ΕΦΚΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αθήνα,22/9/2016 Αρ.Πρωτ.:Φ.10043/οικ.31994/838
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ:Α΄
ΘΕΜΑ:
Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων - Γνωστοποίηση
Διατάξεων του άρθρου 94 παρ.4 και 5 του Ν.4387/2016.


Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ
85/Α΄/12-5-2016), καταργείται η Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ, ενώ ρυθμίζεται το ύψος της παροχής που θα χορηγηθεί στους ασφαλισμένους για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί σε αυτούς.
Ειδικότερα, επί του θέματος , σας γνωρίζουμε τα εξής :
1.Η Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ καταργούνται αναδρομικά από 1/1/2016, και συνεπώς από την ημερομηνία αυτή και εφεξής δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές . Ως εκ τούτου , σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές από ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες και εμμίσθους , και αφορούν ασφάλιση για χρονικό διάστημα μετά την 1/1/2016, επιστρέφονται στους ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες .
Ευνόητο είναι ότι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν χρόνο ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων μέχρι 31/12/2015 καταβάλλονται υποχρεωτικά.
2. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση εδαφίων τους με το άρθρο 234 παρ. 10 και 11 του Ν.4389/2016(ΦΕΚ 94/Α΄ /27-5-2016), τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, πρόκειται να λάβουν για το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτούς μέχρι 31/12/2015, προσαύξηση της κύριας επικουρικής σύνταξής τους.
Η επιπλέον παροχή υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί στην Ειδική Προσαύξηση ή στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.
Επισημαίνουμε ότι ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση, ο χρόνος στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση. Ως εκ τούτου οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.3 του Ν.3996/2011, που προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, του χρόνου ασφάλισης που είχε διανυθεί στον ΕΛΠΠ, από Ειδική Προσαύξηση στον πρώην κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ (σήμερα ΕΤΕΑ), παύουν να έχουν εφαρμογή.
3.Δικαίωμα προσαύξησης της κύριας σύνταξης με βάση το χρόνο ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση ή τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, έχουν οι ασφαλισμένοι των οποίων η κύρια σύνταξη πρόκειται να υπολογιστεί σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισάγεται με το Ν.4387/2016, όπως ορίζεται στο άρθρο 94 παρ.1 και 2 του ανωτέρου νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.3518/2016 και Ν.982/1979, όπως ισχύουν (σχετική η αριθ. Φ.80000/οικ. 29713/779/30-6-2016 εγκύκλιος, ΑΔΑ:ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                             

Ο ΕΦΚΑ εξελίσσεται σε ταφόπλακα...

Ο ΕΦΚΑ εξελίσσεται σε ταφόπλακα...

Του Κώστα Στούπα
Υπάρχουν πολλοί τον τελευταίο καιρό που γράφουν και λένε πως η ιστορία του ΕΦΚΑ εξελίσσεται πολιτικά για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα σε κάτι αντίστοιχο με τις συνέπειες του ΕΝΦΙΑ για την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά στο β' εξάμηνο του 2014.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 παρατηρήθηκε μαζική απομάκρυνση ψηφοφόρων της ΝΔ, μια σημαντική μερίδα των οποίων μετακινήθηκε και προς το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές που ακολούθησαν.
Πιστεύω πως η ιστορία του ΕΦΚΑ θα εξελιχθεί σε μεγαλύτερο καταλύτη πολιτικών αλλά και οικονομικών εξελίξεων.
Η κυβέρνηση τόσο δια του αμίμητου κ. Πετρόπουλου εξέλαβε το "δούλεμα" ενός περαστικού ως προτροπή να αυξήσει περαιτέρω τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο και δια της κας Αχτσιόγλου η οποία υπό τη "θαλπωρή" της άγνοιάς της επαναλαμβάνει συνεχώς πως οι νέες ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνουν μόνο ένα 20% των επαγγελματιών ενώ το υπόλοιπο 80% θα πληρώσει ίδιες και χαμηλότερες.
Σε γενικές γραμμές οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται σε αυτούς που δηλώνουν εισοδήματα άνω των 15-20.000 ευρώ, ενώ μειώνονται κατά τι σε όσους δηλώνουν χαμηλότερα.
Προφανώς οι ινστρούχτορες των οικονομικών υπουργείων της κυβέρνησης σκέφθηκαν πως αν υποχρεώσουν το 80% να πληρώσει διπλάσιες και τριπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές και τα έσοδα των ταμείων θα αυξήσει αλλά και τους δηλούντες χαμηλότερα εισοδήματα θα "χαϊδέψουν" προκειμένου να καταφέρουν να αφήσουν ένα αριστερό αποτύπωμα.
Προφανώς όσοι έκαναν το σχεδιασμό αυτό δεν έλαβαν υπόψη πως με βάση τα στοιχεία των δημόσιων εσόδων του 2015 το 3% των φορολογούμενων με εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ κατέβαλε το 42% των συνολικών εσόδων από το φόρο εισοδήματος.
Καθώς τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος για τη χρήση του οικονομικού έτους του 2014 έφτασαν περί τα 12,9 δισ. ευρώ το 42% υπολογίζεται περί τα 5,5 δισ. ευρώ.
Η κατηγορία όσων δήλωσαν εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ περιλαμβάνεται στη μεγαλύτερη κατηγορία όσων δήλωσαν εισόδημα πάνω από 20.000 απ’ όπου αρχίζουν οι νέες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις.
Ο φόρος εισοδήματος για το 2017 σε όσους δηλώσουν εισόδημα πάνω από 30.000 θα υπολογιστεί μετά την αφαίρεση του ΕΦΚΑ. Καθώς η φορολογική κλίμακα αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα, το πλήγμα στα φορολογικά έσοδα θα είναι καίριο. Τούτο βέβαια σημαίνει πως έσοδα τα οποία θα εισπράττονταν από τη μια τσέπη του δημοσίου θα εισπραχθούν από μια άλλη.
Το πλέον πιθανό είναι το κράτος να προσπαθήσει να αυξήσει τα έσοδα του ασφαλιστικού ταμείου αλλά να χάσει τα διπλάσια ή τριπλάσια ποσά από την άλλη τσέπη που είναι το δημόσιο ταμείο.
Αυτό θα συμβεί και για έναν ακόμη λόγο:
Τους τελευταίους μήνες του 2016 το ρεπορτάζ αναφέρει πως παρατηρήθηκε μαζικό κλείσιμο βιβλίων από ελεύθερους επαγγελματίες. Πριν το τέλος του 2016 οι υπολογισμοί ανέβαζαν τον αριθμό αυτό σε 150.000. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τις πρώτες εβδομάδες του 2017 συνεχίζονται οι ουρές στις εφορίες όσων κλείνουν βιβλία...
Κλείσιμο βιβλίων σημαίνει πως εκτός ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος το δημόσιο χάνει και το τέλος επιτηδεύματος και το φόρο αλληλεγγύης.
Προφανώς, οι 150-200.000 που έκλεισαν και συνεχίζουν να κλείνουν τα μπλοκάκια λόγω των νέων ασφαλιστικών εισφορών δεν ανήκουν στο 80% της υπουργού που ευνοείται από το νέο νόμο. Όταν μια ρύθμιση ευνοεί μια κατηγορία παρατηρείται είσοδος νέων μελών σ’ αυτήν και όχι απομάκρυνση. Απλή κοινή λογική και λίγες γνώσεις οικονομικής συμπεριφοράς χρειάζονται για να το καταλάβει κάποιος.
Προφανώς αυτοί που κλείνουν βιβλία (ή έστω το μεγαλύτερο μέρος τους) θίγονται από τις νέες ρυθμίσεις. Άρα, είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε αυτούς που δηλώνουν εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ και συντηρούν περίπου το 50% των εσόδων από το φόρο εισοδήματος.
Προφανές είναι επίσης πως κάποιος αυτής της κατηγορίας που δήλωνε τα εισοδήματά του αν αναγκαστεί να καταβάλει τις νέες εισφορές δεν βγαίνει οικονομικά οπότε κλείνει τα βιβλία, αλλιώς θα ανεχόταν το οικονομικό πλήγμα στωικά...
Από το ρεπορτάζ επίσης μαθαίνουμε πως πολλές κατηγορίες επαγγελματιών (κομμωτές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ) που κλείνουν τα βιβλία συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ιδιωτικώς και αφορολογήτως.
Αυτοί που κλείνουν βιβλία είτε μεταπηδούν στη μαύρη οικονομία είτε φεύγουν στο εξωτερικό. Οι απώλειες για τα κρατικά ταμεία, την οικονομία και τη χώρα συνολικότερα είναι συντριπτικές.
Επιδότηση της φοροδιαφυγής
Τα νέα μέτρα αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο για αύξηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.
Γνωρίζουμε πως μεγάλες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών φοροδιέφευγαν και πριν τις νέες ασφαλιστικές εισφορές. Οι κατηγορίες αυτές ούτε με τα νέα μέτρα "αγγίζονται" αφού οι εισφορές αυξάνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος που δηλώνεται.
Επιπλέον, το νέο ασφαλιστικό των κ. Κατρούγκαλου, Πετρόπουλου, Αχτσιόγλου επιβραβεύει όσους φοροδιέφευγαν και δεν δήλωναν ολόκληρο το εισόδημά τους.
Πολλοί από τους φοροφυγάδες υπολογίζονται στο 80%, όσων θα ευνοηθούν από τις νέες ασφαλιστικές εισφορές γιατί δηλώνουν εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ και θα πληρώνουν μάλιστα ακόμη χαμηλότερες εισφορές τώρα.
Μια βόλτα να κάνει κάποιος και να μιλήσει με "ιδιαιτεράδες" καθηγητές, ιδιωτικά ιατρεία, δικηγόρους, τεχνίτες, "ντελιβεράδες" θα διαπιστώσει πως τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μεγάλη πτώση (η μεγαλύτερη από την αρχή της κρίσης). Αυτό συμβαίνει γιατί το 20-25% που κρατούσε τις κατηγορίες αυτές όρθιες πλήττεται από τους πειραματισμούς στο ασφαλιστικό.
Είναι προφανές γιατί το νέο ασφαλιστικό είναι ανήθικο καθώς πλήττει του έντιμους φορολογούμενους και ευνοεί τους φοροφυγάδες. Θα αποδειχτεί επίσης καταστροφικό γιατί αντί να αυξήσει τα έσοδα των δημόσιων αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων θα τα μειώσει.
Ο ΕΦΚΑ λοιπόν όπως αναμενόταν εξελίσσεται σε ταφόπλακα τόσο για την κυβέρνηση όσο και την οικονομία... 

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

ΕΦΚΑ: Διπλό ραβασάκι για 300.000 ασφαλισμένους! Αναδρομικό χαράτσι

Τις αποδοχές τους να εξανεμίζονται θα δουν 300.000 επιστήμονες- αφού μια καινούργια παρτίδα ειδοποιητηρίων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),κρύβει αναδρομικό χαράτσι 4% ως 11% από εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, οι οποίες δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί.
Newsit.gr

Όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, η έκπληξη που είδαν στις εισφορές τους οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες του ΕΤΑΑ (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι και φαρμακοποιοί) δεν προοιωνίζεται ελαφρύνσεις, αλλά επιβαρύνσεις που θα έρθουν αναδρομικά από 1ης/1/2017, καθώς τα ειδοποιητήριά τους που άρχισαν να αναρτώνται στον ΕΦΚΑ δεν έχουν το σύνολο των εισφορών, αλλά μόνον την εισφορά κύριας σύνταξης 20%, την εισφορά ασθένειας 6,95% και τα 10 ευρώ εισφορά για τον κλάδο ανεργίας.

Από αυτά λείπουν το 7% για όσους έχουν επικουρική ασφάλιση και το 4% για εφάπαξ. Αυτό σημαίνει ότι για τους μηχανικούς και δικηγόρους που έχουν και τις δύο εισφορές δεν έχει χρεωθεί ένα ποσοστό εισφορών 11%, ενώ για τους γιατρούς που έχουν μόνο εφάπαξ δεν έχει χρεωθεί το 4%.

Οι εισφορές αυτές θα χρεωθούν είτε με ξεχωριστό «ραβασάκι» που θα σταλεί τον επόμενο μήνα από τον ΕΦΚΑ και θα υπολογίζει την επιβάρυνση 4% ως 11% ανάλογα με την ιδιότητα του ασφαλισμένου, στο εισόδημα του 2015, είτε κατά μια άλλη άποψη θα έρθουν ως ξεχωριστό ειδοποιητήριο από το υπερταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) στο οποίο υπήχθησαν όλοι οι επιμέρους τομείς επικουρικής και εφάπαξ που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/12/2016.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών Β’ εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ-Τομέων Υγειονομικών

graphical space

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:http://www.etaa.gr/

 

Γιατροί και φαρμακοποιοί καταθέτουν αίτηση ακύρωσης του ασφαλιστικού στο ΣτΕ! Τι ζητούν

Γράφει: Μαρία Γλένη


Οι Νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ) αλλά και οι φαρμακοποιοί (ΠΦΣ) προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί ο νόμος του ασφαλιστικού.

 

Σύσσωμος ο υγειονομικός κόσμος που πλήττεται βάναυσα από τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού προσφεύγει στη δικαιοσύνη και ειδικότερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί ο νόμος.

Ήδη οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν κάνει ανάλογες κινήσεις το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) αποφάσισε ομόφωνα σε συνεδρίαση, να προσφύγει με Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των διατάξεων του νέου Ασφαλιστικού Νόμου (Ν.4387/2016) σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις εφαρμογής, κατά το μέρος που με αυτές θίγονται έννομα συμφέροντα και ασφαλιστικά δικαιώματα των Ιατρών του Ε.Σ.Υ.

Δείτε ΕΔΩ χαρακτηριστικά: «Πόσα χάνουν και τι θα πληρώνουν οι γιατροί με το νέο ασφαλιστικό! Αναλυτικά ανά κατηγορία»

ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), ο οποίος κατέθεσε τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου αίτηση ακυρώσεως κατά του Ασφαλιστικού.

Με την κρινόμενη αίτηση ο Π.Φ.Σ. αιτείται την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία γίνεται ο προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

Τα νομικά ζητήματα που θέτει ο Π.Φ.Σ. είναι αν η προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση εκδόθηκε εντός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, αν είναι αντίθετη στο νόμο αλλά και στις συνταγματικές αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας, της ισότητας και της αναλογικότητας, αποστερώντας εν τοις πράγμασι τους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς από τη δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, κατά τρόπο που θίγει επίσης τη συνταγματικά επιβεβλημένη προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης και το συνταγματικά κατοχυρωμένο ελάχιστο αξιοπρεπούς διαβίωσης, όπως επίσης την προστασία της περιουσίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Με λουκέτο απειλούνται τα φαρμακεία

«Η ακύρωση της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως αποτελεί ζήτημα ζωής ή θανάτου του ελληνικού φαρμακείου, καθώς αν οι διατάξεις αυτές εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε κλείσιμο την πλειοψηφία των φαρμακείων σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα» σημειώνεται χαρακτηριστικά από τον ΠΦΣ.

 

Και συμπληρώνουν με νόημα οι φαρμακοποιοί: «Είμαστε δε βέβαιοι ότι οι Έλληνες Δικαστές θα αναγνωρίσουν την βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως και θα ματαιώσουν τα σχέδια για την καταστροφή των φαρμακοποιών και των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών εν γένει». 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Παγίδες για τους γιατρούς σε 2 εργοδότες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Τα λογιστήρια των ιδιωτικών κλινικών ζητάνε για εκκαθαρίσουν μεριδολόγια από τους γιατρούς να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση αν εντάσσονται στο άρθρο 38 ή στο άρθρο 39.

Οι γιατροί μπαίνουν σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τους » εργοδότες ».

Πιο αναλυτικά ο ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας, ταυτόχρονα, το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του.

Εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, προβλέπει τα εξής: “Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος-εργοδότης δεν υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ενημερωθεί, μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με Α.Π.Υ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές μισθωτού, (δηλαδή 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό, ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα Α.Π.Υ σε -μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους-εργοδότες. Και εδώ, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος-εργοδότης δεν υποβάλλει ΑΠΔ, ισχύουν, όσα αναφέρονται στο σημείο 1 και ο εργαζόμενος καταβάλλει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε μισθωτό”.

Πρόσωπα που εντάσσονται στη ρύθμιση

Για τα πρόσωπα που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα, βάσει της οποίας θα υπάγονταν, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν, πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής της εισφοράς, προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του συγκεκριμένου νόμου, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά). Συμπερασματικά γιατροί που διατηρούν ατομικό ιατρείο ή συμμετέχουν σε ιατρική εταιρεία δεν εντάσσονται στις παραπάνω διατάξεις.

Υποβολή ΑΠΔ

Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, οφείλει να αναγράφει στο Α.Π.Υ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα και, μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής, ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας, ταυτόχρονα, το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του. Στη συνέχεια, ενημερώνεται/ονται ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι αυτού περί της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης και εντεύθεν. Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ, μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του εργαζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 38

Ανώτατη-κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην οικεία ρύθμιση ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των μερών. Συγκεκριμένα, για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 με ετήσια διάρκεια σύμβασης, κατά τα ως άνω, ισχύει το ετήσιο ανώτατο όριο των 70.320 ευρώ, συνεπώς οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Α.Π.Υ, ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου ετήσιου ορίου. Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην κατανομή της συμφωνημένης αμοιβής ανά μήνα ενώ και το ανώτατο όριο λαμβάνεται υπόψη σε μηνιαία βάση (5.860,80 ευρώ). Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό των Α.Π.Υ που εκδίδεται, μηνιαίως, από ασφαλισμένο που υπάγεται στη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39, υπολείπεται της ελάχιστης βάσης υπολογισμού εισφορών, ο εν λόγω ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τις εισφορές που υπολείπονται του ελάχιστου ποσού κατά το χρόνο της ετήσιας εκκαθάρισης της ασφαλιστικής υποχρέωσης, οπότε και θα οριστικοποιούνται οι αναλογούσες σε αυτόν ασφαλιστικές εισφορές.

Εκκαθάριση και συμψηφισμός εισφορών
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι αρχικά υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39, πληρούντες τις νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά, στη συνέχεια, τις απώλεσαν (επειδή, για παράδειγμα, παρείχαν υπηρεσίες σε περισσότερους αντισυμβαλλομένους είτε επειδή δεν είχαν κανέναν αντισυμβαλλόμενο), για το διάστημα που ακολουθεί την έκπτωση από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου, καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτοί. Έτσι, εάν στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους παρασχεθεί υπηρεσία και σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο, ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στον ΕΦΚΑ, με σχετική αίτηση-δήλωση, ώστε να επέλθει η σχετική μεταβολή στο μητρώο και να ενημερωθεί/ούν ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι, προκειμένου να απαλλαγεί/ούν από την ανωτέρω υποχρέωση. Όπως και για κάθε άλλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, στο τέλος εκάστου έτους, θα πραγματοποιείται εκκαθάριση και συμψηφισμός μεταξύ των καταβληθεισών κατά τους ανωτέρω μήνες εισφορών και των οφειλόμενων εισφορών, με βάση το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, (όπως αυτό προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος).

Παραδείγματα

Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική, με σύμβαση ετήσιας διάρκειας και αμοιβή, ύψους 80.000 ευρώ, για την οποία εκδίδει τρία Α.Π.Υ. Η εν λόγω κλινική αποτελεί το μόνο αντισυμβαλλόμενο του συγκεκριμένου ασφαλισμένου-ιατρού. Επομένως, αυτός υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39. Ανεξαρτήτως του αριθμού των Α.Π.Υ στις οποίες επιμερίζεται η συμφωνηθείσα αμοιβή, καταβάλλονται εισφορές με βάση το ανώτατο ετήσιο όριο των 70.320 ευρώ, με δεδομένο ότι η οικεία σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας. Αν η ως άνω σύμβαση ήταν διάρκειας 10 μηνών, τότε η συμφωνηθείσα αμοιβή θα αντιστοιχούσε σε 8.000 ευρώ/μήνα. Συνεπώς οι εισφορές θα υπολογίζονται επί της ανώτατης μηνιαίας βάσης υπολογισμού των 5.860,8 ευρώ. Στην τελευταία περίπτωση και με δεδομένο ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 39, ο εν λόγω ασφαλισμένος θα καταβάλει κανονικά εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός) για τους υπόλοιπους δύο μήνες του έτους.

Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική, με σύμβαση διάρκειας 10 μηνών για την οποία εκδίδει Α.Π.Υ αξίας 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 39, το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση. Επομένως, σε κάθε μήνα αντιστοιχεί αμοιβή, ύψους 500 ευρώ. Σε αυτή υπολογίζονται εισφορές αντιστοίχως κατανεμημένες σε βάρος του ασφαλισμένου και σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου κατά τα ως άνω αναφερθέντα. Επιπροσθέτως, για το ποσό που υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού των αυτοαπασχολουμένων (586,08- 500=86,08 ευρώ), ο ασφαλισμένος καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός).

ΠΗΓΗ:http://forotexnikos100.gr 

 

Μέχρι τέλος Μαρτίου οι ασφαλιστικές εισφορές για φαρμακοποιούς στο ΤΣΑΥ!

Γράφει: Μαρία Γλένη


Παράταση για την καταβολή εισφορών στο ΤΣΑΥ δόθηκε για τους φαρμακοποιούς και χωρίς προσαυξήσεις.

 

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, μέχρι 31.3.2017 και χωρίς προσαυξήσεις, παρατείνεται η καταβολή των εισφορών των φαρμακοποιών (ΤΣΑΥ -β΄ εξάμηνο 2016) που έληγαν στις 31.12.2016.

Η παράταση αφορά όλες εκείνες τις περιπτώσεις φαρμακοποιών που για οποιοδήποτε λόγο ο ΕΟΠΥΥ δεν παρακρατεί τις ασφαλιστικές εισφορές (πχ.. λόγω παρακρατήσεων και κατασχέσεων υπέρ τρίτων).
Σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΕΤΑΑ:

«Είσπραξη Ρυθμίσεων
Λόγω της παράτασης των ασφαλιστικών εισφορών του Β ΕΞΑΜΉΝΟΥ για τους ελεύθερους επαγγελματίες Υγειονομικούς μέχρι 31/3/2017, οι δόσεις της ρύθμισης που απωλέστηκαν λόγω λήξης των τρεχουσών εισφορών (31/12/2016), θα εισπραχθούν μέχρι την Πέμπτη 9/2/2017 χωρίς πρόστιμα.

Για αυτό παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι να έχουν τα ανάλογα ποσά στο σχετικό λογαριασμό τους. Στη συνέχεια θα εξεταστεί από την Υπηρεσία η παροχή της Υγειονομικής Περίθαλψης.» 

ΠΗΓΗ:http://healthreport.gr/

 

Ανακοινώσεις ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

03/02/2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε δεκτή από το ΔΣ του ΕΦΚΑ η εισήγηση της Δ/νσης Εισφορών & Ελέγχων για την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ-Τομέα Υγειονομικών του Β εξαμήνου 2016, μέχρι 31-3-2017.

06/02/2017

Ειδοποιήτηρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ

Η πρώτη ομάδα ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών των Ελ. Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, εχει αναρτηθεί στο ιστότοπο του Οργανισμού και ειναι διαθέσιμη στους ασφαλισμένους.
Αφορούν ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΤΑΝΤΠ με μοναδική ασφάλιση.
Σύντομα θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια του ΕΤΑΑ και οι περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης.

Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών

06/02/2017

Είσπραξη Ρυθμίσεων

Λόγω της παράτασης των ασφαλιστικών εισφορών του Β ΕΞΑΜΉΝΟΥ για τους ελεύθερους επαγγελματίες Υγειονομικούς μέχρι 31/3/2017, οι δόσεις της ρύθμισης που απωλέστηκαν λόγω λήξης των τρεχουσών εισφορών (31/12/2016) θα εισπραχθούν μέχρι την Πέμπτη 9/2/2017 χωρίς πρόστιμα. Για αυτό παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι να έχουν τα ανάλογα ποσά στο σχετικό λογαριασμό τους.

Στη συνέχεια θα εξεταστεί από την Υπηρεσία η παροχή της Υγειονομικής Περίθαλψης.

Εκ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων – Πρόνοιας Τ.Υ./ΕΦΚΑ

06/02/2017

Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών – Ειδοποιητήριο πληρωμής – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών

Ειδοποιητήριο

Ενημερωτική επιστολή 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Κατάληψη στα γραφεία του ΕΦΚΑ από τους εργαζόμενους

 

Protothema.gr

Αντιτίθενται στην λειτουργία της υπηρεσίας - Ισοδυναμεί με ουσιαστική κατάργηση του εναπομείναντος θεσμικού πλαισίου κατοχύρωσης και προστασίας του Δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, υποστηρίζουνΥπό κατάληψη βρίσκονται σήμερα τα κεντρικά γραφεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από τους ίδιους τους εργαζόμενους του.

Η κατάληψη αυτή οργανώνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), για τους ακόλουθους λόγους:

"Εκφράσαμε επανειλημμένα την πλήρη αντίθεσή μας σχετικά με τη δημιουργία του "ΕΦΚΑ", η οποία ισοδυναμεί με ουσιαστική κατάργηση του εναπομείναντος θεσμικού πλαισίου κατοχύρωσης και προστασίας του Δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας. Αντιταχθήκαμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε ενάντια στην αντιασφαλιστική λογική της συρρίκνωσης και στην ταμειακή-δημοσιονομική σκοπιμότητα που αυτή υπηρετεί.

Προειδοποιήσαμε με βάση και την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος για τη σοβαρότητα με την οποία όφειλε η Πολιτική Ηγεσία να αντιμετωπίσει τα οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα πριν εξαγγείλει "πανηγυρικά" την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα. Δυστυχώς αγνοηθήκαμε προκλητικά ενώ η αντιμετώπιση του όλου εγχειρήματος χαρακτηρίστηκε από τρομερή επιπολαιότητα και προχειρότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται καθημερινά μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα (λειτουργία ενιαίου μητρώου, ενιαίου πρωτοκόλλου, κατανομή αρμοδιοτήτων κλπ) που δυνητικά αν δεν υπάρξει επαναπροσδιορισμός των στόχων και καλύτερη προετοιμασία θα οδηγηθούμε σε τραγελαφικές καταστάσεις. (Για όλα τα παραπάνω θα ακολουθήσει σύντομα νέα αναλυτικότερη ανακοίνωση).

Η σημερινή μας παρέμβαση αφορά στο νέο κύκλο κινητοποιήσεων που ξεκινάμε κατάληψη του κτιρίου Διοίκησης του ΕΦΚΑ (οδός Αγ. Κωνσταντίνου 8) σήμερα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017. Εκτός όλων των άλλων στοχεύουμε στην άμεση ανάδειξη ενός σοβαρού επιμέρους ζητήματος που αποτελεί κατ' ουσίαν εμπαιγμό χιλιάδων συμπολιτών μας των οποίων η απονομή της σύνταξης καθυστερεί για μήνες ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά ακόμη και την τριετία.

Υποτίθεται λοιπόν ότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες της αρμόδιας Υπουργού κας Αχτσιόγλου και του αρμόδιου Υφυπουργού κου Πετρόπουλου, ο κύριος όγκος αυτών των συντάξεων θα απονεμηθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα χρηματοδοτηθεί με ποσό που μπορεί να φτάσει τα 859 εκατ. από το δανειακό πρόγραμμα για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Παρακάμπτουμε κάθε άλλη παράμετρο για να σταθούμε στο υπ. αρ. Γ32/1/23-1-2017 έγγραφο του ΕΦΚΑ που αφορά στο "σχεδιασμό" και στις "διευκρινήσεις" της Διοίκησης προς τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους σχετικά με την επεξεργασία και την εκκαθάριση των συγκεκριμένων συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Αναφέρει αρχικά το εξής :

"Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα απορρόφησης της εν λόγω επιχορήγησης κατά μήνα στο μέγιστο βαθμό τελεί υπό την προϋπόθεση της διεκπεραίωσης περισσότερων από τις διπλάσιες υποθέσεις εκείνων που είχαν διεκπεραιωθεί στην αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2016 και υπό προθεσμία που λήγει στις 30/9/2017".

Οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα περίμενε η ανωτέρω επισήμανση να συνοδεύεται από μια συνοπτική έστω αναφορά στα νέα ευνοϊκότερα δεδομένα που οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις έχουν διαμορφώσει σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο αλλά και στο βασικό σχεδιασμό στον οποίο θα στηριχθεί όχι η αύξηση απλά αλλά ο ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ της "παραγωγής" συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Αντί γι’ αυτό ακολουθεί μια παράγραφος "μνημειώδους" αοριστίας όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μεταθέτει εξ ολοκλήρου τις ευθύνες στους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής πυραμίδας : "Για τους λόγους αυτούς όλοι οι συναρμόδιοι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ κεντρικών και περιφερειακών καλούνται αμέσως να δώσουν άμεση και απόλυτη προτεραιότητα στην ανωτέρω δράση αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση, το συντονισμό και την εποπτεία όλων των υπηρεσιών και των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις διαδικασίες απονομής σύνταξης είτε έχουν αμιγώς συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες είτε όχι. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εντοπίσουν αμέσως με κάθε ευέλικτο μέσο τα σημεία όπου εντοπίζεται η καθυστέρηση και τα συγκεκριμένα αίτια που την προκαλούν και αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Γ. Διευθύνσεις (…) να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις και σαφείς οδηγίες στο προσωπικό τόσο για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους φροντίζοντας για τη στελέχωσή τους με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό όσο και για την επίλυση των επιμέρους πρακτικών δυσχερειών κάθε υπόθεσης που βρίσκεται σε εκκρεμότητα".

Μα αυτό ακριβώς που προτείνουν και "διατάσσουν" ισχύει ήδη σαν γενικός κανόνας τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια με πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζόμενων, τόσο των υπαλλήλων όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων. Πώς νομίζει η πολιτική ηγεσία ότι απονέμονται τόσες χιλιάδες συντάξεις κάθε χρόνο; Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν άλλες υπερφίαλες υποδείξεις και νουθεσίες αλλά ουσιαστική βοήθεια, η οποία δεν προσφέρεται. "Ευέλικτο μέσο" βέβαια δεν κατανοούμε τι σημαίνει, αλλά "τα σημεία όπου εντοπίζεται η καθυστέρηση και τα συγκεκριμένα αίτια που την προκαλούν" τα γνωρίζουν από την πρώτη μέρα που κάθισαν στις καρέκλες τους, όπως και οι προηγούμενοι. Τι ακριβώς έκαναν γι αυτό στη διετία που πέρασε; Σε τι ακριβώς αναφέρονται όταν ομιλούν "για στελέχωση με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό"; Οι ίδιοι δεν παραδέχονται και ομολογούν δημόσια την έξοδο του 40% του προσωπικού την τελευταία εξαετία (ταυτόχρονα βέβαια αναζητούν και πλεονάζον). Δεν είναι οι ίδιοι που περιγράφουν τις τεράστιες υφιστάμενες οργανωτικές και λειτουργικές δυσχέρειες και τις τραγικές καταστάσεις για τις οποίες άμεσα δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα;

Παρότι επίσης το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν γνωστό από το Νοέμβριο του 2016 και παρά τις προειδοποιήσεις μας, αρνήθηκαν τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωσή του να παρατείνουν το μεταβατικό διάστημα της ενοποίησης, αφού οι συγκεκριμένες διαδικασίες δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα και ανάγκες στις ήδη επιβαρυμένες και εγκαταλελειμμένες υπηρεσίες. Εκτός κι αν συγχέουν τις "ασκήσεις επί χάρτου" και μια "ιδεατή" - ιδανική πραγματικότητα με τις σημερινές καθημερινές πιεστικές υπηρεσιακές ανάγκες και κυρίως τις ανάγκες των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Πιθανότατα το πολιτικό μάρκετινγκ και οι επικοινωνιακές κορώνες αποτελούν για την Πολιτική Ηγεσία και τη Διοίκηση "δεύτερη φύση", θεωρώντας ότι η απονομή των συντάξεων εντός μιας εβδομάδας με "το πάτημα ενός κουμπιού" που εξαγγέλλουν στις δημόσιες τοποθετήσεις τους είναι άμεσα κατορθωτή.

Η έκδοση ωστόσο όσο το δυνατόν περισσότερων συνταξιοδοτικών αποφάσεων έστω και στα πλαίσια του συγκεκριμένου ελλιπούς και δύσκαμπτου προγράμματος χρηματοδότησης συνιστά επείγουσα κοινωνική αναγκαιότητα.
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αποτελεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με βάση τις σημερινές αντικειμενικές δυνατότητες σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους, δηλαδή τους εργαζόμενους. Ας ακούσουν έστω και τώρα τους συναδέλφους της "πρώτης γραμμής". Από "συσκέψεις υψηλού επιπέδου" έχουμε χορτάσει.

Επιβάλλεται επίσης η ιεράρχηση αυτής της αναγκαιότητας στην κορυφή των προτεραιοτήτων του ΕΦΚΑ ακόμη κι αν προϋποθέτει την επιμήκυνση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της ενοποίησης ή των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης επιμέρους έργων, όπως ο επανυπολογισμός παλαιών συντάξεων κλπ. (για τον επανυπολογισμό βέβαια και την προσωπική διαφορά "καίγονται" περισσότερο..). Διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι ιδιαίτερα πενιχρά και οι χιλιάδες των δικαιούχων θα αποτελέσουν για μια ακόμη φορά θύματα πολιτικής εξαπάτησης"

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Αγανάκτηση γιατρών για το νέο ασφαλιστικό

Την αγανάκτησή τους για το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, «που με αυταρχισμό δημεύει το εισόδημα του επιστημονικού κόσμου και τινάζει στον αέρα τις συντάξεις του» και την αγωνία τους για το μέλλον τους εξέφρασαν δεκάδες γιατροί, πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων, Επιστημονικών Ενώσεων και Επαγγελματικών Φορέων που συμμετείχαν στην πανιατρική συγκέντρωση -ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα «ασφαλιστικός -φορολογικός νόμος ,οι συνέπειές του για τους γιατρούς».

TA NEA

«Κηδεία των Ελλήνων γιατρών και επιστημόνων», αναγραφόταν στο φέρετρο που είχε τοποθετηθεί μέσα στην αίθουσα που διεξαγόταν η ημερίδα. Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, οι γιατροί έκαναν λόγο για «δήμευση του εισοδήματος του επιστημονικού κόσμου», υποστηρίζοντας ότι «ο νέος νόμος οδηγεί στην επαγγελματική εξόντωση και στην οικονομική εξαθλίωση, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους, ενώ συγχρόνως απειλεί την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών».

Οι γιατροί αποφάσισαν συστράτευση όλων των επιστημόνων ενάντια στο «ανεφάρμοστο και ανθρωποκτόνο νέο σύστημα», ζήτησαν την απόσυρσή του και διάλογο από μηδενική βάση.

Οι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην πανιατρική συγκέντρωση -ημερίδα του ΙΣΑ έκαναν λόγο για «ένα πρόχειρο και ανεφάρμοστο ανθρωποκτόνο νομοθέτημα, για το οποίο εγείρονται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στα ένδικα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν».

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, ο οποίος διευκρίνισε ότι θα εξαντληθούν όλα τα μέσα προκειμένου να μην εφαρμοστεί αυτός «ο άδικος και κοινωνικά ανάλγητος νόμος», που επιβαρύνει όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους, ενώ κηρύττει τον πόλεμο στους νέους οδηγώντας τους στην ξενιτιά.

«Πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα που να κατανέμει τόσο ανισοβαρώς τα βάρη, μεταφέροντας το πρόβλημα στις επόμενες γενεές. Καλούμε όλο τον επιστημονικό κόσμο να συστρατευτεί ενάντια στα ειδεχθή αυτά μέτρα και ζητούμε από τα πολιτικά κόμματα να πάρουν σαφή θέση καθώς υποθηκεύεται το μέλλον ολόκληρων γενεών. Ζούμε ιστορικές στιγμές και όλοι έχουν χρέος να αναλάβουν τις ευθύνες τους», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πατούλης.

«Είναι η πρώτη φορά που ψηφίζεται ένας νόμος, τόσο μεγάλης σημασίας, χωρίς να έχει γίνει αναλογιστική μελέτη. Το νέο σύστημα που ξεκινά με έλλειμμα 1 δισ., δημιουργεί τεράστια αβεβαιότητα και κοινωνική ασφυξία, ενώ δυναμιτίζει τις συντάξεις χωρίς καμία προοπτική. Πρόκειται για ένα πρόχειρο και θνησιγενές μόρφωμα, το οποίο δεν προβλέπει μεταξύ άλλων τι θα συμβεί μετά το 2018» , ανέφερε ο Γιώργος Ρωμανιάς οικονομολόγος πρώην γεν. γραμματέας Κοιν. Ασφαλίσεων.

Θέμα την «Κρίση του ασφαλιστικού συστήματος», είχε η εισήγηση του καθηγητή Εργατικού Δικαίου Αλέξη Μητρόπουλου, ο οποίος τόνισε ότι «τα χρόνια του μνημονίου οι συνταξιούχοι έχασαν περισσότερα από 48 δισ . Ουσιαστικά μετακυλίθηκε η κρίση στους συνταξιούχους και στους ασφαλισμένους ,την ώρα που το συνταξιοδοτικό σύστημα οδηγείται σε κατάρρευση. Πρόκειται για ένα εκ προμελέτης έγκλημα κατά των συνταξιούχων και του ελληνικού λαού», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Παπαευαγγέλου Νομικός Σύμβουλος του ΙΣΑ μίλησε για τη νομική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού ζητήματος και αναφέρθηκε στα ένδικα μέσα, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο ΙΣΑ.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Ιδού το ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ για την πληρωμή εισφορών

Ιδού το ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ για την πληρωμή εισφορών

Του Βασίλη Αγγελόπουλου -
www.dikaiologitika.gr

Με μικρή καθυστέρηση, αύριο Τετάρτη ή μεθαύριο Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου θα γίνει η έναρξη υποβολής των πρώτων ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ που θα περιλαμβάνουν τις «τσουχτερές» ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλουν οι 1,4 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.

Το υπουργείο Εργασίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) ρυθμίζουν τις τελικές λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει η υποβολή των σχετικών ειδοποιητηρίων, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Περισσότερα...

Ποιους συμφέρει να επιλέξουν πρόωρη συνταξιοδότηση

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:http://www.ygeianet.gr/

ΕΦΚΑ: Ασφαλιστικές εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ασφαλιστικό: Κλείνουν 6.000 "Μπλοκάκια" την ημέρα

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ασφαλιστικό: Οι γιατροί προσφεύγουν μαζικά στο ΣτΕ - Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΣΣΑΣ

Ασφαλιστικό: Οι γιατροί προσφεύγουν μαζικά στο ΣτΕ - Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΣΣΑΣ

Στο Συμβούλιο της επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του ασφαλιστικού νόμου προσφεύγουν μαζικά οι γιατροί μέσα από τα θεσμικά τους όργανα τον ΠΙΣ και τον ΙΣΑ.

Αυτό τονίστηκε κατά την διάρκεια της ημερίδας του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Σωμάτων που έλαβε χώρα στις 21 Ιανουαρίου στον ΙΣΑ, με θέμα «Νέο Ασφαλιστικό και Φορολογικό καθεστώς Ιατρών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας». Προσφώνηση έκανε ο Πρόεδρος ΠΙΣ κος Μιχ. Βλασταράκος ο δε πρόεδρος ΣΑ/ΣΣΑΣ κος Φ. Πατσουράκος ανέγνωσε τη προσφώνηση του προέδρου του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλη λόγω απουσίας του εκτός Ελλάδος .
Οι εισηγητές κ. Δ. Μπούρλος (δικηγόρος εκδότης του περιοδικού Νομοθεσία ΙΚΑ), Παπαευαγγέλου Ελ. (προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΙΣΑ), Μπαρμπούρης Θεόδωρος (φοροτεχνικός ΙΣΑ), Β. Κοντός (δικηγόρος πρώην Στρατιωτικός Δικαστής) και Αθαν. Πάσχου (οικονομολόγος), μετά τις εισηγήσεις τους απάντησαν και έδωσαν λύσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους που κατέκλυσαν κυριολεκτικά την αίθουσα. Ερωτήσεις επίσης τέθηκαν και από τα ανά την Ελλάδα ενδιαφερόμενα μέλη μας καθ΄ όσον την ημερίδα ήταν δυνατό να παρακολουθήσουν σε on line σύνδεση.
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι:
1) Προσφυγή στο Συμβούλιο της επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του νόμου σε συνεργασία με ΠΙΣ και ΙΣΑ.
2) Προσφυγή για την εισφορά 6,95% για περίθαλψη καθ΄ όσον για τους Ένστολους Υγειονομικούς εν ενεργεία και αποστρατεία υπάρχει, από την 1η ημέρα της εισόδου στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.
3) Προσφυγή για την περικοπή κατά 60% της σύνταξης σε όσους αποστρατεύονται μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου του Μαρτίου 2016 και συνεχίζουν να εργάζονται, δεδομένου ότι οι στρατιωτικοί αποστρατεύονται σε μικρή ηλικία από την υπηρεσία και όχι με την θέληση τους, με αποτέλεσμα λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων να είναι απολύτως απαραίτητη η εργασία για κάλυψη των υποχρεώσεων τους. Η περικοπή της σύνταξης στην περίπτωση αυτή είναι τιμωρητική χωρίς να ευθύνονται οι συνάδελφοι.
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου, ευχαριστούν για άλλη μία φορά τον ΙΣΑ για την υποστήριξή του.

ΠΗΓΗ:http://www.onmed.gr/

 

Η παγίδα που κρύβει η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Αποστέλλονται τα πρώτα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές. Ποιες είναι οι 6 βασικές αλλαγές!

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ασφαλιστικό: «Βόμβα» παρά τις αλλαγές

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Βραδυφλεγής «βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας παραμένει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, παρά τις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας και την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση με τις νέες ανατροπές στο ύψος των εισφορών και των νέων συντάξεων.

Εκατομμύρια ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και μαζί τους η εγχώρια οικονομία βρίσκονται σε μια αδιάλειπτη περιδίνηση σε έναν φαύλο κύκλο, όπου –όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι ειδικοί– το ασφαλιστικό καθηλώνει την ανάπτυξη και η καθηλωμένη ανάπτυξη επιδεινώνει το ασφαλιστικό.
Σήμερα, περίπου 1,3 εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές για να πληρωθούν οι συντάξεις ενός συνταξιούχου. Η ανισορροπία συνταξιούχων - ενεργού πληθυσμού - εργαζομένων έχει οδηγήσει σε αντιστροφή της πληθυσμιακής πυραμίδας, η οποία έχει μεταλλαχθεί πλέον σε ένα τοξικό μανιτάρι. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η υπογεννητικότητα, που έχει ως αποτέλεσμα κάθε γυναίκα να γεννάει κατά μέσον όρο μόλις 1,3 παιδί. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 1,1 εκατ. άνθρωποι παραμένουν άνεργοι, με τις εκτιμήσεις εγχώριων αλλά και ξένων αναλυτών και παρατηρητών να μη βλέπουν μείωση στα προ κρίσης επίπεδα πριν επέλθουν άλλα 20 με 30 χρόνια.

Η μείωση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία αυξάνει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες και επιδεινώνει τη δυσαναλογία εργαζομένων - συνταξιούχων. Μάλιστα, στο σκηνικό της μείωσης των εσόδων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εξαιτίας της δραματικά υψηλής ανεργίας, προστίθεται η εισφοροδιαφυγή που κάθε χρόνο υπολογίζεται πως στερεί από το σύστημα τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ, καθώς η «μαύρη» ανασφάλιστη ή μερικώς ασφαλισμένη εργασία ανέρχεται στο 40%.

Ωστόσο, παρά τις δραματικές μειώσεις στις παροχές κατά τουλάχιστον 45 δισ. ευρώ κατά το διάστημα 2010-2016, που είχε ως αποτέλεσμα το 50% των συνταξιούχων να λαμβάνει σύνταξη κάτω από 700 ευρώ τον μήνα, η συνταξιοδοτική δαπάνη παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, πάνω από αυτά που ορίζει η Ε.Ε., καθώς αντιστοιχεί στο 18% του ΑΕΠ (στην Ε.Ε. είναι 12%-13%). Το ετήσιο έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο καλύπτει το κράτος από τον κρατικό προϋπολογισμό, εκτιμάται ότι αγγίζει το 10% του ΑΕΠ. Βέβαια, στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του κράτους να εισφέρει στα Ταμεία, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης (μέχρι πρότινος) τριμερούς χρηματοδότησης. Αντίστοιχα, το αναλογιστικό έλλειμμα του συνταξιοδοτικού μας συστήματος υπολογίζεται, σε αποπληθωρισμένες τιμές, στα 470 δισ. ευρώ μέχρι το 2060.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως το ασφαλιστικό έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, όπου κάθε απόπειρα για βελτίωση οδηγεί σε νέες περικοπές.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Στον υπερχρεωμένο ΕΦΚΑ στρέφεται ο ΕΟΠΥΥ για ρευστότητα

Στον υπερχρεωμένο ΕΦΚΑ στρέφεται ο ΕΟΠΥΥ για ρευστότητα

Στο νεοσύστατο, πλην όμως ελλειμματικό, ασφαλιστικό "υπερ- ταμείο” στρέφεται φέτος ο ΕΟΠΥΥ για να εξασφαλίσει τη ρευστότητα που χρειάζεται, ώστε αφενός να καταφέρει να εξοφλεί έγκαιρα τους επιχειρηματίες της Υγείας (γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές και λοιπούς παρόχους), αφετέρου για να αντισταθμίσει τις απώλειες από τη μειωμένη χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με το πλάνο της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει από τα ταμεία για εισφορές περίθαλψης συνολικά 4,440 δισ. ευρώ, δηλαδή 315 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το 2016, όταν συνολικά είχε καταφέρει να πάρει 4,125 δισ. Το κατά πόσο βέβαια ο ΕΟΠΥΥ θα καταφέρει να "πιάσει” το στόχο αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση, δεδομένου πως ήδη στο φετινό προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο εντάσσονται εννέα ασφαλιστικοί φορείς, 4,2 εκατ. ασφαλισμένοι και 2,6 εκατ. συνταξιούχοι, προβλέπεται έλλειμμα που αναμένεται να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, ενώ τα παλιά του χρέη ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τις εισφορές της Υγείας, που αποτελούν τη βασική "πηγή” εσόδων για τον ΕΟΠΥΥ, υπολογίζεται πως οι οφειλές των ταμείων ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για χρήματα που παρακρατήθηκαν από ασφαλισμένους και συνταξιούχους υπέρ του ΕΟΠΥΥ, όμως δεν έφτασαν ποτέ σε αυτόν, καθώς χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή συντάξεων. Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, πως ο Οργανισμός έλαβε από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 3,46 δισ. ευρώ το 2015 και 3,34 δισ. ευρώ το 2014.
Η χρονιά δεν είναι εύκολη για τη διοίκηση του Οργανισμού που ναι μεν έχει επανειλημμένα δηλώσει την πρόθεσή της να ομαλοποιήσει τις πληρωμές προς τους παρόχους της περίθαλψης, δεν έχει εντούτοις την απαραίτητη ρευστότητα. Εξάλλου, το 2017 η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι κατά 200 εκατ. ευρώ μικρότερη, γεγονός που κάνει ακόμη πιο επιτακτική την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ακέραιο. Ταυτόχρονα, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για το Νοέμβριο, τα συνολικά χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις επιχειρήσεις φτάνουν τα 1,34 δισ. ευρώ.
Σε σύσκεψη πάντως που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο υπουργείο Εργασίας, παρουσία της Έφης Αχτσιόγλου, των υπουργών Υγείας Α. Ξανθού και Π. Πολάκη, του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Σ. Μπερσίμη και του διοικητή του ΕΦΚΑ Α. Μπακαλέξη, σχεδιάστηκε η πλήρης απόδοση των προϋπολογισθέντων ασφαλιστικών εισφορών κατά το 2017, ώστε να προχωρήσει και το πλάνο πληρωμών για το 2017 προς τις επιχειρήσεις- παρόχους.

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

Θα πληρώσουν "χαράτσι" 26,9% και τα μπλοκάκια χωρίς εισόδημα

Θα πληρώσουν "χαράτσι" 26,9% και τα μπλοκάκια χωρίς εισόδημα

Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Υπό "διωγμό" βρίσκονται τα μπλοκάκια. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα η εφαρμοστική εγκύκλιος την οποία υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Και αυτό γιατί ακόμα και αν ένας εργαζόμενος δεν καταγράφει κανένα εισόδημα στο μπλοκάκι του θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα ασφαλιστικό χαράτσι 26,9% επί του βασικού μισθού του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη ακόμα και για τους μήνες του έτους για τους οποίους δεν αμείβεται.
Τρεις είναι οι βασικές περιπτώσεις των "μπλοκάκηδων" οι οποίοι θα καταβάλλουν χαράτσι 26,9% ακόμα και μηδενικό εισόδημα.
1. Εργαζόμενος με μπλοκάκι αμείβεται για μερικούς μήνες το χρόνο από τον εργοδότη Α
Ο εργαζόμενος αυτός θα μοιραστεί με τον εργοδότη του εισφορές ύψους 27,1% (20% για την κύρια σύνταξη και 7,1% για την υγειονομική περίθαλψη) επί της αμοιβής του για όσους μήνες το χρόνο διαρκεί η σχέση αυτή.
Από τον μήνα κατά τον οποίο σταματά η σχέση του εργαζομένου αυτού με τον εν λόγω εργοδότη και μέχρι να "κλείσει" το έτος αυτό, ο εργαζόμενος θα καταβάλλει ο ίδιος ολόκληρο το ασφαλιστικό χαράτσι 26,9% -σαν να ήταν ελεύθερος επαγγελματίας (ανεξάρτητα πλέον από το γεγονός ότι είναι…. άνεργος) επί του βασικού μισθού του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη.
Παράδειγμα
Εργαζόμενος κόβει μπλοκάκι με εργοδότη Α για το διάστημα Ιανουαρίου –Οκτωβρίου με αμοιβή 10.000 ευρώ.
Θα καταβάλλει μαζί με τον εργοδότη εισφορές 27,1% για κύρια σύνταξη και ΕΟΠΥΥ επί της ετήσιας αμοιβής του 10.000 ευρώ, συνολικού δηλαδή ύψους 2710 ευρώ στο 10μηνο ή 271 ευρώ/ μήνα.
Για το διάστημα Δεκεμβρίου–Νοεμβρίου, θα καταβάλλει –παρότι δεν θα έχει κανένα εισόδημα- μόνος του ο εργαζόμενος (αν και είναι άνεργος πλέον) εισφορές 26,9% για κύρια σύνταξη –ΕΟΠΥΥ επί του βασικού μισθού των 586 ευρώ /μήνα. Δηλαδή θα καταβάλλει 157 ευρώ /μήνα και 314 ευρώ στο δίμηνο.
2. Μισθωτός στην εταιρεία Α και έχει ταυτόχρονα μπλοκάκι από τον οποίο αμείφθηκε από εταιρεία Β.
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος αυτός καταβάλλει ήδη εισφορές μαζί με τον εργοδότη Α εισφορές, θα πρέπει –σαν μισθωτός - να καταβάλλει μαζί με τον εργοδότη Β συνολικές επιπλέον εισφορές 27,1% επί του εισοδήματος το οποίο έλαβε από την εργασία του στην εταιρεία Β για όσους μήνες το χρόνο διαρκεί η σχέση αυτή.
Για τους μήνες για τους οποίους ο εργαζόμενος αυτός δεν εργάζεται –και έτσι δεν αμείβεται – στην εταιρεία Β, θα πρέπει να καταβάλλει μόνος του (σαν να ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, αν και πλέον δεν έχει εισόδημα από την εταιρεία Β) εισφορές 26,9% επί του βασικού μισθού ανειδίκευτου εργάτη.
Παράδειγμα
Μισθωτός στην εταιρεία Α κόβει παράλληλα μπλοκάκι στην εταιρεία Β για το διάστημα Ιανουαρίου –Νοεμβρίου.
Από την εταιρεία Β εισπράττει στο 11μηνο, 11.000 ευρώ ή 1.000 ευρώ/μήνα. Για τις αμοιβές αυτές θα καταβληθούν από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη εισφορές 27,1%. Δηλαδή θα πρέπει να καταβληθούν εισφορές 2981 ευρώ για το 11μηνο και 271 ευρώ /μήνα.
Για το 12ο μήνα, κατά τον οποίο ο εν λόγω εργαζόμενο δεν έχει καμία αμοιβή με μπλοκάκι από τον εργοδότη Β, θα πρέπει να καταβάλλει ο ίδιος (σαν να ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, αν και πλέον δεν έχει εισόδημα από τον εργοδότη Β) εισφορές 26,9% για κύρια σύνταξη - ΕΟΠΥΥ επί του βασικού μισθού άγαμου ανειδίκευτου εργάτη (586 ευρώ), δηλαδή 157 ευρώ.
3. Εργαζόμενος με μπλοκάκι χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα
Ο εργαζόμενος αυτός θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα συνολικές εισφορές 26,9% επί του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη (σ.σ. 586 ευρώ) κάθε μήνα για όλο το χρόνο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ κατά το διάστημα αυτό.
Δηλαδή θα καταβάλλει 157 ευρώ / μήνα ή 1891 ευρώ/έτος.  

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Αύγουστος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΦΚΑ