Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Λάρισας Κων. Γιαννακόπουλος για την νοσοκομειακή βία (βίντεο)