ΕΛΛΑΔΑ

«Κλινικές μελέτες: Η ανεκμετάλλευτη ευκαιρία για την Ελλάδα»

Το 7th Clinical Research Conference πραγματοποιείται στις 12 Δεκεμβρίου στην Αθήνα
Ανεκμετάλλευτη παραμένει για την Ελλάδα η ευκαιρία, που προσφέρουν οι κλινικές μελέτες, με συνέπεια να περιορίζεται σημαντικά η δωρεάν πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες.

Τα τελευταία δύο χρόνια, καταγράφεται μεγάλη μείωση στους πόρους, που απορροφά η Ελλάδα, για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, που αφορούν νέες υπό ανάπτυξη φαρμακευτικές θεραπείες. Η χώρα μας απορροφά πλέον μόνο 40 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι πρότινος το ποσό ήταν περίπου διπλάσιο!

Τα δεδομένα αυτά θα παρουσιαστούν κατά το 7th Clinical Research Conference (http://www.clinical.ethosevents.eu/, #crc18), που διοργανώνει η ETHOS EVENTS την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στο Athenaeum InterContinental.

Στο συνέδριο θα επισημανθεί ακόμη ότι έχουμε σημαντική μείωση και στον αριθμό των εγκρίσεων νέων μελετών. Το 2017 εγκρίθηκαν μόνο 136 νέες μελέτες, έναντι 164 μελετών το 2016 και 204 μελετών το 2015. Δηλαδή, μέσα σε 3 χρόνια, υπήρξε μείωση κατά το ένα τρίτο!

Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε δύο κυρίως παράγοντες: Πρώτον, στη γραφειοκρατική δυσκαμψία που συνεχίζει να επικρατεί σε επίπεδο νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών και δεύτερον, στην εφαρμογή από την κυβέρνηση αρνητικών μέτρων σε βάρος των νέων, καινοτόμων φαρμάκων.

Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να προσελκύσει πόρους έως και 250 εκατ. ευρώ το χρόνο. Αρκεί προφανώς η Πολιτεία να προχωρήσει στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα του φαρμάκου, στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και στην πάταξη της γραφειοκρατίας.

Στόχος του 7th Clinical Research Conference είναι να αναδείξει το γεγονός ότι οι κλινικές μελέτες παραμένουν ανεκμετάλλευτη ευκαιρία για τη χώρα.
Yπό το πρίσμα αυτό, το συνέδριο θα ασχοληθεί με τα παρακάτω κύρια θέματα:
• Πώς μπορεί η Ελλάδα να προσελκύσει περισσότερες κλινικές μελέτες;
• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και Big Data στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση κλινικών μελετών
• Η σημασία των κλινικών μελετών στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Εμβόλια: Οι ελλείψεις και οι ανησυχίες στη χώρα μας! Όλη η αλήθεια

Σε νούμερο ένα κίνδυνο τείνει να μετατραπεί για πολλές χώρες της Ευρώπης το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Παρότι πολλές ασθένειες είχαν εξαφανισθεί από τον υγειονομικό χάρτη, τείνουν να επανεμφανισθούν για τα καλά λόγω της άρνησης πολλών Ευρωπαίων πολιτών να εμβολιασθούν. Χαρακτηριστική περίπτωση η ιλαρά που στη χώρα μας «σάρωσε» για περίπου δύο χρόνια, χωρίς οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές να μπορούν να την περιορίσουν.
Ωστόσο φαίνεται ότι κάποια γεγονότα δεν είναι τυχαία.

 

Η ενημέρωση του ελληνικού πληθυσμού για τη σπουδαιότητα των εμβολιασμών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα αφού είναι ενδεικτικό ότι το αρμόδιο υπουργείο Υγείας δεν έχει συστήσει καν μητρώο εμβολιασμών ή έστω έναν μηχανισμό που να παρακολουθεί την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.
Αντίθετα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης υπάρχει σχετικός μηχανισμός που ελέγχει ιδιαίτερα τα παιδιά, εάν πραγματοποιούν όλα τα απαραίτητα εμβόλια, ενώ καταγράφεται και η αποτελεσματικότητά τους.Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι στη χώρα μας παρουσιάζουμε στη γρίπη από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης.
Ακόμη και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας παραδέχτηκε πρόσφατα στη Βουλή ότι το 72% αγγίζει το ποσοστό των εργαζομένων στα νοσοκομεία που δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυιατρεία κ.λ.π.), το 55% των εργαζομένων δεν έχει εμβολιασθεί.

Εμβολιασμοί χωρίς ενημέρωση
Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι το υπουργείο Υγείας αλλά και οι αρμόδιες αρχές συχνά πυκνά προτρέπουν τον κόσμο να εμβολιασθεί, ενώ τονίζουν πόσο σημαντικές είναι οι εκστρατείες ενημέρωσης. Βέβαια η λεκτική αυτή διαδικασία έχει μάλλον …άτυπο χαρακτήρα αν σκεφτεί κανείς ότι ταυτόχρονα η επιτροπή διαφήμισης που είναι υπεύθυνη για την έγκριση τέτοιων πρωτοβουλιών, έχει αναστείλει τη λειτουργία της και οι όποιες καμπάνιες γίνονται είναι αποσπασματικές.

 

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του εμβολίου για τη μηνιγγίτιδα για το οποίο με βάση και τα όσα ελέγχθησαν πρόσφατα στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να ληφθεί απόφαση αποζημίωσης του.

Ωστόσο παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή εμβολιασμών, ποια είναι τα κριτήρια που λαμβάνει υπ’ όψιν της και ποια είναι τα δεδομένα που αξιοποιεί αφού και σε αυτήν την περίπτωση τα όποια πρακτικά παραμένουν επτασφράγιστο …μυστικό. Άλλωστε δεν υφίσταται καν μητρώο εμβολιασμών για να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία με άλλους εμβολιασμούς.

 

Αποτέλεσμα όμως είναι οι γονείς να ανησυχούν και να μπαίνουν σε διλήμματα για το αν θα πρέπει ή όχι να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, τη στιγμή μάλιστα που έχει αποδειχθεί η επικινδυνότητα της μηνιγγίτιδας.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι τα δεδομένα για τη μηνιγγίτιδα που θα έπρεπε να γνωρίζουν τόσο οι ειδικοί γιατροί όσο και οι γονείς δημοσιεύτηκαν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες από το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τη μηνιγγίτιδα με καθυστέρηση …δύο ετών.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Μια στις 4 Ελληνίδες δεν κάνει παιδί

Μια στις 4 Ελληνίδες δεν κάνει παιδί

Τελική Ατεκνία: Το νέο φαινόμενο που έχει δημιουργήσει η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Ως αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας, ένα καινούριο κοινωνικό φαινόμενο εμφανίζεται στην Ελλάδα, αυτό της τελικής ατεκνίας: Ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών δε θα έχουν τεκνοποιήσει έως το τέλος του αναπαραγωγικού τους κύκλου. Τα ποσοστά τελικής ατεκνίας, είναι αρκετά υψηλά στα αστικά κέντρα στη χώρα μας, και ίσως να μην αποτελούν προσωπική επιλογή των γυναικών, αλλά να είναι αποτέλεσμα της μεγάλης καθυστέρησης στην απόφαση απόκτησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι πιθανότατα το 25% των γυναικών που γεννήθηκαν μετά τατέλη της δεκαετίας του 1970 θα φτάσουν σε τελική ατεκνία», αναφέρουν οι Π.Παναγιώτου, Θ.Σεργεντάνης και Α.Τσίτσικα, επιστήμονες της Μονάδας Εφηβικής Υγείας, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σε άρθρο που δημοσίευσαν στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Παιδιατρική» (που εκδίδεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία) εξηγούν πως «το φαινόμενο της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα εξελίσσεται αδιάκοπα την τελευταία τριακονταπενταετία». Μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει υπολογίσει - με βάση ορισμένα δημογραφικά σενάρια προβολών - ότι το 2050ο πληθυσμός της χώρας μας θα κυμαίνεται μεταξύ 8,3 και 10 εκατομμυρίων.

Στις δεκαετίες του 1950 και 1960 η Ελλάδα δεν γνώρισε το «babyboom» που γνώρισαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα παρέμεινε ικανοποιητικός μέχρι τη δεκαετία του 1980 (2,23 παιδιά ανά γυναίκα).

Όμως από τη δεκαετία του 1990, άρχισε να μειώνεται ραγδαία, για να φτάσει στις μέρες μας στα 1,33 παιδιά ανά γυναίκα. Γενικά, είναι γνωστό ότι για να διασφαλιστεί η συνέχιση ενός έθνους, ο δείκτης γονιμότητας θα πρέπειδιαχρονικά να διατηρείται στα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.

Στις αιτίες της υπογεννητικότητας, οι ειδικοί αναφέρουν πως η βασικότερη δεν είναι η μέση ηλικία τεκνοποίησης, η οποία έχει αυξηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν επηρεάστηκαν. Οι αιτίες του φαινομένου στη χώρα μας είναι ένας συνδυασμός της ηλικίας στην οποία αποκτάται το πρώτο παιδί, του χαμηλού ποσοστού παιδιών εκτός γάμου και των γενικών οικονομικο-κοινωνικών συνθηκών.  

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Μάχη με το χρόνο για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Μάχη με το χρόνο για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Αισιόδοξος για το μέλλον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) εμφανίστηκε ο νέος πρόεδρος του ΔΣ, Ανδρέας Μαμαντόπουλος, σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στην ηγεσία της Οργάνωσης.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως τα χρονικά περιθώρια για τις προωθούμενες αλλαγές είναι στενά, πολύτιμος χρόνος χάθηκε, και παρότι ο κ. Μαμαντόπουλος και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ απέφυγαν να δώσουν χρονοδιάγραμμα, η 31η Δεκεμβρίου είναι κοντά.

Οι κύριες αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες για άρει η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ) είναι τρεις:

Νέο καταστατικό
Διεύρυνση της βάσης, με την είσοδο νέων μελών
Οργάνωση δημοκρατικών εκλογών
Πρόκειται, βέβαια, για άρρηκτα συνδεδεμένες διαδικασίες, οι οποίες έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί ήδη από το 2013, όπως αναφέρθηκε. Τώρα, η νέα ηγεσία δίνει μάχη με το χρόνο. «Είμαστε στο χείλος του γκρεμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμαντόπουλος, ο οποίος επέρριψε ευθύνες και στον αποπεμφθέντα Ν. Οικονομόπουλο, καταλογίζοντας του σοβαρή χρονοτριβή. Παράλληλα τον κατηγόρησε πως αμελούσε τις υποχρεώσεις του απέναντι στη ΔΟΕΣ.

Πάντως, τα μέλη του ΔΣ κατηγόρησαν τον κ. Οικονόμοπουλο πως προχωρούσε σε πράξεις για τις οποίες δεν είχε εξουσιοδότηση. Είναι ενδεικτικό πως σε μια αποστροφή του λόγου του, αλλά χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφέρεται, ο νέος πρόεδρος και άλλα μέλη του ΔΣ τόνισαν πως «κανείς δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως πρόεδρος 4ετίας».

Σύμφωνα και με την Α’ Αντιπρόεδρο, Βασιλική Κωνσταντινίδου, ο κ. Οικονομόπουλος απαξίωσε τόσο τον ΕΕΣ και τους εργαζόμενους, όσο και την ελληνική πολιτεία, ενώ τον κατηγόρησε πως αδράνησε να καλέσει συνεδρίαση του ΔΣ. Φθάσαμε, μετά από όλα αυτά, στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο κατατέθηκε η πρόταση μομφής και ο κ. Νικολόπουλος αντικαταστάθηκε από τον κ. Μαμαντόπουλο.

Απαντώντας στις κατηγορίες και του κ. Οικονομόπουλου, ο οποίος υποστήριξε πως στόχος είναι η διάλυση του Οργανισμού και η υφαρπαγή της περιουσίας του, μετά τη διάλυση του, οι εκπρόσωποι του ΔΣ εξέφρασαν την πεποίθηση πως ο ΕΕΣ δεν θα διαλυθεί. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η περιουσία δεν θα μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε άλλο φορέα, αλλά μόνο στην ελληνική πολιτεία.


Το νέο, σύγχρονο καταστατικό, το οποίο συντάχθηκε προσεχτικά μετά από εκτενή διαβούλευση, βρίσκεται στη Γενεύη, προκειμένου να πάρει το «πράσινο φως» από τη ΔΟΕΣ. Στη συνέχεια θα πάρει έγκριση από το ΔΣ, θα τεθεί σε ψηφοφορία για την επισημοποίηση στη Γενική Συνέλευση.

Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η εκστρατεία προσέλκυσης νέων μελών στον ΕΕΣ, που θα ενεργοποιηθούν με την έγκριση του καταστατικού και θα συμμετάσχουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν άμεσα.

Η ΔΟΕΣ βρίσκεται στο πλευρό του ΕΕΣ, όπως τόνισε ο κ. Μαμαντόπουλος. Μάλιστα, στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκε και ο Επικεφαλής του Γραφείου της ΔΟΕΣ στην Ελλάδα, Ruben Cano, μεταφέροντας την υποστήριξη της Γενεύης στις προσπάθειες της Αθήνας. Όπως ανέφεραν μάλιστα στο Virus, μέλη του ΔΣ είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωπος από τη Γενεύη παραβρίσκεται σε τέτοιες διαδικασίες στον ΕΕΣ, κίνηση ενδεικτική, κατά τη γνώμη τους, της στήριξης στις προσπάθειες του νέου προεδρείου.


Ο κ. Μαμαντόπουλος, πάντως, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των αλλαγών και τη στάση που θα τηρήσει η ΔΟΕΣ, εκτιμώντας ότι τελικά η αποπομπή του ΕΕΣ δεν θα ενεργοποιηθεί. Σύμφωνα με το νέο πρόεδρο του ελληνικού τμήματος, η διεθνής ομοσπονδία, η οποία θα παρακολουθεί τα βήματα και τις κινήσεις της Αθήνας, θα αξιολογήσει θετικά τις αλλαγές που γίνονται. 

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

Πώς ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας θα οδηγήσει σε 10.000 προσλήψεις

Μάκης Σιάρκος - dikaiologitika.gr


Μία ιστορική συμφωνία για τον διαχωρισμό του κράτους και της εκκλησίας «σφραγίστηκε» χθες με την κοινό ανακοινωθέν των κ.κ. Τσίπρα και Ιερώνυμου.

Μία διαδικασία που «έτρεχε» πάνω από 1,5 χρόνο και κανείς δεν είχε «μυριστεί» με αποτέλεσμα το Μαξίμου να τους πιάσει όλους στον ύπνο. Μετά το Σύμφωνο του Κράτους με την Εκκλησία ανοίγει και ο δρόμος για χιλιάδες προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου οι ιερείς «παύουν» να λογίζονται και να πληρώνονται ως δημόσιοι υπάλληλοι και η μισθοδοσία τους θα βαρύνει ολοκληρωτικά την Εκκλησία. Με αυτό τον τρόπο θα αδειάσουν 10.000 θέσεις κληρικών που «βαραίνουν» τον κρατικό προϋπολογισμό. Με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έως το 2022, η αναλογία σε σχέση με τις αποχωρήσεις θα διαμορφωθεί στο 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), ενώ να σημειωθεί ότι για φέτος ο κανόνας προσλήψεων - αποχωρήσεων είναι 1:3.

Έτσι η συμφωνία με την εκκλησία ανοίγει την πόρτα για χιλιάδες προσλήψεις από τον νέο χρόνο. Ας μη ξεχνάμε άλλωστε ότι το 2019 είναι χρονιά εκλογών και σίγουρα το Μαξίμου θα προσπαθήσει να σηκώσει ψηλά το θέμα ποντάροντας στην τόνωση της απασχόλησης. Τουλάχιστον 1,5 χρόνο υπάρχουν συζητήσεις.

Εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα έχει συσταθεί επιτροπή με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, στην οποία μετέχουν και εκπρόσωποι της εκκλησίας, και η οποία έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καταγραφή τη ς εκκλησιαστικής περιουσίας. Η διαδικασία αυτή μάλιστα αποτελεί και την «μαγιά» για το ταμείο που θα δημιουργηθεί και θα είναι συμμέτοχος το ελληνικό κράτος.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr

 

«Ξήλωσαν» τον πρόεδρο του ΕΕΣ

Ο Νίκος Οικονομόπουλος καθαιρέθηκε κατά πλειοψηφία, στη «σκιά» της απόφασης του ΔΟΕΣ για αναστολή του ΔΣ του ΕΕΣ σε περίπτωση μη υλοποίησης των προαπαιτούμενων για εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.

«Παρελθόν» αποτελεί ο Νίκος Οικονομόπουλος για την ηγεσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), καθώς καθαιρέθηκε κατά πλειοψηφία μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση όπου ήταν προγραμματισμένη συζήτηση για άρθρο του καταστατικού, κατατέθηκε πρόταση μομφής κατά του προέδρου του ΕΕΣ. Αιφνιδιασμένος και φανερά ενοχλημένος ο Ν. Οικονομόπουλος αποχώρησε στο γραφείο του, ενώ εν τη απουσία του διεξήχθη ψηφοφορία για την εκλογή νέου επικεφαλής του Οργανισμού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων πλήθος εργαζομένων είχε συγκεντρωθεί, αναμένοντας με αγωνία τις κρίσιμες εξελίξεις που επηρεάζουν και τους ίδιους αφού διανύουν τον 3ο μήνα χωρίς μισθό.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε στη θέση του προέδρου του ΕΕΣ τον Ανδρέα Μαμαντόπουλο, γιατρό και Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Ιεράπετρας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο νέος επικεφαλής του Οργανισμού θεωρείται «πρόσωπο» φιλικά προσκείμενο στην παρούσα κυβέρνηση, σε αντίθεση με τον αποπεμφθέντα ο οποίος είχε έχασε σταδιακά την εύνοια της Αριστοτέλους λόγω της στάσης του σε καίρια ζητήματα. Ένα από αυτά λέγεται πως ήταν η διαφωνία του αναφορικά με την περιουσία του ΕΕΣ σε περίπτωση διάλυσης του Οργανισμού.

Ο πρώην πρόεδρος του ΕΕΣ προς το παρόν δεν έχει αντιδράσει στην απόφαση της πλειοψηφίας του ΚΔΣ.

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

“Κρας τεστ”: Πόσο ζουν Ελληνίδες και Έλληνες ανά περιοχή - Η σύγκριση με την Ευρώπη

“Κρας τεστ”: Πόσο ζουν Ελληνίδες και Έλληνες ανά περιοχή - Η σύγκριση με την Ευρώπη

Εντυπωσιακό είναι το προσδόκιμο των γυναικών στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο και στο νότιο Αιγαίο, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της χώρας.
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
 

“Κρας τεστ”: Πόσο ζουν Ελληνίδες και Έλληνες ανά περιοχή - Η σύγκριση με την Ευρώπη
Πρωτιά στο προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα, κατέχουν οι κάτοικοι της Ηπείρου, με την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου να κατέχουν τις άλλες δύο θέσεις στο…βάθρο.

Παρά τις αξιόλογες επιδόσεις τους, υστερούν σημαντικά σε σχέση με περιοχές της Ευρώπης όπου καταγράφεται ρεκόρ μακροβιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αφορούν το 2016, στην πρώτη πεντάδα, περιλαμβάνονται περιοχές από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία και συγκεκριμένα:

Από την Ισπανία, η Μαδρίτη με προσδόκιμο επιβίωσης τα 85,2 έτη, η Λα Ριόχα και η Καστίγια ντι Λεόν με 84,3 έτη.
Από την Ιταλία, η περιοχή Τρέντο, με 84,3 έτη.
Από τη Γαλλία, η περιοχή Ιλ ντε Φρανς, με προσδόκιμο επιβίωσης τα 84,2 έτη.
Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, στην Ελλάδα, το υψηλότερο προσδόκιμο καταγράφεται στην Ήπειρο (83,4 έτη) και ακολουθούν η Πελοπόννησος (82,3 έτη), η Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο (82,2 έτη) και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου (81,9 έτη).

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τις γυναίκες, καθώς στην Ήπειρο φτάνει στα 86 έτη, στην Πελοπόννησο στα 84,9 και στο νότιο Αιγαίο τα 84,8 έτη.

Η χώρα μας έχει συνολικά προσδόκιμο επιβίωσης 81,5 έτη, έναντι 81 ετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των "28".

 

Αττική


Το προσδόκιμο επιβίωσης των κατοίκων της Αττικής είναι τα 81 έτη, με τους άνδρες να εκτιμάται πως θα φτάσουν στα 78,2 και τις γυναίκες στα 83,7 έτη.

Ενδιαφέρον έχει η σύγκριση της Αττικής με ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις: το προσδόκιμο στη Ζυρίχη είναι 83,9 έτη, στη Στοκχόλμη 82,9 έτη, στο Λουξεμβούργο 82,7 έτη, στο Βερολίνο και στη Βιέννη 80,9 έτη, στην Πράγα 80,6 έτη και στην Κωνσταντινούπολη 78,5 έτη.

Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι η αναμενόμενη πιθανότητα επιβίωσης που θα μπορούσε να βρεθεί από την εφαρμογή των παρόντων ρυθμών θνησιμότητας, ανάλογης με την ηλικία ως προς ένα σώμα νεογέννητων.

Αυξομειώσεις
Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο, με μικρές αυξομειώσεις τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το προσδόκιμο στη χώρα μας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Το 2012, ήταν 80,7 έτη (78 έτη για τους άνδρες και 83,4 για τις γυναίκες).
Το 2013, ανήλθε στα 81,4 έτη (78,7 οι άνδρες – 84 οι γυναίκες).
Το 2014, ανέβηκε λίγο ακόμη, φτάνοντας στα 81,5 έτη (78,8 οι άνδρες και 84,1 οι γυναίκες).
Το 2015, σημείωσε μικρή κάμψη (81,1 έτη), η οποία οφείλεται στη μείωση του προσδόκιμου των ανδρών (78,5 έτη) και των γυναικών (83,7 έτη).
Το 2016, ανέκαμψε, φτάνοντας στα επίπεδα του 2014 (81,5 έτη) και αξιόλογη αύξηση και στα δύο φύλα (78,9 οι άνδρες – 84 οι γυναίκες). 

ΠΗΓΗ:https://www.iatronet.gr

Παιδιά ενός κατώτερου Θεού... Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για το ένα τρίτο των Ελλήνων

Παιδιά ενός κατώτερου Θεού... Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για το ένα τρίτο των Ελλήνων

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν παράγοντες που λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις των ανισοτήτων Υγείας για εκατομμύρια ανθρώπους.
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης

Παιδιά ενός κατώτερου Θεού... Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για το ένα τρίτο των Ελλήνων
Φτώχεια και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού χαρακτηρίζουν το ένα τρίτο της ελληνικής κοινωνίας.

Οικογένειες με παιδιά, νέοι και άνεργοι οδεύουν ολοταχώς προς το περιθώριο της κοινωνίας, όσο τα δημοσιονομικά “βελτιώνονται” και η χώρα κινείται σε έναν ιδιότυπο “αναπτυξιακό” δρόμο.

Το 34,8% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι μόλις 22,5%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat.

Μόνον η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι – προς το παρόν – σε χειρότερη κατάσταση, με ποσοστά οριακά υψηλότερα από τα ελληνικά (38,9% και 35,7% αντίστοιχα).

Στη χειρότερη θέση βρίσκονται οι εξής κοινωνικές ομάδες:

Οι άνεργοι, με κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 68,7%, έναντι 22,7% όσων εργάζονται. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις ευρωπαϊκές χώρες είναι 64,7% και 12,3% αντίστοιχα, με την ανεργία, ωστόσο, να βρίσκεται εκεί σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα.
Οι άνδρες, με κίνδυνο 35,7%, έναντι 33,9% των γυναικών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις ευρωπαϊκές χώρες είναι μόλις 23,3% και 21,6% αντίστοιχα.
Οι νέοι κάτω των 18 ετών, με το 36,2% να βρίσκεται σε κίνδυνο αποκλεισμού, έναντι 22,8% στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις ευρωπαϊκές χώρες είναι 24,5% και 18,1%.
Στο περιθώριο ωθούνται και οι οικογένειες με παιδιά, καθώς το 36,2% διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι κινδύνου 33,8% στις οικογένειες χωρίς παιδιά.

Απομάκρυνση


Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κοινωνικός αποκλεισμός εκδηλώνεται ως απομάκρυνση από την κοινότητα, διαπάλη ανάμεσα σε διαφορετικές τάξεις και απόρριψη του ατόμου από την ομάδα στην οποία λειτουργούσε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι επιστήμονες τονίζουν πως ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί συχνά έναν από τους κοινωνικά καθοριστικούς παράγοντες της Υγείας.

Σε πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τονίζεται πως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν παράγοντες που λειτουργούν ως “κινητήριες δυνάμεις των ανισοτήτων Υγείας για εκατομμύρια ανθρώπους”.

Ομάδες
Οι ομάδες που αναφέρονται συνήθως στο πλαίσιο του κοινωνικού αποκλεισμού και της Υγείας περιλαμβάνουν όσους αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, άτομα που είναι προβληματικοί χρήστες ναρκωτικών, άτομα που ασχολούνται με σεξουαλική εργασία, τσιγγάνους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Άλλες ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι οι άνεργοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας, γυναίκες και παιδιά, ηλικιωμένοι, κάτοικοι της υπαίθρου, όσοι εγκαταλείπουν τα ιδρύματα και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι ειδικοί του ΠΟΥ έχουν επισημάνει προς τις κυβερνήσεις πως η καθολική πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα θα εξασφάλιζε ότι τα συστήματα Υγείας συμβάλλουν στην ισότητα της περίθαλψης, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στο τέλος του αποκλεισμού.

ΠΗΓΗ:https://www.iatronet.gr/

 

Τον Ιανουάριο κρίνεται η παραμονή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη διεθνή οργάνωση

Μην ξεχνιόμαστε... Από το 2017 έχει ληφθεί η απόφαση αποπομπής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τους κόλπους του διεθνούς οργανισμού. Η νέα διοίκηση προσπαθεί να ανατρέψει την απόφαση αυτή υλοποιώντας όσα έπρεπε να γίνουν αλλά δεν είναι στο "χέρι" της η παραμονή. Άλλοι αποφασίζουν! Και αυτοί οι ...άλλοι διαμήνυσαν χθες ότι δίνουν ένα χρονικό μικρό περιθώριο μέχρι την Πρωτοχρονιά για να βάλουν σε εφαρμογή την αποπομπή από τον διεθνή οργανισμό εκτός κι αν...
Ο Γιάννης Μπασκόζος δήλωσε πάντως χθες ότι για τη σωτηρία του ελληνικού παραρτήματος πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και ότι η σωτηρία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν αποκλειστική ευθύνη του εκλεγμένου διοικητικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Νικόλαος Β. Οικονομόπουλος έκανε την παρακάτω δήλωση ενημερώνοντας για όσα λαμβάνουν χώρα:
«Σήμερα (Πέμπτη) και ώρα 14:17 έλαβα επιστολή από τον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (Δ.Ο.Ε.Σ.) κ. Francesco Rocca, στην οποία μου ανακοινώνει ότι η ενεργοποίηση της ήδη ειλημμένης απόφασης από τον Σεπτέμβριο 2017, στην 36η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.Σ. στην Γενεύη, μετατίθεται χρονικά για την 1η Ιανουαρίου 2019.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι στην περίπτωση που μέχρι τότε έχουν ολοκληρωθεί τα προαπαιτούμενα της Δ.Ο.Ε.Σ., θα ανασταλεί κάθε περαιτέρω διαδικασία εις βάρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού οριστικά και αμετάκλητα.

Από τώρα με ενημερώνει ότι η Επιτροπή Συμμόρφωσης & Διαμεσολάβησης θα παρακολουθεί την πορεία ολοκλήρωσης του "οδικού" χάρτη, ώστε όταν ολοκληρώσουμε την υλοποίηση των υπολοιπόμενων προαπαιτούμενων αυτομάτως ανακαλείται η απόφαση της αναστολής, καθώς ήδη ο Πρόεδρος Rocca έχει εξουσιοδοτηθεί από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.Σ. προς τούτο».

ΠΗΓΗ:https://www.iatropedia.gr/

 

Σκληρή μάχη για την περιουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού! – Την Πέμπτη εγκρίνεται το νέο καταστατικό

Του Βασίλη Βενιζέλου

 

Λένε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) είναι ένα «παιγνίδι», στο οποίο κερδίζει πάντα στο τέλος ο… Ανδρέας Μαρτίνης!

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι, αυτή τη φορά, η συμμαχία του πρώην προέδρου του ΕΕΣ Ανδρέα Μαρτίνη με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα απολαύσει τη νίκη…

Όλη η υπόθεση βρίσκεται όχι τόσο στην αποφυγή της οριστικής αποβολής του ΕΕΣ από τους κόλπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρών Σταυρών/Ερυθράς Ημισελήνου, αλλά στο… ακροτελεύτιο άρθρο του σχεδίου του νέου καταστατικού της οργάνωσης, το οποίο προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο ΕΕΣ αναστείλει τη δραστηριότητά του, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τότε όλη η τεράστια περιουσία του μεταβιβάζεται σε ένα κοινωφελές ίδρυμα, ίδρυμα το οποίο θα επιλέξει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) του ΕΕΣ…

Με αυτό το άρθρο, λοιπόν, πολλοί θα ήταν – και είναι, πράγματι – εκείνοι οι οποίοι θα επιθυμούσαν τη διάλυση του ΕΕΣ, ακόμη και στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να κατευθύνουν τη μεγάλη περιουσία της οργάνωσης σε «φίλια» χέρια και σε «οικείες» αγκαλιές! Αντιλαμβάνεσθε, ασφαλώς…

Πρόκειται για το ακροτελεύτιο άρθρο του νέου καταστατικού, το οποίο ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ζήτησε μετ’ επιτάσεως και έλαβε τη διαβεβαίωση του προέδρου του ΕΕΣ Νικόλαου Οικονομόπουλου ότι θα αλλάξει ριζικά, προκειμένου στο νέο καταστατικό της οργάνωσης να προβλέπει ρητώς ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο ΕΕΣ αναστείλει τη δραστηριότητά του, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τότε ολόκληρη η μεγάλη περιουσία της οργάνωσης περιέρχεται στο Δημόσιο.

Με την στάση του Ανδρέα Ξανθού στοιχίζονται, όπως διαφαίνεται και ο Ανδρέας Μαρτίνης, αλλά και ο Νικόλαος Οικονομόπουλος, τουλάχιστον μπροστά από την αυλαία, καθώς οι απαιτήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας δεν επεκτείνονται στον τερματισμό του ελέγχου επί του ΕΕΣ από την ομάδα του Ανδρέα Μαρτίνη, η οποία αποτελεί μία δυνάμει πλειοψηφία στο ΚΔΣ του ΕΕΣ, με το νέο καταστατικό να ανοίγει την όρεξη της εν λόγω ομάδας για πλήρη επικράτηση στα ανώτατα διοικητικά όργανα, στο ΚΔΣ, δηλαδή, της οργάνωσης…

Το ενδεχόμενο να «περάσει» η επιλογή της συμμαχίας Μαρτίνη – πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για το ακροτελεύτιο άρθρο του νέου καταστατικού θα φανεί μόνον κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΔΣ, την ερχόμενη Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, στην οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία… κάποια εκδοχή νέου καταστατικού του ΕΕΣ, καθώς δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Νικόλαος Οικονομόπουλος θα συμπράξει με την συμμαχία πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας – Ανδρέα Μαρτίνη και δεν θα επιδιώξει να συγκροτήσει ένα δικό του πλειοψηφικό «μπλοκ», όσο δύσκολο και εάν φαντάζει αυτό το «σενάριο».

Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών/Ερυθράς Ημισελήνου έχει παράσχει χρονική προθεσμία έως τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, προκειμένου η διοίκηση του ΕΕΣ να έχει εγκρίνει νέο καταστατικό, να έχει εντάξει στον ΕΕΣ ικανό αριθμό νέων μελών και να έχει επίσης πραγματοποιήσεις νέα Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών για το ΚΔΣ της οργάνωσης…

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει εμπλακεί στην υπόθεση, έχει καταστεί άθελά της μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης του, ενώ το μόνο το οποίο μένει να δούμε είναι εάν, πράγματι, ο ΕΕΣ παραμένει ακόμη ένα «παιγνίδι», στο οποίο κερδίζει πάντα στο τέλος ο… Ανδρέας Μαρτίνης!

ΠΗΓΗ:https://www.healthview.gr/

 

Τι δήλωσε η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα σχετικά με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2018

Δήλωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα σχετικά με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διαμεσολάβησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εθνικών Συλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ) ολοκλήρωσε την επίσκεψη αξιολόγησης στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Η επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της την επόμενη εβδομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕΣ στη Γενεύη.

Η έκθεσή της θα επικεντρωθεί στην πρόοδο που έχει σημειώσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σχετικά με το σχέδιο δράσης που είχε συμφωνηθεί με την ΔΟΕΣ. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου δράσης, ο Ερυθρός Σταυρός δεσμεύτηκε:

Να προχωρήσει σε αναθεώρηση του καταστατικού του
Να πραγματοποιήσει μια εκστρατεία για την διεύρυνση της εκλογικής του βάσης
Να καλέσει γενική συνέλευση, πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2018, προκειμένου να διεξαγάγει εκλογές για νέο διοικητικό συμβούλιο και να εγκρίνει το αναθεωρημένο καταστατικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕΣ θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με το ενδεχόμενο να τεθεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε καθεστώς αναστολής μετά την προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί πρώτα στον Ερυθρό Σταυρό και στις Ελληνικές Αρχές.

Η ΔΟΕΣ δεν είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή.

ΠΗΓΗ:https://www.healthview.gr/

 

Στο δρόμο προς τις εκλογές με άγρια μάχη στην Υγεία! Όλη η ατζέντα της κυβέρνησης

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Ο δρόμος προς τις εκλογές φαίνεται πως θα είναι γεμάτος με θέματα που αφορούν στην Υγεία


Άλλωστε ήδη έχει διαφανεί το κλίμα ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι προεκλογικοί.
Αυτό που φαίνεται όμως ότι έχει αποφασισθεί από το κυβερνητικό στρατόπεδο – όπως λέμε υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές του HealthReport.gr– είναι να αξιοποιηθεί η Υγεία ώστε να χτυπηθεί η αξιωματική αντιπολίτευση.

Μάλιστα οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι θα επιλεγεί όχι μόνο η σύγκρουση με την επαναφορά των σκανδάλων του παρελθόντος (ΚΕΕΛΠΝΟ, φάρμακα κλπ), αλλά και η ανάδειξη του έργου της κυβέρνησης στον συγκεκριμένο τομέα.

 

Πρώτη στην ατζέντα θα βρεθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, δηλαδή οι ΤΟΜΥ και ο οικογενειακός γιατρός, η οποία θα παρουσιασθεί ως σημαντικό εγχείρημα της κυβέρνησης και μάλιστα εν μέσω κρίσης.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Κρήτη, επέλεξε να επισκεφθεί μία ΤΟΜΥ στο νησί, τονίζοντας ότι η Υγεία θα υποστηριχθεί το επόμενο διάστημα «τώρα που ανασαίνουμε από τα μνημόνια».

 

Αντίστοιχη αξιοποίηση θα γίνει βέβαια και του επιχειρήματος ότι το δημόσιο σύστημα αλλάζει, όπως τα νοσοκομεία, ο ΕΟΠΥΥ που ξεχρεώνει κ.α.

Ωστόσο τα προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στις ΤΟΜΥ αλλά και στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού, παραμένουν κυρίως λόγω του ανεμικού ενδιαφέροντος των γιατρών να συμμετάσχουν με χαμηλές αμοιβές. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: «Λιγότεροι από 1000 οικογενειακοί γιατροί για 11 εκατ. Έλληνες! Τι έδειξε η τελευταία προκήρυξη στις ΤΟΜΥ»

Βέβαια το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει και νέα προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ, με την ελπίδα να αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών που θα συμμετάσχουν.

Κλίμα σύγκρουσης με ΚΕΕΛΠΝΟ και φάρμακα
Από την άλλη βέβαια δε θα λείψει και η αντιπαράθεση με βασικό συστατικό την Υγεία, καθώς η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει τους επόμενους μήνες συνεχείς αναφορές σε θέματα του παρελθόντος που σχετίζονται με κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ και τα φάρμακα.

Δεν αποκλείεται μάλιστα – όπως λένε οι ίδιες υψηλόβαθμες πηγές του HealthReport.gr– να βγουν από τα συρτάρια και άλλα πορίσματα που να αποδεικνύουν σκάνδαλα στο χώρο της Υγείας τα προηγούμενα χρόνια. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Με Μαριλίζα, Νοτοπούλου και Παπακώστα ο ανασχηματισμός - Ολα τα ονόματα Πηγή: Με Μαριλίζα, Νοτοπούλου και Παπακώστα ο ανασχηματισμός - Ολα τα ονόματα

Με Μαριλίζα, Νοτοπούλου και Παπακώστα ο ανασχηματισμός - Ολα τα ονόματα

Ανακοινώθηκε η νέα κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα - η τρίτη από τον Σεπτέμβριο του 2015. Μια κυβέρνηση που -πιθανότατα- θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εθνικές εκλογές.

Συνολικά η νέα κυβέρνηση περιλαμβάνει 51 υπουργούς, αναπληρωτές και υφυπουργούς, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, και 13 γυναίκες.

Τη σύνθεση της νέας κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Δημήτρης Τζανακόπoυλος.

Eκτός κυβέρνησης βρέθηκαν ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Σταύρος Κοντονής, η Λυδία Κονιόρδου, ο Ευάγγελος Αποστόλου, ο Γιάννης Τσιρώνης, ο Γιάννης Μπαλάφας, o Γιάννης Αμανατίδης και o Δημήτρης Μπαξεβανάκης.

Η μεγαλύτερη έκπληξη του ανασχηματισμού είναι η είσοδος της Κατερίνας Παπακώστα στη θέση της υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, με υπουργό την Όλγα Γεροβασίλη.

Επιπλέον 6 γυναίκες στην κυβέρνηση

Η σημερινή κυβέρνηση αριθμεί συνολικά 13 γυναίκες, καθώς με τον σημερινό ανασχηματισμό εντάχθηκαν επιπλέον 6: Κ. Νοτοπούλου, Μ. Χρυσοβελώνη, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Μ. Ζορμπά, Κ. Παπακώστα, Ολ. Τελιγιορίδου

Οι ΑΝ.ΕΛΛ.

Από τους ΑΝ.ΕΛΛ. συμμετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα, ο πρόεδρος τους, Πάνος Καμμένος (υπουργός Εθνικής 'Αμυνας), ο Τέρενες Σπένσερ Κουίκ (υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό), η Έλενα Κουντουρά (υπουργός Τουρισμού), η Μαρία Χρυσοβελώνη (υφυπουργός Εσωτερικών), η Μαρία Κόλλια Τσαρουχά (υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας), ο Νίκος Μαυραγάνης (υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών), ο Βασίλης Κόκκαλης (υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Γ. Δημαράς από τους Οικολόγους

Από τους Οικολόγους Πράσινους συμμετέχει στην κυβέρνηση ο Γιώργος Δημαράς (υφυπουργός Περιβάλλοντος).

Το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων, σε συνάντηση αντιπροσωπείας της Εκτελεστικής Γραμματείας των Ο.Π. με τον πρωθυπουργό, συζητήθηκε μεταξύ άλλων "η ενδυνάμωση της συνεργασίας των Οικολόγων Πράσινων με την Κυβέρνηση και η καλύτερη οργάνωσή της στη νέα περίοδο μετά τη λήξη του 3ου μνημονίου".

Ποιοι έφυγαν

Δεδομένης της μετακίνησής του στην κομβική θέση του νέου Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από τη χθεσινή εκλογή του στην ΚΕ του κόμματος, ο Πάνος Σκουρλέτης δεν συμμετέχει στο κυβερνητικό σχήμα. Εκτός κυβέρνησης έμειναν ο Σταύρος Κοντονής, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής (ο οποίος θα προταθεί από τον πρωθυπουργό για πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ), ο Γιάννης Τσιρώνης, η Λυδία Κονιόρδου, ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Γιάννης Μπαλάφας και ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης.

Η σύνθεση της κυβέρνησης

Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Ιωάννης Δραγασάκης
Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Αλέξανδρος Χαρίτσης
Υφυπουργός: Μαρίνα Χρυσοβελώνη
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Ολγα Γεροβασίλη
Υφ. : Κατερίνα Παπακώστα
Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης: Κατερίνα Νοτοπούλου
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υπουργός: Ιωάννης Δραγασάκης
Αναπληρωτής Υπουργός: Στέργιος Πιτσιόρλας
Υφυπουργός: Στάθης Γιαννακίδης
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Υπουργός: Νικόλαος Παππάς
Αναπληρωτής: Λευτέρης Κρέτσος
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Παναγιώτης Καμμένος
Αναπληρωτής Υπουργός: Πάνος Ρήγας
Υφ.: Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Υπουργός: Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για την Έρευνα: Κωνσταντίνος Φωτάκης
Υφυπουργός: Μερόπη Τζούφη
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργός: Έφη Αχτσιόγλου
Αναπληρώτρια Υπουργός αρμόδια για την Κοινωνική Αλληλεγγύη: Θεανώ Φωτίου
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αναστάσιος Πετρόπουλος
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Θάνος Ηλιόπουλος
Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Νικόλαος Κοτζιάς
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις: Γεώργιος Κατρούγκαλος
Υφυπουργός Θρησκευμάτων: Μάρκος Μπόλαρης
Υφυπουργός αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό: Τέρενς Σπένσερ Κουίκ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργός: Μιχάλης Καλογήρου
Αναπληρωτής Υπουργός για Διαφθορά: Δημήτριος Παπαγγελόπουλος
Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής Υπουργός: Γεώργιος Χουλιαράκης
Υφυπουργός: Κατερίνα Παπανάτσιου
Υπουργείο Υγείας

Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής Υπουργός: Παύλος Πολάκης
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

Υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακόπούλου
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπουργός: Μυρσίνη Ζορμπά
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού: Κωνσταντίνος Στρατής
Υφυπουργός Αθλητισμού: Γεώργιος Βασιλειάδης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρωτής Υπουργός: Σωκράτης Φάμελος
Υφυπουργός: Γιώργος Δημαράς
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός: Νικόλαος Μαυραγάνης
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Υπουργός: Δημήτρης Βίτσας
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργός: Φώτης Κουβέλης
Αναπληρωτής υπουργός: Νεκτάριος Σαντορινιός
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Σταύρος Αραχωβίτης
Υφυπουργός: Βασίλειος Κόκκαλης
Υφυπουργός: Ολυμπία Τελιγιορίδου

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Έλενα Κουντουρά
Υπουργός Επικρατείας: Αλέξανδρος Φλαμπουράρης

Υπουργός Επικρατείας: Χριστόφορος Βερναρδάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Δημήτριος Λιάκος

Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Δημήτριος Τζανακόπουλος

* Νέος γ.γ. της κυβέρνησης: Ακρίτας Καϊδατζής

* Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ανακοινώθηκε ότι θα προταθεί για πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
 

ΠΗΓΗ:http://www.iefimerida.gr/

 

Ερευνα: Ραγδαία αύξηση της θνησιμότητας στην Ελλάδα μετά το 2010

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ


NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μία νέα μεγάλη έρευνα στις ΗΠΑ, στην οποία συμμετείχαν και ομογενείς επιστήμονες, έρχεται να καταδείξει πως η λιτότητα τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα κατέστρεψε την υγεία των Ελλήνων και αύξησε τη θνησιμότητα του πληθυσμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον (University of Washington, UW), στην έρευνα συμμετείχε ο Δρ. Γιώργος Κοτσάκης (Dr. Georgios Kotsakis), ακαδημαϊκός της Σχολής Οδοντιατρικής (School of Dentistry) καθώς και δεκάδες ακόμη ερευνητές του Πανεπιστημίου, αλλά και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ανά τον Κόσμο.

Μεταξύ αυτών, ο Δρ Στέφανος Τυροβολάς (Dr. Stefanos Tyrovolas), επισκέπτης καθηγητής στην Σχολή Οδοντιατρικής και ο Δρ Αντι Στεργάκης (Dr. Andy Stergachis), καθηγητής Φαρμακευτικής και Παγκόσμιας Υγείας και αναπληρωτής πρύτανης της Σχολής Φαρμακευτικής του UW.

Ακόμη, οι επιστήμονες Σοφία Ανδρούδη (Sofia Androudi), Βανέσσα Χρέπα (Vanessa Chrepa), Βασιλική Σταματοπούλου (Vasiliki Stathopoulou), Κωνσταντίνος Στρουμπούλης (Konstantinos Stroumpoulis), Φώτης Τοπούζης (Fotis Topouzis), Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης (Miltiadis Tsilimbaris), Νικόλαος Τσιλιμπάρης (Nikolaos Tsilimparis), Δημήτριος Βαλσαμίδης (Dimitrios Valsamidis).

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ, WHO), σε ανάλυσή του για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στον τομέα Υγείας στην Ελλάδα, έκανε λόγο για σημαντικές προκλήσεις, παρά τις φιλόδοξες αλλαγές που έγιναν για την παροχή υπηρεσιών σε ανασφάλιστο πληθυσμό.

Ο ΠΟΥ τόνιζε ότι το Σύστημα Υγείας της χώρας επηρεάστηκε βαθιά από την οικονομική κρίση, κάτι που είχε άμεσο αντίκτυπο στην πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, την ποιότητα της φροντίδας και την οικονομική προστασία.

Η πίεση από την κρίση αποκάλυψε μακροχρόνια προβλήματα σε τομείς όπως η διακυβέρνηση στην Υγεία και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η εγρήγορση γι’ αυτά τα προβλήματα κατέστησε πιο εύκολο στην κυβέρνηση να θέσει στοχευμένες προτεραιότητες για να προωθήσει μεταρρυθμίσεις εις βάθος.

Η νέα έρευνα

Το έργο της μεταρρύθμισης στην Υγεία δεν είναι εύκολο πάντως, ή όχι αρκετά ταχύ. Στα ευρήματα της νέας έρευνας αναφέρεται ότι η υγεία του πληθυσμού της Ελλάδας μειώθηκε σημαντικά και οι θάνατοι αυξήθηκαν ραγδαία μετά την επιβολή σκληρών μέτρων λιτότητας από την ΕΕ και το ΔΝΤ το 2010.

«Η μελέτη αυτή είναι σημαντική γιατί παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας για την παρακολούθηση της υγείας σε εθνικό επίπεδο μετά από μεγάλες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές», δήλωσε ο Δρ Κοτσάκης, εκ των συγγραφέων της έρευνας η οποία δημοσιεύτηκε στο βρετανικό The Lancet Public Health.

Σε αυτή επισημαίνεται ότι οι κυβερνητικές δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά πολύ στην Ελλάδα και ότι τα αίτια θανάτου που αυξήθηκαν περισσότερο ήταν κυρίως αυτά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από το σύστημα περίθαλψης.

Πηγή: Ερευνα: Ραγδαία αύξηση της θνησιμότητας στην Ελλάδα μετά το 2010 | iefimerida.gr

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Στο 10,6% η ανεργία για τους αποφοίτους των επιστημών Υγείας

Γιώργος Σακκάς - Healthmag.gr

Έρευνα του ΙΟΒΕ αναδεικνύει τις επιστήμες υγείας ως ένα από τα πλέον ισχυρά καταφύγια επαγγελματικής αποκατάστασης.

Την επαγγελματική εξασφάλιση εκείνων που επιλέγουν και καταφέρνουν να σπουδάσουν στα πανεπιστημιακά τμήματα των κλάδων της υγείας, επιβεβαιώνει η τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις». Αφενός ο χώρος της υγείας απασχολεί πτυχιούχους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αφετέρου η κρίση μπορεί να επηρέασε τις αμοιβές αλλά όχι τόσο τις θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα το 11% των πτυχιούχων ΑΕΙ να ασχολούνται στον κλάδο της υγείας. Το ποσοστό αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με ο μέσο όρο των 28 χωρών της ΕΕ, το οποίο διαμορφώνεται στο 9,9%, με το μεγαλύτερο να σημειώνεται στην Ιταλία με 15%.

Όπως επισημαίνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, διαχρονικά το μικρότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στους αποφοίτους των επιστημών Υγείας. Το 2016 διαμορφώθηκε στο 10,6%, και είναι το χαμηλότερο για την τελευταία πενταετία. Βέβαια δεν είναι για όλους τους σπουδαστές των κλάδων τα ποσοστά ίδια. Ειδικότερα στους αποφοίτους ΤΕΙ του κλάδου είναι υψηλό ποσοστό ανεργίας (π.χ. τμήματα νοσηλευτικής) το οποίο φτάνει το 18% το 2016 και είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2004 (8%). Την ίδια στιγμή όμως το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων από τμήμα υγεία ΑΕΙείναι 5%, αυξημένο βέβαια σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα (3% το 2009).

Αποτελέσματα έρευνα ΙΟΒΕ

Στις δραστηριότητες Υγείας το 2016 οι εργαζόμενοι με ανώτατη εκπαίδευση αυξήθηκαν κατά 16% σε σχέση με το 2009, ενώ καταγράφεται μέση ετήσια άνοδος 1,4% την περίοδο 2009-2016. Συνολικά πάντως η απασχόληση στον κλάδο σημείωσε μείωση και από 234.600 άτομα το 2009 υποχώρησαν στα 225.300 το 2017.
Εδώ θα πρέπει αν σημειώσουμε ότι οι απασχολούμενοι που είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης ήταν πέρυσι 131.900 έναντι 120.000 το 2009. Επίσης οι απασχολούμενοι με απολυτήριο Λυκείου το 2009 ήταν 45.100 και τα 2017 33.400 και είναι οι λιγότεροι σε σχέση με τους άλλους κλάδους
Όπως αναφέρεται στην έρευνα, στην Εκπαίδευση, την Δημόσια Διοίκηση – Άμυνα, το Εμπόριο και την Υγεία-Κοινωνική μέριμνα απασχολούνται τρείς στους πέντε απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.

Με βάση το αντικείμενο σπουδών το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι του πεδίου κοινωνικών – οικονομικών και νομικών επιστημών. Το μερίδιο των αποφοίτων στις επιστήμες Υγείας είναι ελαφρώς μικρότερο, ενώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το 2004.

Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ όμως ότι μόνο το 63% του πληθυσμού της χώρας με ανώτατη εκπαίδευση το 2016 είχε εργασία. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ολοκληρώσει σπουδές στο ευρύτερο αντικείμενο Κοινωνικές επιστήμες-Οικονομικά-Νομικά (σχεδόν 1 στους 3 στο σύνολο των εργαζομένων με ανώτατη εκπαίδευση το 2016) καταγράφοντας μέση ετήσια άνοδο 3,3% την περίοδο 2003-2016. Επιπλέον, σε σχέση με το 2003 παρατηρείται αύξηση κατά 53%. Ακολουθούν οι απασχολούμενοι με σπουδές στον ευρύτερο τομέα Μηχανολογία-Βιομηχανία-Κατασκευές οι οποίοι καταγράφουν αύξηση κατά 32,3% και μέσο ετήσιο ρυθμό 2,2%. Σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο κυμάνθηκε η απασχόληση των ατόμων με σπουδές στον τομέα της Υγείας με άνοδο παρόμοια με εκείνη των αποφοίτων σε Νομικές, Οικονομικές και σχολές Κοινωνικών επιστημών.

Η πλειονότητα των απασχολούμενων με ανώτατη εκπαίδευση έχουν σπουδές στις Κοινωνικές επιστήμες-Οικονομικά-Νομικά. Ακολουθούν οι απασχολούμενοι με σπουδές στον ευρύτερο τομέα Μηχανολογία-Βιομηχανία-Κατασκευές στους οποίους καταγράφεται αύξηση κατά 32,3% σε σχέση με το 2003. Σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο κυμάνθηκε η απασχόληση των ατόμων με σπουδές στον τομέα της Υγείας (177 χιλ.) με σημαντική άνοδο, παρόμοια με εκείνη των αποφοίτων σε Νομικές, Οικονομικές και σχολές Κοινωνικών επιστημών, συγκριτικά με τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας (+50%).

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφονται στους αποφοίτους Υγείας (71%), όπου η κάμψη σε σχέση με το 2009 είναι ηπιότερη - και στους απόφοιτους σχολών πληροφορικής (69%). Στους αποφοίτους στο πεδίο σπουδών Βιομηχανία– Κατασκευές ήταν σχεδόν αντίστοιχο με εκείνο για το σύνολο των εργαζόμενων με ανώτατη εκπαίδευση (65% έναντι 81% το 2009 και 80% το 2003), ενώ σχεδόν παρόμοια εικόνα παρατηρείται στους αποφοίτους Κοινωνικών-Οικονομικών-Νομικών σπουδών (63% το 2016 έναντι 75% το 2009 και 74% το 2003).Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών καταγράφονται στους πτυχιούχους επιστημών Υγείας 74%) και Εκπαίδευσης (78%).

Τέλος τονίζεται ότι έντονη είναι η επίδραση του διδακτορικού διπλώματος στον μισθό στα ΝΠΔΔ / ΝΠΙΔ (2,4 φορές υψηλότερος μισθός), γεγονός που ενδεχομένως σχετίζεται με τη δραστηριότητα των οργανισμών αυτών σε υπηρεσίες υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης, όπου η φύση της εργασίας απευθύνεται σε άτομα με υψηλή κατάρτιση. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Η λίστα με τα ονόματα των νεκρών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι

NEWSIT NEWSROOM


- Στη δημοσιότητα η λίστα με τα ονόματα των νεκρών της φωτιάς στο Μάτι - Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας έδωσε τα στοιχεία μετά από δύο εβδομάδες - Βρήκαν μαρτυρικό θάνατο 11 παιδιά, 45 γυναίκες και 35 άνδρες - Μόλις σήμερα, Πέμπτη, η λίστα δυστυχώς μεγάλωσε, αφού μια γυναίκα κατέληξε στο Σισμανόγλειο

Η λίστα με τα ονόματα των νεκρών στη φωτιά στο Μάτι και τον Νέο Βουτζά βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η λίστα αυτή με τους με τους 92 νεκρούς έφτασε χθες στα χέρια των Εισαγγελέων που διενεργούν την έρευνα για τις ευθύνες. Περιλαμβάνει τα στοιχεία όσων ταυτοποιήθηκαν, των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε κάποιο νοσοκομείο, αλλά και δύο άτομα που ακόμη δεν έχουν αναζητηθεί από τους οικείους τους και δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως λίγη ώρα μετά την δημοσιοποίηση της λίστας, αυτή μεγάλωσε αφού μια 78χρονη η γυναίκα που νοσηλεύονταν στο Σισμανόγλειο δεν τα κατάφερε και έχασε την μάχη.

Συνεπώς πλέον οι νεκροί είναι 93.
Η λίστα του θανάτου

Είναι ο τραγικός κατάλογος των ανθρώπων που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στις φλόγες στο Νέο Βουτζά και στο Μάτι της Αττικής. Ανάμεσά τους βρίσκονται 11 παιδιά, 45 γυναίκες και 35 άνδρες. Δυο άνθρωποι ακόμη δεν έχουν αναζητηθεί από κανέναν.
 

Περισσότερα...

Έρευνα για τη φωτιά στο Μάτι: Αυτοψία εισαγγελέων στο σημείο της καταστροφής

Newsroom , CNN Greece

Φωτιά Μάτι: Συγκλονίζουν οι εικόνες 2 εβδομάδες μετά τη φονική πυρκαγιά

Συνεχίζεται η έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών σχετικά με την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 91 ανθρώπους πριν από δύο εβδομάδες, με τους εισαγγελείς να πραγματοποιούν 6ωρη αυτοψία στην περιοχή την περασμένη Παρασκευή αποκομίζοντας χρήσιμα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατάλογος των μαρτύρων διευρύνεται κάθε ημέρα καθώς πρόσωπα που εξετάζονται, φέρονται να δίνουν συγκεκριμένα ονόματα και στοιχεία που βοηθούν ουσιωδώς στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών.

Μάλιστα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία οι επικοινωνίες που έχουν καταγραφεί μεταξύ των εμπλεκομένων πριν και μετά την καταστροφή, προκειμένου να τεθούν υπόψη του ανεξάρτητου πραγματογνώμονα που συντρέχει τους εισαγγελικούς λειτουργούς στην έρευνα.

Χρήσιμα συμπεράσματα φέρεται να απεκόμισαν από την αυτοψία που πραγματοποίησαν την προηγούμενη Παρασκευή για 6 και πλέον ώρες οι εισαγγελείς, παρουσία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου στην καμένη περιοχή.

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για τις φονικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική. Η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται σε βάρος κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών προσώπων καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων των οποίων «πράξεις και παραλείψεις συνδέονται αιτιωδώς με το θάνατο δεκάδων πολιτών κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς».

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

 

Σύνταγμα: Εκατοντάδες άνθρωποι ζήτησαν "συγγνώμη" από τα θύματα της τραγωδίας στο Μάτι

Σύνταγμα, σιωπηλή συγκέντρωση με κεριά για τους νεκρούς από τη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική


Σιωπηλοί και με αναμμένα κεριά, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος το βράδυ της Δευτέρας, σε μία βουβή διαμαρτυρία στην μνήμη των δεκάδων θυμάτων της φονικής φωτιάς στην ανατολική Αττική.

Καθισμένοι σε κύκλο εκατοντάδες πολίτες κρατώντας κεριά στα χέρια τους συγκεντρώθηκαν από τις 9 στην πλατεία Συντάγματος κοντά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, «τιμώντας σιωπηλά» τους νεκρούς από τη φωτιά της 23ης Ιουλίου.
Σύνταγμα, σιωπηλή συγκέντρωση με κεριά για τους νεκρούς από τη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική

Χρησιμοποιώντας κεριά σχημάτισαν μια καρδιά καθώς και την ημερομηνία της φονικής πυρκαγιάς, πραγματοποιώντας παράλληλα βουβή διαμαρτυρία.Σύνταγμα, σιωπηλή συγκέντρωση με κεριά για τους νεκρούς από τη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική

 

Πολίτες συνεχίζουν να προσέρχονται στην πλατεία Συντάγματος έπειτα από διαδικτυακό κάλεσμα με τίτλο «Μια Συγγνώμη Από Εμάς Σε Σας Εκεί Ψηλά».Σύνταγμα, σιωπηλή συγκέντρωση με κεριά για τους νεκρούς από τη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική

Σημειώνεται ότι το κάλεσμα για τη συγκέντρωση έκανε ο μπασκετμπολίτστας Γιάννης Γκαγκαλούδης 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Θρίλερ με τους αγνοούμενους

Τους 81 έφτασαν οι νεκροί, τρίτη μέρα αγωνίας για τους αγνοούνους στην Αττική.

Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν κατλα τη διάρκειας της πυρκαγιάς τη Δευτέρα, με την πυροσβεστική υπηρεσία παράλληλα, να κάνει λόγο για 81 επιβεβαιωμένους νεκρούς. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, διασώστες και μέλη του Ερυθρού Σταυρού συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις επίγειες περιπολίες στις πληγείσες περιοχές.

Η εν εξελίξει έρευνα εστιάζει στη θέση Μάτι, αλλά και στην γύρω περιοχή, αναζητώντας τυχόν αγνοούμενους στην κυριολεξία, από σπίτι σε σπίτι.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των αγνοούμενων καλούνται να προσέρχονται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Γουδί, από σήμερα έως την Παρασκευή, από τις 8.00 έως τις 20.00. Στόχο αποτελεί η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των συγγενών για τη διαδικασία της ταυτοποίησης των θυμάτων.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί πάνω από 60 σοροί, με τη σχετική διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σάββατο (εδω). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση των θυμάτων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της μακροσκοπικής διαδικασίας και του DNA.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των αγνοούμενων θα παραμείνει αδιευκρίνιστος έως ότου ολοκληρωθεί η αναγνώριση και ταυτοποίησης των σορών.

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

Φρίκη: Οικογένειες με παιδιά κάηκαν αγκαλιασμένοι στο Κόκκινο Λιμανάκι Πηγή: Φρίκη: Οικογένειες με παιδιά κάηκαν αγκαλιασμένοι στο Κόκκινο Λιμανάκι

Οι πυροσβέστες του βρίσκαν αγκαλιασμένους -Δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τη μανία της φωτιάς

Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην ήδη ανείπωτη τραγωδία δίνει η σημερινή μακάβρια αποκάλυψη: 25 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο Κόκκινο Λιμανάκι. Οι περισσότεροι εξ' αυτών σε ένα οικόπεδο μια ανάσα από τη θάλασσα.

Οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν όχι να σώσουν την περιουσία τους, αλλά να σώσουν τη ζωή τους. Και δεν τα κατάφεραν.

Οπως αποκαλύπτεται, πρόκειται για μόνιμους κατοίκους της περιοχής και παραθεριστές, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από τη φωτιά και προσπάθησαν να προσεγγίσουν την παραλία στο Κόκκινο Λιμανάκι, στην περιοχή Αργυρή Ακτή για να τους παραλάβουν τα πλοιάρια που από νωρίς επιχειρούσαν διασώσεις.

Ωστόσο, όπως φαίνεται δεν τα κατάφεραν.

Είχε γκρεμό και δεν κατάφεραν να φτάσουν στη θάλασσα

Σύμφωνα με τους κάτοικους της περιοχής, οι άνθρωποι που εντοπίστηκαν νεκροί στο χωράφι ανέβαιναν με τα ΙΧ τους την οδό Δημοκρατίας ψάχνοντας διέξοδο προς την Μαραθώνος. Ωστόσο εγκλωβίστηκαν. Η φωτιά τους πλησίαζε και εφόσον είδαν ότι δεν μπορούν να βγουν σε κεντρικό δρόμο, εγκατέλειψαν τα ΙΧ στη μέση του δρόμου και προσπάθησαν να βρουν διέξοδο προς τη θάλασσα. Στο σημείο όμως που είχαν βρεθεί, από κάτω υπάρχει γκρεμός και έτσι εγκλωβίστηκαν στο χωράφι και έχασαν όλοι τη ζωή τους. Κάποιοι βρέθηκαν νεκροί με εγκαύματα από τη φωτιά, κάποιοι άλλοι είχαν πνιγεί από τους καπνούς.

Κάποιοι από τους νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν και οικογένειες με μικρά παιδιά, βρέθηκαν αγκαλιασμένοι. Προφανώς, κάποια στιγμή, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπάρχει σωτηρία, αγκαλιάστηκαν.

Να σημειωθεί ότι πέρα από τους δεκάδες νεκρούς στο οικόπεδο, βρέθηκε μια γυναίκα ακόμη σε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο πάνω από το εν λόγω οικόπεδο και τρεις ακόμη μπροστά από την ταβέρνα Αργυρή Ακτή.

«Αναζήτησαν τη λύτρωση, βρήκαν το θάνατο»

Χαρακτηριστική για το φρικιαστικό θέαμα που αντίκρισαν το πρωί οι διασώστες είναι η περιγραφή του επικεφαλής διασώστη του Ερυθρού Σταυρού, Βασίλη Ανδριόπουλου:

Οπως περιγράφει:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίσαμε τον πρώτο άνθρωπο. Είδαμε καμμένα αυτοκίνητα με τα κλειδιά πάνω, με ανοιχτές τις πόρτες και αμέσως καταλάβαμε οτι θα υπάρχουν πολλοί νεκροί. Τα ξημερώματα είχαμε την εικόνα για το μέγεθος της τραγωδίας. Ανάμεσα σε δύο σπίτια, σε ένα χωράφι 300 τετραγωνικών μέτρων, 25 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο. Ανάμεσά τους δυστυχώς και μικρά παιδιά. Οικογένειες που αναζήτησαν την λύτρωση, προσπάθησαν να διαφύγουν και δυστυχώς βρήκαν τον θάνατο».


Μετά τη μακάβρια ανακάλυψη σήμερα με τους 25 νεκρούς στην Αργυρή Ακτή και μια ακόμη σορό που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδος, τα θύματα από την πυρκαγιά στην ανατολική Αττική ανέρχονται σε 50.   

ΠΗΓΗ:http://www.iefimerida.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Δεκέμβριος 2018
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΛΛΑΔΑ