Καταρρέει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης εάν δε συμμορφωθεί η χώρα με οδηγία της ΕΕ

\r\n

\r\n

\r\n Σοβαρές απώλειες και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στην υγεία, προκαλεί οδηγία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση, λειτουργικά και οικονομικά, του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί τότε αναστέλλεται η λειτουργία του ΕΣΥΔ. Δηλαδή, το εθνικό σύστημα διαπίστευσης καταρρέει και καταργείται η διεθνής αναγνώριση όλων των εργαστηρίων – ΕΟΦ, Γενικό Χημείο του Κράτους, υπουργείου Υγείας, νοσοκομείων, πανεπιστημίων και ιδιωτών! Παράλληλα, η έλλειψη φορέα πιστοποίησης και ελέγχου θέτει εν αμφιβόλω την ασφάλεια των εργαστηρίων στον τομέα της υγείας.
\r\n Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες έχουν θέσει προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουάριου για τη συμμόρφωση της χώρας στην οδηγία. Η πιθανή κατάρρευση του ΕΣΥΔ θα έχει τραγικές επιπτώσεις στην Υγεία, αφού δεν θα ελέγχεται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στο ευρύ κοινό π.χ. σε διαπιστευμένα εργαστήρια νοσοκομείων όπως ο «Ευαγγελισμός», ο «Άγιος Σάββας».
\r\n Σημειώνεται ότι το ΕΣΥΔ συγχωνεύτηκε – στο πλαίσιο περιορισμού του Δημοσίου- με τον ΕΛΟΤ και το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρήσει τελικά στην αναστολή της αναγνώρισης του ΕΣΥΔ, τότε όλοι οι φορείς και τα εργαστήρια που έχουν λάβει πιστοποίηση από αυτόν θα πρέπει να στραφούν προς άλλους αντίστοιχους φορείς ευρωπαϊκών χωρών με ανάλογο κόστος. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n