ΠΦΥ

Η πρόταση της Ομάδας για την ΠΦΥ, υπό το πρίσμα μερικών απλοϊκών δεδομένων και προβληματισμών

\r\n Αποτέλεσμα εικόνας για πρωτοβαθμια φροντιδα υγειασ

\r\n

\r\n Δημήτρης Νιάκας Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

\r\n

\r\n Αποτέλεσμα εικόνας για πρωτοβαθμια φροντιδα υγειασΔιάβασα με όση περισσότερη προσοχή μπορούσα λόγω ιδιότητας τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας για την ΠΦΥ που παρουσιάστηκαν ως η νέα εκδοχή για την επίλυση των προβλημάτων της. Δεν επιθυμώ σε αυτή την φάση να αναφερθώ για τις άμεσες δυνατότητες εφαρμογής των προτάσεων, αφού αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις υπάρχουσες δομές και λειτουργίες, τα απολογιστικά δεδομένα της απορρύθμισής τους το έτος 2014 (από τον ΕΟΠΥΥ στο ΠΕΔΥ) και κυρίως τις εν εξελίξει διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών εξω-νοσοκομειακής φροντίδας μέσω των ΕΟΠΥΥ και των λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων με τους ιδιώτες γιατρούς. Θα ήθελα σε αυτό το σημείωμα να ακολουθήσω την λογική της Ομάδας Εργασίας και να αναφερθώ μόνο στους αριθμούς, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο πόνημα που συνέταξαν τα εκλεκτά μέλη της Ομάδας Εργασίας και κατ’ εξοχήν ειδικοί στο θέμα, και στο τέλος να θέσω ορισμένους προβληματισμούς και ερωτήματα.

\r\n

\r\n Βασική λειτουργική μονάδα στην ΠΦΥ για τους εμπνευστές της πρότασης που κατατέθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αποτελεί η Μονάδα Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς (ΜοΦΥΓ) στο αστικό περιβάλλον ή το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠεΡΙ) στις αγροτικές ή νησιώτικες περιοχές.

\r\n

\r\n Στην ΜοΦΥΓ ή το ΠεΡΙ είναι στην διάθεση των κατοίκων της περιοχής που αναγκαστικά εγγράφονται σε αυτό (άρα δεν επιλέγουν οικογενειακό γιατρό ή παιδίατρο όπως αναφέρεται στην πρόταση) επειδή αυτό συγκροτείται από:
\r\n 2 οικογενειακούς γιατρούς (ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας)
\r\n Λ Παιδίατρο αφού 1 παιδίατρος καλύπτει 2 ΜοΦΥΓ ή ΠεΡΙ 1 Νοσηλευτή/τρια 1 Επισκέπτη/τρια 1 Κοινωνικό/ή Λειτουργό 1 Γραμματέα

\r\n

\r\n Λ Οικογενειακό Βοηθό αφού 1 καλύπτει 2 ΜοΦΥΓ ή ΠεΡΙ
\r\n Με δεδομένο ότι σύμφωνα πάντα με την πρόταση οι παραπάνω Μονάδες ΠΦΥ συγκροτούνται με τοπικό πληθυσμό αναφοράς περί τους 5.000 κατοίκους, η πρόταση της Ομάδας, χωρίς να το αναφέρει, φαίνεται να διαιρεί τον πληθυσμό της χώρας μας που ανέρχεται σε 11.000.000 περίπου και εκτιμά ότι θα υπάρχουν 2.200 Μονάδες ΠΦΥ και έτσι υπολογίζει και τον αριθμό των γιατρών και των λοιπών επαγγελμάτων υγείας που θα απαιτηθούν με βάση και την τελευταία σελίδα και παράγραφο της έκθεσης. Έτσι αναφέρεται ότι θα απαιτηθούν:

\r\n

\r\n
\r\n 5.500 γιατροί ήτοι
\r\n 4400 οικογενειακοί γιατροί (2 ανά ΜΦΥ)
\r\n 1100 παιδίατροι (1/2 ανά ΜΦΥ)
\r\n 4400 νοσηλευτές/επισκέπτες (1 ανά ΜΦΥ)
\r\n 2200 μαίες (1 ανά ΜΦΥ)
\r\n 2200 γραμματείς (1 ανά ΜΦΥ)
\r\n 1100 οικογενειακοί βοηθοί (1/2 ανά ΜΦΥ) που ξεχάστηκαν από τους συγγραφείς!

\r\n

\r\n
\r\n Κατά την πρόταση πάντα οι ΜΦΥ (ΜοΦΥΓ ή ΠεΡΙ) λειτουργούν από 8.00-20.00 δηλ. 12 ώρες και εκτός από τις υπηρεσίες στο Γραφείο-Ιατρείο της γειτονιάς η Ομάδα προσφέρει τις υπηρεσίες στην κοινότητα, αλλά και στο σπίτι σε μια τεράστια γκάμα υπηρεσιών που καλό είναι να ρίξει κάποιος μια ματιά στο παράρτημα της έκθεσης και θα καταλάβει το εφικτό ή/και τις δυνατότητες της συγκεκριμένης Ομάδας Υγείας να προσφέρει την έκταση και το εύρος των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

\r\n

\r\n Δεν διευκρινίζεται επίσης στην έκθεση, αν οι Μονάδες ΠΦΥ λειτουργούν μη εργάσιμες ημέρες και αργίες και πως αντιμετωπίζεται κάποιος τις ώρες μη λειτουργίας, αφού και για τα επείγοντα π.χ. υψηλός πυρετός, καρδιακό άλγος κλπ απαιτείται παραπεμπτικό της ΜοΦΥΓ ή του ΠεΡΙ για να προχωρήσει κάποιος στο δεύτερο επίπεδο της ΠΦΥ που υπάρχει και ονομάζεται ως Μονάδα Αναφοράς ΠΦΥ της περιοχής διαμονής του.

\r\n

\r\n Εκτός των παραπάνω ασαφειών που ίσως διευκρινισθούν στο μέλλον από τους συντάκτες της πρότασης, τα ερωτήματα που ένας καλόπιστος μελετητής θα έθετε είναι: Αν υποτεθεί ότι οι 2 οικογενειακοί γιατροί μοιράζουν τον χρόνο τους και καλύπτουν το 12ωρο με σπαστό ωράριο (πράγμα που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας) οι υπόλοιποι εργαζόμενοι από την Γραμματέα μέχρι τα άλλα μέλη της Ομάδας Υγείας τι θα κάνουν; Θα εργάζονται 12ωρα ή 8ωρα;

\r\n

\r\n Ο νοσηλευτής θα παίζει τον ρόλο του Γραμματέα και αντίστροφα; Και όταν η Ομάδα Υγείας θα επισκέπτεται μαζί με τον οικογενειακό γιατρό ένα ή δύο ασθενείς στο σπίτι, θα χρησιμοποιούν το δικό τους αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο του ΜοΦΥΓ ή ΠεΡΙ που θα το έχουν στην διάθεσή τους;

\r\n

\r\n Θα διατίθεται οδηγός για την μεταφορά ή θα το οδηγούν μόνοι τους;

\r\n

\r\n Πόσοι και ποιοι από την Ομάδα Υγείας θα μείνουν πίσω στην βάση τους για να παράσχουν ιατρικές υπηρεσίες επείγουσες ή χρόνιες στους υπόλοιπους ασθενείς;

\r\n

\r\n Λεπτομέρειες, θα πει κάποιος για μια πρόταση που βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο και φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο και να εγγράψει ότι πιο προοδευτικό υπάρχει στην διεθνή βιβλιογραφία που την ακολουθεί στο κείμενο, αλλά δεν σημειώνεται εντός του κειμένου για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την επιστημονική αναφορά των ιδεών και της οργάνωσης της ΠΦΥ στο διεθνές περιβάλλον.

\r\n

\r\n Ας επιστέψουμε όμως στους αριθμούς της πρότασης και ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα οικονομικά της στοιχεία και το κόστος της. Φαίνεται ότι για τους εμπνευστές της πρότασης, η δαπάνη που αυτή προϋποθέτει είτε είναι μικρή ή δεν την αφορά γιατί η χώρα έχει λύσει τα οικονομικά της προβλήματα και είναι μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης η εφαρμογή της. Επιχειρώντας αδρούς υπολογισμούς με βάση τους αριθμούς της πρότασης έχουμε:

\r\n

Περισσότερα...

ΠΟΕΔΗΝ: Στους ασθενείς το βάρος της πρωτοβάθμιας με το νέο σχέδιο

\r\n ΠΟΕΔΗΝ: Στους ασθενείς το βάρος της πρωτοβάθμιας με το νέο σχέδιο

\r\n

\r\n Mε αφορμή την παρουσίαση του νέου σχεδίου για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία παρατηρεί υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

\r\n

\r\n Υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αλλά και κωλυσιεργία της κυβέρνησης, παρατηρεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αφορμή την παρουσίαση του νέου σχεδίου για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, από τον καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής του ΑΠΘ κ. Αλ. Μπένο στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών.
\r\n Η ΠΟΕΔΗΝ στη σχετική της ανακοίνωση σημειώνει πως την άνοιξη πέρυσι "ψηφίστηκε ο Ν. 4238/2014 με τον οποίο οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, μεταφέρθηκαν στις Υγειονομικές Περιφέρειες για καλύτερο υποτίθεται συντονισμό, αλλά πραγματικό λόγο τις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις πολυάριθμου προσωπικού και μέσω αξιολόγησης τη σταδιακή συρρίκνωση των μονάδων.
\r\n Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας για το λειτουργικό χάος που επικρατεί στα Κέντρα Υγείας, η σημερινή κυβέρνηση κωλυσιεργεί.
\r\n Την ώρα που τα Κέντρα Υγείας στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού, το λειτουργικό χάος και οι εναπομείναντες υπάλληλοι, εργάζονται χωρίς να πληρώνονται εφημερίες, νυχτερινά και αργίες, η κυβέρνηση ανακοινώνει μεγαλεπήβολα σχέδια", τα οποία "ονομάζει αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης".
\r\n Μειωμένοι προϋπολογισμοί
\r\n Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μ. Γιαννακός, επισημαίνει ότι "είναι δεδομένη η κουτσουρεμένη επιχορήγηση των μονάδων, με βάση τον προϋπολογισμό που εκτελείται.
\r\n Ο ΕΟΠΥΥ επιχορηγείται με 550 εκατ. ευρώ λιγότερα από την προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση στο συστατικό νόμο. Έτσι σήμερα λειτουργεί ως πλασιέ των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων της Υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες με μικρή έκπτωση. Ούτε λόγος για αγορά των αναγκαίων υπηρεσιών οι οποίες θα προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες.
\r\n Μόνο η φαρμακευτική δαπάνη που πλήρωσαν από τη τσέπη τους, πέρυσι οι πολίτες υπερέβη το 1 δις ευρώ, η οποία υπερδιπλασιάζεται συνυπολoγίζοντας την ιατρική περίθαλψη.
\r\n Τα βιβλιάρια Ασθενείας κατάντησαν κουρελόχαρτα. Παρά ταύτα η κυβέρνηση σήμερα συζητά με τους δανειστές την αύξηση της Υγειονομικής Περίθαλψης έως 2%.
\r\n Οι δαπάνες στον φετινό προϋπολογισμό για τις Μονάδες Υγείας είναι 1,3 δις ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 900 εκατ. ευρώ είναι κρατική χρηματοδότηση. Τα υπόλοιπα χαράτσια.
\r\n Η κρατική χρηματοδότηση εφέτος είναι 230 εκατ. ευρώ λιγότερα από πέρυσι.
\r\n Σήμερα οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης δεν μπορούν να προμηθευτούν το στοιχειώδες Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό (γάντια, βαμβάκι, γάζες, σύριγγες, φάρμακα, βενζίνη για τα οχήματα κ.α.).
\r\n Η κυβέρνηση καταργεί τα χαράτσια με φακίρικο τρόπο, χωρίς να διορθώνει τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό, αυξάνοντας τη κρατική χρηματοδότηση τουλάχιστον στα 2 δις ευρώ. Ως εκ τούτου, οι πολίτες θα συνεχίζουν να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη".
\r\n Εκτός ελέγχου
\r\n Η διοίκηση της ΠΟΕΔΗΝ προβλέπει πως καμία πρόσληψη δεν θα ολοκληρωθεί φέτος, αν και η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, καθώς η κυβέρνηση συζητά με τους δανειστές νέα περιστολή των δαπανών υγείας, εν’ όψει της συμφωνίας για την αξιολόγηση του υφιστάμενου Μνημονίου, αλλά και του 3ου Μνημονίου που έρχεται.
\r\n Οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού εξαιτίας των απολύσεων, τις μηδενικές προσλήψεις επί πέντε χρόνια και τις αθρόες μετακινήσεις.
\r\n Στη πραγματικότητα με το πόρισμα της Επιτροπής ξαναβαπτίζονται, αναδιατάσσονται οι υφιστάμενες Μονάδες και ξεφορτώνεται δαπάνη ο κρατικός προϋπολογισμός.
\r\n Οι πρώην μονάδες του ΕΟΠΥΥ, τα Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία μετονομάζονται σε Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς, και τα Κέντρα Υγείας Αγροτικού – Αστικού Τύπου και κάποιες από τις πρώην Μονάδες του ΕΟΠΥΥ σε Μονάδες Αναφοράς Π.Φ.Υ.
\r\n Στις Μονάδες Υγείας Αναφοράς θα είναι συνδεδεμένες 5-7 Μονάδες Υγείας Γειτονιάς.
\r\n Εθελοντισμός
\r\n Σύμφωνα με το πόρισμα, οι περιφερειακές μονάδες παραμένουν διοικητικά και λειτουργικά στις υγειονομικές περιφέρειες, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει: "Χωρίς προσωπικό και χρήματα δεν συγκροτείται ολοκληρωμένο δίκτυο Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που να είναι σε θέση να καλύπτει δωρεάν, με εύκολη πρόσβαση τις ανάγκες του πληθυσμού αναφοράς.
\r\n Το μυστικό κρύβεται στην εξής πρόταση της Επιτροπής. «Η εμπλοκή της κοινότητας, η δημοκρατική συμμετοχή του κόσμου στις διαδικασίες, θα στηρίξουν τη νέα Π.Φ.Υ. πολλαπλώς αναπτύσσοντάς την και αξιολογώντας την».
\r\n Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα αναλάβουν τη λειτουργία και θα φορτωθούν το κόστος της χρηματοδότησης των δράσεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Εθελοντισμός εν όψει!
\r\n Είναι σαφές ότι οι Μονάδες θα αξιολογούνται και μέσα από την αξιολόγηση θα καθορίζονται οι ώρες λειτουργία τους, καθώς επίσης και ο ρόλος τους.
\r\n Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει 12ωρη λειτουργία των Μονάδων εκεί που υπάρχουν γύρω Νοσοκομεία ή άλλες Υγειονομικές Μονάδες και 24ωρη λειτουργία των Μονάδων όπου δεν υπάρχουν γύρω Νοσοκομεία.
\r\n Με την εν λόγω πρόταση πολλά Κέντρα Υγείας Αγροτικού Τύπου θα πάψουν να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και τα Νοσοκομεία θα επιφορτιστούν, με την «σφραγίδα» της κυβέρνησης, την παροχή Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών στις ημέρες εφημερίας τους (πέραν των εκτάκτων), αν και καταρρέουν.
\r\n Τα «μεγαλεπήβολα σχέδια» της κυβέρνησης στηρίζονται στον εθελοντισμό των τοπικών κοινωνιών και όχι στην ανάληψη της ευθύνης από το κράτος".
\r\n Δημόσια υγεία
\r\n Καταλήγοντας, η ΠΟΕΔΗΝ ζητά από την κυβέρνηση άμεσα να επαναφέρει τα Κέντρα Υγείας στα Νοσοκομεία προέλευσης, να επιχορηγήσει και να στελεχώσει επαρκώς τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, καθώς και πολιτική βούληση για Δημόσια περίθαλψη, δωρεάν και με εύκολη πρόσβαση, τονίζοντας ότι "τα πολύπλοκα σχέδια εμφανίζονται για να κρύψουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να φορτώσει την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη στις τσέπες των πολιτών και να συρρικνώσει τη λειτουργία των υφιστάμενων Μονάδων". 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Η πρόταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα: Ιατρείο Γειτονιάς ή Ιατρείο για πληθυσμό 5.000 κατοίκων

\r\n Η πρόταση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα: Ιατρείο Γειτονιάς ή Ιατρείο για πληθυσμό 5.000 κατοίκων

\r\n

\r\n Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς θα είναι μικρότερες από τα Κέντρα Υγείας και θα αποτελούν το θεμέλιο του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας, όπως αναφέρεται στην πρόταση των ειδικών.

\r\n

\r\n Παραδόθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό (φωτό) το πόρισμα της ομάδας εργασίας για την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
\r\n Όπως είχε προϊδεάσει το Iatronet από τον περασμένο Μάρτιο, οι τεχνοκράτες προτείνουν Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς στο αστικό περιβάλλον και Περιφερειακά Ιατρεία στο αγροτικό περιβάλλον.
\r\n Θα είναι οι μικρότερες μονάδες Υγείας και θα αποτελούν το επίκεντρο και το θεμέλιο του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας.
\r\n Όπως αναφέρεται στην Κυριακή στην εφημερίδα “Αυγή”, συστήνεται μία Μονάδα Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς ή ένα Περιφερειακό Ιατρείο για κάθε πληθυσμό ευθύνης 5.000 ατόμων.
\r\n Σε κάθε Μονάδα Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και σε κάθε Περιφερειακό Ιατρείο δημιουργείται, από όλους τους εργαζόμενους, η Ομάδα Υγείας, η οποία, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί την παροχή ολιστικής φροντίδας στον πληθυσμό ευθύνης της.
\r\n Υπηρεσίες
\r\n Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και τα Περιφερειακά Ιατρεία προσφέρουν υπηρεσίες πρώτης επαφής, στις οποίες περιλαμβάνονται:
\r\n Ολοκληρωμένη εκτίμηση των αναγκών υγείας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Καταγραφή των επιθυμιών και των προσδοκιών των ασθενών. Υπηρεσίες αντιμετώπισης χρονίων και συχνών προβλημάτων υγείας, με την αρωγή ενός βασικού και πλησίον του ασθενή εργαστηριακού εξοπλισμού.
\r\n Γίνεται, επίσης, εκτίμηση των επιλεγμένων κινδύνων υγείας, με τη συμβολή προτυποποιημένων και εύχρηστων εργαλείων, ενώ παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες και δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.
\r\n Οι ως άνω υπηρεσίες παρέχονται από την Ομάδα Υγείας των Μονάδων Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και των Περιφερειακών Ιατρείων, αλλά και την Ομάδα Υγείας της Μονάδας Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην ίδια την μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα.
\r\n Στελέχωση
\r\n Οι Ομάδες Υγείας των Μονάδων Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και των Περιφερειακών Ιατρείων στελεχώνονται ενδεικτικά με:
\r\n Δύο γιατρούς γενικής ιατρικής (ή παθολογίας, εάν δεν υπάρχουν γενικοί γιατροί), έναν νοσηλευτή και έναν επισκέπτη υγείας, έναν παιδίατρο για κάθε δύο Μονάδες, έναν μαιευτή / μαία για κάθε δύο Μονάδες, έναν κοινωνικό λειτουργό, μία οικογενειακή βοηθό για κάθε δύο μονάδες και μία γραμματέα.
\r\n Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και τα Περιφερειακά Ιατρεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, στη Μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

«Ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας σε κάθε γειτονιά»

\r\n

\r\n

\r\n «Δεν θα μας ενδιαφέρει αν έχεις ΕΟΠΥΥ ή όποιο Ταμείο, θα φροντίζουμε όλους ισότιμα με χρηματοδότηση από ένα σύστημα γενικής φορολογίας» σχολιάζει στην «Εφ.Συν.» ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΑΠΘ, Αλέξης Μπένος

\r\n

\r\n Ντάνι Βέργου - efsyn.gr

\r\n

\r\n Ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας στη γειτονιά, που εκκινεί από την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, την πρόληψη των νόσων, την περίθαλψη και τη φροντίδα των αρρώστων μέχρι τη φυσική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξή τους προβλέπει η πρόταση της Ομάδας Εργασίας του υπουργείου Υγείας, την οποία παρουσίασε χθες στους υπουργούς –παρουσία των διοικητών των υγειονομικών περιφερειών– ο συντονιστής της, καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΑΠΘ, Αλέξης Μπένος.

\r\n

\r\n Η πρόταση προβλέπει ότι η ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας θα είναι για όλους, ισότιμη και δωρεάν, χωρίς φραγμό –οικονομικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, εθνικό– με τουλάχιστον 12ωρη λειτουργία εκεί που υπάρχουν πολλά νοσοκομεία και 24ωρη εκεί που λείπουν και με εμπλοκή της κοινότητας μέσα από τους τοπικούς φορείς και τις συλλογικότητες, για να αναπτύσσεται και να αξιολογείται.

\r\n

Περισσότερα...

Ο σχεδιασμός του υπ. Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

\r\n

\r\n

\r\n http://www.zougla.gr/

\r\n

\r\n Με επίκεντρο τη δυνατότητα καθολικής και ισότιμης πρόσβασης για όλους στις υπηρεσίες Υγείας, η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επεξεργάζεται σχέδιο μεταρρυθμίσεων με έμφαση στην ολοκλήρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), σε συνεργασία -σε νέα βάση- με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

\r\n

\r\n Βασικοί πυλώνες του συστήματος, όπως αποκάλυψε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, θα είναι οι Μονάδες Οικογενειακής Ιατρικής, με νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους στην αρχή, και οι Μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης με εξειδικευμένους γιατρούς. Στόχος, είναι ο πολίτης να μπορεί να επισκέπτεται γιατρό όταν τον έχει ανάγκη και να τον κατευθύνει, αν κρίνεται απαραίτητο στο νοσοκομείο. Αν η αλυσίδα λειτουργήσει σωστά θα υπάρξει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, που σήμερα βρίσκονται στα όριά τους και ο πολίτης θα έχει καλύτερες υπηρεσίες Υγείας.

\r\n

\r\n Κοινή παραδοχή αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας «πάσχει», οι «ένοικοι» της οδού Αριστοτέλους προσπαθούσαν να την « θεραπεύσουν», εκτιμώντας ότι αυτό αποτελεί μια από τις σοβαρότερες παραμέτρους για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες Υγείας στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα έως σήμερα πενιχρά.
\r\n Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία είχε συνεργασθεί με τον ΠΟΥ για την ανάπτυξη ΠΦΥ στη χώρα μας και αυτό που κατέφερε ήταν να «διαλύσει και το ήδη υπάρχον σύστημα» ανέφερε ο κ. Μπασκόζος, ο οποίος έθεσε σε νέες βάσεις τη συνεργασία με τον ΠΟΥ.

\r\n

\r\n «Με την εφαρμογή συγκεκριμένων μνημονιακών πολιτικών που οδήγησαν το σύστημα σε αδιέξοδο, ο ΠΟΥ στην Ελλάδα είχε δυσφημιστεί. Μετά από συνεργασία και αφού παρουσιάσαμε όλα τα δεδομένα και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Υγεία, ο ΠΟΥ κατανόησε ότι αυτό που έγινε στη χώρα μας ήταν λάθος και δέχθηκε χωρίς επιφυλάξεις να είναι ο τεχνικός μας σύμβουλος συμμεριζόμενος τις επιλογές της κυβέρνησης» δήλωσε στο ο κ. Μπασκόζος. Προσέθεσε ότι αποφασίσθηκε η συνέχιση της συνεργασίας με τον ΠΟΥ σε νέα βάση και έχει ξεκινήσει η επεξεργασία ενός σχεδίου για μεταρρυθμίσεις σε όλο τον τομέα της Υγείας με έμφαση στην ολοκλήρωση της ΠΦΥ.

\r\n

\r\n Παράλληλα, όπως επισήμανε ο κ. Μπασκόζος, καταβάλλεται προσπάθεια για άμεση λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «η μεγάλη μου αγωνία είναι να εξευρεθούν άμεσες λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης, πριν την εφαρμογή του ολοκληρωμένου οραματικού μας προγράμματος. Διότι κάθε μέρα που περνάει με αυτή την άθλια κατάσταση στην ΠΦΥ και τον λαό εξοργίζει αλλά και τις αντοχές των λειτουργών Υγείας δοκιμάζει». 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Τα σχέδια του υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

\r\n

\r\n

\r\n Με επίκεντρο τη δυνατότητα καθολικής και ισότιμης πρόσβασης για όλους στις υπηρεσίες Υγείας, η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επεξεργάζεται σχέδιο μεταρρυθμίσεων με έμφαση στην ολοκλήρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), σε συνεργασία -σε νέα βάση- με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
\r\n Βασικοί πυλώνες του συστήματος, όπως αποκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, θα είναι οι Μονάδες Οικογενειακής Ιατρικής, με νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους στην αρχή, και οι Μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης με εξειδικευμένους γιατρούς. Στόχος, είναι ο πολίτης να μπορεί να επισκέπτεται γιατρό όταν τον έχει ανάγκη και να τον κατευθύνει, αν κρίνεται απαραίτητο στο νοσοκομείο. Αν η αλυσίδα λειτουργήσει σωστά θα υπάρξει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, που σήμερα βρίσκονται στα όριά τους και ο πολίτης θα έχει καλύτερες υπηρεσίες Υγείας.
\r\n Κοινή παραδοχή αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας «πάσχει», οι «ένοικοι» της οδού Αριστοτέλους προσπαθούσαν να την « θεραπεύσουν», εκτιμώντας ότι αυτό αποτελεί μια από τις σοβαρότερες παραμέτρους για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες Υγείας στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα έως σήμερα πενιχρά.
\r\n Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία είχε συνεργασθεί με τον ΠΟΥ για την ανάπτυξη ΠΦΥ στη χώρα μας και αυτό που κατέφερε ήταν να «διαλύσει και το ήδη υπάρχον σύστημα» ανέφερε ο κ. Μπασκόζος, ο οποίος έθεσε σε νέες βάσεις τη συνεργασία με τον ΠΟΥ.
\r\n «Με την εφαρμογή συγκεκριμένων μνημονιακών πολιτικών που οδήγησαν το σύστημα σε αδιέξοδο, ο ΠΟΥ στην Ελλάδα είχε δυσφημιστεί. Μετά από συνεργασία και αφού παρουσιάσαμε όλα τα δεδομένα και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Υγεία, ο ΠΟΥ κατανόησε ότι αυτό που έγινε στη χώρα μας ήταν λάθος και δέχθηκε χωρίς επιφυλάξεις να είναι ο τεχνικός μας σύμβουλος συμμεριζόμενος τις επιλογές της κυβέρνησης» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπασκόζος. Προσέθεσε ότι αποφασίσθηκε η συνέχιση της συνεργασίας με τον ΠΟΥ σε νέα βάση και έχει ξεκινήσει η επεξεργασία ενός σχεδίου για μεταρρυθμίσεις σε όλο τον τομέα της Υγείας με έμφαση στην ολοκλήρωση της ΠΦΥ.
\r\n Παράλληλα, όπως επισήμανε ο κ.Μπασκόζος, καταβάλλεται προσπάθεια για άμεση λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «η μεγάλη μου αγωνία είναι να εξευρεθούν άμεσες λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης, πριν την εφαρμογή του ολοκληρωμένου οραματικού μας προγράμματος. Διότι κάθε μέρα που περνάει με αυτή την άθλια κατάσταση στην ΠΦΥ και τον λαό εξοργίζει αλλά και τις αντοχές των λειτουργών Υγείας δοκιμάζει».

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

\r\n

Κάντο όπως ο…Άδωνις! Δείτε τι υιοθετεί ο Π.Κουρουμπλής από το σχέδιο του

\r\n Κάντο όπως ο…Άδωνις! Δείτε τι υιοθετεί ο Π.Κουρουμπλής από το σχέδιο του

\r\n

\r\n Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

\r\n

\r\n Τελικώς όπως φαίνεται το «χρυσό» συμβόλαιο του πρώην υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με την περιβόητη Task Force και τους Γερμανούς του Χορστ Ράιχενμπαχ, που κόστισε αρκετά εκατομμύρια ευρώ στη χώρα, δεν πάει…χαμένο.

\r\n

\r\n Μπορεί ο νυν υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής μόλις ανέλαβε τη θέση του να κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι σύναψε συμβόλαιο 15 εκατ. ευρώ με τους Γερμανούς οι οποίοι και δεν παρέδωσαν τίποτε ουσιαστικό, στην πράξη όμως ο Παναγιώτης Κουρουμπλής φαίνεται να υιοθετεί το σχέδιο. Τουλάχιστον αυτό που αφορά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το ΠΕΔΥ.

\r\n

\r\n Να σημειωθεί πως ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει με δηλώσεις του στο HealthReport.gr (διαβάστε ΕΔΩ το ρεπορτάζ) πως το συμβόλαιο δεν υπεγράφη με τους Γερμανούς αλλά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
\r\n Ωστόσο είχε παραδεχθεί πως από την «πίτα» των 15 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθούν, κομμάτι θα λάβει και η Γερμανία σημειώνοντας ότι: «Βάση αυτού του συμβολαίου, στο οποίο ως υπεργολάβος συμπεριλαμβάνεται το υπουργείο υγείας της Γερμανίας, έχει ήδη δοθεί στο ελληνικό κράτος όλο το σχέδιο εφαρμογής των DRG ‘S (σ.σ.: κλειστά ενοποιημένα νοσήλια) πράγμα που έγινε νόμος του κράτους και αποτελεί και μνημονιακή μας υποχρέωση».

\r\n

\r\n Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής πλέον σε συνάντηση με τη Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη κ. S. Jakab που έγινε στη Γενεύη, συζήτησε ακριβώς αυτό το σχέδιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

\r\n

\r\n Όπως επισήμως ανακοινώθηκε, αντικείμενο της συζήτησης ήταν το πλαίσιο και οι εκκρεμότητες του προγράμματος τεχνικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. στην Ευρώπη.
\r\n Συγκεκριμένα συζητήθηκε ο επαναπροσανατολισμός του προγράμματος στις προτεραιότητες της νέας ελληνικής κυβέρνησης για την οικοδόμηση ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

\r\n

\r\n Η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό κλίμα, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας και διαπιστώθηκε σύγκλιση στα περισσότερα θέματα και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η στενή επικοινωνία με το Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. στην Ευρώπη στη βάση «των προγραμματικών προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης για τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος Π.Φ.Υ. με καθολική και ισότιμη πρόσβαση για όλους».

\r\n

\r\n Υπήρξε συμφωνία στην προώθηση του σχεδίου 100 σημείων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα που επεξεργάζεται από κοινού το Υπουργείο με την αντιπροσωπεία του Π.Ο.Υ. Τέλος, συμφωνήθηκε η συνέχιση της επικοινωνίας μέσω αλληλογραφίας και η ανταλλαγή επισκέψεων σε υψηλό τεχνικό και πολιτικό επίπεδο.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

ΠΟΥ-Κουρουμπλής: Συμφωνήθηκε η προώθηση του «σχεδίου 100 σημείων»

\r\n ΠΟΥ-Κουρουμπλής: Συμφωνήθηκε η προώθηση του «σχεδίου 100 σημείων»

\r\n

\r\n Τη βοήθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ζήτησε ο Υπουργός Υγείας για μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ αυτών και για τον «επαναπροσανατολισμό» του προγράμματος για την ΠΦΥ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την προώθηση του "Σχεδίου 100 σημείων", του Γ. Μπασκόζου. Το διαχωρισμό του κόστους έρευνας από την τελική τιμή των φαρμάκων, πρότεινε ο κ. Κουρουμπλής!

\r\n

\r\n Συνάντηση με τη Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ στην Ευρώπη S. Jakab είχε στη Γενεύη Παναγιώτης Κουρουμπλής, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Γιάννη Μπασκόζου.

\r\n

\r\n kouroublis baskozos poyΗ συζήτηση ήταν κάθε άλλο παρά εθιμοτυπική, αφού η Αριστοτέλους έχει “ανοικτά θέματα” με το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ, με σημαντικότερο το πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών (διαβάστε εδώ για την “ιστορία” του προγράμματος). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αναμένεται να αλλάξει προσανατολισμό επαναπροσανατολισμός, ώστε να συμβαδίσει με τις προτεραιότητες της νέας ελληνικής κυβέρνησης γύρω από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

\r\n

\r\n Πέραν, όμως, των αιτημάτων του Π. Κουρουμλή για συνεργασία και βοήθεια σε διάφορεους τομείς, τα χέρια δόθηκαν για το Σχέδιο 100 σημείων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, την ευθύνη του οποίου έχει αναλάβει ο ίδιος ο κ. Μπασκόζος, σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία του ΠΟΥ.

\r\n

\r\n Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο είχε αποκαλύψει το Virus (διαβάστε εδώ) και το οποίο, μάλιστα, είναι πλήρως κοστολογημένο και συνοδεύεται από ακριβές χρονοδιάγραμμα.

\r\n

\r\n Δεν είναι, βέβαια, τα μόνα ζητήματα που συζητήθηκαν, με τον Π. Κουρουμπλή να ζητάει τη στήριξη του Γραφείου τόσο για την αύξηση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα, αλλά και την απαίτηση των δανειστών να απελευθερωθεί η πώληση των ΜΗΣΥΦΑ, καθώς και για την πρόταση που θα υποβάλλει η χώρα μας στην Κομισιόν για τη στελέχωση του συστήματος υγείας με 10.000 απόφοιτους των επαγγελμάτων υγείας (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, κ.ά.).

\r\n

\r\n Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ο ΠΟΥ εξέφρασε κατανόηση και υποσχέθηκε τη συμπαράστασή του μόνο για “το φλέγον ζήτημα των αυξημένων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών”.

\r\n

\r\n Οι γέφυρες επικοινωνίας Αριστοτέλους - ΠΟΥ θα παραμείνουν ανοικτές, μέσω αλληλογραφίας και ανταλλαγή επισκέψεων σε υψηλό τεχνικό και πολιτικό επίπεδο.

\r\n

\r\n Εν τω μεταξύ, στην ομιλία του στην 68η Γενική Συνέλευση του ΠΟΥ, ο Υπουργός Υγείας πρότεινε μια σειρά ανατρεπτικών, όπως τις χαρακτήρισε, πολιτικών, με τη συμμετοχή του διεθνούς φορέα, που είναι ικανές να καλυφθεί το έλλειμμα εμπιστοσύνης των λαών προς τους Παγκόσμιους Οργανισμούς.

\r\n

\r\n Συγκεκριμένα, μετά τους εταίρους του στην ΕΕ, πρότεινε και στα στελέχη του ΠΟΥ να συμβάλλουν στη διενέργεια κοινής διαπραγμάτευσης με τη φαρμακοβιομηχανία, των τιμών των ακριβών καινοτόμων φαρμάκων ώστε να είναι προσιτά σε όλους.

\r\n

\r\n Παράλληλα, πρότεινε μικρότερης διάρκειας πατέντες, “ώστε να παραχθούν αξιόπιστα γενόσημα φάρμακα προσβάσιμα από πολλούς”, ενώ επανέλαβε το αίτημα για διαχωρισμό του κόστους της έρευνας από την τελική τιμή των φαρμάκων! baskozos kouroublis who2

\r\n

\r\n Αυτός ο διαχωρισμός, όπως προσέθεσε, θα είναι στο πλαίσιο “ενός νέου μοντέλου χρηματοδότησης της φαρμακευτικής καινοτομίας που θα υπηρετεί τα δικαιώματα των ασθενών”.

\r\n

\r\n Τέλος πρότεινε την αύξηση της ανταποδοτικότητας των δημόσιων επενδύσεων για την Υγεία.

\r\n

\r\n «Μόνο έτσι θα αισθανθούν οι λαοί ότι εργαζόμαστε με πίστη για αυτούς, ότι υπηρετούμε αυτούς κι όχι τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών», υποστήριξε.

\r\n

\r\n Περιγράφοντας τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύστημα υγείας στη χώρα μας, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι επιπρόσθετοι λόγοι επιβάλλουν την ανάγκη στήριξης των υγειονομικών συστημάτων της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Κύπρου ως χωρών πρώτης επαφής με το εντεινόμενο κύμα της μετανάστευσης.

\r\n

\r\n «Η Ελλάδα προσβλέπει στην τεχνική συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. και είναι έτοιμη να συνεισφέρει, με όσες δυνάμεις και γνώσεις διαθέτει, στη διασφάλιση της υγείας ως πρώτιστου κοινωνικού αγαθού και δικαιώματος για όλη την ανθρωπότητα», κατέληξε. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.virus.com.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Μέτρα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ζητούν οι γιατροί του ΣΥΡΙΖΑ

\r\n Μέτρα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ζητούν οι γιατροί του ΣΥΡΙΖΑ

\r\n

\r\n «Η πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας χθες, σήμερα, αύριο» ήταν το θέμα της ημερίδας που οργάνωσε την Κυριακή η Οργάνωση Μελών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
\r\n
\r\n Στην ημερίδα που την παρακολούθησε μεγάλος αριθμός υγειονομικών και πολλοί εκπρόσωποι φορέων και συνδικαλιστικών οργάνων, παρευρέθη και χαιρέτησε ο υπουργός υγείας Π. Κουρουπλής. Παρευρέθη και χαιρέτησε επίσης και ο β΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Μπαλάφας. Επίσης παρευρέθησαν ο Διοικητής της Α΄ ΥΠΕ Α. Παπαδόπουλος και η υποδιοικήτρια Χ. Κισκίρα η οποία απηύθυνε χαιρετισμό. Παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων έκαναν ο συντονιστής του τμήματος υγείας της Κ.Ε, του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπλέτσιος και ο πρόεδρος του ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης Σ. Παρασκευόπουλος.
\r\n
\r\n Οι ομιλητές με σειρά ήσαν Καλαράς Π, Λέννας Δ, Γαβράς Π, Νιάκας Δ, Ψυχάρης Π, Σπυρόπουλος Χρ, Καλαμάρη Μ, Ντόβολης Β. και πολλές παρεμβάσεις. O Γεν. Γραμματέας Δημ. Υγείας Γιάννης Μπασκόζος με δήλωση του τάχθηκε υπέρ της άρσης των αδικιών που έγιναν σε βάρος των γιατρών ,ζητώντας την άμεση συζήτηση για τους όρους επιστροφής των απολυμένων συναδέλφων καθώς και την άμεση ενίσχυση των δομών της ΠΦΥ, με την καθοριστική συμμετοχή όλων των υπηρετούντων. Τέλος επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας ΠΦΥ που θα στηρίζεται σε ένα ευρύ δίκτυο μονάδων οικογενειακής ιατρικής μαζί με μονάδες παροχής εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ειδικευμένους γιατρούς.
\r\n
\r\n Τα συμπεράσματα της ημερίδας συνοψίζονται στα παρακάτω:
\r\n
\r\n 1. Τονίστηκε η ανάγκη για την οικοδόμηση ενός συστήματος ΠΦΥ αξιόπιστου και υψηλού επιπέδου στη θέση των ερειπίων που άφησε πίσω της η μνημονιακή πολιτική στην υγεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ανασύσταση και επαναλειτουργία των δομών δημόσιας ΠΦΥ που διέλυσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτές οι δομές, απαλλαγμένες από τις στρεβλώσεις και αδυναμίες του παρελθόντος, Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση στήριξης για ένα νέο σύστημα ΠΦΥ.
\r\n
\r\n 2. Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού δεν έρχεται σε αντίθεση με την αξιοποίηση των ειδικών γιατρών στην ΠΦΥ. Το αντίθετο μάλιστα. Η αξιοποίηση των ειδικών γιατρών είναι αναγκαία και για την αξιοποίηση του συστήματος και για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
\r\n
\r\n 3. Επανένταξη των γιατρών και οδοντιάτρων οι οποίοι είτε απολύθηκαν είτε εξακολουθούν να υπηρετούν στο ΠΕΔΥ με δικαστικές αποφάσεις. Η επαναπρόσληψή τους πρέπει να γίνει με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις και για ένα ικανό μεταβατικό διάστημα. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος, χωρίς προκαταλήψεις και εκβιασμούς , ο οποίος θα οδηγήσει στους όρους παραμονής τους στο σύστημα μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.
\r\n
\r\n 4. Άμεση λήψη μέτρων για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη ροή πόρων προς τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της υγείας. Κλειδί για όλα αυτά είναι, μεταξύ άλλων, η πλήρης επαναλειτουργία των εργαστηρίων του ΙΚΑ- ΕΟΠΥΥ, το plafon σε εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα, η ουσιαστική αξιοποίηση, μέσω της ΗΔΙΚΑ , των διαγνωστικών πρωτοκόλλων κλπ.
\r\n
\r\n 5. Τέλος, η επανεκκίνηση της ΠΦΥ πρέπει να γίνει άμεσα. Έτσι και πόροι θα εξοικονομηθούν και οι βάσεις για ένα αξιόπιστο σύστημα ΠΦΥ θα τεθούν. Και αυτό μπορεί και πρέπει να γίνεται παράλληλα με την επεξεργασία των πιο μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων στην ΠΦΥ και του οδικού χάρτη προς αυτές. Μιας επεξεργασίας που δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργό συμμετοχή και παρέμβαση των κινημάτων και των ανθρώπων που υπηρετούν στην ΠΦΥ.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.ygeia360.gr/

\r\n

Εμβόλια: Η πιο οικονομική επένδυση δημόσιας υγείας, αλλά 1 στα 5 παιδιά τα στερείται

\r\n Εμβόλια: Η πιο οικονομική επένδυση δημόσιας υγείας, αλλά 1 στα 5 παιδιά τα στερείται

\r\n

\r\n Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού που ξεκίνησε την Παρασκευή 24 Απριλίου, οι επιστήμονες επαναλαμβάνουν την καθοριστική σημασία που έχουν τα εμβόλια για τη ζωή των παιδιών, καθώς εκτιμάται ότι κάθε χρόνο τα εμβόλια σώζουν 2 με 3 εκατ. παιδιά.
\r\n Τα εμβόλια προστατεύουν περισσότερα παιδιά από ποτέ, όμως εξαιτίας ανεπαρκών συστημάτων υγείας και ανεπαρκούς χρηματοδότησης, σχεδόν το ένα στα πέντε βρέφη στερείται των βασικών εμβολίων που χρειάζεται για να παραμείνει υγιές και να έχει ίσες ευκαιρίες στη ζωή.
\r\n Τα χαμηλά επίπεδα ανοσοποίησης των φτωχών και περιθωριοποιημένων παιδιών θέτουν σε κίνδυνο όσα έχουν επιτευχθεί σε όλους τους άλλους τομείς της μητρικής και παιδικής υγείας. Με τις συνεχιζόμενες ανισότητες στην κάλυψη των εμβολιασμών, τα πιο ευάλωτα παιδιά στον κόσμο συνεχίζουν να μην εμβολιάζονται παρ' ότι χρειάζονται την ανοσοποίηση περισσότερο απ' όλους.
\r\n Σήμερα οι εμβολιασμοί σώζουν 2-3 εκατομμύρια παιδικές ζωές κάθε χρόνο, προστατεύουν τα παιδιά από επικίνδυνες ασθένειες και έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μάχη κατά της παιδικής θνησιμότητας. Επιπλέον, οι εμβολιασμοί αποτελούν μία από τις πιο πετυχημένες και οικονομικές επενδύσεις δημόσιας υγείας που μπορούμε να κάνουμε για τις μελλοντικές γενιές.
\r\n Παρ' ότι περισσότερα παιδιά από ποτέ άλλοτε προστατεύονται με την χρήση εμβολίων, περισσότερα από 21 εκατομμύρια βρέφη στις φτωχότερες και πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος δεν έλαβαν αυτή τη ζωτικής σημασίας υπηρεσία το 2013 εξαιτίας των συνεχών αδικιών στην πρόσβαση, οι οποίες τα θέτουν σε κίνδυνο θανάτου ή αναπηρίας και τα στερούν από το να έχουν ίσες ευκαιρίες στην ζωή.
\r\n Με τη σταδιακή αύξηση της χρήσης των ήδη υπαρχόντων εμβολίων σε 72 από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, μπορούν να σωθούν 6,4 εκατομμύρια ζωές, όπως επίσης και να εξοικονομηθούν 6,2 δις δολάρια σε θεραπείες και 145 δις δολάρια σε απώλειες σε παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια μίας δεκαετίας.
\r\n Η Unicef και οι συνεργάτες της προσπαθούν να εξασφαλίσουν πως οι ζωές όλων των παιδιών προστατεύονται επιτυχώς μέσω των εμβολιασμών -και ιδιαίτερα τα πλέον δυσπρόσιτα παιδιά. Όσο όμως η ανοσοποίηση δεν αποτελεί προτεραιότητα και οι χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων μένουν στάσιμες, τα πιο περιθωριοποιημένα παιδιά θα συνεχίζουν να μην εμβολιάζονται, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελεί γι' αυτά τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.
\r\n Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που θα μπορούσαν να προληφθούν με τον εμβολιασμό. Τα παγκόσμια επίπεδα ανοσοποίησης όσον αφορά τα απαραίτητα παιδικά εμβόλια έχουν παραμείνει στάσιμα από το 2008, επειδή τα ευάλωτα και μη προνομιούχα παιδιά -που χρειάζονται περισσότερο τους εμβολιασμούς- εξαιρούνται συστηματικά από αυτούς. Όσο αυτά τα παιδιά παραμένουν ανεμβολίαστα, πολλά παιδιά θα εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους άσκοπα από αιτίες που θα μπορούσαν να προληφθούν.
\r\n Στην Ελλάδα έχει σημειωθεί πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, υπάρχει 99% κάλυψη με το τριπλό εμβόλιο διφθερίτιδας-κοκίτη-τετάνου (DPT1 & DPT3), 99% κάλυψη με το εμβόλιο κατά της ιλαράς (MCV1) καθώς και 99% με το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας (Polio3).
\r\n Στην Ευρώπη προβληματίζει η αύξηση κατά 350% στα περιστατικά ιλαράς από το 2007 (7.073) έως το 2013 (31.685), επειδή οι γονείς όλο και συχνότερα επιλέγουν να μην πραγματοποιήσουν ή να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό των παιδιών τους.

\r\n

\r\n
\r\n Πηγή: http://www.onmed.gr/

\r\n

Ένωση Πολυϊατρείων προς ΕΟΠΥΥ για σύναψη συμβάσεων

\r\n ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
\r\n ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ
\r\n Χαρ.Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1 Ηλιούπολη
\r\n Τηλ.: 210-9924980-9959181
\r\n Fax: 210-9916854

\r\n

\r\n Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

\r\n

\r\n Κοιν. 1) Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

\r\n

\r\n 2) Ιατρικούς Συλλόγους

\r\n

\r\n Αθήνα 20/4/2015

\r\n

\r\n Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

\r\n

\r\n Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας θέσουμε ένα φλέγων ζήτημα που αφορά στην υπογραφή των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό σας που αφορούν στα πολυιατρεία .

\r\n

\r\n Κατ’ αρχάς οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ’’ αναγνωρίσθηκε και λειτουργεί νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 197/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και εγγράφηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου με αυξ. Αριθμ 30230/3-9-2014 Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 2 του καταστατικού μας σκοπός της ΄Ενωσης μας είναι :

\r\n

\r\n • Η συνεργασία των μελών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, καθώς και η μελέτη, προαγωγή, προστασία, διεκδίκηση, κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών ασφαλιστικών και άλλων συμφερόντων των μελών.

\r\n

\r\n • Η παροχή υποστήριξης κάθε είδους και μορφής στα μέλη.

\r\n

\r\n • Η διαφύλαξη , μελέτη και προαγωγή των πάσης φύσεως κοινωνικών και γενικώς των συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

\r\n

\r\n • Η προστασία των πάσης φύσεως συμφερόντων των μελών απασχολούμενων αποδεδειγμένα με την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

\r\n

\r\n • Η συμβολή στην επιστημονική, πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών.

\r\n

\r\n • Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, με εληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς, για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και πληροφοριών για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών.

\r\n

\r\n • Η έρευνα και μελέτη θεμάτων αναγομένων στη διατήρηση της καλής υγείας του ανθρώπου, διάγνωσης και πρόληψης ασθενειών μέσα στα πλαίσια συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών όσο και μεταξύ ομοειδών κέντρων της αλλοδαπής και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

\r\n

\r\n • Η ενημέρωση των μελών στα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας, του επαγγέλματος, της επιστήμης.

\r\n

\r\n • Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών της ένωσης, ως και η ενημέρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

\r\n

\r\n • Η συνεργασία με άλλους συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις, ομοσπονδιες κλπ ως και με κάθε φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

\r\n

\r\n • Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και διακίνησης κοινωνικών, φιλοσοφικών και λοιπών ιδεών.

\r\n

\r\n • Η εκπροσώπηση των μελών στη σύναψη συμβάσεων και η διαπραγμάτευση των όρων αυτών με ασφαλιστικές εταιρίες, οργανισμούς ή άλλους φορείς και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών.

\r\n

\r\n • Η διοργάνωση επιστημονικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την γνωριμία και την σύσφιξη των σχέσεων των μελών.

\r\n

\r\n Εκ των καταστατικών σκοπών μας γίνεται σαφές ότι έχουμε έννομο συμφέρον να σας θέσουμε το σοβαρότατο θέμα που αφορά στην σύναψη συμβάσεων με τον Οργανισμό σας. Η ένωση μας θεωρεί ως μόνους αρμόδιους και υπεύθυνους να διαπραγματευτούν τους όρους των νέων συμβάσεων τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο αλλά και τους Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο είναι οι μόνοι αρμόδιοι αλλά και οι μόνοι γνώστες των ζητημάτων που μας αφορούν και διαθέτουν την τεχνογνωσία ώστε να συμβάλλουν καταλυτικά στο έργο σας.

\r\n

\r\n Ευελπιστώντας ότι το αίτημα μας θα τύχει της δέουσας προσοχής σας είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε και προσβλέπουμε σε μια αγαστή συνεργασία μαζί σας, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό που μας αφορά.

\r\n

\r\n Με εκτίμηση

\r\n

\r\n Η Διοικούσα Επιτροπή

\r\n

\r\n Ιωάννης Δατσέρης

\r\n

\r\n Φώτιος Πατσουράκος

\r\n

\r\n Λέανδρος Βατάκας

\r\n

\r\n Ιωάννης Σούκας

\r\n

\r\n Σταυρούλα Αντωνοπούλου

\r\n

\r\n Μιχαήλ Παπαχαραλάμπους

\r\n

\r\n Φώτιος Παρούτογλου

\r\n

\r\n Γεώργιος Μαμπλέκος

\r\n

\r\n Δημήτριος Φασίτσας 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

Έπιασε δουλειά η Ομάδα Εργασίας για την ΠΦΥ

\r\n

\r\n

\r\n Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου, η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), η οποία έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ενός κειμένου θέσεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση της δημόσιας ΠΦΥ.
\r\n Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου σύμφωνα με το οποίο η ΠΦΥ θα αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα του δημόσιου συστήματος υγείας. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης των δομών που σήμερα είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση.
\r\n "Στην περίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης που διανύουμε, η ανάγκη αναδιοργάνωσης της ΠΦΥ είναι επιτακτική καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της ισότιμης και καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού και της ανακούφισης των πολιτών", αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.
\r\n Το κείμενο που θα προκύψει με την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ποιοτικού μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισότητας. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό θα τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους υγειονομικούς φορείς που σχετίζονται με την ΠΦΥ ώστε μέσα από γόνιμο διάλογο να εμπλουτιστεί και να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και σοβαρή μεταρρυθμιστική παρέμβαση. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://healthview.gr/

\r\n

Όχι στην δημιουργία της νέας ΠΦΥ για ανασφάλιστους χωρίς την συμμετοχή γιατρών

\r\n

\r\n

\r\n Την συμμετοχή τους στην ομάδα εργασίας για την αναδιαμόρφωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διεκδικούν οι γιατροί της Αθήνας με επιστολή που απέστειλαν προς τον υπουργό Υγείας και τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό που ανακοίνωσε την δημιουργία της.

\r\n

\r\n της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

\r\n

\r\n Ο ΙΣΑ ζητά από τον Παναγιώτη Κουρουμπλή να προσεφέρουν οι γιατροί τις ειδικές γνώσεις και την τεχνογνωσία που διαθέτουν στην δημιουργία της νέας ΠΦΥ που προανήγγειλε η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας και στόχο έχει να αποκτήσουν απρόσκοπτη πρόσβαση οι ανασφάλιστοι πολίτες.

\r\n

\r\n Αντί αυτού, οι γιατροί έχουν αποκλειστεί από την ομάδα εργασίας η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και των διευθύνσεων του υπουργείου Υγείας, εκπροσώπους τάλλων συναρμόδιων υπουργείων (Εργασίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής) και στελέχη της ΗΔΙΚΑ. Επίσης, θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Βαρνάβας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος και ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού Κοινωνικών Ιατρείων Αττικής, Γεώργιος Βήχας.
\r\n  

\r\n

\r\n Διαβάστε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση του ΙΣΑ

\r\n

\r\n Σύμφωνα με την Υ.Α που αφορά στη σύσταση ομάδας εργασίας για την αναδιαμόρφωση της ΠΦΥ, το έργο της Ομάδας Εργασίας αυτής θα είναι η σύνταξη ενός κειμένου θέσεων και προτάσεων για την ανάπτυξη ενιαίας και ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

\r\n

\r\n Η Υ.Α προσδιορίζει τα πρόσωπα που θα αποτελούν την Ομάδα εργασίας, όπου μετέχουν ιατροί κοινωνικής Ιατρικής και Γενικής Ιατρικής , δεν συγκαταλέγεται όμως κανείς εκπρόσωπος ιατρικού φορέα ή συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση για ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας είναι αναγκαία η εκπροσώπηση του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων, ώστε να γίνουν γνωστά τα αιτήματα σύσσωμου του ιατρικού κόσμου, αλλά και για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο έτος όταν τροποποιήθηκε πρόχειρα και βιαστικά το «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» (Π.Ε.Δ.Υ) και ο σκοπός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

\r\n

\r\n Το παρωχημένο σύστημα του gate-keeping έχει εγκαταλειφθεί γιατί καθυστερεί τον άρρωστο και αυξάνει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης όταν ο ασθενής ταλαιπωρείται από τον έναν γιατρό στον άλλον χωρίς αποτέλεσμα.

\r\n

\r\n Θέλουμε λοιπόν να σας υπενθυμίσουμε την πάγια άποψη μας ότι μέσω ενός ολοκληρωμένου υγειονομικού συστήματος, διατηρούμε την Υγεία των πολιτών και αυξάνουμε το μέσο όρο ζωής τους. Γι αυτό, κάθε μεταρρύθμισή της Υγείας πρέπει να λαμβάνει χώρα με μόνη στόχευση το όφελος του ασθενή πολίτη και τη βέλτιστη δυνατή παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών με το χαμηλότερο κόστος (cost/benefit ratio): το χαμηλότερο κόστος στην Οικονομία και το χαμηλότερο κόστος στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.
\r\n Πρωταρχικός στόχος είναι η κάλυψη των μεγάλων υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μέσα από την επαρκή και αποτελεσματική αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού που έχει την τύχη να διαθέτει η χώρα μας.

\r\n

\r\n Οι ιατρικοί φορείς γνωρίζουν το ζήτημα και δύνανται να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους και τη μεγάλη εμπειρία τους σε αυτά τα ζητήματα , ως εκ τούτου θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την συμμετοχή μας στην συγκεκριμένη επιτροπή και προσδοκούμε ότι θα μεριμνήσετε για αυτό.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

\r\n

\r\n ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
\r\n  

\r\n

\r\n Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

\r\n

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΦΥ