Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Share

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.med.uth.gr/msc.aspx)

 

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία", Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
   
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή»

   
 • ΠΜΣ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΟΡΘΟΥ"
   
 • Π.Μ.Σ. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
   
 •  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Advanced Ultrasonic Functional Imaging and Research for Prevention and Diagnosis of Vascular Diseases» «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων»
   
 • «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» για την αξιοποίηση των εξελίξεων της Μοριακής Ιατρικής στην κλινική πράξη, διάρκειας σπουδών 2 έτη, με αντικείμενο την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων αναφορικά με τις εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας στην έρευνα, τη διάγνωση, τη πρόληψη και την θεραπεία των νοσημάτων του ανθρώπου.

 •  «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» για την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας στην Α΄θμια φροντίδα υγείας, διάρκεια τριών 6μηνων.Έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενός τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα.

 •  «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» Διάρκειας τεσσάρων 6μηνων, με κατεύθυνση «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΔΑΤΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ».Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κ.λ.π.) σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο.

 •  «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Διάρκειας 1 έτους. Αντικείμενο είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στη Βιολογία της Αναπαραγωγής σε αποφοίτους Ιατρικών, Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 •  «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», Διάρκειας 1 έτους. Έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων.

 •  «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», Διάρκεια 1 έτους. Έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη μεθοδολογία έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και προετοιμάζει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής/Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων/Βιοτεχνολογίας

 •  «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ», διάρκειας 1 έτους, Έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας όσον αφορά τη διατροφή του ανθρώπου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διατροφής, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
   
 •  Πρόγραμμα Διδακτορικών Υποτροφιών « Ηράκλειτος ΙΙ»

 •  Προκήρυξη ΠΜΣ Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  http://www.ddomo-mbahealth.econ.uoa.gr/
  https://docs.google.com/forms/d/1bqplf1AC46_i4EA_py340lG4aOWxkypg0HYrrlO7X78/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
   

 

 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):

 •  ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
   
 • "ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" διάρκειας 2 ετών, του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και την προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας.

 

 Λειτουργεί ένα Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ):

 


 •  "ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ", διάρκειας 1 έτους, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Università degli Studi di Genova Ιταλίας με σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετ-επεμβατική παρακολούθηση. 

 

  

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων – Advanced ultrasonic functional imaging and research for prevention and diagnosis of vascular diseases»


www.med.uth.gr/pms.vasc.ultrasound

 


 

 Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» σε συνεργασία με το Εργαστήριο «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών», του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) με τίτλο:
 “Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης”
 στη Μυτιλήνη από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου 2016
http://el-emke.aegean.gr/index.php/gr-anakoinoseis

 


 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

 Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γηριατρικής και Γεροντολογίας από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία)

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΝDT BASIC BOBATH) 2019-2020

«Cardiac Surgery Training Vascular Anastomosis Certificate Programme»

Προκήρυξη ΠΜΣ Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
http://www.ddomo-mbahealth.econ.uoa.gr/  

 

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ Ε-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "OΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ", PROJECT PRESS/Ε.Α.Π.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Μάρτιος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών