ΠΙΣ

ΠΙΣ. Σε επικίνδυνη τροχιά κινείται η Υγεία στην Ελλάδα

Μεγάλη η πίεση των Δημοσίων Νοσοκομείων. Ανύπαρκτη η Π.Φ.Υ.

18 Προτάσεις του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ. για τη λειτουργία των Νοσοκομείων

Σε επικίνδυνη τροχιά κινείται η Υγεία στην Ελλάδα. Οι τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, αναλώσιμα υλικά και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, οι εξαντλητικές εφημερίες των νοσοκομειακών ιατρών σε συνδυασμό με τη μείωση των αποδοχών τους, οι καθυστερήσεις πληρωμών σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του δημοσίου συστήματος υγείας, το οποίο παραμένει όρθιο χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

Τα παραπάνω ανέφεραν σε Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ. κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών κ. Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, με αφορμή τους 6 μήνες λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ..


Το Ινστιτούτο Ερευνών του Π.Ι.Σ. λειτουργεί από τα μέσα του 2016 με 14 Τομείς οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα της Υγείας (περίθαλψη, φαρμακευτική πολιτική, ιατρικός τουρισμός, εκπαίδευση κλπ) και της Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε αυτούς απασχολούνται εθελοντικά 150 αξιόλογοι επιστήμονες από το χώρο της Ιατρικής, της Οικονομίας και του Φαρμάκου, οι οποίοι συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο ρόλος του Ινστιτούτου είναι συμβουλευτικός, ανάλογος εκείνου που ισχύει σε όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη, και σκοπός του είναι να υποβάλει προτάσεις προς την Πολιτεία για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

Περισσότερα...

Δείτε τι είπε ο Μιχάλης Βλασταράκος στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία

Δείτε τι είπε ο Μιχάλης Βλασταράκος στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία


Τις θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για το νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και άλλες διατάξεις», διατύπωσε ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
 Ανέφερε ότι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, στο σημερινό περιβάλλον των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που επηρεάζουν τη ψυχική λειτουργία και προκαλούν ψυχικές διαταραχές σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών, αποτελεί φιλόδοξη προοπτική. Όπως και οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις του Ν.2716/1999 και του Ν.4272/2014, έχουν προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούν οργάνωση σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος υγείας με αποφασιστική αρμοδιότητα και όχι γνωμοδοτική των τομεακών επιτροπών, με ευρεία γραμματειακή στήριξη των τομεακών επιτροπών ψυχικής υγείας και προσωπικό το οποίο αναλίσκοντας μεγάλο χρόνο λειτουργίας, χρειάζεται και τα ανάλογα κίνητρα.

Η συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών υγείας και των οικογενειών τους, είναι σημαντική, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά ως προς την πραγματικότητα συμμετοχής για τη προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών, καθώς είναι αμφίβολο εάν υπάρχουν αρκετοί πιστοποιημένοι φορείς ληπτών ψυχικής υγείας.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να αποτελεί μέρος ενός καλά δομημένου και ασφαλούς συστήματος υγείας, προέρχεται μέσα από ευρεία συνεννόηση κυβέρνησης, κομμάτων, φορέων για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής σε αυτόν τον τομέα.

Για την Π.Φ.Υ.
Όσον αφορά τις άλλες διατάξεις σχετικά με την παραμονή των ιατρών του ΠΕΔΥ, μέσα από δικαστικές αποφάσεις με την εργασιακή σχέση της μη αποκλειστικής απασχόλησης μέχρι 31.3.2018, η απόφαση των οργάνων του Π.Ι.Σ. θεωρεί ότι η έλλειψη ιατρών στις Μονάδες του ΠΕΔΥ έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην υγεία και την περίθαλψη. Ως εκ τούτου οι ιατροί του ΠΕΔΥ - όσοι υπηρετούν με το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων μέσα από δικαστικές αποφάσεις - πρέπει να παραμείνουν σε προσωποπαγείς θέσεις. Παράλληλα, πρέπει να επανέλθουν και όσοι αποχώρησαν (λόγω της μεταβολής του εργασιακού καθεστώτος τους) και το επιθυμούν, με την εργασιακή θέση την οποία οι ίδιοι θα επιλέξουν.
 Η χώρα μας έχει το προνόμιο να έχει ειδικούς ιατρούς, οι οποίοι προσέφεραν επί χρόνια και συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. Αποτελεί αναγκαιότητα η αξιοποίηση των ειδικών αυτών ιατρών, μέχρις ότου οργανώσουμε ένα Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα και τις ιδιαιτερότητες του συστήματος υγείας της χώρας μας.

Υποστήριξε επίσης, ότι είναι θετική η διάταξη - ικανοποιώντας παλαιό αίτημα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου - για εξαίρεση των παλαιών ιατρείων και εργαστηρίων από
τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 84/2001 για έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας και παραμονή τους στο χώρο εγκατάστασης στον οποίο λειτουργούν.

Οι επανειλημμένες παρατάσεις που δίδονταν μέχρι πρότινος, λόγω των προϋποθέσεων του Π.Δ. 84/2001, εξανάγκαζαν σε μετεγκατάσταση πολλούς ιατρούς, με αποτέλεσμα να απειλούνται ιατροί με μεγάλα διοικητικά πρόστιμα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα της έκδοσης άδειας λειτουργίας στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Έστω και καθυστερημένα, μετά από πολλά χρόνια υποσχέσεων, η διάταξη αυτή αίρει μία δυσλειτουργία ή αδυναμία, η οποία υπήρχε για αρκετά ιατρεία-εργαστήρια και προβλήματα στους Ιατρικούς Συλλόγους, των οποίων οι ιατροί ήταν μέλη.
Θεωρούμε ότι η Πολιτεία οφείλει να αφουγκράζεται τους κοινωνικούς φορείς και να συνεργάζεται στενά με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που αποτελεί τον Ανώτατο Φορέα στα θέματα της Υγείας, καθώς οι προτάσεις του αποτελούν θέσεις τεχνοκρατικής και όχι συντεχνιακής αντίληψης, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις και πολιτικούς χρωματισμούς.
Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. συζήτησε και με τον Υπουργό Υγείας για την Ιατρική Νομοθεσία. Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι στο επόμενο Νομοσχέδιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο ελπίζει να έρθει σε διαβούλευση αμέσως μετά το Πάσχα και εν συνεχεία να κατατεθεί στη Βουλή, θα προστεθεί η πρόταση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για τη σύγχρονη Ιατρική Νομοθεσία, η οποία εδώ και καιρό έχει κατατεθεί στο Υπουργείο και πρέπει σύντομα να νομοθετηθεί.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με το θεσμικό του ρόλο προσπαθεί να παρεμβαίνει τόσο σε μείζονα, όσο και σε ελάσσονα προβλήματα υγείας και περίθαλψης των πολιτών, καθώς και της ιατρικής λειτουργίας, μέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, της μεγάλης ύφεσης και της λιτότητας, δημιουργεί δυσκολίες και εμπόδια. 

ΠΗΓΗ:http://www.ygeia360.gr/

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΣ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Υπερψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ η εισήγηση του ΔΣ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Ο ΠΙΣ καταθέτει προσφυγή στο ΣτΕ για το ασφαλιστικό των γιατρών ΕΣΥ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:http://ygeianet.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΣ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΣ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Μιχάλης Βλασταράκος: Το δημοσίευμα του Guardian δυσφημίζει τη χώρα μας!

Μιχάλης Βλασταράκος: Το δημοσίευμα του Guardian δυσφημίζει τη χώρα μας!

Επικριτικός για το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας "The Guardian", σχετικά με την κατάσταση του ΕΣΥ της χώρας μας, εμφανίζεται επίσης την Τρίτη 3 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Μιχάλης Βλασταράκος, με δήλωσή του στο onmed.gr.
Συγκεκριμένα, η δήλωση του Μιχάλη Βλασταράκου έχει ως εξής:
"«Είναι γεγονός ότι οι δαπάνες υγείας οι οποίες βρίσκονται πέριξ του 5% σήμερα είναι πολύ χαμηλές για να στηρίξουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια ολόκληρο το σύστημα υγείας. Από εκεί και πέρα όμως, δημοσιεύματα που δυσφημούν την χώρα μας και την κατατάσσουν στα όρια του τριτοκοσμικού κράτους δημιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες, ζημία σε όσους θέλουν να επισκεφθούν την χώρα μας και κάνουν κακό συνολικά στον τόπο. Ταυτόχρονα, είναι πρόκληση για όλον τον πολιτικό κόσμο και τους κοινωνικούς φορείς σε αγαστή συνεργασία, να συνεργαστούν, ώστε τα προβλήματα του συστήματος υγείας μέσα από μία μακρόπνοη εθνική πολιτική, να εκλείψουν και να τεθούν οι βάσεις για υγεία και περίθαλψη με ασφάλεια και σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου».

ΠΗΓΗ:http://www.ygeia360.gr/

 

Ενημέρωση Π.Ι.Σ.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Συνάντηση Προέδρου και Γενικού Γραμματέα ΠΙΣ με Υφυπουργό Εργασίας για τον νέο ασφαλιστικό νόμο

\r\n

\r\n

\r\n ΚΛΙΚ ΕΔΩ

\r\n

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ από τη συνάντηση ΠΙΣ με το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ΚΛΙΚ ΕΔΩ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://ygeianet.gr/

\r\n

ΠΙΣ: Καμπάνια ενημέρωσης κοινού για τον αντιγριπικό εμβολιασμό 2016

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

Γνώση και Καινοτομία απάντηση στην κρίση

\r\n afisa-12ou-pampeloponnisiakou-1-copy

\r\n

\r\n Γνώση και Καινοτομία απάντηση στην κρίση. Ομιλία του Προέδρου Π.Ι.Σ. στο 12ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο. Για την αξία της δια βίου εκπαίδευσης των ιατρών μίλησε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος στο 12ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα Κορινθίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και τους Ιατρικούς Συλλόγους Πελοποννήσου.

\r\n

\r\n Στους χαιρετισμούς τους κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, το απόγευμα της Παρασκευής 21.10.2016, τόσο ο Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Καθηγητής κ. Ιωάννης Τσολάκης, όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Σωτήρης Δαμασκηνός, τόνισαν τη σημασία της επιστημονικής εκδήλωσης των Ιατρικών Συλλόγων Πελοποννήσου που συμβάλλει όχι μόνο στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, αλλά και την ευκαιρία προβολής και ανάδειξης της προσπάθειας των ιατρών της περιφέρειας σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.

\r\n

\r\n Ο κ. Βλασταράκος αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει ο Π.Ι.Σ. στην εκπαίδευση των ιατρών, η οποία επιτυγχάνεται και μέσω των Συνεδρίων και δήλωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι αρωγός σε ανάλογες προσπάθειες εξού και η συμμετοχή του μέσα από την ευγενική πρόσκληση των διοργανωτών του. «Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι περιφερειακοί Σύλλογοι διοργανώνουν Επιστημονικά Συνέδρια, δίνοντας έτσι στους ιατρούς της Περιφέρειας τα ερεθίσματα που χρειάζονται, προκειμένου να συνεχίζεται το

\r\n

\r\n επιστημονικό και ερευνητικό έργο απ’ άκρου εις άκρον της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος», τόνισε στον χαιρετισμό του.

\r\n

\r\n Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ., είπε μεταξύ άλλων ότι η προώθηση της Ιατρικής Επιστήμης μέσω της γνώσης, των εξελίξεων της τεχνολογίας και της καινοτομίας, είναι η απάντηση στη κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε κοινωνικό, οικονομικό αλλά και αξιακό επίπεδο. Η τεχνολογία – πρόσθεσε – αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς συμβάλλοντας τόσο στη πρόληψη όσο και αποκατάσταση παθήσεων που κατά το παρελθόν δημιουργούσαν θανατηφόρα συμβάντα, αλλά και αναπηρίες, που σήμερα έχουν περιοριστεί.

\r\n

\r\n Παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Σύστημα Υγείας, λόγω της ελλιπής χρηματοδότησής του, αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί με τις φιλότιμες προσπάθειες των ιατρών, τόσο μέσα στις Δημόσιες Δομές Υγείας, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, με τη κοινωνική προσφορά στα ιδιωτικά ιατρεία.

\r\n

\r\n Η Ιατρική Επιστήμη, παρά τις κρίσεις και τους πολέμους, συνεχίζει το έργο της και παρά τις ελλείψεις και δυσλειτουργίες, αναδεικνύει το μεγαλείο της Ιπποκρατικής Ιδέας που έχουν έντονη στη ψυχή τους οι Έλληνες Ιατροί.

\r\n

\r\n afisa-12ou-pampeloponnisiakou-1-copy

\r\n

\r\n Ο κ. Βλασταράκος αναφέρθηκε στην κοινωνία η οποία έχει πληγεί σημαντικά από την εφαρμογή μέτρων που φέρνουν αλλεπάλληλες περικοπές και τόνισε ότι η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για την παροχή ασφαλούς και ποιοτικής περίθαλψης στους πολίτες.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Επιστολή Υγειονομικών του ΕΤΑΑ προς κ. Στ.Πλιάκη

\r\n

\r\n

\r\n ΚΛΙΚ ΕΔΩ

\r\n

Ενημέρωση ΠΙΣ

\r\n

\r\n

\r\n ΚΛΙΚ ΕΔΩ

\r\n

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΔ 84

\r\n

\r\n

\r\n ΚΛΙΚ ΕΔΩ

\r\n

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοινώσεις ΠΙΣ