό πρωινό ημερήσιο 7ωρο, χωρίς έρευνα και χωρίς συγκροτημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά ειδικότητα πλην του παρωχημένου διαγράμματος που όριζε το ΠΔ 415/94.
\r\n Απλήρωτη εργασία λόγω των υπεράριθμων εφημεριών, οι οποίες ξεπερνούν τις 7 ενεργές που προβλέπει η νομοθεσία, με σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις σε νέους γιατρούς και χωρίς καμία πρόνοια να τηρείται ακόμη κι αυτή η ξεπερασμένη αναλογία του 1ός ειδικευόμενου ανά 5 ασθενείς (κρεβάτια).
\r\n Έκθεση σε ευθύνες που τις περισσότερες φορές δεν αναλογούν σε γιατρούς που ακόμη εκπαιδεύονται, με αποτέλεσμα συχνά να αντιμετωπίζουν μόνοι τους περιστατικά για τα οποία δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, εκθέτοντας αντικειμενικά σε κίνδυνο τους ασθενείς και τους ίδιους που ασκούνται σε συνθήκες εξαιρετικού στρες.
\r\n Συνακόλουθη έκθεσή τους σε επαγγελματικούς κινδύνους εξαιτίας της εντατικοποίησης της εργασίας τους, καθώς: αποτελούν τους κύριους αποδέκτες της έντασης και των επιθέσεων από πλευράς των αγανακτισμένων συνοδών, ενώ έρχονται σε ακόμη μεγαλύτερη επαφή με βιολογικούς, χημικούς κ.ά. παράγοντες κινδύνου. Αξιοσημείωτα είναι τα περιστατικά ειδικευομένων με σοβαρά προβλήματα υγείας στον «Ευαγγελισμό», το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, όπου πρόσφατα ειδικευόμενοι γιατροί χρειάστηκε να νοσηλευτούν στη ΜΕΘ, έχοντας παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα υγείας όπως εγκεφαλική αιμορραγία, ανακοπή, κ.λπ.
\r\n Δεν μπορεί, τέλος, κανείς να παραλείψει την αδιαφορία, αλλά και τις απειλές με τις οποίες έρχονται κάποιες φορές αντιμέτωποι οι ειδικευόμενοι γιατροί από τους προϊσταμένους τους, όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους όπως ρεπό, εκπαίδευση, δεδουλευμένα, κ.ο.κ.
\r\n Τα προαναφερόμενα επισημαίνει, μεταξύ άλλων, σε Υπόμνημα που κατέθεσε στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, το Σωματείο Εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό» και η Επιτροπή ΕΙΝΑΠ, απευθύνοντας «κραυγή» αγωνίας για το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών, προκειμένου να γίνουν ικανοί να υπηρετήσουν με αξιώσεις τον βαρύνοντα κοινωνικό ρόλο του γιατρού.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Ιατρικά λάθη: Ποια είναι η βασική υποχρέωση του γιατρού; Τι λένε οι νομικοί

\r\n γιατροί

\r\n

\r\n Δεκάδες ιατρικά λάθη που καταγράφονται στη χώρα μας στις αίθουσες των χειρουργείων των νοσοκομείων περνούν χωρίς τιμωρία. Άλλα πάλι καταλήγουν στις αίθουσες των δικαστηρίων.

\r\n

\r\n Συχνά οι γιατροί που αποδεδειγμένα έχουν σφάλει στην αντιμετώπιση ενός ασθενούς, τιμωρούνται. Σε άλλες περιπτώσεις η δικαιοσύνη τους κρίνει αθώους γιατί δεν επαρκούν τα στοιχεία.

\r\n

\r\n Ποιο όμως είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να ακολουθεί ένας γιατρός, αλλά και να απαιτεί ένας ασθενής πριν μπει στη χειρουργική αίθουσα ώστε να είναι εξασφαλισμένος;

\r\n

\r\n Κατά τους νομικούς, βασικό στοιχείο μιας ιατρικής διαδικασίας είναι η υποχρέωση λεπτομερούς ενημέρωσης του ασθενούς.

\r\n

\r\n Οι ευθύνες του ιατρού στην περίπτωση ιατρικού λάθους

\r\n

\r\n Όπως εξηγεί στο HealthReport.gr ο δικηγόρος Τζώρτζης Ρούσσος της νομικής εταιρείας TRlawfirm: «Ο γιατρός καλείται να αποδείξει τουλάχιστον όταν διεκδικούνται χρήματα λόγω ιατρικού σφάλματος, ότι δεν ευθύνεται για ότι συνέβη στον ασθενή του.

\r\n

\r\n Από την άλλη ο ασθενής πριν μπει στο χειρουργείο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί πλήρως από τον ιατρό για όλα τα ενδεχόμενα ώστε τελικά να δώσει τη συγκατάθεση του για την επέμβαση. Αν δεν συμβούν αυτά τότε ο ιατρός θα πρέπει να καταβάλει μεγάλες αποζημιώσεις».

\r\n

\r\n Και το ζήτημα είναι πως πλέον οι ασθενείς ξεπερνούν το σκόπελο του φόβου και πολύ πιο συχνά από ότι στο παρελθόν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.

\r\n

\r\n Ο κ.Ρούσσος αναφέρει: «Όπως και να έχει πλέον οι ιατροί δεν είναι στο απυρόβλητο αφού η νομική επιστήμη έχει βρει τρόπους, ώστε να επιτυγχάνει το ζητούμενο που είναι η ηθική αποκατάσταση του ασθενούς και των συγγενών του από ιατρικά σφάλματα.

\r\n

\r\n Έτσι θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ελληνική νομοθεσία θέτει προ των ευθυνών τους ιατρούς και σε περίπτωση ιατρικών σφαλμάτων ορίζει ρητώς ότι «ο παρέχων υπηρεσίες (σ.σ. συντάκτη δηλαδή ο ιατρός) φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη παρανομίας και υπαιτιότητας του».

\r\n

\r\n Η έννοια της ελεύθερης συναίνεσης

\r\n

\r\n Σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο http://trlawfirmblog.com/, τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον εφόσον ο ασθενής δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν σχετικής εκ των προτέρων ενημέρωσής του ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Μάλιστα ο ασθενής ακόμη και αν δώσει αυτή του τη συναίνεση μπορεί να την ανακαλέσει οποτεδήποτε.

\r\n

\r\n Θα πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα δικαστήρια στέκονται ιδιαιτέρως στο θέμα της ενδελεχούς ενημέρωσης του ασθενή και αν αποδειχθεί ότι αυτή ήταν ελλιπής δεν διστάζουν να κατακεραυνώσουν με τεράστια ποσά αποζημίωσης τους παρανομούντες ιατρούς.

\r\n

\r\n Ο κ.Τζώρτζης Ρούσσος εξηγεί: «Συγκεκριμένα έχει κριθεί ότι κατά την άσκηση οποιασδήποτε φύσης ιατρικής πράξης, υφίσταται υποχρέωσή του ιατρού να ενημερώνει τον ασθενή ως προς το είδος, τους κινδύνους και τις πιθανότητες αποτυχίας της θεραπείας, που επιλέγει, κι αυτό, προκειμένου ο ασθενής, ενημερωμένος πλέον, να καταλήξει σε έγκυρη συναίνεση ως προς τη διενέργεια της ιατρικής πράξης».

\r\n

\r\n Σύμφωνα με τα πορίσματα των δικαστηρίων, η ενημέρωση του ασθενούς από τον ιατρό σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των θεραπευτικών μεθόδων και πρακτικών και τους πιθανούς κινδύνους επιπλοκών, συνιστά δικαίωμα αυτού και αντίστοιχη υποχρέωση του ιατρού, ώστε να μπορεί να λαμβάνει ελεύθερα τις αποφάσεις του για την υποβολή του στις μεθόδους και πρακτικές αυτές ή όχι.

\r\n

\r\n «Αν παραβιαστεί αυτή η υποχρέωση που σημαίνει ταυτόχρονα και παράκαμψη των δικαιωμάτων του ασθενούς , τότε για τα δικαστήρια υπάρχει νόμιμος λόγος ευθύνης προς αποζημίωση του ασθενούς, σε περίπτωση επέλευσης βλάβης στη σωματική και ψυχική υγεία του ασθενούς» καταλήγει ο κ.Ρούσσος.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Οι γιατροί μεταξύ ανεργίας και μετανάστευσης - Πάνω από 7.000 έχουν εγκαταλείψει την χώρα τα τελευταία 6 χρόνια

\r\n Οι γιατροί μεταξύ ανεργίας και μετανάστευσης - Πάνω από 7.000 έχουν εγκαταλείψει την χώρα τα τελευταία 6 χρόνια

\r\n

\r\n Χτυπάει κόκκινο η ανεργία στην ιατρική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας στους τρεις γιατρούς είναι άνεργος ή υποαπασχολείται, ενώ 7.340 γιατροί της Αθήνας έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια.
\r\n Τα δραματικά αυτά στοιχεία διατυπώθηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε ο ΙΣΑ το περασμένο Σάββατο, με θέμα «Νέοι γιατροί παρόν και μέλλον».
\r\n Η πρόθεση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι να δώσει μάχη για την επίλυση των κρίσιμων προβλημάτων των νέων γιατρών που μαστίζονται από την υποαπασχόληση και την ανεργία, τονίστηκε στο πλαίσιο ημερίδας.
\r\n Δεκάδες νέοι γιατροί παρακολούθησαν την εκδήλωση και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα που τους απασχολούν. Όπως επισημάνθηκε, ο πληθωρισμός, κυρίως των νέων γιατρών, και η εξαιρετικά μικρή απορροφητικότητα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δημιουργεί ασφυκτικά προβλήματα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς.
\r\n Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στο πλαίσιο της ημερίδας:
\r\n Ανεργία
\r\n Η ανεργία των γιατρών στην Ελλάδα έχει ανέλθει σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς το 27,50% των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι. Συγκεκριμένα, το 11,48% είναι άνεργοι και το 16,02% είναι υποαπασχολούμενοι, δηλαδή 7.000 γιατροί σε σύνολο 27.500 εγγεγραμμένων είτε είναι άνεργοι είτε υποαπασχολούνται στο επάγγελμά τους.
\r\n Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, 3.821 γιατροί είναι επισήμως άνεργοι, ενώ από αυτούς δικαίωμα επιδόματος ανεργίας έχουν αυτή τη στιγμή οι 1.259, οι οποίοι λαμβάνουν περίπου 360 ευρώ τον μήνα.
\r\n Την ίδια ώρα, η αναλογία γιατρών και πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 6,1 ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 3,3 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους.
\r\n Μετανάστευση:
\r\n Τα τελευταία έξι χρόνια, 7.340 γιατροί έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα, με βάση τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μόνο από τον ΙΣΑ. Εξ αυτών, οι 5.406 μετανάστευσαν αναζητώντας εργασία από το 2011 και μετά.
\r\n Μέχρι το 2009, η φυγή των γιατρών αφορούσε κυρίως τους αποφοίτους ιατρικών σχολών που ολοκλήρωναν το αγροτικό τους. Από το 2010, η κατάσταση άλλαξε και εκτινάχθηκε κυρίως ο αριθμός των ειδικευμένων γιατρών.
\r\n Γεωγραφική κατανομή
\r\n Σε ό,τι αφορά την γεωγραφική κατανομή των ιατρών στην Ελλάδα, το 46% του ιατρικού δυναμικού βρίσκεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
\r\n Δεύτερη έρχεται η Κεντρική Μακεδονία, με ποσοστό γύρω στο 17%.
\r\n Στην τρίτη θέση, με ποσοστά λίγο πάνω του 15% κατατάσσεται η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Κρήτη.
\r\n Την ίδια στιγμή, σε άλλες περιοχές ο αριθμός των γιατρών είναι σημαντικά μικρότερος. Στην Στερεά Ελλάδα, όπου κατοικεί το 8% του πληθυσμού, δραστηριοποιείται μόλις το 3% των γιατρών, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου τα ποσοστά κυμαίνονται κάτω του 2%.
\r\n Σχολιάζοντας τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε ότι:
\r\n «Αντιμετωπίζουμε μια παράλογη στρέβλωση που αποδεικνύει περίτρανα την αδυναμία της κεντρικής εξουσίας όλα αυτά τα χρόνια να χαράξει μια βιώσιμη και αποτελεσματική πολιτική υγείας. Την ώρα που υπάρχει υπερπληθώρα νέων γιατρών που μαστίζονται από την ανεργία, το σύστημα υγείας καταρρέει από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα δεκάδες νομοί της χώρας είναι ακάλυπτοι από βασικές ειδικότητες και οι κάτοικοί τους είναι στο έλεος του Θεού. Και αυτό ενώ οι νέοι γιατροί μας μαστίζονται από την ανεργία και εξαναγκάζονται να αναζητήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό όπου και διαπρέπουν. Ζητούμε να ανοίξουν εδώ και τώρα οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ, για όλους τους γιατρούς που το επιθυμούν. Ο ΙΣΑ θα δώσει μάχη για να στηρίξει τους νέους γιατρούς και να τους διασφαλίσει τις συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο».
\r\n Ομιλητές στην ημερίδα ήταν οι:
\r\n Α. Παπανικολάου (Η ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα), Ι. Καλλιάτσος (Συνθήκες εργασίας και θέματα ηθικής δεοντολογίας), Γ. Μαρίνος (Οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων γιατρών), Ι. Γαλανόπουλος (Η επιλογή της εργασίας στο εξωτερικό για τους νέους γιατρούς), Π. Ψυχάρης, (Οργάνωση των Πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας), Φ. Πατσουράκος (Η βελτίωση λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ), Μ. Γαγγάδη (Η οδύσσεια των επικουρικών γιατρών), Μ. Κλωνιζάκης (Τα προβλήματα των νέων ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών), Ι. Τζάνος (Ειδικευόμενοι γιατροί: χρονίζοντα προβλήματα απαιτούν λύσεις)
\r\n Στη συνέχεια το λόγο πήραν νέοι γιατροί που συμμετείχαν στο συνέδριο και οι οποίοι μίλησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

\r\n

\r\n
\r\n Πηγή: http://www.onmed.gr/

\r\n

Εξαρτάται η απόδοση των γιατρών από την καταγωγή;

\r\n Εξαρτάται η απόδοση των γιατρών από την καταγωγή;

\r\n

\r\n Έχει παρατηρηθεί πως γκρουπ γιατρών με συγκεκριμένη καταγωγή μπορεί να έχει διαφορετική απόδοση από κάποιο άλλο. Εξαρτάται όμως άραγε η απόδοση των γιατρών από την καταγωγή και αν ναι ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες; Μια έκθεση που εκπονήθηκε από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του τμήματος Προόδου της Ιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (CAMERA) του Plymouth University, εξέτασε τους παράγοντες από τους οποίους μπορεί να εξαρτάται η διαφορετική απόδοση γιατρών από μια δημογραφική ομάδα σε σχέση με κάποια άλλη, στην ίδια περίπτωση. Η ταχεία μελέτη, ανέλυσε 39 επιστημονικές εργασίες και 29 άλλες πηγές πληροφοριών. Τα ευρήματά της υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τα διαφορετικά επίπεδα στην απόδοση μεταξύ των διαφόρων δημογραφικών ομάδων. Η έρευνα δείχνει ότι η εξήγηση είναι πιθανό να αφορά πολλούς παράγοντες, όπως είναι η διαφορετική γλώσσα, η κοινωνικότητα σε ατομικό επίπεδο, και ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και της κουλτούρας που επικρατεί στους διαφορετικούς οργανισμούς. Επικεφαλής της έκθεσης ήταν η Δρ. Σαμ Ρίγκαν Ντε Μπερ, διευθύντρια του CAMERA στο Πανεπιστήμιο του Plymouth. «Το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για το ιατρικό επάγγελμα. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που επιτρέπει σε κάποια δημογραφική ομάδα να αποδίδει καλύτερα ή χειρότερα στην ίδια εκπαίδευση, από μια άλλη ομάδα. Αν και οι λόγοι για τη διαφορά στην απόδοση των γιατρών, είναι πολύπλοκοι και ποικίλοι, έχουμε εντοπίσει ότι οι εκπαιδευτές βρίσκονται στην κατάλληλη θέση προκειμένου να αναπτύξουν και την αξιολογήσουν τις κατάλληλες δομές υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης”. Και συνέχισε: «Καθώς επιδιώκουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση ανθρώπων από διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα στην ιατρική επιστήμη, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αποσαφηνίσουμε το ζήτημα της διαφορετικής απόδοσης προκειμένου να ανεβάσουμε τον πήχη». Το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο, εκπόνησε την έρευνα ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος με στόχο την καλύτερη κατανόηση της ύπαρξης της διαφοράς στην απόδοση. Ένας ακόμα σκοπός του προγράμματος ήταν να βρεθούν και οι τρόποι με τους οποίους θα μετριαστεί το φαινόμενο. Η συγκεκριμένη έκθεση, βοήθησε τους υπεύθυνους του Συμβουλίου να εντοπίσουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα αλλά εντόπισε και πιθανούς παράγοντες στους οποίους θα έπρεπε να εστιαστεί η μελλοντική ευρύτερη έρευνα.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://life2day.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Γιατρός "μαϊμού" σε νοσοκομείο της Αθήνας χειρουργούσε ανενόχλητος επί χρόνια...

\r\n

\r\n

\r\n Σοκ προκαλεί το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής για την περίπτωση ενός 47χρονου που υποτίθεται κατείχε πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης με βάση το οποίο είχε ολοκληρώσει ειδικότητα χειρουργού στην Ελλάδα και είχε διοριστεί στο ΕΣΥ... Ο 47χρονος Έλληνας αποδείχτηκε χωρίς πτυχίο και όταν ένιωσε τον κλοιό να σφίγγει γύρω του, στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε παραίτηση για "προσωπικούς λόγους" και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση...

\r\n

\r\n Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να κοροϊδέψει επί 15 τουλάχιστον χρόνια τους πάντες και μάλιστα να καταλάβει θέση διευθυντού σε χειρουργικό τμήμα νοσοκομείου της πρωτεύουσας. Κι ενώ είχε πραγματικά παρακολουθήσει και ολοκληρώσει ειδικότητα γενικής χειρουργικής στην Ελλάδα, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καταφέρει να πάρει το πτυχίο της Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης στην Ιταλία.

\r\n

\r\n Οι ελεγκτές δημόσιας Υγείας και η ΕΛΑΣ μάλιστα έχουν στα χέρια τους την βεβαίωση από το ιταλικό πανεπιστήμιο ότι ο εν λόγω κύριος δεν έλαβε ποτέ πτυχίο παρότι εγγράφη στην Ιατρική Σχολή το 1987 αλλά δεν έδωσε ποτέ ούτε ένα μάθημα μέχρι το 2004 οπότε και τον διέγραψαν από τους καταλόγους των φοιτητών.

\r\n

\r\n Ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής με τον οποίο έχει επικοινωνήσει η εφημερίδα δήλωσε ότι "μετά τον διευθυντή του Νοσοκομείου Σκύρου που απεδείχθει πέρσι χωρίς πτυχίο, τώρα έρχεται και δεύτερη παρόμοια περίπτωση..." Και πρόσθεσε ότι έχουν ασκήσει κατά του 47χρονου πειθαρχική και ποινική δίωξη".

\r\n

\r\n Αλλά -όλως τυχαίως- την ημέρα που έφτασε στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν η απάντηση από το Προξενείο της Ελλάδας στην Νάπολη, ότι δεν είναι πτυχιούχος Ιατρικής, δήλωσε παραίτηση και εξαφανίστηκε.

\r\n

\r\n Μάλιστα ο κ. Ρακιντζής εκφράζει τον φόβο ότι με τον έλεγχο που διενεργείτα,ι ίσως βρεθούν κι άλλες παρόμοιες περιπτώσεις...

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/ 

\r\n

\r\n  

\r\n

Τελικά το φακελάκι ...ποτέ δεν πεθαίνει

\r\n

\r\n

\r\n Ισχυρό «DNA» παρουσιάζει η διαφθορά στην Υγεία, με το «φακελάκι» ή το «δωράκι» να θεωρείται αναμενόμενο ή ακόμη και φυσική διαδικασία! Πανελλαδική έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες ασθενείς αναγκάζονται να καταβάλλουν «φακελάκι» ακόμη και σε γιατρούς των Κέντρων Υγείας της χώρας!
\r\n Η ίδια έρευνα καταδεικνύει ότι το φακελάκι είναι ανεξάρτητο από το επίπεδο εκπαίδευσης και την οικονομική κατάσταση. Αντίθετα, η ηλικία και οι φίλοι φαίνεται να επηρεάζουν την ...διάθεσή μας για «φακελάκι». Για παράδειγμα η πιθανότητα κάποιος ασθενής ηλικίας μέχρι 29 ετών να έχει προσφέρει κάποιο χρηματικό δώρο σε γιατρό Κέντρου Υγείας στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι 40,5%.
\r\n Αλλά και κάποιος ασθενής που διαφωνεί απόλυτα με την πρόταση, «Φίλοι και γνωστοί που είναι πολύ σημαντικοί για εμένα πιστεύουν ότι πρέπει να προσφέρουμε χρηματικό δώρο σε γιατρούς δημόσιας υγείας», δηλαδή δεν παρακινείται ιδιαίτερα από τον κοινωνικό του περίγυρο να προσφέρει κάποιο χρηματικό δώρο, έχει πιθανότητα να έχει προσφέρει ο ίδιος κάποιο χρηματικό δώρο σε γιατρό Κέντρου Υγείας ίση με 23,3%.
\r\n Ενώ κάποιος ασθενής που συμφωνεί απόλυτα με την παραπάνω πρόταση, έχει σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει προσφέρει και ο ίδιος κάποιο χρηματικό δώρο σε σύγκριση με κάποιον ασθενή που διαφωνεί απόλυτα και η πιθανότητα αυτή είναι 50%.
\r\n Τα παραπάνω στοιχεία για την ....παράδοση που ονομάζεται «φακελάκι» περιλαμβάνεται στην Πανελλαδική Έρευνα για τον ρόλο των Κέντρων Υγείας στις τοπικές κοινωνίες, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον ομότιμο Καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Πανά. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

‘’Μαχαίρι’’ από τις φαρμακοβιομηχανίες στις συμμετοχές γιατρών στα συνέδρια

\r\n

\r\n

\r\n Περιορίστηκαν τα κονδύλια που πλέον διαθέτουν οι φαρμακοβιομηχανίες για τη συμμετοχή γιατρών στα ιατρικά συνέδρια. Αιτίες η κρίση και οι αυστηρότεροι όροι που έχει θέσει ο ΕΟΦ.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n IATRONET.GR

\r\n

\r\n Μεγάλο "κούρεμα" έχει πέσει στα κονδύλια που πλέον διαθέτουν οι φαρμακοβιομηχανίες για τη συμμετοχή γιατρών στα ιατρικά συνέδρια ανά τον κόσμο. Γεγονός που αποτελεί, αφενός απόρροια της κρίσης που τις πλήττει και αφετέρου των αυστηρότερων όρων που έχει θέσει ο ΕΟΦ -από φέτος- προκειμένου να ξεδιαλύνει το "ομιχλώδες" αλισβερίσι που έχουν οι εταιρείες με τους ιατρούς, θεωρώντας ότι τα ιατρικά συνέδρια αποτελούν και έναν έμμεσο μέτρο πίεσης για συνταγογράφηση συγκεκριμένων σκευασμάτων.

\r\n

\r\n Εκτιμήσεις αναφέρουν, ότι σήμερα, από το σύνολο των 70.000 γιατρών που υπάρχουν στην Ελλάδα -συμπεριλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες- περίπου 7.000 παρακολουθούν συνέδρια, το κόστος των οποίων μπορεί να είναι από 250 ευρώ (για παράδειγμα συνέδριο στη Κύπρο) έως και 60.000 ευρώ (για συνέδριο στη Βραζιλία). Η άποψη των φαρμακοβιομηχανιών είναι ότι στην προσπάθεια εξασφάλισης για τον Έλληνα ασθενή των απαραίτητων και τελευταίων θεραπειών η επιμόρφωση του ιατρικού δυναμικού καθίσταται εξαιρετικά σημαντική, καλύπτοντας επί της ουσίας το κενό του κράτους.

\r\n

\r\n Αναλυτικότερα, παράγοντας που απασχολείται σε πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία, μας ανέφερε ότι ενώ προ του 2010, το budget για τη συμμετοχή των ιατρών στα ιατρικά συνέδρια μπορεί να έφθανε και το 7% των λειτουργικών της εξόδων, σήμερα ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός έχει κοπεί 100%. Επίσης, γιατρός μας είπε ότι λόγω της κρίσης, έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις συνεδρίων, όπου φαρμακοβιομηχανίες συνεργάζονται μεταξύ τους για την κάλυψη του σχετικού εξόδου. Όπως για παράδειγμα πρόκειται να συμβεί σε ένα συνέδριο καρδιολογίας στην Αμερική, όπου μόνο το κόστος συμμετοχής σε αυτό είναι 1.500 δολάρια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή που θα συμμετάσχει στο συνέδριο, το σύνολο των εξόδων που θα έχει -κόστος συμμετοχής, αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή- θα καλυφθούν από τρεις εταιρείες.

\r\n

\r\n Την ίδια στιγμή ο ΕΟΦ, από φέτος, έχει ορίσει ότι ένας γιατρός μπορεί πλέον να συμμετέχει σε τρία συνέδρια στο εξωτερικό -εκ των οποίων το ένα υπερατλαντικό- και σε πέντε συνέδρια στην Ελλάδα. Αριθμός που δύσκολα πια καλύπτεται από τις εταιρείες Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η κάθε εταιρεία που θέλει να στείλει έναν γιατρό σε συνέδριο -είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος- θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια κρατική αρχή όλα τα απαραίτητα έγγραφα (όπως δήλωση συμμετοχής), καθώς και το κόστος αυτού, προκειμένου να εγκριθεί ή να απορριφθεί. Από την άλλη, ο γιατρός είναι υποχρεωμένος με την ολοκλήρωση του συνεδρίου να καταθέσει στον ΕΟΦ το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

\r\n

\r\n Δέσποινα Καραγιαννοπούλου

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

Δείτε πως θα αλλάξει η ιατρική σε 10 χρόνια!

\r\n ΥΓΕΙΑ

\r\n

\r\n Ένα τελείως διαφορετικό επάγγελμα φαίνεται ότι θα κάνουν σε λίγα χρόνια οι γιατροί.

\r\n

\r\n Η σύγχρονη τεχνολογία έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται πως θα επηρεάσει καθοριστικά και την άσκηση της ιατρικής επιστήμης.

\r\n

\r\n Ήδη άλλωστε τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έχουν διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διάγνωση των ασθενειών ενώ σε αρκετές περιπτώσεις «λύνουν» και τα χέρια των γιατρών.

\r\n

\r\n Ωστόσο η καθιέρωση σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων στον τομέα της Υγείας ανοίγει και πολλά ζητήματα ηθικής αφού είναι άγνωστο τελικώς εάν ελέγχονται ή αξιολογούνται από αρμόδιους φορείς.
\r\n Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα υπάρχουν περίπου μισό εκατομμύριο application για smart phones τα οποία προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες όπως μετρήσεις τιμών σακχάρου, πίεσης κλπ

\r\n

\r\n κινητά

\r\n

\r\n Όμως σύμφωνα με τον καθηγητή και Διευθυντή του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Νίκο Μανιαδάκη, τα application της υγείας δεν έχουν αξιολογηθεί από κανέναν, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού.

\r\n

\r\n Ο κ.Μανιαδάκης προβλέπει μάλιστα ότι πολύ σύντομα πολλές υπηρεσίες θα προσφέρονται μέσω τέτοιων υπηρεσιών ενώ ήδη υπάρχουν συστήματα που πραγματοποιούν μετρήσεις σε 24ωρη βάση και μεταφέρουν αυτομάτως τις σχετικές πληροφορίες στο γιατρό.

\r\n

\r\n υγεία

\r\n

\r\n Και όσοι δε σχετίζονται με την τεχνολογία φαίνεται ότι θα δυσκολευτούν στο μέλλον να ανταπεξέλθουν τόσο εάν είναι γιατροί όσο κι αν είναι ασθενείς. Άλλωστε ήδη μεγάλοι κολοσσοί όπως οι google, έχουν ανακοινώσει ότι πραγματοποιούν μελέτες για να κάνουν «ανοίγματα» στον τομέα της υγείας.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://healthreport.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Ανοιχτή πρόσκληση σε νέους επιστήμονες από διακεκριμένο Έλληνα καθηγητή καρδιολογίας

\r\n Ανοιχτή πρόσκληση σε νέους επιστήμονες από διακεκριμένο Έλληνα καθηγητή καρδιολογίας

\r\n

\r\n Την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με πολλές προοπτικές για κλινική εκπαίδευση και λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα, δίνει σε αριστούχους νέους επιστήμονες από την Ελλάδα, ο καθηγητής καρδιολογίας Γιάννης Χατζηζήσης.

\r\n

\r\n y.xatzizisisΜετά από μια πολύ παραγωγική θητεία στο Brigham and Women’s Hospital της Ιατρικής Σχολής του Harvard, όπου τιμήθηκε ως ο καλύτερος ερευνητής καρδιαγγειακής ιατρικής, ο κ. Χατζηζήσης, από τις αρχές Σεπτεμβρίου βρίσκεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Nebraska των ΗΠΑ, όπου πήρε θέση Καθηγητή Καρδιολογίας. Εκεί, ως ειδικός καρδιολόγος ασκεί κλινική επεμβατική καρδιολογία και μη επεμβατική καρδιαγγειακή απεικόνιση (καρδιακή μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία καρδιάς και υπερηχοκαρδιογραφία), ενώ παράλληλα διευθύνει το Cardiovascular Biology and Biomechanics Laboratory, το οποίο και ίδρυσε, λαμβάνοντας χρηματοδότηση ύψους 2 εκ. δολαρίων.

\r\n

\r\n Όπως επισημαίνει ο καθηγητής στη σελίδα του στο facebook, στόχος του είναι το εργαστήριο αυτό να αποτελέσει κέντρο αριστείας στο οποίο γιατροί, μηχανικοί και βιολόγοι θα συγκλίνουν άρρηκτα συνδεδεμένοι, για την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χατζηζήσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για διδακτορικό ή μεταδιδακτορική έρευνα, να επικοινωνήσει μαζί του στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή στο κινητό 857 234 2604.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

\r\n

Οι μισοί Ελληνες γιατροί θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα μας

\r\n ΠΙΝΑΚΑΣ

\r\n

\r\n Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου. Δεκάδες ασθενείς περιμένουν να εξεταστούν. Το ενδεχόμενο κάποιος ασθενής ή συνοδός του να εκνευριστεί και να υπάρξει «θερμό» επεισόδιο, υπαρκτό. Και επιπλέον θα πρέπει να ανεχθεί εξευτελιστικά σχόλια ή κουτσομπολιά συναδέλφων του. Αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα βιώνουν πολλοί γιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται στη χώρα μας. Ενας στους δύο δηλώνει καθόλου ή λίγο ευχαριστημένος από τη δουλειά του και έτοιμος να αναζητήσει καλύτερες συνθήκες στο εξωτερικό. Ενας στους τρεις έχει υποστεί εξευτελιστικά σχόλια σε σχέση με τη δουλειά του και τουλάχιστον ένας στους δύο έχει γίνει στόχος φημών και κουτσομπολιού.

\r\n

\r\n κλικ στην εικόνα

\r\n

\r\n ΠΙΝΑΚΑΣ

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Το bullying και οι διακρίσεις στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα εξετάζει μελέτη που σχεδίασε το Greek Medical Association UK (Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Ηνωμένου Βασιλείου) σε συνεργασία με την ερευνήτρια Εφη Σίμου στον Τομέα Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, και διενεργήθηκε με τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από τον Δεκέμβριο 2014 έως τον Μάρτιο 2015. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.339 γιατροί -κυρίως- και νοσηλευτές. Το 31,9% εργάζεται στο ΕΣΥ, το 33,1% σε ιδιωτικό νοσοκομείο και το 25% σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Το 44,3% των συμμετεχόντων δήλωσε «καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο» για τις προοπτικές του επαγγέλματός του, το 44,2% δήλωσε «αρκετά ικανοποιημένο» και «πολύ ικανοποιημένο» το 11,5%. Τουλάχιστον ένας στους δύο θα έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο αναζήτησης εργασίας σε άλλη χώρα: το 30,3% είναι «πολύ θετικό» σε αυτό το ενδεχόμενο και το 26,3% «αρκετά». Την ιδέα αυτή απορρίπτει μόνο ένας στους έξι που συμμετείχαν στην έρευνα (15,2%). Υψηλό είναι και το ποσοστό όσων θα ήθελαν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση (54%).

\r\n

\r\n Περίπου οι μισές γυναίκες γιατροί που συμμετείχαν στη μελέτη αισθάνονται ότι δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες συναδέλφους τους κατά τη λήψη ειδικότητας. Συγκεκριμένα, το 31% απάντησε στη σχετική ερώτηση, ότι «θα μπορούσε να είναι και καλύτερα» και το 17,2% ξεκάθαρα ότι δεν είχε τις ίδιες ευκαιρίες. Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα στις χειρουργικές ειδικότητες όπου μόλις το 28,8% είπε ότι είχε τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες συναδέλφους.

\r\n

\r\n Ενας στους τρεις άνδρες (34,2%) και δύο στις πέντε γυναίκες (42,2%) δήλωσαν ότι έχουν βιώσει εκφοβισμό κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους απασχόλησης. Σεξουαλική παρενόχληση έχει υποστεί το 9% των ανδρών και το 34,2% των γυναικών, ενώ στόχος φημών και κουτσομπολιών έχει βρεθεί το 50,4% των ανδρών και το 58,6% των γυναικών. Εξευτελιστικά σχόλια και γελοιοποίηση για τη δουλειά δέχθηκε το 30% των ανδρών και το 35,4% των γυναικών και «αποκλεισμό» έχει αισθανθεί το 28,5% των ανδρών και το 34,5% των γυναικών. Η μελέτη καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς υποστηρικτικοί μηχανισμοί στις περιπτώσεις αυτές: δύο στους δέκα δηλώνουν ότι δεν είχαν υποστήριξη και οι υπόλοιποι έλαβαν περιστασιακά υποστήριξη κυρίως από συναδέλφους.

\r\n

\r\n Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης ο πρόεδρος του Greek Medical Association UK διδάκτορας στο Imperial College of London Γρηγόρης Μακρής σημειώνει «σε κανένα χώρο εργασίας οι σεξουαλικές διακρίσεις και το “bullying” δεν θα έπρεπε να γίνονται ανεκτά και ιδιαίτερα σε έναν ευαίσθητο και νευραλγικό χώρο όπως αυτός της υγείας όπου συμπεριφορές τέτοιου τύπου μεταξύ συναδέλφων θα μπορούσαν πολύ εύκολα να μεταδοθούν στη σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενή». Και συνεχίζει, «η μελέτη μας δεν αποσκοπεί να καταγράψει με ακρίβεια χιλιοστού το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Παρ’ όλα αυτά πιστεύουμε ότι μπορεί και θα έπρεπε να λειτουργήσει σαν εφαλτήριο για το υπουργείο Υγείας και τους Ιατρικούς και Νοσηλευτικούς Συλλόγους ώστε να ερευνήσουν περαιτέρω το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της γενικότερης ανάγκης για την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης στα ελληνικά νοσοκομεία. Οτιδήποτε λιγότερο δείχνει απλώς αδιαφορία και συνενοχή σε μία κατάσταση που προσβάλλει όλους μας».

\r\n

\r\n ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

Στο στόχαστρο της εφορίας και πάλι οι γιατροί! Ξεκινά σαφάρι ελέγχων

\r\n Στο στόχαστρο της εφορίας και πάλι οι γιατροί! Ξεκινά σαφάρι ελέγχων

\r\n

\r\n Μπορεί σύντομα στα ιατρεία όλης της χώρας να εγκατασταθούν μηχανήματα λήψης πιστωτικών καρτών, μέχρι τότε όμως τα αρμόδια οικονομικά όργανα αναμένεται να σαρώσουν την αγορά για να διαπιστώσουν τυχόν φορολογικές παραβάσεις από τους γιατρούς.

\r\n

\r\n Το σαφάρι των ελέγχων δεν είναι τυχαίο καθώς το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως το ιατρικό προσωπικό της χώρας μπήκε για τα καλά στο μικροσκόπιο των αρχών μετά και την αποκάλυψη ορισμένων μεμονωμένων περιπτώσεων πλουτισμού.

\r\n

\r\n Ο Ρακιντζής και οι …παλιές υποθέσεις

\r\n

\r\n Το κλίμα σε βάρος των γιατρών ενισχύθηκε τα τελευταία 24ωρα μετά και τις τοποθετήσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή περί ακραίων φαινομένων διαφθοράς στον ιατρικό χώρο.
\r\n Ωστόσο οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κ.Ρακιντζής είναι αρκετά παλαιές και τοποθετούνται στην τελευταία δεκαετία.

\r\n

\r\n Χαρακτηριστικό είναι πως οι 32 γιατροί που βρέθηκαν σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο να κάνουν αντί για επεμβάσεις σκωληκοειδίτιδας, πλαστικές αισθητικές επεμβάσεις ακόμη και σε μοντέλα, είναι περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου 10 χρόνια.

\r\n

\r\n Το ελαφρυντικό που είχε χρησιμοποιηθεί τότε είναι πως ορισμένες κλινικές δικαιούνται να πραγματοποιούν και επεμβάσεις αισθητικού χαρακτήρα για εκπαιδευτικούς λόγους, κάτι που το προβλέπει και ο νόμος.

\r\n

\r\n Αντίστοιχα και η περίπτωση του γιατρού που φέρεται να παρέθεσε πλαστό πτυχίο του Μαγκντί Γιακούμπ ώστε να γίνει καρδιοχειρουργός, ανήκει επίσης στο παρελθόν και περίπου 8 χρόνια πίσω.

\r\n

\r\n Η οικονομική πραγματικότητα στα ιατρεία

\r\n

\r\n Παρ αυτά το κλίμα ενισχύθηκε σε βάρος του ιατρικούς σώματος δεδομένης και της αρχικής άρνησης του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας να δεχθεί τη χρήση πιστωτικών καρτών που επιδιώκει να επιβάλει σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες το υπουργείο Οικονομικών.

\r\n

\r\n Πληροφορίες του HealthReport.gr αναφέρουν πως για τους επόμενους δύο μήνες τουλάχιστον, το ΣΔΟΕ αλλά και οι οικονομικές υπηρεσίες θα σαρώσουν τα ιατρεία ειδικά στις κεντρικές και λεγόμενες… εύπορες περιοχές ώστε να εντοπίσουν οικονομικές παραβάσεις πριν τη χρήση των πιστωτικών καρτών που θα συμβάλουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

\r\n

\r\n Να σημειωθεί ωστόσο ότι τα περισσότερα ιατρεία λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και των καθυστερήσεων αποπληρωμής του ΕΟΠΥΥ, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά πυκνά όλοι τα επίσημα ιατρικά όργανα, ενδεικτικά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας, κάνουν εκκλήσεις για αποπληρωμή των οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ ώστε να μη μπουν λουκέτα στα ιατρεία και τα εργαστήρια.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Η διαφθορά στην Υγεία και και τον δημόσιο τομέα καλά κρατεί

\r\n

\r\n

\r\n Η διαφθορά καλά κρατεί, σύμφωνα με όσα έδωσε στην δημοσιότητα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής. Κάποιοι γιατροί παρουσιάζονται αμετανόητοι και ζημιώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία κάνοντας αισθητικές επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία.

\r\n

\r\n Όπως ανέφερε την Πέμπτη ο κ. Ρακιντζής, το κόστος φτάνει τα 33 δισ. ευρώ ετησίως, κι άρα αν επί 10 χρόνια δεν είχαμε φαινόμενα διαφθοράς, θα είχε εκλείψει το δημόσιο χρέος της χώρας.

\r\n

\r\n της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

\r\n

\r\n Λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως εξήγησε ο κ. Ρακιντζής, έχουν μειωθεί τα φαινόμενα διαφθοράς και τα "φακελάκια". Ενώ πριν από την οικονομικη κρίση, γιατροί ζητούσαν από τους ασθενείς ακόμα και 5.000 ευρώ.

\r\n

\r\n Πλην όμως υπάρχουν ακόμα γιατροί που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς που επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Χαρακτηριστικά ο κ. Ρακιντζής θύμισε την υπόθεση χειρουργού που κατάφερε να προαχθεί σε καρδιοχειρουργό προσκομίζοντας πλαστή συστατική επιστολή του σερ Μαγκντί Γιακούμπ.

\r\n

\r\n Εξάλλου, σε μεγάλο κρατικό νοσοκομείο αποκαλύφθηκε ότι σε μέσα σε έξι μήνες 32 χειρουργοί εξυπηρετούσαν την ιδιωτική πελατεία τους κάνοντας εκατοντάδες αισθητικές επεμβάσεις τις οποίες δήλωναν ως επείγοντα περιστατικά!

\r\n

\r\n Ενώ σε μια άλλη περίπτωση, γιατρός δημόσιου νοσοκομείου διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο κι όταν τον έπιασαν επ΄αυτοφόρω, δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι βρίσκεται στο χώρο όχι για άσκηση του επαγγέλματός του, αλλά γιατί γιορτάζει τα γενέθλιά του και ότι οι παρευρισκόμενοι είναι συγγενείς και φίλοι που ήρθαν για να του ευχηθούν!

\r\n

\r\n Ο Γενικός Επιθεωρητής, πρότεινε την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για να διαπιστωθεί ποιοι νόμοι είναι σε ισχύ και ποιοι είναι ανενεργοί. Με αυτό τον τρόπο, διευκρίνισε, θα έχουμε ασφάλεια Δικαίου, που αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα της διαφάνειας.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

\r\n

Αλλάζει το τέλος επιτηδεύματος

\r\n

\r\n

\r\n Στο χειρουργικό κρεβάτι βάζει το υπουργείο Οικονομικών το τέλος επιτηδεύματος. Στο όνομα της ενίσχυσης της φορολογικής δικαιοσύνης ετοιμάζεται να χαρακτηρίσει το τέλος επιτηδεύματος ως φόρο και να το αυξήσει για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις δηλώνουν υψηλότερο εισόδημα με παράλληλο μηδενισμό του για όσους έχουν ανενεργό μπλοκάκι ή επιχείρηση και μείωσή του για όσους δηλώνουν χαμηλό εισόδημα.
\r\n Πώς θα γίνει αυτό; Με τον συνυπολογισμό του τέλους επιτηδεύματος στο φόρο εισοδήματος που καλούνται να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για τον υπολογισμό του λεγόμενο πραγματικού φορολογικού συντελεστή όπου το σύνολο του φόρου υπολογίζεται ως ποσοστό του εισοδήματος που δηλώνεται. Ας το δούμε πρακτικά.
\r\n Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που δηλώνει καθαρό εισόδημα 5.000 ευρώ πληρώνει φόρο εισοδήματος 1.300 ευρώ (26%). Πληρώνει, όμως, και τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.950 ευρώ. Έτσι, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τον συγκεκριμένο ελεύθερο επαγγελματία είναι 39% (αυτό είναι το ποσοστό του εισοδήματος που παίρνει η εφορία με το άθροισμα φόρου εισοδήματος και τέλους επιτηδεύματος).
\r\n Αντίστοιχα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που δηλώνει καθαρό εισόδημα 40.000 ευρώ καλείται να καταβάλει φόρο εισοδήματος 10.400 ευρώ καθώς και τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ. Έτσι, ο συνολικός φόρος που καλείται να πληρώσει ανέρχεται σε 11.050 ευρώ. Έτσι, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για το συγκεκριμένο επαγγελματία υπολογίζεται σε 27,6%, δηλαδή πολύ κοντά στον ονομαστικό φορολογικό συντελεστή που ισχύει για το τμήμα του καθαρού εισοδήματος έως 50.000 ευρώ.
\r\n Στην πράξη, αυτό που έρχεται είναι μια κλίμακα υπολογισμού του τέλους επιτηδεύματος που το τέλος θα αυξάνεται όσο αυξάνεται και το ύψος του καθαρού εισοδήματος του φορολογούμενου. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το ύψος των φορολογικών εσόδων που θα συνεχίσει να φέρνει στα κρατικά ταμεία το τέλος επιτηδεύματος. Το ποσό που εισπράττεται κάθε χρόνο από το τέλος επιτηδεύματος είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ και αυτό το ποσό θα συνεχίσει να εισπράττεται.
\r\n Να σημειωθεί ότι εκτός από εισπρακτικούς λόγους, το τέλος επιτηδεύματος επιβλήθηκε το 2011 και ως κίνητρο για να κλείσουν οι φορολογούμενοι αδρανή μπλοκάκια και επιχειρήσεις.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

\r\n

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγή και όχι η πιστωτική κάρτα για να παταχθεί η φοροδιαφυγή, λένε οι γιατροί

\r\n Υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγή και όχι η πιστωτική κάρτα για να παταχθεί η φοροδιαφυγή, λένε οι γιατροί

\r\n

\r\n Μόνο η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγή, θα μπορέσει να ανασχέσει το κύμα της φοροδιαφυγής τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ο οποίος εμφανίζεται καυστικός απέναντι στο τραπεζικό σύστημα (με αφορμή το ενδεχόμενο πληρωμών των γιατρών από τους ασθενείς με πιστωτική κάρτα), σημειώνοντας ότι είναι υπέρμαχος της πάταξης της φοροδιαφυγής όχι όμως με μέτρα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των τραπεζιτών.
\r\n Ο ΙΣΑ τονίζει για άλλη μια φορά ότι πάγια θέση του είναι η διασφάλιση της διαφάνειας μέσω αυστηρών ελεγκτικών μηχανισμών και η τιμωρία των επίορκων γιατρών.
\r\n Για το λόγο αυτό το θεσμικό όργανο των γιατρών, έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για να παταχθεί η φοροδιαφυγή όπως το άνοιγμα των λογαριασμών και έλεγχος περιουσιολογίου όλων των Δημόσιων υπαλλήλων και επαγγελματιών καθώς και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγής ως απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια εξετάσεων και χορήγηση των φαρμάκων στον ασθενή ακόμα και στα ΜΗΣΥΦΑ χωρίς την οποία να απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων. Δια μέσου της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγής και της διασταύρωσης των στοιχείων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων θα είναι δυνατή η πάταξη της φοροδιαφυγής.
\r\n Ωστόσο οφείλουμε να διευκρινίσουμε, συνεχίζει ο Σύλλογος ότι η πληρωμή της ιατρικής πράξης με πιστωτική κάρτα αποτελεί ένα μέτρο εντυπωσιασμού που το μόνο συμφέρον που υπηρετεί είναι των τραπεζιτών των οποίων τα συμφέροντα στηρίζουν όσοι υποστηρίζουν αυτό το μέτρο. Είναι προφανές ότι όποιος θέλει να αποκρύψει τη συναλλαγή θα χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους. Ενώ επιβαρύνει το κόστος των ιατρείων με την προμήθεια 2% που καταβάλλεται στην τράπεζα, την συνδρομή που απαιτείται για κάποιες κάρτες και την αγορά του μηχανήματος.
\r\n Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η διαφάνεια διασφαλίζεται με την Κάρτα Υγείας του ασθενή -που ζητά εδώ και χρόνια ο ΙΣΑ-.Στην Κάρτα Υγείας θα είναι καταγεγραμμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό του ασθενή, τις ιατρικές επισκέψεις τη συνταγογράφηση κτλ και αποτελεί το σημαντικότερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο έλεγχου.
\r\n Την Κάρτα Υγείας ασθενή υποστηρίζει φυσικά και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ να θυμίσουμε, ότι υπέρμαχος αυτής καθώς και όλης της πολιτικής του ηλεκτρονικού συστήματος στην υγεία, ήταν και ο πρώην υπουργός Υγείας κ, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

\r\n

\r\n
\r\n Πηγή: http://www.onmed.gr/

\r\n

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΙΑΤΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ