Πρώτη στο ρυθμό αύξησης της φτώχειας η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Αυξάνεται η στέρηση όσο μειώνονται τα εισοδήματα από κοινωνικές μεταβιβάσεις και περιορισμένη απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφεται στη χώρα μας από το 2008 - 2016 στην Ευρώπη, και μάλιστα με τον ταχύτερο ρυθμό ανόδου, σε σχέση με τις αμέσως επόμενες Κύπρο και Ισπανία, ενώ αυξανόμενους ρυθμούς καταγράφει και η Σουηδία!

Συγκεκριμένα, μεταξύ 2008 - 2016, τα ποσοστά αυξήθηκαν από 28,1% σε 35,6% στην Ελλάδα με ρυθμό ανόδου 7,5% όταν στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 4,4% και την Σουηδία το 3,4%

Στον αντίποδα, μείωση του ίδιου κινδύνου καταγράφεται στην Πολωνία, Λετονία και Ρουμανία, με ποσοστά -8,6%, -5,7% και -5,4%, αντίστοιχα.

Το 2016, κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού ευρωπαϊκών κρατών, καταγράφηκε πρώτα στη Βουλγαρία (40,4%) με 2,89 εκ. πληθυσμού, στη συνέχεια στη Ρουμανία με ποσοστό 38,8% και εκτίμηση για 7,69 εκ. πληθυσμού και στη χώρα μας με ποσοστό 35,6%, που αφορά 3,79 εκ. πληθυσμού.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίστηκαν στην Τσεχία (13,3%), Φινλανδία (16,6%), Δανία (16,7%) και Ολλανδία (16,8%).

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε η Eurostat, με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της φτώχειας. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ε.Ε., το 2016, περίπου 117,5 εκ. πληθυσμού ή το 23,4% των Ευρωπαίων, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και η αιτία ήταν το φτωχό εισόδημα από κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις, επιδόματα), η στέρηση βασικών αγαθών ή η διαβίωση σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό επίπεδο απασχόλησης. Το ποσοστό αυξήθηκε στο 25% από το 2009 - 2012 και σήμερα βρίσκεται μόλις 0,1% κάτω από το χαμηλότερο σημείο του 2009. Έτσι, η μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που αντιμετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο, εντάσσεται στις κεντρικές στρατηγικές του προγράμματος "Ευρώπη 2020".

 

Εισοδηματική φτώχεια για 1 στους 6 στην ΕΕ...

Εξετάζοντας τα τρία στοιχεία που συμβάλλουν στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, το 17,2% του πληθυσμού της ΕΕ το 2016 αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το εθνικό τους όριο φτώχειας.

Το ποσοστό των ατόμων που απειλούνται με εισοδηματική φτώχεια στην ΕΕ έχει ελαφρώς μειωθεί σε σύγκριση με το 2015 (17,3%), αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το 2008 (16,5%).

Δεδομένου ότι τα κατώτατα όρια αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατανομή του εισοδήματος στις χώρες, παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ των κρατών μελών και στην πάροδο του χρόνου.

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 1 στα 4 άτομα διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας στη Ρουμανία (25,3%) και περίπου 1 στους 5 στη Βουλγαρία (22,9%), στην Ισπανία (22,3%), στη Λιθουανία (21,9% ), την Εσθονία (21,7%), την Ελλάδα (21,2%) και την Ιταλία (19,9% το 2015).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (9,7%), τη Φινλανδία (11,6%), τη Δανία (11,9%), τη Σλοβακία (12,7%) και την Ολλανδία (12,8%).

Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από εισοδηματική φτώχεια αυξήθηκε σε 21 κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και μειώθηκε σε 4.

 

... 1 στους 13 σοβαρά ουσιωδώς στερημένοι ...

Στην ΕΕ, το 2016, το 7,5% του πληθυσμού αντιμετώπισε σοβαρή στέρηση, γεγονός που σημαίνει ότι λόγω έλλειψης πόρων, υπήρξε αδυναμία πληρωμής λογαριασμών ή επαρκούς θέρμανσης του σπιτιού ή μιας εβδομάδας διακοπών μακριά από το σπίτι.

Το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή στέρηση στην ΕΕ έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 2015 (8,1%) και το 2008 (8,5%). Το ποσοστό των στερημένων ατόμων το 2016 ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, ξεπερνώντας το 20% του συνολικού πληθυσμού της Βουλγαρίας (31,9%), της Ρουμανίας (23,8%) και της Ελλάδας (22,4%) σε λιγότερο από 4% στη Σουηδία (0,8%), το Λουξεμβούργο (1,6%), τη Φινλανδία (2,2%), τη Δανία και την Ολλανδία (2,6%), την Αυστρία (3%) και τη Γερμανία 3,7%. Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή στέρηση αυξήθηκε σε 10 κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και μειώθηκε σε 15.

 

... 1 στους 10 ζει σε νοικοκυριά με ελάχιστη απασχόληση

Εξετάζοντας τη χαμηλή ένταση εργασίας, το 10,4% του πληθυσμού ηλικίας 0-59 στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικες εργάζονταν λιγότερο από το 20% του συνολικού δυναμικού εργασίας τους, κατά το περασμένο έτος.
Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά από το 2008, που το ποσοστό αυτό μειώθνεται στην ΕΕ. Η Ιρλανδία με 19,2% το 2015, η Ελλάδα (17,2%), η Ισπανία (14,9%), το Βέλγιο (14,6%) και η Κροατία (13,6%) είχαν το υψηλότερο ποσοστό όσων ζουν σε νοικοκυριά με ελάχιστη απασχόληση, ενώ η Εσθονία (5,8%) η Πολωνία (6,4%) και η Σλοβακία (6,5%) είχαν το χαμηλότερο.
Σε σύγκριση με το 2008, το μερίδιο των ατόμων ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας αυξήθηκε στην πλειονότητα των κρατών μελών (18), ενώ μειώθηκε σε 7. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/