Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας: Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018.