ΙΔ.ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΑΑ

Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις η νοσηλεία στις ιδιωτικές κλινικές για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Πρόσθετη χρέωση μπορεί να υπάρχει μόνο για ειδικές κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών υλικών ή οικειοθελή αλλαγή θέσης - Και για τις δύο περιπτώσεις χρειάζεται έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου
 

Με τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ και μόνο τη νόμιμη συμμετοχή των ασθενών, υποχρεούνται οι ιδιωτικές κλινικές να νοσηλεύουν τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση προκύπτει σε περίπτωση αναβάθμισης θέσης από πλευράς της κλινικής.

Αντίθετα, εάν ο ίδιος ο ασθενής επιθυμεί αναβάθμιση θέσης, θα πρέπει ο ίδιος να το ζητήσει εγγράφως και σε αυτήν την περίπτωση οι εξετάσεις δεν επιτρέπεται να χρεώνονται με διαφορετικό τιμολόγιο.

Διαφορετικές χρεώσεις πέραν της νόμιμης συμμετοχής είναι δυνατόν να γίνονται στους ασθενείς για συγκεκριμένη κατηγορία ιατροτεχνολογικού προϊόντος και υγειονομικού υλικού, εάν ο ασθενής προτιμά κάποιο άλλο υλικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε πρόσφατη απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Υγείας Γ. Χουλιαράκη και Π. Πολάκη, αντίστοιχα, με την οποία τροποποιείται ο πρόσφατος Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:


«Το άρθρο 61, αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
Άρθρο 61
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

«Οι δικαιούχοι κατά τη νοσηλεία τους σε πάσης φύσεως συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές περίθαλψης, δεν υποχρεούνται σε καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στη σύμβαση των παροχών με τον ΕΟΠΥΥ, εκτός κι αν οι ίδιοι επιθυμούν, με γραπτή δήλωσή τους, αναβάθμιση θέσης νοσηλείας.
Η αναβάθμιση θέσης νοσηλείας δεν συνοδεύεται από διαφορετική τιμολόγηση των εξετάσεων στον ασθενή.

Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τη Διοίκηση του Οργανισμού σε περίπτωση που καταστρατηγείται αυτή η διάταξη από τους υπεύθυνους των ως άνω δομών και τους συμβεβλημένους παρόχους, αντίστοιχα, για λήψη διοικητικών μέτρων.

Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης χρέωσης πέραν της νόμιμης συμμετοχής τους, όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, για διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικό υλικό.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κατόπιν συμφωνίας για συγκεκριμένη κατηγορία ιατροτεχνολογικού προϊόντος και υγειονομικού υλικού, δύναται να προβλέπεται για την ανωτέρω κατηγορία πρόσθετη χρέωση (πέραν της νόμιμης συμμετοχής) στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί την παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης του δικαιούχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»».

ΠΗΓΗ:https://healthmag.gr/

 

Αυτόλογες μεταμοσχεύσεις και στις ιδιωτικές κλινικές

Τροπολογία του υπουργείου Υγείας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Καταργείται η αποκλειστικότητα του δημόσιου τομέα ή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη διενέργεια μεταμοσχεύσεων και δίνεται η δυνατότητα και σε ιδιωτικές κλινικές να πραγματοποιούν αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων, ύστερα από σχετική άδεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Το πράσινο φως έδωσαν στον ιδιωτικό τομέα σύγχρονες αντικαρκινικές θεραπείες που εγκρίθηκαν πρόσφατα και στη χώρα μας και είναι μεν διαθέσιμες, πλην όμως δεν έχουν αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, ούτε έχουν περάσει από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την κάλυψή τους από την κοινωνική ασφάλιση.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση, κατατέθηκε χθες με τροπολογία στη Βουλή, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Στην εισηγητική έκθεση σημειώνεται ότι η δυνατότητα δίνεται στις ιδιωτικές κλινικές, για να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν αμεσότερη θεραπεία των ασθενών και να μην επιβαρύνεται η υγεία τους από καθυστερήσεις και αναμονές. Έτσι, τους δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να ακολουθήσουν τη θεραπεία και σε ιδιωτικές κλινικές, εφόσον εγκρίνεται η καταλληλότητά τους από πλευράς εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, προσωπικού, μέσων κλπ.

Με την ίδια τροπολογία, οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, μετά την μεταφορά αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου, δεν αποκτούν ιδιότητα του δημόσιου υπόλογου, και θα ευθύνονται στο εξής μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα.

Επικουρικό προσωπικό

Η τροπολογία παρατείνει επίσης τις συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού που υπηρετούσε το 2017, μέχρι την τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού που θα προέλθει από την ολοκλήρωση της προκήρυξης. Η παράταση δίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών.

Όπως αναφέρει η τροπολογία, «Μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ διοριστέων της προκήρυξης αυτής, στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται, με απόφαση του συλλογικού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όσοι παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές μέχρι το 2017 (πράξη 305/2017 του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας».   

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Τέλος οι υπερχρεώσεις από τις ιδιωτικές κλινικές! Τι προβλέπει υπουργική απόφαση

Φρένο στις υπερχρεώσεις ιδιωτικών κλινικών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, βάζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη που συνυπογράφεται και από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Η απαγόρευση αφορά στην πρόσθετη χρέωση στην οποία προχωρούν συχνά πυκνά διάφορες ιδιωτικές κλινικές, με το πρόσχημα ότι αναβαθμίζουν είτε τη θέση νοσηλείας του ασθενούς, είτε ότι παρέχουν επιπλέον υλικά.

 

Αποτέλεσμα όμως είναι οι ασθενείς να μην μπορούν να πράξουν διαφορετικά, αφού λαμβάνοντας εξιτήριο παίρνουν και τον τσουχτερό λογαριασμό χωρίς ποτέ να ξέρουν επί της ουσίας πώς και πότε έγιναν οι υπερχρεώσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολύ συχνά πραγματοποιούνται έλεγχοι για να διαπιστωθούν διάφορες υπερχρεώσεις. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: «Ξεσκονίζονται» διαγνωστικά κέντρα και κλινικές από τον ΕΟΠΥΥ για αξονικές, μαγνητικές και μαστογραφίες! Όλες οι λεπτομέρειες»

Άλλωστε και οι καταγγελίες των ασθενών πέφτουν βροχή στο υπουργείο Υγείας για διάφορες υπερχρεώσεις που αναγκάζονται να πληρώνουν.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση
Η νέα απόφαση απαγορεύει ρητά της πρόσθετες χρεώσεις, ενώ καλεί τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ να καταγγέλλουν τυχόν περιστατικά με επιπλέον χρεώσεις.

 

Διαβάστε παρακάτω όλη την απόφαση

«Οι δικαιούχοι κατά τη νοσηλεία τους σε πάσης φύσεως συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές περίθαλψης, δεν υποχρεούνται σε καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στη σύμβαση των παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ, εκτός κι αν οι ίδιοι επιθυμούν, με γραπτή δήλωσή τους, αναβάθμιση θέσης νοσηλείας.

Η αναβάθμιση θέσης νοσηλείας δεν συνοδεύεται από διαφορετική τιμολόγηση των
εξετάσεων στον ασθενή.
Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τη Διοίκηση του Οργανισμού σε περίπτωση που καταστρατηγείται αυτή η διάταξη από τους υπεύθυνους των ως άνω δομών και τους συμβεβλημένους παρόχους, αντίστοιχα, για λήψη διοικητικών μέτρων.

 

Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης χρέωσης πέραν της νόμιμης συμμετοχής τους όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, για διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικό υλικό.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και σχετικής
εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κατόπιν συμφωνίας για συγκεκριμένη
κατηγορία ιατροτεχνολογικού προϊόντος και υγειονομικού υλικού, δύναται να προβλέπεται για την ανωτέρω κατηγορία πρόσθετη χρέωση (πέραν της νόμιμης συμμετοχής) στη περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί την παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης.

Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται το πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ο τρόπος ενημέρωσης του δικαιούχου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Ξεκινούν έλεγχοι σε ιδιωτικές κλινικές για να βρεθεί αν απασχολούν πανεπιστημιακούς γιατρούς! Όλες οι πληροφορίες

Εντολή για ελέγχους άμεσα σε ιδιωτικές κλινικές για να διαπιστωθεί εάν απασχολούν πανεπιστημιακούς γιατρούς, έχει δώσει σύμφωνα με πληροφορίες του HealthReport.gr η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Άλλωστε ήδη η ρύθμιση που απαγορεύει τις ιδιωτικές κλινικές να προσλαμβάνουν είτε γιατρούς του ΕΣΥ είτε πανεπιστημιακούς γιατρούς που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα, έχει γίνει νόμος του κράτους αφού το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

 

Ο νέος νόμος ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα και επαναφέρει παλαιότερη ρύθμιση (του 2001) σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στις πανεπιστημιακούς γιατρούς που εργάζονται σε δημόσιες Μονάδες να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα. Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες: «Μπλόκο στην εργασία πανεπιστημιακών γιατρών σε ιδιωτικές κλινικές με το νομοσχέδιο του υπ.Υγείας! Έντονες αντιδράσεις»

Βέβαια επιτρέπεται να διατηρούν το ιδιωτικό τους ιατρείο.
Είναι ωστόσο η πρώτη φορά που μετά από 18 χρόνια εφαρμόζεται κάτι ανάλογο.

Έλεγχοι στις ιδιωτικές κλινικές
Βέβαια δε θεωρείται τυχαίο ότι μια τέτοια ρύθμιση τέθηκε σε ισχύ. Υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές του HealthReport.gr έλεγαν ότι δόθηκε το πράσινο φως από το Μέγαρο Μαξίμου και μπει φραγμός στην διπλή απασχόληση των πανεπιστημιακών γιατρών, κάτι που σχετίζεται και με τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Κουμουνδούρου.

 

Εξάλλου ήταν βασικό αίτημα της Αριστεράς να μην επιτρέπεται η διπλή απασχόληση.
Έτσι σύντομα ξεκινούν έλεγχοι σε ιδιωτικές κλινικές, κυρίως βέβαια για να ικανοποιηθεί και το …λαϊκό κομματικό αίσθημα που πίεζε για ξεκάθαρες σχέσεις εργασίας και των πανεπιστημιακών γιατρών.

Πάντως ο νόμος που ήδη έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ αναφέρει τα υψηλά πρόστιμα και τις κυρώσεις που προβλέπονται για τις ιδιωτικές κλινικές: «Στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδι- ωτικής Κλινικής που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση ιατρούς του Ε.Σ.Υ. ή πανεπιστημιακούς ιατρούς, κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α ́ 37), επι- βάλλεται πρόστιμο εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής».

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Μπλόκο στην εργασία πανεπιστημιακών γιατρών σε ιδιωτικές κλινικές με το νομοσχέδιο του υπ.Υγείας! Έντονες αντιδράσεις

Την έντονη αντίδραση των πανεπιστημιακών γιατρών προκαλεί το άρθρο 21 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας το οποίο με έμμεσο τρόπο απαγορεύει στους πανεπιστημιακούς γιατρούς αλλά και τους γιατρούς του ΕΣΥ, να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό αλλά προέκυπταν διάφορα προσκόμματα και πιέσεις και οι σχετικές διατάξεις δεν προωθούνταν τελικά ποτέ. Διαβάστε ΕΔΩ τις αντιδράσεις των νοσοκομειακών γιατρών για τη διπλή εργασία των πανεπιστημιακών: «Ελεύθερο το «δίπορτο» σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για τους καθηγητές παρά τα φακελάκια! Έντονες αντιδράσεις»

 

Με το πολυνομοσχέδιο όμως φαίνεται ότι έμμεσα απαγορεύεται στους καθηγητές ιατρικής να εργασθούν στον ιδιωτικό τομέα, αφού προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τις ιδιωτικές κλινικές που θα τους απασχολούν.

Τι αναφέρει το άρθρο για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς
Το άρθρο 21 αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επιπλέον προβλέπει τις κυρώσεις για τις περιπτώσεις λειτουργίας με άδεια, αλλά παράβασης των διατάξεων περί ιδιωτικών κλινικών.

Τέλος επανεισάγεται η διάταξη περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην περίπτωση της παραβίασης του άρθρου 11 του ν.2889/2001 , ήτοι στις κλινικές που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υγείας σε πανεπιστημιακούς ιατρούς ή ιατρούς ΕΣΥ που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Και σε αυτή τη διάταξη όλες οι κυρώσεις επιβάλλονται με Απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής…»

 

Ήδη πάντως οι Σύλλογοι ΔΕΠ Ιατρικών Σχολών της Αθήνας (ΕΚΠΑ), του ΑΠΘ, του Παν. Πατρών, του Παν. Θεσσαλίας, και του ΔΠΘ εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους αφού όπως τονίζουν το υπό συζήτηση στη Βουλή Σχέδιο Νόμου η Κυβέρνηση επαναφέρει στην επιφάνεια ένα θέμα για το οποίο η Ιατρική Πανεπιστημιακή Κοινότητα έχει εκφράσει την αντίθεση της καθώς – όπως υποστηρίζουν- διαχωρίζει τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές Ιατρικής από τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές άλλων σχολών.

Οι καθηγητές ιατρικής ζητούν όλοι οι Πανεπιστημιακοί καθηγητές να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελεύθερα επαγγελματικές δραστηριότητες εφ’ όσον καλύπτουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις αλλά και να γίνουν πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης.

 

Να σημειωθεί ότι ανάλογη απαγόρευση είχε προωθήσει ο πρώην υπουργός Υγείας Αλέκος Παπαδόπουλος το 2001, αλλά τελικώς έπειτα από ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν στον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, η διάταξη δεν εφαρμόσθηκε ποτέ, αλλά ο Αλέκος Παπαδόπουλος αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση και μάλιστα με ένα …τηλεφώνημα από την Κίνα όπου βρισκόταν εκείνη την περίοδο ο τότε πρωθυπουργός.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Νομοθετικά «αγκάθια» και διατάξεις «δύο ταμπλό» εντοπίζουν στο ΣΝ οι Ιδιωτικές Κλινικές

Παρατηρήσεις επί των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο των Ιδιωτικών Κλινικών διατυπώνει η ΠΕΙΚ, κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», σε ένα νομοθέτημα που μοιάζει σαν να μην τέθηκε ποτέ σε δημόσια διαβούλευση.

Διαβάστε επίσης: Νομοσχέδιο «παζλ» στην Υγεία
Ένα προς ένα απαριθμεί η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) τα άρθρα, αλλά και τα συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου νόμου που χρήζουν αλλαγών, ενόψει της αυριανής συζήτησης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αυτό που διαφαίνεται από τις παρατηρήσεις της Ένωσης είναι πως το νομοθέτημα δεν επιτυγχάνει το στόχο του νομοθετικού εξορθολογισμού, που υποστηρίζει η Αριστοτέλους. Παράλληλα, δημιουργείται η εύλογη απορία κατά πόσο η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ήταν εν πολλοίς προσχηματική, αφού οι βασικές ενστάσεις των εκπροσώπων των ιδιωτικών κλινικών παρέμειναν στην ουσία αμετάβλητες.

Διαβάστε επίσης: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικές κλινικές
Ειδικότερα, η ΠΕΙΚ αναδεικνύει διάφορα σημεία των διατάξεων στα οποία επιλέγονται ρυθμίσεις που διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες θεσμικές προδιαγραφές των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άρθρο 3 που απαγορεύει σε όσους έχει επιβληθεί τελεσίδικη πρωτόδικη καταδίκη για αδικήματα με ποινή άνω του ενός έτους, πρωτόδικη καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα αλλά και η άσκηση και μόνο ποινικής δίωξης για πλημμέλημα και κακούργημα». Το ίδιο δεν φέρεται να ισχύει για τις ΜΗΝ.

«Αποδεχόμαστε μόνο την τελεσίδικη καταδίκη για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα κατά της ζωής και για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών. Άλλωστε, πριν λίγους μήνες, στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) προβλέπεται ότι μη δικαιούμενοι είναι “όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών”», αναφέρει η ΠΕΙΚ και σχολιάζει «δυο μέτρα και δυο σταθμά;».

Αναλυτικά οι παρατηρήσεις και προτάσεις αλλαγών της ΠΕΙΚ
Στο Άρθρο 2 αναφέρεται ότι Δικαιούμενοι Αδείας πρέπει οι μετοχές τους να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Όμως αντιμετωπίζονται άνισα οι Ελληνες Επιχειρηματίες και Ιατροί – μέτοχοι από τους μετόχους των ξένων Funds που έχουν εξαγοράσει υψηλό ποσοστό επι των κλινών των Ιδιωτικών Κλινικών και φυσικά δεν μπορούν να διαθέτουν ονομαστικές μετοχές.

Στο Άρθρο 3 αναφέρεται στους Μη δικαιούμενοι Αδείας είναι οι Κλινικές που οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι τους αλλά και κάτοχοι άνω του 51% των μετοχών είναι αυτοί για τους οποίους υπάρχει τελεσίδικη πρωτόδικη καταδίκη για αδικήματα με ποινή άνω του έτους, πρωτόδικη καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα αλλά και η άσκηση και ΜΟΝΟ ποινικής δίωξης για πλημμέλημα και κακούργημα.

Αποδεχόμαστε μόνο την τελεσίδικη καταδίκη για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα κατά της ζωής και για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών.
Άλλωστε, πριν λίγους μήνες, στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) προβλέπεται ότι μη δικαιούμενοι είναι «όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών». Δυο μέτρα και δυο σταθμά;;;

Στο Άρθρο 6, ζητούμε να προστεθεί στην αλλαγή χρήσης των κλινών μεταξύ τμημάτων με απλή γνωστοποίηση προς την αρμόδια Περιφέρεια και η δημιουργία ή κατάργηση τμημάτων και η ανακατανομή τμημάτων.

Ακόμη να προστεθεί ότι θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγειας μόνο στις περιπτώσεις όπου η Κλινικη προτίθεται να προβεί σε κτιριακές τροποποιήσεις μεγάλης κλίμακας, μείζονος σημασίας, για την εύρυθμη λειτουργία της όπως σημαντικές κτιριακές επεκτάσεις που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, ενίσχυση φέροντος οργανισμού κ.τ.λ.

Στο Άρθρο 8: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

Ζητάμε να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι Κλινικές που λειτουργούν νόμιμα έως την δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

Η έννοια του αυτόνομου και αυτοτελούς κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων έχει νόημα μόνο όταν δεν συνδέονται λειτουργικά με άλλες χρήσεις εντός των κτιρίων.
Αυτό που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η αυτόνομη και αυτοτελής λειτουργία των Κλινικών, δηλαδή αυτόνομο κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες, κλιματισμό, γεννήτρια κ.λπ.

Ας λάβουμε υπόψη ότι σήμερα, από τις 90 Γενικές, Ειδικές και Μικτές Κλινικές, 30+ Κλινικές λειτουργούν σε κτίρια που στο ισόγειο τους και εκτός των κλινικών, λειτουργούν καταστήματα και κάποιοι τελευταίοι όροφοι έχουν ως χρήση τους κατοικίες οι οποίες όμως διαθέτουν διαφορετική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες κα.

Ακόμη υπάρχουν Κλινικές που διαθέτουν μέσα στο σκελετό του κτιρίου υπόγεια παρκινγκ και άλλες που διαθέτουν υπόγειες διασυνδέσεις κτιρίων κάτω από δημόσιους δρόμους που συνεπάγεται ότι και το υπέδαφος είναι δημόσιο.

Άλλωστε, πριν λίγους μήνες, στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) δεν προβλέπεται ανεξάρτητο και αυτοτελές κτίριο αλλά μπορούν να λειτουργούν σε οποιαδήποτε κτίρια.

Πάντως, εάν παραμείνει η διάταξη αυτή, περίπου 30+ Κλινικές σε όλη τη χώρα θα διακόψουν την λειτουργία τους και θα μείνουν χωρίς εργασία περίπου 1.500 εργαζόμενοι από τους 13.000 συνολικά στον χώρο, δηλαδή το 10%.

Άρθρο 13, παραγρ. 3

Αναγράφεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι ακόμη και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι ιατροί αλλά και οι εφημερεύοντες ιατροί, παρέχουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.

Αυτή η πρόβλεψη στερεί τη δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτων μορφών εργασίας που συμβαδίζει με την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Ειδικά για τους ιατρούς που λειτουργούν ταυτόχρονα τα ιατρεία τους με 200 επισκέψεις τον μήνα για τον ΕΟΠΥΥ συν την ιδιωτική τους πελατεία συν τα χειρουργεία τους συν την συμμετοχή τους σε Επιτροπές Αναπηρίας του ΕΟΠΥΥ αλλά και σε συνέδρια, θα πρέπει η εργασιακή σχέση να καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των μερών με Ιδιωτικά Συμφωνητικά. Άλλωστε δεν μπορεί να θεσπιστεί ωράριο εργασίας διότι οι επιπλοκές σε ένα ασθενή μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και της εβδομάδος και συνεπώς ο ιατρος, παράτυπα, θα προσέλθει στην Κλινικη εκτός ωραρίου.

Στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) προβλέπεται ότι «το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι απαραίτητο να βρίσκεται στις ΜΗΝ στον αναγκαίο κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης χρόνο, για την προετοιμασία, τη διενέργεια της ιατρικής πράξης και μετεγχειρητικά, ώστε να διασφαλίζεται η αποχώρηση του ασθενούς, χωρίς επιπλοκές» Ακόμη καθορίζει ότι οι εργασιακές των Επιστημονικά Υπευθύνων και των συνεργατών ιατρών καθορίζονται μεταξύ των μερών (άρθρο 6).

Να ληφθεί υπόψη ότι μια αυτοτελής, για παράδειγμα, Οφθαλμολογική ΜΗΝ έχει πολλαπλάσια περιστατικά ημερησίως να αντιμετωπίσει από ένα Οφθαλμολογικό τμήμα οποιασδήποτε Κλινικής. Στην ΜΗΝ ελεύθερο ωράριο, ελεύθερη εργασιακή σχέση, στις Κλινικές συγκεκριμένο ωράριο και εξηρτημένη εργασία. Γιατί διαφορετική αντιμετώπιση;;;;

Άρθρο 21, παραγρ. 2 στα ποσά των προστίμων που καλούνται να πληρώσουν οι Κλινικές για παράβαση διατάξεων του παρόντος, ζητάμε να προστεθεί η φράση έως….

Άρθρο 23, παραγρ. Α και β. Στο τελικό σχέδιο Νόμου της Επιτροπής είχε προβλεφθεί ως πρώτη ειδικότητα που δεν χρήζει κλινών νοσηλείας η Γαστρεντερολογία, στην παράγραφο Β περί Μικτών Κλινικών.

Στη διαβούλευση αφαιρέθηκε η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας και αντί άνευ κλινών προβλέπεται 1 κλίνη. Στο σημερινό σχέδιο νόμου η Γαστρεντερολογία απαιτεί 5 κλίνες νοσηλείας και πάλι. Ζητούμε να ενταχθεί και η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας στην 1 μια κλίνη.

Ζητούμε ακόμη να αλλάξει η σύνταξη του άρθρου αυτού και οι ειδικότητες που απαιτούν 1 κλίνη νοσηλείας να αφορούν ΟΛΕΣ τις Κλινικές και όχι μόνο τις Μικτές.

Άρθρο 25, παραγρ. 6

Προβλέπεται ότι «Οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεωτικά πρέπει να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων.»

Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι σύνθετες, πολύπλοκες, εξελίσσονται ανάλογα με την πορεία θεραπείας του ασθενή και άλλο μπορεί να είναι το κόστος με την εισαγωγή του ασθενή, μόνο με την συμπτωματολογία που παρουσιάζει και άλλο στο τέλος της θεραπείας.

Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα υποβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών μας και μας θυμίζει e–shops με προσφορές ημέρας. Νομίζουμε ότι δόκιμο θα είναι, η υποχρέωση μας μόνο για ενημέρωση του ασθενή κατά την εισαγωγή για το προβλεπόμενο κόστος νοσηλείας αλλά και κατά την πορεία της νοσηλείας για κάθε νέο έξοδο που θα πρέπει να επιβαρυνθεί λόγω νέων ευρημάτων.

Άρθρο 45 Μητρώο Κλινικών

Θα πρέπει να αναγραφεί η κατάργηση της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης περί δημιουργίας μητρώου Κλινικών από τους Ιατρικούς Συλλόγους (Ν.4512 17-1-2018, άρθρο 295, παραγρ.1δ). Με αυτή την διατύπωση κινδυνεύουμε να έχουμε 2 Μητρώα Κλινικών.

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

Τι αλλάζει στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών

Αυξήσεις στα προβλεπόμενα πρόστιμα, απαγορεύσεις σχετικά με την επωνυμία των ιδιωτικών κλινικών αλλά και υποχρεωτική ανάρτηση του τιμοκαταλόγου στις ιστοσελίδες τους προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την Υγεία, που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, επανακαθορίζει το ύψος των διοικητικών προστίμων στους παραβάτες σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικής κλινικής, τα οποία θα κυμαίνονται από 15 έως 70 χιλ. ευρώ έναντι 15 έως 60 χιλ. ευρώ που ισχύει σήμερα (άρθρο 21).

Η -από αμέλεια ή δόλο- παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης του τόπου φύλαξης των αρχείων των ασθενών και του τρόπου πρόσβασης σε αυτό από κάτοχο του οποίου αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας τιμωρείται με φυλάκιση τριών έως πέντε μηνών και με χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, το επιβαλλόμενο παράβολο του Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης αυξάνεται σε 20 ευρώ για κάθε κλίνη (από 17,61 ευρώ που είναι σήμερα), ενώ σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας ίδρυσης, κατατίθεται παράβολο ποσού 1000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 25, οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες προς όλους τους ενδιαφερομένους.

Το άρθρο 21 επανεισάγει τη διάταξη περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στις κλινικές που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υγείας σε πανεπιστημιακούς γιατρούς ή γιατρούς του ΕΣΥ που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 70.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής.

Κλίνες και χώρος

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, ανεξαρτήτως άλλων στοιχείων, απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η ιδιωτική κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς και στις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που αρχικά είχαν διαρρεύσει, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8, επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση εγκατάσταση καταστημάτων που προορίζονται για χώρους εστίασης, καθώς και καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης ειδών δώρων και ανθοπωλείων, στο κτίριο ή στο συγκρότημα κτιρίων της ιδιωτικής κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Τέλος, στις γενικές ή μικτές κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυξη τμημάτων νοσηλείας ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο της κλινικές.

Ελάχιστος αριθμός κλινών

Σύμφωνα με το άρθρο 23, για τις γενικές κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός 40 κλινών, ενώ για τις μεικτές κλινικές ελάχιστος συνολικός αριθμός 30 κλινών.

Υπενθυμίζεται ότι παράγοντες της αγοράς έχουν εδώ και καιρό εκφράσει την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου άρθρου, εκτιμώντας ότι ο ελάχιστος αριθμός των 40 κλινών που προβλέπει αναμένεται να βάλει «λουκέτο» στις μικρές κλινικές της χώρας, με αριθμό κλινών κάτω των 30, οι οποίες εκτιμάται ότι συνολικά είναι περισσότερες από 35.

Εντούτοις, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου για προσαρμογή των κλινικών που ήδη λειτουργούν, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής των μέτρων μόνο σε κλινικές που θα αναπτυχθούν μετά την ψήφισή του.

Η υποχρεωτική ανάπτυξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με τουλάχιστον έξι (6) κλίνες στις κλινικές άνω των 80 κλινών, που προβλέπει το άρθρο 36, αποτελεί άλλο ένα «φλέγον» σημείο του νομοσχεδίου, καθώς σύμφωνα με τους επιχειρηματίες η πρόβλεψη αυτή αφενός προϋποθέτει δυσχερείς αναπροσαρμογές στους χώρους των κλινικών, αφετέρου συνεπάγεται ένα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, το οποίο ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Σύσταση μητρώου κλινικών

Με το παρόν σχέδιο νόμου συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας, μητρώο ιδιωτικών κλινικών, στο οποίο κατ’ ελάχιστον θα αποτυπώνονται η επωνυμία της κλινικής, η διεύθυνση της έδρας της, το είδος κλινικής, τα τμήματά της, ο συνολικός αριθμός των κλινών της και η άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της, μαζί με τις τροποποιήσεις της.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στο μητρώο θα αποτυπώνονται κρίσιμα πεδία και στοιχεία, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση της εποπτείας αλλά και εν γένει των αρμοδιοτήτων από την Πολιτεία σε σχέση με τις ιδιωτικές κλινικές.

Οι κατά τόπον αρμόδιες Περιφέρειες οφείλουν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή του να αποστείλουν προς το υπουργείο Υγείας, όλες τις διοικητικές πράξεις περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών για την συγκρότηση του μητρώου.

Πηγή: zougla.gr

ΠΗΓΗ:https://www.onlarissa.gr

Κάθειρξη 9 ετών σε κλινικάρχη για εικονικές νοσηλείες ασθενών

Με ποινή κάθειρξης 9 ετών τιμώρησε χθες το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έναν ιδιοκτήτη κλινικής (εκτελούσε και χρέη διευθυντή), που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε σκάνδαλο με εικονικά εξιτήρια, γνωματεύσεις, συνταγογραφήσεις, ακόμα και με ασθενείς «φαντάσματα». Η υπόθεση απασχόλησε έντονα την τοπική κοινωνία το 2010, και σε αυτήν εμπλέκονταν δύο γιατροί για τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.

Το δικαστήριο αποφάσισε να δώσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση του ιδιοκτήτη της κλινικής, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσει την ελευθερία του ως και την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε άμεσα και τον ΟΓΑ ο οποίος εκείνη την περίοδο συνεργαζόταν με την κλινική και έκανε γνωστό πως μετά από ελέγχους διαπίστωσε πως η τελευταία προέβαινε σε συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας, όσο και στην καταστρατήγηση της σχετικής σύμβασης που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία (Kώστας Γκιάστας)

ΠΗΓΗ:http://tinealarissa.gr

 

Με συμβασιούχους θα ενισχύσουν τη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Εθνικό Σχέδιο με... συμβασιούχους παρουσίασε το υπουργείο Υγείας.


Από τη μια, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας παραδέχεται ότι «στο δημόσιο σύστημα υγείας, η αποθεραπεία και η αποκατάσταση αποτελούσαν διαχρονικά ένα πεδίο υποβαθμισμένο για το οποίο ποτέ δεν υπήρξε η πολιτική βούληση να ενισχυθεί με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που χρήζουν αυτής της φροντίδας να είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη».

Από την άλλη, όμως, εξαγγέλλει ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα όχι με μόνιμο προσωπικό αλλά με συμβασιούχους!

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να διοριστούν 130 επικουρικοί, ενώ έχουν αρχίσει να τοποθετούνται και 150 εργαζόμενοι από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Με αυτές τις προσλήψεις, οι αρμόδιοι της Αριστοτέλους ευελπιστούν να ενισχίσουν 10 δημόσια Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) ανοιχτής νοσηλείας και να δώσουν δυνατότητα λειτουργίας 150 νέων κλινών, ώστε να αυξηθούν τα Κέντρα που θα παρέχουν υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας. Σήμερα, τέτοιες υπηρεσίες παρέχει μόνο το ΚΕΦΙΑΠ στο Αμύνταιο της Φλώρινας.

Η προοπτική μόνιμων θέσεων είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, προς το παρόν σε φάση δρομολόγησης των σχετικών διαδικασίων.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Φυσική Ιατρική και Αποκατάταση περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ), το μοναδικό στην Αττική και για το οποίο προτείνεται να ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό.

ΠΗΓΗ:https://onmed.gr/

 

Σε 8 «παίχτες» το 66% του τζίρου των ιδιωτικών κλινικών

Με βάση τα στοιχεία της Deloitte, 8 όμιλοι ιδιωτικών κλινικών διαχειρίζονται περίπου 600 εκατ. ευρώ από τα 900 εκατ. ευρώ που παράγει ο κλάδος

Υψηλή συγκέντρωση λόγω εξαγορών αλλά παράλληλα και σημαντική συρρίκνωση λόγω των δεκάδων λουκέτων, εμφανίζει ο κλάδος των ιδιωτικών κλινικών στη χώρα, στην αυγή του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από 166 κλινικές το 2009, το 2016 υπήρχαν 151. Όμως την ίδια στιγμή σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, οι εν ενεργεία ιδιωτικές μονάδες δεν ξεπερνούν σήμερα τις 120. Mε βάση επίσης ένα σημαντικό δείγμα εταιρειών, διαπιστώνεται ότι την εξεταζόμενη περίοδο, ήτοι 2009-2018, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών κινήθηκε έντονα πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 35%, εκτιμώμενος σήμερα στα επίπεδα των 900 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη της Deloitte, οι 8 κορυφαίοι ιδιωτικοί πάροχοι υγειονομικής δευτεροβάθμιας περίθαλψης αντιπροσώπευαν περίπου το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών ενώ διαχειρίζονταν το 44% των συνολικών κλινών όλων των γενικών κλινικών στην Ελλάδα. Οι τρεις δε από αυτούς αντιπροσώπευαν σχεδόν το 52% του μεριδίου αγοράς του κλάδου ιδιωτικών γενικών κλινικών. Αντίστοιχα δύο πάροχοι κάλυψαν περίπου το 58% της αγοράς των μαιευτηρίων και τρεις πάροχοι το 35% των διαγνωστικών κέντρων.
Συνολικά η Deloite εκτιμά τα εξής μερίδια: Ιατρικό Αθηνών 23%, Υγεία 18%, Metropolitan 12%, Euromedica 7%, Άγιος Λουκάς 6%, Ευρωκλινική 6%, Metropolitan General 5%, Ντυνάν 4%, Mediterraneo 4%, Βιοκλινική 2% και λοιποί 15%. Από τις 10 εταιρείες, να αναφέρουμε ότι Υγεία, Metropolitan και Metropolitan General, αποτελούν πλέον έναν όμιλο που ελέγχεται από το fund CVC. Τα δε στοιχεία προκύπτουν από την ανάληση των ισολογισμών του 2016, όμως και με βάση τα στοιχεία του 2017 και τις εκτιμήσεις για το 2018, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει.

Ο κλάδος
Όπως επισημαίνεται από εκπροσώπους της αγοράς, σήμερα λειτουργούν 70 Ιδιωτικές Γενικές Κλινικές, 15 Ειδικές (Μαιευτικές, Καρδιολογικές, Παθολογικές) και 35 Ψυχιατρικές. Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε συρρίκνωση του κλάδου καθώς τα δημοσιονομικά μέτρα και ιδίως τα rebate και clawback πίεσαν δραματικά τις εταιρείες με αποτέλεσμα να κλείσουν (επίσημα ή ανεπίσημα) οι δεκάδες κλινικές που σημειώθηκαν.
Τρανταχτά παραδείγματα είναι η κλινική Κυανούς Σταυρός στην Αθήνα , η οποία είχε το 2009 κύκλο εργασιών της τάξης των 21 εκατ. ευρώ, αλλά και η Στασινόπουλος Νευροψυχιατρικές Κλινικές στη Θεσσαλονίκη με τζίρο την ίδια χρονιά 14 εκατ. ευρώ. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και τον όμιλο Euromedica, όπου από το συνολικό τζίρο των περίπου 155 εκατ. ευρώ το 45-50% προέρχονταν από τις κλινικές του ομίλου και η οποία ακόμη παλεύει με το βραχνά των δανειακών υποχρεώσεων που τον οδηγεί στον έλεγχο από το fund Farallon, μια διαδικασία όμως η οποία παρουσιάζει κάποια προβλήματα.

Από την παρατεταμένη κρίση όμως, δεν επλήγησαν μόνο οι μεσαίοι και μικρότεροι "παίχτες" του κλάδου. Συγκρίνοντας τα στοιχεία των 12 μεγαλύτερων εταιρειών που λειτουργούν ακόμη, το διάστημα 2009-2017, φαίνεται πως από συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης του 1,04 δις. ευρώ, ο τζίρος υποχώρησε στα επίπεδα των 726 εκατ. ευρώ ήτοι πτώση της τάξη του 30%. Αυτό το ποσοστό αφορά του πιο μεγάλους και πιο ανθεκτικούς παίχτες. Σε χαμηλότερα μεγέθη εταιρειών, η πίεση του τζίρου ήταν ακόμη πιο έντονη και σε συνδυασμό με τα λουκέτα, η συνολική υποχώρηση του κύκλου εργασιών ξεπερνά το 35% όπως προαναφέραμε.

Επίσης, σύμφωνα τώρα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2017 για τις 17 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου με τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ, οι οποίες εκτιμάται ότι εκπροσωπούν πάνω από το 80% της συνολικής δραστηριότητας των κλινικών, διαπιστώνεται ότι αυτές κινήθηκαν με ελαφρά άνοδο πωλήσεων της τάξης του 1,2% σε σχέση με το 2016. Τα δε συνολικά προ φόρων αποτελέσματα είναι ζημιογόνα στα 46 εκατ. ευρώ λόγω του Ντυνάν και της εταιρείας Ιασώ. Το ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο πάντως το ζήτημα των υποχρεώσεων οι οποίες μάλιστα είναι υπερδιπλάσιες των ιδίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα στο δείγμα των 17 εταιρειών, οι υποχρεώσεις, οι οποίες είναι κατά βάση βραχυπρόθεσμες δανειακές, διαμορφώνονται στα 1,25 δις. ευρώ. Εδώ να πούμε και πάλι ότι ξεχωρίζει μεταξύ των πλέον υπερχρεωμένων εταιρειών το Ντυνάν, το οποίο χρωστά πολλά στη μητρική Τράπεζα Πειραιώς και που λόγω αυτής της κατάστασης δεν έγινε εφικτή η πώλησή του.

Προοπτικές
Όπως αναφέραμε, ο κλάδος παρουσιάζει έντονη συρρίκνωση. Πέρα από το κλείσιμο των εταιρειών και τη διακοπή λειτουργίας τους, έχουμε και τις εξαγορές από ξένα funds. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι επιχειρηματίες του κλάδου αναφέρουν ότι το τοπίο μέσα στο 2019 θα αλλάξει ριζικά "με άγνωστο Χ τον τρόπο που θα παρουσιάσουν κερδοφορία οι κλινικές των funds". Κι αυτό το σημειώνουν καθώς ειδικά το CVC συγκέντρωσε με υψηλό τίμημα τις τρεις κορυφαίες του κλάδου, Υγεία, Μετροπολιταν και Ιασώ General. Ένα τέτοιος όμιλος αναμένεται να αποτελέσει βασικά σημαντική πίεση για το σύνολο του κλάδου καθώς λόγω μεγέθους μπορεί να "χτυπήσει" τις τιμές και να έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα κυρίως με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Από την άλλη μεριά όμως μπορεί να αναγκαστεί να δουλέψει με χαμηλά περιθώρια κέρδους.
Το Ντυνάν, η Ευρωκλινική και το Ιασώ, είναι οι εταιρείες στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, με το Ντυνάν να απομακρύνεται από το ενδεχόμενο της πώλησης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Αιφνιδιασμός ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Αποκατάστασης

Αδιανόητη χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης την απόφαση του ΕΟΠΥΥ να εκδώσει έγγραφο, με το οποίο αλλάζει αιφνιδιαστικά η διαδικασία εισαγωγής στα κέντρα.

Σύμφωνα με επιστολή της Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος (ΕΚΑΕ) στον ΕΟΠΥΥ, η απόφαση με θέμα «Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Εισαγωγής σε Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας» έφθασε μόλις σήμερα στα μέλη του συλλόγου. Από την πρώτη κιόλας ανάγνωση της γεννούνται ερωτηματικά και ανησυχίες. Η απόφαση, την οποία υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

Από 10/1/2019 (δηλαδή από σήμερα) «η συνταγογράφηση Συνεδριών Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Εσωτερικών ασθενών, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εφαρμογή ‘Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ’, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο ….»,
«Από 17/1/2019 θα είναι υποχρεωτική η αναφορά στον αριθμό της εγκεκριμένης γνωμάτευσης εισαγωγής ΚΑΑ-ΚΝ»,
«Συμπληρωματικές οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικού αιτήματος προς ανώτατο Υγειονομικό συμβούλιο ή ομάδα real time» .
Όπως εξηγεί η Ένωση, το έγγραφο αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Καταρχάς, ο όρος «συνεδρίες αποκατάστασης και αποθεραπείας κλειστής νοσηλείας» δεν υφίσταται. Αλλά και πρακτικά, η ηλεκτρονική γνωμάτευση σε ΚΑΑ Κλειστής Νοσηλείας, στην οποία αναφέρεται η απόφαση, μέχρι σήμερα, ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης διαδικασίας, δεν έχει αναρτηθεί στο σύστημα.

«Ποια είναι αυτή ηλεκτρονική γνωμάτευση και με ποια απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού ορίστηκε», διερωτάται η ΕΚΑΕ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ΚΑΑ, η εμπειρία της αντίστοιχης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης στα Κέντρα Ημερήσιας Νοσηλείας, όπως αυτή αρχικά εκδόθηκε, έχει ως αποτέλεσμα να είναι ακόμα σήμερα απλήρωτα τα ΚΑΑ ΗΝ, από την εφαρμογή της νέας σύμβασης την 1η Ιουνίου 2018. Δημιουργεί, κατ’ επέκταση «τεράστια δυσπιστία για τη ορθότητα αυτή για τα ΚΑΑ ΚΝ».

Επιπλέον, άγνωστο είναι αν έχουν ενημερωθεί οι γιατροί που γνωματεύουν και αν ναι δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιες ειδικότητες ενημερώθηκαν. Αλλά και όσοι ενημερώθηκα είναι απορίας άξιον «πως μέσα σε μια ημέρα θα εφαρμόσουν κάτι το οποίο δεν υπάρχει».

Δημιουργείται, δε, ένα κενό. Αν το σύστημα είναι από σήμερα υποχρεωτικά και από τις 17 Ιανουαρίου τα ΚΑΑ οφείλουν να κάνουν χρήση του αριθμού αναφοράς της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, δεν είναι σαφές τι ισχύει στο ενδιάμεσο. Τέλος, η Ένωση διερωτάται αν έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η πιλοτική εφαρμογή του real time στα ΚΑΑ ΚΝ και από που προκύπτει στον ΕΚΠΥ πως οι αρμοδιότητες του ΑΥΣ αναπληρλωνονται από την ομάδα real time.

«Μας είναι πραγματικά αδύνατο να κατανοήσουμε την απόφασή σας αυτή. Και χωρίς καν να γνωρίζουμε το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Ιατρικής γνωμάτευσης σας επισημάνουμε μόνο το γεγονός ότι αναφέρεστε σε εφαρμογή της σήμερα ενώ αυτή δεν υπάρχει», σημειώνει η Ένωση προς τον ΕΟΠΥΥ. Ζητάει από τον Οργανισμό να αναστείλει την εφαρμογή της οδηγίας, έως ότου ολοκληρωθεί η επεξεργασία της Ηλεκτρονικής Ιατρικής Γνωμάτευσης σύμφωνα με το Νέο ΕΚΠΥ και την επιστημονική συμβολή της ΕΕΦΙΑΠ. Αξιώνουν δε τη συμμετοχή της ΕΚΑΕ στο διάλογο και την τελική έγκριση από το ΔΣ του οργανισμού. «Η εφαρμογή μιας οδηγίας που δεν είναι αντικειμενικά εφαρμόσιμη ουσιαστικά και τυπικά καταργεί τη δυνατότητα εισαγωγής ασφαλισμένου σε ΚΑΑ ΚΝ», καταλήγουν.

Οδηγία ΕΟΠΥΥ για Ηλ. Γνωμ. ΚΑΑ ΚΝ

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

Επιχειρήσεις υγείας: Τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν και πώς θα ανταπεξέλθουν

Έρευνα της Ernst&Young αναδεικνύει τις νέες τεχνολογίες και την εμπειρία του καταναλωτή ως τις παραμέτρους εκείνες στις οποίες οι επιχειρήσεις υγείας θα πρέπει να εστιάσουν, προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές.

Οι επιχειρήσεις στον κλάδο της υγείας, για να επιτύχουν στα επόμενα χρόνια, καλούνται να μειώσουν το κόστος και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να επενδύσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές που επικεντρώνονται στην πρόληψη. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ΕΥ, New horizons, insights on the future of health, η οποία διερευνά τις επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων και των αυξημένων απαιτήσεων των καταναλωτών για πιο εξατομικευμένη υγειονομική φροντίδα στις υπηρεσίες περίθαλψης και τα επιχειρηματικά μοντέλα παγκοσμίως.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις υγειονομικής περίθαλψης επανεξετάζουν μεθοδικά τις διεργασίες και διαδικασίες τους, καθώς και την αλληλεπίδραση με τους ασθενείς, για να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τη σπατάλη σε πόρους και χρήματα, καθώς και τις μη αποδοτικές και αναποτελεσματικές διεργασίες. Αρκετές από αυτές διερευνούν, επίσης, πώς οι νέες τεχνολογίες, όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και η τεχνητή νοημοσύνη (AI), μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους με τη συστηματοποίηση της παροχής φροντίδας, των επιχειρηματικών διαδικασιών και της διαχείρισης περιπτώσεων ασθενών. Παράλληλα, εξετάζουν πώς άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η εικονική αλληλεπίδραση και η παρακολούθηση εξ αποστάσεως, μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του ασθενούς ή του καταναλωτή.

Η βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και οι έξυπνες επενδύσεις, καθοριστικές για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης

Για να διαπιστώσει πώς οι γιατροί και οι καταναλωτές αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για την υγεία, η έκθεση έχει συμπεριλάβει, επίσης, κάποια πρώτα ευρήματα από μια έρευνα μεταξύ καταναλωτών υπηρεσιών υγείας και γιατρών στην Αγγλία, την Αυστραλία και την Ολλανδία. Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (45%) και η πλειοψηφία των γιατρών (57%) πιστεύουν ότι τα σημερινά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης λειτουργούν ικανοποιητικά. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και την ομάδα των ερωτώμενων, με τους Ολλανδούς γιατρούς και των Βρετανούς καταναλωτές να εμφανίζουν τις πιο θετικές απόψεις.

Σε ό,τι αφορά στη χρήση νέων τεχνολογιών, οι γιατροί αναδεικνύουν ως προτεραιότητες αυτές που ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών και την κλινική αριστεία, καθώς και όσες διευκολύνουν την επικοινωνία με τους καταναλωτές. Το 62% των γιατρών αντιμετωπίζει ευνοϊκά τη χρήση εικονικών τεχνολογιών για την επικοινωνία με τους ασθενείς, ενώ πάνω από τα δύο τρίτα (68%) αξιολογούν θετικά τα οφέλη από τη χρήση smartphones από τους ασθενείς για τη λήψη και την αποστολή βιομετρικών δεδομένων. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να μοιραστούν με τους γιατρούς τα βιομετρικά τους δεδομένα (75%), αλλά και τα δεδομένα που παράγουν οι ίδιοι οι ασθενείς (70%).

Οι επιχειρήσεις υγείας πρέπει να βελτιώσουν τις δυνατότητες συλλογής, διαμοιρασμού και συνδυασμού δεδομένων

Σύμφωνα με την έκθεση, εκτός από τις επενδύσεις σε συστήματα που βελτιώνουν την εμπειρία των καταναλωτών, οι επιχειρήσεις υγείας θα πρέπει να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους για ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και να διερευνήσουν νέες πηγές και συνδυασμούς δεδομένων, τα οποία θα οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και τις ασθένειες.

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr

Μονάδες αποκατάστασης για όσους πάσχουν από σοβαρά ψυχικά νοσήματα - Τα κριτήρια

Νέα διαδικασία μετάβασης στις μονάδες από ψυχιατρικές μονάδες ή την κοινότητα εισάγει το υπουργείο Υγείας

Νέα διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης εισάγει το υπουργείο Υγείας με σκοπό τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Στη διαδικασία αυτή, υπάγονται τόσο οι ασθενείς των Ψυχιατρικών Τμημάτων των Γενικών Νοσοκομείων, όσο και των ψυχικά πασχόντων που διαβιούν στην κοινότητα.

Με τη νέα διαδικασία στις ήδη υπάρχουσες δομές προστίθενται και Επιτροπές Διαχείρισης για τη μετάβαση ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, οι οποίες συγκροτούνται στις ΥΠΕ, ως το τέλος του έτους.

Οι επιτροπές αυτές θα αποτελούνται από έναν ψυχίατρο και έναν κοινωνικό λειτουργό μέλη Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε της Υ.ΠΕ., ή από έναν ψυχίατρο και έναν κοινωνικό λειτουργό των μονάδων ψυχικής υγείας της Υ.ΠΕ. Ειδικά για την 1η και 2η Υ.ΠΕ., η Επιτροπή Διαχείρισης της Μετάβασης μπορεί να συγκροτείται από δύο επιπλέον μέλη (έναν επιπλέον ψυχίατρο και έναν επιπλέον κοινωνικό λειτουργό).

Η θητεία των Μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της Μετάβασης έχει διάρκεια δύο έτη.

Οι Επιτροπές Διαχείρισης θα συνεδριάζουν δύο φορές το μήνα, θα αξιολογούν τα αιτήματα βάσει κριτηρίων εντός 15 ημερών και θα αποφασίζουν για τη μετάβαση των ασθενών σε κατάλληλη Μ.Ψ.Α., κοινοποιώντας τις αποφάσεις τους, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στον αρμόδιο Διαχειριστή Κενών Θέσεων, ο οποίος και θα διεκπεραιώνει το σχετικό αίτημα, ενημερώνοντας για τις ενέργειές του τον Γενικό Διαχειριστή Κενών Θέσεων.

Η διαδικασία
Με τις νέες διαδικασίες προτεραιότητα τίθεται στα αιτήματα μετάβασης ασθενών από Μ.Ψ.Α. για παιδιά-εφήβους σε Μ.Ψ.Α. ενηλίκων και αιτήματα που αφορούν σε άστεγους ασθενείς.

Αιτήματα μετακίνησης ασθενή σε ΜΨΑ, μπορούν να υποβάλλουν οι κοινωνικές υπηρεσίες όλων των σχετικών φορέων (Δήμων, νοσοκομείων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ -ξενώνες, οικοτροφεία κλπ., εφόσον υπάρχει ψυχιατρική γνωμάτευση, βεβαίωση βάσει κοινωνικής έρευνας για την κατάσταση του ασθενή και προηγούμενη φιλοξενία σε ξενώνες ή οικοτροφεία αν ζητείται μετάβαση σε προστατευμένο διαμέρισμα.

Αξιολόγηση αιτήματος μετακίνησης
Η διαδικασία μετάβασης των ασθενών σε Μ.Ψ.Α. εποπτεύεται και συντονίζεται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.). Για το σκοπό αυτό, σε κάθε Υ.ΠΕ. ορίζεται από το Διοικητή ένας υπάλληλος ως Διαχειριστής Κενών Θέσεων.
Τα αιτήματα για τη μετάβαση ψυχικά ασθενών σε Μ.Ψ.Α. συνοδευόμενα από τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενα από διαβιβαστικό το οποίο φέρει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, από τους φορείς προς τον Διαχειριστή Κενών Θέσεων της Υ.ΠΕ., στην οποία υπάγεται ο φορέας της κάθε Κοινωνικής Υπηρεσίας ή, σε περίπτωση ασθενή που δεν νοσηλεύεται, στο Διαχειριστή Κενών Θέσεων της Υ.ΠΕ. στην οποία υπάγεται ο Τομέας στον οποίο διαβιεί ο ασθενής.

Ο Διαχειριστής Κενών Θέσεων διαβιβάζει το σχετικό φάκελο καθώς και στοιχεία για τις υφιστάμενες κενές θέσεις των Μ.Ψ.Α. της Υ.ΠΕ., στην Επιτροπή Διαχείρισης της Μετάβασης.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην Υ.ΠΕ. όπου υπάγεται ο φορέας ή στην οποία διαβιεί ο ασθενής, ο Διαχειριστής Κενών Θέσεων αποστέλλει το φάκελο του αιτήματος στον Γενικό Διαχειριστή Κενών Θέσεων, ο οποίος παρακολουθεί τις υφιστάμενες κενές θέσεις σε όλη την Επικράτεια.

Στη συνέχεια ο Γενικός Διαχειριστής Κενών Θέσεων προωθεί το αίτημα στον Διαχειριστή Κενών Θέσεων όμορης Υ.ΠΕ., βάσει των υφιστάμενων κενών θέσεων.

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διαχειριστή Κενών Θέσεων και του αναπληρωτή του ανατίθενται σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Κριτήρια για τη μετάβαση

Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη μετάβαση των ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης είναι τα εξής:

Ο χρόνος νοσηλείας σε ψυχιατρικό τμήμα/κλινική.
Η διασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας, όπου αυτό είναι εφικτό, εντός του ιδίου Τομέα.
Ο βαθμός λειτουργικότητας του ασθενή (χαμηλή, μέση, υψηλή).
Κοινωνικά κριτήρια (διαθέσιμο εισόδημα, ύπαρξη υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος/οικείων προσώπων).
Η εντοπιότητα ή/και η ύπαρξη οικείων του ασθενή στον τόπο που εδρεύει η Μ.Ψ.Α.
Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την υποβολή του αιτήματος.
Ο τύπος της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για τη νοσηλεία σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Nextdeal newsroom,

Ο ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωση ενημερώνει ότι παρέχεται περίθαλψη, σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ), δημόσια και ιδιωτικά, στους δικαιούχους του Οργανισμού που έχουν ανάγκη νοσηλείας για υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης και αποθεραπείας.

Η εισαγωγή σε ΚΑΑ-ΚΝ αποτελεί συνέχιση θεραπείας, γίνεται μόνο έπειτα από νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό θεραπευτήριο, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο ή την κλινική. Για την εύρυθμη παραμονή των ασφαλισμένων, ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τα κάτωθι:

Κατά την παραπομπή του ασφαλισμένου σε ΚΑΑ-ΚΝ, οι θεράποντες ιατροί των ανωτέρω δομών υγείας ,θα πρέπει να συστήνουν τον μέγιστο αρχικό χρόνο παραμονής, ανάλογα την κατηγορία πάθησης, ο οποίος όμως δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Οι νοσηλείες ασφαλισμένων των οποίων η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε μετά την 1/11/2018, θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στον τροποποιημένο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018).

Για τις νοσηλείες των ασφαλισμένων, των οποίων η ημερομηνία εισαγωγής είναι προγενέστερη της έκδοσης του ανωτέρω ΦΕΚ, θα ισχύουν και έως την έναρξη της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι παλαιότερες διαδικασίες, ως προς την διαδικασία εισαγωγής αιτήματος και έγκρισης παράτασης νοσηλείας με βάση τα νοσήματα του άρθρου 44 του νέου ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018) και της διάρκειες νοσηλείας όπως περιγράφονται στο παράρτημα της σύμβασης ΕΟΠΥΥ με τα ΚΑΑ (αρχικός χρόνος χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες).

Αίτημα παράτασης για παραμονή ασφαλισμένων στο ΚΑΑ, θα αποστέλλεται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν της λήξεως της προηγούμενης.

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com 

 

Έρχεται το νομοσχέδιο για ιδιωτικές κλινικές και ΚΕΕΛΠΝΟ! Όλες οι λεπτομέρειες

Πριν τις εορτές ευελπιστεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να καταθέσει προς συζήτηση στη Βουλή το ένα από τα δύο νομοσχέδια που έχουν ετοιμασθεί και δεν έχουν προωθηθεί ακόμη.
Το νομοσχέδιο για το οποίο γίνονται προσπάθειες να κατατεθεί πριν το νέο χρόνο σχετίζεται με την αλλαγή πλαισίου για τις ιδιωτικές κλινικές, ενώ περιλαμβάνει και τη μεγάλη αλλαγή στη λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Οι δυσκολίες για την κατάθεσή του σχετίζονται με το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και οι συνεδριάσεις στο κοινοβούλιο είναι εστιασμένες εκεί, αναφέρουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές του HealthReport.gr.

Τι αλλάζει στις ιδιωτικές κλινικές
Πάντως το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει αλλαγές για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών που σχετίζονται και με τη συνεργασία και τις αποζημιώσεις που θα λαμβάνουν από τον ΕΟΠΥΥ, αφού οι σχέσεις των δύο πλευρών επανακαθορίζονται.

 

Οι διατάξεις προβλέπουν την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών, καθώς αναθεωρούνται παλαιές ρυθμίσεις, που αφορούν τόσο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις όσο και στις τεχνικές προδιαγραφές (προσωπικό, μετρικά στοιχεία, ιατρικός εξοπλισμός, νοσηλευτικές μονάδες και τμήματα κ.α.).

Οι χώροι των ιδιωτικών κλινικών
Αξιοσημείωτο είναι ότι για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική Κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν για τις Ιδιωτικές Κλινικές, καθώς και στις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

Γεγονός που σημαίνει ότι:

α) Όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων έχουν ως αποκλειστική χρήση την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής.

β) Οι χώροι δεν συνδέονται λειτουργικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο με χώρους που προορίζονται για άλλη χρήση.

Να σημειωθεί ότι σήμερα υπάρχουν πολλές μικρές κλινικές διάσπαρτες σε όλη τη χώρα που λειτουργούν σε μικτά κτίρια, ενώ συχνοί είναι και οι έλεγχοι που γίνονται για το λόγο αυτό από το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας (ΣΕΥΥΠ).

Ριζικές αλλαγές στο ΚΕΕΛΠΝΟ
Στο ίδιο νομοσχέδιο πάντως θα περιλαμβάνονται και οι πολυσυζητημένες αλλαγές στο ΚΕΕΛΠΝΟ οι οποίες έχουν προαναγγελθεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Διαβάστε ΕΔΩ χαρακτηριστικά τι αλλάζει: «Έρχεται το νομοσχέδιο για το νέο ΚΕΕΛΠΝΟ! Όλες οι τελευταίες πληροφορίες»

Οι αλλαγές προβλέπουν τη ριζική αλλαγή του ΚΕΕΛΠΝΟ σε έναν άλλο φορέα ο οποίος θα έχει επίσης επιστημονικό χαρακτήρα αλλά θα έχει έναν πιο διευρυμένο ρόλο, αφού θα συνεργάζεται με πολλούς φορείς του δημοσίου τομέα αλλά και πανεπιστήμια, ώστε να αποτελεί βασικό βραχίονα για τη δημόσια υγεία.

Στον υπουργό Εργασίας οι εργαζόμενοι του ΚΕΕΛΠΝΟ

Το νέο ΚΕΕΛΠΝΟ, που θα ονομάζεται Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θα
σηματοδοτηθεί και τη νέα εποχή, ενώ θα ασχολείται με το σύνολο των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν αναμένεται να θυμίζει σε τίποτε τον παλιό φορέα σε επίπεδο δομής και οργάνωσης, αλλά θα αποτελεί έναν σύγχρονο φορέα του υπουργείου Υγείας, υψηλών προδιαγραφών.

ΠΗΓΗ:http://healthreport.gr/

 

Το υπουργείο ζητά μποναμά από τις κλινικές για τους ασθενείς

Το υπουργείο ζητά μποναμά από τις κλινικές για τους ασθενείς

H πρόταση έγινε από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας στον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών κ. Γ. Σαραφιανό.
Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα
 

Το υπουργείο ζητά μποναμά από τις κλινικές για τους ασθενείς
To 70% των κλινών που διαθέτουν οι ιδιωτικές κλινικές, να δίνεται δωρεάν στους ασθενείς που επιθυμούν αναβάθμιση θέσης, δηλαδή όταν ενώ δικαιούνται κανονικά Γ Θέση θέλουν να μεταβούν σε Β ή σε Α Θέση. Σύμφωνα με την πρόταση, η όποια οικονομική διαφορά να μην πληρώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ακολουθείται.

Δεν είναι αστείο, αλλά γεγονός και αποτελεί πρόταση που έγινε από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας στον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών κ. Γ. Σαραφιανό. Ο τελευταίος, με αφορμή και την εφαρμογή του νέου ΕΚΠΥ είχε πρόσφατα συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. Πολάκη, και τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη, ενώ στην συνάντηση παρευρισκόταν και ο οικονομικός διευθυντής του ΕΟΠΥΥ κ. Μπαρούς.

Όπως μάθαμε, η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε, με το αιτιολογικό ότι δεν μπορεί η ΠΕΙΚ να υποχρεώσει τον κάθε επιχειρηματία να αποδεχθεί, ιδίως με τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα και όταν η διαφορά που θα προκύπτει να είναι από 30 ευρώ την ημέρα και να φθάνει μέχρι και 500 ευρώ. Σημειώνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο της νοσοκομειακής φροντίδας, δηλαδή, η κλίνη, το φαγητό και η νοσοκόμα.

Η αντιπρόταση από την πλευρά της ΠΕΙΚ είναι οι κλινικές να δώσουν το 30% των κλινών τους δωρεάν όταν πρόκειται για αναβάθμιση θέσης, με την προϋπόθεση ότι το υπουργείο θα εξασφαλίσει την πληρότητά τους.

Πηγές αναφέρουν ότι το Υπουργείο έχει κάνει την ίδια πρόταση και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών και αναμένεται και η δική τους αντιπρόταση.

Το θέμα της κοινωνικής προσφοράς εκτιμάται ότι θα ξανασυζητηθεί στο πλαίσιο της νέας συνάντησης που έχει ζητηθεί από την πλευρά της ΠΕΙΚ, για την υπογραφή νέας σύμβασης συνεργασίας μετά και την εφαρμογή του νέου ΕΚΠΥ, στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί και η νέα συνεργασία.

Πληροφορίες λένε ότι μία πρόταση από την πλευρά του Υπουργείου για την ύπαρξη δύο συμβάσεων το 2019, μία για τις μεγάλες κλινικές-ομίλους και μία για τις μεσαίες μικρές δυνάμεις της δευτεροβάθμιας περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα, απορρίφθηκε, με το αιτιολογικό ότι τέτοιου είδους χειρισμοί αποβαίνουν σε κακό, εντείνοντας τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού. Αρά, η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά των επιχειρηματιών είναι μία σύμβαση κοινή για όλους τους παίκτες της αγοράς. Και για τα δύο θέματα, δηλαδή και για την πρόταση για την δωρεάν αναβάθμιση θέσης και τη σύμβαση, εκτιμάται ότι θα ξέρουμε την τύχη τους πριν από τα τέλη του έτους.  

ΠΗΓΗ:https://www.iatronet.gr/

 

Νέες συμβάσεις ΕΟΠΥΥ - ιδιωτικών κλινικών με αίτημα δωρεάν κλινών

Αναμένεται η διαχείριση των κλινών εντατικής από το ΕΚΕΠΥ αντί του ΕΚΑΒ

Στην κατάρτιση νέων συμβάσεων με τις ιδιωτικές κλινικές προχωρεί ο ΕΟΠΥΥ, μετά τον νέο κανονισμό παροχών (ΕΚΠΥ) που ισχύει από την 1η Νοεμβρίου.

Στις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ θα λαμβάνονται υπόψιν οι νέες ρυθμίσεις του κανονισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν το νέο τρόπο χρέωσης, αλλά και τους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο.

Για το λόγο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, δέχθηκε χθες για πρώτη φορά τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) σε κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ καθ. Σωτήρη Μπερσίμη, ώστε να συζητήσουν τις αλλαγές που θα χρειαστεί να ενσωματωθούν στις νέες συμβάσεις με τον κλάδο.

Στην κατεύθυνση αυτή, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο αναπληρωτής υπουργός ζήτησε από τους εκπροσώπους των ιδιωτικών κλινικών την παροχή δωρεάν κλινών, στην προσπάθεια αποτύπωσης του κοινωνικού προσώπου του κλάδου, αλλά και την ενίσχυση της εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που τίθεται τέτοιο ζήτημα στον ιδιωτικό τομέα υγείας, καθώς μοναδική τέτοια πρόβλεψη υπήρχε μόνο στο νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν από την εποχή που αποτελούσε ιδιοκτησία του Ερυθρού Σταυρού και αφορούσε τους κατόχους βιβλιαρίου απορίας.

Στη συζήτηση τέθηκε θέμα μηδενικής συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ, πλήρη χρήση των ιδιωτικών ασφαλειών, τονίσθηκε ότι ελάχιστοι είναι οι ασθενείς που διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας κι αυτοί μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ παράλληλα, η διοίκηση της Ένωσης επεσήμανε ότι δεν μπορεί να δεσμεύσει ολόκληρο τον κλάδο στο πλαίσιο των συμβάσεων, καθώς η εκπτωτική πολιτική αποτελεί αντικείμενο της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Αλλαγές στον ΕΚΠΥ
Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των κλινικών επεσήμαναν ότι με τον νέο κανονισμό γίνεται ξεχωριστή χρέωση των νεφροπαθών για τη νοσηλεία τους και ξεχωριστή για την αιμοκάθαρση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έτσι πρόβλημα στη χρέωση των υλικών, και αναμένεται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Επόμενο ζήτημα που χρειάζεται διευθέτηση είναι το θέμα της διαχείρισης των εκτάκτων περιστατικών από το ΕΚΑΒ, όταν υπάρχει ανάγκη εντατικής νοσηλείας.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει τη διαχείριση των περιστατικών αυτών από το ΕΚΕΠΥ, όμως η μεταφορά της αρμοδιότητας δεν έχει γίνει ακόμη, γιατί δεν έχει λειτουργήσει ακόμη το ειδικό γραφείο που πρόκειται να συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Ήδη το υπουργείο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης γιατρών που θα διαχειρίζονται τα περιστατικά, αξιοποιώντας τις λίστες που κατατίθενται καθημερινά στον ΕΟΠΥΥ με τις κενές κλίνες ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών.

Οι κλινικές ήδη από την αρχή της ισχύος του νέου κανονισμού, ενημερώνουν καθημερινά τον ΕΟΠΥΥ με τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ, εντούτοις αυτές δεν αξιοποιούνται, εν αναμονή λειτουργίας της απαιτούμενης υποδομής στο ΕΚΕΠΥ.

Για την κατάρτιση των νέων συμβάσεων, ο αναπληρωτής υπουργός θα έχει σήμερα συνάντηση με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ).

Μετά την αρχική διαπραγμάτευση και με τους εκπροσώπους των Ομίλων των ιδιωτικών κλινικών, θα ακολουθήσουν συναντήσεις με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ για την ολοκλήρωση της κατάρτισης των νέων συμβάσεων με τον κλάδο, συνολικά.

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr 

 

Χαρτογράφηση των ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα από τη Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

Στην «χαρτογράφηση» των ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν σε όλη τη χώρα ξεκινά η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, ακολουθώντας την έγκριση του έργου χαρτογράφησης που αποφασίστηκε στο ΔΣ της UEHP (του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών) στη Βαρσοβία.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΕΙΚ προχωρά στην καταγραφή των σχετικών στοιχείων των μελών (επωνυμια νοσοκομείου, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα κ.λπ.). Στόχος του έργου είναι η μελέτη της τοποθέτησης και διανομής ιδιωτικών νοσοκομείων στην ΕΕ. Το έργο αυτό θα πρέπει πρώτα να περιγράψει την πραγματική κατάσταση των μελών της UEHP στην ΕΕ και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στις εθνικές και διεθνείς διοικήσεις, στις κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα εθνικά και ευρωπαϊκά κοινοβούλια, στις ενώσεις κ.λπ. σχετικά με τη σημασία των ιδιωτικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης μέσω διαδραστικού χάρτη που θα διατίθεται στην ιστοσελίδα της UEHP.

Σε ένα δεύτερο βήμα, η UEHP θα αναπτύξει επιστημονική ανάλυση της θέσης των ιδιωτικών νοσοκομείων σύμφωνα με δείκτες κοινωνικοδημογραφίας σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Με αυτή τη μελέτη, θα αναπτύξει μια καλύτερη γνώση σχετικά με τις σχετικές επιπτώσεις του ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζει βιώσιμα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

ΠΗΓΗ:https://www.healthview.gr/

 

Χωρίς προέγκριση από το ΚΕΣΥ η νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές σε επείγουσες περιπτώσεις

Ακόμη και χωρίς προέγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) θα μπορούν οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ να νοσηλεύονται σε ιδιωτικές κλινικές ή να πραγματοποιούν θεραπευτικές πράξεις στερεοτακτικής –ακτινοχειρουργικής . αυτό αποφάσισε το Δ. Σ. του ΕΟΠΥΥ για τις επείγουσες περιπτώσεις νοσηλείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, ο ΕΟΠΥΥ «ενέκρινε πως στις επείγουσες περιπτώσεις : α) νοσηλείας ή β) θεραπευτικών πράξεων στερεοτακτικής –ακτινοχειρουργικής (με κωδικούς e-dapy 030000044 και 030000045) ασφαλισμένων και όπου απαιτείται απόφαση ΚΕΣΥ , ( διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, ακτινοχειρουργική cyber knife, xknife, γknife) ο συμβεβλημένος πάροχος θα νοσηλεύει ή θα πραγματοποιεί τις σχετικές πράξεις στον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ακόμη και εάν η εγκριτική απόφαση του ΚΕΣΥ εκδοθεί μεταγενέστερα της περιόδου νοσηλείας ή πραγματοποίησης της σχετικής θεραπευτικής πράξης».

Στην συνέχεια και εφόσον ο ασφαλισμένος λάβει εγκριτική απόφαση θα την προσκομίζει στον πάροχο, ο οποίος με την διαδικασία της συμπληρωματικής υποβολής ( και ενημερωτικό σημείωμα που θα εξηγεί γιατί η δαπάνη υποβλήθηκε συμπληρωματικά) θα την υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ προς αποζημίωση, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

ΠΗΓΗ:https://www.healthview.gr/

 

Ιδιωτικές κλινικές: Σε καθολική εφαρμογή από Οκτώβριο ο «big brother» του ΕΟΠΥΥ

Από Έφη Τσιβίκα - mononews.gr


Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τις ιδιωτικές κλινικές, για τον έλεγχο των κλειστών νοσηλειών σε πραγματικό χρόνο (real time).

Ήδη, από τον περασμένο Ιούνιο, το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά, με τη συμμετοχή πέντε κλινικών, προκειμένου να εντοπιστούν και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα (συντονισμού, συνεργασίας, κλπ) και δυσλειτουργίες, πριν ενταχθούν στο σύστημα οι πάροχοι στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με στελέχη του ΕΟΠΥΥ, τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την πιλοτική εφαρμογή έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, η υπηρεσία έχει αποκτήσει πλέον την τεχνογνωσία και είναι έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

Ένα από τα προβλήματα που αναδείχθηκαν μέσα από την πιλοτική εφαρμογή ήταν και οι δυσκολίες και καθυστερήσεις λόγω των περιγραφών των περιστατικών από τους γιατρούς. Εντούτοις, επιλύθηκε με κοινή απόφαση των εμπλεκομένων να υπάρχουν τυποποιημένες φόρμες, με κωδικοποιημένες περιγραφές, οι οποίες θα συμπληρώνονται από τους γιατρούς ανάλογα με το περιστατικό, έτσι ώστε η επικοινωνία και ο συντονισμός να γίνονται σε «κοινή γλώσσα».

Αρχικά, η διασύνδεση θα αφορά μόνο τις κλειστές νοσηλείες, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθούν στο σύστημα και οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έτσι, σε πρώτη φάση θα συμπεριλαμβάνει όλους τους παρόχους κλειστής νοσηλείας, ενώ σταδιακά θα ενταχθούν και τα διαγνωστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Π. Πολάκη, το σύστημα θα εξυπηρετεί σε πραγματικό χρόνο την έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς από κλειστή προγραμματισμένη νοσηλεία, και την έγκριση εξόδου ασθενούς για επείγοντα περιστατικά, τα οποία εξαιρούνται της έγκρισης εισαγωγής.

Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία για την δαπάνη θα ελέγχονται με την υποβολή τους, προκειμένου να εγκριθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας επί των υποβολών, είτε από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ είτε από την πλευρά των παρόχων, η λύση για την έγκριση θα δίνεται μέσα από τηλεφωνικό κέντρο.

Η έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς καθώς και ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος θα διενεργείται από τους ιατρούς του Οργανισμού. Όπως αναφέρουν πηγές του ΕΟΠΥΥ, αυτή τη στιγμή αξιολογούνται οι φάκελοι που κατατέθηκαν στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη 120 θέσεων ιατρών διάφορων ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν το κέντρο. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι μέχρι τις αρχές Οκτώβρη η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί, οι προσλήψεις θα έχουν γίνει και ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το σύστημα καθολικά.

Η εφαρμογή της διασύνδεσης του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές σε «πραγματικό χρόνο» στοχεύει να ελέγξει τις δαπάνες του Οργανισμού για νοσηλείες και ακριβές εξετάσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγίανση και εξορθολογισμό των οικονομικών του, ενώ «φιλοδοξεί» να μειώσει τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία και να βελτιώσει το χρόνο αποπληρωμής των παρόχων.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Μαϊος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΙΔ.ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΑΑ