Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Λ. Κων.Γιαννακόπουλος μιλά στο "ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ" για τον οικογενειακό γιατρό και την συγχώνευση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ (βίντεο)

ΠΗΓΗ:http://www.thessaliatv.gr/