ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤ. ΝΕΙΛΟΥ