ΗΔΙΚΑ

Ποια είναι τα νέα μέλη της ΗΔΙΚΑ! Όλα τα ονόματα

Νέα μέλη στο Δ.Σ. της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (διακριτικός τίτλος «ΗΔΙΚΑ ΑΕ») διόρισε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη!

Αναλυτικότερα η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα σύντομα βιογραφικά των μελών του έχουν ως εξής:

Χρήστος Χάλαρης (Πρόεδρος): Κάτοχος Διπλώματος Διδάκτορος Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Διετέλεσε επί σχεδόν μια τριετία Διευθύνων Σύμβουλος στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, και διεύθυνε την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής ευρείας χρήσης (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Πληρωμής Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης Ασφαλιστικής Ικανότητας -Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», Πληροφοριακό Σύστημα ΟΓΑ κα).

Η συνολικά 23ετής επαγγελματική του εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα περιλαμβάνει τα πεδία της μελέτης, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης και αξιολόγησης έργων και της εκπόνησης στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και στο παρελθόν έχει διατελέσει εντεταλμένος Λέκτορας (ΠΔ407) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Νίκη Τσούμα (Διευθύνουσα Σύμβουλος): Στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα της Πληροφορικής. Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1986) με εξειδίκευση στον Προγραμματισμό και Ανάλυση Συστημάτων και αριστούχος Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (1998). Είναι εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για θέματα ITS Project Management και E-Government. Είναι external expert της Ε.Ε. σε θέματα αξιολόγησης καινοτόμων προτάσεων για software technologies και cloud computing του Προγράμματος Η2020.

Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την ανάλυση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την εγκατάσταση μεγάλων, πολύπλοκων και κρίσιμων έργων Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης, αναλαμβάνοντας ρόλους μέλους Ομάδων Διοίκησης Έργων και Υπευθύνου Έργων, επί 25 έτη θητείας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Από το 2010 μέχρι το 2014 διετέλεσε Σύμβουλος σε θέματα οργανοδιοικητικών αλλαγών και θέματα διοίκησης-διαχείρισης έργων Πληροφορικής και συγχρηματοδοτούμενων έργων των Γενικών Γραμματέων Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το διάστημα 2015 έως 2017 διατέλεσε Δ/ντρια και Γενική Δ/ντρια Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Από τον Ιούνιο του 2018 είναι Δ/ντρια Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ ΑΕ.

Μιχαήλ Μιχαλόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης):Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2001 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ, υποστηρίζοντας τη διδακτορική του διατριβή στην αρχιτεκτονική μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει σημαντική εργασιακή και ερευνητική εμπειρία, ιδιαίτερα στη διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων και στο συντονισμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής. Επιπλέον κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους MSc in Geoiformatics και Master of Business Administration (MBA).

Στο διάστημα 1996-1999 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την ανάλυση, σχεδίαση και διαχείριση των WWW Υπηρεσιών και Βάσεων Δεδομένων του ΕΚΤ. Στο διάστημα 1999 έως 2001 εργάστηκε ως Διαχειριστής του Δικτύου Δεδομένων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Από το 2003 έως το 2005 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για τη δημιουργία Επιστημονικής Πύλης (Portal) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Από το 2005 έως σήμερα υπηρετεί ως Μηχανικός Πληροφορικής στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ιωάννης Τσιάμης (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ειδικός Επιστήμονας (ΕΕΠ) σε θέματα Ανάλυσης Αγορών και Ανταγωνισμού στην ΕΕΤΤ. Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Παρακολούθησης Αγοράς και Ανταγωνισμού, ρόλο τον οποίο ασκεί και σήμερα. Το φθινόπωρο του 2017 ορίστηκε Στατιστικός Επικεφαλής της ΕΕΤΤ. Το Μάρτιο του 2018, μετακινήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ ως ECN Expert από όπου επέστρεψε με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η συνεισφορά του στην ΕΕΤΤ έχει καταδειχθεί με σειρά εύφημων μνειών και αξιολογήσεων εξαιρετικής επίδοσης από την Ολομέλεια, τη Διοίκηση και τις αρμόδιες Επιτροπές στην ΕΕΤΤ. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Ανταγωνιστικές Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι επίσης κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σταύρος – Παναγιώτης Μπακέας (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Πτυχιούχος στα Μαθηματικά-Στατιστική και Η/Υ από το North London Polytechnic, BSc στην Στατιστική από το City Polytechnic,M.Sc και στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα (Statistics and Operational Research) από το City Univercity – London. Προϊστάμενος Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το 2013. Έχει διατελέσει συντονιστής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – ΟΠΣ ΣΕΠΕ – των Φ.Κ.Α., και σε άλλα έργα πληροφορικής του Υπουργείου, υπεύθυνος του έργου ΣΥΖΕΥΞΗΣ, εκπρόσωπος της Ελλάδος MISEP (για την αξιολόγηση των πολιτικών της απασχόλησης), σύμβουλος Υπουργών Εργασία( για θέματα Πληροφορικής), μέλος των Δ/Σ ΕΙΕΑΔ, ΗΔΙΚΑ, Εργατικής Εστίας και ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και αναπλ. Αντιπρόεδρος ΟΑΕΔ.

Κωνσταντίνος Μητσόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας): Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «MBA – Total Quality Management» του τμήματος «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Προπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα του Digital Marketing, ενώ κατά το παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Δημάρχου Πειραιά, της ΕΔΕΤ Α.Ε. και ειδικός σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠΕΕ.

Σταύρος Ματσούκας (μέλος): Εκπρόσωπος των εργαζομένων της «ΗΔΙΚΑ ΑΕ».

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

Πως θα χορηγούνται τα φάρμακα με μονόγραμμες και δίγραμμες συνταγές

Έντονη αναστάτωση και σύγχυση σε γιατρούς αλλά και φαρμακοποιούς προκάλεσε απόφαση της απερχόμενης ηγεσίας του υπ. Υγείας να αλλάξει την συνταγογράφηση «ναρκωτικών».

Διαβάστε ΕΔΩ τι είχε προηγηθεί: Μπάχαλο στα φαρμακεία με τις μονόγραμμες και δίγραμμες συνταγές φαρμάκων μετά από εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ! Πότε σταματούν οι χειρόγραφες

Ήδη για το μείζον αυτό θέμα ενημερώθηκε ο υπ. Υγείας Βασίλης Κικίλιας ο οποίος ανακοίνωσε στους εκπροσώπους των φαρμακοποιών μετά από συνάντηση που είχε μαζί τους ότι θα προχωρήσει στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Για το θέμα αυτό ενημέρωσε το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου τον νέο υπουργό υγείας Βασίλη Κικίλια πως από 15.7.2019, που καταργήθηκαν όλες οι απλές, μονόγραμμες και δίγραμμες συνταγές που απαιτούνταν για την χορήγηση των ναρκωτικών φαρμάκων διαπιστώθηκε ότι η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή για την συνταγογράφηση των ναρκωτικών δεν έχει παραμετροποιηθεί ορθώς, καθώς δεν προβλέφθηκαν περιπτώσεις χορήγησης ναρκωτικών σε όλες τις κατηγορίες πολιτών με σοβαρά νοσήματα (όπως καρκινοπαθείς, ψυχιατρικούς ασθενείς κλπ).

 

Τα αγκάθια

Συγκεκριμένα δεν έχει προβλεφθεί η χορήγηση ναρκωτικών σχετικά με:

1. Την εκτέλεση συνταγών ναρκωτικών σε ασθενείς που δεν καλύπτονται από τα ταμεία τους.

2. Την εκτέλεση συνταγών από συνταγογράφους γιατρούς α) που δεν συνταγογραφούν μέσω ΗΔΙΚΑ (πχ οδοντιάτρους),

β) που συνταγογραφούν για ασφαλιστικά ταμεία εκτός συστήματος ΗΔΙΚΑ (πχ ασφαλισμένοι στα ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Τραπέζης κλπ),

γ) που συνταγογραφούν για πολίτες εκτός Ε.Ε. που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ. Μάλιστα, η τελευταία περίπτωση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την διάθεση των παραπάνω σκευασμάτων σε μετανάστες.

Λόγω των ατελειών του συστήματος πρόβλημα έχει προκληθεί και με την διάθεση ναρκωτικών σε ζώα, όπου ο κτηνίατρος συνταγογραφεί στο ΑΜΚΑ του ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται αναίτια ο ιατρικός του φάκελος.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr

 

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ για συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 15/07/2019 τίθεται σε εφαρμογή στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) το άρθρο 90 του νόμου 4600/2019 περί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών ουσιών.

Στο ΣΗΣ έχουν ενταχθεί τα φάρμακα τα οποία περιέχουν ναρκωτικές ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Β, Γ και Δ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, είτε αυτά περιλαμβάνονται στη Θετική λίστα φαρμάκων είτε όχι.

Τα ναρκωτικά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη Θετική λίστα φαρμάκων συνταγογραφούνται αποκλειστικά με εμπορική ονομασία, σε ξεχωριστή συνταγή και ο ασφαλισμένος καταβάλλει το σύνολο της αξίας του φαρμάκου.

Ναρκωτικά που ανήκουν σε διαφορετικούς πίνακες (Β, Γ και Δ) πρέπει να εκδίδονται σε ξεχωριστές συνταγές.Τον πίνακα στον οποίο ανήκει το ναρκωτικό μπορείτε να τον δείτε πατώντας το εικονίδιο ‘Πληροφορίες Φαρμάκου’ κατά την ‘Αναζήτηση Φαρμάκου’.

Για τα ναρκωτικά επιτρέπεται να καταχωρισθεί επαναλαμβανόμενη συνταγή έως και τρίμηνη.

Με την έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής ναρκωτικών δεν απαιτείται συνοδευτική χειρόγραφη συνταγή.

Επισημαίνεται ότι όσες συνταγές έχουν εκδοθεί προγενέστερα και φέρουν την υποσημείωση πως χρειάζεται συνοδευτικό έντυπο, τότε πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη χειρόγραφη ειδική συνταγή ναρκωτικών (κόκκινη).

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Η ΗΔΙΚΑ και όλες οι υπηρεσίες τεχνολογίας και πληροφοριών στο νέο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης! Τι αλλάζει

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Με μια έκπληξη ξύπνησαν οι εργαζόμενοι στην ΗΔΙΚΑ την εταιρεία του Δημοσίου που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς διαπίστωσαν αίφνης ότι η πρώτη απόφαση του νέου πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η μεταφορά όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή πολιτική, στο νέο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αποκαλύπτει το HealthReport.gr.

Έτσι δύο μέρες μετά τις κάλπες στο νέο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά την κατάργηση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μεταφέρονται και όλοι οι εργαζόμενοι της ΗΔΙΚΑ μαζί με το «χαρτοφυλάκιό» τους.

 

Ήδη μάλιστα εξεδόθη και το ΦΕΚ με ημερομηνία 8.7.2019 με το οποίο όλες οι υπηρεσίες οι Γενικές Γραμματείες, τα τμήματα από διάφορα υπουργεία μετεγκαθίστανται και θα ανήκουν πλέον στο νέο υπουργείο.

Η ΗΔΙΚΑ
Σχετικά με την ΗΔΙΚΑ την εταιρεία του δημοσίου που έχει στα «χέρια» της όλα τα δεδομένα των ασθενών για φάρμακα, εξετάσεις αλλά και θεραπείες, μεταφέρεται επίσης υπό τον έλεγχο του νέου υπουργείου που συστήνεται με την πρώτη υπογραφή του νέου πρωθυπουργού. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι εκδόθηκε και το ΦΕΚ σε χρόνο ρεκόρ ενώ να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα για ένα ΦΕΚ μπορεί να χρειαζόταν να περιμένει κανείς ακόμη και 15 μέρες.

Έτσι η ΗΔΙΚΑ μαζί με όλες τις άλλες υπηρεσίες και τμήματα υπουργείων θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του νέου υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και των υφυπουργών Γεώργιου Γεωργαντά και Γρηγόρης Ζαριφόπουλος.

Μέχρι σήμερα η ΗΔΙΚΑ βρισκόταν ανάμεσα στις συμπληγάδες του Υπουργείου Εργασίας όπου ανήκε και του υπουργείου Υγείας το οποίο ήλεγχε τη συνταγογράφηση. Μάλιστα τα δεδομένα των ασθενών είχε αποφασισθεί να μεταφερθούν όλα από τον ΕΟΠΥΥ στην ΗΔΙΚΑ ώστε να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής και έλεγχος των φαρμάκων και των εξετάσεων. Δεν είναι άγνωστο επίσης ότι συχνά πυκνά δημιουργούνταν τριβές αφού στον ΕΟΠΥΥ επιδίωκαν να έχουν τον έλεγχο όλων των δεδομένων.

Πρόσφατα μάλιστα, όπως αποκάλυψε το HealthReport.gr, ο ΕΟΠΥΥ μπλόκαρε και δεν έδινε τη χρηματοδότηση στην ΗΔΙΚΑ με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μείνουν ακόμη και απλήρωτοι οι εργαζόμενοι. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: « Μπάχαλο στην ΗΔΙΚΑ! Χωρίς κονδύλια η ηλεκτρονική συνταγογράφηση! Οι πιέσεις στον ΕΟΠΥΥ»

Πάντως επισημαίνεται ότι η ΗΔΙΚΑ αλλά και όλες οι άλλες υπηρεσίες που πάνε στο νέο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο προσωπικό, καθώς διευκρινίζεται ότι μεταφέρονται με το «σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, και με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας».

Η μάχη για τα δεδομένα μεταξύ ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε μάχη από τον ΕΟΠΥΥ και την απερχόμενη Διοίκηση, για τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που έχει η ΗΔΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ. Δείτε ΕΔΩ ενδεικτικά: “Άγριος «πόλεμος» μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ για τα στοιχεία των ασθενών! Όλο το παρασκήνιο”

Είναι χαρακτηριστικό όπως αναφέρουν πληροφορίες του HealthReport.gr ότι χρειάσθηκε να εμπλακούν ακόμη και υπουργοί για να σταματήσει η διαμάχη.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Μπάχαλο στην ΗΔΙΚΑ! Χωρίς κονδύλια η ηλεκτρονική συνταγογράφηση! Οι πιέσεις στον ΕΟΠΥΥ

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Μία απίστευτη παρασκηνιακή διαδικασία είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στην ΗΔΙΚΑ αλλά και στον ΕΟΠΥΥ, με αφορμή τα κονδύλια που ετησίως πρέπει να καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ στην ΗΔΙΚΑ, την εταιρεία του δημοσίου που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Ειδικότερα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του HealthReport.gr, η ΗΔΙΚΑ έμεινε χωρίς χρήματα καθώς ο ΕΟΠΥΥ δεν κατέβαλε το ετήσιο ποσό που του αντιστοιχεί για τις υπηρεσίες που λαμβάνει. Την τελευταία φορά που η ΗΔΙΚΑ εισέπραξε τα χρήματα που έπρεπε για τα λειτουργικά της έξοδα ακόμη και για την καταβολή κάποιων μισθών, όπως τονίζουν υψηλόβαθμες πηγές του HealthReport.gr, ήταν το 2017.

Το ποσό για το 2018 δεν κατεβλήθη καθώς ο τέως πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης φέρεται να μην υπέγραφε για την εκταμίευσή του. Είναι άλλωστε γνωστή η κόντρα των δύο φορέων. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: «Άγριος «πόλεμος» μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ για τα στοιχεία των ασθενών! Όλο το παρασκήνιο»


Μπλόκο από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και μία παράνομη απόφαση
Τις τελευταίες ημέρες κλήθηκε ο νυν Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ να υπογράψει το κονδύλι που προορίζονταν για την ΗΔΙΚΑ για το έτος 2018, λένε πληροφορίες του HealthReport.gr. Αρχικά ο νυν Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Βασίλης Πλαγιανάκος δεν υπέγραφε.

Στη συνέχεια όμως τα πράγματα άλλαξαν καθώς σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ τελικά την απόφαση υπογράφουν κανονικά Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος.
Όμως βασική λεπτομέρεια: δεν συμφωνούν και δεν υπογράφουν τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (τα περισσότερα) με αποτέλεσμα η απόφαση για εκταμίευση των κονδυλίων για την ΗΔΙΚΑ, να απορριφθεί.


Συνεδρίαση διά …τηλεφώνου
Οι ίδιες πηγές του HealthReport.gr σημειώνουν ότι ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Τάκης Γεωργακόπουλος αποφάσισε δια…περιφοράς και τηλεφωνικά να καλέσει όλα τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να υπογράψουν από το τηλέφωνο.

Κάτι που βέβαια έπραξε, με αποτέλεσμα όμως επειδή ακριβώς η κίνηση αυτή θεωρήθηκε παράνομη, κάποια μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να ετοιμάζονται να αποστείλουν και εξώδικα.

Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, ενώ φαίνεται πως η ΗΔΙΚΑ αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά θέματα εάν θα καταβληθούν τα ποσά από τον ΕΟΠΥΥ άμεσα.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Τέλος στα βιβλιάρια υγείας, πότε έρχεται ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις που θα ορίζουν την πρόσβαση στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, τη διαδικασία ενεργοποίησης και τους όρους ταυτοποίησης των πολιτών.

Τα παραπάνω ανέφερε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος στο συνέδριο HealthIT 2019, συμπληρώνοντας πως διασφαλίστηκαν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και άλλους ιδιώτες- που ενδεχομένως, όπως είπε, να έχουν αλλότριους σκοπούς- και αυτή η διασφάλιση έγινε σε συνάφεια με τον Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, που ουσιαστικά παίρνει τη θέση των βιβλιαρίων υγείας, βρίσκεται στην τελική ευθεία. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων των ασθενών και θα ισχύει για όλους τους κατόχους ΑΜΚΑ.

Ήδη ο ΕΟΠΥΥ έχει ενημερώσει ότι αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στα νοσοκομεία και οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο προκειμένου να τακτοποιηθεί η εισαγωγή τους. Αυτό ισχύει για την εισαγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο αλλά και για τις ιδιωτικές κλινικές, τα κέντρα αποκατάστασης, τις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης και κάθε άλλη κλειστή δομή.

Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας σημείωσε όμως πως το βιβλιάριο αποτελεί δημόσιο έγγραφο που έχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες και οι ασφαλισμένοι πρέπει να το διατηρήσουν μέχρι ο γιατρός τους να συνδεθεί πλήρως με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ο οποίος βρίσκεται στα σκαριά του υπουργείου Υγείας ήδη από το 2017, περιέχει το ατομικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών υγείας, καθώς και δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του προσώπου αυτού, ως ασθενούς, καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψής του.

Το περιεχόμενο του φακέλου τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται σε πρόσφατο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με τη διαδικασία ενεργοποίησης του φακέλου, οι πολίτες μόλις εγγραφούν στον οικογενειακό γιατρό και καταχωρισθούν στο σύστημα τα ιατρικά τους δεδομένα, θα λάβουν έγγραφο με όλα τα στοιχεία της εγγραφής τους, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς χρήστη, με τους οποίους θα έχουν πρόσβαση στον ατομικό τους ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Επιπλέον, όποιος γιατρός μπει στο φάκελο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, θα λαµβάνουν µήνυµα στο κινητό ή e-mail.

Ο φάκελος ενεργοποιείται από τον οικογενειακό ιατρό, στον οποίο ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος, διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο ιατρό, ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας ή παιδιατρικής, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από το σύστημα αρχειοθέτησης του ηλεκτρονικού φακέλου. Οι πολίτες μέσω των κωδικών taxis και δίνοντας τον ΑΜΚΑ τους μπορούν να κάνουν εγγραφή στο σύστημα πρωτοβάθμιας και να μπουν στην εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού και των ηλεκτρονικών ραντεβού.

Οι γιατροί θα είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν όλες τις εξετάσεις, τα φάρμακα που χορηγούν, τις νοσηλείες και τις παραπομπές στους ασθενείς τους. Όπως ορίζεται, γιατροί, οδοντίατροι και λοιποί επαγγελματίες υγείας θα καταχωρούν στο φάκελο όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της κατάστασης, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση της σωματικής ή ψυχικής υγείας του ατόμου.

Σταδιακά η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας προκειμένου να καλύπτονται οι παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και οι παροχές σε χρήμα από τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ θα γίνεται με τον ΑΜΚΑ, ενώ οι δικαιούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων.

Πέρα όμως από την καταχώρηση των εξετάσεων και της συνταγογράφησης, ο φάκελος έχει και δημοσιονομικές προεκτάσεις καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση των πόρων που διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη, τον έλεγχο των δαπανών, καθώς επίσης και στη ρύθμιση της λειτουργίας και στην άσκηση εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα.

Βίκυ Κουρλιμπίνη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

ΠΗΓΗ:https://www.capital.gr 

Έχει δρόμο η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΣΥ

Υπό διερεύνηση βρίσκεται από την ΗΔΙΚΑ η δυνατότητα επέκτασης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με το Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, καθώς και στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Φαρμάκου.

Τα βήματα που έχουν γίνει, τα εμπόδια που προκύπτον αλλά και τις επόμενες κινήσεις της Αριστοτέλους στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, από το βήμα του συνεδρίου HealthIT 2019.

Μεταξύ, άλλων, όμως ανέφερε πως ολοκληρώθηκε η μελέτη του Ενιαίου Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών (ΕΚΦΟ) και εντός των επομένων ημερών θα ξεκινήσει η υλοποίηση του. «Η χώρα μας θα είναι η πρώτη ίσως χώρα που θα αποκτήσει ένα πλήρες μητρώο φαρμακευτικών ουσιών βασισμένων στις αρχές της διαλειτουργικότητας και στα σύγχρονα πρότυπα κωδικοποιήσεων που επιβάλλει η ΕΕ», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης: Σε δεύτερο χρόνο η ψήφιση της νέας τιμολόγησης και των Χ.Ε.Χ.
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων βρίσκεται η ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Όπως δήλωσε ο κ. Μπασκόζος οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις θα διευκρινίζουν ποιος και πότε θα ενεργοποιεί το φάκελο και πως θα ταυτοποιείται ο πολίτης στο σημείο φροντίδας. Αυτό, «θα αποτελέσει την καλύτερη εγγύηση προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε επεξεργαστεί σειρά τεχνικών λύσεων τις οποίες και θα εξαγγείλουμε» ανέφερε.

Κατά τον κ. Μπασκόζο, ο Φάκελος είναι μια αυτόνομη μεταρρύθμιση, η οποία τέμνεται με τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, αλλά είναι μόνο μέρος ή υποσύνολο της. Παράλληλα, έχει διασφαλιστεί η υποχρέωση των παρόχων ιατρικής φροντίδας, για συμπλήρωση και αξιοποίησή του, αλλά παράλληλα τίθενται και οι δικλείδες ασφάλειας στη χρήση του, «μην επιτρέποντας την εκμετάλλευσή του από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εργοδότες και όποιον άλλον θα επιθυμούσε να έχει γνώση των προσωπικών μας δεδομένων υγείας, για αλλότριους με τη φροντίδα υγείας σκοπούς. Και αυτό δυσαρέστησε πολλούς, μερικοί των οποίων δηλώνουν και «ανησυχούντες». Όμως η συγκέντρωση μεγάλων δεδομένων υγείας δεν μπορεί να αποτελέσει την κερκόπορτα στην απομείωση της προσωπικής μας ελευθερίας και αυτό το νομοθετήσαμε. Για εμάς ο πολίτης είναι ο κυρίαρχος του συστήματος και αυτός θα έχει τη γνώση και την άμεση πληροφόρηση για ότι εξελίσσεται στον φάκελό του», συμπλήρωσε.

Ψηφιακή διασύνδεση των νοσοκομείων του ΕΣΥ
Παράλληλα, ο κ. Μπασκόζος αναφέρθηκε και στην αυτοτέλεια της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέτρο επιτάχυνσης των διαδικασιών. «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μια οριζόντια επιτελική διεύθυνση η οποία οφείλει και

πρέπει να συνεργάζεται ισότιμα διοικητικά με όλες τις διευθύνσεις του Υπουργείου και να συμμετέχει στον επιτελικό και στρατηγικό σχεδιασμό, σε όλες τις εκφάνσεις του, διότι σήμερα δεν νοείται πολιτικό, εφαρμοστικό και διοικητικό πλαίσιο χωρίς την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ψηφιακών τεχνολογιών», ανέφερε.

Κατά το Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, τον κύριο ρόλο παρακολούθησης της ψηφιακής πολιτικής του τομέα της υγείας οφείλει να τον έχει επιτελικά το Υπουργείο. Ένας ρόλος που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας. «Το ίδιο μοντέλο έχουμε σχεδιάσει να εφαρμόσουμε και σε επίπεδο Νοσοκομειακών Μονάδων Υγείας, μετατρέποντας τις Υποδιευθύνσεις Πληροφορικής σε αυτοτελείς, υπαγόμενες άμεσα στη διοίκηση και αυτό θα γίνει με το επικείμενο νομοσχέδιο των Οργανισμών που πρόκειται να ψηφιστεί εντός των επόμενων μηνών», συμπλήρωσε.

Τι γίνεται, όμως, με το διαχρονικό αγκάθι της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων; Σύμφωνα με τον κ. Μπασκόζο, έχει ανατεθεί στην ΗΔΙΚΑ η ανάλυση για την επέκταση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο Νοσοκομειακό περιβάλλον. Στόχος είναι να έχει το Υπουργείο μια πλήρη εικόνα του τι σημαίνει τεχνο-οικονομικά η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα Νοσοκομεία, εντός των επομένων δύο μηνών. «Είναι η δεύτερη μεγάλη μελέτη στη λογική της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αφού η μέθοδος που επιλέξαμε είναι η διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων με τις κεντρικές υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ και όχι το ξήλωμα του ιατρονοσηλευτικού φακέλου και του ατομικού συνταγολογίου των Νοσοκομείων και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό και σεβαστό και από τις εταιρείες πληροφορικής των Νοσοκομείων. Είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχαν να αποδείξουν ότι υιοθετούν στην πράξη τη διαλειτουργικότητα που τόσο συχνά επικαλούνται», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο κ. Μπασκόζος αναφέρθηκε στο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, υποστηρίζοντας πως η διαμόρφωση του προχωράει και σύντομα ολοκληρώνεται και το περιεχόμενο του έργου, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξουν και άλλες προκηρύξεις για θέσεις στελεχών πληροφορικής σε ΥΠΕ και Νοσοκομεία (38 άτομα έχουν ήδη προσληφθεί).

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

Εκτέλεση εξετάσεων και αναλώσιμα διαβήτη on line από την ΗΔΙΚΑ προσεχώς

Η διαχείριση των μαζικών δεδομένων υγείας αντικείμενο νομοτεχνικής επεξεργασίας

Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την εκτέλεση εξετάσεων και την αγορά αναλωσίμων για το διαβήτη, με δυο εφαρμογές από την ΗΔΙΚΑ, θα είναι δυνατή ως τις αρχές Ιουνίου.

Νωρίτερα και πιθανότατα εντός Μαΐου, αναμένονται δύο υπουργικές αποφάσεις, η μία για την κατάρτιση μητρώου για τον διαβήτη που προωθεί το υπουργείο Υγείας και η άλλη για τις αλλαγές στο σύστημα BI του υπουργείου, σε συνδυασμό με τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται για τα νοσοκομεία.

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν χθες ο πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ Τάσος Τάγαρης και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπουργείου Υγείας, δικηγόρος, Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Health IT conference 2019.

Στη διάρκεια συζήτησης σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Διαχείριση και αξιοποίηση των Big Data στο χώρο της υγείας", ο κ. Ζωγραφόπουλος, παρατήρησε νομικά κενά στη δυνατότητα συλλογής δεδομένων από τον κάθε φορέα, επισημαίνοντας ότι πρώτα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα κενά αυτά, διότι διαφορετικά, όλες οι βάσεις δεδομένων θα πάσχουν από πλευράς νομιμότητας. Συγκεκριμένα εξήγησε ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο κάθε φορέας που συλλέγει δεδομένα, θα τηρεί μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται και τίποτα περισσότερο. Μετά τη διευθέτηση αυτού του ζητήματος, θα είναι δυνατή η έκδοση υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας θα μπορούν να προσδιοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των big data από το υπουργείο Υγείας για έρευνα και λοιπούς σκοπούς δημόσιας υγείας.

Έτσι, με τα ισχύοντα δεδομένα, προτεραιότητα στην αξιοποίηση των στοιχείων παίρνει το σύστημα Business Intelligence του υπουργείου, δεδομένου ότι ο ν.4600 έφερε αλλαγές στον οργανισμό του υπουργείου.

Ο κ. Ζωγραφόπουλος, σημείωσε ακόμη ότι στις άμεσες προτεραιότητες είναι και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, αμέσως μετά τις αποφάσεις για το BI και το μητρώο διαβήτη, εκτός κι αν αλλάξουν οι προτεραιότητες στο μεταξύ.

Επόμενο θέμα στη συζήτηση ήταν η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεταξύ ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ, με τον κ. Τάγαρη να επισημαίνει ότι ακόμα δεν υπάρχει, ότι ακόμα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο του 2016 και ότι οι καλές προθέσεις θα πρέπει να συνοδευτούν και με τις απαραίτητες αποφάσεις. Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Τάκης Γεωργακόπουλος σημείωσε στο σημείο αυτό πως ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε με έξι "παράλληλες διοικήσεις" από τα αντίστοιχα ταμεία που ενοποιήθηκαν και με τα στελέχη να φέρουν την κουλτούρα του κάθε ταμείου από το οποίο προέρχονταν, με παγιωμένες συμπεριφορές που δεν αλλάζουν εύκολα.

Ο επιστημονικός διευθυντής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Μάρκος Ολλανδέζος, χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι τώρα πλέον συζητείται η διαχείριση των διαθέσιμων στοιχείων, όταν πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν κάν στοιχεία, εντούτοις επεσήμανε ότι για την ορθή χρήση τους, πρέπει προηγουμένως οι εμπλεκόμενοι φορείς να βρουν μια "κοινή γλώσσα" και να ορίσουν από κοινού τα δεδομένα, καθώς μέσω αυτών εξάγονται οι επιβαρύνσεις της φαρμακοβιομηχανίας για rebate και clawback, καθώς επίσης και στοιχεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή των ασθενών (επί ποιάς βάσης διερωτήθηκε), η διείσδυση των γενοσήμων, ζητήματα που σχετίζονται με καλύτερη διαπραγμάτευση.
Παρατήρησε ακόμη ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ποιότητα των στοιχείων, δεδομένου ότι στα στατιστικά που διαθέτει η χώρα μας για τα δεδομένα θνησιμότητας, υπάρχει πάντα ένας αστερίσκος.
Περαιτέρω τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έρευνα, αλλά και για εμπορική χρήση.

Από την πλευρά της εταιρίας μελετών IQVIA, ο γενικός διευθυντής Νίκος Κωστάρας εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αγορά δεδομένων, επισημαίνοντας ότι η εταιρία δεν θέλει προσωπικά δεδομένα και πρότεινε μια συνεργασία υπό τύπου ΣΔΙΤ, με την υπογραφή συμφωνίας με ξεκάθαρους όρους.

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας

Η εμπειρία σας από τη χρήση δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας


Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στον ιατρικό κόσμο που κάνει χρήση των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Συνταγογράφηση ΕΚΠΥ μέσω eΔΑΠΥ, Μητρώων ΕΟΠΥΥ, Υποβολών eΔΑΠΥ και λογισμικών συνταγογράφησης και παραπομπής κτλ).

Δε αποτελεί αντικείμενο ή προϊόν κάποιας επιστημονικής έρευνας αλλά επιχειρεί να εντοπίσει το βαθμό λειτουργικής διείσδυσης των δημόσιων υποστηρικτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας που διαθέτει/επιβάλει το κράτος στην άσκηση του ιατρικού έργου. Επιχειρεί επίσης να αναδείξει περιορισμούς και πιθανές ελλείψεις εκπαίδευσης, επικοινωνίας, φιλικότητας, εργονομίας των υπηρεσιών, πιθανά εμπόδια μέσα από την οπτική των τελικών χρηστών (γιατρών).

Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αυτής έρευνας, τα ευρήματα και κύρια συμπεράσματα της θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του HealthIT Conference 2019 που θα διεξαχθεί στις 16-17 Απριλίου 2019 και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, με την ουσιαστική συμμετοχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.

Προσβλέποντας στην ουσιαστική και μαζική ανταπόκρισή σας με σκοπό την εγκατάσταση ενός σύγχρονου πλαισίου διαβούλευσης και ενδυνάμωσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με τη συνεισφορά και την απαραίτητη υποστήριξη του ιατρικού κόσμου,

https://www.surveymonkey.com/r/GQ5MZ2R

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

"Σορτάρισμα" στις επαναλαμβανόμενες συνταγές του ΕΟΠΥΥ με εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ

Έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας όταν υπάρχει υπέρβαση

Τάξη στις επαναλαμβανόμενες συνταγές των χρονίως πασχόντων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, επιχειρείται με νέα εφαρμογή που έθεσε προ ημερών σε λειτουργία η ΗΔΙΚΑ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί αφορά συνταγές που έχουν εκδοθεί και έχουν εκτελεστεί ή συνταγές που εκδόθηκαν και δεν εκτελέστηκαν ποτέ είτε λόγω καθυστέρησης του ασφαλισμένου, είτε λόγω απώλειας της συνταγής κοκ.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ασθενείς καταφεύγουν και πάλι στο γιατρό τους ή σε άλλον γιατρό, ξαναγράφουν τα σκευάσματα που χρειάζονται και προχωρούν στην αγορά τους με εκτέλεση της νέας συνταγής.

Εντούτοις όμως, στο σύστημα φαίνεται η ποσότητα των φαρμάκων που έχει συνταγογραφηθεί για τον ασθενή και όταν ξεπεραστεί το 50% αυτής, ανά δραστική ουσία, τότε μπαίνει πλαφόν και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω προμήθεια φαρμάκων για τη χρόνια πάθηση.

Τώρα, με το νέο σύστημα που εγκαινιάστηκε, προκειμένου ο γιατρός να προχωρήσει στην καταχώρηση συνταγής για την οποία προκύπτει υπέρβαση, θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση του κανόνα και να επιλέξει συγκεκριμένη αιτιολογία από μια προκαθορισμένη λίστα που έχει ενταχθεί στο σύστημα.

Επίσης, κατά την Καταχώρηση Συνταγής θα είναι διαθέσιμη στην Προσθήκη Θεραπείας η επιλογή προβολής Εκτελεσμένων/Εκκρεμών Συνταγών με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα.

Αναλυτικά, όπως εξηγεί σχετικό έγγραφο της ΗΔΙΚΑ, στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενεργοποιείται για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ο έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας κατά την καταχώρηση συνταγής.

Ο έλεγχος θα διενεργείται σε σχέση με εκτελεσμένες συνταγές και συνταγογραφημένες που εκκρεμεί η εκτέλεσή τους.
1. Προβολή Εκτελεσμένων/Εκκρεμών Συνταγών με την ίδια δραστική ουσία
Κατά την Καταχώρηση Συνταγής θα είναι διαθέσιμη στην Προσθήκη Θεραπείας η επιλογή προβολής Εκτελεσμένων/Εκκρεμών Συνταγών με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα. Με την επιλογή Εκτελεσμένες/Εκκρεμείς Συνταγές εμφανίζεται μια λίστα με τις θεραπείες που έχουν εκτελεστεί, καθώς και αυτές που έχουν συνταγογραφηθεί όμως εκκρεμούν προς εκτέλεση, με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα.
2. Έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας
Κατά την καταχώρηση συνταγή, θα γίνεται έλεγχος για κάθε δραστική ουσία που έχει προστεθεί στη συνταγή, προκειμένου να εξετάζεται εάν έχει επανασυνταγογραφηθεί η συγκεκριμένη δραστική ουσία/μορφή/περιεκτικότητα και είτε έχει εκτελεστεί ήδη είτε εκκρεμεί προς εκτέλεση. Εάν εντοπιστούν εκτελεσμένες θεραπείες, υπέρβαση προκύπτει όταν δεν έχει παρέλθει ο μισός χρόνος για τον οποίο επαρκεί η συνταγογραφημένη ποσότητα με βάση τη δοσολογία. Οι συνταγογραφημένες θεραπείες που εκκρεμούν προς εκτέλεση προκαλούν υπέρβαση σε κάθε περίπτωση.
Προκειμένου ο ιατρός να προχωρήσει στην καταχώρηση συνταγής που εμφανίζει υπέρβαση για μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες της συνταγής, θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση και να επιλέξει αιτιολογία από την προκαθορισμένη λίστα.

Σημειώνουμε ότι το μέτρο αποτελεί το 7ο από 8 μέτρα ελέγχου των συνταγών σε γιατρούς και φαρμακεία, που είχε προωθήσει προς εφαρμογή η προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού (σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ) και για το οποίο χρειαζόταν ειδική εφαρμογή ώστε γιατροί και ιδιωτικά φαρμακεία να μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των δεικτών της συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Συνταγογράφηση και από ιδιώτες γιατρούς στους ανασφάλιστους

Πέρασε στα ψιλά μία σημαντική ρύθμιση, που εντάχθηκε στον νέο νόμο, που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή. Εφεξής, λοιπόν, οι ανασφάλιστοι αποκτούν πρόσβαση και σε ιδιώτες γιατρούς για τη συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων.

Προφανώς, η ρύθμιση θα διευκολύνει την πρόσβαση των ανασφαλίστων σε ιατρική περίθαλψη – αν και παραμένει ένα μεγάλο εμπόδιο ότι δεν δίδεται δικαίωμα πρόσβασης σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.

Δηλαδή, συνεχίζει ο περιορισμός ότι οι εξετάσεις θα γίνονται μόνο σε εργαστήρια του δημοσίου (νοσοκομεία ΕΣΥ, πρώην ΙΚΑ). Είναι προφανές επίσης ότι δεν καλύπτεται το κόστος της ιατρικής επίσκεψης σε ιδιώτη γιατρό.

Ειδικότερα, το άρθρο 104 του νέου νόμου «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατροί έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας».

Να τονίσουμε ότι, παρά την ψήφιση του μέτρου, ακόμη, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς θα πρέπει η ΗΔΙΚΑ να επιτρέψει τη συνταγογράφηση των ανασφάλιστων και στους ιδιώτες γιατρούς. Κάτι που παραμένει άγνωστο πότε θα γίνει.

Βέβαια, όσο θετικό και αν είναι το μέτρο για τους ανασφάλιστους, γεννιέται το ερώτημα αν η εφαρμογή του πυροδοτήσει αύξηση των δαπανών των ανασφαλίστων. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφαλίστων ανέρχεται πλέον σε 200 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, υπερβαίνει το 10% του ετήσιου κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, που αφορά τη φαρμακευτική περίθαλψη όλων των Ελλήνων.

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ… διορθώνεται! Τι αλλάζει

Διορθώσεις και βελτιώσεις επιδιώκει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να κάνει στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, της εταιρείας του δημοσίου που χειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο καθώς συχνά πυκνά παρατηρούνται σοβαρές δυσλειτουργίες στο ηλεκτρονικό σύστημα, με συνέπεια να ταλαιπωρούνται ασθενείς και γιατροί σε όλη τη χώρα.

 

Τις αλλαγές αλλά και τις παρατηρήσεις των γιατρών, των φαρμακοποιών αλλά και των άλλων χρηστών του συστήματος καλείται να ενσωματώσει ο στενός συνεργάτης του Ανδρέα Ξανθού Γιώργος Στεφανόπουλος, σε συνεργασία βέβαια με τον επικεφαλής της ΗΔΙΚΑ Τάσο Τάγαρη δεδομένου ότι οι δύο άνδρες συνεργάζονται ήδη στενά, ενώ θα αναλάβουν και όλες τις αλλαγές στην ΗΔΙΚΑ το επόμενο διάστημα.

Εξάλλου μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας τα περισσότερα ηλεκτρονικά δεδομένα του ΕΟΠΥΥ θα περάσουν στην ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες: «ΕΟΠΥΥ: Νέο άγριο κούρεμα αρμοδιοτήτων με το πολυνομοσχέδιο! Τι αλλάζει»

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη η ομάδα που συστάθηκε από το υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει να καταγράφει τις παρατηρήσεις των γιατρών και μέσα από τα social media όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις διαμαρτυρίες τους, να περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αναμόρφωση του λειτουργικού περιβάλλοντος της υπηρεσίας της ΗΔΙΚΑ.

Η νεοσυσταθείσα «Δημόσια Ομάδα Διαβούλευσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ υπηρεσιών» συντονίζεται από το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με σκοπό την αμεσότητα στην εκτίμηση των προτάσεών σας και στην προτεραιοποίηση των λειτουργικών αναβαθμίσεων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, όπως αναφέρουν οι εμπνευστές της.

 

Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι γιατροί να διατυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αξιοποιώντας τις ομάδες που δημιουργήθηκαν στα social media, ενώ τα δύο βασικά προβλήματα που καταγράφονται είναι:

-Η ελλιπής ενημέρωση για λειτουργικές τροποποιήσεις του συστήματος και

-η απουσία ενιαίας εφαρμογής συνταγογράφησης (παράλληλη ύπαρξη eΔΑΠΥ και Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης)

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Τι αλλάζει στις συνταγές φαρμάκων το 2019! Όλες οι πληροφορίες

Δέσμη μέτρων ώστε οι γιατροί να συνταγογραφούν με συγκεκριμένους κανόνες θεσπίζει το υπουργείο Υγείας το 2019, προκειμένου να ελέγξει τη φαρμακευτική δαπάνη που έχει εκτοξευθεί στα ύψη.Γι αυτό σε μια προσπάθεια να μειωθεί η άσκοπη συνταγογράφηση που αυξάνει τη φαρμακευτική δαπάνη κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, κάνοντας όμως και τους ασθενείς συχνά να προμηθεύονται φάρμακα χωρίς ουσιαστικά να τα χρειάζονται, έχει ξεκινήσει σταδιακά να εφαρμόζεται από το υπουργείο Υγείας ένα σύστημα ελέγχου των συνταγών που εκδίδονται.


Ήδη έχουν καταρτισθεί πρωτόκολλα συνταγογράφησης για πολλές ασθένειες, ενώ σκοπός είναι να καλυφθούν σχεδόν όλες οι παθήσεις.

Τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης είναι προκαθορισμένα βήματα που πρέπει να ακολουθεί το ιατρικό προσωπικό της χώρας στη θεραπεία των ασθενών.

Ειδικότερα οι γιατροί με τα νέα πρωτόκολλα θα πρέπει πριν συνταγογραφήσουν κάποια φάρμακα να τηρούν μια σειρά στη θεραπεία των ασθενών αλλά και κάποιες οδηγίες. Διαβάστε ενδεικτικά ΕΔΩ πως λειτουργούν τα πρωτόκολλα: «Νέα πρωτόκολλα συνταγογράφησης για την πνευμονική υπέρταση! Όλες οι οδηγίες»

 

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να δίνονται πρώτα παλαιότερα και δοκιμασμένα φάρμακα, πριν η αγωγή γίνει με σύγχρονα σκευάσματα πιο ακριβά.
Μάλιστα οι οδηγίες που έχουν δοθεί στους γιατρούς και έχουν περάσει και στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, έχουν μελετηθεί και προταθεί από ειδικές επιστημονικές επιτροπές ώστε τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται να στηρίζονται στα διεθνή δεδομένα για την κάθε ασθένεια.

Με την εφαρμογή των πρωτοκόλλων επιδιώκεται ο περιορισμός της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω του ελέγχου των συνταγών. Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο αφού στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των συνταγών έχει εκτοξευθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2014 εκδίδονταν 4,5 εκατ. συνταγές το μήνα, τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι έχουν εκτιναχθεί κοντά στα 6 με 6,5 εκατ. συνταγές το μήνα.

 

Τους επόμενους μήνες πάντως αναμένεται να ενταχθούν στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και άλλα πρωτόκολλα συνταγογράφησης που θα αφορούν και άλλα νοσήματα, αφού προηγουμένως εγκριθούν τόσο από επιστημονική επιτροπή όσο και από την ειδική Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης που έχει συσταθεί στο υπουργείο Υγείας.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Έλλειψη στρατηγικού σχεδίου στην ηλεκτρονική υγεία

Ανεξάντλητη «πηγή» λύσεων για τη βελτίωση τις πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας όσο και εξοικονομήσεων, οι νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται δειλά-δειλά και στην Υγεία στη χώρα μας, με πρωτοπόρο τον ΕΟΠΥΥ που τα τελευταία χρόνια αξιοποιεί τεχνικά και ψηφιακά εργαλεία όλο και περισσότερο. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα παραμένει ουραγός στη χρήση νέων τεχνολογιών στην υγεία. Θέμα το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο τελευταίο πάνελ του 9th Pharma & Health Conference.
Σύμφωνα με το Θεοφάνη Ρηγάτο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, «έχουν γίνει φοβερά έργα στον ΕΟΠΥΥ». Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο real time έλεγχο των υποβολών που εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε 5 κλινικές και λειτουργεί κανονικά, στο μητρώο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στον Ασφαλιστικό Φάκελο, στον οποίο ο πολίτης μπορεί να δει και να απορρίψει παροχές, καθώς επίσης και να εκτυπώσει βεβαιώσεις που σχετίζονται με τον ΕΟΠΥΥ. «Ο πολίτης θα πρέπει να συμμετέχει και να μιλά για το τι βρήκε στο φάκελό του», τόνισε σχετικά. Ειδική περίπτωση για τον κ. Ρηγάτο αποτελεί η ψηφιακή εξέλιξη των νοσοκομείων, όπου τα πράγματα προχωρούν πιο αργά.

Στα βασικά εμπόδια των προσπαθειών συνολικής ψηφιοποίησης ο Ειδικός Συνεργάτης του υπουργού Υγείας, Γιώργος Στεφανόπουλος, «βλέπει» την απουσία κωδικοποίησης και της έννοιας της διαλειτουργικότητας. Όπως διευκρίνισε, βέβαια, «το 40% των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων έχουν παραδοθεί». Ο κ. Στεφανόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι 5 νέα έργα είναι σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων ο φάκελος ασθενή και το σύστημα της αιμοδοσίας.

Όπως ανέφερε, «δυσκολίες αναμένεται να συναντήσουν για παράδειγμα τα μικρά διαγνωστικά εργαστήρια για την ηλεκτρονική διαχείριση των εξετάσεων». Επισήμανε δε πως στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που ήταν ένα μεγάλο βήμα, «ένα μέρος της διόρθωσης είναι το ότι η πληροφορία καταγράφεται αλλά δεν φτάνει». Ο κ. Στεφανόπουλος αναφέρθηκε και στη σύνδεση του Ευαγγελισμού και του Λαϊκού Νοσοκομείου με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας. «Η ευφυΐα και η λειτουργικότητα θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Όμως επειδή οι πόροι δεν βρίσκονται εύκολα, πρέπει να πάρεις μια απόφαση» διευκρίνισε. «Ξεκινώντας από τα 2 εκατ. ευρώ θεωρώ ότι είναι ένα έργο βάσης», πρόσθεσε.

Για τον Kωνσταντίνο Καγγελίδη, Πρόεδρο του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Ιδρυτή και COO της «Γνώμων» Πληροφορικής ΑΕ, η πληροφορική γενικά είναι πολύ χαμηλά στην ατζέντα. Εκτίμησε, δε, ότι η αγορά πρέπει να φιλελευθεροποιηθεί. «Γιατί να παίρνουμε κεντρικές αποφάσεις σαν κοινωνία γι’ αυτά τα θέματα;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας: «Ας κριθεί κάθε διοικητής. Φτιάχνουμε δικά μας έργα και δεν αφήνουμε τους μικρούς να λειτουργήσουν σε αυτό το οικοσύστημα».

Κατά τον ίδιο, τα δεδομένα υγείας θα έπρεπε να τα παίρνει ο ΕΟΠΥΥ.
Παράλληλα, χρειάζεται επένδυση στην τεχνολογία, στην εξειδίκευση, καλύτερη διαχείριση των πόρων. «Εμείς δίνουμε λύσεις σε αγορές όπως το εξωτερικό (Μάλτα, Ιταλία, κλπ). Ο ανταγωνισμός αυτών των χωρών θα μας ξεπεράσει και η χώρα θα υποφέρει», κατέληξε.

«Η πληροφορία υπάρχει για να τυπωθεί. Ηλεκτρονική για να περάσει σε ένα άλλο σύστημα δεν υπάρχει παρά μόνο στα νοσοκομεία», ανέφερε από τη δική του πλευρά ο Δημήτρης Κουναλάκης, Γενικός Ιατρός. Όπως εξήγησε, οι γιατροί δεν εναντιώθηκαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αλλά στα προβλήματα των συστημάτων. Βασικό αγκάθι για τον κ. Κουναλάκη είναι ότι «δεν υπάρχει εθνική στρατηγική». «Είναι 3 με 4 εταιρίες στην Ελλάδα για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων. Αυτοί δεν έχουν κληθεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να αποφασίσουν για μια κοινή κωδικοποίηση», σημείωσε.

Για τον Κωνσταντίνο Πανουτσόπουλο, Healthcare Consulting Manager της Roche Diagnostics Hellas, τα συνεργαζόμενα τμήματα των νοσοκομείων θα πρέπει παράσχουν τις πληροφορίες, για να βλέπουμε αν η εφαρμογή είναι επιτυχής ή όχι. Γι’ αυτό, εξήγησε, εδώ η διαλειτουργικότητα των συστημάτων κι η χαρτογράφηση των διαδικασιών είναι πολύ σημαντικές.

«Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία στην πορεία τους για αποδοτική λειτουργία, αειφόρο ανάπτυξη και μετασχηματισμό της υγειονομικής φροντίδας, η Roche, απαντά με Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υγείας» τόνισε. Ενδεικτική είναι η βελτιστοποίηση του κλινικού μονοπατιού των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Νοσοκομείο Juan Ramón Jiménez της Ισπανίας, η οποία επέφερε ετήσια εξοικονόμηση 1,5 εκ. ευρώ για το Νοσοκομείο, μείωση του ποσοστού των επανεισαγωγών κατά 64% και μείωση του ποσοστού επισκέψεων στα επείγοντα περιστατικά από 17% στο 4%.

ΠΗΓΗ:https://www.iatropedia.gr/

 

Τέλος στις συνταγές τριών φαρμάκων από το επόμενο δεκαπενθήμερο

Οι συνταγές θα μπορούν στο εξής να περιλαμβάνουν όλα τα φάρμακα που χρειάζεται ο κάθε ασθενής

Άρση του περιορισμού για συνταγογράφηση μέχρι τριών φαρμάκων ανά συνταγή, προετοιμάζει το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ για τις συνταγές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Το μέτρο είχε εξαγγελθεί, έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης και πλέον η ΗΔΙΚΑ είναι έτοιμη για την νέα εφαρμογή που δεν θα περιορίζει τη συνταγογράφηση σε τρία μόνο φάρμακα, από τις 15 Οκτωβρίου και μετά.

Το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι η άρση του περιορισμού θα αποτελέσει ελάφρυνση για τους ασφαλισμένους περίπου 20 εκ. ευρώ, καθώς οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν και 1 ευρώ επιπλέον για κάθε συνταγή που εκδίδεται.

Τα τελευταία χρόνια, η συχνότητα των συνταγών υπολογίζεται σε 6 εκ. το μήνα, με μια μικρή αύξηση να παρουσιάζεται γύρω από τις μεγάλες γιορτές (Χριστούγεννα και Πάσχα) και το καλοκαίρι (πριν τις διακοπές), όπου οι χρονίως πάσχοντες φροντίζουν για την αγορά των φαρμάκων που θα χρειαστούν στις περιόδους αυτές.

Έτσι, με τη χρέωση του 1 ευρώ ανά συνταγή, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ ξεπερνούν τα 70 εκ. ευρώ το χρόνο, ποσό που τώρα θα μειωθεί, όχι όμως πολύ σημαντικά, καθώς ο μεγάλος όγκος των συνταγών, συνήθως περιλαμβάνουν ένα με δύο φάρμακα, σύμφωνα με παράγοντες της ΗΔΙΚΑ.

Δεκαπέντε ημέρες πριν την εφαρμογή της άρσης, η ιατρική κοινότητα δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη αλλαγή, ενώ τα φαρμακεία προετοιμάζονται, κάνοντας χρήση του νέου λογισμικού που διαθέτουν οι εταιρίες - πάροχοι, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την ΗΔΙΚΑ.

Από την εφαρμογή του μέτρου, αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των συνταγών που εκδίδονται και να φανεί ο πραγματικός αριθμός συνταγών που χρειάζονται οι ασφαλισμένοι, ενώ οι τελευταίοι θα δεχθούν και μια κάποια ελάφρυνση, αφού δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να πληρώνουν δύο και τρία ευρώ - κατά περίπτωση - για την φαρμακευτική τους κάλυψη.

Από την άλλη πλευρά θα είναι πιο εύκολος ο έλεγχος των συνταγών, αφού θα είναι πιο άμεσα ορατό το προφίλ του κάθε ασθενή, αλλά και το προφίλ συνταγογράφησης του κάθε γιατρού, αν και το μέτρο είναι δυνητικό και όχι υποχρεωτικό. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο γιατρός επιλέξει την ξεχωριστή έκδοση συνταγής για τέσσερα ή περισσότερα φάρμακα, θα μπορεί να το κάνει.

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Κάθε μήνα εκδίδονται 6,5 εκατ. συνταγές φαρμάκων

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ - kathimerini.gr


Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη σε προηγμένες χώρες, πλην της Ελλάδας, δίνουν στους γιατρούς κατευθυντήριες γραμμές κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης, ώστε να προωθούν στους ασθενείς αρχικά θεραπείες χαμηλού κόστους.

Την άμεση εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, με στόχο τον έλεγχο της συνταγογράφησης, ζητούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Αυτό γιατί τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη σε προηγμένες χώρες πλην της Ελλάδας, δίνουν στους γιατρούς κατευθυντήριες γραμμές κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης, ώστε να προωθούν στους ασθενείς αρχικά θεραπείες χαμηλού κόστους. Σε περίπτωση, ωστόσο, που αυτές δεν αποδειχθούν αρκετά αποτελεσματικές, οι γιατροί μπορούν να εγγράψουν στους ασθενείς πιο εξειδικευμένες, συνήθως, υψηλότερου κόστους θεραπείες. Αυτό αποτελεί, λοιπόν, μια μορφή εξορθολογισμού της συνταγογράφησης.

Το μέτρο των θεραπευτικών πρωτοκόλλων θα μπορούσε, κατά τη φαρμακοβιομηχανία, να «βάλει φρένο» στην υπερσυνταγογράφηση, δεδομένου ότι κάθε μήνα εκδίδονται σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ περίπου 6,5 εκατ. συνταγές φαρμάκων, «με αποτέλεσμα να εκδίδονται κάθε χρόνο γύρω στις 80 εκατ. συνταγές», σημειώνει στην «Κ» παράγων της αγοράς.

Παράλληλα, παρότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί, από το 2009 έως το 2017, κατά τουλάχιστον 62%, ο αριθμός των συνταγών που εκδίδονται ανά μήνα το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 44%. Ετσι ο αριθμός τους από 4,5 εκατ. το 2009 ανήλθε στις 6,5 εκατ. συνταγές μηνιαίως.

Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αποτελεί μνημονιακό προαπαιτούμενο και ήδη το υπουργείο Υγείας έχει προωθήσει προς διαβούλευση περίπου 60 θεραπευτικά πρωτόκολλα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, περίπου το ήμισυ εξ αυτών, γύρω στα 30, βρίσκεται σε φάση ένταξης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. «Το πιο σημαντικό είναι να αρχίσουν να ψηφιοποιούνται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και να εντάσσονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθότι αυτό δεν θα βοηθήσει μόνο στον έλεγχο της δαπάνης αλλά και τους ίδιους τους γιατρούς», επισημαίνει πηγή της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων είχε τεθεί προς συζήτηση ήδη από το 2010, και τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται προσπάθειες για την ένταξή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει εκπρόσωπος πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας, «έχει γίνει προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να εντατικοποιηθούν οι διαδικασίες προώθησης και εφαρμογής τους, ωστόσο θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εισάγονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν μπορούν να παρακαμφθούν». Ετσι, εκπρόσωποι του κλάδου προβληματίζονται για το κατά πόσον ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφεί πέραν του πρωτοκόλλου, δηλαδή πόσο δεσμευτική είναι για τους γιατρούς η εφαρμογή του.

Μια άλλη παράμετρος η οποία θα εξασφάλιζε, κατά τις φαρμακευτικές εταιρείες, την αποτελεσματική εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων είναι και η ανάπτυξη παράλληλα ενός μητρώου ασθενών, ενός ηλεκτρονικού φακέλου που θα αναλύει το ιστορικό του κάθε ασθενούς, σε συνδυασμό μάλιστα με τις διαγνωστικές του εξετάσεις. Για αυτό και παράγοντες του κλάδου εντοπίζουν κάποια κενά κατά τη διαδικασία εφαρμογής των πρωτοκόλλων, ενώ θεωρούν ότι υπάρχει καθυστέρηση ένταξή τους στο σύστημα, σε σύγκριση μάλιστα με τον όγκο των συνταγών που εκδίδονται μηνιαίως. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή των πρωτοκόλλων αποτελούσε πάγιο αίτημα από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, δεδομένου ότι, λόγω υπέρβασης της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής δαπάνης, η συμμετοχή της φέτος εκτιμάται ότι θα υπερβεί συνολικά το 1,3 δισ. ευρώ (clawback και rebate) έναντι 1,2 δισ. ευρώ που διαμορφώθηκε πέρυσι.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Ηλεκτρονικά ραντεβού με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ μέσω της ΗΔΙΚΑ

Αντωνόπουλος Γιώργος - dikaiologitika


Ξεκίνησε η Πρόσβαση πολιτών στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ και πλέον τα ραντεβού με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ γίνεται μέσω

Η πρόσβαση στην εφαρμογή e-Ραντεβού της ΗΔΙΚΑ, γίνεται πλέον μέσω του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο εφαρμογών για τον πολίτη.

Μέσω του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποκτάτε πρόσβαση στις εφαρμογές:

Οικογενειακού Ιατρού
Ηλεκτρονικών Ραντεβού
Συγκατάθεσης
Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας (ΗΦΥ)
PIN

Οικογενειακός Ιατρός

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να δηλώσετε τον οικογενειακό ιατρό της επιλογής σας.

Για την πρόσβαση απαιτείται συνθηματικό TAXISNET.

Ηλεκτρονικά Ραντεβού

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που έχουν ενταχθεί στο σύστημα και να διαχειριστείτε όλα τα ραντεβού που έχετε κλείσει στις παραπάνω Μονάδες Υγείας.

Για την πρόσβαση απαιτείται συνθηματικό TAXISNET.

Συγκατάθεση

Μέσω της εφαρμογής Συγκατάθεσης μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα για το ποιος ιατρός θα έχει πρόσβαση και σε ποια ενότητα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας σας.

Για την πρόσβαση απαιτείται συνθηματικό ή κωδικός eIDAS.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Μέσω του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, ο πολίτης αποκτά πρόσβαση στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΑΗΦΥ) του, ο οποίος εμπλουτίζεται από πηγές δεδομένων, όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, δεδομένα νοσηλείας σε Μονάδες δευτεροβαθμιας περίθαλψης, από επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς και από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την πρόσβαση απαιτείται συνθηματικό ή κωδικός eIDAS.

PIN

Ο κωδικός PIN είναι ένας τετραψήφιος αριθμός, τον οποίο μπορείτε να δώσετε στον ιατρό σας, ώστε να έχει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας με τη συγκατάθεση σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Για την πρόσβαση απαιτείται συνθηματικό ή κωδικός eIDAS.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

Έτοιμα 23 θεραπευτικά πρωτόκολλα - Άλλα οκτώ σε αναμονή

Ο γ.γ. υγείας επισημαίνει την εφαρμογή τους για λόγους ορθής κλινικής πρακτικής

Στην ανάρτηση 23 θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας έχει προχωρήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, καταγράφοντας έτσι την υλοποίηση της σχετικής μνημονιακής απαίτησης, αν και για την αποτελεσματικότερη περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης, ο στόχος είναι να καταρτισθούν τουλάχιστον 70 πρωτόκολλα συνολικά.

Σε μήνυμά του ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Υγείας και πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, Γιώργος Γιαννόπουλος αναφέρει ότι προγραμματίζεται η διασύνδεση των πρωτοκόλλων αυτών με το σύστημα κλειστών νοσηλίων των νοσοκομείων, η ενσωμάτωση στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης του ιατρικού ιστορικού, η ανάπτυξη του Φακέλου Ασθενή και η δημιουργία Μητρώων Χρονίων Παθήσεων, για την καλύτερη διαχείριση των ασθενειών από το σύστημα και την εφαρμογή κανόνων ορθής κλινικής πρακτικής.

Συγκεκριμένα σημειώνει ότι "το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας προς όφελος του Πολίτη. Συγκεκριμένα, σε μία προσπάθεια διασφάλισης της ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών αλλά και της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την υγεία, έχει προχωρήσει από τον Μάιο πέρυσι, σε ανασύσταση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την κατάρτιση και επεξεργασία των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών.

Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για την έγκριση και εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης στην κλινική πράξη, μέσω της ενσωμάτωσής τους στις ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας.

Παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη κλινικών πρωτοκόλλων τα οποία θα ενσωματωθούν στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων και θα διασυνδεθούν με το σύστημα των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων, η ανάπτυξη και ενσωμάτωση στη συνταγογράφηση ενός συνοπτικού ιατρικού ιστορικού, η ανάπτυξη του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή και η δημιουργία Μητρώων Χρονίων Παθήσεων.

Η σύνταξη των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων βασίστηκε στις εισηγήσεις των αντίστοιχων Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας αποτελούμενων από ιατρούς με αποδεδειγμένη εκπαίδευση, εξειδίκευση και εμπειρία στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο.
Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσουν τα εργαλεία αυτά ηλεκτρονικής υγείας ένα χρήσιμο βοήθημα για την εφαρμογή κανόνων ορθής κλινικής πρακτικής, με στόχο την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας, αλλά και ένα εργαλείο συλλογής μεγάλων δεδομένων (big data) για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με πολιτικές υγείας".

Τα πρωτόκολλα
Στην ανάρτηση, περιλαμβάνονται 23 θεραπευτικά πρωτόκολλα για τα ακόλουθα νοσήματα:

Ρευματολογικά 3 (ρευματοειδή αρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα),
Γαστρεντερικό 3 (ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn, γαστροπροστασία),
Λοιμώξεις 6 (βρογχίτιδα, ρινοκολπίτιδα, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, πνευμονία κοινότητας, λοιμώδη γαστρεντερίτιδα, ουροποιητικού),
Διαβήτη 6 (ΣΔτΙ, ΣΔτΙΙ, ΣΔΚ, νεογνικό, άλλων τύπων, υποϊνσουλιναιμία από ιατρικές πράξεις),
Δυσλιπιδαιμία,
Ψωρίαση,
Οστεοπόρωση και νόσο Paget,
Καρδιαγγειακά (για κολπική μαρμαρυγή),
Υπέρταση.
Σε εκκρεμότητα βρίσκονται άλλες οκτώ κατηγορίες νοσημάτων, που αφορούν οφθαλμολογικά, ψυχιατρικά, νευρολογικά, σπανίων παθήσεων, επώδυνων συνδρόμων, νεοπλασιών, αναπνευστικού, αιματολογικά. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Έρχονται 25 νέα πρωτόκολλα συνταγογράφησης φαρμάκων από 20 Ιουλίου! Ποιες ασθένειες θα αφορούν

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Κοντά στα 25 νέα πρωτόκολλα συνταγογράφησης αναμένεται να ενταχθούν στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τις 20 Ιουλίου και μετά.


Την ίδια ημέρα αναμένεται να συνεδριάσει και η Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης στο υπουργείο Υγείας, προκειμένου να δώσει το τελικό πράσινο φως ώστε τα 25 νέα πρωτόκολλα, που έχουν ήδη ελεγχθεί από τις επιστημονικές εταιρείες, να περάσουν και στη συνταγογράφηση.

Έτσι η ΗΔΙΚΑ η εταιρεία του δημοσίου που χειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα των συνταγών, θα εντάξεις τις νέες οδηγίες που θα πρέπει αμέσως μετά να ακολουθούν όλοι οι γιατροί.
Οι νέες συνταγογραφικές οδηγίες αφορούν σε ασθένειες όπως η οστεοπόρωση, η δυσλιπιδαιμία, νευρολογικά νοσήματα κ.α.

 

Οι γιατροί με τα νέα πρωτόκολλα θα πρέπει πριν συνταγογραφήσουν κάποια φάρμακα να τηρούν μια σειρά στη θεραπεία των ασθενών και κάποιες οδηγίες.

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να περιορισθεί η φαρμακευτική δαπάνη ώστε να δίνονται πρώτα παλαιότερα και δοκιμασμένα φάρμακα, πριν η αγωγή γίνει με σύγχρονα σκευάσματα πιο ακριβά.

 

Βέβαια η δαπάνη δεν αναμένεται να περιορισθεί δραστικά, αλλά όπως αναφέρουν καλά γνωρίζοντες στο HealthReport.gr, θα εισαχθούν νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τη θεραπεία των ασθενών.
Άλλωστε οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν με διάφορες παραμέτρους τα φάρμακα που θέλουν να χορηγήσουν, χωρίς να τους μπλοκάρει το ηλεκτρονικό σύστημα.Δήμητρα Ευθυμιάδου 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

60 θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ΗΔΙΚΑ ως το τέλος της χρονιάς

Επανεξετάζεται το μέτρο των κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία

"Φρένο" στους κλειστούς προϋπολογισμούς ανά θεραπευτική κατηγορία και "γκάζι" στα θεραπευτικά πρωτόκολλα, φαίνεται πως βάζει τώρα το υπουργείο Υγείας μετά τις έντονες αντιδράσεις της φαρμακοβιομηχανίας για το πρώτο θέμα, και τις προειδοποιήσεις για σειρά προβλημάτων που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου.

Το θέμα συζητήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, όπου στη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) έδειξαν με παραδείγματα τα προβλήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν ενώ παράλληλα έθεσαν υπόψιν της επιτροπής στοιχεία που με βάση τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μπορεί να περικοπεί σπατάλη και να εξοικονομηθούν πόροι για το σύστημα, αντί να διακινδυνεύεται η φαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών.

Οι προβληματισμοί έγιναν κατ΄ αρχήν δεκτοί από τα στελέχη του υπουργείου Υγείας που μετέχουν στην επιτροπή, τα οποία και συμφώνησαν να διερευνήσουν τα προβλήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει η εισαγωγή κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία σε επίπεδο ATC4.

Ως αντιστάθμισμα για την περιστολή της σπατάλης, το υπουργείο αποφάσισε την προώθηση μέχρι 60 θεραπευτικών πρωτοκόλλων ως το τέλος της χρονιάς, παρότι στα προαπαιτούμενα ο προβλεπόμενος αριθμός θεραπευτικών πρωτοκόλλων που θα συνδέονται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι μόλις 20.

Μάλιστα για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του μέτρου, το υπουργείο Υγείας προωθεί και την υποχρεωτική εφαρμογή των πρωτοκόλλων αυτών (των 60) και στα νοσοκομεία, καθώς προωθείται μέσω της ΗΔΙΚΑ η ηλεκτρονική διασύνδεση των νοσοκομείων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, για τον έλεγχο και αυτού του μέρους της φαρμακευτικής δαπάνης.

Το πρόβλημα βέβαια, παραμένει στο επίπεδο που έχουν οριστεί τα όρια της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, με το υπουργείο να υπόσχεται αύξηση των ορίων σε ποσοστό ανάλογο της αύξησης του ΑΕΠ, γεγονός που υπολογίζεται στα 95 εκ. ευρώ περίπου. Από το ποσό αυτό, το υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται να διοχετεύσει τα μισά περίπου στα νοσοκομεία και τα άλλα μισά στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, προκειμένου να καλυφθούν έτσι, περισσότερες ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών, με σοβαρότερες ασθένειες, έναντι των ξεκάθαρα περιπατητικών ασθενών.

Τις δραστικές περικοπές στη φαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών, έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον οποίο στη διάρκεια του Μαΐου, εκδόθηκαν 6.820.000 συνταγές για 3.300.000 ασφαλισμένους, γεγονός που αναλογεί σε λίγο παραπάνω από 2 συνταγές μηνιαίως ανά ασθενή (παραμένει ο περιορισμός αναγραφής μέχρι τριών φαρμάκων ανά συνταγή, εμποδίζοντας την δυνατότητα δημιουργίας προφίλ ασθενούς για να διαπιστωθεί αν και πού υπάρχει πολυφαρμακία).

Σύμφωνα με άλλα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, η υπέρβαση στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη υπολογίζεται λίγο λιγότερα από 230 εκ. ευρώ, οδηγώντας τη φαρμακοβιομηχανία να εκτιμά πως το clawback για φέτος θα κυμανθεί γύρω στα 600 εκ. ευρώ, ποσό δυσβάστακτο για τις επιχειρήσεις, χωρίς να υπάρξουν μέτρα διασφάλισης της δραστηριοποίησής τους. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΗΔΙΚΑ