ΠΦΥ

Αντιστοίχιση ασφαλισμένων - οικογενειακών γιατρών: Όλες οι απορίες σε 6 απαντήσεις

Άννα Παπαδομαρκάκη - Healthmag.gr

Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Υγείας

Απαντήσεις σε έξι βασικές ερωτήσεις των ασφαλισμένων σχετικά με την εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού δίνει το υπουργείο Υγείας προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης μνημονιακής δέσμευσης.

Οι ερωτήσεις - και οι απαντήσεις τους - είναι οι ακόλουθες:

1. Τι ακριβώς είναι η αντιστοίχιση και γιατί έπρεπε να γίνει;

Η αντιστοίχιση ολόκληρου του πληθυσμού σε Οικογενειακούς Ιατρούς (ΟΙ) έγινε με σκοπό την επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.4486/2017.

Έτσι, κάθε κάτοχος ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ αντιστοιχίσθηκε τυχαία και ηλεκτρονικά με έναν Οικογενειακό Ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4486/2017.

Οικογενειακοί ιατροί βάσει του ανωτέρου νόμου μπορεί να είναι:

ιατροί κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ
ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017
ιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.

Ως οικογενειακοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.

2. Πώς και με τι κριτήρια έγινε η αντιστοίχιση;

Η αντιστοίχιση πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της.

Για την αντιστοίχιση ελήφθησαν υπόψη,

i. για τους Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας (ΛΥΥ):
η ηλικία (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και
ο τόπος διαμονής κάθε Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων για τους ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ.

ii για τους Οικογενειακούς Ιατρούς:
η ειδικότητα (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και
ο τόπος παροχής υπηρεσιών

3. Και πώς έγινε;

Κάθε Λήπτης Υπηρεσιών Υγείας αντιστοιχίσθηκε με βάση τον τόπο διαμονής του με έναν Οικογενειακό Ιατρό τυχαία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης που έχει τεθεί στο άρθρο 6 του ν.4486/2017.

4. Και ποιος είναι ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης του οικογενειακού ιατρού;
Για τους ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν (δηλαδή ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης τους) είναι έως 2.250 ενήλικες.
Για τους παιδιάτρους, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν (δηλαδή ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης τους) είναι έως 1.500 παιδιά

Συνεπώς:
Εντός του ίδιου Δήμου όλοι οι Οικογενειακοί Ιατροί (ανάλογα με την ηλικία του πληθυσμού) αντιστοιχίζονται τυχαία με αριθμό Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ίσο με το σύνολο των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας διαιρούμενο δια του αριθμού των Οικογενειακών Ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου.

5. Ποια είναι η σχέση αντιστοίχισης και εγγραφής;

H αντιστοίχιση έγινε με σκοπό να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία της υποχρεωτικής εγγραφής.

Η αντιστοίχιση ενός Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας με Οικογενειακό Ιατρό δεν σημαίνει την εγγραφή του.

6. Και πώς θα γίνει η εγγραφή ενός Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας;

Η διαδικασία της εγγραφής ξεκινά με την υποβολή αίτησης εγγραφής εκ μέρους του Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας και ολοκληρώνεται κατά την πρώτη επίσκεψή του στον Οικογενειακό Ιατρό επιλογής του. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα στελέχη των ΤΟΜΥ

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα στελέχη των ΤΟΜΥ

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)» διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας.


Το πρώτο πιλοτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα με στελέχη από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), τα Κέντρα Υγείας και τις 1η και 2η ΥΠΕ, ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 του ίδιου μήνα, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2018 και εφ' εξής έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα τον μήνα σε όλη την Ελλάδα ανά Περιφέρεια.
Σκοπός του προγράμματος, όπως αναφέρει ο αναπληρωτής γγ του υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός, είναι να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει και υποστηρίζει τις δομές της ΠΦΥ.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

- Διεθνής εμπειρία και ευρωπαϊκό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ΠΦΥ
- Αρχές και θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ΠΦΥ στην Ελλάδα

- Η διεπιστημονική ομάδα υγείας στην ΠΦΥ

- Αρμοδιότητες, λειτουργίες και οργάνωση ΠΦΥ

- Προσομοίωση σε μια υποθετική δομή ΠΦΥ

Ο κ. Βαρδαρός τονίζει ότι «οι επαγγελματίες Υγείας και τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα από τον νέο αναβαθμισμένο τους ρόλο, αποτελούν τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ. Συνεπώς, υπό το πρίσμα των θεσμικών και επιχειρησιακών αλλαγών στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθεί η ικανότητα των στελεχών των δημόσιων φορέων που μετέχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους διασυνδεόμενους με αυτό φορείς να ανταποκρίνονται αποδοτικά και αποτελεσματικά στις νέες παρεχόμενες λειτουργίες».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Αυστηρό σύστημα παραπομπών με οικογενειακό γιατρό πάση θυσία μέχρι τέλος του έτους! Τι σχεδιάζεται

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει πάση θυσία να τεθεί σε εφαρμογή το νέο αυστηρό σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό στους ειδικούς.

 

Ή τουλάχιστον αυτό είναι το …φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο βέβαια προς ώρας σκαλώνει. Γι’ αυτό και όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του HealthReport.gr αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να βρεθεί η λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την άρνηση των γιατρών να συμμετάσχουν με ελάχιστα χρήματα στο νέο θεσμό του οικογενειακού γιατρού.

Τα σενάρια που επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας – όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές του HealthReport.gr -είναι πολλά με βασικότερο να αφαιρεθούν οι υποχρεωτικές και δωρεάν επισκέψεις των οικογενειακών γιατρών στα σπίτια των ασθενών.

 

Το υπουργείο Υγείας θεωρεί πως με τον τρόπο αυτό θα καμφθεί ο κλάδος, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά αγκάθια για τη συμμετοχή των γιατρών.
Άγνωστο παραμένει βέβαια εάν και πάλι ο ιατρικός κλάδος θα δεχθεί να συμμετάσχει στο εγχείρημα του οικογενειακού γιατρού.

Ωστόσο τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για συνεργασία των γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ αφού σε λιγότερο από 15 ημέρες πια υποτίθεται ότι λήγουν οι παλαιές συμβάσεις. Θεωρείται όμως βέβαιον ότι θα δοθεί παράταση. Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα σενάρια: «Τέλος οι δωρεάν επισκέψεις στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ σε 15 μέρες! Τα σενάρια που εξετάζονται»

Στο πόδι οι γιατροί του ΠΕΔΥ

Παραπομπές…βρέξει χιονίσει
Όμως αυτό που τα στελέχη θεωρούν ως επιβεβλημένο είναι να εφαρμοσθεί μέχρι το τέλος του χρόνου σταδιακά ο έλεγχος των παραπομπών αφού αποτελεί μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης στους δανειστές.

Άλλωστε χωρίς το σύστημα των παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς και νοσοκομεία, καταρρέει συνολικά η ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που έχει οραματισθεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Δείτε ΕΔΩ όλο το χρονοδιάγραμμα για το gatekeeping: «Δείτε πότε μπαίνει σε εφαρμογή το νέο σύστημα παραπομπών με τον οικογενειακό γιατρό! Τι ανακοίνωσε το υπ. Υγείας»

 

Μέχρι στιγμής πάντως οι ασθενείς όχι δεν μπορούν να πάρουν παραπεμπτικό από οικογενειακό γιατρό, αλλά δε τον βρίσκουν καν για να εγγραφούν ώστε να ξεκινήσει σταδιακά να λειτουργεί το σύστημα. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Ακόμη και νεκρούς βαφτίζουν οικογενειακούς γιατρούς! Τραγελαφικές καταστάσεις στα Κέντρα Υγείας

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Ιστορίες για γέλια και για κλάματα εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας όπου έχουν βαφτίσει οικογενειακούς γιατρούς ακόμη και νεκρούς.

 

Ούτε …ησυχία στον άλλον κόσμο φαίνεται πως δε βρίσκουν οι γιατροί που έχουν εγκαταλείψει το μάταιο ετούτο κόσμο, καθώς το υπουργείο Υγείας τους… επιστρατεύει για να προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασθενείς.

Απίστευτες ιστορίες διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στα Κέντρα Υγείας όπου με το ζόρι έχουν μετατρέψει οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας τους γιατρούς σε οικογενειακούς, προκειμένου να εμφανίσουν την περιβόητη ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δείξει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι οι γιατροί είναι διαθέσιμοι και οι ασθενείς μπορούν να εγγραφούν στον οικογενειακό τους γιατρό, ενέταξαν στην λίστα με τους οικογενειακούς ακόμη και γιατρό στο κέντρο της Αθήνας – όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες στο HealthReport.gr – που όμως δεν βρίσκεται στη ζωή. Μάλιστα ο γιατρός απεβίωσε εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες.

Μια ακόμη τραγελαφική περίπτωση επίσης στο κέντρο της πρωτεύουσας όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές του HealthReport.gr, αφορά σε νοσοκομειακό γιατρό η οποία απλά λίγες ημέρες της εβδομάδος κάνει εφημερίες στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Ωστόσο είδε το όνομά της στη λίστα με τους οικογενειακούς γιατρούς, γεγονός που της προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια καθότι δεν είχε εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον.

Από την άλλη στα Βόρεια Προάστεια γιατρός Παθολόγος ξύπνησε μέσα στη νύχτα από τηλεφωνήματα ασθενών που τον καλούσαν να πάει κατ’ οίκον επίσκεψη χωρίς επίσης ο ίδιος να γνωρίζει ότι είχε βαφτισθεί οικογενειακός γιατρός, αναφέρουν πληροφορίες του HealthReport.gr.

 

Βέβαια οι επιλογές αυτές δεν είναι τυχαίες καθώς οι γιατροί δεν επέδειξαν κανένα ενδιαφέρον ιδιαίτερα μάλιστα όσοι εργάζονται ήδη στα Κέντρα Υγείας. Δείτε ΕΔΩ πόσοι διαθέσιμοι οικογενειακοί γιατροί υπάρχουν σε όλη την Αττική: «Μόλις 46 γιατροί στις ΤΟΜΥ όλης της Αττικής για 4 εκατ. κατοίκους! Όλες οι λεπτομέρειες»

Ήδη πάντως η Ομοσπονδία των Γιατρών του πρώην ΠΕΔΥ που σήμερα εργάζονται στα Κέντρα Υγείας ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νομικές κινήσεις για τη μετατροπή των γιατρών των Κέντρων Υγείας με το ζόρι σε οικογενειακούς. Ο κλάδος θεωρεί ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια του υπουργείου Υγείας. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΙΣΡ: «Ανεφάρμοστος ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού στα νησιά μας»

| Δήμητρα-Μαρίλια Φούρλα
dimokratiki.gr

Την περίοδο που η πολιτική της κυβέρνησης έχει αυξήσει τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες της χώρας, το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να εφαρμόσει το θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού με συμβάσεις πενίας.

Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην σύμβαση για τους Οικογενειακούς Ιατρούς το Υπουργείο Υγείας ψάχνει ιδιωτικά ιατρεία προς κρατικοποίηση και ιατρούς που θα τους επιφορτίσει με σωρεία γραφειοκρατικών διαδικασιών με αποτέλεσμα να μετατρέψει τα ιατρεία τους σε κέντρα γραμματειακής υποστήριξης και διεκπεραίωσης υπηρεσιών υγείας.

Τις τελευταίες 15 ημέρες εμφανίζεται σε κάθε ηλεκτρονική συνταγή και παραπεμπτικό εργαστηριακών εξετάσεων μήνυμα όπου καλεί τον κάθε πολίτη να εγγραφεί υποχρεωτικά σε οικογενειακό ιατρό.

Όσοι προσπάθησαν να εγγραφούν διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει διαθέσιμος οικογενειακός ιατρός στο νησί της Ρόδου, αλλά ούτε και σε κανένα νησί χώρου ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου.

Οι ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής του Συλλόγου μας στο σύνολο τους αρνούνται την ένταξη τους τόσο στις πολυδιαφημισμένες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ), όσο και στο θεσμό του οικογενειακού ιατρού μέσω των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ. Ο λόγος είναι ότι θεωρούν απαξιωτικές τις αμοιβές για τους γιατρούς, σ’ ένα θολό εργασιακό τοπίο και ειδικά όταν αυτές ορίζουν ως μέγιστο πληθυσμό ευθύνης τους 2.250 ασθενείς ανά ιατρό που είναι πέρα από κάθε διεθνή επιστημονική πρακτική και εγκυμονεί κινδύνους σοβαρών ιατρικών λαθών.

Η μηνιαία αποζημίωση κυμαίνεται από 0,50 € έως 1,09 € ανάλογα με την ηλικία του πολίτη που δηλώνει τον οικογενειακό ιατρό του με μέγιστη αμοιβή τα 1.800 ευρώ (μικτά) και η οποία είναι η χαμηλότερη αμοιβή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και στις μετακομμουνιστικές χώρες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στα Περιφερειακά Ιατρεία των μικρών νησιών (Μεγίστη, Τήλο, Χάλκη, Σύμη, Κάσο) είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που δεν υπάρχει κανείς πλέον ειδικευμένος ιατρός στα νησιά αυτά.

Καταδικάζουμε ομόφωνα, μαζί με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας αλλά και όλες τις επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις, το επαίσχυντο αυτό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που απαξιώνει το σύνολο του ιατρικού δυναμικού της χώρας και εξαναγκάζει τον Έλληνα ασθενή, σε φθηνές και υποβαθμισμένες, υπηρεσίες υγείας.

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Απ. Μαντάς Ηλίας Ιωάν. Τσέρκης

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Μαζική άρνηση γιατρών σε ΕΟΠΥΥ και ΤΟΜΥ! Τι υποστηρίζουν οι Παθολόγοι

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Μαζικό όχι των γιατρών στις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Υγείας σε ΤΟΜΥ και συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ.


Γυμνό θα παραμείνει όπως φαίνεται το πολυδιαφημισμένο νέο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς οι γιατροί παρά τα …τυράκια που επιχείρησε να τους ρίξει για να τους προσελκύσει το υπουργείο Υγείας, παραμένουν ανένδοτοι.
Πλέον τηρείται και κοινή γραμμή μέσω και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ο οποίος επισήμως διατύπωσε την άρνηση του κλάδου να εργασθεί μέσω ΕΟΠΥΥ με αμοιβές χαμηλές και με άκρως δεσμευτικό ωράριο.

Γι αυτό άλλωστε οι αιτήσεις που έχουν γίνει στον ΕΟΠΥΥ από οικογενειακούς γιατρούς δηλαδή Παθολόγους, Γενικούς Γιατρούς και Παιδιάτρους είναι ελάχιστες. Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες πληροφορίες του HealthReport.gr: “Πόσοι ιδιώτες γιατροί κατέθεσαν αιτήσεις στον ΕΟΠΥΥ για οικογενειακοί γιατροί! Όλες οι πληροφορίες”

 

Από την άλλη και οι 3000 Παθολόγοι που υπάρχουν στη χώρα λένε επίσης όχι τόσο στον ΕΟΠΥΥ όσο και στις νέες ΤΟΜΥ που παραμένουν χωρίς ιατρικό προσωπικό.
Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος μιλά για επιτάχυνση της κατάρρευσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, από το υπουργείο Υγείας “αγνοώντας τις δραματικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στη δημόσια υγεία”.

Γι αυτό και η Ένωση τονίζει: “Οι Παθολόγοι αρνούμαστε κατά πλειοψηφία την ένταξη μας, τόσο στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού όσο και στη στελέχωση των ΤοΜΥ, καθώς θεωρούμε απαξιωτικές τις αμοιβές για τους γιατρούς, σ’ ένα θολό εργασιακό τοπίο. Δηλώνουμε πως από τους 3.000 αυτοαπασχολούμενους Παθολόγους, η συντριπτική πλειοψηφία αρνείται να εισαχθεί σε ένα σύστημα που μας εξαναγκάζει μόνο σε υποχρεώσεις χωρίς το παραμικρό δικαίωμα, εργασιακό, επιστημονικό ή προσωπικό”.

Τα αγκάθια για τους γιατρούς
Πάντως δεν είναι μόνο οι αμοιβές που προκαλούν τις αντιδράσεις των γιατρών. Αμοιβές που βέβαια δε αντιστοιχούν ούτε στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην ποιότητα που επιδιώκεται αλλά ούτε και στο επιστημονικό κύρος του κλάδου. Εκτός του ότι κάθε ασθενής θα πληρώνεται με 75 έως 80 λεπτά το μήνα, οι κατ οίκον επισκέψεις όπως και τα επείγοντα θα είναι δωρεάν.

Στο πόδι οι γιατροί του ΠΕΔΥ

Ταυτόχρονα οι ιδιώτες γιατροί θα πρέπει να αφιερώνουν συγκεκριμένες ώρες για να εξετάζουν δωρεάν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ενώ και οι διακοπές τους θα είναι …ελεγχόμενες από τον Οργανισμό καθώς δε θα μπορούν να απουσιάζουν όποτε και όσο θέλουν.

Όμως άλλο ένα αγκάθι αποτελεί και ο αριθμός των ασθενών που θα πρέπει να αναλάβει κάθε γιατρός. Αντιστοιχούν 2250 ασθενείς στον κάθε συμβεβλημένο οικογενειακό γιατρό ενώ όπως αναφέρει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος: “Ο προβλεπόμενος μέγιστος πληθυσμός ευθύνης των 2.250 ασθενών για κάθε γιατρό είναι πέρα από κάθε διεθνή επιστημονική πρακτική και εγκυμονεί κινδύνους σοβαρών ιατρικών λαθών”. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΕΛΣΤΑΤ: Αδειάζουν από προσωπικό τα Κέντρα Υγείας

ΕΛΣΤΑΤ: Αδειάζουν από προσωπικό τα Κέντρα Υγείας

“Βουτιά” στον αριθμό των γιατρών που υπηρετούν στο βόρειο Αιγαίο και αύξηση στην Αττική και την Ήπειρο, καταγράφει η μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ.
 

ΕΛΣΤΑΤ: Αδειάζουν από προσωπικό τα Κέντρα Υγείας
Μειώσεις στο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων καταγράφεται στα Κέντρα Υγείας της χώρας, με το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο στο βόρειο Αιγαίο.

Αυτό προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία αφορούν το 2014 και δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της ΕΛΣΤΑΤ, το 2014 υπήρξε μείωση στον αριθμό του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας στο σύνολο της χώρας κατά 3,3%.

Αντίστοιχη μείωση παρατηρείται και στο νοσηλευτικό προσωπικό κατά 3,1% σε σχέση με το 2013.

Στο μη ιατρικό προσωπικό, που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες ειδικότητες, παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη μείωση κατά 8,8% στο σύνολο της χώρας.

Στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη μείωση του ιατρικού προσωπικού κατά 20,9%, σε αντίθεση με την Ήπειρο και την Αττική που παρουσιάζουν αύξηση κατά 10,3% και 7,9%, αντίστοιχα.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Πελοπόννησο και στο νότιο Αιγαίο υπάρχει η μεγαλύτερη μείωση στο νοσηλευτικό προσωπικό κατά 12,4%, 8,8% και 7,2%, αντίστοιχα.

Στα Ιόνια Νησιά, στην Ήπειρο και στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει η μεγαλύτερη μείωση του προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με ποσοστά 17,2%, 11,5% και 10,9%, αντίστοιχα.

Μηχανήματα
Ανισότητες καταγράφονται στον εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας, με τα ιατρικά μηχανήματα να είναι αυξημένα κατά 7,6% στην Περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών και λιγότερα κατά 7,6% στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

ΔΗΜ.Κ.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

ΠΦΥ: Εδώ γιατρός, εκεί γιατρός, πού είναι ο οικογενειακός γιατρός;

Από Έφη Τσιβίκα - mononews.gr


Σε… θρίλερ εξελίσσεται η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), με την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού να «σκοντάφτει» ξανά και ξανά στην έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των γιατρών να στελεχώσουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Τα εμπόδια φαίνεται να μεγεθύνονται με τις αντιδράσεις των ιατρικών φορέων, με τελευταία αυτήν του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), ο οποίος σε χθεσινή σύσκεψη αποφάσισε να ανοίξει μέτωπο ενάντια στην Αριστοτέλους και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να μην εφαρμοστεί το νομοθέτημα.

Την «λυπητερή» πληρώνουν, τελικά, οι πολίτες οι οποίοι, ύστερα από τις σχετικές ειδοποιήσεις στα έντυπα της συνταγογράφησης, σπεύδουν να εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό, όμως, επί… ματαίω.

Αδιάφοροι οι γιατροί στις προσκλήσεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, η ΠΦΥ θα βασιζόταν σε περίπου σε 4.000 οικογενειακούς γιατρούς (γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι), οι οποίοι θα κάλυπταν όλες τις περιοχές ευθύνης. Εντούτοις, ο στόχος αυτός φαντάζει επί του παρόντος ανέφικτος, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον των γιατρών να ενταχθούν στο νέο σύστημα ΠΦΥ είναι ιδιαίτερα φτωχό.

Στην πρώτη πρόσκληση, τον Αύγουστο του 2017, έκαναν αίτηση μόλις 583 γιατροί για 1.200 θέσεις, ενώ μικρή ήταν η ανταπόκριση και στην προκήρυξη για ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς, με σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ που θα εξυπηρετούν τους πολίτες όπου δεν υπάρχουν ΤΟΜΥ.

Στις 12 του τρέχοντος μήνα, το υπουργείο Υγείας έβγαλε δεύτερη προκήρυξη για 953 θέσεις γιατρών οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ΤΟΜΥ, όμως φαίνεται ότι η προσπάθεια έπεσε και πάλι στο… κενό, με αποτέλεσμα, ενώ έληγε την Παρασκευή, να πάρει παράταση για τις 2 Ιουλίου, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη.
Εντωμεταξύ, από τις 2.800 θέσεις οικογενειακών γιατρών που προκήρυξε ο ΕΟΠΥΥ, ανταποκρίθηκαν μόλις 625.

Κηρύττει πόλεμο ο ΙΣΑ

Σε χθεσινή σύσκεψή του, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες γιατροί καθώς και εκπρόσωποι Επαγγελματικών και Επιστημονικών Ενώσεων, παθολόγων, παιδιάτρων και γενικών γιατρών, ο ΙΣΑ αποφάσισε να ανοίξει μέτωπο ενάντια στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Μάλιστα, κάνει λόγο για «απαράδεκτες αμοιβές» και «απαξιωτικές συνθήκες εργασίας» για τον ιατρικό κόσμο, ενώ τονίζει ότι ο πληθυσμός ευθύνης που προβλέπεται για κάθε γιατρό (2.250 ασθενείς) είναι πέρα από κάθε διεθνή επιστημονική πρακτική και εγκυμονεί κινδύνους ιατρικών λαθών.

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, ξεκαθάρισε ότι «ο Σύλλογος, δεν θα επιτρέψει την ιστορική κατάρρευση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που επιχειρεί το υπουργείο Υγείας και πρόσθεσε ό,τι κόκκινες γραμμές για τον ιατρικό κόσμο είναι η ελεύθερη επιλογή γιατρού και η αξιοπρεπής αμοιβή του κατά πράξη και περίπτωση».

Στον… αέρα οι πολίτες

Ενώ το κλίμα μεταξύ γιατρών και υπουργείου Υγείας είναι τεταμένο, στον αέρα βρίσκονται οι πολίτες, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό πέφτουν σε… τοίχο. Το σύστημα της ΗΔΙΚΑ τους παραπέμπει σε γιατρούς που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την περιοχή τους, όπως σε άλλους δήμους ή και στην άλλη άκρη του νομού.

Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί ιδιαίτερα μετά τις 15 Ιουλίου οπότε και λήγουν οι υφιστάμενες συμβάσεις των γενικών ιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς για να έχουν οι ασφαλισμένοι πρόσβαση στην ΠΦΥ θα πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή τους σε οικογενειακό γιατρό.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

Τι… τάζει τώρα στους νέους γιατρούς ο Σταμάτης Βαρδαρός για να στελεχώσουν τις ΤΟΜΥ!

Του Βασίλη Βενιζέλου - healthview.gr

Στο άκρον άωτον της πολιτικής απελπισίας φαίνεται ότι έχει φθάσει τουλάχιστον εις εκ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, σχετικά με τα πολύ σοβαρά προβλήματα στην στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) και στην υπογραφή συμβάσεων οικογενειακών γιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Ο λόγος είναι για τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τον Σταμάτη Βαρδαρό, ο οποίος έφθασε τη Δευτέρα 25 Ιουνίου να κάνει λόγο για προοπτική μονιμοποίησης στο δημόσιο σύστημα Υγείας για όσους νέους γιατρούς σπεύσουν τώρα να ενταχθούν στη νέα δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας…

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΜΠΕ), ο Σταμάτης Βαρδαρός ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής σχετικά:

«Υπάρχει ήδη προκήρυξη για προσλήψεις οικογενειακών γιατρών για τις ΤΟΜΥ. Θα υπάρξουν περίπου 900 νέες θέσεις ιατρών. Πρόκειται για συμβάσεις 4 ετών με αποδοχές επιμελητή Α’. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι μετά το πέρας της τετραετούς αυτής σύμβασης, θα έχουν προοπτική μονιμοποίησης στο εθνικό σύστημα υγείας»…

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

 

Παράταση προθεσμίας και περισσότερα μόρια για προσλήψεις στην υγεία

Με δύο νέες αποφάσεις η πολιτική ηγεσία του υπουργείου προσπαθεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των γιατρών για στελέχωση των ΤΟΜΥ

Σε αγώνα δρόμου για την στελέχωση των ΤΟΜΥ έχει επιδοθεί το υπουργείο Υγείας, για την ανάπτυξη του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), το οποίο όμως "σκοντάφτει" στην εξεύρεση των γιατρών που θα στελεχώσουν τις νέες μονάδες.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη δίνεται νέα παράταση ως τις 2 Ιουλίου στην συμμετοχή στην προκήρυξη που ήδη "τρέχει" για τις προσλήψεις στις νέες μονάδες ΠΦΥ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει :

την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έως και την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο tomy.moh.gov.gr.
Την παράταση της προθεσμίας αποστολής-προσκόμισης της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018. Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ή τον αριθμό πρωτοκόλλου. Αποστολές με σήμανση πέραν της 9 ης Ιουλίου 2018 δεν γίνονται αποδεκτές και οι αιτήσεις θεωρούνται μη υποβληθείσες.
Η απόφαση επισυνάπτεται εδώ.

Αλλαγές στα μόρια
Με άλλη κοινή απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή Παύλου Πολάκη, αυξάνεται η προβλεπόμενη μοριοδότηση στους γιατρούς που υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στις προκηρύξεις που γίνονται για τις νέες προσλήψεις.

Η αλλαγή που προβλέπει αυτή η νέα απόφαση, παραπέμποντας σε τυπογραφικό λάθος, διορθώνει και ανεβάζει τους συντελεστές προϋπηρεσίας των γιατρών ως εξής:

Α. «Οι συντελεστές κάθε γραμμής υποτετραπλασιάζονται, έτσι ώστε η ανώτερη βαθμολογία που θα προκύπτει από την συνολική προϋπηρεσία, να ανάγεται στα 125 μόρια και προστίθεται μία ακόμα γραμμή: «προϋπηρεσία σε κέντρο (ή κέντρα) του εσωτερικού ή του εξωτερικού που αποκτήθηκε η απαιτούμενη ειδική εμπειρία, συντελεστής 1,5 Χ 10 Χ 6μηνα στο κέντρο (στα κέντρα)» - Ανώτερη βαθμολογία: 375 μόρια. Δηλαδή συνολική ανώτερη βαθμολογία 125+375 = 500 μόρια»

Καταργείται δηλαδή το σημείο της προηγούμενης απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β' 116/23.1.2018 και ανέφερε ότι "Οι συντελεστές κάθε στήλης υποτετραπλασιάζονται, έτσι ώστε η ανώτερη βαθμολογία που θα προκύπτει από την συνολική προϋπηρεσία να ανάγεται στα 100 μόρια και προστίθεται μία (1) ακόμα στήλη: «προϋπηρεσία σε κέντρο (ή κέντρα) του εσωτερικού ή του εξωτερικού που αποκτήθηκε η απαιτούμενη ειδική εμπειρία, συντελεστής 1,5 x 6μηνα στο κέντρο (στα κέντρα)» - Ανώτερη βαθμολογία: 300 μόρια. Δηλ. συνολική ανώτερη βαθμολογία 100+300 = 400 μόρια".

Η διορθωτική απόφαση επισυνάπτεται εδώ

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Πόσοι ιδιώτες γιατροί κατέθεσαν αιτήσεις στον ΕΟΠΥΥ για οικογενειακοί γιατροί! Όλες οι πληροφορίες

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Με το σταγονόμετρο κατέθεσαν αιτήσεις στον ΕΟΠΥΥ οι ιδιώτες γιατροί για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού


Άκρως απογοητευτικά είναι τα στοιχεία από τις αιτήσεις που έφθασαν στον ΕΟΠΥΥ για τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού.
Μπορεί αρχικά να είχαν καταθέσει 624 γιατροί αιτήσεις στην προηγούμενη προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ για να γίνουν οικογενειακοί γιατροί, αλλά την τελική υπογραφή δεν έβαλα ούτε οι μισοί.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr μέχρι στιγμής ούτε οι μισοί δεν έδωσαν τη τελική τους έγκριση για να ενταχθεί το όνομά τους στη λίστα με τους οικογενειακούς γιατρούς. Όπως τονίζουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές στο HealthReport.gr μόλις 300 υπογραφές για σύμβαση έχουν παραληφθεί στον ΕΟΠΥΥ.

 

Βέβαια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξηθεί κάπως ο αριθμός αυτός δεδομένου ότι οι υπογραφές στις συμβάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά με φακέλους και δεν έχουν φθάσει όλοι, αλλά δε θεωρείται πιθανό να καλυφθεί ο αρχικός αριθμός των 624 γιατρών.

Φαίνεται πάντως πως ούτε τα παζάρια της τελευταίας στιγμής και οι δεσμεύσεις προς τους γιατρούς και ειδικά στους Γενικούς Γιατρούς, δεν έπεισαν τον κλάδο να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ. Δείτε ΕΔΩ τι προσφέρθηκε στους γιατρούς: «Έκτακτη συνάντηση Γενικών Γιατρών και υπ.Υγείας για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ! Δείτε τις δεσμεύσεις»

 

Οι χαμηλές αμοιβές (κάτι λιγότερο τελικά από 80 λεπτά τον ασθενή), αλλά και η υποχρέωση τους να δέχονται τα έκτακτα περιστατικά σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους στο ιδιωτικό τους ιατρείο αλλά και οι κατ’ οίκον επισκέψεις χωρίς αμοιβή, φαίνεται ότι λειτούργησαν αποτρεπτικά για τους γιατρούς.

Άγνωστο παραμένει τις θα γίνει μετά τις 15 Ιουλίου οπότε και όπως έχει δηλώσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και ειδικά ο ΕΟΠΥΥ, θα λήξουν οι υπάρχουσες συμβάσεις των Παθολόγων, των Γενικών Γιατρών και των Παιδιάτρων που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Μόλις 46 γιατροί στις ΤΟΜΥ όλης της Αττικής για 4 εκατ. κατοίκους! Όλες οι λεπτομέρειες

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Μόλις 46 Παθολόγοι και Γενικοί Γιατροί στελεχώνουν τις ΤΟΜΥ ολόκληρου του Λεκανοπεδίου μετά και την τελευταία προκήρυξη για 953 θέσεις.


Τι κι αν επαναπροκηρύχθηκαν οι θέσεις για οικογενειακούς γιατρούς στις περιβόητες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Το ενδιαφέρον των γιατρών παραμένει μειωμένο με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν μόλις 46 Παθολόγοι και Γενικοί γιατροί διαθέσιμοι για 4 εκατ. πολίτες του Λεκανοπεδίου οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στον οικογενειακό τους γιατρό.

Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα ότι μέσα σε αυτούς τους 46 είναι και γιατροί που ήδη εργάζονται στα Κέντρα Υγείας και βαφτίστηκαν εν μία νυκτί οικογενειακοί γιατροί με το ζόρι. Διαβάστε ΕΔΩ την εγκύκλιο του …βαφτίσματος: «Βαφτίζουν» τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας σε Οικογενειακούς Γιατρούς! Τι προβλέπει εγκύκλιος»

 

Στο μεταξύ όμως το ενδιαφέρον των γιατρών παραμένει μειωμένο και για την επαναπροκήρυξη των θέσεων για τις ΤΟΜΥ. Ο νέος διαγωνισμός δεν φαίνεται να έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία απέκτησε και νέο πονοκέφαλο μετά και την άρνηση των ιδιωτών γιατρών να γίνουν οικογενειακοί γιατροί μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Γι αυτό άλλωστε επειδή οι αιτήσεις για τις ΤΟΜΥ ήταν εξαιρετικά περιορισμένες για τις 953 θέσεις των γιατρών, δόθηκε παράταση έως τις 2 Ιουλίου.

 

Ο διαγωνισμός είχε ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου και έληγε στις 22 Ιουνίου για τις θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διετούς διάρκειας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης της θητείας μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
Ωστόσο λόγω του περιορισμένου ενδιαφέροντος δόθηκε παράταση έως τις 2 Ιουλίου. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Παράταση έως τις 2 Ιουλίου στις αιτήσεις για 953 οικογενειακούς γιατρούς σε ΤΟΜΥ όλης της χώρας

Παράταση έως τις 2 Ιουλίου στις αιτήσεις για 953 οικογενειακούς γιατρούς σε ΤΟΜΥ όλης της χώρας

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εγχείρημα είναι μειωμένο, κυρίως λόγω των χαμηλών αμοιβών που τούς παρέχονται.
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
 

Παράταση έως τις 2 Ιουλίου στις αιτήσεις για 953 οικογενειακούς γιατρούς σε ΤΟΜΥ όλης της χώρας
Γεφύρι της Άρτας θυμίζει η προσπάθεια του υπουργείου Υγείας να στελεχώσει τις νέες δομές πρωτοβάθμιας (εξωνοσοκομειακής) φροντίδας.

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) περιέχονται σε όλα τα τελευταία προαπαιτούμενα, αλλά προχωρούν με βήματα χελώνας, ενώ κάτοικοι πυκνοκατοικημένων περιοχών δεν μπορούν να βρουν κοντινό οικογενειακό γιατρό.

Οι αναβολές και οι παρατάσεις δίνουν και παίρνουν, με πιο πρόσφατη την προκήρυξη 953 θέσεων οικογενειακών γιατρών για τις ΤΟΜΥ, η οποία έληγε την Παρασκευή, αλλά παίρνει παράταση για τις 2 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Παύλου Πολάκη, που παρατίθεται πιο κάτω, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο tomy.moh.gov.gr.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ή τον αριθμό πρωτοκόλλου. Αποστολές με σήμανση πέραν της 9ης Ιουλίου δεν γίνονται αποδεκτές και οι αιτήσεις θεωρούνται μη υποβληθείσες.

Σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, η πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας θα βασιζόταν στους περίπου 4.000 “οικογενειακούς γιατρούς” (γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι).

Σε αυτούς πρέπει να εγγραφεί το σύνολο των πολιτών, προκειμένου να λαμβάνει παραπεμπτικό για να επισκεφθεί ειδικευμένο γιατρό ή νοσοκομείο.

Μειωμένο
Την ώρα που οι σχεδιασμοί προβάλλονται και αναθεωρούνται κατά βούληση, το ενδιαφέρον των γιατρών να μετάσχουν στο εγχείρημα είναι μειωμένο, κυρίως λόγω των χαμηλών αμοιβών που τούς παρέχεται.

Το υπουργείο Υγείας επανήλθε, προτείνοντας μηνιαίες απολαβές 1.800 έως 2.000 ευρώ, αλλά άγνωστο παραμένει το τι τελικά θα πράξει η άλλη πλευρά.

Ενδεικτικό είναι πως σε 2.800 θέσεις οικογενειακών γιατρών που προκήρυξε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανταποκρίθηκαν μόλις 625 γιατροί.

Το αλαλούμ καταρρακώνει και όσους γιατρούς είχαν επιδείξει αρχικά θετική στάση. Η Ελληνική Εταιρία Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής, μέλη της οποίας είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ χαρακτηρίζει την προωθούμενη σύμβαση από τον Οργανισμό ως “μνημείο προχειρότητας”...

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

Γυρίζουν την πλάτη στον ΕΟΠΥΥ οι «οικογενειακοί» γιατροί

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υπογραφή των συμβάσεων όσον ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη.

Ως «Μνημείο προχειρότητας» χαρακτηρίζεται από τους εκπροσώπους των γενικών γιατρών το σχέδιο σύμβασης που δόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ για τους ιδιώτες Οικογενειακούς Γιατρούς. Όπως αναφέρουν, η απουσία διορθωτικών κινήσεων αναγκάζει αυτούς τους λίγους γιατρούς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να υπαναχωρήσουν.
Σύμφωνα με τον κ. Ευάγγελο Φραγκούλη, Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΓΕΙΑ και αν. Αρχίατρος του ΕΔΟΕΑΠ, στην απόφαση αυτή οδηγούνται οι γιατροί και λόγω βασικών λαθών όπως το εμπόδιο είσπραξης αμοιβής για ασθενείς της λίστας, που τους επισκέπτονται εκτός του δεσμευμένου από τον ΕΟΠΥΥ καθημερινού τετράωρου, αλλά και τις ομιχλώδεις και ελλείπεις διευκρινήσεις που δόθηκαν για το πώς θα λειτουργεί ένας οικογενειακός ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Η διευκρίνηση του ΕΟΠΥΥ για τα ραντεβού με δικαιούχους εκτός ωραρίου φαίνεται πως δεν έπεισε τους οικογενειακούς γιατρούς.

Οι γιατροί τονίζουν ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να έρθει προ των ευθυνών του προς τους ασφαλισμένους του, έστω την ύστατη στιγμή καθώς σήμερα λήγει η προθεσμία για την υπογραφή των συμβάσεων όσων «πέτυχαν» στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Την ίδια στιγμή έχει ανακοινώσει πως στις 15 Ιουλίου λύονται οι μέχρι τώρα συμβάσεις του με Γενικούς Γιατρούς, Παθολόγους και Παιδιάτρους.

Οι γενικοί γιατροί απευθύνουν επίσης τα σχετικά ερωτήματα:
Ποια η νομική ισχύς της διευκρίνησης του ΕΟΠΥΥ (από 19/6) πως «οι ιδιώτες συμβεβλημένοι οικογενειακοί ιατροί εξυπηρετούν τον εγγεγραμμένο πληθυσμό τους και δεν εισπράττουν επιπλέον αμοιβή, όταν ο δικαιούχος προσέρχεται εντός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρού (υπονοώντας πως επιτρέπεται να λαμβάνουν αμοιβή, όταν οι δικαιούχοι προσέρχονται εκτός του ωραρίου). Με την επισήμανση των εξαιρέσεων των περιπτώσεων που τίθενται με τους όρους 4,6 και 13 των Υποχρεώσεων της ανωτέρω σύμβασης», όταν στην ίδια τη σύμβαση που καλούμαστε να υπογράψουμε αναφέρεται ρητά και μάλιστα στην υποχρέωση 13, που η διευκρίνιση εξαιρεί, πως ο συμβεβλημένος οικογενειακός ιατρός «δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του και απαγορεύεται ρητά να ζητήσει ή να εισπράξει επιπλέον αμοιβή».

Τι σημαίνει «όταν ο δικαιούχος προσέρχεται εντός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρού» σε συνδυασμό με την υποχρέωση του που απορρέει από τη σύμβαση (υπ’ αριθμόν 13, επίσης στις εξαιρέσεις της διευκρίνησης) πως «οφείλει να εξυπηρετεί πέρα από τα προγραμματισμένα ραντεβού του και τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του». Μήπως σημαίνει πως όποιον προσέλθει στο ιατρείο μέσα στο δηλωμένο ωράριο με οποιαδήποτε κατά τη γνώμη του έκτακτη αιτία, ο γιατρός θα είναι υποχρεωμένος να τον βλέπει δωρεάν (κάτι σαν τις τράπεζες, που όποιος μπει μέχρι να κλείσουν οι πόρτες εξυπηρετείται…); Πως θα αντιμετωπίζονται τα έκτακτα περιστατικά, όταν τα ραντεβού θα είναι δεσμευμένα από τακτικά περιστατικά; Τα τακτικά περιστατικά θα καθυστερούν; Ποιος θα λύνει τις διενέξεις μεταξύ ασθενών, αλλά και μεταξύ γιατρού- ασθενούς; Γιατί δεν επιλέγεται η λύση που είχαμε προτείνει των slots στο ημερήσιο πρόγραμμα για ραντεβού που θα κλείνονται αυθημερόν από ασθενείς με έκτακτα προβλήματα;

Πως είναι δυνατόν κάποιος να αναμένει από τους ιατρούς που αμείβονται με ψιχία να πραγματοποιούν, με ιδία μέσα, κατ’ οίκον επισκέψεις σε ασθενείς οι οποίες «δεν αποζημιώνονται με επιπλέον ποσό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πραγματοποιούνται και εκτός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρείου του» (εξαίρεση υπ.αριθμ. 6 της διευκρίνησης)…

Τι σημαίνει «Οι ημέρες μη παροχής υπηρεσιών σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορούν να ξεπερνούν τις είκοσι σε ετήσια βάση»; Αυτές περιλαμβάνουν και τις επίσημες αργίες του κράτους; Γιατί δεν είναι όσες οι ημέρες άδειας όλων των εργαζόμενων; Δεν κινδυνεύουν αυτοί από burn-out; Γιατί δεν προβλέπονται και για τους ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς ημέρες επιστημονικής άδειας, όπως προβλέπονται 15 ημέρες για τους οικογενειακούς ιατρούς των ΤΟΜΥ;

Πως θα κλείνονται τα ραντεβού τελικά; Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ; Θα υπάρχει και κάποιο call center για τους μη εξοικειωμένους με τους Η/Υ (ηλικιωμένους, κ.α.). Μήπως τελικά η καλύτερη λύση θα είναι η επιστροφή στο παρελθόν… με τη δωρεάν επίσκεψη να κερδίζουν οι 16 πρώτοι που θα στήνονται μπροστά στην πόρτα του ιατρείου από τις πρώτες πρωινές ώρες;

Τα ραντεβού θα κλείνονται ανά 15 λεπτά, όπως και στις ΤΟΜΥ ή θα υπάρξει και σε αυτό το τομέα κάποια ευχάριστη έκπληξη;

Ποιος θα απαντά τα δεκάδες τηλεφωνήματα των ασφαλισμένων… Φυσικά το budget δεν επαρκεί για γραμματειακή ή νοσηλευτική υποστήριξη…

ΠΗΓΗ:healthmag.gr/ 

 

Χάος χωρίς τέλος με τους οικογενειακούς γιατρούς

Capital.gr

Απίστευτο αλαλούμ, όπως αναφέρουν ιατρικοί σύλλογοι, έχει δημιουργήσει το υπουργείο Υγείας προσπαθώντας να στελεχώσει τις τοπικές μονάδες υγείας (ΤΟΜΥ ή αλλιώς "ιατρεία της γειτονιάς”) και να επισπεύσει την υποχρεωτική εγγραφή των πολιτών στους οικογενειακούς γιατρούς.

Βασιλική Κουρλιμπίνη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ πως από στις 15 Ιουλίου λήγει η ισχύς των υφισταμένων συμβάσεων του Οργανισμού με γιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, καθώς έχει αρχίσει, όπως αναφέρει η διοίκηση του Οργανισμού, η διαδικασία για την υπογραφή των νέων συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με οικογενειακούς γιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων, πυροδότησε νέες αντιδράσεις.


Είχε προηγηθεί η νέα πρόσκληση του υπουργείου Υγείας- μετά από καθυστέρηση περίπου πέντε μηνών, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για γιατρούς στις τοπικές μονάδες. Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, συνολικά 953 ιατρών, εκ των οποίων 809 παθολόγοι και 144 παιδίατροι. Αυτοί θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους. Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 29 Ιουνίου.

Η νέα πρόσκληση έρχεται μετά αυτή του Σεπτεμβρίου, όταν μόλις 583 γιατροί έκαναν αίτηση για 1.200 θέσεις. Αλλά και στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ του Ιανουαρίου που αφορούσε στη σύναψη συμβάσεων με 2.829 ιδιώτες παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδίατρους, μόλις 657 υπέβαλλαν αίτηση για να συνάψουν σύμβαση ως οικογενειακοί γιατροί.

Προκειμένου η νέα πρόσκληση να μην έχει τη τύχη των προηγούμενων, το υπουργείο Υγείας προχώρησε σε προς τα πάνω αναπροσαρμογή των αποδοχών του ιατρικού προσωπικού. Οι γιατροί κατατάσσονται σε μισθολογική κλίμακα αντίστοιχη του επιμελητή Α' στο ΕΣΥ και αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Εντούτοις, ιατρικοί σύλλογοι προβλέπουν και πως και πάλι η συμμετοχή γιατρών θα είναι χαμηλή.

Όσον αφορά στους πολίτες, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, όπως σημείωσε την προηγούμενη εβδομάδα στην ομιλία του για την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την τέταρτη αξιολόγηση, η εγγραφή στους οικογενειακούς γιατρούς και το σύστημα παραπομπών θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από το 2019 τελικά και όχι από φέτος, όπως αρχικά προγραμματίζονταν. Όπως συμπλήρωσε, σήμερα λειτουργούν 83 τοπικές μονάδες υγείας, σε σύνολο 239 μονάδων που προβλέπονται κατά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος.

Από την άλλη πλευρά, όπως σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση, ο υφιστάμενος αριθμός οικογενειακών ιατρών δεν επαρκεί για την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού. Σε ανακοίνωσή τους ο τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας Β. Οικονόμου και ο αναπληρωτής τομεάρχης Υγείας Ι. Φωτήλας σημείωναν πως "η υπολογιζόμενη σημερινή αναλογία οικογενειακών ιατρών προς το σύνολο των πολιτών είναι περίπου ένας ανά ένδεκα χιλιάδες. Η μαζική αυτή αντιστοίχιση του πληθυσμού σε οικογενειακούς ιατρούς, με αυτή την απαράδεκτη αναλογία, είναι πρακτικά αδύνατη, επιστημονικά απαράδεκτη και υγειονομικά επικίνδυνη".

Πως θα γίνεται η εγγραφή

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή απευθείας στον οικογενειακό γιατρό. Για την υποβολή της αίτησης θα γίνεται είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

Οι πολίτες θα συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και έπειτα θα γίνεται η επιλογή οικογενειακού γιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι γιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο προηγούμενο βήμα και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

Η αίτηση υποβάλλεται επίσης σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και τον ΑΜΚΑ. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον οικογενειακό γιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με: φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας αιτούντο και φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη). 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να υπογράψουν με τον ΕΟΠΥΥ οι 624 οικογενειακοί γιατροί! Παζάρια της τελευταίας στιγμής

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Μέχρι αύριο καλούνται να αποφασίσουν εάν θα συνεργασθούν με τον ΕΟΠΥΥ οι 624 Γενικοί Γιατροί, Παθολόγοι και Παιδίατροι που είχαν αναδειχθεί στην προηγούμενη προκήρυξη για να γίνουν οικογενειακοί γιατροί.

 

Υπογραφές μέχρι αύριο Πέμπτη καλούνται να βάλουν στις συμβάσεις τους με τον ΕΟΠΥΥ 624 Γενικοί Γιατροί, Παθολόγοι και Παιδίατροι προκειμένου να διαδραματίσουν ρόλο οικογενειακών γιατρών.
Είναι οι 624 γιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις στην προηγούμενη προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ για οικογενειακούς γιατρούς.

Ωστόσο όπως αναφέρουν πληροφορίες του HealthReport.gr, ήδη στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι γιατροί έπειτα από σχετικές συνεδριάσεις έχουν αποφασίσει να μην υπογράψουν παρότι έχουν «περάσει» στη προκήρυξη.

 

Ενδεικτικό είναι πως μετά από συνεδρίαση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών οι γιατροί της Αχαΐας λένε μαζικά «όχι» στον ΕΟΠΥΥ.

Παζάρια της τελευταίας στιγμής με τους Γενικούς Γιατρούς
Σε εξέλιξη είναι πάντως τα παζάρια μεταξύ ηγεσίας του υπουργείου υγείας και των Γενικών Γιατρών προκειμένου ο κλάδος να υπογράψει τις συμβάσεις έως τις 15 Ιουλίου.

Έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr αναφέρουν πως τόσο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας όσο και ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δήλωσαν στους εκπροσώπους του κλάδου πως αργότερα…θα αποσύρουν τη ρύθμιση που προβλέπει πως οι ιδιώτες οικογενειακοί γιατροί θα πρέπει να πραγματοποιούν και κατ’ οίκον επισκέψεις στους ασφαλισμένους.

 

Ωστόσο πηγές του HealthReport.gr σημειώνουν πως οι γιατροί δεν πείσθηκαν και σε σχετικές ερωτήσεις σε νομικούς τους επεσήμαναν πως δεν μπορούν να ενσωματωθούν νέες ρυθμίσεις στις συμβάσεις οι οποίες θα είναι ήδη σε ισχύ.

Ακυρώθηκε η καταγγελία της σύμβασης για 1900 γιατρούς στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ
Στο μεταξύ κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ το απόγευμα της Τετάρτης επρόκειτο να καταγγελθούν όλες οι συμβάσεις των 1900 Παθολόγων, Γενικών Γιατρών ώστε να αναγκαστούν να υπογράψουν νέες έως τις 15 Ιουλίου. Διαβάστε ΕΔΩ τι έχει προαναγγείλει ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ: «ΕΟΠΥΥ: Τέλος οι συμβάσεις Παθολόγων, Γενικών Γιατρών και Παιδιάτρων στις 15 Ιουλίου! Τι δήλωσε ο αντιπρόεδρος»

 

Η καταγγελία της σύμβασης εναποτίθεται για το ερχόμενο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την επόμενη εβδομάδα καθότι υπήρχαν ήδη αντιδράσεις στο συμβούλιο. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Στο ΣτΕ κατά του gatekeeping στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προσέφυγε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας, κατά της υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας Α. Ξανθού που προβλέπει την καθιέρωση του συστήματος παραπομπών, για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας , τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Στη σχετική ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ αναφέρει ακόμη τα εξής:

«Με την ανωτέρα απόφαση, θίγεται το δικαίωμα της επαγγελματικής ελευθερίας του ιατρού, αλλά και το δικαίωμα του ασθενή για ελεύθερη επιλογή ιατρού. Η ρύθμιση είναι αντίθετη στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας καθώς περιορίζει σημαντικά τους ιατρούς από το δικαίωμα αποζημίωσής τους, για ιατρικές πράξεις, εφόσον δεν υφίσταται προηγούμενη παραπομπή από οικογενειακό ιατρό.

Μάλιστα πρέπει να επισημανθεί ότι λίγο μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης (13/4/18) εκδόθηκε σε διάστημα δύο μηνών, νεότερη τροποποιητική υπουργική απόφαση (18/6/2018),στην οποία ορίζεται ότι «σε περιοχές με πλήρη κάλυψη από οικογενειακούς ιατρούς, οι επισκέψεις σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ειδικούς ιατρούς, εκτός συστήματος παραπομπών, δεν θα αποζημιώνονται. Και για την ακύρωση της απόφασης αυτής, ο ΙΣΑ πρόκειται να κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες.

Ο ΙΣΑ έχει συγκαλέσει για το σοβαρό αυτό θέμα, έκτακτη σύσκεψη, με τα μέλη του Παθολόγους , Παιδιάτρους και Γενικούς Ιατρούς ,προκειμένου να συζητηθούν οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις και να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 26/6/2018, στις 2.30 μ.μ. στα γραφεία του ΙΣΑ».

ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

 

ΠΦΥ: Συμμαχίες, εκπαίδευση & μία συμφωνία: Το τρίπτυχο για να πετύχει η μεταρρύθμιση

Νατάσσα Ν. Σπαγαδώρου , CNN Greece
 18 Ιουνίου 2018


Το μεγάλο στοίχημα τώρα –στο οποίο είναι γεγονός ότι έχει δώσει μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση- είναι να υπάρξει εξωστρέφεια ώστε το εγχείρημα να αγκαλιαστεί από τους πολίτες ως μία αναγκαιότητα. Άλλωστε η φιλοσοφία της ΠΦΥ είναι πάνω από όλα πρόληψη και προαγωγή υγείας, καθημερινή επαφή των πολιτών με τους γιατρούς, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι μεγάλες Μονάδες αλλά ταυτόχρονα να υπάρξουν και οικονομίες κλίμακος.

Όπως όλα δείχνουν, στο τέλος Ιουνίου θα έχουν ξεπεραστεί οι 100 Τοπικές Μονάδες Υγείας, καθώς μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου, ο αριθμός ανέρχονταν σε 92. Βεβαίως μέχρι τις 239 ΤΟΜΥ που είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τον Μάϊο του 2017 από το Κέντρο Υγείας Ευόσμου, υπάρχει απόσταση…

Το μυστικό κλειδί πάντως για να προχωρήσει αλλά και να «κουμπώσει» με την κοινωνία η μεταρρύθμιση, είναι οι συνεργασίες και ιδιαίτερα οι συμμαχίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως παραδέχεται στο CNN Greece και ο αναπληρωτής ΓΓ του υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός, ο οποίος είναι ο βασικός πρωταγωνιστής του εγχειρήματος.

Η τοπική Αυτοδιοίκηση το έχει αντιληφθεί ευτυχώς, όχι όμως και η πανεπιστημιακή κοινότητα, τονίζει ο κ. Βαρδαρός.

Ο ρόλος των Δημάρχων είναι πράγματι καταλυτικός και όσο πιο γρήγορα τρέξουν οι ΤΟΜΥ και εγγραφούν σε αυτές οι πολίτες τόσο το καλύτερο για τους πρώτους (μακάρι και για τους ίδιους τους πολίτες στο τέλος της ημέρας).

Το παράδειγμα των Ιωαννίνων στο οποίο υπάρχει πολύ θετική ανταπόκριση των πολιτών να εγγραφούν στις ΤΟΜΥ, κάτι σημαίνει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως επίσης και το παράδειγμα του Ναυπλίου όπου μόνο στο τελευταίο τρίμηνο που λειτουργεί η Μονάδα ο παθολόγος έχει εγγράψει 1.450 άτομα, τα οποία τον έχουν επιλέξει ως οικογενειακό γιατρό.

Οι νέες συμβάσεις επίσης που τρέχουν ήδη με νέα ενισχυμένα κίνητρα αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τονίζει ο κ. Βαρδαρός.

Αναφορικά με τους οικογενειακούς γιατρούς που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υπηρετήσουν στις ΤΟΜΥ, ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 300, σε σύνολο 3.500 συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και 4.000 όσων υπηρετούν στο ΕΣΥ, στα περιφερειακά Ιατρεία και στα Κέντρα Υγείας.

Οι αγροτικές περιοχές έχουν δεχθεί περισσότερους οικογενειακούς γιατρούς (λογικό, καθώς υπάρχουν και περισσότερα κίνητρα), ενώ ένδεια γιατρών υπάρχει στα αστικά κέντρα.

Όσον αφορά στις υποδομές επίσης, στα νησιά υπάρχει δυστοκία στο να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι.

Προκειμένου να λειτουργήσει πάντως γρήγορα και ομαλά η ΠΦΥ, χρειαζόμαστε στο πλευρό μας και τον ιδιωτικό τομέα, παραδέχθηκε ο κ. Βαρδαρός μιλώντας την περασμένη Δευτέρα στο 17ο συνέδριο HealthWorld του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ενώ από την πλευρά του ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο τμήμα Ιατρικής του πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής, επεσήμανε με έμφαση, ότι αυτό που απαιτείται προκειμένου να προχωρήσει η μεταρρύθμιση, είναι εκπαίδευση, συνέργειες αλλά και μία συμφωνία!

Μία συμφωνία με την ελληνική κοινωνία! Ναι γιατί όχι, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει τους Έλληνες πολίτες και το μέγιστο αγαθό της υγείας, χωρίς να παραβλέψει όμως και τις ανάγκες της ιατρικής κοινότητας.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

Παραπομπές σε ειδικούς γιατρούς και εξετάσεις - Τι προβλέπουν οι αποφάσεις

Εξαιρούνται από τον προγραμματισμό οι ειδικότητες γυναικολογίας, ψυχιατρικής, οφθαλμολογίας, οδοντιατρικής

Συντονιστικό ρόλο στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασφαλισμένων αναλαμβάνει ο οικογενειακός γιατρός, καθώς αυτός θα είναι υπεύθυνος στο εξής για την πρόσβαση των ασθενών στους ειδικούς γιατρούς, ανάλογα με την πάθηση ή τις παθήσεις τους.

Αυτό προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με την οποία ορίζεται ο τρόπος παραπομπής των ασθενών στους γιατρούς ειδικοτήτων, και η οποία αναφέρει τα εξής: «Ο οικογενειακός ιατρός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4486/2017, αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και υποστηρίζει την «κυκλοφορία» του μέσα σε αυτό, ενεργώντας ως πλοηγός.

Ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας εντός της οικείας Υ.ΠΕ., εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο.

Οι παραπομπές γίνονται υπό το πρίσμα των γενικών αρχών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 4486/2017 και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του λήπτη υπηρεσιών υγείας εντός του οργανωτικού πλαισίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Όταν αυτή η επιλογή εξαντλείται, ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει κατά περίπτωση σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας ».

Με την απόφαση καθορίζονται δύο κατηγορίες παραπομπών:

η απλή παραπομπή, με ισχύ 30 ημερολογιακών ημερών για προγραμματισμό μιας επίσκεψης σε ειδικό ιατρό, και
η παραπομπή χρόνιου νοσήματος, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και ισχύ 12 μηνών, για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό ιατρό.
Η παραπομπή από οικογενειακό ιατρό σε ιατρό άλλης ειδικότητας (πλην Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής) γίνεται ηλεκτρονικά.

Παραπομπή δεν απαιτείται για προγραμματισμό επίσκεψης στις παρακάτω ειδικότητες: γυναικολογία, ψυχιατρική, οφθαλμολογία, οδοντιατρική.

Το έντυπο παραπομπής ασθενή, όπως εκτυπώνεται από την εφαρμογή, φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραπέμποντος ιατρού και περιλαμβάνει τα εξής:

1. Στοιχεία παραπέμποντος ιατρού
1.1. Όνομα 1.2. Επώνυμο 1.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 1.4. Μονάδα
2. Στοιχεία Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας
2.1. Όνομα 2.2. Επώνυμο 2.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 2.4. Έτος Γέννησης 2.5. Διεύθυνση 2.6. Αριθμός Τηλεφώνου 2.7. Ασφαλιστικός Φορέας 2.8. Ασφαλιστική Ικανότητα
3. Στοιχεία Οικογενειακού Ιατρού
3.1. Όνομα 3.2. Επώνυμο 3.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 3.4. Μονάδα
4. Στοιχεία Παραπεμπτικού
4.1. Κωδικός Παραπεμπτικού 4.2. Ημερομηνία Έκδοσης Παραπεμπτικού 4.3. Ημερομηνία Λήξης Παραπεμπτικού
5. Αιτιολογία
6. Διάγνωση
7. Στοιχεία Παραπομπής
7.1. Ιατρική ειδικότητα Παραπομπής 7.2. Κατηγορία Παραπομπής (απλή, χρόνιου νοσήματος) 7.3. Παρατηρήσεις

Το έντυπο παραπομπής προσκομίζεται από το λήπτη υπηρεσιών υγείας και τηρείται αρχείο:

από το αρμόδιο τμήμα για την κίνηση των ασθενών (π.χ. Γραμματεία) των Κέντρων Υγείας ή των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου έχει παραπεμφθεί.
από τον συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο υπηρεσιών υγείας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4486/2017.
Από την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και έπειτα, δεν απαιτείται το φυσικό έγγραφο της παραπομπής.

Για την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό μετά από παραπομπή απαιτείται ο προγραμματισμός της επίσκεψης.

Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Η επιλογή μονάδας, ιατρού και ώρας γίνεται με τον έως τώρα προβλεπόμενο τρόπο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ο λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους.

Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Έως την πλήρη και λειτουργική ένταξη των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο ανωτέρω σύστημα, ο προγραμματισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα. Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή. Τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται στις δημόσιες δομές υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία διαλογής ασθενών (triage) και τον βαθμό οργάνωσης των δομών αυτών.

Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, σε κάθε περιοχή με πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά όρια του αρ. 6 του ν. 4486/2017, εφαρμόζεται το σύστημα παραπομπών όπως περιγράφεται.

Σε περιοχές με πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς, επισκέψεις σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ειδικούς ιατρούς εκτός συστήματος Παραπομπών δεν θα αποζημιώνονται. Σε κάθε επίσκεψη που πραγματοποιείται μετά από παραπομπή, το αποτέλεσμα της καταγράφεται στο φάκελο του ασθενή και ο Οικογενειακός Ιατρός έχει πρόσβαση σε αυτό.

Παραπομπές διαγνωστικών εξετάσεων
Στο μεταξύ, με νεώτερη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, τροποποιείται το Παράρτημα της προηγούμενης απόφασής του, σχετικά με τις παραπομπές για διαγνωστικές εξετάσεις, ανάλογα με τις ειδικότητες γιατρών που συνταγογραφούν τις παραπομπές αυτές.
Οι αλλαγές αυτές οφείλουν να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ και να τεθούν σε εφαρμογή από 1ης Ιουλίου.

Η απόφαση για τις παραπομπές σε διαγνωστικές εξετάσεις επισυνάπτεται εδώ

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Πρόσω ολοταχώς για οικογενειακό γιατρό

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

ΠΗΓΗ:eleftheria.gr

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΦΥ