Όμνυμι: Ιπποκράτης, η Αέναη Επιστροφή

Όμνυμι: Ιπποκράτης, η Αέναη Επιστροφή
8 Σεπτεμβρίου στις 8:30 μ.μ.
στην τοποθεσία Μύλος του Παππά, Λάρισα

ΠΗΓΗ: ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ ΛΑΡΙΣΑΣ