ΙΑΤΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Παρατείνεται η θητεία 600 επικουρικών γιατρών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 παραμένουν στις θέσεις τους οι επικουρικοί γιατροί που υπηρετούν μέσω ΕΣΠΑ σε νοσοκομεία Αττκής και Θεσσαλονίκης και των οποίων οι συμβάσεις θα έληγαν στο τέλος του μήνα. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε (εκπρόθεσμα) από το υπουργείο Υγείας, σε νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια.

Η μισθοδοσία των γιατρών αυτών υπολογίζεται σε 16,2 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί, σύμφωνα με την τροπολογία, από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του αρμόδιου υπουργείου, με την παράταση αυτή εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος Υγείας.

Η ρύθμιση αφορά περί τους 600 γιατρούς που είχαν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ενώ εξαιρεί περίπου άλλους τόσους, οι οποίοι αποχωρούν σωρηδόν από τα νοσοκομεία λόγω λήξης των συμβάσεων. Αυτοί πληρώνονταν απευθείας από τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και η θητεία τους δεν μπορεί να παραταθεί.

Γι’ αυτούς, η μόνη ευνοϊκή ρύθμιση που προβλέπεται είναι ότι μπορούν να ξαναγραφτούν στους καταλόγους των επικουρικών πριν λήξει η θητεία τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επαναπροσληφθούν άμεσα.

Ευνοϊκή ρύθμιση για το υπόλοιπο επικουρικό προσωπικό
Με την ίδια τροπολογία αίρονται και ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν τις προκηρύξεις νέων θέσεων υγειονομικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, δεν θα εφαρμόζονται ποσοστώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων και παλιννοστούντων Ποντίων ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται μέσω ΑΣΕΠ για κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην γιατρών. 

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Δέκα προσλήψεις στο Κέντρο Πρόνοιας Θεσσαλίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Γιάννουλη Λάρισας.

Ως αντικείμενο αναφέρεται η εκτέλεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρών, Κουρέων και Τεχνικού Ασφαλείας και παροχή υπηρεσιών φροντίδας περιθαλπομένων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

3 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων
1 ΠΕ Ιατρού Εργασίας
2 ΔΕ Κουρέων
1 ΠΕ ή ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας
2 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
1 ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Παπάγου 49, Τ.Κ. 41500, Γιάννουλη Λάρισας, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα / Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Δεμερτζή Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας: 2413503900 και 2413503923). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΗΓΗ:https://www.larissanet.gr

 

Παράταση στις συμβάσεις επικουρικών γιατρών που πληρώνονται με ΕΣΠΑ! Όλη η τροπολογία

Δήμητρα Ευθυμιάδου

Παρατείνονται οι συμβάσεις των επικουρικών γιατρών που οι μισθοί τους καταβάλλονται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ καθώς η ηγεσία του υπουργείου Υγείας κατέθεσε τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που προβλέπει ότι οι συμβάσεις τους θα παραταθούν μέχρι τις 30.9.2019.

Πρόκειται ουσιαστικά για 650 γιατρούς που είχαν διοριστεί το 2016 με ΕΣΠΑ και οι συμβάσεις τους λήγουν σταδιακά έως 31/1/2019. Άλλωστε μαζί με την αποχώρηση της άλλη φουρνιάς των επικουρικών γιατρών στο τέλος του 2018, τα δημόσια νοσοκομεία τείνουν να αδειάσουν αφού οι επικουρικοί καλύπτουν βασικό μέρος των αναγκών. Διαβάστε ΕΔΩ χαρακτηριστικά: «Αδειάζουν τα νοσοκομεία από επικουρικούς γιατρούς! Πότε και πόσοι αποχωρούν»

 

Ειδικότερα η τροπολογία αναφέρει: «Η θητεία των επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, το κόστος μισθοδοσίας τους έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και η θητεία τους λήγει την 31η.1.2019, παρατείνεται από τη λήξη της, έως την 30.9.2019. Κατά την παράταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Παράταση επικουρικών μόνο για Αττική-Θεσσαλονίκη
Πάντως η παράταση σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Υγείας αφορά τη θητεία των επικουρικών γιατρών που υπηρετούν σε φορείς Παροχής Υπηρεσιών στο Νομό Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης, καθώς διευκρινίζεται ότι «εξαιρούνται της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής».
Η δαπάνη της παράτασης που θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αγγίζει τα 16,2 εκατ.ευρώ.

 

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός είχε δηλώσει ότι δε θα ξαναδοθούν παρατάσεις στις θητείες των επικουρικών γιατρών. Δείτε ΕΔΩ τι είχε πει: «Τέλος οι παρατάσεις για τους επικουρικούς γιατρούς στα νοσοκομεία! Τι δήλωσε ο υπ.Υγείας»

Γι αυτό και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) ζητά εδώ και καιρό να μονιμοποιηθούν οι επικουρικοί γιατροί αφού εργάζονται εδώ και χρόνια στο ΕΣΥ ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Πατήστε ΚΛΙΚ παρακάτω για να δείτε την τροπολογία

HealthReport-EPIKOYRIKOI GIATROI

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Πάνω από 1,8 δισ. ευρώ σε «φακελάκια» δίνουμε κάθε χρόνο στους γιατρούς

Το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια δημόσια φαρμακευτική δαπάνη πληρώνουν οι Έλληνες σε «φακελάκια».

Insider.gr

Το «φακελάκι» φαίνεται ότι είναι το μόνο «σίγουρο χαρτί» στο «χρηματιστήριο» της Υγείας, αφού οι άτυπες συναλλαγές συμβαίνουν καθημερινά στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και τα ποσά αυτά αποτελούν έως και το 13,5% της συνολικής δαπάνης στον τομέα.

Τέσσερις στους δέκα ασθενείς που νοσηλεύονται σε δημόσιο νοσοκομείο πληρώνουν φακελάκι. Από αυτούς οι περισσότεροι κάνουν εισαγωγή για χειρουργική επέμβαση και συνήθως έχουν βρει κρεβάτι με τη μεσολάβηση του ίδιου του γιατρού, ενώ αποτελούν το ένα τρίτο του συνόλου των νοσηλευθέντων.

Τα προαναφερόμενα αποκαλύπτει η πρώτη πανελλαδική έρευνα για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνο τον διευθυντή του Εργαστηρίου κ. Λυκούργο Λιαρόπουλο και κύρια ερευνήτρια την κ. Όλγα Σίσκου.

Πώς γίνεται το deal

Το φακελάκι στο ΕΣΥ «κυκλοφορεί» κυρίως με τρεις τρόπους: είτε ο γιατρός το ζητά ευθέως και σχεδόν εκβιαστικά, είτε αφήνει με πλάγια μέσα να εννοηθεί ότι για να προχωρήσει στην ιατρική πράξη θέλει χρήματα. Τα πιο συνηθισμένα πλάγια μέσα είναι οι βοηθοί ή η καθυστέρηση. Δηλαδή είτε κάποιοι συνεργάτες του γιατρού πληροφορούν τον ασθενή και τους συγγενείς του ότι πρέπει να πληρώσουν, είτε απλώς ο γιατρός καθυστερεί αναβάλλοντας συνεχώς τις προγραμματισμένες εξετάσεις ή την επέμβαση. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ο γιατρός ζητάει φακελάκι κατ' αίτημα άλλου γιατρού και λέει στον ασθενή ότι «ο αναισθησιολόγος θέλει, εγώ όχι», ενώ ο αναισθησιολόγος δεν εμφανίζεται ποτέ. Βέβαια υπάρχει και το φακελάκι που δίνουν οι ασθενείς χωρίς να τους ζητηθεί – η λεγόμενη παθητική δωροδοκία. Ωστόσο, μόνο το 18% των ασθενών που δίνουν φακελάκι το κάνουν για να ευχαριστήσουν τον γιατρό.

Πώς καθορίζεται η τιμή

H έρευνα επιβεβαιώνει πώς οι ταρίφες καθορίζονται ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της ιατρικής πράξης και ανάλογα με το όνομα του γιατρού, ενώ οι τιμές κυμαίνονται από 500 έως και 6.000 ευρώ, ενώ υπάρχει περίπτωση από αναφορά ασθενούς όπου ο γιατρός ζήτησε 50.000 ευρώ! Μάλιστα, το ποσό που θα περιέχει το φακελάκι δεν σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση ή το κοινωνικό επίπεδο του ασθενούς, ούτε φυσικά με την ικανοποίησή του από το δημόσιο νοσοκομείο ή τον χρόνο αναμονής για εισαγωγή.

Πληρώνουμε από την τσέπη μας τη «δωρεάν υγεία»

Παλαιότερη έρευνα του εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας είχε δείξει ότι ξοδεύουμε ως λαός περισσότερα από 7 δισ. ευρώ ετησίως για υπηρεσίες Υγείας. Η συνολική παραοικονομία στον υγειονομικό τομέα αγγίζει το 1,8 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν ίσο με την ετήσια δημόσια φαρμακευτική δαπάνη.

Από την ίδια έρευνα του εργαστηρίου προκύπτει επίσης ότι το 36% των νοσηλευθέντων σε δημόσια νοσοκομεία δήλωσαν τουλάχιστον μία άτυπη πληρωμή προς γιατρούς, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις χαρακτηρίστηκε ως φακελάκι και σε άλλες ως... φιλοδώρημα.

Γιατί δίνουμε φακελάκι;

Αναφορικά με τους λόγους καταβολής της πρόσθετης πληρωμής προκύπτει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία υποκρύπτεται η αναζήτηση ποιοτικότερης φροντίδας (42% δήλωσαν «για να με προσέξει περισσότερο») καθώς επίσης και η ανάγκη λήψης απαραίτητων υγειονομικών υπηρεσιών που θεωρητικά παρέχονται δωρεάν από το δημόσιο σύστημα (20% δήλωσαν «μου το ζήτησε για να με χειρουργήσει»).

Σε μικρό σχετικά ποσοστό 18% φαίνεται ότι οι άτυπες πληρωμές αποτελούν μέρος της κουλτούρας μας («έτσι κάνουν όλοι») ενώ το ίδιο ποσοστό αριθμούν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι άτυπες πληρωμές αποτελούν έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους θεράποντες ιατρούς μετά το πέρας της νοσηλείας. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Υπό εξέταση τα ιδιωτικά ιατρεία των πανεπιστημιακών και στρατιωτικών γιατρών του ΕΣΥ! Τι μελετά η κυβέρνηση

Δήμητρα Ευθυμιάδου

Έντονοι προβληματισμοί επικρατούν στην κυβέρνηση για το εργασιακό καθεστώς των πανεπιστημιακών και στρατιωτικών γιατρών του ΕΣΥ, αλλά και για τη δυνατότητά τους να διατηρούν κανονικά και νόμιμα ιδιωτικό ιατρείο τη στιγμή όμως που εργάζονται στο δημόσιο.

Οι διαμαρτυρίες προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αρχίσει εδώ και καιρό από τους γιατρούς του ΕΣΥ και για τη διαφοροποίηση που υπάρχει στον ιατρικό κλάδο, ενώ οι ενστάσεις εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα και από τους γιατρούς του πρώην ΙΚΑ που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία. Διαβάστε ΕΔΩ τι είπε ο υπουργός Υγείας: «Οριστικό τέλος στα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών του πρώην ΙΚΑ! Τι δήλωσε ο υπ. Υγείας!»

 

Το λουκέτο στα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών του πρώην ΙΚΑ άνοιξε και πάλι το θέμα για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς αλλά και για τους στρατιωτικούς που εργάζονται σε διπλό καθεστώς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Βέβαια όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr στην τελευταία συνάντηση που είχαν οι γιατροί του πρώην ΙΚΑ με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό όπου και έθεσαν το ζήτημα, ο υπουργός απέφυγε να πάρει θέση λέγοντας ότι τόσο οι πανεπιστημιακοί γιατροί όσο και οι στρατιωτικοί ανήκουν σε άλλα υπουργεία συνεπώς δεν είναι της αρμοδιότητας του.

 

Όμως όπως τονίζουν υψηλόβαθμες πηγές του HealthReport.gr, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν έντονες πιέσεις και από κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση, να λάβει μία απόφαση ώστε να μην υπάρχουν γιατροί πολλών ταχυτήτων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Πάντως πριν από περίπου δύο χρόνια ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός είχε επιχειρήσει με ειδική ρύθμιση να σταματήσει το «δίπορτο» των πανεπιστημιακών γιατρών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά πολύ γρήγορα απέσυρε τη σχετική διάταξη μετά από έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν όπως λένε έγκυρες πηγές του HealthReport.gr. Δείτε ΕΔΩ τη ρύθμιση που αποσύρθηκε: «Τέλος η παράλληλη απασχόληση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για τους πανεπιστημιακούς! Όλες οι λεπτομέρειες»

 

Δεν αποκλείεται πάντως το θέμα της κατάργησης των πολλαπλών εργασιακών σχέσεων των γιατρών στο ΕΣΥ, να ανοίξει και επισήμως άμεσα λόγω και των εκλογών. Εξάλλου αποτελούσε βασικό διακύβευμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι όλοι πρέπει να είναι ίσοι.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Γιατρός ζήτησε φακελάκι τα κιλά του μωρού σε χιλιάδες ευρώ!

Απίστευτη καταγγελία για γιατρό δημόσιου νοσοκομείου. Διασταύρωση οικονομικών στοιχείων των γιατρών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος.

Το φακελάκι ζεί και βασιλεύει στο ΕΣΥ της κρίσης. Μια απίστευτη καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, αναφέρει πως γιατρός δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας ζήτησε από έναν πολίτη προκαταβολικά 1.000 ευρώ για να αναλάβει τη σύζυγό του που είχε επιπλοκές εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό ένα ποσό ίσο με «τα κιλά του νεογέννητου»!

Το περιστατικό αφορά έναν εργαζόμενο πολίτη από την περιφέρεια ο οποίος αναζήτησε γιατρό στην Αθήνα, λόγω της δύσκολης εγκυμοσύνης της γυναίκας του και το περιγράφει επωνύμως στην Καθημερινή του Σαββατοκύριακου, ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος συνάντησε τον άνθρωπο αυτό στο ίδιο νοσοκομείο.

«Το μωρό γεννήθηκε 2,1 κιλά και ο κ. Χ ήταν μάλλον ευχαριστημένος, θεωρώντας ότι το επιπλέον φακελάκι θα του κόστιζε 2x100 = 200 ευρώ, μέχρι που ο γιατρός τού έκανε σαφές ότι δεν παίζει με πενταροδεκάρες και εννοούσε το βάρος του μωρού σε χιλιάρικα – 2.000 ευρώ», γράφει μεταξύ άλλων ο καταγγέλλων, ο οποίος είδε με τα μάτια του τον γιατρό - ο οποίος εμφανίστηκε Σάββατο μεσημέρι στο νοσοκομείο - να συνομιλεί με το σύζυγο της ασθενούς, ζητώντας τα χρήματα.

«Ο ίδιος άκουσα τον κύριο αυτό να λέει στον κ. Χ: «πάμε καλά, η γυναίκα σου θα βγει από την Eντατική». Μόλις απομακρύνθηκε ο εν λόγω «γιατρός», ο κ. Χ μου λέει: Τον βλέπετε; Αυτός είναι ο γιατρός που ενώ ποτέ δεν τον βρίσκεις τα Σάββατα, σήμερα ήρθε και με αναζήτησε για να εισπράξει! Του είπα ότι δεν κατάφερα να συγκεντρώσω το ποσό επειδή ήταν μεγάλο, αλλά σε 2-3 ημέρες θα το έχω να του το δώσω και ο γιατρός συμφώνησε και έφυγε»....

Η καταγγελία προκάλεσε την αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ), ο οποίος καταδίκασε φαινόμενα χρηματισμού και ζήτησε διαφάνεια - με διασταύρωση οικονομικών στοιχείων - και τιμωρία των επίορκων γιατρών.

«Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του ΕΣΥ και αντιπαλεύουμε κάθε μορφή εμπορευματικής λειτουργίας του. Θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητα μας απέναντι σε μέλη μας που δεν τιμούν το ιατρικό λειτούργημα. Έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε ώστε να διασφαλιστεί δωρεάν υγεία για όλους τους πολίτες και ειδικά για τους οικονομικά ασθενέστερους ασθενείς», σχολίασε σχετικά ο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης. 

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Έως 30 Ιανουαρίου οι αιτήσεις των γιατρών χωρίς ειδικότητα για την ένταξή τους στο ΕΣΥ

Προθεσμία έως και 30 Ιανουαρίου 2019 έχουν οι ιατροί χωρίς ειδικότητα που υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Δ.Υ.Π.Ε., προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.

Για την ένταξη τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι απαραίτητα εκτός από την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

β. Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της επικράτειας.

δ. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η κάτοχος είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.

στ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε. και από το οποίο θα προκύπτει ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι αρμόδιο για την αξιολόγηση των προς ένταξη ιατρών είναι το συμβούλιο αξιολόγησης. Η συνέλευση που αποτελεί το συμβούλιο αξιολόγησης, συγκαλείται από το Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Οι εισηγητές για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών χωρίς ειδικότητα είναι δυο. Ο πρώτος εισηγητής με τον αναπληρωτή του είναι μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης της οικείας Δ.Υ.Πε και ορίζονται έως και 15.2.2019 από το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Υγείας αυτής. Ο δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας ή του φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπου υπηρετεί ο προς ένταξη ιατρός, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του και σε περίπτωση που ελλείπει ο αρχαιότερος ιατρός του Συμβουλίου Αξιολόγησης.

Οι εισηγητές υποχρεούνται να καταθέσουν στη γραμματεία της οικείας Δ.Υ.Πε. την εισήγηση τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων των προς ένταξη ιατρών. Η Γραμματεία μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψηφίους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση. Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 28/2/2019, συγκαλείται το συμβούλιο το οποίο αποφασίζει αιτιολογημένα αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις των εισηγητών, την ένταξη ή μη των υποψηφίων και την κατάταξη τους σε βαθμό ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου εκδίδεται από το Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, διαπιστωτική πράξη ένταξης και κατάταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ με την οποία οι θέσεις που κατέχουν οι καταταγέντες ιατροί, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ χωρίς ειδικότητα.

ΠΗΓΗ:https://www.healthview.gr

ΕΛΣΤΑΤ- Μεταβολές στο δυναμικό Ιατρών και Οδοντιάτρων το 2017

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Η ιστορία του Θανάση του γιατρού

“Αν αναρωτιέσαι ακόμη γιατί έφυγαν τόσες χιλιάδες επιστήμονες από την Ελλάδα και δεν ξαναγυρίζουν, μην πας μακριά, μέχρι τη Σέριφο. Αυτή είναι η ιστορία του Θανάση, του γιατρού, που σπούδασε στην Ελλάδα με έξοδα του φορολογούμενου, αλλά αναγκάστηκε να μεταναστεύσει με την κρίση.

Ο Θανάσης πήγε λοιπόν στη Σουηδία, έμαθε τη γλώσσα, έκανε την ειδικότητα, τις μετεκπαιδεύσεις του, έγινε ένας εξαιρετικός γιατρός, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω δεκάδες φορές ο ίδιος. Είχε τη δουλειά του εκεί, με παλαβά λεφτά σε σύγκριση με ό,τι θα έπαιρνε στην Ελλάδα.

Αλλά ο Θανάσης είχε ένα πρόβλημα: του έλειπε η πατρίδα και κυρίως το νησί που έκανε το αγροτικό του, η Σέριφος. Παράτησε λοιπόν τη ζωάρα & τις ταξιδαρες σε όλο τον κόσμο & πήρε τη θέση του μόνιμου γενικού γιατρού στη Σέριφο που ήταν κενή για χρόνια, γιατί κανείς δεν την ήθελε.

Ο Θανάσης παντρεύτηκε κιόλας στο νησί & βάλθηκε να οργανώσει το ιατρείο. Αλλά σε λίγο καιρό, τα Σουηδικά πρότυπα του & ο αριστερός του ρομαντισμός στούκαραν στον τοίχο της ελληνικής πραγματικότητας. Καθώς δεν έβρισκε ανταπόκριση δια της υπηρεσιακής οδού, αυτοσχεδίασε:

Έβγαλε ένα δελτίο τύπου στην τοπική εφημερίδα, όπου εξηγούσε ότι ο νόμος για την πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ανεφάρμοστος (οι Σεριφιωτες θα πρέπει να πηγαίνουν σε οικογενειακό γιατρό σε άλλο νησί! Λες και είναι εύκολο με 10 μποφόρ το χειμώνα!). Καλούσε επίσης σε αυτοοργάνωση:

Έκανε μια λίστα στο φαρμακείο με βασικά πράγματα και εξοπλισμό που χρειάζεται το αγροτικό ιατρείο, διαρκώς ανανεούμενη, ώστε όσοι θέλουν (και μόνο), κάτοικοι και παραθεριστές, να συνδράμουν και να το ενισχύουν, για να μπορεί να παρέχει βασικές υπηρεσίες περίθαλψης.

Σήμερα ο Θανάσης αντιμετωπίζει Ε.Δ.Ε ότι δήθεν ρεζίλεψε και παρέκαμψε την υπηρεσία του. Αντιμετωπίζει επίσης τις επιθέσεις του δημάρχου, ο οποίος του είχε πει αντί να κάνει λίστες να παίρνει ο ίδιος λεφτά. Ο Θανάσης του απάντησε «είμαι επιστήμονας, όχι ψάλτης να βγάζω πανέρι».

Ευτυχώς, αν όλα πάνε όπως τα θέλει το ελληνικό σύστημα, η Σουηδία, καλή της ώρα, είναι πάντα εκεί και περιμένει με τις μισθαρες της και τη ζωάρα της τον Θανάση. Που γύρισε στην πατρίδα του μόνο για να νιώσει «σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πανταξενος»”

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Διαβάσατε την ιστορία του, όπως την περιέγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ένας άλλος Έλληνας που διαπρέπει στο εξωτερικό. Ο δημοσιογράφος του Bloomberg, Νίκος Χρυσολωράς:

Πηγή: reporter.gr

ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

 

Στους γιατρούς ξαναστέλνουν το «λογαριασμό» των νέων εξετάσεων

Σχετική εικόνα

Συντάκτης: Ιοκάστη Αλειφεροπούλου - Virus

Άλλη μία εξέταση κοστολόγησε ο ΕΟΠΥΥ, αποστέλλοντας το «λογαριασμό» στους παρόχους υγείας μέσω της αύξησης του clawback.

«Θηλιά στο λαιμό» των κλινικοεργαστηριακών γιατρών συνιστά η προσθήκη νέων εξετάσεων στον κατάλογο των αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς παράλληλη ενίσχυση του προϋπολογισμού του.

Σχετική εικόναΠλέον πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η κοστολόγηση της κυτταρολογικής ούρων, στην τιμή των 6,66 ευρώ. Όπως διευκρινίζεται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (επισυνάπτεται), η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή της θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Οργανισμού. Καθώς, όμως, ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι κλειστός, αυτό σημαίνει ότι τη «νύφη» θα πληρώσουν για μία ακόμη φορά οι ιδιώτες πάροχοι υγείας, δηλαδή οι κλινικοεργαστηριακοί γιατροί και τα πολυιατρεία, μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback).

Αξίζει, μάλιστα, να αναφερθεί ότι το ύψος της εν λόγω επιβάρυνσης δε δύναται να υπολογιστεί. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο λόγος είναι ότι «εξαρτάται από τον αριθμό των περιστατικών».

«Τα εργαστήρια είναι στο όριο!» προειδοποιεί μιλώντας στο Virus, ο πρόεδρος της ΠΟΣΚΕ, Φώτης Πατσουράκος, ο οποίος καλεί για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση να σταματήσει να κάνει κοινωνική πολιτική με ξένα κόλλυβα.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΚΕ, η κοστολόγηση νέων εξετάσεων είναι απαραίτητη. Θα πρέπει, ωστόσο, να συνοδεύεται από αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ή πληρωμή τους από ανεξάρτητο νέο κωδικό στον οποίο θα μεταφερθούν αδιάθετα χρήματα του ΕΟΠΥΥ, εκτός των ήδη υπαρχόντων κωδικών για τις εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις.

«Η δαπάνη μόνο για τις απεικονιστικές εξετάσεις φαίνεται ότι θα έχει clawback 40-45%» επισημαίνει ο κος Πατσουράκος, ο οποίος ζήτησε από τον υπουργό Υγείας την αναδιανομή από άλλους κωδικούς. «Προφορικά συμφώνησε, αλλά γραπτώς δεν έχει δεσμευτεί» αναφέρει, μην κρύβοντας την έντονη ανησυχία του.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Σε απόλυση οδηγούνται 1000 γιατροί μέχρι το τέλος του έτους

Σε απόλυση οδηγούνται 1000 γιατροί μέχρι το τέλος του έτους

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - ΜONO ΣΤΟ ΜΑΤRIX24.gr: Σφοδρές αντιδράσεις στον νόμο Ξανθού, ακόμα και μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Υπό… απόλυση τελούν 1000 γιατροί που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια Υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, λόγω …ιδεοληψίας του υπουργού Υγεία Ανδρέα Ξανθού, όπως καταγγέλλουν διευθυντές ιατροί μεγάλων νοσοκομείων της χώρας.


Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν νόμο που πέρασε ο νυν υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, σύμφωνα με τον οποίο όσοι γιατροί επέστρεψαν στις υπηρεσίες του ΠΕΔΥ ή τα νοσοκομεία, μετά από τη δικαίωσή τους στα δικαστήρια όπου προσέφυγαν μετά την θέση τους σε διαθεσιμότητα το 2014, θα πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου είτε να απαρνηθούν την εργασιακή σχέση τους ως αορίστου χρόνου εργαζόμενοι και να μετατραπούν σε εργαζομένους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, είτε να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι πρόκειται για γιατρούς ειδικευμένους και σε ηλικία άνω των 55, και τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι οι εργασιακές σχέσεις ενός εργαζομένου δεν αλλάζουν, πολλώ δε μάλλον λίγα χρόνια πριν από την συνταξιοδότησή τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι διευθυντές ιατροί (δείτε αναλυτικά εδώ) «η επικείμενη εξομείωσή τους με τους γιατρούς του ΕΣΥ δεν είναι ουσιαστικά εφικτή, δεδομένου ότι οι ανωτέρω γιατροί για πολλά παρελθόντα έτη, δεν κατέβαλαν αντίστοιχες εισφορές», πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα δικαιούνται αξιοπρεπή σύνταξη. Ζητούν, λοιπόν, πολιτική λύση, ήτοι μία τροπολογία με την οποία οι θέσεις των γιατρών αυτών θα γίνουν προσωποπαγείς και θα καταργηθούν με την συνταξιοδότησή τους, όπως άλλωστε έχει γίνει στο παρελθόν και προκειμένου να μην προκύψουν τεράστια κενά στην περίθαλψη, μεταφέροντας το πρόβλημα στους ασφαλισμένους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, να υλοποιήσει τις αρχικές της δεσμεύσεις καλεί την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που επισημαίνει με ανακοίνωσή του ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις της παρούσας κυβέρνησης (αρθρ. 26 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ Α 38), «είναι πλέον άμεσος και ορατός ο κίνδυνος τόσο απόλυσης συναδέλφων, αν και παραμένουν στις θέσεις τους διατηρώντας τα ιατρεία τους με βάση δικαστική απόφαση, όσο και ο κίνδυνος απογύμνωσης του ΠΕΔΥ και των δημοσίων δομών από έμπειρους συναδέλφους με άμεσο αντίκτυπο για τον ασφαλισμένο και την κοινωνία» (δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό των υπό απόλυση ιατρών βρίσκονται οι συνδικαλιστές γιατροί του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Ψυχάρης και Σπύρος Προβατάς, που εξελέγησαν στο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στις πρόσφατες εκλογές (δείτε εδώ ολόκληρη τη δήλωσή τους), αλλά ακόμα ακόμα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

Αρχίζουν οι δίκες των Γιατρών των Κέντρων Υγείας κατά του υπ.Υγείας! Όλες οι λεπτομέρειες

Δήμητρα Ευθυμιάδου

Ξεκινούν τις επόμενες ημέρες οι δίκες των γιατρών των Κέντρων Υγείας κατά του υπουργείου Υγείας, καθώς ο κλάδος ζητά να αρθεί ο νόμος που τους επιβάλει να αποχωρήσουν από το δημόσιο σύστημα υγείας όταν διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο.

Μάλιστα στο τέλος του χρόνου θα υποχρεωθούν να αποχωρήσουν 800 γιατροί που σήμερα στελεχώνουν τα Κέντρα υγείας, τα παλιά ΠΕΔΥ, τα πολυϊατρεία αλλά και άλλες Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Διαβάστε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες: «Αποχωρούν 800 γιατροί από Κέντρα Υγείας και Δημόσιες Μονάδες σε δύο μήνες! Όλες οι πληροφορίες»

 

Και επειδή ο χρόνος πλησιάζει οι γιατροί των Κέντρων Υγείας έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα ώστε ο νόμος του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού να αρθεί και να συνεχίσουν κανονικά να εργάζονται στο δημόσιο σύστημα. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στα Κέντρα Υγείας μετά από δικαστικές αποφάσεις που τους δικαίωσαν.

Αυτό είναι άλλωστε και ο μεγάλος πονοκέφαλος για την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Στην περίπτωση που οι 800 γιατροί αποχωρήσουν από το σύστημα στο τέλος του χρόνου, θα αδειάσουν οι Μονάδες Υγείας αφού συνολικά σήμερα στην Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας απασχολούνται περίπου 2000 γιατροί που προέρχονται από τα παλιά ΙΚΑ.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ) επιρρίπτει ευθύνες για το μπάχαλο που αναμένεται να δημιουργηθεί στις δημόσιες Μονάδες, στον ίδιο τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα ότι οι επικεφαλής της συνδικαλιστικής οργάνωσης ανήκουν στη παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παναγιώτης Ψυχάρης ζητά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά οι Μονάδες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και τα Κέντρα Υγείας να γίνουν τουλάχιστον 5000 προσλήψεις σε όλη τη χώρα.
Ωστόσο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα περιορισθεί σε 454 οι οποίες θα προκηρυχθούν στις αρχές του χρόνου.

 

Ταυτόχρονα όμως αν αποχωρήσουν οι 800 γιατροί από τα Κέντρα Υγείας θα προκύψει και άλλα πρόβλημα με τον οικογενειακό γιατρό.
Ο κλάδος έχει προσφύγει επίσης στη Δικαιοσύνη λόγω της υποχρεωτικής μετατροπής των γιατρών σε οικογενειακούς, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Κάτι στο οποίο είχε στηριχθεί ο υπουργός Υγείας. Βέβαια το ιατρικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας αρνείται να συμμετάσχει στο θεσμό δηλώνοντας ότι είναι δυσμενής και μονόπλευρη μετατροπή των συνθηκών εργασίας.

Οι διαπραγματεύσεις για το θέμα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό αλλά πλέον γίνονται μέσω …δικηγόρων αφού οι δύο πλευρές δεν μιλούν απ’ ευθείας. Δείτε ΕΔΩ το ρεπορτάζ του HealthReport.gr: «Διαπραγματεύσεις μέσω…δικηγόρων του υπουργείου Υγείας για τον οικογενειακό γιατρό! Τι ζητά ο κλάδος»

 

Όπως και να χει οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές τόσο για το μέλλον των γιατρών των Κέντρων Υγείας όσο και για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού.

ΠΗΓΗ:http://healthreport.gr/

 

Αύξηση ψυχιάτρων στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης - Το παράδοξο σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες

Αύξηση ψυχιάτρων στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης - Το παράδοξο σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες

Η λογική εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι η αυξημένη επίπτωση των ψυχικών νοσημάτων στον πληθυσμό και η προσαρμογή στη γενικότερη τάση “παραγωγής” γιατρών.
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης

Αύξηση ψυχιάτρων στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης - Το παράδοξο σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες
Μεγάλη αύξηση, κατά 37,8%, καταγράφεται στον αριθμό των ψυχιάτρων στην Ελλάδα, στη διάρκεια της κρίσης.

Ο αριθμός τους ανεβαίνει σταθερά από το 2011 και η χώρα μας καταλαμβάνει πλέον την τρίτη θέση στην Ευρώπη, από ουραγός που ήταν στις αρχές της δεκαετίας.

Η συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα διαφέρει σε σχέση με τις υπόλοιπες, στις οποίες υπάρχει υπερεπάρκεια και η Ελλάδα είναι μακράν πρώτη στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, στην Ελλάδα αναλογούν 22,9 ψυχίατροι ανά 100.000 πληθυσμού (2.300 σε απόλυτους αριθμούς).

Η αναλογία αυτή κατατάσσει τη χώρα μας στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη τη Γερμανία (27 ψυχίατροι ανά 100.000 κατοίκους) και δεύτερη τη Φινλανδία (24 ανά 100.000).

Πολύ χαμηλά βρίσκονται οι άλλες χώρες του “ευρωπαϊκού Νότου”, με την Ιταλία να έχει 17 ψυχιάτρους ανά 100.000 κατοίκους, η Πορτογαλία 12 και η Ισπανία 10.

Έως το 2011, η Ελλάδα βρισκόταν χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη, αλλά από τότε σημειώθηκε μία αξιόλογη αύξηση και ο αριθμός των ψυχιάτρων διαμορφώθηκε ως εξής:

2011: 16,62 ανά 100.000 κατοίκους.
2012: 17,19 ανά 100.000 κατοίκους.
2013: 17,41 ανά 100.000 κατοίκους.
2014: 21,48 ανά 100.000 κατοίκους.
2015: 21,85 ανά 100.000 κατοίκους.
2016: 22,9 ανά 100.000 κατοίκους.


Στελέχωση
Η χαμηλή σχετικά αναλογία ψυχιάτρων στον πληθυσμό, δεν συμβαδίζει με τη γενικότερη στελέχωση της Ελλάδας με ιατρικό δυναμικό.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ελλάδα έχει 6,6 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων ανά 1.000 κατοίκους. Σε απόλυτους αριθμούς, πρόκειται για 66.000 άτομα, με την ΕΛΣΤΑΤ ανεβάζει τον αριθμό των γιατρών σε πάνω από 70.000.

Η αναλογία αυτή κατατάσσει τη χώρα μας στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Αυστρία (5,1 ανά 1.000) και τη Γερμανία (4,2 ανά 1.000).

Εξήγηση


Η λογική εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί για την αύξηση των ψυχιάτρων στην Ελλάδα, είναι αφενός η αυξημένη επίπτωση των ψυχικών νοσημάτων στον πληθυσμό και αφετέρου η προσαρμογή στη γενικότερη τάση “παραγωγής” γιατρών.

Σε πρόσφατα δημοσιευθείσα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, κατάθλιψη φάνηκε να εμφανίζει το 4,7% του πληθυσµού, ποσοστό αυξηµένο κατά 80,8% σε σχέση µε το ποσοστό του 2009 (2,6%).

Το 7,6% του πληθυσµού ηλικίας 15 ετών και άνω πάσχει από αγχώδεις διαταραχές, το 1,7% από άλλες ψυχικές διαταραχές και το 1,0% από ανοϊκή διαταραχή ή νόσο Alzheimer.

ΠΗΓΗ:https://www.iatronet.gr/

Εμπαίζουν γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικό νησί

Αποτέλεσμα εικόνας για ακριτικό νησί ιατροί

Συντάκτης: Ιοκάστη Αλειφεροπούλου
Virus

Τα «στραβά μάτια» κάνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας για τα αυξημένα κίνητρα που είναι υποχρεωμένη να αποδώσει σε γιατρούς του νοσοκομείου Λέρου.

Η δυσκολία πλήρωσης των κενών θέσεων σε δομές υγείας άγονων και νησιωτικών περιοχών αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα της χώρας μας. Παλαιότερα επιχειρούνταν να αντιμετωπιστεί κυρίως με την παροχή αυξημένης μοριοδότησης, ενώ μετά τις περικοπές στα ιατρικά μισθολόγια των τελευταίων ετών οι κυβερνήσεις έδωσαν έμφαση στην οικονομική ενίσχυση των επιτυχόντων.

Στην πραγματικότητα, με «παγωμένες» τις μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα υγείας επί σειρά ετών, αυτός ήταν (και παραμένει) ο μοναδικός τρόπος για την προσέλκυση γιατρών στην παραμεθόριο. Ως εκ τούτου, οι καταγγελίες για παρακράτηση των οικονομικών κινήτρων προσέλευσης και παραμονής που προβλέπονται από το νόμο (επίδομα στέγης, εισιτήριο μετάβασης και επιστροφής από τον μόνιμο τόπο κατοικίας για μια φορά το μήνα), προκαλούν εντύπωση κι ερωτηματικά.

Το ζήτημα έχει ανακύψει στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και παρά τα επανειλημμένα διαβήματα που έχουν γίνει τόσο από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Λέρου όσο και από την ΟΕΝΓΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τα κίνητρα αυτά εξακολουθούν να μην αποδίδονται.

Να σταματήσει ο εμπαιγμός και η εξαπάτηση ζητά με ανακοίνωσή της η ΟΕΝΓΕ, στηλιτεύοντας την κυβερνητική αυθαιρεσία στο θέμα.

«Αντί να χύνει κροκοδείλια δάκρυα (σ.σ. η ηγεσία του υπ. Υγείας) επειδή δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οφείλει όχι μόνο να αποκαταστήσει άμεσα την αδικία σε βάρος των συναδέλφων αλλά και να επεκτείνει και να διευρύνει τα κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού ώστε να στελεχωθούν με μόνιμους γιατρούς οι δημόσιες μονάδες υγείας στην παραμεθόριο» τονίζει.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Βροχή τα πρόστιμα στους γιατρούς για υπέρβαση στη συνταγογράφηση! Τι χρηματικές ποινές επιβάλλονται

Δήμητρα Ευθυμιάδου

Βροχή πέφτουν το τελευταίο διάστημα τα πρόστιμα στους γιατρούς για τους κανόνες της συνταγογράφησης που συχνά πυκνά δεν τηρούνται, επειδή όμως τα όρια που έχουν επιβληθεί είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Δεν είναι τυχαίο ότι από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των νέων ορίων άρχισαν τα προβλήματα τόσο για τους γιατρούς όσο φυσικά και για τους ασθενείς που αναγκάζονται πολλές φορές να επισκεφθούν άλλο γιατρό επειδή ο δικός τους έχει υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο. Δείτε ενδεικτικά ΕΔΩ τι έχει δημιουργηθεί: «Μπάχαλο με τα νέα όρια συνταγογράφησης των γιατρών όλης της χώρας! Δείτε τι σημαίνει για τους ασθενείς»

Εντύπωση προκαλεί μάλιστα το γεγονός ότι οι ίδιες ειδικότητες έχουν διαφορετικά όρια ανά περιοχή και Νομό, ενώ τα ίδια όρια συνταγογράφησης διαφοροποιούνται και ανά …μήνα!

Πρόστιμα φωτιά
Αποτέλεσμα βέβαια είναι οι γιατροί προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς τους και να μην τους αλλάξουν φαρμακευτικές θεραπείες, να συνταγογραφούν κανονικά τα φάρμακα με τα οποία έχουν ρυθμίσει την πάθησή τους.

Έτσι όμως ξεπερνιούνται τα όρια και τα πρόστιμα που φθάνουν από τον ΕΟΠΥΥ το τελευταίο διάστημα να αγγίζουν ακόμη και τα 1500 ευρώ!
Οι πιο απλές ποινές μπορεί να ξεκινούν από 300 ευρώ, να ανεβαίνουν στα 1000 ευρώ για να φθάσουν και στα 1500 ευρώ, που δεν είναι καθόλου σπάνιο.

Το γεγονός επιβεβαιώνει και η Ένωση Γενικής Ιατρικής η οποία σημειώνει ότι: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι γίνονται παραλήπτες προστίμων από τον ΕΟΠΥΥ λόγω μη σωστής τήρησης των κανόνων συνταγογράφησης.

Τα πρόστιμα αυτά είναι πέρα για πέρα άδικα αφού αφορούν στη πλειοψηφία τους συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων άλλων ειδικοτήτων ευτελούς αξίας. Στην πραγματικότητα επιβάλλονται πρόστιμα σε συναδέλφους οι οποίοι εξυπηρέτησαν ασθενείς λόγω έλλειψης ιατρών ανάλογων ειδικοτήτων».

Η Ένωση Γενικής Ιατρικής δηλώνει μάλιστα ότι ήταν πάντα αντίθετη με κάθε είδους παρατυπίες και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ιατρών εκείνων που με άνομο τρόπο χειραγωγούν τη προκλητή συνταγογράφηση. Ωστόσο σημειώνει ότι «αυτό που συμβαίνει με την επιβολή εξοντωτικών προστίμων στους συναδέλφους είναι άδικο. Πρότασή μας είναι η σύσταση μιας από κοινού επιτροπής με τον ΕΟΠΥΥ και η διερεύνηση όλων των περιπτώσεων από την αρχή».

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Αποχωρούν για το εξωτερικό και οι νέοι χειρουργοί! Γιατί εγκαταλείπουν τη χώρα

Ανησυχητικό είναι το ποσοστό «φυγής» νέων γιατρών στο εξωτερικό για εκπαίδευση και εργασία, ενώ διαπιστώνεται ότι τη χώρα εγκαταλείπουν και οι νέοι χειρουργοί.
Όπως επισημάνθηκε από καθηγητές του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής όπου κυρίαρχο θέμα ήταν η εκπαίδευση και η προοπτική των νέων χειρουργών στην Ελλάδα,

η υποαπασχόληση, οι χαμηλές αποδοχές, η μεγάλη αναμονή για ειδικότητα και η μετανάστευση της νέας γενιάς των χειρουργών στο εξωτερικό σε βαθμό ανησυχητικό, είναι το βασικό πρόβλημα της ιατρικής στις μέρες μας.

 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλές θέσεις ειδικευομένων είναι κενές στα δημόσια νοσοκομεία, με συνέπεια να δημιουργούνται πολλές δυσλειτουργίες. Διαβάστε ΕΔΩ το αναλυτικό ρεπορτάζ του HealthReport.gr : «Ειδικευόμενοι ούτε για…δείγμα στα νοσοκομεία! Γιατί μειώθηκε ο αριθμός τους».

Όπως επεσήμανε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο κ. Γρηγόρης Κουράκλης, Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Δ/ντης Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ ΓΝΑ Λαϊκό: «Ένα μεγάλο μέρος νέων γιατρών δεν θέλουν να εκπαιδευτούν στη χώρα μας και φεύγει κυρίως σε χώρες της Ευρώπης μετά την αποφοίτηση του από την Ιατρική Σχολή.

Αυτό οφείλεται στη μεγάλη αναμονή που υπάρχει σε ορισμένες ειδικότητες, αλλά υπάρχουν και ειδικότητες που δεν έχουν πλέον αναμονή. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο νέος γιατρός γνωρίζει ότι είναι περιορισμένες οι προοπτικές στη χώρα μας, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης ή της Αμερικής».

 

Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας οι Έλληνες γιατροί που δουλεύουν πλέον σε άλλες χώρες ξεπερνούν τις 17.500.

ΠΗΓΗ:http://healthreport.gr/

 

Επι ποδός πολέμου οι γιατροί για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας

Επι ποδός πολέμου οι γιατροί για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας

Παναττική κινητοποίηση στις 10 Δεκεμβρίου, με συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και πορεία προς τη Βουλή.


Θέσεις μάχης λαμβάνουν τα σωματεία τουλάχιστον 16 νοσοκομείων στο λεκανοπέδιο, αλλά και οι ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών, για τους συμβασιούχους εργαζόμενους του ΕΣΥ.

Αιχμή των κινητοποιήσεων είναι οι επικείμενες απολύσεις χιλιάδων επικουρικών γιατρών, αλλά και άλλων ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με τα σωματεία «ενώ καλούνται να καλύψουν διαρκείς κι επιτακτικές ανάγκες στους χώρους Υγείας και Πρόνοιας, υποχρεώνονται σε συμβάσεις με υποτυπώδεις μισθούς, με λειψά ωράρια και σε συνθήκες ομηρίας».

«Οι συμβάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες ενώ ταυτόχρονα εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων», αναφέρουν τα σωματεία, που ζητούν μονιμοποίηση των συμβασιούχων «με αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη εργασιακά δικαιώματα».

Οι υγειονομικοί ζητούν ακόμη επαρκή χρηματοδότηση όλων των δημόσιων δομών υγείας - πρόνοιας, ανάκτηση όλων των μισθολογικών και εργασιακών απωλειών και ένταξη όλων στα βαρέα - ανθυγιεινά.

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Παρατείνονται οι παλαιές συμβάσεις των ειδικών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ το νέο χρόνο

Δήμητρα Ευθυμιάδου 29 Νοεμβρίου 2018
Με τις παλαιές συμβάσεις που έχουν με τον ΕΟΠΥΥ, θα πορευτούν οι ειδικοί γιατροί και στις αρχές του νέου χρόνου.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του HealthReport.gr, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προτίθεται- τους πρώτους μήνες τουλάχιστον- να συνεχίσει τις υπάρχουσες συμβάσεις παρότι επιδιώκει σταδιακά να εφαρμόσει το σύστημα παραπομπών από τους οικογενειακούς στους ειδικούς γιατρούς.

 

Παρ αυτά φαίνεται λόγω και του προεκλογικού κλίματος ότι επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και να μην έρθει σε σύγκρουση με τους ειδικούς γιατρούς ανοίγοντας άλλο ένα μέτωπο στον ιατρικό κόσμο.

Επισήμως πάντως δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαπραγματεύσεις με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες: «Ξεκινούν τα παζάρια για τις νέες συμβάσεις των ειδικών γιατρών του ΕΟΠΥΥ! Όλες οι πληροφορίες»

Άλλωστε η πρώτη συνάντηση δεν ήταν και η πιο επιτυχημένη καθώς οι γιατροί είδαν με εξαιρετικά αρνητικό μάτι τις προτάσεις του υπουργού Υγείας, που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν διαφορετικές αμοιβές για όσους γιατρούς δέχονται επισκέψεις ασφαλισμένων μετά από παραπομπή οικογενειακού γιατρού.

 

Τα «παζάρια» πάντως μεταξύ υπουργείου Υγείας και γιατρών (ΠΙΣ) θα συνεχισθούν και το επόμενο διάστημα, έστω κι αν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αρχικά βιαζόταν να ολοκληρώσει τις συνομιλίες και να προχωρήσει στις συλλογικές συμβάσεις.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε όσους δεν δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό

14s23magazi

Με πρόστιμα απειλούνται οι επαγγελματίες που δεν θα δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό στην εφορία. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών οι επαγγελματίες και οι καταστηματάρχες έχουν προθεσμία τριών μηνών και συγκεκριμένα έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018 να δηλώσουν στο Taxisnet τον επαγγελματικό λογαριασμό τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Με νέα απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης και η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου καθιερώνεται συγκεκριμένη προθεσμία για την υποχρεωτική δήλωση του επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr). Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες που υποχρεούνται να διαθέτουν POS και να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει εντός μηνός να δηλώνουν τον επαγγελματικό λογαριασμό τους.
Ωστόσο, για την πρώτη εφαρμογή οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός διαστήματος τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Με δεδομένο ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 12.9.2018 οι επαγγελματίες έχουν προθεσμία να δηλώσουν τον επαγγελματικό λογαριασμό έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018. Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Ειδικότερα:

• Οι επαγγελματίες που είναι υπόχρεοι σε POS και δέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα θα πρέπει να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Για την πρώτη εφαρμογή οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 12.9.2018.

• Για τη μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

• Για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

• Τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΠΗΓΗ:http://www.kathimerini.gr  

 

«Αιμορραγία» για τη χώρα το διαρκές brain drain των γιατρών

O κρίσιμος ρόλος που μπορεί να παίξει ο ιατρικός τουρισμός στην ανακοπή του ρεύματος μετανάστευσης των γιατρών στο εξωτερικό, τονίστηκε στο πλαίσιο ημερίδας, με θέμα τον τουρισμό υγείας της Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στο London School of Economics.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εκεί, όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, περισσότεροι από 17.500 Έλληνες γιατροί εργάζονται στο εξωτερικό, πολλοί από τους οποίους έφυγαν από τη χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ένας στους τέσσερις γιατρούς μέλη του ΙΣΑ είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι και περισσότεροι από 10.000 γιατροί της Αθήνας έχουν αποχωρήσει από τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη χώρα προέλευσης μεταναστών γιατρών που απασχολούνται στη Γερμανία.

Το brain drain έχει για την Ελλάδα και δυσμενείς οικονομικές προεκτάσεις, καθώς η χώρα μας δεν αξιοποιεί τους επιστήμονες στους οποίους χρηματοδότησε τις σπουδές τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα, κάθε φοιτητής ιατρικής κοστίζει στην ελληνική πολιτεία 12.000 ευρώ το χρόνο ενώ μέχρι να τελειώσει τις σπουδές του θα έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 85.000 ευρώ, κατά προσέγγιση.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, επεσήμανε τα εξής:

«Η μετανάστευση του υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού είναι μία μεγάλη αιμορραγία για τη χώρα μας καθώς την αποδυναμώνει επιστημονικά και την πλήττει οικονομικά. Έτσι σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία μένουν κενές οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών και η χώρα μας δεν μπορεί να αξιοποιήσει το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό που σπούδασε με δικά της έξοδά της». Εκτίμησε ότι η συντονισμένη προσπάθεια των τελευταίων χρόνων, για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, η οποία, όπως είπε, έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει, «θα δημιουργήσει νέες επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους επιστήμονες ώστε το brain drain να γίνει brain gain.»

ΠΗΓΗ:http://www.healthweb.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Σεπτέμβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΙΑΤΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ