Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Λ. κ. Κ. Γιαννακόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ.Β.Πινακάς και η γιατρός δημόσιας υγείας της Π.Θ. κ. Δ. Παππά. Επίλογος απο τον Δ/ντη Μ.Ε.Θ. Γ.Ν.Λ. κ. Α. Κομνό.