Στην «ταυτότητα» της Λάρισας ο Ιπποκράτης

 
- Στόχος να γίνει Ιπποκρατική πόλη εφάμιλλη της -γενέτειράς του- Κω
 
- Ο δήμαρχος αποδέχθηκε πρόταση να δοθούν τα ονόματα 16 ασθενών του σε ισάριθμους δρόμους της πόλης -όπου είναι ο τάφος του
 
- Ομόθυμη προσπάθεια τοπικών αρχών και ιατρικών φορέων