ΕΦΚΑ

Ποια τα δικαιώματα των ασφαλισμένων κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης στο εξωτερικό

Τα δικαιώματα και τις παροχές των δικαιούχων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκού Φορέα, κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινός Αντικατάστασης (ΠΠΑ, «αποκωδικοποίησε» ο ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα,

Ο ασφαλισμένος και τα μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, δικαιούνται παροχές σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε αυτό, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των παροχών και η αναμενόμενη διάρκεια της διαμονής.

Τα κριτήρια – προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται κατά τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος από τον πάροχο είναι: η ιατρική ανάγκη, το είδος – φύση των παροχών, η προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής. Για να κριθεί ατά πόσο είναι ιατρική ανάγκη η χορήγηση μιας παροχής σε είδος, πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα άλλα δύο κριτήρια και να ληφθεί υπόψη, ότι η περίθαλψη χορηγείται ώστε ο ασφαλισμένος να μην αναγκάζεται να επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος για να λάβει την απαραίτητη θεραπεία. Για την εκτίμηση του ιατρικού κριτηρίου, καθοριστικός και ουσιώδης είναι ο ρόλος του θεράποντα ιατρού ο οποίος θα πρέπει να κρίνει την έκταση, τον τρόπο, το είδος και την ποσότητα των παροχών σε είδος που θα χορηγήσει, σε συνάρτηση με την προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής

Εάν η κατάσταση της υγείας ενός ασθενή απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία (νοσηλεία / αποκατάσταση) που δεν επιτρέπει στον ασφαλισμένο να επιστρέψει σύντομα στο κράτος μέλος της κατοικίας του για να λάβει την απαιτούμενη θεραπεία, θα πρέπει με την παρέλευση του πρώτου μήνα να εξετάσουν τη συνολική κατάσταση υγείας του ασθενή έχοντας τεκμηριωμένη ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια το χρονικό διάστημα που ο ασθενής χρήζει νοσηλείας / αποκατάστασης, εάν του επιτρέπεται να μετακινηθεί και αν όχι να αιτιολογείται.

Όπου ο ασθενής χρήζει νοσηλείας / αποκατάστασης άνω των 4 μηνών ή επ’ αόριστον, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία / αποκατάστασή του, θα πρέπει να υποβάλει απευθείας έγγραφο ερώτημα προς τον Φορέα Ασφάλισής του με συνημμένη την ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

ΠΗΓΗ:http://healthview.gr/

 

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων Τομέα Υγειονομικών 2017

Taxheaven Newsroom


www.tsay.gr

05/06/2018

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 2017

«Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 5/6/2018, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων Τομέα Υγειονομικών έτους 2017 για φορολογική χρήση.

Προκειμένου να λάβετε τις ανωτέρω βεβαιώσεις, παρακαλούμε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, στην διαδρομή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2017 ΕΦΚΑ.

Εκεί συμπληρώνεται τα αναφερόμενα πεδία ταυτοποίησης ως εξής:

1. ΑΜ Συνταξιούχου: Συμπληρώνετε τα (7) πρώτα ψηφία του ΑΜ Συνταξιούχου, π.χ. 5019ΧΧΧ
2. Α.Μ.ΚΑ.Συνταξιούχου
3. Α.Φ.Μ. Συνταξιούχου
4. Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης: Συμπληρώνετε τον κωδικό που εμφανίζει το σύστημα.
5. Δεν απαιτείται ο ΑΜ ΔΙ.ΑΣ.

Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ», μετά το κουμπί «ΕΠΙΛΟΓΗ», ακολουθεί το κουμπί «ΕΛΕΓΧΟΣ» και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ»

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εκκαθάρισης Παροχών συντάξεων στα τηλέφωνα: 2132169378, ή 314, ή 315.

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Παροχών Συντάξεων Τομέα Υγειονομικών

Πηγή: Taxheaven  

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Στα χαρτιά παραμένει μετά δύο χρόνια η ενοποίηση του ΕΦΚΑ

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ - kathimerini.gr


Στα... χαρτιά παραμένει η διοικητική αλλά και η ουσιαστική ενοποίηση του ΕΦΚΑ, που δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή του με τον νόμο 4387/2016, που έμεινε γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου, παραμένει ενιαίος μόνο κατ’ όνομα. Τα θεσμικά προβλήματα και τις οργανωτικές δυσλειτουργίες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης παρουσίασαν έμπειρα στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης κι εργαζόμενοι στο υπουργείο Εργασίας ή στα ασφαλιστικά ταμεία σε θέσεις ευθύνης, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τις αδυναμίες του νέου θεσμικού πλαισίου, σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Ενωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΚΠΟΔΙ).

Μεταξύ άλλων, επεσήμαναν την καθυστέρηση στην έκδοση του απαιτούμενου και αναγκαίου ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και παροχών καθώς και του νέου κανονισμού χορήγησης αναπηρικών συντάξεων, τα νομικά προβλήματα κάποια εκ των οποίων ενδέχεται να αντιμετωπιστούν με την πολυαναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αλλά και δεκάδες διοικητικά θέματα που δημιουργούν καθυστερήσεις, ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους αλλά και προβλήματα στους εργαζόμενους.

Η δημιουργία του ΕΦΚΑ έβγαλε στην επιφάνεια ασυμβατότητες και δυσλειτουργίες ενός πολυδαίδαλου συστήματος που προϋπήρχαν, επεσήμανε η διευθύντρια στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης Δέσποινα Πατούνα, η οποία ξεκαθάρισε ότι σε οργανωτικό επίπεδο, μακροπρόθεσμα, μπορεί να οδεύουμε σε ένα σύστημα με ενιαίους κανόνες, όμως μεσοπρόθεσμα υπάρχουν προβλήματα. Οπως για παράδειγμα, η έλλειψη συντονισμού, η υδροκέφαλη αναποτελεσματική κεντρική διοίκηση, η μείωση του προσωπικού που οδηγεί σε καθυστερήσεις και αύξηση των εκκρεμοτήτων, βάσει των όσων υποστήριξε ο πρόεδρος των εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλιση Γιάννης Μαστρογιαννόπουλος. Ο οποίος, μάλιστα, ανέδειξε και προβλήματα όπως οι τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση των διαδοχικών συντάξεων, καθώς πρόκειται εκ των πραγμάτων για μια δύσκολη και χρονοβόρο υπόθεση. Σύμφωνα με τον κ. Μαστρογιαννόπουλο, σήμερα, εκκρεμούν τουλάχιστον 18.000 συνταξιοδοτικά αιτήματα (14.000 αφορούν τον πρώην ΟΑΕΕ), που με το παλαιό καθεστώς θα είχαν λάβει απορριπτικές αποφάσεις και θα είχαν διαβιβαστεί στον επόμενο φορέα προκειμένου να εξετάσει το αίτημα και να απονεμηθεί η σύνταξη. Λόγω όμως του ΕΦΚΑ, που λειτουργεί ως ενιαίος φορέας, αυτό διοικητικά είναι ασύμβατο (δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ να απορρίπτει και να στέλνει το αίτημα στον ίδιο).

Η κ. Πατούνα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στα «οικονομικού τύπου» προβλήματα που προκύπτουν κυρίως λόγω των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς. Προβλήματα που σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο Δημήτρη Μπούρλο θα μπορούσαν να λυθούν εάν ο υπολογισμός των εισφορών γινόταν επί του πραγματικού εισοδήματος.

Μία σειρά από ασφαλιστικά θέματα, όπως είναι ο επανυπολογισμός των παλαιών ή και ο τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων, θα κριθεί σε νομικό επίπεδο, καθώς έχουν προσφύγει γι’ αυτά στο ΣτΕ μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων. Κι ενώ σύμφωνα με την κ. Πατούνα, στο θέμα του επανυπολογισμού υπάρχουν νομικά και συνταγματικά επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά της διαδικασίας, στο θέμα του νέου συστήματος αποδεικνύεται στην πράξη ότι ειδικά για το ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης, υλοποιείται μια μεγάλη αδικία εις βάρος των ασφαλισμένων με 25-35 έτη ασφάλισης, καθώς διατηρείται ο διανεμητικός χαρακτήρας μιας...ανταποδοτικής παροχής. Αδικίες εις βάρος των παλαιών ασφαλισμένων δημιουργεί επίσης, η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου για την προσαύξηση της σύνταξης σε περιπτώσεις καταβολής αυξημένων εισφορών ή εισφορών για παράλληλη ασφάλιση σε άλλο Ταμείο.

Τη δραματική μείωση των νέων επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ ανέλυσε ο πρώην γενικός διευθυντής του ΕΤΕΑΕΠ Νίκος Καλάκος, υπογραμμίζοντας ότι ενώ ο κλάδος εφάπαξ του Ταμείου έχει αποθεματικά 3,6 δισ. ευρώ, πληρώνει εφάπαξ με το σταγονόμετρο και μάλιστα με χρήματα που δανείζεται το ελληνικό κράτος από τους πιστωτές...

ΗΔΙΚΑ: κομφούζιο στην ενοποίηση των μητρώων του ΕΦΚΑ

Ενα ανεπανάληπτο κομφούζιο με ιστορίες ασφαλιστικής τρέλας εκλήθησαν να αντιμετωπίσουν μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα οι εργαζόμενοι της ΗΔΙΚΑ, κατά τη διαδικασία ενοποίησης του μητρώου ασφαλισμένων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Είναι ενδεικτικό ότι, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε χθες, κατά τη διάρκεια της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το ΕΒΕΑ με την ΕΚΠΟΔΙ, η διευθύντρια της ΗΔΙΚΑ Αθηνά Τριανταφυλλίδη, για τη δημιουργία του μητρώου του ΕΦΚΑ απεστάλησαν από τουλάχιστον 90 φορείς (Ταμεία και επιμέρους τομείς) συνολικά 29.667.166 εγγραφές που αφορούν, μετά την ταυτοποίηση και εκκαθάριση, 15.715.538 ασφαλισμένους.

Μεταξύ των πολυάριθμων προβλημάτων που εκλήθη να αντιμετωπίσει η ΗΔΙΚΑ και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσαν τεράστια ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες που ξαφνικά «χάθηκαν» από τον ΕΦΚΑ, ήταν για παράδειγμα η ύπαρξη 634.270 ασφαλισμένων με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), όχι όμως και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Τριπλάσιοι, ήτοι 1.830.242 ασφαλισμένοι, ήταν όσοι ενώ είχαν ΑΜΚΑ δεν είχαν ΑΦΜ, ενώ κοντά στα 3 εκατ. ασφαλισμένοι (2.863.893 εγγραφές) δεν είχαν ούτε ΑΜΚΑ ούτε ΑΦΜ. Παράλληλα, δε, διαπιστώθηκαν και περίπου 3,5 εκατ. εγγραφές ασφαλισμένων χωρίς αριθμό δελτίου ταυτότητας.

Και τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Διαπιστώθηκαν 6.038.865 εγγραφές ασφαλισμένων με πλασματική ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, 151.721 άτομα με άγνωστο πατρώνυμο, 459.034 άτομα με άγνωστο μητρώνυμο, 7.735.921 άτομα με πλασματική ημερομηνία γέννησης, καθώς και 566.673 άτομα με άγνωστη χώρα υπηκοότητας.

Μάλιστα, ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που εκλήθησαν να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες ήταν η επιλογή του «σωστού» προσώπου στις περίπου 500.000 περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν σε μία εγγραφή πολλαπλοί ΑΜΚΑ, αλλά και στις πάνω από 600.000 περιπτώσεις που ασφαλισμένοι κάτω από τον ίδιο ΑΜΚΑ είχαν ανοίξει περισσότερες της μίας εγγραφές ασφαλιστικής ιστορίας. Ακόμη και στα στοιχεία των αυτοαπασχολουμένων που έστειλε η ΑΑΔΕ, υπήρξαν περίπου 100.000 που τελικά περίσσευαν, καθώς από 1,55 εκατ. ασφαλισμένους ταυτοποιήθηκε το 1,45 εκατ...

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Μέχρι 8 Ιουνίου η υποβολή αίτησης συμψηφισμού στον ΕΦΚΑ

Taxheaven Newsroom

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, για την υποβολή αίτησης συμψηφισμού του ποσού προς επιστροφή με τρέχουσες εισφορές, όπως αυτό προέκυψε από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής σχετικού αιτήματος έως την Παρασκευή 8.6.2018.

Πηγή: Taxheaven 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

ΕΦΚΑ: Χορήγηση και χρήση ασφαλιστικών βιβλιαρίων

Με την απόφαση του ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ. 693033/2018 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση και χρήση ασφαλιστικών βιβλιαρίων.
Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής:

«Μέχρι την οριστική κατάργηση των βιβλιαρίων στο άμεσο μέλλον η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. και συγκεκριμένα για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα αντικαταστήσει την έντυπη μορφή βιβλιαρίου αλλά και την αλλαγή του νομικού πλαισίου, οι καταχωρήσεις θα γίνονται ως ακολούθως:

α. Σε όσους κατέχουν βιβλιάρια γίνεται χρήση αυτών και προσθήκη σελίδων όπου απαιτείται.

Ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που έχουν τελειώσει τα ειδικά φύλλα αυτά μπορούν ν' αντικατασταθούν με σφραγισμένες λευκές σελίδες αριθμημένες κομμένες στο μέγεθος του βιβλιαρίου, με σημείωση επί του βιβλιαρίου τον αριθμό των αριθμημένων σελίδων που προστέθηκαν.

Ως εκ τούτου αυτό μπορεί να συμβεί και στα υποκαταστήματα του τ. ΙΚΑ ακόμη και για συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ που διαθέτουν ακόμη βιβλιάριο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία των συνταξιούχων με την μετάβαση τους στα περιφερειακά τμήματα του τ. ΟΑΕΕ.

β. Σε όσους αποκτούν δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας για πρώτη φορά και δεν διαθέτουν βιβλιάριο ασθενείας όλοι οι υπαγόμενοι φορείς του ΕΦΚΑ από την στιγμή που θα τους τελειώσουν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια θα εφοδιαστούν με παλαιού τύπου συνταγολόγια του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( τα οποία προηγουμένως θα έχουν ακυρωθεί με κόψιμο σε μια γωνία του βιβλιαρίου) και θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση βιβλιαρίου.

Στην παραπάνω περίπτωση (β) λόγω του τύπου του βιβλιαρίου θα χορηγείται ένα βιβλιάριο για κάθε ασφαλισμένο (άμεσα ή έμμεσα) καθώς δεν είναι δυνατή η έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου.

Όλα αυτά ισχύουν στο μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική κατάργηση των βιβλιαρίων ασθενείας προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και ταλαιπωρίες.»

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com 

 

ΕΦΚΑ: Βεβαιώσεις Εισφορών ΕΦΚΑ (ΤΣΑΥ) για την εφορία

Από σήμερα 31/5/2018 στο site του Πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ , tsay.gr(Κατεβάστε την βεβαίωση εισφορών σας ΕΔΩ), έχουν αναρτηθεί οι βεβαιώσεις για την εφορία όσων έχουν πλήρωση ασφαλιστικές εισφορές μέσα στο έτος 2017 ή δόσεις μετά από διακανονισμό.

ΠΗΓΗ: https://medispin.blogspot.com

Απειλή το δημογραφικό για το ασφαλιστικό μας σύστημα και την οικονομία

Οι ανησυχητικές διαστάσεις που λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κοινής συνεδρίασης της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας.

Το θέμα του Δημογραφικού είναι ιδιαίτερα και μεγάλο για την Ελλάδα και εάν τελικά επικρατήσει η πρόβλεψη της EUROSTAT, ο πληθυσμός των 2050 θα είναι στα 9 εκατ.. Αυτό, λοιπόν, θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις και στο ασφαλιστικό μας σύστημα και στην εθνική οικονομία.

Η Ελλάδα, είναι ούτως ή άλλως, πάρα πολύ χαμηλά στην 204 θέση στον πλανήτη σε σχέση με τον ρυθμό πληθυσμιακής ανάπτυξης. Είναι, δηλαδή, 8,4 γεννήσεις ανά 1000 κατοίκους και σύμφωνα, λοιπόν, με την εκτίμηση του ΟΗΕ το 2100 προβλέπονται 7,5 εκατ. πληθυσμός όσοι, δηλαδή ήταν το 1951 περίπου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εξειδικευμένοι επιστήμονες από τη Σκανδιναβία, οι οποίοι μετέφεραν την εμπειρία των χωρών τους στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος μέσω συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών δομών και υποδομών που υποβοηθούν τη γονιμότητα και στηρίζουν την οικογένεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία έχει το υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα μέλη των επιτροπών ενημέρωσαν ο κ. Gunnar Andersson, Καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, ο κ. Δημήτριος Μιχαηλάκης, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Linköping της Σουηδίας και ο κ. Θεολόγος Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις βουλευτών προς τους προσκεκλημένους ομιλητές και υπογραμμίστηκε η ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας.

Στη κοινή συνεδρίαση των επιτροπών παρέστησαν επίσης τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για το δημογραφικό ζήτημα, την οποία όρισε η διακομματική Επιτροπή και αποτελείται από τους κυρίους Βύρωνα Κοτζαμάνη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διονύσιο Μπαλούρδο, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Αναστασία Κωστάκη, Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Στατιστικής-Δημογραφίας και Αλεξάνδρα Τραγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

ΠΗΓΗ:http://healthview.gr/

 

ΕΦΚΑ: Έως 8/6 η καταβολή των εισφορών Απριλίου από τους επαγγελματίες

ΕΦΚΑ: Έως 8/6 η καταβολή των εισφορών Απριλίου από τους επαγγελματίες

Παράταση οχτώ ημερών αποφάσισε ο ΕΦΚΑ για την καταβολή των εισφορών από τους μη μισθωτούς, επαγγελματίες και αγρότες.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε πως παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών έως την Παρασκευή 8.6.2018.

Κανονικά, έπρεπε η εν λόγω καταβολή να γίνει έως 31 /5. Ωστόσο η εκκαθάριση των εισφορών του 2017 επέβαλλε την καταβολή των εισφορών του Μαρτίου έως τις 18/5 ενώ έως 31/5 πρέπει να γίνει η καταβολή της 1ης δόσης των χρεωστικών υπολοίπων. Υπό αυτές τις συνθήκες και προκειμένου να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες και οι αγρότες να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους, ο ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση της καταβολής των εισφορών Απριλίου έως 8/6. Υπενθυμίζεται ότι η 2η δόση των υπολοίπων του 2017 πρέπει να καταβληθεί έως 29/6. 

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

Συντάξεις: Τσεκούρι ως και πάνω από 400 ευρώ – Θα μετατραπούν σε… επίδομα!

NEWSIT NEWSROOM


- Κρατάνε κρυφό τον επανυπολογισμό στις συντάξεις - Οι μειώσεις που έρχονται στο φως είναι στο ΙΚΑ ως και 438 - Στοιχεία που δείχνουν ότι οι συντάξεις θα μετατραπούν σε επιδόματα πείνας - Νέες συντάξεις με ποσά ίσα με 200 ως 700 ευρώ το μήνα

Για συντάξεις που θα μετατραπούν σε επιδόματα πείνας κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ με βάση τα στοιχεία από τις οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης όσων κατέθεσαν αίτηση μετά την 13η Μαϊου του 2016. Οι μειώσεις είναι πάνω από 400 ευρώ σε σχέση με τις προηγούμενες και έτσι οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια η αρχιτεκτονική του νέου ασφαλιστικού θα οδηγήσει σε συντάξεις των 200 ως 700 ευρώ το μήνα με ελάχιστους τυχερούς να φτάνουν το πολύ ως τα 1.000 ευρώ.

Ουσιαστικά, όπως είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο πρώην ΙΚΑ μέσα στα επόμενα χρόνια θα απομείνει μονάχα η εθνική σύνταξη ως βέβαιο ποσό για τους συνταξιούχους και από εκεί και ύστερα θα αυξάνονται οι αποδοχές μόνο με βάση τις εισφορές χωρίς την παραμικρή συμμετοχή τους κράτους.

Τα μεικτά ποσά και οι μειώσεις στις νέες συντάξεις
Ημερομίσθια κλάση σύνταξη πριν την 13η Μαϊου 2016 σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου
8.168 28η 1.237 1.060
11.604 28η 1.843 1.405
9.296 28η 1.364 1.203
5.980 28η 925 823
8.708 28η 1.305 1.260
7.851 28η 1.127 1.009
8.632 28η 966 862
11.875 28η 1.949 1.571

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Συνταξιοδότηση χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας

Δεν θα απαιτείται κλείσιμο επιχείρησης ή παραίτηση από την εργασία για την κατάθεση της αίτησης


Η ρύθμιση που θα καταθέσει ο αρμόδιος υφυπουργός Αναστάσιος Πετρόπουλος θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες, όταν αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν, παράλληλα με την κατάθεση του συνταξιοδοτικού τους φακέλου να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να κάνουν διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους.


Tου Στέλιου Παπαπέτρου - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες αλλά και μισθωτούς αναμένεται να δώσει η νέα ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία δεν θα απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας προκειμένου να βγει στη σύνταξη ο ασφαλισμένος. Η ρύθμιση που θα καταθέσει ο αρμόδιος υφυπουργός Αναστάσιος Πετρόπουλος θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες, όταν αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν, παράλληλα με την κατάθεση του συνταξιοδοτικού τους φακέλου να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να κάνουν διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους.

Έτσι, σε όσες περιπτώσεις ο ασφαλισμένος επιθυμεί να συνεχίσει τη μισθωτή δραστηριότητά του ή την αυτοαπασχόληση, θα αρκεί απλά και μόνο να το δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησής του, χωρίς πλέον να απαιτείται διακοπή δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιο Πετρόπουλο, η διάταξη θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, να διατηρούν ανοικτή την επιχείρησή τους. Η νέα ρύθμιση θα αφορά τους πάντες. Δηλαδή, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, αλλά και μισθωτούς.
Το 40% της σύνταξης

Να σημειωθεί ότι με τη νέα ρύθμιση αναμένεται να επιλυθούν και αρκετά προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και ταλαιπωρούν χιλιάδες συνταξιούχους που επιθυμούν είτε να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους είτε να μεταβιβάσουν την επιχείρησή τους σε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς τους. Επισημαίνεται ότι όσοι συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους θα λάβουν μόνο το 40% της σύνταξης που τους αναλογεί, καθώς σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου οι συντάξεις όσων συνταξιούχων εργάζονται περικόπτονται κατά 60%.

Έτσι, θα διατηρούν το δικαίωμα να εργάζονται, και ως συνταξιούχοι θα λαμβάνουν μόνο το 40% του ποσού που τους αναλογεί, αλλά δεν θα απαιτείται το κλείσιμο των βιβλίων και η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή η παραίτησή τους από την εργασία τους εάν είναι μισθωτοί. Ειδικά τα τελευταία χρόνια λόγω της δραματικής μείωσης των συντάξεων, αλλά και της συρρίκνωσης των μισθών, είναι χιλιάδες οι επαγγελματίες εκείνοι οι οποίοι ενώ ήθελαν τη συνέχιση της λειτουργίας της προσωπικής τους ατομικής επιχείρησης ή της επαγγελματικής δραστηριότητας αναγκάζονταν να την κλείσουν.

Αρκεί να καταθέτουν την αίτηση για σύνταξη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και να δηλώνουν στο Ταμείο ότι επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται, ενεργοποιώντας την ήδη ψηφισμένη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου για την απασχόληση συνταξιούχων. Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνων οι οποίοι πρώτα διέκοπταν την επαγγελματική δραστηριότητα για να βγουν στη σύνταξη και στη συνέχεια ενώ είχαν κλείσει τα βιβλία στην εφορία διαπίστωναν πως δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έμεναν στο «κενό».

Διαγραφή οφειλών

Στο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρχει ρύθμιση και για τη δυνατότητα διαγραφής οφειλών για περίπου 150.000 ασφαλισμένους. Αφορά κυρίως ασφαλισμένους που βρίσκονταν παράλληλα στα μητρώα δύο ή περισσότερων ταμείων (ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και πρώην ΟΑΕΕ) οι οποίοι έχουν αμφισβητούμενες οφειλές, για την ίδια δραστηριότητα. Η διάταξη που προωθείται προβλέπει ότι βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες δημιουργούν εύλογη αμφιβολία υπαγωγής ή όχι σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης σε δύο ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία για το χρονικό διάστημα έως τις 31/12/16, μπορούν να διαγραφούν και οι ασφαλισμένοι να απαλλαγούν εφόσον είναι ήδη ασφαλισμένοι από τις πρόσθετες εισφορές αλλά και τις επιβαρύνσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω παλαιότερων δυσμενέστερων ερμηνειών νόμων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή του χρέους θα είναι η καταβολή του συνόλου των εισφορών σε έναν από τους δύο ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που υπάρχει ασφαλιστικό κενό, τότε θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των εισφορών που υπολείπεται. Τα αιτήματα των εν λόγω ασφαλισμένων θα κρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των πρώην Ταμείων που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα περιέχονται εκτός από ασφαλιστικές - συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Πάνω από 288.000 μη μισθωτοί χωρίς ασφαλιστική ικανότητα–ενημερότητα

του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Τουλάχιστον 288.883 μη μισθωτοί, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες βρίσκονται σήμερα χωρίς ασφάλιση.

Και αυτό γιατί δεν κατάφεραν να καταβάλλουν ούτε ένα ευρώ πέρσι για ασφαλιστικές εισφορές.

Έτσι δεν έχουν πρόσβαση στη δημόσια ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη και παράλληλα δεν μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό αποκαλύπτουν τα στοιχεία τα οποία έδωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το 25,6% των 1.155.354 μη μισθωτών (σ.σ. 288.883) δεν κατέβαλλε καθόλου εισφορές το 2017, αδυνατώντας να ανταπεξέλθει στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προέβλεπε το νέο σύστημα υπολογισμού των κρατήσεων με βάση το εισόδημα που απέκτησε από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Συνεπώς δεν απέκτησε ασφαλιστική ικανότητα και ενημερότητα. Για να αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλλει σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όλες τις εισφορές τις οποίες δεν κατέβαλλε πέρσι, τις τρέχουσες εισφορές του 2018, αλλά και να ρυθμίσει κάθε άλλη παλιότερη οφειλή.

Το πραγματικό ποσοστό των μη μισθωτών χωρίς ικανότητα –ενημερότητα μπορεί να είναι υψηλότερο από 25,6%.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του Υπ. Εργασίας, το 22,1% των επαγγελματιών και των αγροτών έκανε πέρσι "μερικές καταβολές".

Αυτό σημαίνει πως 255.333 μη μισθωτοί (22,1% των 1.155.354 ευρώ) κατέβαλλαν από 1 έως 85 ευρώ/μήνα (σ.σ. οι αγρότες ) – 158 ευρώ/μήνα (σ.σ. οι ελεύθεροι επαγγελματίες).

Όσοι εξ αυτών κατέβαλλαν τις κατώτατες εισφορές (85 ευρώ οι αγρότες και 158 ευρώ οι επαγγελματίες) και παράλληλα, δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΦΚΑ ή ακόμα και αν είχαν, τις είχαν ρυθμίσει και τηρούσαν τη σχετική ρύθμιση, θα μπορούσαν να έχουν ασφαλιστική ικανότητα –ενημερότητα.

Ωστόσο, όσοι εξ αυτών δήλωσαν το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015 (και σε κάθε περίπτωση πάνω από 7.032 ευρώ), θα κληθούν να καταβάλλουν τη διαφορά μεταξύ καταβληθεισών εισφορών (βάσει εισοδήματος 2015) και καταβλητέων εισφορών (βάσει εισοδήματος 2016) σε 5 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Μαίου.

Όσοι από τους παραπάνω αυτασφαλισμένους μη μισθωτούς κατέβαλλαν ποσά κάτω από τα 85 ευρώ -158 ευρώ (ανάλογα με το αν ήταν αγρότες ή επαγγελματίες), δεν δικαιούνται ασφαλιστική ικανότητα και ενημερότητα. Για να την αποκτήσουν, θα πρέπει να εξοφλήσουν τα χρέη που άφησαν από το 2017, βάσει της εκκαθάρισης των εισφορών τους όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στα ειδοποιητήρια τα οποία έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Κατά τα άλλα, με βάση όσα προκύπτουν από τα ίδια στοιχεία, το 52,3% των μη μισθωτών, δηλαδή 604.250 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, κατέβαλλε τις προβλεπόμενες εισφορές το 2017.

Συνεπώς είχε ασφαλιστική ικανότητα –ενημερότητα, εφόσον φυσικά δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή ακόμα και αν είχε, τις είχε ρυθμίσει και τηρούσε τη ρύθμιση. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΦΚΑ για το 2017 –Ποιοι θα πληρώσουν αναδρομικά

Ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες τις επόμενες ώρες θα έχουν αναρτηθεί κατά προτεραιότητα τα εκκαθαριστικά ειδοποιητήρια σε όσους είναι μόνο ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες.

Liberal.gr

Για όσους έχουν διπλή ιδιότητα –δηλαδή είναι και μισθωτοί και επαγγελματίες- η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ειδοποιητηρίων θα καθυστερήσει μερικά 24ωρα ακόμη. Συνολικά μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αναρτηθούν περίπου 1,1 εκατομμύρια ειδοποιητήρια σε σύνολο περίπου 1,4 εκατομμυρίων.

Υπενθυμίζεται ότι για όσους έχουν αύξηση κερδών το 2016 συγκριτικά με το 2015 θα προκύψει η υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών σε πέντε μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος αυτού του μήνα. Αντίθετα, όσοι έχουν μείωση κερδών το 2016 συγκριτικά με το 2015 είναι πιθανό να δικαιούνται επιστροφή εισφορών.

Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν την απαίτησή τους με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr

 

Πώς θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών των επαγγελματιών για το 2017

Πώς θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών των επαγγελματιών για το 2017

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Έως τις 31 Μάιου θα πρέπει να καταβάλλουν οι υπόχρεοι την 1η δόση του χρεωστικού υπολοίπου που προκύπτει από την εκκαθάριση των εισφορών του 2017, σύμφωνα με εγκύκλιο την οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ σήμερα. Αν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι κάτω από 50 ευρώ, δεν θα επιστραφεί στον δικαιούχο, αλλά θα συμψηφισθεί με μελλοντικές του εισφορές.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει πως από 1.1.2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων Αυτοαπασχολούμενων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αγροτών, καθορίζεται με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Επίσης, προβλέπεται ότι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, ως το μήνα Δεκέμβριο  εκάστου έτους.

Σύμφωνα με την οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ, σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα με πίστωση του Τραπεζικού Λογαριασμού, μέχρι την 31.1 του επόμενου έτους.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου, αυτό μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του και να συμψηφιστεί με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου ή επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.12 του έτους που αφορά η εκκαθάριση.

Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου κατά την πρώτη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής οφειλής 2017.

Για την πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας υλοποίησης και των κανόνων εκκαθάρισης που έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες - διευκρινίσεις:

Πάγια διαδικασία εκκαθάρισης

Όπως είναι γνωστό, ο προσδιορισμός της βάσης και ο υπολογισμός των εισφορών, μέχρι τη λήψη των εισοδημάτων του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκύπτει από τα εισοδήματα του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους. Με τις πιο πάνω σχετικές εγκύκλιες (1/2017, 3/2017, 11/2017 και 27/2017) της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες. Τα στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος, διατίθενται στον ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης ακολουθούνται οι πιο κάτω ενέργειες:

Περισσότερα...

ΕΦΚΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη

ΕΦΚΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη

Τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πρέπει να συμπληρώσει ο μισθωτός για να έχει το δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Από αυτή την ημερομηνία και μετά, απαιτούνται 75 ημέρες ασφάλισης.

Αντίστοιχα, ο μη μισθωτός πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος που θα αυξηθούν σε τρείς μήνες από τις 1/3/2019.

Επίσης παρατείνεται για τους ανέργους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος.

Στο εξής θα έχουν το δικαίωμα να ασφαλίζονται ως έμμεσα μέλη και τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», τα ανάδοχα τέκνα, τα τέκνα με αναπηρία άνω του 67% που εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας, καθώς και τα εκτός γάμου εγγόνια, εφόσον ο γονέας δεν ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.

Δείτε σε ποιες περιπτώσεις δικαιούνται κάλυψη τα μέλη της οικογένειας
Συγκεκριμένα όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος που κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ, στον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των πρώην Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν από 1-1-2017 στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τα μέλη οικογενείας τους.

Ως μέλη οικογένειας όλων των ανωτέρω ασφαλιζομένων προσώπων και συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος θεωρούνται:

α. ο/η σύζυγος, εφόσον δεν ασφαλίζεται από δικό του/της δικαίωμα στον Ε.Φ.Κ.Α. ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός Ε.Φ.Κ.Α.,

β. τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί ή οι προγονοί), τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος και τα ανάδοχα τέκνα των οποίων την πραγματική φροντίδα ή επιμέλεια κατέχει με δικαστική απόφαση ή σύμβαση ο/η ασφαλισμένος/η, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Εάν είναι άνεργα ή προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα /Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας» θεωρούνται μέλη οικογενείας μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους και στην περίπτωση που συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο (2) έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους. Τα ανωτέρω τέκνα συνεχίζουν να θεωρούνται μέλη οικογένειας των θανόντων άμεσα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και στην περίπτωση που δεν δικαιωθούν συντάξεως.

γ. τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων ανεξαρτήτως ηλικίας τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας. Η κατά τα ανωτέρω αναπηρία κρίνεται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), και από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και από τις επιτροπές απαλλαγών και από τις τριμελείς εξ ιατρών επιτροπές (Ν.3863/2010 αρθ.6, παρ. 7).

δ. η μητέρα και ο πατέρας, καθώς και οι θετοί γονείς υπό τις ίδιες με τους φυσικούς γονείς προϋποθέσεις.

ε. οι ορφανοί από πατέρα και μητέρα εγγονοί και αδελφοί, καθώς και οι ορφανοί μόνο από πατέρα ή μητέρα αδελφοί ή εγγονοί εφόσον ο επιζών γονέας θεωρείται, κατά τα ανωτέρω, ως μέλος οικογένειας του ασφαλισμένου, μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμοι και άνεργοι ή προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα /Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας», μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή στην περίπτωση που συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Επίσης θεωρείται ως μέλος οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ο/η γεννημένος/- ή χωρίς γάμο των γονέων του/της εγγονός/-ή εφόσον συντηρείται από αυτόν και ο γονέας δεν ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.

στ. τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης στον Ε.Φ.Κ.Α. ή σε άλλον ασφαλιστικό φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α.. ζ. οι άγαμες θυγατέρες και αδελφές των άμεσα ασφαλισμένων του πρώην ΟΠΑΔ, οι οποίες είναι άνω των σαράντα (40) ετών και κατείχαν βιβλιάριο περίθαλψης από το Δημόσιο μέχρι την 13−3−2004, όταν εφαρμόσθηκε η 2/190/0094/28.1.2004 (Β’323) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας & Πρόνοιας και Οικονομίας & Οικονομικών, διατηρούν το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α..

Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των οποίων η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 5 ή της παρ.6 του άρθρου 31 του π. δ/τος 169/2007 (Α’210), υπάγονται στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του δημοσίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Φ.Κ.Α. ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός Ε.Φ.Κ.Α.. Στην περίπτωση αυτή, κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, υποβάλλουν αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης και καταβάλλουν τις αναλογούσες εισφορές για υγειονομική περίθαλψη που ισχύουν για τους συνταξιούχους, οι οποίες υπολογίζονται επί του ποσού της σύνταξης που θα τους κατέβαλε ο οικείος φορέας τους ο οποίος εντάχτηκε στον Ε.Φ.Κ.Α..

3. Τα πρόσωπα της παρ. 2 θεωρούνται μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, εφόσον συμβιώνουν με αυτόν και η συντήρησή τους για τις περιπτώσεις β, γ, δ, ε και στ της παρ. 2 βαρύνει κυρίως τον άμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο. Θεωρείται ότι υπάρχει συμβίωση ακόμη και αν για σοβαρούς λόγους ο/η σύζυγος ή τα τέκνα δεν συγκατοικούν προσωρινά στην ίδια στέγη.

Ειδικά για τον πατέρα/μητέρα/θετούς γονείς της ανωτέρω περίπτωσης δ της παρ.2, προκειμένου να ασφαλιστούν ως μέλη οικογενείας του παιδιού τους απαιτείται επιπλέον: α) να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και β) το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους από οποιαδήποτε αιτία να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το οικογενειακό φορολογητέο (πραγματικό ή τεκμαρτό) και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

4. Ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος δύναται να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΠΥ που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στον εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό όπου ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του,

β) δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο,

γ) υποβάλει αίτηση διατήρησης του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου και

δ) καταβάλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΠΥ σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

5. α) Ειδικά για τα μέλη οικογένειας ασφαλισμένων πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι παροχές ασθένειας σε είδος χορηγούνται εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, τους έχει χορηγηθεί το έγγραφο πιστοποίησης νόμιμης διαμονής του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 (Α’135) (Οδηγία 2004/38ΕΚ), και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

β) Ασφαλισμένοι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση λγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4251/2014 (Α’80), δικαιούνται παροχές ασθένειας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μόνιμης και νόμιμης διαμονής.

Β. Άρθρο 23

Με το άρθρο 23 καθορίζονται ενιαία για πρώτη φορά οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογενείας τους.

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Από σήμερα αναρτημένα τα ειδοποιητήρια στο ΤΣΑΥ των διαφορών ασφαλιστικής κατηγορίας για τους Νέους Ασφαλισμένους (Β’ Εξάμηνο 2013)

Taxheaven Newsroom
www.tsay.gr

Αναδρομικές Διαφορές από Ασφαλιστικές Κατηγορίες για Νέους Ασφαλισμένους Β’ Εξάμηνο 2013

Από σήμερα 7/5/2018 είναι αναρτημένα τα ειδοποιητήρια των διαφορών ασφαλιστικής κατηγορίας για τους Νέους Ασφαλισμένους στο ηλεκτρονικό προσωπικό φάκελο του κάθε ασφαλισμένου στο tsay.gr, το διάστημα που αφορούν είναι το Β' εξάμηνο του 2013 και ημερομηνία λήξης των πληρωμών τους είναι η 31/05/2018.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Σε ισορροπία του... τρόμου το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας

Την ισορροπία ...τρόμου στην οποία βρίσκεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, μεταξύ δημοσιονομικής προσαρμογής και κοινωνικής προστασίας σκιαγραφεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια των συντάξεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα δε, καταγράφει την εσωτερική αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων συνταξιούχων που είχαν ως αποτέλεσμα όλες οι μνημονιακές περικοπές, με αποκορύφωμα αυτές που περιλαμβάνονται στο νόμο Κατρούγκαλου, αλλά και την “διάσωση” των συνταξιούχων σε σχέση με τον κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι νεότερης ηλικίας εργαζόμενοι ή άνεργοι.

Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Δευτέρα με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των τρεχουσών αλλά και των μελλοντικών συντάξεων δεν “βλέπει” άλλη διέξοδο από την διεύρυνση του εργάσιμου βίου, που μεταξύ άλλων, περνά μέσα και από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Το ίδιο προτείνει άλλωστε και ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι θα είχε μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ, η αύξηση κατά 4 χρόνια της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, έως το 2030, όταν οι μεταρρυθμίσεις του 2015 και 2016 οδηγούν στην αύξηση κατά 3 χρόνια (σήμερα βρίσκεται στα 61,2 έτη). Στην πράξη, διαπιστώνεται από τους διεθνείς οργανισμούς ότι τα υπόλοιπα μέτρα παραμετρικών παρεμβάσεων στο σύστημα έχουν “εξαντληθεί” και το μόνο εργαλείο στην προσπάθεια διασφάλισης επαρκών παροχών που θα προστατεύουν τους συνταξιούχους από την φτώχια, είναι πλέον οι παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας, κλείνοντας κάθε πόρτα πρόωρης εξόδου.

Ειδικά δε, για την Ελλάδα, οι μελετητές της Ε.Ε. επισημαίνουν την επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί πλήρως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2016 υπό τους περιορισμούς που δημιουργούν οι δεσμεύσεις για ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματα. Την ίδια στιγμή βέβαια, που εκφράζουν την ανησυχία τους για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν στην επάρκεια των συντάξεων κάποια από τα μέτρα της μεταρρύθμισης, όπως η μείωση των συντάξεων έως και κατά 18% από τον Ιανουάριο του 2019, το “πάγωμα” των συντάξεων έως το τέλος του 2022 και η κατάργηση του EΚΑΣ.

Παράλληλα, οι μελετητές επισημαίνουν μεταξύ άλλων, τα εξής:

- το εισόδημα των μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων αυξήθηκε σε σχέση με το εισόδημα των νεότερων, ενώ οι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων μείωσαν τις ανισότητες μεταξύ των συνταξιούχων ηλικίας 65 ετών και άνω

- ο ρυθμός της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων ηλικίας 65 ετών μειώθηκε από 28,1% το 2008 σε 22% το 2016 (έναντι 35,6% του συνολικού πληθυσμού 2016). Βέβαια, σε σοβαρή υλική στέρηση το 2016 βρισκόταν το 15,2% των ηλικιωμένων, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων ηλικίας 75+ (14,8%) και πολύ χαμηλότερο από το σοβαρό ποσοστό υλικής υποβάθμισης του συνολικού πληθυσμού (22,4%).

- το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη αυξήθηκε κατά 6,7 μονάδες βάσης, κατά την περίοδο 2008-2016 (δηλ. από 9,9% σε 16,6%).

- οι άντρες ηλικίας 65 ετών το 2015, εκτιμάται ότι θα ζουν σε υγιή κατάσταση για 7,9 έτη, ενώ οι γυναίκες ηλικίας 65 ετών αναμένεται να ζουν σε υγιή κατάσταση για 7,5 χρόνια.

- η διάρκεια της συνταξιοδότησης υπολογίζεται σε 23,9 έτη για τους άνδρες και 27,9 έτη για τις γυναίκες. Η διάρκεια συνταξιοδότησης προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,2 έτη για τους άνδρες έως το 2056 (δηλαδή από 21,6 έτη το 2016 σε 20,4 έτη) και 1,9 έτη για τις γυναίκες (δηλαδή από 25 έτη το 2016 έως 23,1 έτη).

Πηγή: Καθημερινή

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr

 

Tι εισφορές θα πληρώσουν μέλη και διαχειριστές εταιρειών από 1η Ιουνίου

Αποτέλεσμα εικόνας για εφορία σε εταιρείες

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Αλλάζει από την 1η Ιουνίου ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των διαχειριστών σε έως 100.000 Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) αλλά και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) που είναι ταυτόχρονα και εταίροι.

Συγκεκριμένα, από την παραπάνω ημερομηνία και έπειτα, ως διαχειριστές θα καταβάλλουν εισφορές 16% επί της αμοιβής τους, έναντι 26,9% που καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 1η Μαΐου 2018.

Ταυτόχρονα, όμως, τα ίδια πρόσωπα που είναι παράλληλα εταίροι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν, όπως και πρώτα, τις εισφορές 26,9% επί του εισοδήματος που αποκτούν όντας εταίροι (όπως συμβαίνει από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα).

Με άλλα λόγια, τα μέλη των Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές των εταιρειών αυτών θα καταβάλλουν δύο τύπους εισφορών, ανάλογα με το εισόδημα που αποκτούν σε σχέση με την "ιδιότητα" την οποία έχουν μέσα στην εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα:

- Για τις αποδοχές (μέρισμα) τις οποίες εισπράττουν με την "ιδιότητα" του εταίρου θα καταβάλλουν εισφορές 26,9% (όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες).

- Παράλληλα, οι εταίροι αυτοί για τις αμοιβές τους ως διαχειριστές της ίδιας της εταιρείας στην οποία είναι μέλη θα καταβάλλουν επιπλέον εργατικές εισφορές 16% (έναντι 26,9% που κατέβαλλαν από 1/1/2017) επί αυτών των αμοιβών (σαν να ήταν μισθωτοί ασφαλισμένοι στο τέως ΙΚΑ).

Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Τάσος Πετρόπουλους, αναφορικά με τις εισφορές που θα καταβάλουν, σε έναν μήνα από σήμερα, τα μέλη και οι διαχειριστές των Ο.Ε., των Ε.Ε., των ΕΠΕ και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

Κατά τα άλλα, όσοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ δεν είναι παράλληλα και διαχειριστές θα συνεχίσουν και μετά την 1η Ιουνίου 2018 να καταβάλλουν, όπως συνέβαινε από 1η Ιανουαρίου 2017, εισφορές 26,9% επί του μερίσματος που εισπράττουν.

Τι γίνεται με τις ΙΚΕ

Όσον αφορά τους εταίρους των ΙΚΕ, θα συνεχίσουν να μην καταβάλλουν εισφορές 26,9% επί των αποδοχών τους από την επαγγελματική δραστηριότητά τους.

Ωστόσο, εισφορές 26,9% επί των αποδοχών τους θα καταβάλλουν οι εταίροι ΙΚΕ που έχουν οριστεί και διαχειριστές τους, τα τρίτα πρόσωπα, τα οποία είναι διαχειριστές τους, αλλά και οι μοναδικοί εταίροι μονοπρόσωπων ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές τους.

 

Πλήρωναν "καπέλο" 10% και δεν τους το επιστρέφουν

 

Εν τω μεταξύ, δεν θα επιστραφεί αναδρομικά το καπέλο" 10% στις ασφαλιστικές εισφορές τους πληρώνουν εδώ και ενάµιση χρόνο οι διαχειριστές που είναι παράλληλα και εταίροι σε Ο.Ε, Ε.Ε και ΕΠΕ. Και αυτό γιατί οι εισφορές 16% που θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου 2018 (έναντι των εισφορών 26,9% που ισχύουν από 1/1/2017 -1/5/2018) δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Πιο αναλυτικά, από 1η Ιανουαρίου 2017 κατέβαλλαν εισφορές 26,9% επί της αµοιβής τους οι διαχειριστές. Ωστόσο, από 1η Ιουνίου 2018 και έπειτα, σύµφωνα µε σχετική υπουργική εγκύκλιο, οι εισφορές που θα καταβάλλoυν οι διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ και ΕΠΕ για την αµοιβή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν θα πέσουν στο 16% (έναντι 26,9% µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2017 - 1ης Μαΐου 2018), σαν να είναι µισθωτοί και όχι, πλέον, ελεύθεροι επαγγελµατίες. Με άλλα λόγια, οι καταβλητέες εισφορές τους θα µειωθούν κατά 10 µονάδες.

Η εγκύκλιος αυτή, όμως, σύµφωνα µε την οποία µειώνονται οι εισφορές των εν λόγω διαχειριστών, δεν έχει αναδροµική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2017. Αυτό σηµαίνει, όπως διευκρινίζουν αρµόδια στελέχη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, πως οι επιπλέον εισφορές (10 µονάδες) τις οποίες καταβάλλουν οι διαχειριστές των Εταιρειών από τις αρχές του 2017 έως και τα µέσα του 2018 δεν θα τους επιστραφούν αναδροµικά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω εταίρος σε Οµόρρυθµη Εταιρεία, που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής. Για το διάστηµα από 1/1/2017 έως και 1/5/2018 καταβάλλει εισφορές 26,9% τόσο επί του µεριδίου των κερδών της εταιρείας (µέρισµα) όσο και επί της αµοιβής του, εκτελώντας χρέη διαχειριστή.

Ας υποθέσουµε ότι για το παραπάνω διάστηµα εισέπραττε το ίδιο µέρισµα, 2.000 ευρώ/µήνα, ενώ ως αµοιβή για τη διαχείριση της εταιρείας εισπράττει 1.000 ευρώ.

Στο διάστηµα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 κατέβαλλε, για την αµοιβή του ως διαχειριστή, εισφορές ύψους 3.228 ευρώ (26,9% x 12.000 ευρώ).

Για το διάστηµα 1/1/2018 έως 1/5/2018 πρέπει να καταβάλει για την ίδια αµοιβή εισφορές ύψους 1.436 ευρώ [26,9 % χ 85% (καθαρό εισόδηµα 36.000 ευρώ + καταβληθείσες εισφορές 2017 ύψους 9.684 ευρώ: 12 x 5 µήνες x 1/3 του συνολικού εισοδήµατος του ασφαλισµένου που αντιστοιχεί στην αµοιβή του ως διαχειριστή).

Συνολικά, δηλαδή, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις του για το διάστηµα 1/1/2017 - 1/5/2018 ανέρχονται σε 4.664 ευρώ (3.228 ευρώ για το 2017 και 1.436 ευρώ για το 5µηνο του 2018) ή 274 ευρώ κατά µέσο όρο κάθε µήνα.

Αν ίσχυαν από 1/1/2017 (και όχι από 1/6/2018) οι εισφορές 16% για την αµοιβή τού εν λόγω επαγγελµατία ως διαχειριστή, τότε θα έπρεπε να καταβάλει µόλις 2.720 ευρώ (εργατικές εισφορές 16% x 1.000 ευρώ/µήνα x 17 µήνες) ή 160 ευρώ κατά µέσο όρο / µήνα. Με άλλα λόγια, ο συγκεκριµένος καταβάλλει στο 17µηνο Ιανουαρίου 2017 - Μαΐου 2018 ποσό 1.994 ευρώ (4.664 ευρώ - 2.720 ευρώ) ή 117 ευρώ µεγαλύτερο σε σχέση µε εκείνο που θα προκύψει κάθε µήνα από την 1η Ιουνίου 2018.

Αν ίσχυε αναδροµικά από 1/1/2017 η µείωση του συντελεστή των εισφορών επί της αµοιβής του ως διαχειριστή, τότε ο ΕΦΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ θα έπρεπε να του επιστρέψουν το υπερβάλλον ποσό που κατέβαλε (1.994 ευρώ). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα συµβεί. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Παράταση καταβολής εισφορών Μαρτίου 2018 των μη μισθωτών ασφαλισμένων

 

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Επιτροπή πρωτοβουλίας μονοσυνταξιούχων υγειονομικών για εισφορές ΤΣΑΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

ΠΡΟΣ: Κ. Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Στάδιου 29- 10110-Αθήνα


ΑΘΗΝΑ : 23/4/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΕΦΚΑ (ΑΧΑΡΝΩΝ 27 ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ)
ΙΣΑ/ ΠΙΣ/ΟΣΑ/ΟΣΘ/ ΦΣΑ/ΠΦΣ
Κ. Π ΠΟΛΑΚΗ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Κ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
Κ. Ι ΒΡΟΥΤΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν Δ
Κ. Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝ.ΑΛ.
Κ.Α.ΠΑΦΙΛΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΚΕ

ΘΕΜΑ «Ασφαλιστικές εισφορές τέως μονοσυνταξιούχων υγειονομικών του πρώην ΤΣΑΥ»

Με την γνωμοδότηση 198/2017 του Στ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους αμφισβητείται η διαγραφή από τον κλάδο των μονοσυνταξιούχων και η επιστροφή σε αυτούς των οικείων εισφορών , που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Στην ίδια απόφαση ο αναδρομικός καταλογισμός εισφορών ουσιαστικά καθίσταται ανεπίτρεπτος μια και το ίδιο το ΤΣΑΥ με θετικές ενέργειες του είχε επί μακρόν δημιουργήσει την πεποίθηση στους ασφαλισμένους ότι δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων έχουν δημιουργηθεί πολλαπλές υποκατηγορίες με απόλυτη υπαιτιότητα των διοικήσεων του ΤΣΑΥ. Το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν προχώρησε στην ρύθμιση ενιαίων κανόνων που θα εξασφάλιζαν την ισονομία στους μονοσυνταξιούχους ασφαλισμένους . Έτσι , σε άλλους επιστράφηκαν οι εισφορές, άλλοι διεγράφησαν με αιτήσεις τους- που δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό - σε άλλους έγινε συμψηφισμός εισφορών μονοσυνταξιούχων με τις χρωστούμενες κύριες εισφορές ,άλλοι βγήκαν σε σύνταξη και η επιπλέον εισφορά τους μετρήθηκε κατά το δοκούν , ενώ πολλοί υγειονομικοί μονοσυνταξιούχοι αναγκαστικά κατέφυγαν σε ένδικα μέσα.

Το τελευταίο διάστημα το θέμα των μονοσυνταξιούχων του πρώην ΤΣΑΥ έχει επανέλθει με αρνητικό τρόπο στην επικαιρότητα . Αμφισβητείται από διάφορους κύκλους , που έχουν παρελθόν στην αδιαφορία αν όχι κακοδιαχείριση του Ταμείου , το δικαίωμα διαγραφής των μονοσυνταξιούχων αναιρώντας παλαιότερες διοικητικές πρακτικές του ΤΣΑΥ του 1986-2013 (2-4). Επιπλέον, συζητείται να ζητηθεί αδίκως και καταχρηστικώς καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, παρά την διαγραφή μελών κατά τα έτη 2010-2014 και να καταβληθούν ασφάλιστρα έως 31/12/2015 ημερομηνία που καταργήθηκε το Ταμείο και το καθεστώς των μονοσυνταξιούχων.

Τυχόν απόφαση αναδρομικού καταλογισμού - έστω και ένα ευρώ- για ένα Ταμείο και μια κατηγορία (μονοσυνταξιούχοι) που καταργήθηκαν όταν μάλιστα επί δεκαετίες πού το Ταμείο αυτό υφίστατο δεν ζητήθηκαν αναδρομικές εισφορές ούτε από την εγγραφή στο ΤΣΑΥ ούτε μετά την αίτηση διαγραφής είναι ανεπίτρεπτη . Είναι προφανές ότι ο αναδρομικός καταλογισμός θα προκαλέσει άμεσο κλονισμό της οικονομικής κατάστασης του υπόχρεου, ατέρμονες δικαστικές αγωγές, και θα ταλαιπωρήσει μια κατηγορία πολιτών που αυτοβούλως κατέβαλλε επιπρόσθετα ασφάλιστρα για πολλά έτη . Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το δημοσιονομικό όφελος των αναδρομικών αυτών εισφορών έστω και αν μπορούσαν να καταβληθούν είναι αμελητέο.

Ο Ν4387/2016, παρά τα άλλα προβλήματά του επιτρέπει την ενοποίηση όλων αυτών των κατηγοριών με ισονομία . Η επιπλέον εισφορά του εκάστου μονοσυνταξιούχου, μπορεί να υπολογιστεί στη τελική κύρια σύνταξη με βάση τον μαθηματικό τύπο.

Ζητούμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για να λάβει τέλος η απαράδεκτη εκκρεμότητα και πολυνομία, όπως πρόσφατα έγινε με περιπτώσεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 καταργήθηκε το ταμείο Μονοσυνταξιούχων του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ αναδρομικά από 1/1/2016 ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος καταλογισμού αναδρομικών οφειλών. Η μέχρι 31/12/2015 καταβληθείσες οφειλές θα υπολογιστούν με βάση το ν. 4387/2016.

ΑΝΡΟΜΑΧΗ ΤΡΑΚΑ - ΙΑΤΡΟΣ ΙΣα
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΙΑΤΡΟΣ ΙΣΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΙΔΗΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΙΣα
ΕΛΕΝΗ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ , ΠΦ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΑΤΡΟΣ ΙΣΑ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr

 

Νέα παράταση στους συμψηφισμούς των εισφορών των επαγγελματιών για το 2017

Νέα παράταση στους συμψηφισμούς των εισφορών των επαγγελματιών για το 2017

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Με καθυστέρηση έως δύο εβδομάδων αναμένεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 27 Απριλίου να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ με τους συμψηφισμούς των εισφορών των μη μισθωτών, μαζί και τις μηνιαίες εισφορές του Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το βασικό σενάριο.

Τα σχετικά ειδοποιητήρια έπρεπε να είχαν αναρτηθεί από τα μέσα του τρέχοντος μηνός, δηλαδή από τις 13 ή έστω τις 15 Απριλίου.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, ενώ κύκλοι του ΕΦΚΑ ανέφεραν στο Capital.gr πως η σχετική ανάρτηση μάλλον θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Κάτι τέτοιο, όμως, παραδέχονται οι ίδιες πηγές, θα δημιουργήσει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια καταβολής των ποσών με τα οποία θα χρεωθούν οι αυτασφαλισμένοι και ιδίως εκείνοι οι οποίοι δήλωσαν το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015 και, έτσι, θα πρέπει να καταβάλλουν –εκτός από τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές τους- την πρώτη δόση (από τις συνολικά 5) του χρεωστικού υπολοίπου που θα προκύψει μεταξύ καταβληθεισών (βάσει εισοδήματος 2015) και των καταβλητέων (βάσει εισοδήματος 2016) εισφορών για το 2017.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα τουλάχιστον με τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΦΚΑ, μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου, θα έπρεπε να καταβληθούν τόσο οι τρέχουσες εισφορές του Μαρτίου 2018 (οι οποίες είναι ίδιες με εκείνες του Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2018) όσο και η πρώτη δόση του χρεωστικού υπολοίπου.

Με άλλα λόγια, οι υπόχρεοι θα έχουν ελάχιστες ημέρες περιθώριο για να εξοφλήσουν τα ποσά που τους έχει καταλογίσει ο ΕΦΚΑ.

Αν ο σχεδιασμός παραμείνει ο ίδιος (σ.σ. ανάρτηση διπλών ειδοποιητηρίων έως 27/4 και εντολή εξόφλησής τους έως 30/4) και δεν ορισθεί διαφορετική ημερομηνία καταβολής των τρεχουσών μηνιαίων εισφορών του 2018 σε σχέση με την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαιωθεί, φυσικά, κάτι τέτοιο, τότε οι εν λόγω αυτασφαλισμένοι θα πιεσθούν πολύ προκειμένου να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στη διπλή αυτή καταβολή (σ.σ. τρέχουσες εισφορές 2018 συν δόση εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου).

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να δοθεί ένα λίγο μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο καταβολής (πχ έως μίας εβδομάδας) των τρεχουσών εισφορών μαζί και της πρώτης δόσης, δηλαδή να μην πρέπει να εξοφληθούν έως 30/4 αλλά πχ έως 4 ή 7 Μάιου.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– το ειδοποιητήριο για την εξόφληση της πρώτης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου να μην αναρτηθεί μαζί με τα ειδοποιητήρια των εισφορών του Μαρτίου 2018.

Κατά αυτόν τον τρόπο, τα αναμενόμενα ειδοποιητήρια θα περιλαμβάνουν μόνο τις εισφορές του Μαρτίου 2018 με προθεσμία εξόφλησης την 30η Απριλίου.

Σε αυτήν την περίπτωση, η εντολή πληρωμής της πρώτης δόσης εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου, είτε θα περιληφθεί σε ειδοποιητήριο το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από εκείνο των τρεχουσών εισφορών και θα αναρτηθεί αργότερα, πχ στις αρχές Μαΐου με προθεσμία έως την 31η του ίδιου μήνα, είτε θα περιληφθεί στο επόμενο ειδοποιητήριο (μέσα Μαΐου) που θα αφορά τις τρέχουσες εισφορές του Απριλίου 2018.

Σε αυτήν την περίπτωση, η πρώτη δόση εξόφλησης του υπολοίπου από τους συμψηφισμούς των εισφορών του 2017 θα καταβληθεί μαζί με τις εισφορές του Απριλίου του 2018 έως τις 31 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται, κατά τα άλλα, πως όσοι δήλωσαν χαμηλότερο καθαρό εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ταμεία, θα τους προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο μπορούν να αιτηθούν να εισπράξουν ή να συμψηφισθεί με μελλοντικές υποχρεώσεις τους.

Αν έχουν οι δικαιούχοι πιστωτικού υπολοίπου έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε αυτές θα συμψηφισθούν με αυτό το υπόλοιπο.

Καμία αναδρομική επιβάρυνση ή επιστροφή δεν θα έχουν όσοι επαγγελματίες και αγρότες δήλωσαν το 2016 το ίδιο ακριβώς καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015.

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Αύγουστος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΦΚΑ