ΕΦΚΑ

Ξαναγράφεται ο φετινός προϋπολογισμός των Ταμείων

Του Δ. Κατσαγάνη - Capital.gr

Στην αρνητική αναθεώρηση των προβλέψεων του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για φέτος προχωρά η νέα διοίκηση του υπό την πίεση των συνεπειών της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης.


Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως, πλέον,στον ΕΦΚΑ προβλέπεται ταμειακό έλλειμμα 136 εκατ. ευρώ έναντι αρχικών προβλέψεων για ταμειακό πλεόνασμα 148 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς αναμένεται να προκύψει αρνητική απόκλιση στην εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού της τάξεως 284 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται δημοσιονομικό έλλειμμα 48 εκατ. ευρώ αντί για πλεόνασμα 261 εκατ. ευρώ,όπως αρχικά προβλεπόταν.

Άρα, σε δημοσιονομικό επίπεδο, η αρνητική απόκλιση αναμένεται ότι θα φτάσει τα 309 εκατ. ευρώ.

Η απόκλιση αυτή, οποία ανατρέπει τις αρχικές εκτιμήσεις για πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ φέτος οφείλεται, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, σε δύο βασικούς λόγους.

Κατά πρώτον στο γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ, με πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, ανέλαβε –βάσει διάταξης της προηγούμενης κυβέρνησης - να καλύψει την "τρύπα" την οποία άφησε στον "κουμπαρά" του ΑΚΑΓΕ, αλλά και στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, ο υπολογισμός των εισφορών αλληλεγγύης συνταξιούχων και των εισφορών υγείας αντίστοιχα επί των ''παλιών'' συντάξεων, όπως αυτές έχουν επανϋπολογισθεί με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.

Σε τριμηνιαία βάση το σχετικό κόστος για τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 185 εκατ. ευρώ (σ.σ.100 εκατ. ευρώ γα τον ΑΚΑΓΕ και 85 εκατ. ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ).

Ο δεύτερος βασικός λόγος της αρνητικής απόκλισης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ είναι η επιστροφή 120 εκατ. ευρώ στους επαγγελματίες και τους αγρότες οι οποίοι, για το 2017, κατέβαλλαν (βάσει του συστήματος υπολογισμού που προβλέπει νόμος Κατρούγκαλου) υψηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες τις οποίες προέκυψαν με βάση το τελικά εκκαθαρισμένο ασφαλιστέο εισόδημα τους.

Όπως αναφέρουν, πιο αναλυτικά, οι ίδιες πηγές του Capital.gr, σε σχέση με την προαναφερθείσα επιχορήγηση του ΕΦΚΑ προς τον ΑΚΑΓΕ και τον ΕΟΠΥΥ, φέτος αυξάνονται κατά ποσό 185 εκατ. ευρώ € τα έξοδα για πληρωμές υποχρεώσεων μη ειδικά κατονομαζόμενων για υποχρεώσεις μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019, καθώς σύμφωνα με νομοσχέδιο που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2018 προβλέπεται ότι από 1.1.2019 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπολογίζεται στο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 (σ.σ. Κατρούγκαλου).

Επίσης οι ίδιες διατάξεις της προηγούμενης κυβέρνησης, οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των ποσών της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που παρακρατούνταν έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 καλύπτονται από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και στον ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα, έως την πλήρη απόσβεσή τους.

Αυξάνονται επίσης, οι δαπάνες του ΕΦΚΑ κατά 120 εκατ. ευρώ όσον αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένων, λόγω της διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως προβλέπεται, επίσης, αύξηση εσόδων από επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων για ποσό 50 εκατ. ευρώ. Η πίστωση αυτή αφορά σε επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών.

Παράλληλα, σημειώνεται μείωση των εσόδων από τους από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ για ποσό 25 εκατ. ευρώ. Αφορά σε τόκους καταθέσεων σε μερίδια Κοινού Κεφαλαίου στην Τράπεζα Ελλάδος που επανεπενδύονται σε μερίδια ανά 6μηνο και συγκεκριμένα τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο. Για το έτος 2019 είχε προβλεφθεί ποσό της τάξης των 120.000.000 € αλλά λόγω μείωσης επιτοκίων το συνολικό ποσό για το 2019 διαμορφώθηκε σε 95.000.000 €.

Εγγράφεται, επίσης, έσοδο από κρατήσεις σε συντάξεις Ν. 4024/11-4051/12-4093/12 ποσού 17 εκατ. ευρώ που αφορά σε έσοδο από κρατήσεις συντάξεων κατά τις διατάξεις των παραπάνω νόμων που προκύπτουν από αναδρομικές συντάξεις χρονικού διαστήματος, που υπολογίζεται με νομοθεσία πριν την εφαρμογή του ν 4387/16.

Επίσης, προβλέπεται αύξηση της πίστωσης για την ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για ποσό 200.000 ευρώ προκειμένου να εκπληρωθούν ανάγκες της κατηγορίας μετακίνησης υπαλλήλων.

Προκύπτει, εξάλλου, τελική αύξηση της συνολικής δαπάνης των συντάξεων κατά 36,9 εκατ. ευρώ €, με τη σημείωση ότι εκτιμήθηκε ποσό της τάξης των 70 εκατ. ευρώ € που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό των νέων συντάξεων χηρείας.

Προβλέπεται, παραλληλα, ισόποση αυξομείωση πιστώσεων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ,ποσού 18,6 εκατ. ευρώ.

Αύξηση, τέλος, σημειώνεται στην πίστωση μεταβιβαστικών πληρωμών για ποσό 10 εκατ. ευρώ, προβλέπεται υποχρεώσεις του ΕΕΚΑ που ήδη έχουν προκύψει (11,5 εκ.) και ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι 31 Δεκεμρίου 2019 και οι οποίες καλύπτονται από την αδιάθετη επιχορήγηση του 2018,για κατηγορίες συνταξιούχων των άρθρων 10 έως 14 του ιδίου νόμου 4575/2018. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Θετική απάντηση του ΕΦΚΑ σε αίτημα του ΙΣΑ

Συντάκτης: Virus

Απαντώντας σε επιστολή διαμαρτυρίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τον αποκλεισμό των γιατρών από την ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, ο οργανισμός έδωσε εξηγήσεις για τις τεχνικές δυσκολίες, ενώ έδωσε και λύση.

Διαβάστε επίσης: ΙΣΑ: Διαμαρτυρία για την εξαίρεση γιατρών από τις ρυθμίσεις του ΕΦΚΑ

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι «το πρώην ΤΣΑΥ δεν είχε προχωρήσει επαρκώς στην υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων».

Εξ’ αιτίας αυτού, η πληροφορία για τις οφειλές των ασφαλισμένων του μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν είναι διαθέσιμη ή ορθά ψηφιακά αποτυπωμένη και να απαιτείται συχνά η αναζήτηση στο φυσικό αρχείο,.

Η νέα διοίκηση του ΕΦΚΑ, η οποία ανέλαβε μόλις στις 19 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, κινητοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατατέθηκε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 64 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου).

Ειδικότερα, ο οργανισμός επεξηγεί ότι η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου, «αφορά µόνο το πρώτο βήµα του αιτήµατος προσδιορισµού των οφειλών».

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στη ρύθμιση έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Ως εκ τούτου, έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ να κατοχυρώσουν την ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στον ορθό υπολογισμό των οφειλών.

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

Νέος διοικητής του ΕΦΚΑ ο Χρήστος Χάλαρης

Taxheaven Newsroom

Με απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, διορίζεται νέο διοικητής του ΕΦΚΑ ο Χρήστος Χάλαρης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Σέμπου Λάμπρου του Ηλία με Α.Δ.Τ. ΑΚ618322 από τη θέση του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..

2. Διορίζεται ως Διοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ο Χάλαρης Χρήστος του Επαμεινώνδα με Α.Δ.Τ. ΑΝ003629, Πτυχιούχος ΑΕΙ, με τετραετή θητεία.

3. Τροποποιείται η αριθμ. Δ9/56379/14950/28-12-2016 απόφαση, όπως ισχύει, και ορίζεται ο Χάλαρης Χρήστος του Επαμεινώνδα με Α.Δ.Τ. ΑΝ003629, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ9/56379/14950/28-12-2016 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

4. Αριθ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου, κ. Χάλαρη Χρήστου, 3710128181 /8-8-2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45499

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

Πώς θα "τρέξει" η εκκαθάριση των εισφορών του 2018 για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Περιθώριο 20 ημερών έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να πληρώσουν την 1η δόση εξόφλησης των χρεωστικών υπολοίπων, τα οποία προέκυψαν από την εκκαθάριση των εισφορών του 2018.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία λήγει στις 30 Αυγούστου. Τα σχετικά ειδοποιητήρια είναι ήδη αναρτημένα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εδώ και έναν μήνα. Ωστόσο, με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης η όλη διαδικασία της εκκαθάρισης καθυστέρησε 2 μήνες. Δηλαδή αντί να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης τον Μάιο, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και συγκεκριμένα μετά τις πρόωρες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Η εν λόγω εκκαθάριση αφορά τον επανυπολογισμό των εισφορών του 2018 με βάση το εισόδημα το οποίο δήλωσαν οι επαγγελματίες το 2017.

Οι επανυπολογισθείσες εισφορές του 2018 έχουν συμψηφισθεί με τις περσινές εισφορές οι οποίες υπολογίστηκαν προσωρινά με βάση το εισόδημα του 2016. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι προσωρινά υπολογισθείσες εισφορές (με βάση το εισόδημα του 2016) είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις τελικά προσδιορισμένες εισφορές (με βάση το εισόδημα του 2017) προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο ίσο με τη διαφορά των δύο κατηγοριών εισφορών.

Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον το εισόδημα του 2017 ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με το εισόδημα του 2016. Το δε χρεωστικό υπόλοιπο θα είναι ίσο με την προαναφερθείσα διαφορά εφόσον καταβλήθηκαν από τους υπόχρεους οι περσινά προσωρινά εκκαθαρισμένες εισφορές.

Για παράδειγμα, έστω επαγγελματίας του οποίου πέρσι (με βάση το εισόδημα του 2016 π.χ. 10.000 ευρώ) του καταλογίστηκαν εισφορές ύψους 2.690 ευρώ (10.000 ευρώ x 26,9%), τις οποίες κατέβαλε. Επειδή, όμως, το 2017 δήλωσε εισόδημα 12.000 ευρώ, οι καταβλητέες εισφορές για το 2018 ανέρχονται σε 3.228 ευρώ (12.000 ευρώ x 26,9%). Συνεπώς, για την περίπτωση αυτή προκύπτει ένα χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 538 ευρώ (3.228 ευρώ-2.690 ευρώ).

Αν δεν καταβλήθηκαν οι προσωρινά καταβληθείσες εισφορές, τότε το χρεωστικό υπόλοιπο θα είναι ίσο με τις οριστικά εκκαθαρισμένες εισφορές (με βάση το εισόδημα του 2018). Σε σχέση με το παραπάνω παράδειγμα, το χρεωστικό υπόλοιπο είναι ίσο με τις εισφορές οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση το εισόδημα του 2017, δηλαδή με 3.228 ευρώ, ενώ οι προσωρινά υπολογισθείσες εισφορές με βάση το εισόδημα του 2016 (ύψους 2.690 ευρώ) "διαγράφονται".

Στην περίπτωση που έγινε "έναντι καταβολή" πέρσι, δηλαδή ένας επαγγελματίας δεν πλήρωνε κάθε μήνα ολόκληρο το ποσό το οποίο του είχε καταλογισθεί προσωρινά (με βάση το εισόδημα του 2016), τότε το χρεωστικό υπόλοιπο θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ του ποσού ("έναντι οφειλής") το οποίο πλήρωνε ένας επαγγελματίας και των οριστικά εκκαθαρισμένων εισφορών.


Έστω, με βάση το παραπάνω παράδειγμα ότι ο εν λόγω επαγγελματίας πέρσι αντί για 2.690 ευρώ κατέβαλε "έναντι οφειλής" το ποσό των 1.500 ευρώ. Συνεπώς, άφησε απλήρωτο το ποσό των 1.190 ευρώ (2.690 ευρώ-1.500 ευρώ). Δεδομένου πως οι οριστικά εκκαθαρισμένες εισφορές (με βάση το εισόδημα του 2017) ανέρχονται σε 3.228, το χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο θα προκύψει σε βάρος του ανέρχεται σε 1.728 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από το άθροισμα του υπολοίπου που άφησε απλήρωτο πέρσι (1.190 ευρώ) και της διαφοράς (538 ευρώ) μεταξύ του συνόλου των εισφορών που έπρεπε πληρώσει πέρσι (με βάση το εισόδημα του 2016) και του συνόλου των εισφορών που πρέπει να πληρώσει αναδρομικά φέτος (με βάση το εισόδημα του 2017).

Και τα τρία παραπάνω ενδεχόμενα χρεωστικών υπολοίπων μπορούν να εξοφληθούν σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η 1η δόση πρέπει να πληρωθεί έως 30 Αυγούστου, η 2η έως 30 Σεπτεμβρίου, η 3η δόση έως 31 Οκτωβρίου, η 4η έως 29 Νοεμβρίου, ενώ η 5η και τελευταία έως την 31η Δεκεμβρίου. Παράλληλα, με την καταβολή των δόσεων για την εξόφληση των χρεωστικών υπολοίπων, οι υπόχρεοι πρέπει να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ -ΕΟΠΥΥ. Εν προκειμένω, έως την 30ή Αυγούστου πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές του Ιουλίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλές του 2018 μπορούν να ενταχθούν -έως την 30η Σεπτεμβρίου- στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Τελείως διαφορετική διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση που αντί για χρεωστικό υπόλοιπο προκύψει πιστωτικό. Πιστωτικό υπόλοιπο προκύπτει στην περίπτωση που ένας επαγγελματίας δήλωσε χαμηλότερο εισόδημα το 2017 σε σχέση με το 2016. Έστω π.χ. ότι δήλωσε το 2016 εισόδημα ύψους 14.000 ευρώ και έπρεπε να καταβάλει πέρσι 3.766 ευρώ (14.000 ευρώ). Ωστόσο, το 2017 δήλωσε λιγότερα και συγκεκριμένα 13.000 ευρώ.

Έτσι πρέπει να καταβάλει αναδρομικά εισφορές ύψους 3.479 ευρώ. Με άλλα λόγια, προκύπτει ένα πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 269 ευρώ (3.766 ευρώ-3.479 ευρώ). Το ποσό αυτό, εφόσον, ο επαγγελματίας του παραδείγματος πλήρωσε όλες τις εισφορές του πέρσι, μπορεί να του επιστραφεί. Δεν θα συμβεί αυτό σε δύο περιπτώσεις: Είτε αν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προ του 2018, οι οποίες είναι υψηλότερες από τα 269 ευρώ, είτε αν ο ίδιος ζητήσει το ποσό αυτό (των 269 ευρώ) να παραμείνει στον "ατομικό λογαριασμό" του και να συμψηφισθεί με μελλοντικές εισφορές του.

Αν, πάλι, το πιστωτικό υπόλοιπο ορισμένων επαγγελματιών είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ, τότε αυτό υποχρεωτικά παραμένει στον "ατομικό λογαριασμό" τους προκειμένου να συμψηφισθεί με μελλοντικές υποχρεώσεις τους.

Οι δικαιούχοι πιστωτικών υπολοίπων πρέπει να δηλώσουν στον ΕΦΚΑ τι επιθυμούν (δηλαδή αν θέλουν να λάβουν "στο χέρι" το πιστωτικό υπόλοιπό τους ή εάν θέλουν να μείνει στον ασφαλιστικό "ατομικό λογαριασμό" τους) έως την 30ή Αυγούστου.

Φυσικά, για όσους δήλωσαν το 2016 το ίδιο εισόδημα με εκείνο του 2017, προκύπτει μηδενικό υπόλοιπο. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας: Τι καλύπτει και πως θα την αποκτήσετε

Σημαντικός σύμμαχος, σε ζητήματα υγείας και περίθαλψης αποτελεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας για όσους ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και δη σε μια από τις χώρες της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σε μια από τις χώρες της ΕΕ.

Μην ξεχνάτε:

Δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,

Δεν καλύπτει τις δαπάνες αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη,

Δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Προσοχή: όταν μεταφέρετε τη συνήθη κατοικία σας σε μια άλλη χώρα, πρέπει να εγγραφείτε εκεί μέσω του εντύπου S1 αντί να χρησιμοποιείτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας για να λαμβάνετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα αυτή.

 

Πού θα εκδώσω την ΕΚΑΑ πριν ταξιδέψω;

Αρμόδιος φορέας για την έκδοση ΕΚΑΑ δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ αλλά ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκετε.

Για πόσο διάστημα ισχύει;

Το χρονικό διάστηµα που ισχύει η Ε.Κ.Α.Α. ποικίλλει. Στην Ελλάδα η περίοδος αυτή ορίζεται στο ένα έτος. Με την πάροδο αυτού του διαστήµατος, πρέπει να εκδώσεις καινούρια.

Ποιες πληροφορίες αναγράφονται στην κάρτα;

Τα μόνα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονται στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας είναι το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία γέννησης. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα.

Η κάρτα υγείας χορηγείται δωρεάν;

Ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία μένετε, είτε η υγειονομική περίθαλψη είναι δωρεάν είτε πρέπει να πληρώσετε, θα αποζημιωθείτε. Αν πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων, η κάρτα εγγυάται ότι θα λάβετε πίσω τα χρήματά σας στην εν λόγω χώρα ή, αν δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων, στη δική σας χώρα αμέσως μετά την επιστροφή σας από τον δικό σας τοπικό ασφαλιστικό φορέα.

Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας την οποία επισκέπτεστε. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το είδος υγειονομικής περίθαλψης και τα έξοδα που καλύπτει η κάρτα σας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό φορέα της υπόψη χώρας

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή των γιατρών για τη μείωση των εφάπαξ παροχών τους

Ως «απαράδεκτη» απορρίφθηκε από το Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) προσφυγή που είχε καταθέσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) ζητώντας την ακύρωση δυο αποφάσεων του υπουργού Εργασίας (από 7.6.2016 και από 8.6.2016) για τον καθορισμό των παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών, κατά το σκέλος εκείνο που επέρχονται ποσοστιαίες μειώσεις στις χορηγούμενες στους γιατρούς εφάπαξ παροχές. Η μείωση του εφάπαξ έγινε κατά τις επιταγές του μεσοπρόθεσμού πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 (νόμος 4092/2012) σε όσους γιατρούς αποχωρούσαν από την υπηρεσία. Η προσφυγή απερρίφθη με την υπ’ αριθμ. 1223/2019 απόφαση που εξέδωσε το Α’ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Αναστάσιος Γκότσης και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Όλγα Ζύγουρα), το οποίο έκρινε ότι «οι ισχυρισμοί οι οποίοι προβάλλονται από τον ΠΙΣ είναι αόριστοι».

ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

 

ΕΦΚΑ: Παράταση για την καταβολή εισφορών - Αφορά στον μήνα Μάιο

ΕΦΚΑ: Παράταση για την καταβολή εισφορών
Αφορά στον μήνα Μάιο - Στα μέσα του μήνα λήγει η νέα προθεσμία


Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019, η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 για τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η παράταση είναι επιβεβλημένη, καθόσον η έκδοση εισφορών Μαΐου συνδέεται μηχανογραφικά με την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.

Την ίδια ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών, παραμένουν ενεργά, μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

ΕΦΚΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες που νοσηλεύονται

Ασφαλιστική ικανότητα θα δίδεται σε όσους νοσηλεύονται εφόσον μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα που θα βγουν θα εξοφλήσουν ή θα ρυθμίσουν την οφειλή τους.

Συγκεκριμένα, κοινοποιήθηκε το γενικό έγγραφο 578370/2019 του ΕΦΚΑ σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες νοσηλευόμενους.

Στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή κλινικές και δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα αποκλειστικά λόγω οφειλών προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, εφόσον κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλών τους ή ρυθμίσουν αυτές τηρώντας τους όρους της ρύθμισης, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο νοσοκομείο ή την κλινική.

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας να γίνει η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών, δίνεται η δυνατότητα μέχρι και δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την έξοδο από το νοσοκομείο ή την κλινική στο νοσηλευόμενο οφειλέτη να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του και τότε να του χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα αναδρομικά από την ημερομηνία εισαγωγής.

 

ΠΗΓΗ:https://ygeiamou.gr

Στον "αέρα" ο νόμος Κατρούγκαλου τρία χρόνια μετά την ψήφισή του

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Ορθάνοιχτα παραμένουν τρία μεγάλα "μέτωπα" στο ασφαλιστικό τρία, ακριβώς, χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου.

Το πρώτο "μέτωπο" είναι εκείνων των δαπανών για συντάξεις. Αν και μειώθηκαν την περίοδο 2016 - 2019, λόγω της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης το 2015 και των περικοπών στις συντάξεις που έφερε ο νέος νόμος από το 2016, οι υφιστάμενες και οι αναμενόμενες δικαστικές αποφάσεις σε σχέση με τη νομιμότητα των μειώσεων αυτών ενδέχεται να οδηγήσουν σε μία νέα, ίσως και ανεξέλεγκτη αύξηση τους.

Το δεύτερο "μέτωπο" είναι εκείνο των εσόδων από εισφορές. Ο νόμος απέτυχε ουσιαστικά να οδηγήσει στην αύξηση τους, με εξαίρεση τις εισφορές για δημοσίους υπαλλήλους και τους κρατικά επιδοτούμενους ανέργους.

Το τρίτο "μέτωπο" είναι εκείνο των χρεών των εργοδοτών και των μη μισθωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν και πράγματι το μεγαλύτερο μέρος των νέων -μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 2010- οφειλών δημιουργήθηκε προ του 2015-16, ο νόμος Κατρούγκαλου και γενικότερα η ασκούμενη κυβερνητική πολιτική τα τελευταία 5 χρόνια απέτυχε πλήρως να οδηγήσει στη μείωση τους.

Πιο αναλυτικά:

1. Οι δικαστικές αποφάσεις απειλούν με εκτροχιασμό τις δαπάνες για συντάξεις

Πρώτα απ' όλα, δεν έχει ακόμα κριθεί η συνταγματικότητα ή μη του νόμου, καθώς εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ενδεχόμενη θετική κρίση του ΣτΕ θα τίναζε κυριολεκτικά στον "αέρα" τον προϋπολογισμό όχι μόνο των ταμείων, αλλά και του κράτους, καθώς θα έθετε ζήτημα επιστροφής όλων των περικοπών, όχι μόνο εκείνων που έγιναν το 2011-2012 (ως και το 2016) αλλά και εκείνων του 2016 -2018.

Αν, όμως, η κρίση του ΣτΕ ήταν αρνητική (κάτι που ορισμένοι νομικοί κύκλοι θεωρούν ως το πιο πιθανό ενδεχόμενο), θα άνοιγε ο δρόμος για επιστροφή των αναδρομικών μόνο της 10μηνης περιόδου Ιουλίου 2015 - Απριλίου 2016, δηλαδή από τον επόμενο μήνα της έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές του 2011-2012, έως τον μήνα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος "ενσωμάτωσε" -σύμφωνα με την κυβέρνηση - τις αποφάσεις του ΣτΕ για το 2011-2012.

Σ΄ αυτή την περίπτωση, το κόστος για τον προϋπολογισμό θα ήταν πολύ χαμηλότερο και "διαχειρίσιμο" από τη σημερινή ή την επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει από τις προσεχείς εθνικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν το αργότερο έως το ερχόμενο φθινόπωρο.

Την ίδια στιγμή, δεν εκκρεμούν μόνο οι πολιτικές αποφάσεις σε σχέση με τα αιτήματα των συνταξιούχων για επιστροφή των περικοπών στις αποδοχές τους το 2011-2012, αλλά και οι αποφάσεις των δικαστηρίων σε σχέση με τη νομιμότητα των περικοπών στις νέες συντάξεις, μετά τον Μάιο του 2016. Οι νέοι συνταξιούχοι, μετά την ακύρωση των περικοπών των παλαιών συντάξεων οι οποίες θα ίσχυαν από την 1η/1/2019, ζητούν ακύρωση και των περικοπών που υπέστησαν οι δικές τους αποδοχές από την 13η/5/2016 και έπειτα.

Παρά την πιθανότητα να "εκραγούν" οι "βόμβες" αυτές, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει μέτρα αύξησης των δαπανών των ταμείων, μέσω της αύξησης του ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων χηρείας και της έκδοσης συντάξεων στους οφειλέτες που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Όλες οι προαναφερθείσες ενδεχόμενες (π.χ. η επιστροφή των αναδρομικών τουλάχιστον για ένα 10μηνο) και σχεδόν βέβαιες (π.χ. αύξηση στις νέες συντάξεις χηρείας) παρεμβάσεις οδηγούν σε αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών και έτσι σε άμεση αμφισβήτηση ή ακόμα και στην πλήρη ανατροπή των πλεονασμάτων που έχουν πετύχει τα ταμεία τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα πλεονάσματα αυτά επιτεύχθηκαν βασικά χάρη στις "αιματηρές" περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, τα μερίσματα, το ΕΚΑΣ και τις νέες κύριες συντάξεις. Με άλλα λόγια, λόγω των περικοπών στις δαπάνες για συντάξεις.

2. Τα έσοδα από εισφορές αυξήθηκαν λόγω κρατικής "επιδότησης"

Από την πλευρά των εσόδων, η μεγαλύτερη αύξηση (αν και πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τη μείωση των δαπανών) προέκυψε λόγω της αύξησης των εργοδοτικών εισφορών του δημοσίου για τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι από την 1η/1/2019 εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Μικρότερη ήταν η αύξηση των εσόδων από εισφορές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές από τα μαζικά προγράμματα κρατικά επιδοτούμενης προσωρινής απασχόλησης με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου μέσω ΟΑΕΔ (π.χ. κοινωφελής απασχόληση).

Αντίθετα, τα έσοδα από τις τακτικές εισφορές των μη μισθωτών μειώθηκαν, ενώ η μόνη σημαντική (αν και όχι αρκετή για να ανεβάσει συνολικά τα ασφαλιστικά έσοδα) αύξηση σημειώθηκε διαχρονικά την περίοδο 2015 -2018 στα έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών, καταβολές "έναντι" χρεών και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών…

Το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των αγροτών (σ.σ.: με βάση το εισόδημά τους), το οποίο ισχύει από την 1η/1/2017, με άλλα λόγια, απέτυχε δραματικά να αυξήσει τα έσοδα από εισφορές τις οποίες καταβάλλει αυτή η κατηγορία των ασφαλισμένων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι πράγματι η μέση ασφαλιστική επιβάρυνση τους είναι από το 2017 χαμηλότερη σε σχέση με πριν το 2017.

Αυτό δεν αποτέλεσε κίνητρο επιστροφής στην ασφάλιση για έως και 400.000 οικονομικά ενεργούς μη μισθωτούς, όπως ήλπιζε η κυβέρνηση. Ακόμα και η παραπέρα μείωση των εισφορών τους από την 1η/1/2019 δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το 35% -40% των μη μισθωτών της χώρας εξακολουθεί και φέτος να μην πληρώνει εισφορές.

3. Τα χρέη προς τα ταμεία αυξήθηκαν

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρηματιών προς τα ταμεία, δεν θα μπορούσαν να μην αυξηθούν.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, αυτές έχουν ξεπεράσει τα 35,3 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, ο όγκος τους ξεπερνά συντριπτικά τα έσοδα όλων των ασφαλιστικών φορέων από εισφορές σε ετήσια βάση (κοντά στα 20 δισ. ευρώ). Όταν η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η αύξηση που καταγράφεται κάθε τρίμηνο στις εκθέσεις του ΚΕΑΟ οφείλεται εν πολλοίς στη μεταφορά παλιών (προ του 2016) οφειλών στον εν λόγω φορέα, λέει τη "μισή αλήθεια".

Η άλλη "μισή αλήθεια", η οποία όμως αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα - η οποία κάθε άλλο παρά… ευνοεί την κυβέρνηση - είναι ότι τα παλιά χρέη αυτά δεν μειώθηκαν επί των ημερών της, μέσω της εξόφλησης τους, μερικής ή ολικής, καθώς οι οφειλέτες δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν.

Επίσης, ακόμα και με το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών (σ.σ.: ισχύει από το 2017) "γεννιούνται" νέες οφειλές, κοντά στα 500 με 600 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις δύο έως τώρα ετήσιες εκκαθαρίσεις εισφορών των μη μισθωτών.

Είναι αυτή η κατάσταση που ώθησε την κυβέρνηση στο σχεδιασμό της περίφημης ρύθμισης των 120 δόσεων, η οποία θα συνοδεύεται από εθελοντικό επανυπολογισμό των παλιών χρεών.

Ωστόσο, η πολύμηνη καθυστέρηση στην κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου έχει οδηγήσει ήδη στη μείωση των εσόδων από εισφορές (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες), υπονομεύοντας εν μέρει – πριν καν εφαρμοσθεί – το εν λόγω μέτρο και προπαντός τους εισπρακτικούς στόχους του. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Ο νόμος Κατρούγκαλου κατέστησε μη ανταποδοτικό το ασφαλιστικό σύστημα

Newsroom , CNN Greece

Η μικρή ανταποδοτικότητα στις συντάξεις, που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου, ενθαρρύνει την εισφοροδιαφυγή, επισημαίνεται σε μελέτη που παρουσιάστηκε χθες σε ημερίδα που οργάνωσε η ΕΑΕΕ (Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος) με θέμα «Συντάξεις & Ανάπτυξη», με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και του ΙΟΒΕ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που παρατίθεται στη μελέτη, σύμφωνα με το οποίο ένας χαμηλόμισθος ασφαλισμένος για 15 έτη εξασφαλίζει σύνταξη ίση με το 77% της σύνταξης που θα εξασφάλιζε αν συμπλήρωνε τα διπλάσια (30) έτη ασφάλισης.

Ως γνωστόν, τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του ο νόμος Κατρούγκαλου (εκτός από τις δραματικές περικοπές) έχει μετατρέψει το Ασφαλιστικό σε ένα άδικο και μη ανταποδοτικό σύστημα με συντελεστές αναπλήρωσης που δεν ανταποδίδουν δίκαια τις καταβαλλόμενες εισφορές, λειτουργώντας περισσότερο ως προνοιακό σύστημα και λιγότερο ως ασφαλιστικό.

Στην ίδια μελέτη διατυπώνονται προτάσεις για ενίσχυση κεφαλαιοποιητικών πυλώνων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ενώ προκύπτουν και άλλα συμπεράσματα:

Για την ανάκαμψη του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα απαιτούνται επενδύσεις, οι οποίες παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο.
Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα παραμένει εξαιρετικά δαπανηρό σε σχέση με αυτά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη βιωσιμότητα ενός αμιγώς διανεμητικού συστήματος.
Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών καλύπτουν σχεδόν το 1/4 του συνολικού πλήθους και 29% της συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα.
Οι εισφορές σύνταξης στον δημόσιο διανεμητικό πυλώνα παραμένουν πολύ υψηλές.

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

 

"Έκρηξη" των "έναντι" πληρωμών για οφειλές στα Ταμεία

Toυ Δ. Κατσαγάνη - Capital.gr

Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εισπράξεων των ταμείων από καταβολές "έναντι" σε σχέση με τις εισπράξεις από καταβολές στα πλαίσια ρυθμίσεων οφειλών.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για το 2019.

Συγκεκριμένα, μεταξύ 2015 -2018, οι "έναντι" πληρωμές (ή αλλιώς έσοδα εκτός ρυθμίσεων) αυξήθηκαν κατά 58%, ενώ οι πληρώσεις εντός ρυθμίσεων αυξήθηκαν κατά 50%.

Το 2018 ανήλθαν στα 620 εκατ. ευρώ έναντι 258 εκατ. ευρώ το 2015.

 

Συνεπώς αυξήθηκαν κατά 362 εκατ. ευρώ (ή 58%). Την ίδια περίοδο, οι καταβολές εντός ρυθμίσεων έφτασαν το 2018 στα 753 εκατ. ευρώ έναντι 374 εκατ. ευρώ το 2015. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 379 εκατ. ευρώ (ή 50%).

Παράλληλα, το "ειδικό βάρος" των "έναντι" πληρωμών αυξήθηκε. Από το 41,1% του συνόλου των εσόδων του ΚΕΑΟ το 2014 ανήλθαν στο 45,1% το 2018.

Την ίδια περίοδο, οι πληρωμές εντός ρυθμίσεων ανήλθαν από το 58,9% (2014) στο 54,9% (2018).

Σημειώνεται πως στα έσοδα εκτός ρυθμίσεων συγκαταλέγονται οι εισπράξεις από καταβολές που κάνουν οφειλέτες ανεξάρτητα από το ύψος των καθορισμένων εισφορών τους, αλλά και οι εισπράξεις από κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών οι οποίοι δεν "συμμορφώθηκαν" με τις ατομικές ειδοποιήσεις τις οποίες τους έστειλε το ΚΕΑΟ.

Το ποσοστό των καταβολών εκτός ρύθμισης αυξήθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2019, φτάνοντας στο 47% έναντι 45% που ήταν στο δ΄ τρίμηνο του 2018. Και αυτό λόγω της μαζικής απώλειας των "ενεργών" ρυθμίσεων.


Το α΄ τρίμηνο του 2019 ήταν το 3ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης του πλήθους των διακανονισμών.

Η μείωση αυτή οφείλεται στο ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι τους πχ γιατί δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι δόσεις ή οι τρέχουσες εισφορές.

Ενδεικτικά, οι "ενεργές" πάγιες ρυθμίσεις έπεσαν στις 50.749 το Μάρτιο του 2019.

Αντίθετα το Δεκέμβριο του 2018 ανερχόντουσαν σε 56.506, το Σεπτέμβριο του 2018 έφταναν τις 55.389 και τον Ιούνιο του 2018 τις 57.518.

 

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

 

Υπουργείο Εργασίας: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων για ΕΤΕΑΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16)
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Σπύρου
Τηλέφωνο : 210-3368159
Τelefax : 210-3368148
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Αθήνα, 15/3/2019
Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.902/Δ16.20
ΠΡΟΣ :
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200)»

Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 5 του ν.4578/2018 (Α΄ 200) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Με τις ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου, διαφοροποιείται από 1-1-2017 η βάση υπολογισμού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ για όλους τους “παλαιούς” και “νέους ασφαλισμένους” αυτοτελώς απασχολούμενους.
Επίσης διαφοροποιείται από 1.1.2019 η βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ.


Ειδικότερα:

Α. Έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι)
Για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ, το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ορίζεται από 1.1.2019, σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους το ποσοστό 4% επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα.
Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους στο ΕΤΕΑΕΠ, μπορούν να επιλέξουν το ποσοστό 4% να υπολογίζεται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού και να καθορίσουν το χρονικό διάστημα εφαρμογής της.

Β. Για τους Αυτοτελώς Απασχολούμενους
1. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται από 1-1-2017 σε ποσοστό 4%. Το ποσοστό αυτό ισχύει για παλαιούς και για νέους ασφαλισμένους.
Ως βάση υπολογισμού θεωρείται ο κατώτατος βασικός μισθός μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 39Α του ν. 4387/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4578/2018, από 1.1.2017, ειδικά για τους Αυτοτελώς Απασχολούμενους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, στην ασφάλιση του πρ. ΕΤΑΑ, το ανωτέρω ποσοστό 4% κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση υπολογίζεται επί του 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

3. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4578/2018, δεν έχει πλέον εφαρμογή η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016.

Γ. Περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης
Σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά αν η κράτηση γίνεται στο εισόδημα (αποδοχές) ή στον κατώτατο βασικό μισθό με βάση τις κείμενες διατάξεις. Με βάση το ανωτέρω, μπορεί να προκύψουν οι παρακάτω περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης:
1) Στις περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης που η κράτηση γίνεται επί του εισοδήματος για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητές του, παρακρατείται το ποσό της εισφοράς, ως είχε, επί του εισοδήματος (αποδοχών) της κάθε μισθωτής απασχόλησης.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση ξενοδοχοϋπαλλήλου, νέου ασφαλισμένου, ο οποίος απασχολείται και ως υπάλληλος σε εμπορική επιχείρηση, η παρακράτηση γίνεται επί των αποδοχών από κάθε δραστηριότητα (μισθωτή απασχόληση).
Εάν το ποσό εισφοράς για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ που υπολογίζεται επί του εισοδήματος υπερκαλύπτει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που υπολογίζεται επί του κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού, δεν παρακρατείται επιπλέον εισφορά πέρα από αυτή που υπολογίζεται επί του εισοδήματος.
2) Στις περιπτώσεις που για κάποιες δραστηριότητες γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος (των αποδοχών) και παράλληλα υπάρχουν δραστηριότητες για τις οποίες γίνεται κράτηση επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού γίνεται η κράτηση μόνο επί των εισοδημάτων (των αποδοχών) των δραστηριοτήτων της πρώτης κατηγορίας από τη μισθωτή απασχόληση. Αυτό διότι τα εισοδήματα αυτά καλύπτουν το προβλεπόμενο ποσό εισφοράς που προβλέπεται για τις δραστηριότητες της δεύτερης κατηγορίας.
Για παράδειγμα, μηχανικός ο οποίος εργάζεται ως μισθωτός στο Δημόσιο με μισθό π.χ. 1.000 ευρώ μηνιαίως (ως διοικητικός υπάλληλος) και παράλληλα διατηρεί τεχνικό γραφείο, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, θα καταβάλλει εισφορά μόνο επί του εισοδήματος (των αποδοχών) από τη μισθωτή απασχόλησή του στο Δημόσιο, ήτοι και εν προκειμένω θα καταβάλλει ποσό 40 ευρώ (ήτοι 1.000 ευρώ x 4%).
Ειδικότερες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες τα εισοδήματα από τις δραστηριότητες για τις οποίες γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος είναι συνολικά κατώτερα από τον προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό (περιπτώσεις μερικής απασχόλησης). Σε αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται κράτηση επί των εισοδημάτων από τις δραστηριότητες αυτές και το υπολειπόμενο ποσό έως τη συμπλήρωση της εισφοράς που προκύπτει επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού καλύπτεται από τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
3) Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό παρακρατείται μία φορά.
Για παράδειγμα σε περίπτωση έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος διατηρεί και δικό του γραφείο, θα καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού, με επιμερισμό μεταξύ εντολέα και δικηγόρου,
Επίσης σε περίπτωση μηχανικού, ο οποίος διατηρεί δικό του γραφείο και είναι και εργολήπτης δημοσίων έργων θα καταβάλλει μία εισφορά επί του προβλεπόμενου κατωτάτου βασικού μισθού.

Δ. Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) θα καταβάλλονται από 1-1-2019 οι παρακάτω εισφορές: για τους μηχανικούς και υγειονομικούς, ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ε. Οι ασφαλισμένοι, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν το ποσοστό 4% να υπολογίζεται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού και να καθορίσουν το χρονικό διάστημα εφαρμογής της.

ΣΤ. Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που αφορούν την χρονική περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2018, οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί από το ΕΤΕΑΕΠ λόγω τεχνικών δυσχερειών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν.4387/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4578/2018 χωρίς τόκους, πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, κεφαλαιοποιούνται και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους αρμόδιους εκκαθαριστές των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κας Γεν. Γραμ. Κ.Α.
3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4.Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Δ.Υ.
5. Όλες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα της Γ.Γ.Κ.Α.
6.ΙΡΙΔΑ
7.Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Μισθοδοσίας
8. Δ/νση Πρόσθετης & Επαγγελματικής Ασφάλισης, Τμήμα Εφάπαξ Παροχών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. ΕΤΕΑΕΠ
Γραφείο Διοικητή
Φιλελλήνων 13-15
Αθήνα 105 57
2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(Για να ενημερώσει υποχρεωτικά τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. αναφορικά με τους υπαλλήλους τους που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς εφάπαξ παροχών του ν. 103/75)
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
3. Όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία
(Για να ενημερώσουν υποχρεωτικά:
-τις Δ/νσεις Διοικητικού και Οικονομικού τους
-τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν, και
-τα ΝΠΔΔ που έχουν μετατραπεί σε Α.Ε.,
αναφορικά με τους υπαλλήλους τους που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς εφάπαξ παροχών του ν. 103/75).
4. Γενική Δ/νση Πρόνοιας (ΓΔ5) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης (για να ενημερώσει τα ΝΠΔΔ που εποπτεύει αναφορικά με τους υπαλλήλους τους που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς εφάπαξ παροχών του ν. 103/75)
5. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔ2) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, Τμήμα Μισθοδοσίας
6. ΕΦΚΑ
Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 Αθήνα
ΚΟΙΝ: Εθνική Αναλογιστική Αρχή

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

15 «τρύπες» στον ν. Κατρούγκαλου τρία χρόνια μετά την ψήφισή του

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ - kathimerini.gr


Η νομοθέτηση σημαντικών κεφαλαίων της μεταρρύθμισης που αφορά τους ενιαίους κανόνες για τους ασφαλισμένους μπλοκάρει την ουσιαστική λειτουργία του ΕΦΚΑ.

Διάτρητος, με κενά, παραλείψεις και καθυστερήσεις παραμένει σχεδόν τρία χρόνια από την ψήφισή του ο νόμος Κατρούγκαλου, που οδήγησε στην τελευταία μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση και στον δραστικό περιορισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης, καθώς προβλέπει περικοπές στις συντάξεις, ανατροπές στις εισφορές και ενοποιήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι εκκρεμότητες αφορούν τόσο τη νομοθέτηση σημαντικών κεφαλαίων της μεταρρύθμισης, προκειμένου να υλοποιηθεί ο κεντρικός πυρήνας της, που αφορά τους ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους, όσο και σημαντικές «τεχνικές» λεπτομέρειες, που μπλοκάρουν την ουσιαστική λειτουργία του ΕΦΚΑ και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους ασφαλισμένους, με σημαντικές καθυστερήσεις, για παράδειγμα, στην έκδοση των συντάξεων ή στη βεβαίωση εισφορών.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθούν οι τεράστιες ανατροπές που ενδεχομένως να επιφέρουν στο νέο σύστημα οι αναμενόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τα αναδρομικά των περικοπών του παρελθόντος που ήδη έχουν κριθεί αντισυνταγματικές, αλλά και για βασικές παραμέτρους της νέας μεταρρύθμισης, όπως ο επανυπολογισμός παλαιών και ο υπολογισμός των νέων συντάξεων, οι εισφορές των επαγγελματιών και οι ενοποιήσεις.

Η «Κ» κατέγραψε με τη βοήθεια του γνωστού δικηγόρου που ειδικεύεται στα ασφαλιστικά θέματα, Δημήτρη Μπούρλου, τις 15 «τρύπες» στον νόμο Κατρούγκαλου, που απαιτούν άμεσα διευθέτηση. Αναλυτικά, αυτές είναι:

1. Αναπηρία - νομοθέτηση ενιαίων διατάξεων. Εκκρεμεί η θεσμοθέτηση του ενιαίου κανονισμού αναπηρίας που θα καθορίζει ενιαίους κανόνες ασφάλισης για τα άτομα με αναπηρία.

2. Κανονισμός παροχών - νομοθέτηση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα μεγάλη μεταρρύθμιση μέσα στη μεταρρύθμιση, που θα οδηγήσει σε περικοπές δικαιωμάτων και αναπροσαρμογή παροχών.

3. Κανονισμός ασφάλισης - νομοθέτηση. Το ίδιο ισχύει και για τον ενιαίο κανονισμό ασφάλισης.

4. Αποσαφήνιση του πότε μπορεί κάποιος να λάβει δεύτερη σύνταξη και πώς υπολογίζεται αυτή, όταν η πρώτη σύνταξη έχει χορηγηθεί πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου αλλά και όταν έχει χορηγηθεί μετά.

5. Προσαύξηση για παράλληλο χρόνο στις περιπτώσεις απονομών πριν από τον νόμο του 2016.

6. Προσαύξηση στις περιπτώσεις απονομών μετά τη μεταρρύθμιση, όταν υπάρχει ασφάλιση μετά τη συνταξιοδότηση.

7. Εκδοση υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία ασφάλισης με μπλοκάκια, όταν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ της επιχείρησης και του επαγγελματία.

8. Καθιέρωση ταχείας διαδικασίας διόρθωσης ειδοποιητηρίων όταν το αναγραφόμενο ποσό δεν απεικονίζει την πραγματική υποχρέωση.

9. Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης όταν έχουν καταβληθεί εισφορές χωρίς να υπάρχει ασφαλιστέα ιδιότητα.

10. Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του χρόνου ασφάλισης των συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

11. Αποκατάσταση διαδικασίας καταβολής εισφορών μη μισθωτών που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους. Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 δεν μπορούν να καταβάλλουν εισφορές.

12. Εκδοση ενημερωτικών - εκκαθαριστικών των συνταξιούχων μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, στα οποία θα φαίνονται τα νέα ποσά συντάξεων καθώς και η προσωπική διαφορά. Η «Κ» έχει αποκαλύψει τις έντονες ανησυχίες των συνταξιούχων καθώς και τις πρώτες δικαστικές προσφυγές, κυρίως όσων συνταξιούχων έλαβαν ή θα έπρεπε να λάβουν αυξήσεις στις αρχές του 2019 και διαπίστωσαν ότι είτε δεν τους δόθηκαν τα σωστά ποσά είτε ότι η σύνταξή τους δεν αυξήθηκε.

13. Δημιουργία λογισμικού για έκδοση συντάξεων, καθώς υπάρχει τεράστια καθυστέρηση σε συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα η αναμονή να ξεπερνάει κατά πολύ τα προβλεπόμενα. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν:

Α. Οσους υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1η-1-2019.

Β. Οσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε Ε.Ε. (αναμένονται και οδηγίες υπολογισμού των συντάξεων).

Γ. Οσους εργάζονται σε ΝΠΔΔ (ειδικό καθεστώς ΙΚΑ).

Δ. Οσους έχουν επιπλέον χρόνο ασφάλισης, μετά τη συνταξιοδότηση.

14. Οι σημαντικές αυτές εκκρεμότητες και παραλείψεις φαντάζουν μάλιστα «μικρές λεπτομέρειες» μπροστά στις υπό έκδοση δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να τινάξουν στον αέρα την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Η πρώτη μεγάλη κρίση αναμένεται από το ΣτΕ για επιμέρους ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, κυρίως όσον αφορά τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και το ύψος ανταποδοτικής σύνταξης, τον προσδιορισμό και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων κι αγροτών, αλλά και την ενοποίηση όλων των Ταμείων υπό την ομπρέλα του ΕΦΚΑ. Στον πυρήνα της απόφασης, που σύμφωνα με τους ειδικούς έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά, βρίσκεται άλλωστε και ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων.

15. Δεύτερη απόφαση από το ΣτΕ, που αναμένεται βέβαια να καθυστερήσει σημαντικά, είναι για τις μνημονιακές κρατήσεις που έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικές. Η απόφαση, που πλέον αναμένεται, αφορά τη χρονική έκταση των δυνατοτήτων διεκδίκησης αναδρομικών ποσών, με πρόσφατη απόφαση Εφετείου να ανοίγει τον δρόμο για διεκδικήσεις από την 1η-7-2015 έως την 31η-12-2018.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

Ταμεία: Αρχίζει ο "Γολγοθάς" της καταβολής των νέων εισφορών από τους επαγγελματίες

Του Δ. Κατσαγάνη - Capital.gr

Μήνας καταβολής νέων εισφορών από τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι αυτός που μόλις μπήκε. Δύο είναι οι κρίσιμες προθεσμίες πληρωμών από αυτούς: Η Δευτέρα 8 Απριλίου και η Παρασκευή 12 Απριλίου.

Και αυτό γιατί έως την άλλη Δευτέρα, θα πρέπει να καταβληθούν οι νέες κατώτατες εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης και υγείας από όλους τους επαγγελματίες, ενώ μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα πρέπει να καταβληθούν οι τρέχουσες αλλά και οι αναδρομικές εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και του εφάπαξ από τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους.

Με άλλα λόγια, οι τελευταίοι (δηλαδή οι ασφαλισμένοι στο τέως ΕΤΑΑ) θα πρέπει να εξοφλήσουν μέχρι πριν τα μέσα του τρέχοντος μηνός –δηλαδή σε λιγότερο από δεκαπέντε μέρες- , δύο μεγάλα "σετ" εισφορών:

* Το ένα "σετ" θα περιλαμβάνει τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ –ΕΟΠΥΥ για το Φεβρουάριο του 2019, οι οποίες, μάλιστα, θα είναι αυξημένες, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η/2/2019.

* Το δεύτερο "σετ" θα περιλαμβάνει τις εισφορές επικουρικού –εφάπαξ για το μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019, την πρώτη δόση (επί συνόλου 36) των αναδρομικών εισφορών επικουρικού –εφάπαξ του 2017, αλλά και την δεύτερη δόση (επί συνόλου 36) των αναδρομικών εισφορών επικουρικού –εφάπαξ του 2018.

Αρμόδια στελέχη των ταμείων αναμένουν με αγωνία τα εισπρακτικά αποτελέσματα του τρέχοντος μήνα, ειδικά καθώς το προηγούμενου τρίμηνο (Ιανουαρίου –Μαρτίου) σημειώθηκε κάμψη 30% στα έσοδα από τις τρέχουσες αλλά και τις ληξιπρόθεσμες εισφορές των επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, ενώ σε μηνιαία βάση, είχαν βεβαιωθεί έσοδα από τρέχουσες εισφορές μη μισθωτών ύψους 250 εκατ. ευρώ, εισπράχθηκαν γύρω στα 150 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, γύρω στα 120 -125 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο, ενώ τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου δεν είχαν εισπραχθεί πάνω από 80-85 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, σημειώθηκε πτώση στα έσοδα από "ρυθμίσεις", δηλαδή από τις δόσεις παλιότερων διακανονισμών, καταβολές "έναντι" οφειλών και κατασχέσεις λογαριασμών οφειλετών. Από τα 120 -125 εκατ. ευρώ που εισπράττονταν πέρσι κάθε μήνα, τα έσοδα από "ρυθμίσεις" (τα οποία προέρχονται από πληρωμές αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και κυρίως, εργοδοτών) έχουν πέσει γύρω στα 100 εκατ. ευρώ κάθε μήνα ή και κάτω από αυτό το επίπεδο.

Η μείωση των εσόδων αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οφείλεται όχι μόνο στη μείωση των εισφορών κύριας ασφάλισης (από το 20% στο 13,3%) από την 1η/1/2019 και την καθυστέρηση έκδοση ειδοποιητηρίων, αλλά στην αναμονή της σχεδιαζόμενης ρύθμισης των 120 δόσεων.

Με άλλα λόγια, πολλοί επαγγελματίες, αναμένοντας την εν λόγω ρύθμιση, αθέτησαν την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών αλλά και την καταβολή των δόσεων τους, εκτιμώντας ότι θα τις εντάξουν στη σχεδιαζόμενη ρύθμιση. Και αυτό παρά το γεγονός, ότι το υπ. Εργασίας έχει διαμηνύσει πως μόνο όσοι έχουν καταβάλλει τις εισφορές του 2019, θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

ΙΣΘ: πληρωμές ΕΤΕΑΕΠ

 

Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2019

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΕΑΕΠ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από επικοινωνία του ΙΣΘ με το αντίστοιχο τμήμα υγειονομικού του ΕΤΕΑΕΠ σας ενημερώνουμε ότι:

Οι πληρωμές για τους αυτοαπασχολούμενους αφορούν παροχή εφάπαξ και όχι επικουρικής σύνταξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο καθορίζονται με βάση το 4% του χαμηλότερου μισθού. Καμία πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα καθότι το σύστημα δεν είναι έτοιμο να δεχτεί πληρωμές. Οι πληρωμές θα αρχίσουν να γίνονται από 5 έως 12 Απριλίου και αφορούν την 1η δόση του 2017, την 1η δόση του 2018 και τους 2 μήνες του 2019. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν στο σύνολο του ποσού αθροιστικά, δηλαδή 1η δόση 2017 1η δόση 2018 2 μήνες 2019. Στην περίπτωση που κάποιος συνάδελφος πληρώσει περισσότερα, τα ποσά αυτά θα πιστωθούν στο λογαριασμό του και δε χάνονται.

Όσοι ασφαλισμένοι έχουν παράλληλα και μισθωτή εργασία ή καταβάλουν εισφορές με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν μέχρι δύο εργοδότες εξαντλούν την υποχρέωσή τους για καταβολή εισφορών μέσω της ΑΠΔ. Οι ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών, δεν θα πρέπει να καταβάλουν εισφορές μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης όπου είτε θα εκδοθούν εκ νέου ειδοποιητήρια, εφόσον απαιτούνται, είτε θα δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ: https://www.eteaep.gov.gr/web/

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Νίτσας Νικόλαος Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Στην πρώτη θέση τα ασφαλιστικά ταμεία σε καταγγελίες για κακοδιαχείριση

Σημαντικοί φορείς της δημόσιας διοίκησης συγκέντρωσαν τις περισσότερες καταγγελίες για κακοδιαχείριση, τις οποίες κατέγραψε ο Συνήγορος του Πολίτη το 2018, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σύμφωνα με την 20η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών και οι περισσότερες καταγγελίες για κακοδιαχείριση ανιχνεύθηκαν σε ΝΠΔΔ (32%), με κορυφαία την κοινωνική ασφάλιση και τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΕΟΠΥΥ, τα οποία συγκεντρώνουν το 62% των αναφορών. Ακολουθούν ζητήματα φορολογίας, αδειοδότησης, εισόδου και παραμονής αλλοδαπών, κοινωνικής πρόνοιας και ζητήματα διακρίσεων λόγω φύλου.

Ο κύριος όγκος των βάσιμων -δηλαδή εξακριβωμένων και δίκαιων- αναφορών για το 2018, αφορούσε σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 15.644 αναφορών για το έτος 2018, οι 1834 είχαν ως επίκεντρο τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Στατιστικά, δηλαδή, το 5,3% των καταγγελιών αφορούσαν τους ασφαλιστικούς φορείς.

 

"Το φαινόμενο παρουσιάζει ανησυχητική διαχρονικότητα"
Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Συνήγορος του Πολίτη, “Οι παραπάνω τομείς βρίσκονται, τα τελευταία πέντε χρόνια, σταθερά στις πρώτες θέσεις των προβλημάτων κακοδιοίκησης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, επί του συνόλου των βάσιμων αναφορών που αρχειοθετήθηκαν το 2018 διαπιστώθηκε πρόβλημα κακοδιοίκησης στο 58% των περιπτώσεων, ποσοστό που επίσης παρουσιάζει ανησυχητική διαχρονική σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Η ανάλυση των ιδιαίτερων θεματικών κατηγοριών για την περίοδο 2015-2018, οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι κυριότερες περιπτώσεις κακοδιοίκησης καταγράφονται στους τομείς του κράτους πρόνοιας, των οργανισμών κοινής ωφέλειας, της εκπαίδευσης (όλων των βαθμίδων), των υπηρεσιών που παρέχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος”.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών, που ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπίστωσε κακοδιοίκηση κατά την διερεύνηση, συγκεντρώνεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ιδιαίτερα για μία ακόμη φορά σε εκείνα που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, την κυρίαρχη, τα τελευταία χρόνια, θεματική κατηγορία αναφορών προς την Αρχή. “Συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και ο ΕΟΠΥΥ συγκεντρώνουν σχεδόν το 62% των αναφορών κατά τη διερεύνηση των οποίων διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση”.

 

ΠΗΓΗ:https://www.iatropedia.gr/

 

ΕΦΚΑ: Τα βήματα για τη ρύθμιση 120 δόσεων – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Newsroom , CNN Greece

Αντίστροφη μέτρηση για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.
Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι η διαδικασία να ξεκινήσει εντός του Απριλίου και να ενταχθούν σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με χρέη προς τα πρώην Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.

Τα βήματα για τη ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ:

Η διαδικασία επανυπολογισμού της αρχικής οφειλής με κούρεμα λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού των εισφορών θα αφορά περίπου 560.000 οφειλέτες από τον πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Τα παλαιά χρέη από το 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα υπολογιστούν εκ νέου με το νέο σύστημα, δηλαδή με βάση το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα που δήλωνε στην Εφορία ο οφειλέτης, τη χρονική περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκαν.

Η ρύθμιση θα είναι αυτοτελής για τις ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, ανεξαρτήτως των διαδικασιών του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Θα εξαιρούνται μόνο εκείνοι για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, θα γίνεται με τρία απλά βήματα μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ.

Η ρύθμιση θα αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, πολίτες δηλαδή οι οποίοι έκλεισαν τα βιβλία τους κι έχουν σωρεύσει ένα χρέος το οποίο θέλουν να ρυθμίσουν. Ο αριθμός των δόσεων θα διαμορφώνεται με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ.

Συνεπώς, για οφειλές από 6.000 ευρώ και άνω, όλοι όσοι ενταχθούν θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 120 δόσεις. Για τους οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ εξετάζεται μικρότερο ποσό δόσης, πιθανότατα τα 30 ευρώ.

Ειδικά για τις οφειλές των μη μισθωτών για το διάστημα από το 2002 έως το 2016 θα δίνεται το δικαίωμα επανυπολογισμού του χρέους, με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών. Η επιλογή θα είναι εθελοντική, καθώς χαμηλότερες εισφορές οδηγούν και σε χαμηλότερες συντάξεις.

Θα ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες μέχρι την 31/12/2018 οφειλές, συνεπώς οι ασφαλισμένοι οφείλουν να καταβάλουν χωρίς καθυστέρηση τις εισφορές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2019, ως βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Περίπου 78.000 μη μισθωτοί άνω των 62 ετών δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη σήμερα λόγω οφειλών. Οι 50.000 από αυτούς είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ, ηλικίας 62 ετών και άνω, και οφείλουν σωρευτικά περίπου 3 δισ. ευρώ. Αλλοι περίπου 30.000 αγρότες έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές ύψους 300 εκατ. ευρώ 

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com/

 

Οριστικό τέλος στο βιβλιάριο υγείας από τις 15 Μαρτίου

Οριστικό τέλος στο βιβλιάριο Υγείας, από τις 15 Μαρτίου, βάζει το υπουργείο Εργασίας. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη με την συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ, αποφασίστηκε ότι μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές στο σύστημα συνταγογράφησης οι οποίες θα επιτρέπουν την κατάργηση του βιβλιαρίου υγείας.

Επίσης θα γίνει αναθεώρηση του ΠΔ που περιγράφει την χρήση του βιβλιαρίου ως απαραίτητο για την χορήγηση φαρμάκων και παροχών. Σταδιακά η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας προκειμένου να καλύπτονται οι παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και οι παροχές σε χρήμα από τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ θα γίνεται με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ενώ οι δικαιούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους, από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται η διατήρηση των βιβλιαρίων για την αναγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με την παροχή αυτή.

ΠΗΓΗ:https://www.healthview.gr/

 

Πώς διαμορφώνονται οι εισφορές ΕΦΚΑ για επαγγελματίες και αγρότες το 2019

του Δ. Κατσαγάνη - Capital.gr

Εφαρμοστική εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΦΚΑ σχετικά με την μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από την 1η/1/2019, σύμφωνα με όσα ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο χρόνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, διευκρινίζεται πως με τις νέες διατάξεις διατηρούνται:

- Το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα (ΚΦΑ) προηγούμενου έτους ως βάση υπολογισμού των εισφορών,

- η διαδικασία υπολογισμού και εισφοροδότησης,

- η διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, ως αποτέλεσμα της σχέσης καταβλητέων και καταβληθεισών εισφορών, και θεσπίζεται μείωση στο ποσοστό εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

Ως έναρξη ισχύος της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι η 01/01/2019.

Για το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων και τις γενικές αλλαγές που επέρχονται, τίθενται τα εξής υπόψη :

1. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν Ελ. Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι, μειώνεται από 20% σε 13,33%.

2. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν οι Αγρότες μειώνεται και διαμορφώνεται μεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής:

- για το έτος 2019 από 18% σε 12%,

- για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%,

- για το έτος 2021 από 19,5% σε 13% και

- για το έτος 2022 από 20% σε 13,33%.

3. Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη).

Για τους ασφαλισμένους αυτούς, εφόσον η μηνιαία εισφορά υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών άνω των πέντε ετών ασφάλισης, το ποσό της διαφοράς παραμένει ως ασφαλιστική οφειλή.

4. Σε ισχύ παραμένουν οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (σ.σ.αφορά τους αμειβόμενους με μπλοκάκι). Ως εκ τούτου τα πρόσωπα που υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016.

Η υπολογιζόμενη κατά τα παραπάνω μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών δεν μπορεί να υπολείπεται της ελάχιστης καθορισθείσας με τις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις.

Ειδικότερα οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως εξής:

Μοναδική Ασφάλιση

*Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης Ελ. Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/1/2019, σε 117,22€ (586,08*20%).

*Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης Αγροτών, ασφαλισμένων π. ΟΓΑ, δεν μπορεί να υπολείπεται - για το έτος 2019 - του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85€ (410,26*18%).

Η περαιτέρω κλιμάκωση έως την ολοκλήρωση του ποσοστού 20%, διαμορφώνεται, κατ' έτος, ως εξής:

- από 01/01/2020 έως 31/12/2020 σε ποσοστό 19%,

- από 01/01/2021 έως 31/12/2021 σε ποσοστό 19,5%,και

- από 01/01/2022 και εντεύθεν σε ποσοστό 20%,

* Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένων π. ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, προερχόμενοι από τον π. ΟΑΕΕ, κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,33 % επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 54,69€ (410,26 * 13,33%).

Παράλληλη ασφάλιση

* Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης με, α) άσκηση πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων και β) άσκηση μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ασφάλισης, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 117,22€ (586,08*20%).

*Σε περίπτωση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και παράλληλης άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (με ετήσιο αγροτικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12€), η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται - για το έτος 2019 - του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85€ (410,26*18%) (σχετικά με το εισφοροδοτηθέν αγροτικό εισόδημα θα ακολουθήσει οδηγία).

Για την διαμόρφωση των κατώτατων ορίων από 01.02.2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος νέου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ασφάλισης, θα ακολουθήσουν οδηγίες.

Η μείωση εισφορών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016 (εισοδηματική κλιμάκωση) εφαρμόζεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ κατά τα γνωστά. Μετά την εφαρμογή των νέων διατάξεων, προσδιορίζεται, η εισφορά Κλάδου Σύνταξης έως το ύψος της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς, κατά τα προαναφερόμενα.

Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται πως έχουν πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, οι απαραίτητες προσαρμογές στο μηχανογραφικό σύστημα, οι οποίες υποστηρίζουν τους νέους κανόνες υπολογισμού των εισφορών. Συγκεκριμένα:

* Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού εισφορών έτους 2019 αρχικά, και έως την εκκαθάρισή τους, έχει ληφθεί υπόψη το ΚΦΑ του έτους 2017 ή του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους και το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Ως καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές λαμβάνονται οι εισφορές όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

* Υπενθυμίζουμε ότι από 01.01.2019 και εφεξής ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται το 100% του ΚΦΑ προηγούμενου έτους στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες εισφορές (σχετ. το άρθρο 58 του ν.4472/2017).

*Οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, αθροίζονται στις αντίστοιχες πηγές εισοδήματος (επιχειρηματική ή αγροτική) για τις περαιτέρω διαδικασίες υπολογισμού εισφορών.

Παραδείγματα

* Μείωση μηνιαίας εισφοράς Κλ. Σύνταξης (Μοναδική ασφάλιση)

Παράδειγμα 1ο

Ελ. Επαγγελματίας (π. ΟΑΕΕ), με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές) ύψους 9.000,00 €.

Η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 99,98 € (9000,00/12, 750,00 * 13,33 %).

Επειδή η μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 117,22 € (586,06*20%), θα απαιτηθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης 117,22 €.

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφώνονταν σε 150,00 € (9.000,00/12, 750,00*20%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 32,78 €

Παράδειγμα 2ο

Αγρότης (π. ΟΓΑ) με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές) ύψους 6.000,00 €.

Η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 60,00 € (6.000,00/12, 500,00 * 12%).

Επειδή η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 73,85€ (410,26*18%), θα απαιτηθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης 73,85 €.

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφώνονταν σε 90,00 € (500,00*18%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 16,15 € .

* Μείωση μηνιαίας εισφοράς Κλ. Σύνταξης (Παράλληλη ασφάλιση)

Παράδειγμα

Ελ. Επαγγελματίας (π.ΟΑΕΕ), και παράλληλα Αγρότης (π. ΟΓΑ), με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ+ Καταβλητέες εισφορές), από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 4.000,00 € και από αγροτική δραστηριότητα ύψους 9.000,00 €.

Η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 134,43€ και προκύπτει ως εξής:

- 44,43€ (4000,00/12, 333,33 * 13,33%) και

- 90,00€ (9000,00/12, 750 * 12%).

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφώνονταν σε 201,67€ και προκύπτει ως εξής:

- 66,67€ (4.000,00/12, 333,33 * 20%) και

- 135€ (9000,00/12, 750 * 18%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 24,75 €.

* Μείωση εισφορών (άρθρο 98 του ν. 4387/2016) για ασφαλισμένους π. ΕΤΑΑ.

Παράδειγμα 1ο

Αυτοαπασχολούμενος, ασφαλισμένος του π. ΕΤΑΑ, άνω πενταετίας, έχει ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα ύψους 16.000,00 €. Αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016, η μηνιαία εισφορά για τον Κλ. Σύνταξης υπολογίζεται ακολουθώντας τα πιο κάτω στάδια:

α) Υπολογισμός μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης

Η μηνιαία εισφορά, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφορών διαμορφώνεται σε 177,73 € (16.000/12,1.333,33 * 13,33 %)

β) Υπολογισμός μείωσης του άρθρου 98 "επί του εισοδήματος".

Σύμφωνα με τις κλίμακες εισοδήματος, για εισόδημα από 7.033,01 - 16.000,00 εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μείωση για τον κλ. Σύνταξης ποσού 49,14 €. (σχετ. παράδειγμα υπολογισμού, στην αριθ, 1/2017 εγκύκλιο οδηγία ΕΦΚΑ).

γ) Συνολικό ποσό μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης.

Η μηνιαία εισφορά που θα καταβάλλει ο ασφαλισμένος μετά την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 ισούται με 128,59€ (177,73 - 49, 14), δεδομένου ότι δεν υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς (117,22€).

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφώνονταν:

- σε 266,67 €, (1.333,33*20%),

μείον 73,72 €, (μείωση κλ. Σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4387/2016) Σύνολο: 192,95 € (σύνολο μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης) άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 64,36 €.

Παράδειγμα 2ο

Αυτοαπασχολούμενος, (π. ΕΤΑΑ), κάτω πενταετίας, έχει ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα ύψους 8.400,00 €. Αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016, η μηνιαία εισφορά για τον Κλ. Σύνταξης υπολογίζεται ακολουθώντας τα πιο κάτω στάδια:

α) Υπολογισμός μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης

Η μηνιαία εισφορά, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφορών διαμορφώνεται σε 93,31 € (8.400/12,700 * 13,33%)

β) Υπολογισμός μείωσης του άρθρου 98 επί του εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις κλίμακες εισοδήματος, για εισόδημα από 4.922,01 - 8.400,00 εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μείωση για τον κλ. Σύνταξης ποσού 19,32 €. (σχετ. παράδειγμα υπολογισμού, στην αριθμ. 1/2017 εγκύκλιο οδηγία ΕΦΚΑ).

γ) Συνολικό ποσό μηνιαίας εισφοράς κλ. σύνταξης

Η τελική μηνιαία εισφορά που θα καταβάλλει ο ασφαλισμένος μετά την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 ισούται με 73,99 € (93,31 - 19,32 ), δεδομένου ότι δεν υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς 54,69 € (410,26*13,33%).

δ) Ασφαλιστική οφειλή

Το ποσό των 23,91 € (δηλ. η διαφορά 117,22 - 93,31), αποτελεί ασφαλιστική οφειλή, η οποία εξοφλείται κατά τα γνωστά (σχετ. η αριθμ. 1/2017 εγκύκλιος οδηγία ΕΦΚΑ).

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφώνονταν:

- σε 119,00 €, (700,00* 17%, κατά το 4ο έτος ασφάλισης),

- μείον 24,63 €, (μείωση κλ. Σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4387/2016) Σύνολο: 94,37 € (σύνολο μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 20,38 € και κρατείται ως ασφαλιστική οφειλή το ποσό των 21 € (140,00-119,00).

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

Το Μάρτιο τα ειδοποιητήρια για τις νέες κατώτατες εισφορές των επαγγελματιών

του Δημήτρη Κατσαγάνη
Capital.gr

Αύξηση 11% στις κατώτατες εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των "μπλοκάκηδων" αναμένεται να αποτυπωθεί στα ειδοποιητήρια τα οποία θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ τον επόμενο μήνα.

Και αυτό λόγω της αύξησης 11% στον μεικτό κατώτατο μισθό των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, η οποία ισχύει από την 1η του τρέχοντος μηνός, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της Υπ. Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου.

Υπενθυμίζεται πως βάσει του νόμου Κατρούγκαλου οι κατώτατες μηνιαίες εισφορές των επαγγελματιών υπολογίζονται ως ποσοστό 26,9% (20% υπέρ της κύριας ασφάλισης και 6,95 υπέρ της υγείας) επί του μηνιαίου μικτού κατώτατου μισθού άγαμου ανειδίκευτου εργάτη.

Έως και την 31η/1/2019 ο εν λόγω μισθός ανερχόταν στα 586 ευρώ /μήνα και, έτσι, οι κατώτατες εισφορές ανερχόταν σε 157 ευρώ/μήνα (26,9% Χ 586 ευρώ). Αυτό ίσχυε και για τις εισφορές του Ιανουαρίου 2019.

Η αύξηση, όμως, του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019 στα 650 ευρώ/μήνα οδηγεί σε ανάλογη αύξηση της βάσης υπολογισμού των κατωτάτων εισφορών των επαγγελματιών και, έτσι, των καταβλητέων ποσών για αυτές.

Έτσι οι κατώτατες εισφορές για τους επαγγελματίες για το Φεβρουάριο του 2019 θα ανέλθουν σε 174 ευρώ/μήνα.

Συνεπώς, οι εισφορές κύριας ασφάλισης-υγείας του Φεβρουαρίου 2019 θα είναι αυξημένες κατά 7 ευρώ σε σχέση με τις εισφορές του Ιανουαρίου 2019.

Η αύξηση αυτή αφορά όλους τους ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ (πχ μέλη ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ, ατομικούς επιχειρηματίες, "μπλοκάκια" κλπ) αλλά και του τέως ΕΤΑΑ(αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, δικηγόρου, γιατροί με πάνω από πέντε έτη ασφάλισης).

Αυξημένες, όμως, θα είναι και οι κατώτατες εισφορές του 2019 υπέρ της επικουρικής ασφάλισης για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς και δικηγόρους, αλλά και οι κατώτατες εισφορές υπέρ του εφάπαξ για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους.

Οι εν λόγω εισφορές θα επιβληθούν από φέτος.

Οι μεν εισφορές επικουρικού και εφάπαξ για τον Ιανουάριο του 2019 θα υπολογισθούν με βάση τον προηγούμενο κατώτατο μισθό (586 ευρώ/μήνα),οι δε εισφορές του Φεβρουαρίου 2019 (αλλά και όλων των επόμενων μηνών έως τον Ιανουάριο -Φεβρουάριο του 2020) θα υπολογισθούν με βάση το νέο κατώτατο μισθό (650 ευρώ/μήνα). Παράλληλα, όμως, υπενθυμίζεται θα ξεκινήσει η αναδρομική καταβολή των κατωτάτων εισφορών επικουρικού και εφάπαξ για το 2017 -2018. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Σεπτέμβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΦΚΑ