Σε θετικό κλίμα την Πέμπτη η συνάντηση ΗΔΙΚΑ - Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

\r\n Σε θετικό κλίμα την Πέμπτη η συνάντηση ΗΔΙΚΑ - Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

\r\n

\r\n Μετά τη συνάντηση του προεδρείου της με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), στα γραφεία του τελευταίου, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
\r\n
\r\n "Το πρωί της Πέμπτης 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α.
\r\n Α.Ε και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στα γραφεία του ΠΙΣ, με στόχο τη στενότερη
\r\n συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων για θέματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
\r\n Με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ιατροί χρήστες του συστήματος της
\r\n ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σχετικά με τη νέα λειτουργικότητα της συσχέτισης
\r\n εξετάσεων με ICD10 διάγνωση κατά την έκδοση παραπεμπτικού, η Η.ΔΙ.Κ.Α. ενημέρωσε τον
\r\n Π.Ι.Σ. ότι ήδη προέβη στην έκδοση οδηγιών προς τους χρήστες ιατρούς σχετικά με την
\r\n επιτάχυνση συσχέτισης διάγνωσης με εξετάσεις στα παραπεμπτικά (αυτόματη συσχέτιση).
\r\n Επιπλέον, η Η.ΔΙ.Κ.Α. κατανοώντας τις ανάγκες των χρηστών ιατρών, ανέλαβε τη δέσμευση για
\r\n την υλοποίηση νέας βελτιωμένης έκδοσης εφαρμογής σε πιο εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον
\r\n για την καταχώρηση παραπεμπτικού η οποία θα ολοκληρωθεί εντός μίας περίπου εβδομάδας
\r\n (έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου).
\r\n Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό
\r\n κλίμα, αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας από πλευρά του Π.Ι.Σ. η οποία θα
\r\n συνεδριάζει κάθε μήνα με τα στελέχη της Η.ΔΙ.Κ.Α και θα είναι αρμόδια για τη στενή
\r\n παρακολούθηση των αλλαγών στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σκοπός της
\r\n ομάδας εργασίας θα είναι ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν από τις
\r\n αλλαγές στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η κατάθεση προτάσεων και
\r\n παρατηρήσεων για την πιο εύχρηστη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος από
\r\n τους χρήστες γιατρούς.
\r\n Τέλος, η Η.ΔΙ.Κ.Α. δήλωσε ότι αποτελεί προτεραιότητα για αυτήν να προσφέρει στους
\r\n χρήστες του συστήματος πιο φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και πάντοτε εντός των
\r\n πλαισίων που ορίζει η νομοθεσία".

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://ygeia360.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n