ΕΦΚΑ

Τι αλλάζει από σήμερα στις εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών: Ποιοι στο στόχαστρο των εισπρακτικών μηχανισμών

Νέες επιβαρύνσεις επιφυλάσσει το 2018 για περίπου 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες,αυτοαπασχολούμενους και αγρότες ενώ με ασφαλιστικό χαράτσι επιβαρύνεται από φέτος και η περιστασιακή απασχόληση με αποδείξεις δαπάνης.

https://www.lykavitos.gr/

Από φέτος οι εισφορές θα υπολογίζονται επί των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή να αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί γεγονός που σημαίνει επιβαρύνσεις που αρχίζουν από 8%.

Επιπλέον με την κατάργηση των εκπτώσεων για μερίδα μη μισθωτών οι αυξήσεις θα φτάσουν έως και το 38%.

Ειδικά για το 2018 το υπουργείο Εργασίας έχει βάλει πλαφόν στον υπολογισμό των εισφορών, το 85% του εισοδήματος προκειμένου να μην εκτοξευτεί η επιβάρυνση που θα προκύψει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους. Το ποσοστό αυτό από το 2019 θα γίνει πλέον στο 100% του εισοδήματος.

Ετσι, για φέτος για τον υπολογισμό των εισφορών θα λαμβάνονται υπόψιν:

Για κύρια ασφάλιση 20%
Για υγεία 6,95%
Για επικούρηση 3,5%
Εφάπαξ, όπου προβλέπεται 4%
Το 85% του φορολογητέου εισοδήματος.

Στο μεταξύ από φέτος με ασφαλιστικό χαράτσι επιβαρύνεται και η περιστασιακή απασχόληση.

Θα πρέπει πλέον όσοι παρέχουν εργασία και αμείβονται με απόδειξη δαπανών να καταβάλλουν εισφορά βάσει του άρθρου 39 δηλαδή αντίστοιχη αυτής που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Η εισφορά 20% αφορά στον ΕΦΚΑ και το 6,95% είναι η εισφορά υπέρ του ΕΟΠΥΥ για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ετσι από σήμερα στις καθαρές αμοιβές- μετά την αφαίρεση της παρακράτησης φόρου 20%- των εργαζόμενων που αμείβονται με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης θα αφαιρείται το 26,95%.
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των εισπρακτικών μηχανισμών

Σκληρότερο «κυνήγι» των μικρών και ιδίως μεγάλων οφειλετών των Ταμείων, αλλαγές στους κανόνες αναδιάρθρωσης και διαγραφής ασφαλιστικών χρεών, αλλά και είσπραξη εισφορών από την Eφορία φέρνει το 2018 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργοδότες.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου, προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις στο «μέτωπο» της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών:

– Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργοδότες που οφείλουν πάνω από 150.000 ευρώ στα Ταμεία θα κατηγοριοποιηθούν με βάση το «προφίλ» τους από το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) . Έπειτα οι οφειλές τους θα τεθούν σε πλάνο εξόφλησης με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

– Όλες οι οφειλές προς τα Ταμεία θα ενταχθούν στο ΚΕΑΟ. Έτσι, όλοι οι οφειλέτες ανεξαρτήτως ύψους και παλαιότητας χρεών θα βρεθούν στο στόχαστρο με ατομικές ειδοποιήσεις εξόφλησής τους (εφάπαξ ή τμηματικής) και, έπειτα, με κατασχετήρια στην κινητή και ακίνητη περιουσίας (σ.σ. για οφειλές προς το ΙΚΑ), αν δεν «συμμορφωθούν».

– Θα υπάρξει αλλαγή των κανόνων για τη διαγραφή χρεών προς τα Ταμεία, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες που ισχύουν για τα χρέη προς την Εφορία, έναν μήνα μετά τη δημοσίευση των σχετικών κανόνων για τα χρέη προς την Εφορία. Έτσι θα υπάρξει κοινό «δίκαιο» για τις διαγραφές χρεών γενικά προς το Δημόσιο.

– Προβλέπεται νέα αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την αναδιάρθρωση χρεώνπρος τα ασφαλιστικά ταμεία για τις βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια.

– Οι ασφαλιστικές εισφορές θα εισπράττονται από την Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,όπως συμβαίνει με τους φόρους και όχι από τον ΕΦΚΑ.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Η απόφαση για τη ρύθμιση χρεών στα Ταμεία με 120 δόσεις

Ποιους αφορά - Τα κριτήρια υπαγωγής


Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 - 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 120 οι ασφαλισμένοι μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους στα ταμεία.

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψαν την Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).

Η Ρύθμιση αφορά:

· Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

· Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο.

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

· Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

· Για οφειλές 20.000 - 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 - 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Για ρύθμιση οφειλών 3.000 - 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:

Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Ετος μεγάλων ανατροπών για τους ασφαλισμένους το 2018

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ - kathimerini.gr

 

Ενα δυσβάστακτο βάρος καλούνται να σηκώσουν για ακόμη μία χρονιά, το 2018, εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, κυρίως μη μισθωτοί αλλά και συνταξιούχοι. Η νέα χρονιά, όπως άλλωστε και οι πολλές προηγούμενες, φέρνουν ανατροπές σε πάνω από 2 εκατομμύρια ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Ο μακρύς κατάλογος των παρεμβάσεων αφορά μέτρα που είτε εφαρμόζονται για πρώτη φορά είτε αποτελούν ωρίμανση προβλέψεων που περιλαμβάνουν οι πρόσφατες συμφωνίες της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών. Κάποιες μάλιστα έχουν ήδη προεξοφληθεί, ενώ υπάρχουν και αυτές που είναι... κρυφές. Για παράδειγμα, η μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων στην πράξη στερεί από τους συνταξιούχους 328 εκατ. ευρώ, διατηρώντας παγωμένες τις συντάξεις στα πολύ χαμηλά επίπεδα που τις έχουν καθηλώσει τα τρία μνημόνια.

Μεγάλοι χαμένοι του 2018 θεωρούνται και οι χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν ΕΚΑΣ, καθώς το νέο έτος η παροχή μειώνεται και, βέβαια, κόβεται ολοκληρωτικά το 2019. Ηδη, περίπου 235.000 δικαιούχοι του επιδόματος είδαν στον λογαριασμό τους μόλις 35 ευρώ, ενώ υπάρχουν και περίπου 1.150 στους οποίους το επίδομα κόπηκε.

Ενα εξ ολοκλήρου νέο τοπίο διαμορφώνεται το νέο έτος για τις εισφορές 1,4 εκατ. ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, καθώς τροποποιείται και αυξάνεται η βάση υπολογισμού τους, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα ποσά των εισφορών. Ειδικοί υπολογίζουν πως η αύξηση κυμαίνεται στα επίπεδα του 10% - 20%.

Πλέον η βάση υπολογισμού θα είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, αφού όμως προστεθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν για το προηγούμενο. Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το 2018, ο υπολογισμός θα γίνει επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού ασφαλιστικών εισφορών. Από το 2019 οι εισφορές θα υπολογίζονται στο 100%.

Αυτό σημαίνει πως τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ, για τις εισφορές Ιανουαρίου 2018, στα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουν ενσωματώσει τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Βάσει του προϋπολογισμού, η επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους το 2018 θα είναι 59 εκατ. ευρώ, η οποία θα εκτιναχθεί στα 124 εκατ. το 2019. Να σημειωθεί ότι το νέο έτος θα ολοκληρωθεί τελικά και ο συμψηφισμός των εισφορών που πλήρωσαν το 2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, ενώ από τον Φεβρουάριο ή το αργότερο τον Μάρτιο αναμένεται η διπλή πληρωμή εισφορών για επικούρηση και εφάπαξ. Από τον Ιανουάριο εκτιμάται ότι θα εφαρμόζονται και οι εισφορές 26,95% στις αποδείξεις δαπάνης, που επίσης αναμένεται να επιβαρύνουν χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μισθωτούς.

Μέσα στο νέο έτος, και δη έως τις 31 Ιουνίου, αναμένεται βάσει των δεσμεύσεων της κυβέρνησης προς τους δανειστές και η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πρόκειται για περίπου 98.000 κύριες συντάξεις και 52.000 εφάπαξ. Παράλληλα, πρέπει να διευθετηθεί το ανοικτό ζήτημα των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων, οι οποίες υπολογίζονται σε 120.000.

Το συνολικό κόστος των εκκρεμοτήτων εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Βέβαια, ειδικά στον τομέα των επικουρικών, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι δεν αποκλείεται τον Μάρτιο να υπάρξει υποχρεωτική απόφαση του ταμείου ΕΤΕΑΕΠ για νέα περικοπή και των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών.

Αλλωστε, εντός του 2018 όλες οι συντάξεις που καταβάλλονται, κύριες και επικουρικές, θα πρέπει να έχουν επανυπολογιστεί. Κάπου στα μέσα του χρόνου, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών) θα πρέπει να ενημερώσουν τους συνταξιούχους για το νέο ποσό σύνταξης που προβλέπεται, μαζί με τις πιθανές προσωπικές διαφορές. Αυτές οι προσωπικές διαφορές θα κοπούν το 2019, με μόνο δίχτυ ασφάλειας την πρόβλεψη ότι οι μειώσεις δεν θα ξεπερνούν το 18%. Θα υπάρξουν βέβαια και κάποιες συντάξεις, κυρίως μάλιστα αυτές στις οποίες κόβεται το ΕΚΑΣ, που ο επανυπολογισμός θα δείξει αυξήσεις.

Αύξηση έως 1,6 έτος στα όρια συνταξιοδότησης

Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που ξεκινούν από 4 μήνες και φθάνουν μέχρι και το 1,6 έτος, φέρνει το 2018 για χιλιάδες ασφαλισμένους, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για την επόμενη φάση αυξήσεων στα όρια ηλικίας, όπως προβλέπεται στον νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022, όταν κλείσουν όλα τα παράθυρα συνταξιοδότησης σε ηλικία μικρότερη των 67 ή των 62 αλλά με 40 έτη ασφάλισης. Για το 2018, οι ασφαλισμένοι που μένουν ανεπηρέαστοι, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τα παλαιότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είναι αυτοί που τη 19η Αυγούστου του 2015 είχαν συμπληρώσει και τις δύο αθροιστικά προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή το όριο ηλικίας αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα σύνταξης με τα παλαιά όρια και μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62 ή τα 67 θα υποστούν τις μεταβατικές αυξήσεις με βάση τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν για το 2018.

Ειδικότερα, τα νέα όρια αφορούν κυρίως συνταξιοδοτούμενους με 35ετία και 37ετία, γονείς στο Δημόσιο ή στο ΙΚΑ, υπαλλήλους με 33 έτη κ.ά. Η αύξηση κυμαίνεται από 4 μήνες για τις 35ετίες μέχρι και 1,6 έτος για τις μητέρες ανηλίκων με κατοχυρωμένο δικαίωμα το 2011 ή το 2012.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα 2018

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Τσουνάμι αλλαγών στα ασφαλιστικά συστήματα -Λόγω γήρανσης του πληθυσμού


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ - iefimerida.gr

 

Έως και 18% απώλειες στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις το 2018 λόγω «κουρέματος» των προσωπικών διαφορών, έως και 30% μικρότερες συντάξεις για όσους αποχωρούν από την αγορά εργασίας με το νέο σύστημα, «κούρεμα» στις επικουρικές, «κούρεμα» και στα εφάπαξ.

Είναι άραγε αυτές οι τελευταίες ανατροπές στο Ασφαλιστικό; Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων, μάλλον όχι.

Η αύξηση της ανεργίας και η μείωση της απασχόλησης στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις στρεβλώσεις του Ασφαλιστικού, οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε βίαιες αλλαγές, με στόχο το συνταξιοδοτικό σύστημα να καταστεί βιώσιμο σε βάθος χρόνου.

Αυτή, άλλωστε, ήταν η αιτία που το ΔΝΤ, με τις πλάτες των Ευρωπαίων, επέβαλε και τις τελευταίες περικοπές, που θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται από την επόμενη χρονιά και θα συνοδεύσουν τους σημερινούς εργαζόμενους.

Το πρόβλημα είναι ότι ο ΟΟΣΑ, αναλύοντας τις παραμέτρους της υπογεννητικότητας, της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, της μειωμένης απασχόλησης στις ηλικίες άνω των 65, προαναγγέλλει επί της ουσίας και νέες ανατροπές, από τις οποίες είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει την εξαίρεση, ειδικά από τη στιγμή που ο Οργανισμός εξακολουθεί να εντοπίζει παθογένειες.

Πρώτο συμπέρασμα της έκθεσης Pensions at a Glance είναι ότι, παρά την αύξηση της απασχόλησης μετά τα 55, που καταγράφεται από το 2000, τα ποσοστά απασχόλησης «βουτάνε» μετά τα 60. Μόλις οι μισές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ έχουν ποσοστά απασχόλησης κοντά στο 50% στις ηλικίες 60-64 ετών και μόνο η Ισλανδία έχει τέτοια ποσοστά στις ηλικίες 65-69 ετών, ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία αποτελούν εξαίρεση στα ποσοστά απασχόλησης 50% στις ηλικίες 55-59 ετών.

Με δεδομένο ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανεβαίνουν, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ πρέπει να ακολουθήσουν και τα ποσοστά απασχόλησης, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα των πολιτικών η επέκταση του εργασιακού βίου.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο εργασίας του ΟΟΣΑ, που βασίζεται στη συμφωνία πολλών κρατών να προχωρήσουν σε προκαθορισμένες αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μόλις 3 χώρες θα έχουν όριο άνω των 68 ετών για τις γενιές που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας το 2016 (Δανία, Ιταλία, Ολλανδία), ενώ τα κανονικά όρια θα κυμαίνονται από τα 59 (Τουρκία) ως τα 74 (Δανία), με την Ελλάδα και τη Γαλλία να παραμένουν κάτω από τα 65.

Κατά μέσο όρο, τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν κατά 1,5 έτος, αλλά όπως τονίζει ο ΟΟΣΑ, αυτή η αύξηση αντανακλά κάτι λιγότερο από το 1/3 της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και αυτό σημαίνει, πολύ απλά, λιγότερο από το μισό που απαιτείται για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του εργασιακού βίου και της συνταξιοδοτικής περιόδου

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, την περασμένη δεκαετία πολλές ευρωπαϊκές χώρες έκαναν πιο εύκολο για τους συνταξιούχους το να εργάζονται. Ωστόσο, το ποσοστό των ηλικιωμένων, που συνδυάζουν εργασία και σύνταξη παραμένει περιορισμένο, παρά τις διαφοροποιήσεις από κράτος σε κράτος. Πάνω από το 15% των ατόμων ηλικίας 55-69 ετών συνδυάζουν σύνταξη και εργασία στην Εσθονία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το ποσοστό πέφτει κάτω από το 3% στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στην Ισπανία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι άνω των 65 απασχολούνται σε ποσοστό 10% με μερική απασχόληση, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 80% στην Ολλανδία, όπου η μερική απασχόληση είναι συνήθης σε όλες τις ηλικίες.

Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία για τη γήρανση του πληθυσμού και το μελλοντικό ισοζύγιο εργαζομένων - συνταξιούχων, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται να «πεθαίνει». Αυτή τη στιγμή η Ιαπωνία είναι η πιο γερασμένη χώρα, αν λάβει κανείς υπόψη ότι σε 100 εργαζόμενους αντιστοιχούν 47 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ανάλογα υψηλά ποσοστά, που κυμαίνονται από 35 ως 38, έχουν όμως και η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Ιταλία. Ποια είναι η προβολή για το 2075 στην Ελλάδα; Σε 100 εργαζόμενους θα αντιστοιχούν 73 ηλικιωμένοι!

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr 

 

Ρομπόλης: Το ασφαλιστικό, οι εναλλακτικές και οι παγίδες

Οι προτεινόμενες στρατηγικές κοινωνικής ασφάλισης και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο, η γήρανση του πληθυσμού και τα παραδείγματα άλλων κρατών.


Τoυ Σάββα Γ. Ρομπόλη* - euro2day.gr

Η επικείμενη έξοδος από τα προγράμματα των Μνημονίων (Αύγουστος 2018) εντείνει τη δημόσια συζήτηση για το Ασφαλιστικό και την προοπτική του, μετά και τις πρόσφατες εκτιμήσεις του ΔΝΤ ότι ο προϋπολογισμός των Ασφαλιστικών Ταμείων αποκλίνει κατά 1,19 δισ. ευρώ (820 εκατ. ευρώ στο σκέλος των δαπανών και 370 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εσόδων), γεγονός που σηματοδοτείπερικοπές, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021, στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.

Στις συνθήκες αυτές της σύνδεσης του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς στη χώρα μας, αναζητούνται εναλλακτικές στρατηγικές που θα οδηγήσουν το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα στη μακροχρόνια βιωσιμότητα, ενόψει, μεταξύ των άλλων, των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων (γήρανση του πληθυσμού, baby booming).

Οι περισσότερες απ' αυτές τις προτάσεις που διατυπώνονται, επικεντρώνονται κυρίως στην αντιμετώπιση του φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού, παραβλέποντας το γεγονός των νέων μορφών απασχόλησης που αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό, καθώς και των νέων τεχνολογιών του αυτοματισμού, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες προτάσεις εστιάζονται στα συστήματα που εφάρμοσαν άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Σουηδία, Βαλτικές χώρες κ.ά., χωρίς να εξετάζεται ούτε το οικονομικό περιβάλλον αυτών των χωρών σε σύγκριση με αυτό της Ελλάδας, αλλά ούτε και η αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος αυτών των χωρών, ώστε να αξιολογηθεί εάν είναι οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά αποτελεσματικό, προκειμένου να εφαρμοστεί και στη χώρα μας ή όχι.

Η Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) συνιστά στα κράτη ότι οι βασικές αρχές μίας στρατηγικής κατεύθυνσης που απαιτείται να έχει μία κοινωνική και βιώσιμη κοινωνικο-ασφαλιστική παρέμβαση πρέπει να είναι οι εξής:

α) βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, αλλά και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, β)επιδράσεις στην οικονομία, γ) επάρκεια των παροχών και ζητήματα που αφορούν την αναδιανομή του εισοδήματος και δ) πολιτικός κίνδυνος και πολιτική σταθερότητα.

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα που επιλέγονται για την οργάνωση και την παροχή των συνταξιοδοτικών παροχών των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης διακρίνονται, κατά βάση, σε διανεμητικά και σε κεφαλαιοποιητικά, είτε με καθορισμένες παροχές, είτε με καθορισμένες εισφορές. Υπάρχουν και συνδυασμοί των προηγούμενων συστημάτων (υβριδικά συστήματα) όπως το σύστημα των καθορισμένων εισφορών νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC).

Στα συστήματα καθορισμένων παροχών, η τελική παροχή του ασφαλισμένου καθορίζεται με μαθηματικό τύπο σε συνάρτηση με τον μισθό και τα έτη ασφάλισης, ενώ με το σύστημα των καθορισμένων εισφορών, η παροχή εξαρτάται από το ύψος της επενδυτικής απόδοσης.

Επίσης στην πρώτη περίπτωση, τον κίνδυνο του γήρατος τον αναλαμβάνει το κράτος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ο κίνδυνος του γήρατος μεταφέρεται στον συνταξιούχο (ατομικά).

Στη δημόσια συζήτηση (επιστημονική, πολιτική, κοινωνική) που διεξάγεται στη χώρα μας, προτείνεται η διατήρηση της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως έχει διαμορφωθεί με τις μνημονιακές πολιτικές της περιόδου 2010-2021 και επιπλέον διατυπώνεται η πρόταση της πλήρους αναμόρφωσης της επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου να καταλήξει σταδιακά σ’ ένα περισσότερο ευέλικτο σύστημα και με δυνατότητα επιλογών:

α) μίας επικουρικής ασφάλισης για όλους και με κίνητρο συμμετοχής,

β) κεφαλαιοποίησης των εισφορών των νέων ασφαλισμένων, ώστε οι εισφορές να αποκτήσουν χαρακτήρα αποταμίευσης, και

γ) ενοποίησης των εισφορών της επικουρικής και της εφάπαξ παροχής σε μία ενιαία εισφορά, με καταγραφή στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου.

Με άλλα λόγια, στην πρόταση αυτή διακρίνει κανείς μία ιδιαίτερη έμφαση στην ατομικότητα, την ιδιωτικοποίηση και την εξατομίκευση της επικουρικής ασφάλισης και της εφάπαξ παροχής.

Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι η διανεμητικότητα (εθνική σύνταξη) της κοινωνικής ασφάλισης περιορίζεται στο 25%-30% και η υπερ-κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης (μη προσδιορισμένες παροχές) περιορίζεται στο 70%-75%, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα κεφαλαιοποιητικά στοιχεία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι 30% και τα δανεμητικά-κοινωνικά στοιχεία είναι 70%.

Επίσης στη δημόσια συζήτηση διατυπώνεται μία άλλη πρόταση, η οποία προτείνει επιπλέον του νομοθετικού - θεσμικού πλαισίου των πρόσφατων (2010 - 2021) κοινωνικο-ασφαλιστικών παρεμβάσεων, την περαιτέρω κεφαλαιοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, με την εφαρμογή του συστήματος των ατομικών λογαριασμών νοητής κεφαλαιοποίησης (Σουηδία, Ιταλία, Βαλτικές χώρες) και στις κύριες συντάξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, στη Σουηδία ασκείται έντονη κριτική για την αποτελεσματικότητα του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης που εφαρμόστηκε πριν από δύο δεκαετίες.

Πιο συγκεκριμένα, η κριτική αυτή εστιάζεται στην κατάργηση της έννοιας της αλληλεγγύης στην κοινωνική ασφάλιση καθώς και στην επάρκεια των παροχών(βιοτικό επίπεδο συνταξιούχων), δεδομένου ότι οι αυτόματοι σταθεροποιητές που εφαρμόζονται στο σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης επικεντρώνονται αποκλειστικά στη χρηματοοικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, παραβλέποντας το ύψος των παροχών.

Έτσι, ασφαλισμένοι οι οποίοι στον εργασιακό τους βίο αντιμετώπισαν χαμηλό επίπεδο μισθών και ευελιξία της απασχόλησης λαμβάνουν πολύ μικρή σύνταξη. Επιπλέον, είναι προφανές ότι η στρατηγική επιλογή του συστήματος της νοητής κεφαλαιοποίησης απομακρύνει την κοινωνική ασφάλιση από τις θεμελιώδεις αρχές της, μετατρέποντας το κοινωνικο-ασφαλιστικό δικαίωμα σε ατομική απόδοση, κατευθύνοντας παράλληλα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στις αποδόσεις και στις κρίσεις των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών, με ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται, ως προς την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και το βιοτικό επίπεδο των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, το σοβαρότερο πρόβλημα, μεταξύ των άλλων, μίας τέτοιας παρέμβασης στο διανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι το κόστος μετάβασης από το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών στους ατομικούς λογαριασμούς νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), σε συνδυασμό με την επιβάρυνση που θα επιφορτισθούν τόσο τα δημόσια οικονομικά της χώρας, όσο και η γενιά της μετάβασης.

Το προτεινόμενο σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης και στην κύρια σύνταξη δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού γιατί και πάλι με τις εισφορές των σημερινών εργαζομένων πληρώνονται οι συντάξεις των συνταξιούχων. Η χρήση των «ραντών» αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μακροζωίας, αλλά όχι το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού.

Η γήρανση του πληθυσμού αλλάζει τη δομή του πληθυσμού μιας χώρας και επηρεάζει το εργατικό δυναμικό και το πλήθος των εργαζομένων, που με τις εισφορές τους πληρώνονται οι συντάξεις των συνταξιούχων.

Έτσι, από τη στιγμή που το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα θα παραμένει. Απλά, μεταφέρεται από το κράτος στον ασφαλισμένο και αυτό γιατί ο ασφαλισμένος κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησής του μπορεί η παροχή που θα λάβει να είναι μικρότερη και από τις εισφορές που θα έχει καταβάλει.

Κι αυτό γιατί εάν οι εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των συντάξεών τους, τότε η σύνταξη θα περικόπτεται αυτόματα. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος και στην κύρια σύνταξη, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές προβολές, τη γήρανση του πληθυσμού και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, θα οδηγήσει σε μία μέση κύρια σύνταξη περίπου στα 250 ευρώ (μεικτά) τον μήνα.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, η οποία προσάδει περισσότερο με πρόταση ασφαλιστικού marketing και λιγότερο με πρόταση μεταρρύθμισης του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας, θα καταργηθεί η εθνική σύνταξη που χρηματοδοτεί το κράτος από τη φορολογία καθώς και η διανεμητικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, για να αντικατασταθεί από μια μικρότερη σύνταξη που θα υπόκειται στον κίνδυνο της γήρανσης του πληθυσμού και των οικονομικών κύκλων.

Αυτό το ποσό θα συμπληρώνεται από μία υποχρεωτική επικουρική σύνταξη κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, το ύψος της οποίας θα προσεγγίζει τα 250 ευρώ (μεικτά), με 6% συνολικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και το επίπεδό της θα εξαρτάται από την απόδοση των επενδύσεων και τους κινδύνους των κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών. Άρα, το συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης δεν θα ξεπερνάει τα 500 ευρώ (μεικτά) τον μήνα,καταργώντας κάθε χρηματοδότηση, κάθε διανεμητικότητα και κάθε εγγύηση του κράτους.

Επίσης, ο ισχυρισμός της συγκεκριμένης πρότασης ότι η μείωση των εισφορών στο 10% θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας δεν επιβεβαιώνεται και αυτό γιατί τα οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για αυτές τις προβλέψεις έχουν μια σημαντική παράληψη, η οποία συνίσταται στον δημογραφικό παράγοντα.

Mε άλλα λόγια, στα υποδείγματα αυτά εισάγονται παραδοχές οι οποίες στηρίζονται σε ιστορικές παρατηρήσεις παραγόντων που συσχετίζονται μεταξύ τους, αγνοώντας τη δημογραφική διάρθρωση του πληθυσμού.

Με τα δεδομένα αυτά, είναι εύληπτο με τον πιο σαφή τρόπο, ότι η κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να λειτουργεί με το διανεμητικό σύστημα των καθορισμένων παροχών και να στηρίζεται στις βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης που είναι η αλληλεγγύη των γενεών, η ισότητα των μελών και η αναλογικότητα των εισφορών και παροχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία διατηρούν τον βασικό πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζοντας το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων παροχών, πραγματοποιώντας παραμετρικές αλλαγές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσαρμογή στη γήρανση του πληθυσμού.

Συμπερασματικά, η εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης και στην κύρια ασφάλιση δεν θα λύσει το συνταξιοδοτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας.

Αντίθετα, θα το οξύνει οικονομικά και κοινωνικά και αυτό γιατί πρώτον, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το μεγάλο κόστος μετάβασης, το οποίο θα το επωμιστούν οι φορολογούμενοι πολίτες, δηλαδή οι νέες γενιές, δεύτερον, δεν αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού και τρίτον, δεν παρέχεται ένα υψηλότερο επίπεδο παροχών στους ασφαλισμένους συγκριτικά με το ισχύον σύστημα της κύριας ασφάλισης. Η κύρια διαφορά του συστήματος της νοητής κεφαλαιοποίησης με το σύστημα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης είναι ότι το κράτος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στον ασφαλισμένο (δεν παρέχει καμία χρηματοδότηση) και ο κίνδυνος του γήρατος μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον ασφαλισμένο/συνταξιούχο.

Τέλος, ένα τέτοιο σύστημα ατομικών λογαριασμών νοητής κεφαλαιοποίησης αποτελεί μια μη ορθολογική επιλογή κοινωνικής ασφάλισης για ένα νέο εργαζόμενο, σε σύγκριση τόσο με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων παροχών, όσο και με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Κι αυτό γιατί αυτοί που θα συνταξιοδοτηθούν στην αρχή του νέου συστήματος θα λάβουν μεγαλύτερη παροχή συγκριτικά με αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν μελλοντικά.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που πρωτοασφαλίστηκε το 1995 και θα εισέλθει στο νέο σύστημα με 22 έτη προϋπηρεσία, θα λάβει τουλάχιστον 15% υψηλότερη παροχή σε σχέση με κάποιον που θα ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 2015, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Αντίθετα, ένα διανεμητικό σύστημα μπορεί να καταστεί μακροχρόνια βιώσιμο όπως και ένα πλήρως κεφαλαιοποιητικό, εφόσον υπάρχει συνεχής αναλογιστική αποτίμηση, η οποία θα εξασφαλίζει ότι η περίοδος της συνταξιοδότησης είναι ανάλογη της περιόδου καταβολής των εισφορών των εργαζομένων/ εργοδοτών και του κράτους.

*Ο Σάββας Γ. Ρομπόλης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Από σήμερα οι επιστροφές εισφορών υγείας για 2,6 εκατ. συνταξιούχους του ΕΦΚΑ

Ξεκινά σήμερα για την πλειονότητα των συνταξιούχων και θα ολοκληρωθεί πιθανότατα με τις πληρωμές Δεκεμβρίου η επιστροφή των διαφορών στις εισφορές υγείας που προκύπτουν από τον εσφαλμένο υπολογισμό τους από το 2012 έως και τον Ιούνιο του 2016. Οι επιστροφές αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, ήτοι 2,6 εκατ., όμως για 1,9 εκατ. από αυτούς τα ποσά που θα επιστραφούν είναι κατά μέσο όρο, πέριξ των 10 ευρώ. Τις υψηλότερες επιστροφές, που δίδονται στο πλαίσιο του κοινωνικού μερίσματος, θα λάβουν όσοι εισέπρατταν αρχική σύνταξη (πριν από τις μνημονιακές περικοπές του 2011 και του 2012) άνω των 1.000 ευρώ μεικτά.

kathimerini.gr

Αναλυτικά, πρόκειται για ποσά που παρακρατήθηκαν έναντι της εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2017 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των νόμων του 2011 και του 2012.

Αυτά τα ποσά επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, εφάπαξ με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου 2017. Στις κατηγορίες με τα μεγαλύτερα ποσά για επιστροφή κατατάσσονται συνταξιούχοι ΔΕΚΟ – τραπεζών με 35ετία, συνταξιούχοι ιατροί του ΕΣΥ με 35ετία, συνταξιούχοι μέλη ΔΕΠ με 35ετία, συνταξιούχοι ένστολοι με 35ετία, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετία, συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ και του ΤΑΕ με 35 και άνω έτη ασφάλισης, καθώς και συνταξιούχοι του ΙΚΑ από την 20ή ασφαλιστική κλάση και άνω. Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ και Δημοσίου θα δουν σήμερα τις επιστροφές στους λογαριασμούς τους, ενώ οι συνταξιούχοι ΟΑΕΕ και ΟΓΑ την 1η Δεκεμβρίου.

Προσοχή. Εκτός πληρωμής θα μείνουν οι συνταξιούχοι λόγω χηρείας εκ μεταβιβάσεως, καθώς και οι πιθανοί κληρονόμοι κάποιου συνταξιούχου που απεβίωσε κατά το διάστημα που οι εισφορές υπολογίζονταν «λάθος». Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων, τα ποσά που παρακρατήθηκαν θα αποδοθούν στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που πρέπει να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Μάλιστα, εντός των ημερών αναμένονται αναλυτικές οδηγίες από τη διοίκηση του φορέα προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Επισημαίνεται πάντως ότι το δικαίωμα είναι «απρόθεσμο», ήτοι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί και η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρις ότου να επιστραφούν τα ποσά. Για όσους κάνουν αιτήσεις άμεσα, οι επιστροφές σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν με τις πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου, που θα γίνουν πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

ΕΦΚΑ: Για πόσο και πώς παρατείνεται η ασφαλιστική ενημερότητα για αυτοαπασχολούμενους-ελεύθερους επαγγελματίες

Εγκύκλιος, που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, ξεκαθαρίζει ότι αυξάνεται και για τους μη μισθωτούς η διάρκεια της ασφαλιστικής ενημερότητας από ένα μήνα σε έξι και για τα φυσικά πρόσωπα που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

της Ρούλας Σαλούρου - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ασφαλιστική ενημερότητα για έξι μήνες θα μπορούν να λάβουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, εφόσον εντός του τρέχοντος έτους έχουν καταβάλει χωρίς διακοπή την ελάχιστη εισφορά, που για την πλειοψηφία τους αντιστοιχεί σε 168 ευρώ τον μήνα.

Μάλιστα, για το τρέχον έτος και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Για την πλειονότητα των ασφαλισμένων αυτό το ποσό αντιστοιχεί στα 168 ευρώ, ενώ για τους αγρότες ξεκινά από τα 86,98 ευρώ τον μήνα. Βέβαια, αρχικά, είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ασφαλιστική ενημερότητα θα μπορούσε να δοθεί ακόμη και με μερική καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι και με ποσά κάτω των 168 ευρώ, όμως η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι όσοι έως πρότινος κατέβαλλαν χαμηλότερα ποσά, δεν θα λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Βέβαια, για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, η εγκύκλιος ορίζει ότι η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα δίνεται για τη μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο της καταβολής της ελάχιστης, κατά περίπτωση, εισφοράς, δεδομένου ότι καταβάλλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει ότι:

Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως εργοδότες, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία και οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει.

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, η σχετική βεβαίωση, εξάμηνης διάρκειας, θα χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών του ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Στην περίπτωση που –εξαιτίας της καθυστέρησης στην εκκαθάριση των εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016– δοθεί βεβαίωση για ποσά που αντιστοιχούν στην κατώτατη εισφορά, αυτή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταβίβαση ακινήτου ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, καθώς απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, όπως αυτό έχει υπολογιστεί στα ειδοποιητήρια.

Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής βάσει των εισοδημάτων του 2016 και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση της σχετικής ενημερότητας θα απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού της μηνιαίας δόσης.

Οσο για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τη μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο των επιπρόσθετων προϋποθέσεων, δεδομένου ότι καταβάλλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή όμως, η διάρκεια της βεβαίωσης θα είναι μηνιαία. Οπως μηνιαία θα είναι και η διάρκεια της βεβαίωσης στην περίπτωση που ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έχει υπαχθεί και σε ρύθμιση οφειλών. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Μπάχαλο με τις εισφορές του ΤΣΑΥ για το 2016! Τι πρόβλημα δημιουργείται στους γιατρούς που οφείλουν

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Νέο μπάχαλο για τους γιατρούς που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές για το 2016.


Άλλο ένα άγχος προστέθηκε στους ιδιώτες γιατρούς. Μετά τις ούτως ή άλλως αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, νέο μπάχαλο ήρθε στη ζωή όσων οφείλουν στο ΤΣΑΥ για το 2016.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του HealthReport.gr, πολλοί γιατροί που έσπευσαν στο ΤΣΑΥ να πάρουν βεβαίωση οφειλής με συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά και πάλι δεν κατόρθωσαν να εξοφλήσουν το πόσο, διαπίστωσαν ότι τα χρέη τους προς το ταμείο …διπλασιάστηκαν.

 

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από μαρτυρίες γιατρών στο HealthReport.gr, όσοι γιατροί είχαν πάρει ειδοποιητήριο αλλά δεν το εξόφλησαν, το χρέος μεταφέρθηκε αυτομάτως στον ΕΦΚΑ.
Όσοι ξαναπήγαν στο ΤΣΑΥ για να εκδώσουν νέα βεβαίωση οφειλής με νέα προθεσμία πληρωμής, διαπίστωσαν έκπληκτοι πως το οφειλόμενο ποσό ξαναστέλνονταν στον ΕΦΚΑ και διπλασιάζονταν.

Ενώ για παράδειγμα ένας γιατρός μπορεί να χρωστούσε 1000 ευρώ, με τη δεύτερη βεβαίωση οφειλής το ποσό γινόταν αυτομάτως 2000 ευρώ. Ανάλογα με τον αριθμό των βεβαιώσεων, τόσο διπλασιάζεται και το οφειλόμενο ποσό.

Πρόκειται προφανώς για άλλο ένα …γραφειοκρατικό λάθος του ΕΦΚΑ, που βάζει όμως σε νέους μπελάδες τους γιατρούς. Αλλά βέβαια η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται. Δείτε ΕΔΩ τι έγινε με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ: «Ο ΕΦΚΑ έφερε τη διάλυση του ΤΣΑΥ! Δείτε τι περνούν οι υγειονομικοί»

 

Πάντως οι περισσότεροι γιατροί που είδαν διπλές και τριπλές οφειλές, περιμένουν τώρα την εκκαθάριση στο τέλος του χρόνου πριν αναζητήσουν το δίκιο τους. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Αρχές 2018 το χαράτσι με βάση το εισόδημα του 2016

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Στις αρχές του 2018 θα καταβληθεί η πρώτη δόση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και των γεωργών με βάση το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν για το 2016, σύμφωνα με το επικρατέστερο, πλέον, σενάριο το οποίο εξετάζουν αρμόδιοι κύκλοι του Υπ. Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Capital.gr, η πιο πιθανή προθεσμία για την καταβολή της δόσης αυτής είναι πλέον η 31η Ιανουαρίου του νέου έτους, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και η 28η Φεβρουαρίου του 2018.

Σε αυτήν την περίπτωση θα έχει συμπληρωθεί ένα 12μηνο καταβολής των εισφορών με βάση το εισόδημα του 2015 και θα μπορεί να γίνει ένας πλήρης και οριστικός συμψηφισμός μεταξύ των καταβληθέντων εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2015) στο διάστημα Ιανουαρίου 2017-Ιανουαρίου 2018 και των εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016 στο διάστημα αυτό.

Στην πρώτη δόση των εισφορών με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 θα συμπεριληφθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όχι μόνο εκείνες που αφορούν την κύρια ασφάλιση και την υγεία, αλλά και εκείνες που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ τις οποίες θα πληρώσουν οι 200.000 εκ των 1,4 εκατομμυρίων μη μισθωτών (σ.σ. κυρίως αυταπασχολούμενοι δικηγόροι και γιατροί).

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το αρχικό σενάριο το οποίο "έτρεχε" το Υπουργείο Εργασίας, οι εισφορές των μη μισθωτών με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016 έπρεπε να είχαν υπολογισθεί μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να καταβληθεί η πρώτη δόση στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου.

Έπειτα, ματαιώθηκε αυτό το σενάριο και αντικαταστάθηκε με εκείνο που προέβλεπε την καταβολή της πρώτης δόσης στα τέλη του τρέχοντος μηνός. Ούτε, όμως, αυτό το σενάριο υλοποιήθηκε, καθώς οι εισφορές που πρέπει να καταβληθούν έως 30 Νοεμβρίου είναι υπολογισμένες με βάση το εισόδημα του 2015.

Με βάση το ίδιο εισόδημα θα υπολογιστούν πιθανότατα και οι εισφορές για το Δεκέμβριο.

Οι διαδοχικές αυτές ματαιώσεις των νέων εισφορών οφείλονται στο ότι έχει σημειωθεί μεγαλύτερη από την αρχικά αναμενόμενη καθυστέρηση στον υπολογισμό των εισφορών με βάση το εισόδημα του 2016 (λόγω του ότι ο αρμόδιος φορέας, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., παρέλαβε τις φορολογικές δηλώσεις των μη μισθωτών στα τέλη του περασμένου Αυγούστου), αλλά και στον συμψηφισμό μεταξύ καταβληθέντων και καταβλητέων εισφορών.

Παράλληλα, σημαντική εμπλοκή σημειώθηκε στον υπολογισμό των εισφορών για το επικουρικό και το εφάπαξ.

Εξάλλου, το Υπ. Εργασίας φέρεται να μην επιθυμούσε οποιαδήποτε νέα αναστάτωση στους κόλπους των επαγγελματιών και των γεωργών λίγο πριν τα Χριστούγεννα και ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να βελτιώσει το πολιτικό κλίμα προς αυτή με την παροχή του κοινωνικού μερίσματος. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Παλαιές και νέες οφειλές σε μία πλατφόρμα

Παλαιές και νέες οφειλές σε μία πλατφόρμα

“Φως στο τούνελ” φάνηκε επιτέλους για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους γιατρούς, για τα ταμεία την εκκαθάριση των οποίων έχει αναλάβει ο ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του υπερταμείου, Δ. Τσακίρη, για το σκοπό αυτό έχει δρομολογηθεί η μηνιαία εκταμίευση χρημάτων. “Αρχικά θα καταβληθούν τα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί” σημείωσε, εκτιμώντας ότι το σύνολο των οφειλομένων θα έχει καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται, στο μεταξύ, η λειτουργία ενιαίας πλατφόρμας για την εκκαθάριση των οφειλών όλων των ασφαλισμένων. Στο σύστημα αυτό, δηλαδή, θα εμφανίζονται και οι ασφαλισμένοι που έχουν περισσότερα από 40 έτη ασφάλισης, που έχουν υποβάλει αίτημα για μείωση κατά 50% της εισφοράς τους.

“Τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί θα συμψηφιστούν με τις μέλλουσες εισφορές”διευκρίνισε ο κ. Τσακίρης.

Για τους γιατρούς, πάντως, η όποια καταβολή εκ μέρους τους οφείλει χρονικά να έπεται της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των υποκοστολογημένων διαγνωστικών εξετάσεων με απόφαση του ΕΟΠΥΥ το 2012, η οποία κρίθηκε ακυρωτέα από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

 

Ολες οι λεπτομέρειες της ρύθμισης των 120 δόσεων με τα Ταμεία

Τι θα ορίζουν οι υπουργικές αποφάσεις

Γεωργάκης Ηλίας - TO BHMA

Με υπουργικές αποφάσεις θα ορίζεται ότι στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορούν να ενταχθούν ακόμα και οφειλέτες χωρίς πτωχευτική ικανότητα με χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Θα υπάρχει «κούρεμα» των προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων κατά 80% Θα δημιουργηθεί ένας έλεγχος βιωσιμότητας του χρέους που θα προκύπτει από ένα κλάσμα, του βασικού χρέους προς το εισόδημα του οφειλέτη. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες με πτωχευτική ικανότητα, που χρωστάνε έως 20.000 ευρώ, ή χρωστάνε το 85% της οφειλής τους στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Θα αφορά χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και όχι νέα. Θα αφορά ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και όσους έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους.

Για συγκεκριμένες οφειλές και κατηγορίες οφειλετών εξετάζεται το ενδεχόμενο να κουρεύεται και τμήμα της βασικής οφειλής. Όσον αφορά τις οφειλές προς την εφορία, αναμένεται να προβλεφθεί κούρεμα κύριας οφειλής έως 30%. Για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σημαντική προϋπόθεση είναι η βασική οφειλή να μην αντιστοιχίζεται σε ασφαλιστικό χρόνο, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην προσδοκώμενη σύνταξη.Βασική ρήτρα υλοποίησης του κουρέματος είναι η συνεπής καταβολή των 120 δόσεων. Αν κάποιος σταματήσει π.χ. στις 60 δόσεις, επιβαρύνεται με το σύνολο των προσαυξήσεων και αναγεννάτε και η κύρια οφειλή.Η καταβαλλόμενη δόση δεν θα μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των 50 ευρώ προς κάθε πιστωτή.

Επισημαίνεται ότι τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ‘πνίγουν’ τους ελεύθερους επαγγελματίες σε σημείο ο ένας στους τρεις να αδυνατεί να καταβάλλει τις εισφορές του.Η τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ(Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) αποκάλυψε την τραγική εικόνα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι το 2014, τα ληξιπρόθεσμα ανέρχονταν στα 10,9 δισ. ευρώ. Τρία χρόνια μετά, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εκτοξευτεί στα 30,5 δισ. ευρώ ή αύξηση 179%.

Σήμερα 503.383 ελεύθεροι επαγγελματίες (συν 224.525 γεωργοί, αγρότες, κτηνοτρόφοι) οφείλουν συνολικά - μόνο στα ασφαλιστικά τους ταμεία- τουλάχιστον 13,7 δις. (3η τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών «ΚΕΑΟ», Οκτώβριος 2017). Από τους ελεύθερους επαγγελματίες οφειλέτες του τ. ΟΑΕΕ, οι 185.311 (με οφειλές κατά την ένταξη περίπου 2,5 δις ευρώ) είχαν διακόψει την ασφάλισή τους πριν την ένταξη στο Κ.Ε.Α.Ο. Τον Σεπτέμβριο του 2017 οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά μόνο 63.243 και το συνολικό ρυθμισμένο ποσό ανέρχεται στα 1,8 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα ληξιπρόθεσμα, παραμένουν χωρίς καμιά ρύθμιση και ανέρχονται στα 11,9 δις.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Αναδρομικές Διαφορές από Ασφαλιστικές Κατηγορίες για Νέους Ασφαλισμένους Α’ Εξάμηνο 2013

 

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

ΠΗΓΗ:http://www.etaa.gr/

Τριπλό αναδρομικό σοκ για τους επαγγελματίες που έκαναν μερική καταβολή εισφορών

Τριπλό αναδρομικό σοκ για τους επαγγελματίες που έκαναν μερική καταβολή εισφορών

Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη

Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα κινδυνεύουν να μείνουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν κατέβαλλαν τις ελάχιστες μηνιαίες εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από 1η/1/2017. Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο την οποία εξέδωσε χθες ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Τάσος Πετρόπουλος.

Ακόμα, όμως, και αν κάποιοι κατέβαλλαν τις ελάχιστες εισφορές ύψους 168 ευρώ/μήνα, δεν θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητο τους. Και αυτό παρά το γεγονός ότι μπορούν να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο.

Επίσης, μόλις γίνουν οι εκκαθαρίσεις των εισφορών με βάση το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν το 2016, θα κληθούν οι επαγγελματίες που κατέβαλλαν μόνο τις ελάχιστες εισφορές (παρότι τους είχαν καταλογιστεί μεγαλύτερες), να καταβάλουν τη διαφορά μεταξύ των ελαχίστων εισφορών που κατέβαλλαν και του ύψους των καταβλητέων εισφορών.

Έτσι οι επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τριπλό σοκ.

Και αυτό όχι μόνο λόγω των επιβαρύνσεων τις οποίες θα υποστούν πολλοί απ’ αυτούς, αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης ελλιπούς και καθυστερημένης επίσημης ενημέρωσης από πλευράς του υπ. Εργασίας.

Η εγκύκλιος αυτή έρχεται, ούτε λίγο ούτε πολύ με τουλάχιστον 10 μήνες καθυστέρηση, καθώς αυτό το οποίο γνώριζαν οι επαγγελματίες από τις 30/12/2016, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ήταν μόνο πως έχουν τη δυνατότητα "μερικής καταβολής" των εισφορών τις οποίες θα τους καταλόγιζε ο ΕΦΚΑ με βάση το καθαρό εισόδημα το οποίο είχαν δηλώσει για το 2015.

Με την απόφαση αυτή δεν διευκρινιζόταν, όμως, το αν ένας επαγγελματίας καταβάλλοντας εν μέρει τις εισφορές, θα μπορούσε να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα.

Το μόνο το οποίο είχε διευκρινίσει, αν και μόνο προφορικά, ο κ. Πετρόπουλος τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν πως αν κάποιος επαγγελματίας έπρεπε να πληρώσει πολύ περισσότερο με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών, θα μπορούσε να λάβει ενημερότητα, καταβάλλοντας τουλάχιστον το ποσό το οποίο πλήρωνε με βάση το προηγούμενο σύστημα.

Ωστόσο, ούτε στην Υπουργική Απόφαση την οποία εξέδωσε ο κ. Πετρόπουλος δύο μήνες πριν την παραπάνω δήλωση (δηλαδή στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016) σε σχέση με τη δυνατότητα της μερικής καταβολής, αλλά ούτε και στις προφορικές δηλώσεις του το Φεβρουάριο του 2017, καθόρισε ποιο είναι το ελάχιστο ποσό, του οποίου η καταβολή θα οδηγούσε στην ασφαλιστική ενημερότητα.

Η διευκρίνιση αυτή ήλθε επίτέλους με τη χθεσινή εγκύκλιο. Ήρθε, δηλαδή, 10 μήνες μετά την Υπουργική Απόφαση περί δυνατότητας μερικής καταβολής και 8 μήνες μετά τις προφορικές δηλώσεις περί μίας μη ποσοτικοποιημένης ελάχιστης καταβολής.

Η εγκύκλιος αυτή ευνοεί όσους από μόνοι τους –δηλαδή χωρίς να έχουν καμία επίσημη απόλυτα σαφή υπουργική εγκύκλιο ως οδηγό (μιας και τέτοια εγκύκλιος δεν είχε εκδοθεί)- κατέβαλλαν κατ΄ελάχιστον 168 ευρώ /μήνα.

Χαμένοι είναι όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι κατέβαλλαν λιγότερα από 168 ευρώ/ μήνα, "μεταφράζοντας" με το δικό τους τρόπο μία ασαφή Υπουργική Απόφαση και μία επίσης ασαφή προφορική δήλωση από μεριάς του κ. Πετρόπουλου.

Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, εφόσον δεν είχαν αρρύθμιστες οφειλές έως 31/12/2016, ελάμβαναν ασφαλιστική ενημερότητα.

Δεδομένου, ότι η εγκύκλιος δεν διευκρινίζει το αντίθετο ή κάτι άλλο, αυτοί οι επαγγελματίες είναι, πολύ πιθανόν, να χάσουν την ασφαλιστική ενημερότητα την οποία ελάμβαναν έως σήμερα.

Την ίδια στιγμή, όμως, το Υπ. Εργασίας δεν έχει ακόμα ανακοινώσει επίσημα πότε θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών των επαγγελματιών με βάση το καθαρό εισόδημα το οποιο δήλωσαν το 2016. Έτσι κανείς επαγγελματίας ο οποίος κατέβαλλε μεταξύ 1/1/2017 – 31/10/2017 λιγότερα από 168 ευρώ/μήνα, δεν ξέρει για πόσο διάστημα ακόμα θα έχει ασφαλιστική ενημερότητα.

Ταυτόχρονα, η εγκύκλιος δεν διευκρινίζει τι πρέπει να κάνει ένας επαγγελματίας που πλήρωνε κάτω από 168 ευρω/μήνα εδώ και 10 μήνες προκειμένου να μην χάσει την ενημερότητα του από εδώ και πέρα.

Και αυτό γιατί η εγκύκλιος δεν διευκρινίζει αν μπορεί αυτή η κατηγορία των επαγγελματιών να καταβάλλει,έστω και αναδρομικά, τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλλε (κάτω των 168 ευρώ) και του ελάχιστου ποσού που ορίζει το Υπουργείου (από 168 ευρώ) προκειμένου να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα.

Ακόμα, όμως, και αν ένας επαγγελματίας έχει καταβάλει την ελάχιστη εισφορά των 168 ευρώ, δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει ακίνητο ή να συστήσει εμπράγματο δικαίωμα.

Επίσης η διαφορά μεταξύ της ελάχιστης εισφοράς των 168 ευρώ και του ποσού που πρέπει να καταβάλλει ο επαγγελματίας με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του για το 2016 (αφότου αυτές εκκαθαριστούν) θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα.

Τι αναφέρει ακριβώς η εγκύκλιος Πετρόπουλου

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αυτή δίνει τις ακόλουθες διευκρινίσει για κάθε κατηγορία μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων, μπλοκάκηδων, γεωργών) για το πώς μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα:

-Για εργοδότες: Ισχύει το σημερινό καθεστώς

Η εγκύκλιος σημειώνει πως " σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων, που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως εργοδότες, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εξακολουθούν να χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει και τις οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί".

-Για αυταπασχολούμενους ή αγρότες: Ενημερότητα για 6 μήνες εφόσον καταβλήθηκαν πλήρως οι εισφορές

"Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, χορηγείται η σχετική βεβαίωση, εξάμηνης διάρκειας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών του ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης", σύμφωνα με την εγκύκλιο.

-Για αυταπασχολούμενους ή αγρότες που κατέβαλλαν την ελάχιστη εισφορά (168 ευρώ ή 82 ευρώ αντίστοιχα): Αναδρομική ενημερότητα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο "διευκρινίζεται ότι ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ' ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Στην περίπτωση αυτή, η χορηγούμενη βεβαίωση δεν θα ισχύει για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, για την οποία απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, όπως αυτό έχει υπολογιστεί στα οικεία ειδοποιητήρια.

-Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής βάσει των εισοδημάτων του 2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για την χορήγηση της σχετικής ενημερότητας απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού της μηνιαίας δόσης".

* Για μισθωτούς με παράλληλη μη μισθωτή απασχόληση: Ενημερότητα ακόμα και χωρίς την ελάχιστη εισφορά

Η εγκύκλιος επισημαίνει πως "οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι καταβάλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από την μισθωτή απασχόληση.

Προκειμένου δε να είναι ο δυνατός ο έλεγχος διατήρησης της μισθωτής απασχόλησης και επομένως της κατ' ελάχιστον καταβολής της κατώτατης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, η χορηγούμενη στα πρόσωπα αυτά βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα είναι μηνιαίας διάρκεια".

-Για όσους έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους: Ενημερότητα εφόσον τηρούν τη ρύθμιση

Η εγκύκλιος επισημαίνει πως "στις περιπτώσεις που ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έχει υπαχθεί και σε ρύθμιση οφειλών, η βεβαίωση θα χορηγείται μόνο εφόσον τηρείται η οικεία ρύθμιση.

Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως αν ο αιτών τη βεβαίωση έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ως εργοδότης ή ως μη μισθωτός ασφαλισμένος, θα λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα μηνιαίας διάρκειας, προκειμένου να διασφαλίζεται τήρηση της οικείας ρύθμισης".

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr

Τριπλό αναδρομικό σοκ για τους επαγγελματίες που έκαναν μερική καταβολή εισφορών

Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα κινδυνεύουν να μείνουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν κατέβαλλαν τις ελάχιστες μηνιαίες εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από 1η/1/2017. Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο την οποία εξέδωσε χθες ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Τάσος Πετρόπουλος.

Ακόμα, όμως, και αν κάποιοι κατέβαλλαν τις ελάχιστες εισφορές ύψους 168 ευρώ/μήνα, δεν θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητο τους. Και αυτό παρά το γεγονός ότι μπορούν να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο.

Επίσης, μόλις γίνουν οι εκκαθαρίσεις των εισφορών με βάση το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν το 2016, θα κληθούν οι επαγγελματίες που κατέβαλλαν μόνο τις ελάχιστες εισφορές (παρότι τους είχαν καταλογιστεί μεγαλύτερες), να καταβάλουν τη διαφορά μεταξύ των ελαχίστων εισφορών που κατέβαλλαν και του ύψους των καταβλητέων εισφορών.

Έτσι οι επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τριπλό σοκ.

Και αυτό όχι μόνο λόγω των επιβαρύνσεων τις οποίες θα υποστούν πολλοί απ’ αυτούς, αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης ελλιπούς και καθυστερημένης επίσημης ενημέρωσης από πλευράς του υπ. Εργασίας.

Η εγκύκλιος αυτή έρχεται, ούτε λίγο ούτε πολύ με τουλάχιστον 10 μήνες καθυστέρηση, καθώς αυτό το οποίο γνώριζαν οι επαγγελματίες από τις 30/12/2016, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ήταν μόνο πως έχουν τη δυνατότητα "μερικής καταβολής" των εισφορών τις οποίες θα τους καταλόγιζε ο ΕΦΚΑ με βάση το καθαρό εισόδημα το οποίο είχαν δηλώσει για το 2015.

Με την απόφαση αυτή δεν διευκρινιζόταν, όμως, το αν ένας επαγγελματίας καταβάλλοντας εν μέρει τις εισφορές, θα μπορούσε να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα.

Το μόνο το οποίο είχε διευκρινίσει, αν και μόνο προφορικά, ο κ. Πετρόπουλος τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν πως αν κάποιος επαγγελματίας έπρεπε να πληρώσει πολύ περισσότερο με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών, θα μπορούσε να λάβει ενημερότητα, καταβάλλοντας τουλάχιστον το ποσό το οποίο πλήρωνε με βάση το προηγούμενο σύστημα.

Ωστόσο, ούτε στην Υπουργική Απόφαση την οποία εξέδωσε ο κ. Πετρόπουλος δύο μήνες πριν την παραπάνω δήλωση (δηλαδή στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016) σε σχέση με τη δυνατότητα της μερικής καταβολής, αλλά ούτε και στις προφορικές δηλώσεις του το Φεβρουάριο του 2017, καθόρισε ποιο είναι το ελάχιστο ποσό, του οποίου η καταβολή θα οδηγούσε στην ασφαλιστική ενημερότητα.

Η διευκρίνιση αυτή ήλθε επίτέλους με τη χθεσινή εγκύκλιο. Ήρθε, δηλαδή, 10 μήνες μετά την Υπουργική Απόφαση περί δυνατότητας μερικής καταβολής και 8 μήνες μετά τις προφορικές δηλώσεις περί μίας μη ποσοτικοποιημένης ελάχιστης καταβολής.

Η εγκύκλιος αυτή ευνοεί όσους από μόνοι τους –δηλαδή χωρίς να έχουν καμία επίσημη απόλυτα σαφή υπουργική εγκύκλιο ως οδηγό (μιας και τέτοια εγκύκλιος δεν είχε εκδοθεί)- κατέβαλλαν κατ΄ελάχιστον 168 ευρώ /μήνα.

Χαμένοι είναι όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι κατέβαλλαν λιγότερα από 168 ευρώ/ μήνα, "μεταφράζοντας" με το δικό τους τρόπο μία ασαφή Υπουργική Απόφαση και μία επίσης ασαφή προφορική δήλωση από μεριάς του κ. Πετρόπουλου.

Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, εφόσον δεν είχαν αρρύθμιστες οφειλές έως 31/12/2016, ελάμβαναν ασφαλιστική ενημερότητα.

Δεδομένου, ότι η εγκύκλιος δεν διευκρινίζει το αντίθετο ή κάτι άλλο, αυτοί οι επαγγελματίες είναι, πολύ πιθανόν, να χάσουν την ασφαλιστική ενημερότητα την οποία ελάμβαναν έως σήμερα.

Την ίδια στιγμή, όμως, το Υπ. Εργασίας δεν έχει ακόμα ανακοινώσει επίσημα πότε θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών των επαγγελματιών με βάση το καθαρό εισόδημα το οποιο δήλωσαν το 2016. Έτσι κανείς επαγγελματίας ο οποίος κατέβαλλε μεταξύ 1/1/2017 – 31/10/2017 λιγότερα από 168 ευρώ/μήνα, δεν ξέρει για πόσο διάστημα ακόμα θα έχει ασφαλιστική ενημερότητα.

Ταυτόχρονα, η εγκύκλιος δεν διευκρινίζει τι πρέπει να κάνει ένας επαγγελματίας που πλήρωνε κάτω από 168 ευρω/μήνα εδώ και 10 μήνες προκειμένου να μην χάσει την ενημερότητα του από εδώ και πέρα.

Και αυτό γιατί η εγκύκλιος δεν διευκρινίζει αν μπορεί αυτή η κατηγορία των επαγγελματιών να καταβάλλει,έστω και αναδρομικά, τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλλε (κάτω των 168 ευρώ) και του ελάχιστου ποσού που ορίζει το Υπουργείου (από 168 ευρώ) προκειμένου να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα.

Ακόμα, όμως, και αν ένας επαγγελματίας έχει καταβάλει την ελάχιστη εισφορά των 168 ευρώ, δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει ακίνητο ή να συστήσει εμπράγματο δικαίωμα.

Επίσης η διαφορά μεταξύ της ελάχιστης εισφοράς των 168 ευρώ και του ποσού που πρέπει να καταβάλλει ο επαγγελματίας με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του για το 2016 (αφότου αυτές εκκαθαριστούν) θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα.

Τι αναφέρει ακριβώς η εγκύκλιος Πετρόπουλου

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αυτή δίνει τις ακόλουθες διευκρινίσει για κάθε κατηγορία μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων, μπλοκάκηδων, γεωργών) για το πώς μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα:

-Για εργοδότες: Ισχύει το σημερινό καθεστώς

Η εγκύκλιος σημειώνει πως " σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων, που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως εργοδότες, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εξακολουθούν να χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει και τις οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί".

-Για αυταπασχολούμενους ή αγρότες: Ενημερότητα για 6 μήνες εφόσον καταβλήθηκαν πλήρως οι εισφορές

"Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, χορηγείται η σχετική βεβαίωση, εξάμηνης διάρκειας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών του ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης", σύμφωνα με την εγκύκλιο.

-Για αυταπασχολούμενους ή αγρότες που κατέβαλλαν την ελάχιστη εισφορά (168 ευρώ ή 82 ευρώ αντίστοιχα): Αναδρομική ενημερότητα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο "διευκρινίζεται ότι ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ' ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Στην περίπτωση αυτή, η χορηγούμενη βεβαίωση δεν θα ισχύει για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, για την οποία απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, όπως αυτό έχει υπολογιστεί στα οικεία ειδοποιητήρια.

-Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής βάσει των εισοδημάτων του 2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για την χορήγηση της σχετικής ενημερότητας απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού της μηνιαίας δόσης".

* Για μισθωτούς με παράλληλη μη μισθωτή απασχόληση: Ενημερότητα ακόμα και χωρίς την ελάχιστη εισφορά

Η εγκύκλιος επισημαίνει πως "οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι καταβάλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από την μισθωτή απασχόληση.

Προκειμένου δε να είναι ο δυνατός ο έλεγχος διατήρησης της μισθωτής απασχόλησης και επομένως της κατ' ελάχιστον καταβολής της κατώτατης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, η χορηγούμενη στα πρόσωπα αυτά βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα είναι μηνιαίας διάρκεια".

-Για όσους έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους: Ενημερότητα εφόσον τηρούν τη ρύθμιση

Η εγκύκλιος επισημαίνει πως "στις περιπτώσεις που ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έχει υπαχθεί και σε ρύθμιση οφειλών, η βεβαίωση θα χορηγείται μόνο εφόσον τηρείται η οικεία ρύθμιση.

Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως αν ο αιτών τη βεβαίωση έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ως εργοδότης ή ως μη μισθωτός ασφαλισμένος, θα λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα μηνιαίας διάρκειας, προκειμένου να διασφαλίζεται τήρηση της οικείας ρύθμισης".

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:http://www.efka.gov.gr/

Έρχεται Big Brother για όσους χρωστούν στα Ταμεία

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία οφειλετών που βρίσκονται σε τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς, Εφορίες, δήμους, δικαστικές Αρχές, ακόμα και επαγγελματικούς φορείς, θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Διάταξη-"βόμβα", που ψηφίστηκε πρόσφατα και τίθεται πλέον σε άμεση εφαρμογή, προβλέπει πως το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) προς τα Ταμεία μπορεί να λαμβάνει κάθε διαθέσιμη πληροφορία την οποία χρειάζεται για την αξιολόγηση της εισπραξιμότητας των χρεών των οφειλετών των Ταμείων από κάθεδημόσιο φορέα και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Δηλαδή, το ΚΕΑΟ θα μπορεί να μαθαίνει αν ο οφειλέτης των Ταμείων χρωστά παράλληλα στην Εφορία, πόσες καταθέσεις έχει στις τράπεζες, αν έχει οφειλές προς πρώην ΔΕΚΟ (π.χ., ΔΕΗ), καθώς και αν έχει διωχθεί ποινικά για υποθέσεις χρεών. Και αυτό προκειμένου να μπορούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να αξιολογούν το "προφίλ" του οφειλέτη και, έτσι, να τον αντιμετωπίζουν ανάλογα.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΑΟ μπορεί να ζητά στοιχεία που δείχνουν την οικονομική συμπεριφορά των οφειλετών του από:

- Κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως είναι οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

- Όλους τους δημόσιους οργανισμούς, φορείς και εταιρείες όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το κράτος, καθώς και τις ανεξάρτητες Αρχές.

- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

- Επιμελητήρια.

-Συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες και προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων.

- Επιμελητήρια, οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά στο ΚΕΑΟ όλων των πρωτότυπων εγγράφων, μητρώων και στοιχείων των δημόσιων φορέων εκτός των εγκαταστάσεών τους.

Επίσης, το ΚΕΑΟ δεν θα μπορεί να λαμβάνει γνώση πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών ή των ποινικών δικαστηρίων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα.

Πώς "χωρίζονται" οι οφειλέτες

Η "έφοδος" του ΚΕΑΟ σε κάθε φορέα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανεύρεση στοιχείων της οικονομικής συμπεριφοράς των οφειλετών των Ταμείων γίνεται από τη σκοπιά του διαχωρισμού των οφειλών προς τα Ταμεία.

Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται μεταξύ εκείνων που μπορούν να εισπραχθούν και εκείνων που δεν μπορούν να εισπραχθούν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η 3η τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ για το 2017, με "την κατάργηση των κριτηρίων για τη διαβίβαση των θεωρητικά εισπράξιμων οφειλών από τους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στο ΚΕΑΟ (σ.σ.: εντάσσονται πλέον και οι οφειλές ανεξαρτήτως χρόνου "γεννήσεως" και ύψους) είναι αναμενόμενο να ενταχθούν πολλές οφειλές οι οποίες εμφανίζουν πολύ χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα".

Γι' αυτό, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, "ο διαχωρισμός των ανεπίδεκτων είσπραξης είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαχείριση του χρέους" προς τα Ταμεία.

Στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται:

- Οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα.

- Οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά.

- Οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια.

Επίσης, από το ΚΕΑΟ τονίζεται πως "ο διαχωρισμός των ανεπίδεκτων είσπραξης περιλαμβάνει ενδελεχή έλεγχο των οφειλών και καταλήγει στην καταχώριση στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων".

Για την ενίσχυση της δράσης αυτής έχει δρομολογηθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία "θα καθοριστούν τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να ερευνώνται ώστε να γίνεται με ασφάλεια ο χαρακτηρισμός των οφειλών".

Ποιοι περνούν τώρα από έλεγχο

"Στην παρούσα φάση", σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ, "είναι υπό επεξεργασία και αξιολόγηση οφειλές που χαρακτηρίζονται ως μη άμεσα εισπράξιμες" και περιλαμβάνουν:

- Οφειλέτες που εμφανίζονται στο μητρώο να είναι σε οριστική διακοπή, πτώχευση ή εκκαθάριση.

- "Οφειλέτες (κοινές επιχειρήσεις, οικοδομοτεχνικά έργα, οφειλέτες ΟΑΕΕ, ειδικές κατηγορίες, εργοδότες ΟΓΑ, άλλες περιπτώσεις καταλογισμένων οφειλών) με οφειλές μέχρι και το 2003. Οι οφειλέτες αυτοί δεν έχουν υποβάλει Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις μετά το 2003".

Τέσσερις αλλαγές

Η έκθεση του ΚΕΑΟ επισημαίνει τέσσερις μεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν το 2017 και αφορούν τη διαχείριση των χρεών προς τα Ταμεία:

Τέσσερις μεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν το 2017 και αφορούν τη διαχείριση των χρεών προς τα Ταμεία περιέχει η η τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ:

1. Από 1/1/2017 διαβιβάζονται αφενός οι μη ρυθμισμένες οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ και αφετέρου οι μη ρυθμισμένες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που δεν πληρούσαν τα παλαιότερα κριτήρια για διαβίβαση των θεωρητικά εισπράξιμων οφειλών στο ΚΕΑΟ.

2. Οι οφειλέτες εντάσσονται στο ΚΕΑΟ με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη κατά τα οποία οφείλουν.

3. Για την κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών θα εφαρμοστεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για την κατάταξη των οφειλετών σε:

- "Οικονομικά βιώσιμους".

- "Οικονομικά μη βιώσιμους".

-Μια ενδιάμεση ομάδα ("γκρίζα ζώνη"), βάσει ανάλυσης χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και ποιοτικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς του οφειλέτη για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.

Έως τον Δεκέμβριο 2017 το ΚΕΑΟ θα ολοκληρώσει την κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών αρμοδιότητάς του και θα συντάξει σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης. Στόχος της διαδικασίας κατηγοριοποίησης από το ΚΕΑΟ είναι η ανάλυση του χαρτοφυλακίου των οφειλών των μεγάλων οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ και στη συνέχεια ο προσδιορισμός των καταλληλότερων μεθόδων για τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει των χαρακτηριστικών των επιμέρους κατηγοριών.

4. Στις 10/7/2017 εκδόθηκε απόφαση υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία καθορίζονται η μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

ΠΗΓΗ: http://medispin.blogspot.gr

ΕΦΚΑ: παραγραφής αξιώσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

ΕΦΚΑ- Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Ξεκίνησε ο υπολογισμός των νέων εισφορών για 1,4 εκατ. επαγγελματιών και αγροτών

Ξεκίνησε ο υπολογισμός των νέων εισφορών για 1,4 εκατ. επαγγελματιών και αγροτών

Του Δημητρη Κατσαγάνη

Στα χέρια της Η.ΔΙ.Κ.Α. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ) και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) βρίσκονται από τις αρχές της εβδομάδας οι δηλώσεις 1,45 εκατομμυρίων επαγγελματιών και αγροτών για το καθαρό εισόδημα το οποίο δήλωσαν το 2016, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο υπολογισμός των νέων ασφαλιστικών εισφορών έχει ήδη ξεκινήσει και θα έχει ολοκληρωθεί έως την επόμενη εβδομάδα.

Αμέσως μετά, δηλαδή προς τα τέλη του τρέχοντος μηνός, αναμένεται η ανάρτηση των πρώτων ειδοποιητηρίων για την καταβολή των εισφορών υπέρ της κύριας ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης με βάση το εισόδημα του 2016 (εισφορές 26,9% επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του προηγούμενου έτους).

 Τα ειδοποιητήρια αυτά θα αφορούν 640.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους και μπλοκάκια και άλλους 810.000 αγρότες.

 Μαζί με τις εισφορές κύριας ασφάλισης –υγείας για όλους ανεξαιρέτως τους μη μισθωτούς (επαγγελματίες και αγρότες) αναμένεται να αναρτηθούν για πρώτη φορά και οι μηνιαίες εισφορές υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης (7%Χ1/12 καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016) και εφάπαξ (4% Χ 1/12 εισοδήματος ) για 70.000 (επί συνόλου 640.000 ελευθέρων επαγγελματιών).

Εφόσον τα παραπάνω ειδοποιητήρια αναρτηθούν έως μέσα - τέλη Οκτωβρίου, τότε το πιο πιθανό σενάριο είναι να κληθούν οι μη μισθωτοί να καταβάλλουν έως τις 30 Νοεμβρίου την πρώτη μηνιαία δόση των εισφορών τους με βάση το εισόδημα του 2016.

Κατά την ίδια ημερομηνία, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΓΑ (αγρότες, κτηνοτρόφοι) και του τέως ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) να εξοφλήσουν τα ασφάλιστρά τους για το 2016 , όπως αυτές είχαν προκύψει με το σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων, το οποίο ίσχυε έως 31/12/2016.

Συγκεκριμένα, μέχρι 30 Νοεμβρίου, οι νομικοί πρέπει να καταβάλλουν τα ασφάλιστρα όλου του 2016, ενώ μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι τα ασφάλιστρα του β’ εξαμήνου του 2016.

Αρμόδια στελέχη του Υπ. Εργασίας ανέφεραν στο Capital.gr πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση για την καταβολή των ασφαλίστρων των αγροτών, των μηχανικών και των γιατρών (όπως αυτά προέκυψαν με προηγούμενο σύστημα) έως τις 20 Δεκεμβρίου (προκειμένου τα έσοδα να περάσουν "ταμειακά" αποκλειστικά στο 2017), ενώ δεν αποκλείεται η προθεσμία αυτή να μετατεθεί για ένα μήνα αργότερα (και έτσι ένα μέρος των εσόδων να περάσει "ταμειακά" και στο 2018).

Στόχος μίας νέας –τρίτης κατά σειρά – παράτασης για τα ασφάλιστρα του 2016 (αγροτών, μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων) θα είναι να μην συμπέσει χρονικά η λήξη της προθεσμίας καταβολής των νέων εισφορών κύριας ασφάλισης - υγείας (και για ορισμένους και των εισφορών υπέρ του επικουρικό –εφάπαξ) με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 μαζί με τη λήξη της προθεσμίας των ασφαλίστρων για τους αγρότες, τους μηχανικούς, τους δικηγόρους και τους γιατρούς για το 2016.

Η αποφυγή μίας τέτοιας σύμπτωσης θα είναι κρίσιμη ιδίως για τους αγρότες, καθώς η πρώτη εικόνα από τις φορολογικές δηλώσεις για το 2016 δείχνει αύξηση στο καθαρό εισόδημα μίας σημαντικής –αν και όχι πλειοψηφικής- εξ αυτών.

Συνεπώς η μερίδα αυτή των αγροτών θα κληθεί να καταβάλλει διπλά αυξημένες εισφορές από τον ερχόμενο Νοέμβριο σε σχέση με εκείνες που κατέβαλλε στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα θα καταβάλλει:

1) Αυξημένες μηνιαίες εισφορές λόγω του ότι δήλωσε το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015

2) Αναδρομικές εισφορές οι οποίες θα προκύψουν με βάση τη διαφορά των εισφορών που κατέβαλλαν στο 10μηνο του 2016 με βάση το εισόδημα του 2015 και εκείνες που έπρεπε να καταβάλλουν με βάση το εισόδημα του 2016.

Ωστόσο, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχει καταβάλλει τα ασφάλιστρα του 2016 το 80% των αγροτών που αναμενόταν να τα καταβάλλει.

Συνεπώς η συντριπτική πλειοψηφία της συγκεκριμένης μερίδας ασφαλισμένων δεν θα καταβάλλει στο διάστημα κοντά στις 30 Νοέμβριο τριπλές εισφορές, δηλαδή την πρώτη δόση των εισφορών με βάση το εισόδημα του 2016, τις αναδρομικές εισφορές από τη διαφορά μεταξύ καταβληθέντων –καταβλητέων εισφορών, μαζί και τα χρωστούμενα ασφάλιστρα του 2016.  

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΦΚΑ