Χρόνια προβλήματα στο σύστημα υγείας προς ... ηλεκτρονική επίλυση

\r\n

\r\n

\r\n Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Τάσος Τάγαρης, επισημαίνει τα «αγκάθια» που ανακύπτουν στη διαδικασία ανάπτυξης της ηλεκτρονικής υγείας για τα μητρώα ασθενών και τον φάκελο ασθενούς
\r\n Άλυτα παραμένουν βασικά προβλήματα του συστήματος υγείας της χώρας τα οποία σχετίζονται τόσο με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, όσο και με το κόστος των υπηρεσιών.

\r\n

\r\n Το γεγονός αναδεικνύεται τώρα με την προσπάθεια ανάπτυξης Μητρώων Ασθενών και Ασθενειών, αλλά και με την κατάρτιση ιατρικού φακέλου ασθενούς.

\r\n

\r\n Στα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την νέα διαδικασία που προωθείται, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Τάσος Τάγαρης, μιλώντας στο συνέδριο Healthworld.

\r\n

\r\n Ο κ. Τάγαρης, επισήμανε ότι από τη διαβούλευση με τις Ιατρικές εταιρείες για την ανάπτυξη των Μητρώων Ασθενών και Ασθενειών διαπιστώθηκε ότι το 10λεπτο του ραντεβού γιατρού – ασθενούς επαρκεί μόνο για την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πάγιο πρόβλημα που θέτουν περισσότερο από 20 χρόνια οι ιατρικές ενώσεις, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για την εξέταση των ασθενών.

\r\n

\r\n Αντίστοιχα, ο ιατρικός φάκελος που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί προκαλεί μια σειρά από κόστη στο σύστημα, με επαναλήψεις εξετάσεων κλπ. Τώρα, η διαδικασία κινήθηκε ανάποδα, με αποτέλεσμα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να καλείται να δημιουργήσει τον Φάκελο Υγείας Ασθενούς, χωρίς να έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

\r\n

\r\n Στην τρέχουσα συγκυρία, διαπιστώθηκε επίσης πρόβλημα με λάθος δεδομένα και αποτελέσματα εξετάσεων στα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης (ΘΠΣ), λανθασμένη χρήση του συστήματος με παραπεμπτικά που εμφανίζουν σαν διάγνωσητο πρόβλημα προς διερεύνηση, καθώς επίσης και θέμα με την πρόσβαση στα big data.
\r\n
\r\n Ο κ. Τάγαρης υπογράμμισε την προσπάθεια ανάπτυξης ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης «υψηλής απόδοσης», που θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

\r\n

\r\n Διασφάλιση της πρόσβασης στο σύστημα και της υγείας του ασθενή
\r\n Εκσυγχρονισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης
\r\n Έλεγχος και περιστολή δαπανών
\r\n Αυτοματοποίηση διαδικασιών και ποιότητα υπηρεσιών
\r\n Στην αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας, η ΗΔΙΚΑ μπορεί να συμβάλει στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας με:

\r\n

\r\n Ενημέρωση με το αποτέλεσμα της πορείας του παραπεμπτικού (εκτελέστηκε, ακυρώθηκε, μεταβλήθηκε…)
\r\n Ενημέρωση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και «κλειδωμένες» τιμές στα ΘΠΣ (Οι τιμές των εξετάσεων περιλαμβάνονται στους αλγορίθμους που προσδιορίζουν το βήμα της θεραπευτικής αγωγής του ασθενή και κατά συνέπεια και τις δραστικές ουσίες που πρέπει να λάβει)
\r\n Αξιοποίηση χρήση συστήματος συνταγογράφησης για αναλώσιμα και γαληνικά σκευάσματα και παρακολούθηση της εκτέλεσης, που σήμερα γίνεται με χειρόγραφες συνταγές
\r\n Ηλεκτρονική Θεώρηση Συνταγών Παραπεμπτικών
\r\n Ενημέρωση ασφαλισμένου για συνταγογράφηση που γίνεται στον ΑΜΚΑ του
\r\n Δημιουργία Μητρώων Ασθενών
\r\n Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Ασθενή (ΑΗΦΥ)
\r\n
\r\n Σήμερα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας, τα Διαδικτυακά ραντεβού, τα Μητρώα Χρονίως Πασχόντων και το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης για τα οποία αρμοδιότητα έχει η ΗΔΙΚΑ, η Ηλεκτρονική Εκκαθάριση Υπηρεσιών Υγείας και ο Ασφαλιστικός Φάκελος ασθενούς, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΥΥ, οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες και οι Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής / Τηλεφροντίδας.

\r\n

\r\n Οι υφιστάμενες υπηρεσίες παρέχουν:

\r\n

\r\n Έλεγχο της Ασφαλιστικής Ικανότητας: Δεν απαιτείται θεώρηση του βιβλιαρίου Υγείας (σύστημα «ΑΤΛΑΣ»)
\r\n Διαδικτυακά ραντεβού: προσφέρουν στον ασθενή ευκολία και ταχύτητα πρόσβασης, διαφάνεια και οικονομία
\r\n Άμεση πρόσβαση του γιατρού στο φαρμακευτικό ιστορικό ασθενούς μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
\r\n Άμεση πρόσβαση στο σύνολο των ιατρικών δεδομένων ασθενούς μέσω του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.
\r\n
\r\n Στο «άμεσο» μέλλον προβλέπεται:

\r\n

\r\n Πρόσβαση από τον πολίτη στα διαδικτυακά ραντεβού
\r\n Μητρώα Ασθενών και Ασθενειών
\r\n Πρόσβαση του πολίτη στο φαρμακευτικό του ιστορικό (βιβλιάριο)
\r\n Δημιουργία συνοπτικού ιστορικού ασθενή (NCP eHealth)
\r\n Συγκατάθεση Ασθενή για πρόσβαση στα δεδομένα του (NCP eHealth)
\r\n Δημιουργία Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου
\r\n
\r\n Όλα αυτά θα επιφέρουν μια σειρά πλεονεκτήματα, που για το σύστημα υγείας και ασφάλισης σημαίνουν:

\r\n

\r\n Βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών.
\r\n Δημιουργία βάσεων δεδομένων με «ζωντανά» και μετρήσιμα δεδομένα για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων
\r\n Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινων και φυσικών)
\r\n Αξιοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών
\r\n Μείωση της γραφειοκρατίας
\r\n Περιστολή δαπανών
\r\n Υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών μέσω άμεσου καθολικού και όχι δειγματοληπτικού ελέγχου των δεδομένων
\r\n Υποστήριξη πολιτικής για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
\r\n Εξασφάλιση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τη λειτουργία του συστήματος.
\r\n Παράλληλα, για τους ασφαλισμένους, θα εξασφαλίσουν:

\r\n

\r\n Διαφάνεια , ενημέρωση και οικονομία
\r\n Διαχρονική ηλεκτρονική καταγραφή πληροφοριών για την ασφάλιση και υγεία του
\r\n Απλούστευση διαδικασιών με ταυτόχρονη μείωση απαιτούμενου χρόνου και κόστους μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών
\r\n Δυνατότητα πρόσβασης στα ασφαλιστικά και ιατρικά του δεδομένα
\r\n Χορήγηση θεραπείας επί τη βάσει συννοσηρότητας, κοινωνικού προφίλ και συνολικού ιστορικού
\r\n Χρήση συγκεντρωτικών στοιχείων των ασθενών, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, για την κλινική έρευνα και επιδημιολογικές μελέτες.  

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n