Δελτία Τύπου άλλων φορέων

ΠΕΕΒΙ: ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

\r\n

\r\n

\r\n Αγαπητοί συνάδελφοι

\r\n

\r\n Ύστερα από πρόσκληση προς την ΠΟΣΙΠΥ (κκ. Χατζηπαναγιώτου, Ψαλτάκος, Κραμποβίτης), του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κου Μπερσίμη προκειμένου να μας απαντήσει στο υπόμνημα που του στείλαμε για τις διαδικασίες ελέγχου, έχουμε να σας ανακοινώσουμε τα εξής:

\r\n

\r\n Όσον αφορά το υπόμνημα που εστάλη (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), μας έδωσε τις εξής απαντήσεις:

\r\n

\r\n Α) Έχει πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι επιτροπές ενστάσεων να αποφασίζουν το πολύ εντός 15 ημερών.

\r\n

\r\n Β) Εδώ η απάντηση είναι αρνητική. Εκ του Νόμου πρέπει να σταματά η διαδικασία πληρωμής μέχρι να τελειώσει η ένσταση.

\r\n

\r\n Γ) Κατά την εξέταση της ένστασης δεν θα γίνεται επανέλεγχος όλων των παραπεμπτικών, αλλά μόνο του δείγματος.

\r\n

\r\n Δ) Για την έλλειψη υπογραφής του ασφαλισμένου: θα υπογράφετε μία Υπεύθυνη Δήλωση με το κείμενο: « λόγω παραδρομής οι ασφαλισμένοι δεν υπέγραψαν τα εν λόγω παραπεμπτικά, τις εξετάσεις των οποίων όμως εκτέλεσα στο εργαστήριό μου. Σας επισυνάπτω τις απαντήσεις (ή τις γνωματεύσεις για τους Ακτινολόγους), από τις εξετάσεις». Εναλλακτικά αντί των απαντήσεων (όπου δεν είναι δυνατόν να βρεθούν απαντήσεις) μπορείτε να επισυνάψετε Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου που να λέει ότι: όντως προσήλθε την συγκεκριμένη ημερομηνία και έκανε τις εξετάσεις.

\r\n

\r\n Ε) Ως προς την ασφαλιστική ικανότητα διερευνάται νομικά η πρόταση μας: « Εφ’ όσον το παραπεμπτικό κατά την στιγμή της έκδοσής του είναι ασφαλιστικά ενήμερο, να ισχύει για ένα μήνα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξεως της ασφαλιστικής ικανότητας».

\r\n

\r\n ΣΤ) Για το παράβολο ένστασης 2% δεσμεύτηκε ότι αυτό δεν θα ισχύσει για το πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο), ενώ για τον Απρίλιο, Μάιο θα το επανεξετάσει.

\r\n

\r\n Ζ) Δεν δέχτηκε την μη καταβολή του παραβόλου, για τις περιπτώσεις δικαίωσης της ένστασης.

\r\n

\r\n Η) Είναι έτοιμο και θα βγει σύντομα, εγχειρίδιο με όλες τις λεπτομέρειες των διαδικασιών.

\r\n

\r\n Θ) Συμφωνεί με την πρόταση της δυνατότητας έκδοσης μόνο των ασφαλιστικά έγκυρων παραπεμπτικών, αλλά αυτό ανήκει στην δικαιοδοσία της ΗΔΙΚΑ.

\r\n

\r\n Ι) Γίνεται προσπάθεια από τον ΕΟΠΥΥ ώστε η «συγκεντρωτική κατάσταση» να βγαίνει από τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ μέσω του e-Dapy. Είμαστε σε αναμονή νεώτερης ανακοίνωσης.

\r\n

\r\n Για την ενημέρωση

\r\n

\r\n Θ. Χατζηπαναγιώτου, Μ. Ψαλτάκος, Σ. Κραμποβίτης.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Ένωση Καρδιολόγων: Τρόπος εκκαθάρισης δαπανών ΕΟΠΥΥ

\r\n Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

\r\n

\r\n Δελτία Τύπου

\r\n

\r\n Δημοσιεύθηκε 29 Ιούνιος 2016
\r\n Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

\r\n

\r\n Αγαπητοί συνάδελφοι,

\r\n

\r\n Από 1/1/2016 και βάσει των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων γίνεται οριστική εκκαθάριση των δαπανών του ΕΟΠΥΥ στο 100% του υποβαλλόμενου ποσού και όχι στο 90% με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

\r\n

\r\n Η Ένωσή μας έχει ζητήσει από τον ΕΟΠΥΥ να μας ενημερώσει για τον τρόπο ελέγχου και οριστικής εκκαθάρισης των δαπανών χωρίς όμως να έχει λάβει απάντηση ιδίως ως προς τον Ιατρικό έλεγχο.

\r\n

\r\n Ως προς τον διοικητικό έλεγχο των παραπεμπτικών πληροφορηθήκαμε ότι αφορά εάν υπάρχουν τοποθετημένες σφραγίδες των Ιατρών που παραπέμπουν ή των θεραπόντων στις επισκέψεις και υπογραφές ασθενών και Ιατρών αντίστοιχα, όπως επίσης και τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας του ασθενούς. Βάσει του νόμου και του δειγματοληπτικού ελέγχου που γίνεται η όποια περικοπή ανάγεται στην υποβληθείσα δαπάνη. Κατόπιν τούτου εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας να ελέγχουν επισταμένα τις δαπάνες που υποβάλουν ώστε να υπάρχουν όλα τα στοιχεία που ζητά ο ΕΟΠΥΥ και οι αντίστοιχες υπογραφές και σφραγίδες, όπως επίσης και τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητος κατά την ώρα εκτέλεσης του παραπεμπτικού.

\r\n

\r\n Σε περίπτωση περικοπής μέρους της δαπάνης ο Ιατρός έχει την δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την γνωστοποίηση της περικοπής καταθέτοντας παράβολο υπέρ ΕΟΠΥΥ ίσο με το 2% της συνολικής δαπάνης σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n Η Ένωσή μας με νέα επιστολή της θα ζητήσει από τον ΕΟΠΥΥ να μας ενημερώσει για τον Ιατρικό έλεγχο παραπεμπτικών και ζητάει επίσης την κατάργηση του παραβόλου 2% για την ένσταση το οποίο θεωρεί ότι έγινε μόνο για να αποτρέπει τις ενστάσεις.

\r\n

\r\n Σας κοινοποιούμε επίσης εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών, όπως επίσης και τις σφραγίδες που απαιτούνται στα παραπεμπτικά που εκδίδονται από κρατικά νοσοκομεία.

\r\n

\r\n Δικαιολογητικά για αναγνώριση δαπάνης συνταγών από κρατικά νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας- πατήστε ΕΔΩ

\r\n

\r\n Κανόνες Ελέγχου παραπεμπτικών- πατήστε ΕΔΩ

\r\n

\r\n Διαδικασία υποβολής ενστάσεων παρόχων - πατήστε ΕΔΩ

\r\n

\r\n Μετά τιμής

\r\n

\r\n Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

\r\n

\r\n Φ.Ν. Πατσουράκος Δημόπουλος Βασίλειος

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ: Επισχέσεις από την 1η Ιουλίου - Οι γιατροί απλήρωτοι, ματώνουν για να μην κλείσουν τα ιατρεία τους

\r\n

\r\n

\r\n Επισχέσεις παροχής υπηρεσιών αποφάσισαν οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ από την Παρασκκευή 1 Ιουλίου, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα Φεβρουαρίου αλλά και τις πληρωμές που εκκρεμούν για τον Ιανουάριο και φυσικά υπό το βάρος μεγάλων οκονομικών υποχρεώσεων, τις οποίες δεν τακτοποιεί η διοίκηση του Οργανισμού, όπως αναφέρει η ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n Το θεσμικό όργανο των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, κάνει λόγο για «θεωρία του χάους», καθώς ο Οργανισμός αποδεικνύεται ασυνεπής για ακόμη μία φορά απέναντι στους γιατρούς, την ώρα που οι οικονομικές τους εκκρεμότητες τους πνίγουν και ενώ δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό, να εξυπηρετούν τιυς ασφαλισμένους.

\r\n

\r\n Η κατάσταση με τον ΕΟΠΥΥ εν μέσω θέρους έχει ως εξής και οι πολίτες πρέπει να μάθουν την αλήθεια, αναφέρει η ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ :

\r\n

\r\n - 530 κλινικοί ιατροί παραμένουν απλήρωτοι για τον Ιανουάριο του 2016, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς από την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n - Οι κλινικοεργαστηριακοί και όλοι οι εργαστηριακοί ιατροί είναι απλήρωτοι για όλο το 2016, αναμένοντας να εισπράξουν αξιοσημείωτο κούρεμα, λόγω rebate και clawback.

\r\n

\r\n - Ο Φεβρουάριος του 2016 καθίσταται ληξιπρόθεσμος στις 28 του μήνα. Οι υποχρεώσεις μας απέναντι σε προμηθευτές , ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιες επιχειρήσεις τρέχουν διαρκώς και κανείς ΔΕΝ μας κάνει πίστωση!!

\r\n

\r\n - Οι κλινικοί ιατροί ήδη έχουν χρεωθεί φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αξίας τουλάχιστον 6.000 ευρώ, χωρίς αντίστοιχες πληρωμές.

\r\n

\r\n - Οι συμβάσεις παρατάθηκαν με απόφαση ΔΣ του Οργανισμού μέχρι 31/10/16, χωρίς επικύρωση με Υπουργική απόφαση.

\r\n

\r\n - Οι ιατροί δέχονται με συνοπτικές διαδικασίες εξουθενωτικά κουρέματα σε στατιστικό, μη πραγματικό έλεγχο, με πάγωμα πληρωμών σε οποιαδήποτε ένσταση. Πολλοί ιατροί αναφέρουν ότι έχουν χαθεί ενυπόγραφες επισκέψεις, εσώκλειστες στους φακέλους στην Πεύκη και ότι κουρεύονται 200 ευρώ καθώς δεν ανοίγει το σκαναρισμένο ηλεκτρονικό αρχείο της επίσκεψης (!?). Ο στόχος της πάταξης της πραγματικής παραβατικότητας από τον ΕΟΠΥΥ μένει όνειρο απατηλό. Αναμένουμε με προσμονή, τις απαιτούμενες εισαγγελικές παρεμβάσεις επί τελεσίδικων υποθέσεων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για αποδεδειγμένη παραβατική συμπεριφορά παρόχων.

\r\n

\r\n Η ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ ζητά μετ’ επιτάσεως τον ουσιαστικό και τυπικό έλεγχο, εδώ και χρόνια οπότε και εκκρεμεί ο έλεγχος και η εκκαθάριση του οφειλομένου 10% από το 2012!!! Ο δε έλεγχος του 2013 που έχει εκκαθαρισθεί από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, παραμένει απλήρωτος.

\r\n

\r\n Ο τίμιος ιατρός του Οργανισμού που εργάζεται αξιοπρεπώς, αργοπεθαίνει. Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους ότι προσπαθούμε να παραμείνουμε κοντά τους στην ΠΦΥ με κάθε τρόπο και να μην κλείσουν τα ιατρεία μας, υπό το βάρος των οικονομικών μας υποχρεώσεων και χωρίς πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n Είμαστε όμως αναγκασμένοι να κηρύξουμε επίσχεση παροχής υπηρεσιών από 01/07/2016, ζητώντας τα δεδουλευμένα Φεβρουαρίου αλλά και τις πληρωμές που εκκρεμούν για τον Ιανουάριο. Η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ ας επισπεύσει την τήρηση των υποχρεώσεων της, χωρίς νουθεσίες και υποδείξεις προς τους συμβεβλημένους ιατρούς. Αν μάλιστα το επιθυμεί, οι ιατροί που θα πληρωθούν και ΔΕ θα συμμετέχουν στην επίσχεση, ας το δηλώσουν εγγράφως στον ΕΟΠΥΥ για να έχει ο οργανισμός την πληροφόρηση του, με όποιον τρόπο του φανεί αυτή χρήσιμη.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ και η θεωρία του “χάους”

\r\n ΕΟΠΥΥ

\r\n

\r\n Η κατάσταση με τον ΕΟΠΥΥ εν μέσω θέρους έχει ως εξής και οι πολίτες πρέπει να μάθουν την αλήθεια :

\r\n

\r\n 530 κλινικοί ιατροί παραμένουν απλήρωτοι για τον Ιανουάριο του 2016, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς από την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n Οι κλινικοεργαστηριακοί και όλοι οι εργαστηριακοί ιατροί είναι απλήρωτοι για όλο το 2016, αναμένοντας να εισπράξουν αξιοσημείωτο κούρεμα, λόγω rebate και clawback.

\r\n

\r\n Ο Φεβρουάριος του 2016 καθίσταται ληξιπρόθεσμος στις 28 του μήνα. Οι υποχρεώσεις μας απέναντι σε προμηθευτές , ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιες επιχειρήσεις τρέχουν διαρκώς και κανείς ΔΕΝ μας κάνει πίστωση!!

\r\n

\r\n Οι κλινικοί ιατροί ήδη έχουν χρεωθεί φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αξίας τουλάχιστον 6.000 ευρώ, χωρίς αντίστοιχες πληρωμές.

\r\n

\r\n Οι συμβάσεις παρατάθηκαν με απόφαση ΔΣ του Οργανισμού μέχρι 31/10/16, χωρίς επικύρωση με Υπουργική απόφαση.

\r\n

\r\n Οι ιατροί δέχονται με συνοπτικές διαδικασίες εξουθενωτικά κουρέματα σε στατιστικό, μη πραγματικό έλεγχο, με πάγωμα πληρωμών σε οποιαδήποτε ένσταση. Πολλοί ιατροί αναφέρουν ότι έχουν χαθεί ενυπόγραφες επισκέψεις, εσώκλειστες στους φακέλους στην Πεύκη και ότι κουρεύονται 200 ευρώ καθώς δεν ανοίγει το σκαναρισμένο ηλεκτρονικό αρχείο της επίσκεψης (!?). Ο στόχος της πάταξης της πραγματικής παραβατικότητας από τον ΕΟΠΥΥ μένει όνειρο απατηλό. Αναμένουμε με προσμονή, τις απαιτούμενες εισαγγελικές παρεμβάσεις επί τελεσίδικων υποθέσεων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για αποδεδειγμένη παραβατική συμπεριφορά παρόχων. Η ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ ζητά μετ’ επιτάσεως τον ουσιαστικό και τυπικό έλεγχο, εδώ και χρόνια οπότε και εκκρεμεί ο έλεγχος και η εκκαθάριση του οφειλομένου 10% από το 2012!!! Ο δε έλεγχος του 2013 που έχει εκκαθαρισθεί από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, παραμένει απλήρωτος.

\r\n

\r\n Ο τίμιος ιατρός του Οργανισμού που εργάζεται αξιοπρεπώς, αργοπεθαίνει. Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους ότι προσπαθούμε να παραμείνουμε κοντά τους στην ΠΦΥ με κάθε τρόπο και να μην κλείσουν τα ιατρεία μας, υπό το βάρος των οικονομικών μας υποχρεώσεων και χωρίς πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n Είμαστε όμως αναγκασμένοι να κηρύξουμε επίσχεση παροχής υπηρεσιών από 01/07/2016, ζητώντας τα δεδουλευμένα Φεβρουαρίου αλλά και τις πληρωμές που εκκρεμούν για τον Ιανουάριο. Η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ ας επισπεύσει την τήρηση των υποχρεώσεων της, χωρίς νουθεσίες και υποδείξεις προς τους συμβεβλημένους ιατρούς. Αν μάλιστα το επιθυμεί, οι ιατροί που θα πληρωθούν και ΔΕ θα συμμετέχουν στην επίσχεση, ας το δηλώσουν εγγράφως στον ΕΟΠΥΥ για να έχει ο οργανισμός την πληροφόρηση του, με όποιον τρόπο του φανεί αυτή χρήσιμη.

\r\n

\r\n Για το Διοικητικό Συμβούλιο

\r\n

\r\n Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

\r\n

\r\n Άννα Μαστοράκου Χρήστος Παπασιδέρης

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

ΠΕΕΒΙ: Κανόνες ελέγχου και εκκαθάρισης των παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ

\r\n

\r\n

\r\n Αγαπητοί συνάδελφοι

\r\n

\r\n Σας παραθέτουμε τους κανόνες ελέγχου βάσει των οποίων κάνει την εκκαθάριση των παραπεμπτικών ο ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n Πρόκειται γιά τους κανόνες ελέγχου του 2013 οι οποίοι - μέχρι στιγμής- ευρίσκονται σε χρήση και σήμερα.

\r\n

\r\n Διαβάστε τους προσεκτικά προκειμένου να αποφύγετε λάθη και άσκοπες περικοπές.

\r\n

\r\n Γιά την ενημέρωση
\r\n Σπύρος Κραμποβίτης Μαρία Καλαμάρη

\r\n

\r\n Β.

\r\n

\r\n ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

\r\n

\r\n Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ)
\r\n 1.Διαχωρισμός φακέλων ενός μήνα Χ ενός παρόχου Α.
\r\n 2.Επιλογή υποβολής του παρόχου Α για μήνα Χ.
\r\n 3.Εντοπισμός στο σύστημα της αντίστοιχης υποβολής βάσει μοναδικού αριθμού υποβολής (αναγράφεται στο έντυπο παραλαβής).
\r\n 4.Γίνεται ταυτοποίηση τιμολογίου και αντιπαραβολή ποσού τιμολογίου με ηλεκτρονική υποβολή.
\r\n 5. Για το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 ελέγχεται η εμπρόθεσμη υποβολή (εντός 20ημέρου από τη λήξη του μήνα αναφοράς) (Ν.4172/2013 & Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 9/10/2013). Ειδικά για τον Οκτώβριο 2013, η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε έως τις 30 Νοεμβρίου 2013.

\r\n

\r\n Με την από 02/07/2014 Ανακοίνωση Προέδρου ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίζονται οι υποβολές και τα φυσικά παραστατικά που έχουν παραληφθεί μέχρι την μέχρι 14-07-2014, ως εμπρόθεσμα.

\r\n

\r\n Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η σχετική εκκαθάριση προχωρά μόνο μετά από έγκριση του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής, ενημερώνεται από την ΙΕΕ ο Πάροχος, προκειμένου να υποβάλλει αίτημα προς τον ΕΟΠΥΥ, στο οποίο θα δίνονται εξηγήσεις για τον λόγο που δεν πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή και η σχετική εκκαθάριση προχωρά μόνο εφόσον ο ΕΟΠΥΥ δώσει έγκριση για την εκπρόθεσμη υποβολή του μήνα που δεν κατατέθηκε ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που είχε τεθεί.

\r\n

\r\n Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ)
\r\n 6.Έλεγχος των στοιχείων του παραπεμπτικού με τα στοιχεία του eΔΑΠΥ και συγκεκριμένα:
\r\n ημερομηνία έκδοσης χειρόγραφου παραπεμπτικού και στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά, τα οποία έχουν εκτελεστεί μέχρι τον Απρίλιο του 2013
\r\n στοιχεία παραπέμποντος ιατρού. Σε περίπτωση χειρόγραφου παραπεμπτικού, ελέγχεται ότι ο παραπέμπων ιατρός είναι ίδιος με αυτόν που αναγράφεται στην eΔΑΠΥ (436 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΔΣ 25.06.2012 ΕΟΠΥΥ).
\r\n στοιχεία ασθενούς (ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ).

\r\n

\r\n Εάν δεν προκύπτει ταυτοποίηση του ασθενούς ή του ιατρού απορρίπτεται το σύνολο του παραπεμπτικού.

\r\n

\r\n Σε περίπτωση που λείπει ο αριθμός Ε.Τ.Α.Α. (ΑΜ ΤΣΑΥ) καταγράφεται (Απόφαση ΕΟΠΥΥ 634/10-09-2013).

\r\n

\r\n 7. Έλεγχος των παρακάτω στα παραπεμπτικά ανοικτής περίθαλψης και συγκεκριμένα:

\r\n

\r\n ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ παραπεμπτικά εξετάσεων:

\r\n

\r\n ü Υπογραφή και σφραγίδα παραπέμποντος ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ με τον ΕΟΠΥΥ ιατρού ή ιατρού σχηματισμών του ΕΣΥ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αγροτικοί γιατροί) ή ειδικευμένου ιατρού από στρατιωτικά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή από πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n ü Υπογραφή ασφαλισμένου

\r\n

\r\n ü Υπογραφή και σφραγίδα Ελεγκτή γιατρού ΕΟΠΥΥ στο χειρόγραφο παραπεμπτικό, όταν η αξία των εξετάσεων υπερβαίνει τα 60€. (Άρθρο 8 ΦΕΚ 3054/2012)

\r\n

\r\n ü Στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας απαιτείται και η σφραγίδα του νοσοκομείου όταν εκτελείται εκτός νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας (Έγγραφο ΕΟΠΥΥ οικ.28876/19-6-2012, ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΞ7Μ-ΨΘΩ)

\r\n

\r\n ü Οι ειδικευόμενοι ιατροί παραπέμπουν μόνο για απλές εξετάσεις, βάσει του ανωτέρω εγγράφου.Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του παρόχου υγείας (π.χ του διαγνωστικού κέντρου ή του ιατρού που εκτελεί το παραπεμπτικό).

\r\n

\r\n ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ παραπεμπτικά εξετάσεων:

\r\n

\r\n ü Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του παραπέμποντος γιατρού

\r\n

\r\n ü Υπογραφή ασφαλισμένου

\r\n

\r\n ü Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του εκτελέσαντα παρόχου υγείας

\r\n

\r\n ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ παραπεμπτικά συνεδριών φυσικοθεραπείας:

\r\n

\r\n ü Υπογραφή και σφραγίδα παραπέμποντος ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ με τον ΕΟΠΥΥ ιατρού ή ιατρού σχηματισμών του ΕΣΥ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αγροτικοί γιατροί) ή ειδικευμένου ιατρού από στρατιωτικά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή από πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n ü Υπογραφή ασφαλισμένου

\r\n

\r\n ü Υπογραφή και σφραγίδα Ελεγκτή γιατρού ΕΟΠΥΥ για τη θεώρηση του παραπεμπτικού. Ειδικά για τις φυσικοθεραπείες η ημερομηνία θεώρησης (από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού. Αν υπάρχει ημερομηνία έγκρισης ελεγκτή και αυτή ξεπερνά τις 10 ημέρες από την έκδοση του παραπεμπτικού, τότε η σχετική δαπάνη απορρίπτεται. (Άρθρο 14 ΦΕΚ 3054/2012 και 436 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΔΣ 25.06.2012 ΕΟΠΥΥ).

\r\n

\r\n ü Αν δεν υπάρχει ημερομηνία έγκρισης από τον ελεγκτή γίνεται αποδεκτή αυτή που έχει καταχωρηθεί στο e- ΔΑΠΥ.

\r\n

\r\n ü Στα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας από δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας απαιτείται και η σφραγίδα του νοσοκομείου, όταν αυτό εκτελείται εκτός νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας

\r\n

\r\n ü Δεν απαιτείται η υπογραφή και η σφραγίδα του συμβεβλημένου φυσικοθεραπευτηρίου.

\r\n

\r\n
\r\n ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας:

\r\n

\r\n ü Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του παραπέμποντος γιατρού.

\r\n

\r\n ü Υπογραφή ασφαλισμένου

\r\n

\r\n ü Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του εκτελέσαντα παρόχου υγείας

\r\n

\r\n ü Υπογραφή και σφραγίδα Ελεγκτή γιατρού ΕΟΠΥΥ για τη θεώρηση του παραπεμπτικού. Ειδικά για τις φυσικοθεραπείες η ημερομηνία θεώρησης (από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού. Αν υπάρχει ημερομηνία έγκρισης ελεγκτή και αυτή ξεπερνά τις 10 ημέρες από την έκδοση του παραπεμπτικού, τότε η σχετική δαπάνη απορρίπτεται. (Άρθρο 14 ΦΕΚ 3054/2012 και 436 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΔΣ 25.06.2012 ΕΟΠΥΥ).

\r\n

\r\n ü Αν δεν υπάρχει ημερομηνία έγκρισης από τον ελεγκτή γίνεται αποδεκτή αυτή που έχει καταχωρηθεί στο e- ΔΑΠΥ.
\r\n 7.Έλεγχος της ημερομηνίας εκτέλεσης:
\r\n Η ημερομηνία εκτέλεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού, με εξαίρεση

\r\n

\r\n - τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας που το αντίστοιχο διάστημα είναι 60 ημέρες

\r\n

\r\n - τις ακτινοθεραπείες που το αντίστοιχο διάστημα είναι 90 ημέρες
\r\n Σε περίπτωση που η ημερομηνία εκτέλεσης στην eΔΑΠΥ είναι διαφορετική από την ημερομηνία εκτέλεσης του έντυπου παραπεμπτικού σημειώνεται στο σύστημα (Άρθρα 8 & 14 ΦΕΚ 3054/2012) και γίνεται ο παραπάνω έλεγχος βάσει της ημερομηνίας στο έντυπο.
\r\n Αν δεν υπάρχει ημερομηνία εκτέλεσης στο έντυπο παραστατικό γίνεται αποδεκτή αυτή που υπάρχει στο ΔΑΠΥ.

\r\n

\r\n Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ)
\r\n 8.Αντιστοίχιση του κωδικού πράξης, του είδους και του πλήθους των αναγραφόμενων διαγνωστικών εξετάσεων επί του παραπεμπτικού με την eΔΑΠΥ (Απόφαση ΕΟΠΥΥ 634/10.9.2013). H αντιστοίχιση των κωδικών ιατρικών πράξεων παραπεμπτικών με ΔΑΠΥ αφορά τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά τα οποία έχουν εκτελεστεί μέχρι τον Απρίλιο του 2013( στη συνέχεια οι κωδικοί ανασύρονταν αυτόματα στο ΔΑΠΥ).

\r\n

\r\n Μη αντιστοίχιση ιατρικών πράξεων ( κωδικών/ είδους/πλήθους) οδηγεί σε περικοπή.
\r\n 9.Απόρριψη πράξεων που έχουν διαγραφεί/αλλοιωθεί πάνω στο φυσικό παραστατικό και εμφανίζονται ως εκτελεσμένες στο ΔΑΠΥ.
\r\n 10.Στις φυσικοθεραπείες, οι πράξεις θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά στο παραπεμπτικό για όλες τις συνεδρίες. Στο eΔΑΠΥ επιτρέπεται να μην υπάρχει ανάλυση των πράξεων αλλά ο αριθμός των συνεδριών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο αριθμός των συνεδριών της eΔΑΠΥ να ταυτίζεται με αυτόν του παραπεμπτικού (436 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΔΣ 25.6.2012 ΕΟΠΥΥ).

\r\n

\r\n Σημειώνεται ότι οι πράξεις φυσικοθεραπείας (είδος) μπορεί να αναγράφονται π.χ. στην πρώτη συνεδρία ή στην διάγνωση .

\r\n

\r\n ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ:

\r\n

\r\n Ελέγχονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου, η ύπαρξη τιμολογίου για το ραδιοφάρμακο ( μπορεί να είναι συγκεντρωτικό και να αφορά πολλούς ασφαλισμένους), η συνοδή ιατρική βεβαίωση και το αντίγραφο του παραπεμπτικού της ιατρικής πράξης στην οποία χορηγήθηκε το ραδιοφάρμακο.

\r\n

\r\n Στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή των ιατρικών πράξεων ανοικτής του μήνα αναφοράς, καταχωρείται σε κάθε ιατρική πράξη και το κόστος του ραδιοφαρμάκου που απαιτήθηκε, σύμφωνα με την συνοδή ιατρική βεβαίωση, δηλαδή καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα επιπλέον: ποσό/αριθμός και ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου/αριθμός υποβολής των ραδιοφαρμάκων, που κατατέθηκαν στην ΠΕΔΙ.

\r\n

\r\n Σε κάθε περίπτωση απόρριψης του παραπεμπτικού της ιατρικής πράξης ( π.χ. γιατί δεν υπάρχει στο φυσικό παραστατικό η υπογραφή του ασφαλισμένου), περικόπτεται και το κόστος του ραδιοφαρμάκου που απαιτήθηκε για τη διενέργεια της.

\r\n

\r\n Σημείωση:

\r\n

\r\n Επιστρέφονται στο eΔΑΠΥ τα παρακάτω πεδία:
\r\n Ε.Τ.Α.Α. (Α.Μ. ΤΣΑΥ) παραπέμποντα γιατρού και ελεγκτή γιατρού
\r\n ΑΜΚΑ Ασφαλισμένου
\r\n Ημερομηνία Έκδοσης Παραπεμπτικού
\r\n Ημερομηνία Εκτέλεσης Πράξης
\r\n Οποιαδήποτε μεταβολή ή έλλειψη στοιχείων στα χειρόγραφα παραπεμπτικά (και ηλεκτρονικά παραπεμπτικά μέχρι Απρίλιο 2014) 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Λήξη συμβάσεων ΕΟΠΥΥ στις 30-06-2016 και επείγουσες εκκρεμότητες

\r\n cropped-enieoppy.jpg

\r\n

\r\n Αξιότιμε κ Πρόεδρε του ΕΟΠΥΥ,
\r\n
\r\n Ο Ιούνιος ως κατ’εξοχήν θερμός μήνας, απασχολεί τους συμβεβλημένους ιατρούς όχι μόνο για τους περιστασιακούς καύσωνες, αλλά και για πλειάδα θεμάτων, τα οποία σας θέτουμε εις γνώση και κυρίως σας καλούμε να απαντήσετε:
\r\n
\r\n 1. Στις 30-6-2016 λήγει η πολλοστή παράταση των συμβάσεων των ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ. Ποια η μέριμνα σας για το συγκεκριμένο θέμα; Θα υπογραφούν νέες συμβάσεις; Θα παραταθούν οι υπάρχουσες με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ με νομοθετική ρύθμιση ή υπάρχει πρόθεση να επαναληφθούν τα περσινά ευτράπελα που υποχρέωσαν χιλιάδες ιατρούς σε υπέρογκη φορολογία; Πότε σκοπεύει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να ενημερώσει τους ιατρούς και κυρίως τους ασφαλισμένους, με 14 ημέρες να απομένουν;
\r\n
\r\n 2. Θα είναι συνεπής ο οργανισμός στις πληρωμές για τον μήνα Φεβρουάριο (με καταληκτική ημερομηνία 28-6-2016), βάσει του νόμου και δημόσιων δεσμεύσεών σας, ώστε να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προβούμε σε διαμαρτυρία;
\r\n
\r\n 3. Για ποιόν λόγο έχουν μείνει απλήρωτοι εκατοντάδες γιατροί ανά την επικράτεια (περίπου το 10% του συνόλου) για τον μήνα Ιανουάριο και παρά τις διαβεβαιώσεις για ολοκλήρωση των πληρωμών «εντός ημερών»; Προς τι η επιλεκτική διοικητική / τεχνική δυσκολία και κωλυσιεργία; Πότε θα εκκαθαριστούν και θα αποπληρωθούν οι ιατρικές πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις του Ιανουαρίου του 2016;
\r\n
\r\n 4. Για ποιόν λόγο η δέσμευση σας ενώπιον του ΔΣ της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ και του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, για δυνατότητα διόρθωσης διοικητικών παραλείψεων στα παραστατικά των 3 πρώτων μηνών (έλλειψη σφραγίδας ή υπογραφής), δεν υλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να τίθενται υπέρογκα κουρέματα σε συμβεβλημένους ιατρούς, χωρίς δικαίωμα αίτησης αποκατάστασης των διοικητικών ελλείψεων;
\r\n
\r\n 5. Πως θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του σφάλματος της ηλεκτρονικής πιστοποίησης της ασφαλιστικής ενημερότητας που τελικά χρεώνεται αδίκως στους ιατρούς με υπέρογκο κούρεμα;
\r\n
\r\n 6. Το δικαίωμα ένστασης δεν υφίσταται στην πράξη, καθώς επισύρει την αναστολή πληρωμής.
\r\n
\r\n Ο χρόνος περνάει για όλους μας γρήγορα, καθώς οι ιατροί επιβαρύνονται με καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις, οι ασφαλισμένοι κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς κάλυψη σε υπηρεσίες ΠΦΥ από τις 01/07/2016, αλλά και η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ διακινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένη σε πολλά μέτωπα.
\r\n
\r\n Αναμένουμε τις απαντήσεις σας, ευελπιστώντας σε αξιόπιστη συμπεριφορά του Οργανισμού έναντι στους ιατρούς και στους ασφαλισμένους.
\r\n
\r\n Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
\r\n
\r\n Άννα Μαστοράκου Χρήστος Παπασιδέρης 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://eni-eopyy.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

ΠΟΕΔΗΝ: “Μανιφέστο” για την ΠΦΥ

\r\n ΠΟΕΔΗΝ:

\r\n

\r\n Τα «σαθρά θεμέλια» στα οποία βασίζεται η μεταρρύθμιση που επιχειρείται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), δίχως επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση και με τα Κέντρα Υγείας να παραμένουν υπό την ευθύνη των Υγειονομικών Περιφερειών, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) με μία 4σέλιδη ανακοίνωση – “μανιφέστο”.

\r\n

\r\n Αναφερόμενη στο παρελθόν, η ΠΟΕΔΗΝ εξηγεί πως παρά τις δεκάδες μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στα 35 χρόνια λειτουργίας του ΕΣΥ, ποτέ δεν συγκροτήθηκε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο δίκτυο υπηρεσιών ΠΦΥ στην κατεύθυνση της Διακήρυξης της Alma Ata του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς το σύστημα εξελίχθηκε Νοσοκομειοκεντρικά. Κατά συνέπεια, η πρωτοβάθμια περίθαλψη «αναπτύχθηκε αποσπασματικά με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και χαμηλή χρηματοδότηση καθ’ όλα τα έτη λειτουργίας», μία κατάσταση η οποία επιδεινώθηκε στα χρόνια των Μνημονίων. «Οι Πρωτοβάθμιες Μονάδες αναπτύχθηκαν χωρίς σχεδιασμό και άναρχα πολλές φορές με πολιτικά, κομματικά κριτήρια» αλλά παρόλα αυτά «προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες, ειδικά όσες είναι ανεπτυγμένες σε δυσπρόσιτες περιοχές» τονίζει η Ομοσπονδία.

\r\n

\r\n Η ΠΟΕΔΗΝ επικεντρώνει την κριτική της στην αναλογία Δημόσιας και Ιδιωτικής Δαπάνης Υγείας, στα ποσά επιχορήγησης του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των φορέων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και του ΕΟΠΥΥ, καθώς και στην αποσύνδεση των Κέντρων Υγείας από τα Νοσοκομεία με το Ν. 4238/2014, με τραγικές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τους ασθενείς.

\r\n

\r\n «Τα Κέντρα Υγείας στενάζουν από τις ελλείψεις υλικών, προσωπικού και οι εναπομείναντες υπάλληλοι, εργάζονται χωρίς να πληρώνονται εφημερίες, νυχτερινά και αργίες. Ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως πλασιέ των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων της Υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες με μικρή έκπτωση. Τα βιβλιάρια Ασθενείας κατάντησαν κουρελόχαρτα, παρότι αυξήθηκε 2% η κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη. Οι πολίτες πληρώνουν τους ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους ή μη με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και τα ¾ της συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης δεν μπορούν να προμηθευτούν το στοιχειώδες Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό και συντηρούνται με εράνους και δωρεές ή οικονομική ενίσχυση και χορήγηση υλικών που προσφέρουν οι ΟΤΑ Α’ και β’ βαθμού» αναφέρει μεταξύ άλλων.

\r\n

\r\n «Οι φορείς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης θα συνεχίσουν εφέτος να εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών» εκτιμά η Ομοσπονδία.

\r\n

\r\n Δεύτερο ζήτημα στο οποίο στέκεται είναι η στελέχωση του συστήματος, καθώς με το νόμο για το ΠΕΔΥ απολύθηκαν 3.000 γιατροί από τους 5.500 που υπηρετούσαν, ενώ από τις 390 Μονάδες έκλεισαν 190.

\r\n

\r\n «Η κυβέρνηση υποσχέθηκε πριν τις εκλογές την πρόσληψη των 3.000 απολυμένων Ιατρών, αλλά το ξέχασε μετά τη Μνημονιακή της κωλοτούμπα. Σε 29 Δήμους όλης της χώρας δεν υπάρχουν ειδικευμένοι Ιατροί στο Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, σε 140 Δήμους δεν υπάρχει Καρδιολόγος, σε 110 Δήμους δεν υπάρχει γυναικολόγος και 70 Δήμους έμειναν χωρίς Παιδίατρο. Η συρρίκνωση – κατάργηση Μονάδων θα συνεχιστεί» εκτιμά η ΠΟΕΔΗΝ. «Στα Κέντρα Υγείας της χώρας υπηρετούν 3.500 Επαγγελματίες Υγείας (πλην Ιατρών) στις 10.000 οργανικές θέσεις. Ποσοστό κάλυψης 35%. Καμία πρόσληψη δεν θα ολοκληρωθεί ούτε εφέτος» συμπληρώνει.

\r\n

\r\n Οι εργαζόμενοι στα Δημόσια Νοσοκομεία βάζουν ταυτόχρονα «στο στόχαστρο» το ν.4336/2015 για την αξιολόγηση των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, θεωρώντας ότι αποτελεί «μοχλό» για την συρρίκνωση της 24ωρης λειτουργίας πολλών εκ αυτών και την κατάργηση μεγάλου αριθμού Κέντρων Υγείας.

\r\n

\r\n «Η κυβέρνηση έδειξε τις προθέσεις στη Σαντορίνη. Κλείνει το Κέντρο Υγείας (Ν.4368/2016) στέλνει με το έτσι θέλω το προσωπικό στο Νοσοκομείο, που θα λειτουργεί στο ΕΣΥ ως Ανώνυμη Εταιρεία. Δείχνουν το μέλλον της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Την εκχωρούν στα επιχειρηματικά συμφέροντας της Υγείας» σχολιάζει χαρακτηριστικά.

\r\n

\r\n Επικρίνει, τέλος, το ν.4368/2016 με τον οποίο την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Μονάδων Υγείας δύνανται να αναλάβουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, ενώ σε περιοχές που υπάρχουν Κέντρα Υγείας χωρίς αρκετό προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων, τις διακομιδές αναλαμβάνει προσωπικό των ΟΤΑ και του Πυροσβεστικού Σώματος.

\r\n

\r\n «Η κυβέρνηση ρίχνει στάχτη στα μάτια των πολιτών με την προωθούμενη ψευτομεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης» υπογραμμίζει η ΠΟΕΔΗΝ. Ως προς τούτο, θίγει δύο σημεία: α) το απαιτούμενο προσωπικό στη νέα ΠΦΥ, όπου με βάση την κυβερνητική πρόταση απαιτείται η πρόσληψη 50.000 επαγγελματιών υγείας έναντι 12.000 που υπηρετούν σήμερα, και β) την 12ωρη λειτουργία των ΚΥ εκεί όπου υπάρχουν Νοσοκομεία ή άλλες Υγειονομικές Μονάδες και την 24ωρη λειτουργία μόνο των ΚΥ εκεί όπου δεν υπάρχουν γύρω Νοσοκομεία.

\r\n

\r\n «Πολλά Κέντρα Υγείας Αγροτικού Τύπου θα πάψουν να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και τα Νοσοκομεία θα επιφορτιστούν, με την πολιτική της κυβέρνησης, την παροχή Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών στις ημέρες εφημερίας τους (πέραν των εκτάκτων), αν και καταρρέουν. Τα «μεγαλεπήβολα σχέδια» της κυβέρνησης στηρίζονται στον εθελοντισμό των τοπικών κοινωνιών και όχι στην ανάληψη της ευθύνης από το κράτος. Στη πραγματικότητα τη Πρωτοβάθμια Περίθαλψη θα αναλάβει ο Ιδιωτικός Τομέας και οι πολίτες θα την πληρώνουν από τη τσέπη τους» εκτιμά η ΠΟΕΔΗΝ.

\r\n

\r\n «Αίτημά μας είναι άμεσα η κυβέρνηση να επαναφέρει τα Κέντρα Υγείας στα Νοσοκομεία προέλευσης. Να συσταθεί ολοκληρωμένο Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση, που θα καλύπτει Δωρεάν με εύκολη πρόσβαση το σύνολο των πολιτών της χώρας» καταλήγει.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Βόμβα στα θεμέλια των ασφαλιστικών ταμείων και θηλιά στο λαιμό των ασφαλισμένων είναι το νέο ασφαλιστικό-φορολογικό σύστημα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα ημερίδας που διοργάνωσε ο ΙΣΑ

\r\n

\r\n

\r\n        μείωση των νέων συντάξεων κατά 25%.
\r\n          «δήμευση »του 60 % του καθαρού εισοδήματος
\r\n         τετραπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών
\r\n Θηλιά στο λαιμό των ασφαλισμένων, βάζει το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο εξοντώνει ελευθεροεπαγγελματίες και συνταξιούχους απειλεί την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν σημαντικά ένδικα μέσα τα οποία να αξιοποιήσουν για να αμυνθούν οι Επαγγελματικές Ενώσεις και οι ασφαλισμένοι.

\r\n

\r\n Τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα προέκυψαν μεταξύ άλλων, από την ημερίδα που διοργάνωσε ο ΙΣΑ , το Σάββατο 11 Ιουνίου, στο πλαίσιο της οποίας διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν στο κατάμεστο αμφιθέατρο, τις συνέπειες του ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου.

\r\n

\r\n Ομιλητές ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, καθηγητής Διοικητικού Δικαίου, ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος Δικηγόρος –Εκδότης περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ» ο κύριος Γιώργος Ρωμανιάς οικονομολόγος τ. Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο κύριος Θεόδωρος Μπαρμπούρης, φοροτεχνικός Σύμβουλος ΙΣΑ.

\r\n

\r\n Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ,ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε τα εξής:

\r\n

\r\n «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει τη εκδήλωση για να υπάρξει ενημέρωση από τους πλέον ειδικούς , για την λαίλαπα των μέτρων που φέρνει το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο, τα οποία απειλούν την βιωσιμότητα των ιατρείων και οδηγούν τον επιστημονικό κόσμο της χώρας στην επαγγελματική εξαθλίωση. Πρόκειται για ένα νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα άδικο και κοινωνικά ανάλγητο που εισήχθη προς ψήφιση, με ιδιαίτερη σπουδή, χωρίς κανένα ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, επιβαρύνει όλους τους Έλληνες, ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους και τη μεσαία τάξη κηρύττει τον πόλεμο στους νέους, και τους οδηγεί στην ξενιτειά μειώνει τις υφιστάμενες συντάξεις καταργώντας ακόμα και τον κλάδο των μονοσυνταξιούχων, ενώ ταυτόχρονα απειλεί την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων Πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα που να κατανέμει τόσο ανισοβαρώς τα βάρη, μεταφέροντας το πρόβλημα στις επόμενες γενεές».

\r\n

\r\n Από την πλευρά του ο κ. Χρυσανθάκης αναφέρθηκε στην ένδικη προστασία σε σχέση με τα ζητήματα που εγείρει ο νέος ασφαλιστικός νόμος και τόνισε ότι ο πολίτης δεν είναι ανυπεράσπιστος, υπάρχουν ένδικα μέσα, με τα οποία μπορεί να αμυνθεί «Υπάρχουν ουσιαστικά επιχειρήματα και ένδικα μέσα που αναγνωρίζει η έννομη τάξη και μπορούν να εξασφαλίσουν την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων τόσο των εν ενεργεία ασφαλισμένων όσο και των συνταξιούχων σχετικά με τις περικοπές και την εξωπραγματική επιβολή των νέων εισφορών. Οι μεν επαγγελματικές Ενώσεις μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για τις κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις ενώ για τις ατομικές πράξεις επιβολής εισφορών ή περικοπών των συντάξεων θα πρέπει να προσφύγουν οι θιγόμενοι», τόνισε ο κ.Χρυσανθάκης.

\r\n

\r\n Ο κ. Μπούρλος αναφέρθηκε στη σημαντική επιβάρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτει από την πολλαπλότητα των υποχρεώσεων καθώς και από τη σύνδεση των εισφορών με το δηλούμενο εισόδημα .’’Πρόκειται για διπλασιασμό μέχρι και τετραπλασιασμό των εισφορών ενώ υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία των ασφαλιστικών εισφορών, με τις μελλοντικές συντάξεις. Δηλαδή θα πληρώνουμε πολλά και θα πάρουμε λίγα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπούρλος.

\r\n

\r\n Από την πλευρά του ο κ. Ρωμανιάς διευκρίνισε τα εξής: «Από τον Αύγουστο του 2.015 μέχρι σήμερα έχουμε πέντε ασφαλιστικούς νόμους που ο κάθε μεταγενέστερος τροποποιεί τον προηγούμενο, προκαλώντας αγωνία και ανασφάλεια σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Με το νέο νόμο έχουμε μείωση των συντάξεων που κατατέθηκαν μετά τις 12 Μαΐου κατά 25%.Πρόκειται για ουσιαστικό σφαγιασμό των νέων συντάξεων», κατέληξε .

\r\n

\r\n O κ. Μπαρμπούρης επεσήμανε τα εξής: «Τα νέα μέτρα έχουν στόχο κάθε ιατρό και κάθε επιστήμονα αφού το ποσοστό της άμεσης φορολογίας και της ασφαλιστικής εισφοράς αγγίζει και ξεπερνάει το 60 % του καθαρού εισοδήματος, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει δήμευση της περιουσίας των ασφαλισμένων».

\r\n

\r\n Τα συμπεράσματα

\r\n

\r\n Ειδικότερα οι ομιλητές επεσήμαναν ότι

\r\n

\r\n έχουμε να κάνουμε με ένα ασφαλιστικό σύστημα φοροεισπρακτικό, πτωχοποιητικό και εκδικητικό έναντι του νέου κυρίως επιστήμονα και του ελεύθερου επαγγελματία.

\r\n

\r\n Ένα σύστημα που δεν δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για κανένα, αντίθετα οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση περισσότερους γιατί:

\r\n

\r\n •Οδηγεί στην εξόντωση τον επιστήμονα - ελεύθερο επαγγελματία και την μικρομεσαία επιχείρηση, αυτούς δηλαδή που μέχρι σήμερα αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας και τους χρηματοδότες του δημοσίου.

\r\n

\r\n •Ενισχύει την εισφοροδιαφυγή, δηλαδή την αδήλωτη και μαύρη εργασία, και τη φοροδιαφυγή, γιατί αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει ο μέχρι σήμερα συνεπής φορολογούμενος επαγγελματίας να επιβιώσει.

\r\n

\r\n •Οδηγεί σε λουκέτο χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και σε κλείσιμο των βιβλίων πολλών χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών που δεν έχουν πλέον ούτε κίνητρο να δουλέψουν, αλλά ούτε και τη δυνατότητα να είναι συνεπείς με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των εισφορών στα ταμεία.

\r\n

\r\n .Τα νέα μέτρα έχουν χαρακτήρα καθαρά φοροεισπρακτικό , με οριζόντιες περικοπές , περαιτέρω φτωχοποίηση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων , χωρίς κανένα κίνητρο για επενδύσεις με συνέπεια την δημιουργία ενός αβέβαιου περιβάλλοντος για κάθε νέο και παλαιό επιστήμονα

\r\n

\r\n Η συμμετοχή στην ημερίδα εκ μέρους του ιατρικού κόσμου ήταν μεγάλη καθώς δεκάδες γιατροί πήραν το λόγο μετά τις ομιλίες διατύπωσαν τις απορίες του και εξέφρασαν την αγωνία τους .Ενώ μεταξύ άλλων παρευρέθησαν οι εξής:

\r\n

\r\n Βλασταράκος Μιχαήλ, Πρόεδρος ΠΙΣ

\r\n

\r\n Καψαμπέλης Παύλος, Πρόεδρος Ι.Σ. Ζακύνθου

\r\n

\r\n Μαστοράκου Άννα, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

\r\n

\r\n Κατσίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας

\r\n

\r\n Κοσμίδης Χρήστος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

\r\n

\r\n Μαρκάκη Λίλιαν, Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

\r\n

\r\n Χρονόπουλος Αναστάσιος, Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Αγγειοχειρουργών Ελλάδας

\r\n

\r\n Σταμούλης Νικόλαος, Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

\r\n

\r\n Χατζηγιαννάκος Δημήτρης, Μέλος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

\r\n

\r\n Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Γ.Γ. Ομοσπονδίας Ιατρών ΠΕΔΥ

\r\n

\r\n Ακριτίδη Μαρία, Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας

\r\n

\r\n Κουμάκης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΕΕΛΙΑ

\r\n

\r\n Μουζάκης Αντώνιος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών

\r\n

\r\n Μπατσακούτσας Βασίλης, Θεματικός Υγείας Β4 Ν.Ο.Δ.Ε

\r\n

\r\n Παπαδόπουλος Λεωνίδα, Διευθύνων Σύμβουλος «ΛΗΤΩ»

\r\n

\r\n Σκόνδρας Μάρκος, Ακαδημία Δικανικής Ιατρικής κ Συναφών Επιστημών

\r\n

\r\n Από το Δ.Σ. του ΙΣΑ παρευρέθησαν οι:

\r\n

\r\n Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΙΣΑ

\r\n

\r\n Πατσουράκος Φώτης, Ταμίας ΔΣ ΙΣΑ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Κλινικοεργαστηριακών Ιατρών

\r\n

\r\n Βασιλείου Αλέξιος, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΙΣΑ

\r\n

\r\n Δατσέρης Ιωάννης, Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ, Μέλος Δ.Σ. ΙΣΑ

\r\n

\r\n Τσούκαλος Ευστάθιος, Πρόεδρος ΤΣΑΥ, Μέλος ΔΣ ΙΣΑ

\r\n

\r\n Ψυχάρης Παναγιώτης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρών ΠΕΔΥ, Μέλος ΔΣ ΙΣΑ

\r\n

\r\n Γαλανόπουλος Ιωάννης, Μέλος ΔΣ ΙΣΑ

\r\n

\r\n Καλιαμπάκος Σωτήρης, Μέλος ΔΣ ΙΣΑ

\r\n

\r\n Μαρίνος Γεώργιος, Μέλος ΔΣ ΙΣΑ

\r\n

\r\n Προβατάς Σπυρίδων, Μέλος ΔΣ ΙΣΑ

\r\n

\r\n Ρέντης Αχιλλέας, Μέλος ΔΣ ΙΣΑ

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
\r\n ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
\r\n
\r\n Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

\r\n

\r\n Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://isathens.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Ο ΕΟΠΥΥ θέτει την τίμια άσκηση της ιατρικής στη χώρα μας σε άρμα χρεοκοπίας

\r\n

\r\n

\r\n Επίσχεση εργασίας από 08/06/2016

\r\n

\r\n Οι ιατροί είναι ακόμη απλήρωτοι, ενώ τα επιχειρηματικά συμφέροντα οργιάζουν με εκρηκτικό ρυθμό ανάπτυξης

\r\n

\r\n Περί ελέγχου

\r\n

\r\n Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ αποδέχθηκε με ενθουσιασμό από τις αρχές του έτους, την προσπάθεια της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να οργανώσειπλήρη εκκαθάριση με έλεγχο στα παραστατικά για πρώτη φορά στα χρονικά του Οργανισμού, ώστε να αποπληρωθούν επιτέλους και οι υποχρεώσεις που αφορούσαν το 10% από το 2012.

\r\n

\r\n Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ συμβάλλοντας σε αυτή την προσπάθεια πρότεινε στη διοίκηση του Οργανισμού, που έχει την ηθική και διοικητική υποχρέωση να αποβάλλει από τους κόλπους της την παραβατική συμπεριφορά, τον έλεγχο της ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ της συνταγογράφησης με ΕΣΤΙΑΣΗ στη χρέωση του ΑΜΚΑ του ασθενούς μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με απεριόριστο δικαίωμα κυρώσεων από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Η πρόταση αυτή όμως δεν υιοθετήθηκε, αφήνοντας μεταξύ άλλων, πολλά ερωτηματικά για την αδυναμία (;) ανίχνευσης ασύδοτων επιχειρηματικών δράσεων στο χώρο της υγείας.

\r\n

\r\n
\r\n Δυστυχώς το νομικό πλαίσιο και η πρόσφατη υπουργική απόφαση του ελεγκτικού μηχανισμού, πέραν από την απαράδεκτη καθυστέρηση και στάση πληρωμών, εμπεριέχει αντισυνταγματικές διατάξεις που καταλογίζουν «αμάχητο τεκμήριο παραβατικότητας», θίγοντας θεμελιώδη δικαιώματα των ιατρών, χωρίς ουσιαστικό δικαίωμα υπεράσπισης ή ατομικής έφεσης του όποιου αποτελέσματος, καθώς αυτό οδηγεί σε πάγωμα οποιασδήποτε πληρωμής.

\r\n

\r\n Στάση πληρωμών υπό τη σκιά προσβολής και απειλών

\r\n

\r\n Όσον αφορά τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, αντί να διαφυλάξει τον τίμιο επιστήμονα ιατρό, να ευχαριστήσει τον ιατρικό κόσμο για την ιώβεια υπομονή του και να απολογηθεί για τις αντισυμβατικές καθυστερήσεις στους απλήρωτους ιατρούς που εξυπηρετούν εκατομμύρια ασφαλισμένους, αρκείται σε προσβλητικές και συκοφαντικές δηλώσεις έναντι του θεμελιώδους δικαιώματος τους να διεκδικούν τα συμφωνηθέντα.

\r\n

\r\n Έκπληκτοι λοιπόν παρακολουθούμε την προσπάθεια του ΕΟΠΥΥ να ενοχοποιήσει και να εκφοβίσει τον ιατρικό κόσμο ώστε να μην ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα ένστασης και έγκαιρης πληρωμής του, αρνούμενοι να κατανοήσουν ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο απαιτεί ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς δημιουργεί υπερβολικές υποχρεώσεις σε άδειες τσέπες.

\r\n

\r\n Αναφερόμενη η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε περιπτώσεις αποτελεσμάτων του πρόσφατου ελέγχου, επιχειρεί να κατασυκοφαντήσει τον ιατρικό κόσμο, μεταμορφώνοντας σκόπιμα τη μεμονωμένη περιπτωσιολογία σε ομαδική παραβατικότητα.

\r\n

\r\n Οσμή σκανδάλου

\r\n

\r\n Η οσμή σκανδάλου υπερβαίνει εκείνη των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών και είναι προφανής : Σύμφωνα με το άρθρο 90 παραγ 6 του Ν4368, « ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ποσού (εκκαθάρισης), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων».

\r\n

\r\n ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΩΝ

\r\n

\r\n Τέλος, παρατίθεται η νομική απάντηση για την προγραμματισμένη από 08/06/2016 επίσχεση παροχής υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, όπου δεν προκύπτουν θέματα νομιμότητας της επίσχεσης ή πειθαρχικής απειλής κατά των ιατρών. Η εξώδικη διαμαρτυρία της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ισχύει ως έχει.

\r\n

\r\n Ευχαριστούμε θερμά τους Ιατρικούς Συλλόγους που αναγνωρίζουν τα δίκαια αιτήματα των συμβεβλημένων ιατρών και στηρίζουν την προγραμματισμένη επίσχεση εργασίας.

\r\n

\r\n Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

\r\n

\r\n Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

\r\n

\r\n Άννα Μαστοράκου Χρήστος Παπασιδέρης 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Η νομική απάντηση για την επίσχεση παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ

\r\n cropped-enieoppy.jpg

\r\n

\r\n Ο νομικός σύμβουλος της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ απαντά στα θέματα που τέθηκαν για τη νομική υπόσταση της επίσχεσης παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ και για τα επίμαχα σημεία των ανακοινώσεων ΕΟΠΥΥ και ΠΙΣ:
\r\n Πάτρα, 02/06/2016
\r\n Δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού προσωπικού ασφαλείας, αυτό προβλέπεται μόνο σε απεργίες υπαλλήλων.
\r\n Οι συμβεβλημμένοι ιατροί δεν είναι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ και εξ αυτού δεν νοείται απεργία τους. Ο όρος επίσχεση «εργασίας» επικράτησε στα ΜΜΕ επί τη βάσει και άλλων όμοιων κατά καιρούς κινητοποιήσεων άλλων επαγγελματικών ομάδων, αλλά στην περίπτωσή μας δεν κυριολεκτεί, στο εξώδικο που στείλαμε ως ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ στον ΕΟΠΥΥ και τον Υπουργό Υγείας ως εποπτεύοντα, δηλώνουμε ότι τα μέλη μας θα απέχουν από την διενέργεια ιατρικών πράξεων και εξετάσεων στους ασφαλισμένους με κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ και θα αξιώνουν την καταβολή της πλήρους αμοιβής τους από τους ασφαλισμένους, αρχής γενομένης από 1ης Ιουνίου 2016 και μέχρι την καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ των αμοιβών, που αφορούν τουλάχιστον τον μήνα Ιανουάριο 2016.
\r\n Η «παρεξήγηση» αυτή τροφοδότησε μάλλον και την δημοσιοποιηθείσα θέση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ Τάκη Γεωργακόπουλου, ότι δεν έχει νομική βάση η επίσχεση «εργασίας», θέση η οποία όμως ελέγχεται ως εκτός θέματος.
\r\n Στα πλαίσια εξυπηρέτησης του σκοπού της (προάσπιση επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της) η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ μπορεί να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια και σύσταση στα μέλη της. Εκ του νόμου η αναστολή παροχής υπηρεσιών μέχρι την καταβολή ληξιπρόθεσμων αμοιβών δεν υπόκειται σε ειδικό τύπο ή διαδικασία, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και προφορικά και φυσικά δεν μπορούν να τεθούν προϋποθέσεις μονομερώς από τον ΕΟΠΥΥ αν δεν προβλέπεται στην σύμβαση ή τον νόμο.
\r\n Εν προκειμένω η κινητοποίηση έχει δηλωθεί αρμοδίως και εγγράφως δια της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ως εκπροσωπούσα τα μέλη της και καμία διαμαρτυρία περί αυτού δεν έχει λάβει από τον ΕΟΠΥΥ και τον Υπουργό Υγείας.
\r\n Το δε από 31.5.2016 δελτίο τύπου του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ αφ’ενός αποτελεί ομολογία γνώσης της κινητοποίησης αφ’ετέρου προσπαθεί να θέσει μονομερώς περιορισμούς χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα, συνεπώς στερείται εννόμων συνεπειών.
\r\n Ζήτημα ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης δεν τίθεται, διότι ποινικό αδίκημα είναι μόνο η έκθεση, που δεν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις της, ενώ ως προς το πειθαρχικό, με την κινητοποίηση αυτή ο ιατρός αναστέλλει την υποχρέωσή του παροχής υπηρεσιών στο ασφαλισμένο με αντάλλαγμα μόνο την συμμετοχή του τελευταίου, βάσει δικαιώματος που έχει εκ του νόμου για καθυστέρηση ληξιπρόθεσμων αμοιβών του.
\r\n Ουδόλως αρνείται ο ιατρός την παροχή υπηρεσιών έναντι πλήρους αμοιβής. Η δε λήψη της συμφωνημένης ή νόμιμης αμοιβής είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα και τον νόμο (Αστικός Κώδικας, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, νομοθεσία ΕΟΠΥΥ).
\r\n Πέραν αυτών την αρμοδιότητα άσκησης και εκδίκασης πειθαρχικής δίωξης κατά ιατρού έχει το ΔΣ και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αντίστοιχα εκάστου Ιατρικού Συλλόγου και όχι ο ΠΙΣ. Το ΑΠΣΙ εκδικάζει μόνο εφέσεις κατά ΠΣ των ΙΣ.
\r\n Τέλος η αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού υπάγεται στην ανέλεγκτη ιατρική κρίση του ιατρού.

\r\n

\r\n
\r\n Παπουτσάκης Αχιλλέας
\r\n Δικηγόρος

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://eni-eopyy.gr/

\r\n

ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Επείγουσα ενημέρωση για τις περικοπές του τελικού ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ

\r\n

\r\n

\r\n Αγαπητοί συνάδελφοι,

\r\n

\r\n επανερχόμαστε στο θέμα της διαδικασίας ελέγχου των δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ και της κλήσης για κατάθεση πιστωτικού τιμολογίου με το ύψος του ποσού που υπέστη περικοπή από την τελική εκκαθάριση.

\r\n

\r\n Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΚΥΑ_ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ_ΕΟΠΥΥ ) που εκδόθηκε σήμερα, υπάρχει προθεσμία 3 ημερών να κατατεθεί αίτημα επανεξέτασης της περικοπής, με αναστολή της διαδικασίας πληρωμής μέχρι να τελεσιδικήσει η ένσταση.

\r\n

\r\n Συστήνεται στους συναδέλφους να ζητούν γραπτή αιτιολόγηση της περικοπής, έκδοση πιστωτικού τιμολογίου με “πάσα επιφύλαξη παντός δικαιώματος για την μη αποδοχή του αποτελέσματος του ελέγχου”, βάσει της εξώδικης διαμαρτυρίας που έχει καταθέσει η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ με αποδέκτες το ΥΥΚΑ και τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ 05 2016

\r\n

\r\n Κατά δήλωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, θα επιτρέπεται η διόρθωση των διοικητικών παραλείψεων (σφραγίδα, υπογραφή) για τις δαπάνες που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2016.

\r\n

\r\n Η κατάθεση αιτήματος επανεξέτασης της περικοπής εντός τριών ημερών, αναστέλλει την πληρωμή προσωρινά, με την πληροφόρηση ότι ο ΕΟΠΥΥ θα ενταλματοποιεί πληρωμές των εκκαθαρισμένων οφειλών ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα.

\r\n

\r\n Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ προτίθεται να ασκήσει κάθε νομική ενέργεια για την άρση των οποιαδήποτε αδικιών κατά των μελών της.

\r\n

\r\n Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

\r\n

\r\n Άννα Μαστοράκου Χρήστος Παπασιδέρης

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/ 

\r\n

\r\n  

\r\n

Μεταφορά έναρξης επίσχεσης από Τετάρτη 08/06/2016

\r\n cropped-enieoppy.jpg
\r\n Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ αφού έλαβε υπ’ όψιν την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ (31-5-2016) σχετικά με τις γραπτές δεσμεύσεις αποπληρωμής των ιατρών, οφείλει να επισημάνει τα κάτωθι:
\r\n Οι χρηστοί κανόνες διοίκησης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όφειλαν να έχουν προνοήσει για την έγκαιρη έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και όχι τρεις ημέρες μετά την αναγγελία της επίσχεσης, ώστε να μην μείνουν απλήρωτοι τόσους μήνες οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, που είναι οι καθημερινοί εργάτες της.
\r\n Παρόλο που οι απλήρωτοι ιατροί έχουν απόλυτο δίκιο, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για άλλη μία φορά επιδεικνύει αυστηρό, αυταρχικό και απειλητικό πρόσωπο προς αυτούς, αναφερόμενη σε «παράλειψη υπηρεσιών υγείας». Δεν υφίσταται καμία παράλειψη, αλλά επίσχεση παροχής υπηρεσιών λόγω αθέτησης από μέρους του ΕΟΠΥΥ των πληρωμών που περιγράφονται στη σύμβαση. Απειλές που θίγουν την επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέπειά μας δε συνάδουν με το ήθος μας και δεν γίνονται αποδεκτές. Ταυτόχρονα χαιρόμαστε που επιτέλους αναγνωρίζεται η μεγάλη συμβολή του Πανελλαδικού δικτύου των συμβεβλημένων ιατρών στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υγείας.
\r\n Οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ είναι μέλη των Ιατρικών Συλλόγων, πληρώνοντας τη νόμιμη εισφορά προς τον ΠΙΣ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο ΠΙΣ δεν έχει απεκδυθεί του θεσμικού του ρόλου ως προασπιστή των δίκαιων αιτημάτων των ιατρών μελών του, δια της εκπροσώπησης του Προέδρου του ΠΙΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ.
\r\n Ξεπερνώντας κάθε περιθώριο υπομονής ως προς τις μεγάλες αδικίες που υφίστανται οι ιατροί από αυτές τις πρακτικές, ως ένδειξη καλής θέλησης προς το κοινωνικό σύνολο, το οποίο αντιλαμβάνεται πλήρως την ειλικρινή στάση μας, αποφασίζουμε να μεταθέσουμε την αναγγελθείσα ημερομηνία της επίσχεσης για τις 08/06/2016, δίνοντας παραπάνω κι από το χρονικό περιθώριο που έθεσε στην ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ για την πληρωμή του Ιανουαρίου του 2016. Η ημερομηνία αυτή είναι τελεσίδικη και καθιστούμε υπεύθυνη την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ για την τήρηση της.
\r\n Εφιστούμε την προσοχή στη διοίκηση ότι και ο μήνας Φεβρουάριος καθίσταται απαιτητός και ληξιπρόθεσμος εντός του Ιουνίου και ότι οι διογκωμένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τα αυξημένα έξοδα λειτουργίας των ιατρείων λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας, καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω κωλυσιεργία.
\r\n Για την Τετάρτη 01/06/2016, για τους συναδέλφους ιατρούς που δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν για την σημερινή απόφαση της Ένωσης, τους γνωστοποιούμε ότι τελούν υπό την κάλυψη του Διοικητικού Συμβούλου και του νομικού συμβούλου, δια εξώδικης διαμαρτυρίας που έχει ήδη επιδοθεί στον Οργανισμό.
\r\n Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ θα συνεχίζει να διεκδικεί με ήθος και αξιοπρέπεια τα νόμιμα δικαιώματα των μελών της ( ληξιπρόθεσμες οφειλές, το υπολειπόμενο 10% των οφειλών που εκκρεμούν από το 2012, clawback, υποκοστολόγηση κλπ), υπερνικώντας τις οποιεσδήποτε πιέσεις και καθιστώντας σαφές ότι οι Έλληνες πολίτες και ιατροί αυτής της χώρας αξίζουν μία καλύτερη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

\r\n

\r\n
\r\n Για το Διοικητικό Συμβούλιο

\r\n

\r\n
\r\n Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
\r\n Άννα Μαστοράκου Χρήστος Παπασιδέρης

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://eni-eopyy.gr/

\r\n

Σήμα κινδύνου από Διαγνωστικά & Εργαστήρια: Η ιδιόρρυθμη πολιτική υπ. Υγείας και ΕΟΠΥΥ, αφανίζει τον κλάδο

\r\n Σήμα κινδύνου από Διαγνωστικά & Εργαστήρια: Η ιδιόρρυθμη πολιτική υπ. Υγείας και ΕΟΠΥΥ, αφανίζει τον κλάδο

\r\n

\r\n Σήμα κινδύνου για την βιωσιμότητά τους εξαιτίας των ληστρικών μέτρων clawback και rebate, εκπέμπουν τα Διαγνωστικά Κέντρα και τα Εργαστήρια, τα οποία μιλούν πλέον για ξεκάθαρη χρεοκοπία του κλάδου, με σοβαρές συνέπειες στις επιχειρήσεις και στους 25.000 εργαζόμενους.
\r\n Μετά από την εφαρμογή για τρία συναπτά έτη του ανήθικου και ληστρικού μέτρου της αυτόματης επιστροφής υπέρβασης δαπανών (claw back) και του άδικου και αυταρχικού μέτρου των αναγκαστικών εκπτώσεων (rebate) που επέβαλε το Υπ. Υγείας στους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια), μέσω των οποίων περικόπτεται πάνω από το 50% της αξίας των διενεργούμενων διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις ιατρικές αυτές μονάδες, όλοι έχουν πλέον αντιληφθεί (Θεσμοί, Υπ. Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ότι τα επαίσχυντα αυτά μέτρα οδηγούν τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια στην χρεοκοπία και στην αναστολή λειτουργίας των μονάδων αυτών, τονίζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων και συνεχίζει:
\r\n AdTech Ad
\r\n Εξεδόθησαν λοιπόν υπουργικές αποφάσεις από το τέλος του 2014 και προσφάτως νόμος, μέσω των οποίων θεσπίζονται μέτρα περιστολής των δαπανών στην πηγή (συνταγογραφούντα ιατρό), όπως κατευθυντήριες οδηγίες συνταγογράφησης, αριθμητικά όρια συνταγογραφούμενων εξετάσεων, έλεγχος επαναληπτικότητας εξέτασης, έλεγχος παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων υψηλού κόστους, αξιοποίηση δεδομένων για τον έλεγχο των υποβολών, τρόπος εκκαθάρισης των οφειλών και πολλά άλλα, έτσι ώστε να μπει μία τάξη στη λειτουργία του Οργανισμού, με σκοπό αφενός μεν τον εξορθολογισμό των δαπανών του και αφετέρου την πλήρη κατάργηση, ει δυνατόν, στην πράξη των ανήθικων και άδικων περικοπών, με ωφελημένους τελικά τα δέκα εκατομμύρια ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι θα συνεχίζουν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα από τις ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, αφού οι δημόσιες δομές υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου.
\r\n Πλην όμως η εφαρμογή αυτών των νόμων και υπουργικών αποφάσεων που αποτελεί υποχρέωση των οργάνων της Πολιτείας, δεν έχουν ακόμη μέχρι σήμερα υλοποιηθεί, με συνέπεια οι διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις να συνταγογραφούνται ανεξέλεγκτα, οι δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να μην εξορθολογίζονται και οι πάροχοι εργαστηριακής ιατρικής, τα συνήθη υποζύγια, να είναι πλέον και βέβαιο ότι θα υποστούν για τέταρτη συνεχή χρονιά τις ανήθικες και άδικες περικοπές, που κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσουν τις περισσότερες μονάδες στην οριστική διακοπή της λειτουργίας τους.
\r\n Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν γιατί, μολονότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει ένα τεχνοκράτη Πρόεδρο ο οποίος προσπαθεί να κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, υπάρχει μία ιδιόρρυθμη πολιτική ηγεσία στο Υπ. Υγείας στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία αρνείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, αλλά και δεν θέλει να ενεργήσει λόγω των ιδεοληψιών της, αδιαφορώντας για την ανεξήγητη και περίεργη κωλυσιεργία της ΗΔΙΚΑ, να ενσωματώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τους κανόνες ορθής συνταγογράφησης που τις έχουν αποσταλεί από τις αρχές Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους».
\r\n Το αποτέλεσμα είναι δραματικό και συνάμα θλιβερό, υπογραμμίζουν ο πρόεδρος και ο ΓΓ του ΠΑΣΙΔΙΚ κ.κ. Δρ Γεώργιος Βουγιούκας και Ιωάννης Καραμηνάς με την Δημόσια υγεία να έχει ήδη καταρρεύσει και την ιδιωτική υγεία η οποία σήμερα εξυπηρετεί πάνω από το 95% των ασφαλισμένων του Οργανισμού στην Π.Φ.Υ., να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οικονομική καταστροφή, με όλες τις συνέπειες που θα έχει μία τέτοια εξέλιξη για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού και τους 25.000 εργαζομένους στις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής της χώρας».

\r\n

\r\n
\r\n Πηγή: http://www.onmed.gr/

\r\n

Κοινή επιστολή Π.Ο.Σ.Κ.Ε., Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. και ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. για εξετάσεις με κοινό κωδικό συνταγογράφησης

\r\n ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΣΚΕ)
\r\n ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 12, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ 16346
\r\n ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854
\r\n Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

\r\n

\r\n ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
\r\n Πανεπιστημίου 58, 10678 Αθήνα Τηλ: 2103306487 Fax:2103306459
\r\n Site : www.pasidik.gr
\r\n Δνση Επικοινωνίας : Χαρ.Τρικούπη 12 Ηλιούπολη E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

\r\n

\r\n ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
\r\n Πανεπιστημίου 56 Αθήνα Τ.Κ. 10678

\r\n

\r\n Αθήνα 24/05/2016

\r\n

\r\n ΠΡΟΣ: Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες
\r\n Κοινοπ.: ΕΟΠΥΥ

\r\n

\r\n Γραφείο Προέδρου
\r\n ΠΙΣ
\r\n ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

\r\n

\r\n ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

\r\n

\r\n Αξιότιμοι κύριοι,

\r\n

\r\n Σε συνέχεια της συνάντησής μας, σας αποστέλλουμε τις εξετάσεις που αναγράφονται σε κοινό κωδικό και ως εκ τούτου έχουν απορριφθεί από τον έλεγχο καθ’ όσον αναγνωρίζονται ως μία εξέταση ενώ είναι διαφορετικές.

\r\n

\r\n Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για τον επανέλεγχο και την διόρθωση όσων εξετάσεων έχουν απορριφθεί και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες:

\r\n

\r\n ΚΟΙΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΕΕ

\r\n

\r\n 120000075. Για τις Ανοσοσφαιρίνες IGG ή IGA ή IGM

\r\n

\r\n 130000197. Καμπύλες σακχαραιμικές (η κοστολόγηση ισοδυναμεί με 2 σάκχαρα,
\r\n ενώ η καμπύλη μπορεί να περιλαμβάνει έως και 5 μετρήσεις σακχάρου.

\r\n

\r\n Συνήθως οι κλινικοί επιλέγουν τον κωδικό 130000063 (Σάκχαρο) για όσα δείγματα θέλουν και σε σχόλιο σημειώνουν Σάκχαρο 30’, στην Σάκχαρο 60’ κλπ).

\r\n

\r\n 130000059. Για Τρανσαμινάσες (SGOT και SGPT)
\r\n 130000063. Για Αμυλάση (αίματος και ούρων)
\r\n 130000094. Για Χολερυθρίνη (Ολική, Άμεση)
\r\n 130000100. Για Κρεατινίνη (Ούρων και Αίματος)
\r\n 130000104. Για Κάλιο, Νάτριο και Φώσφορο
\r\n 130000106. Για Ολικά λευκώματα και αλβουμίνη
\r\n 150000014. Για άμεσο κολπικό (τριχομονάδες, μύκητες, κόκκους κλπ)
\r\n 150000110. Για CMV, IGG και IGM
\r\n 150000113. Για EBV, IGG και IGM
\r\n 150000092. Για Τοξόπλασμα IGG και IGM
\r\n 120000262. ΗΙV Ι, ΗΙV ΙΙ
\r\n 130000198. Για HDL, LDL, VLDL
\r\n 120000495. Για όλα τα αλλεργιογόνα, που είναι περίπου 100

\r\n

\r\n 120000204. Για όλες τις ειδικές ανοσοσφαιρίνες, που είναι όσα και τα αλλεργιογόνα.
\r\n 160000086. Ινσουλίνη. Όταν ζητείται καμπύλη ινσουλίνης, επιλέγεται ο ίδιος
\r\n κωδικός, όπως και στην καμπύλη σακχάρου.
\r\n 160000073. C-πεπτίδιο. Ενδέχεται να ζητηθεί καμπύλη σε χρόνους κατά αναλογία με
\r\n καμπύλη σακχάρου-ινσουλίνης.
\r\n 480000023. Κορτιζόλη αίματος. – RIA. Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’, 30’, 60’ επί ελέγχου λειτουργίας των επινεφριδίων (Synachten test).
\r\n 480000055. 17-υδροξυ-προγεστερόνη (17-ΟΗ-PG). Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’, 30’ 60’ επί ελέγχου υπερπλασίας των επινεφριδίων (Synacthen test)
\r\n 480000069. Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος – τεστ ρενίνης. Ενδέχεται να ζητούνται δύο αιμοληψίες, μία σε κατάσταση κόπωσης και μία σε κατάσταση ηρεμίας. Χρησιμοποιείται στην διερεύνηση υπέρτασης και πιθανής στένωσης νεφρικής αρτηρίας.
\r\n 480000003. Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος. Ενδέχεται να ζητούνται δύο
\r\n αιμοληψίες, μία σε κατάσταση κόπωσης και μία σε κατάσταση ηρεμίας.
\r\n Χρησιμοποιείται στην διερεύνηση υπέρτασης και πιθανού υπεραλδοστερονισμού.
\r\n 160000020. Μέτρηση στο αίμα θυλακιοτρόπου ορμόνης FSH σε χρόνους (TEST
\r\n LHRH – γοναδορελίνη). Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’ 20’ 30’ επί
\r\n ελέγχου πρώιμης ήβης ή λειτουργίας γονάδων.
\r\n 160000022. Μέτρηση στο αίμα ωχρινοτρόπου ορμόνης LΗ σε χρόνους (TEST
\r\n LHRH- γοναδορελίνη). Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’ 20’ 30’ επί
\r\n ελέγχου πρώιμης ήβης ή λειτουργίας γονάδων.
\r\n Αυξητική ορμόνη. Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ επί ελέγχου ύπαρξης μεγαλακρίας.
\r\n Προλακτίνη αίματος. Ζητείται σε δύο χρόνους (0' και 20')

\r\n

\r\n ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

\r\n

\r\n 040000035 = ακτ/φία Πνευμόνων που περιλαμβάνει:
\r\n Face\Profil.
\r\n 040032010 = ακτ/φία Βραχιονίου που περιλαμβάνει:
\r\n Face/Profile/Δεξιά ή Αριστερά.
\r\n 040032008 = ακτ/φία ΟΜΣΣ ή ΑΜΣΣ: Face – Profil - Λοξή δεξιά - Λοξή αριστερά
\r\n και όταν ζητούνται και ΟΜΣΣ και ΑΜΣΣ face και profil
\r\n 04003212 = ακτ/φία Κνήμης : Face – Profil – Δεξιά – Αριστερά
\r\n 040032009 = ακτ/φία Αγκώνος ή Ώμου : Face - Profil - Δεξιά - Αριστερά -
\r\n Ωμος - Αγκώνας
\r\n 040032006 = ακτ/φία Ποδοκνημικής : Face – Profil – Αριστερά
\r\n 040000037 = ακτ/φία Γόνατος : Profil Δεξιά – Αριστερά
\r\n 040032018 = ακτ/φία Γόνατος : Face Δεξιά – Αριστερά
\r\n 500000084 = U/S Μαστού (έκαστου μαστού) : Δεξιός – Αριστερός
\r\n 500000043 = Triplex αορτής (ανιούσα αορτή και αορτικό τόξο) και Triplex αορτής (κοιλιακή αορτή)

\r\n

\r\n Με τιμή
\r\n Οι Πρόεδροι των Σωματείων

\r\n

\r\n Ο Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. Ο Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. Ο Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Κ.Ε
\r\n Δρ Γεώργιος Βουγιούκας Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου Φώτιος Πατσουράκος 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

Τα απομεινάρια μιας ασύμφορης σύμβασης

\r\n Δελτίο Τύπου ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
\r\n cropped-enieoppy.jpgΟι ιατροί του ΕΟΠΥΥ ασκούν βιοποριστικό ιδιωτικό επάγγελμα, μετά από πολυετείς σπουδές, εξειδίκευση, μετεκπαίδευση και ατελείωτες εργατοώρες σκληρής δουλειάς. Φρούδες οι ελπίδες για μία κίνηση καλής θέλησης από τον ΕΟΠΥΥ, να αναγνωρίσει την ανοχή και την συμμετοχή μας στην ΠΦΥ, όντας απλήρωτοι για πολλούς μήνες.

\r\n

\r\n
\r\n Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι έχουμε υπογράψει σύμβαση δουλοπαροικίας.
\r\n Η άδικη λεόντεια διαχρονική πολιτική της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ έχει επιφέρει την απαξίωση του ιατρικού έργου σε μία οικονομικά ζημιογόνο και άκρως ψυχοφθόρα σύμβαση:
\r\n 1. η στάση πληρωμής του ΕΟΠΥΥ το 2015 για τις επισκέψεις του Β’ εξαμήνου, χρεώνει τους κλινικούς ιατρούς με ένα επιπρόσθετο φόρο (βάσει της έκδοσης του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) που κυμαίνεται από 1.200 έως 4.200 ευρώ ανάλογα με την δήλωση εισοδήματος.
\r\n 2. Χωρίς να έχουμε πληρωθεί ούτε 1 ευρώ για το πρώτο τετράμηνο του 2016, έχουν εκδοθεί τιμολόγια, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ήδη φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που υπερβαίνουν τις 4.500 ευρώ, για εισόδημα που ΔΕΝ έχει καν εισπραχθεί.
\r\n 3. Καμία πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί από τον Ιανουάριο, καθώς με την αλλαγή του συστήματος εκκαθάρισης με δειγματοληπτικό έλεγχο, δεν έχει εκδοθεί ακόμη η κοινή Υπουργική Απόφαση που να καθορίζει την ακριβή διαδικασία.
\r\n 4. Από καταγγελίες μελών μας για περικοπή 200 ευρώ !! κατά την εκκαθάριση επίσκεψης αξίας 10 ευρώ, προέκυψε αιτιολογικό ότι το ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίασε σφάλμα ταυτοποίησης της ασφαλιστικής ενημερότητας του ΑΜΚΑ ασθενών, που στην ουσία ήταν ανασφάλιστοι !! Χωρίς υπαιτιότητα του ιατρού αλλά του συστήματος !
\r\n 5. Ενημερωθήκαμε ότι κατά την εκκαθάριση των επισκέψεων των πρώτων μηνών προκύπτει μία περικοπή που δεν ξεπερνάει το 0,20%, όπου προσμετρώνται και η αμέλεια της σφραγίδας ή της υπογραφής και το ηλεκτρονικό σφάλμα του ΑΜΚΑ, που δε συνιστά παραβατική συμπεριφορά αλλά παρόλα αυτά μας καταλογίζεται αδίκως και με πάγωμα πληρωμής !!, εάν ασκηθεί το δικαίωμα της ένστασης !!
\r\n Εξυπηρετήσαμε ανασφάλιστους και χρεωνόμαστε τουλάχιστον 200 ευρώ ανά παραπεμπτικό !!
\r\n Δεν υπάρχουν πια λόγια. Τα αφήνουμε στην κρίση των πολιτών αυτής της χώρας.
\r\n Ενημερώνουμε τους αγαπητούς ασφαλισμένους και τα σωματεία των ασθενών που επικοινώνησαν μαζί μας σε ένδειξη συμπαράστασης ότι τους ευχαριστούμε θερμά για την κατανόησή τους, γιατί το πάθημά τους είναι και δικό μας.
\r\n Για αυτούς και μόνο για αυτούς, προσπαθούμε να αντικρούσουμε το άδικο και ανελέητο χρόνιο μαστίγωμα.
\r\n Επειδή οι ασφαλιστικές εισφορές που τους παρακρατούνται δεν καταλήγουν στο δικό μας πορτοφόλι, τους ενημερώνουμε ότι την ασφάλισή τους δεν την καλύπτει ο Οργανισμός αλλά ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ.
\r\n Μόνο που πολλοί από εμάς, έχουμε οικογενειακές υποχρεώσεις και αδυνατούμε να συνεχίσουμε. Από 01/06/2016. Και λυπούμαστε ειλικρινά.
\r\n Συνιστούμε στους ιατρούς μέλη μας, να επιδείξουν κοινωνική ευαισθησία, στα μέτρα του δυνατού, στηρίζοντας τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

\r\n

\r\n
\r\n Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
\r\n Άννα Μαστοράκου Χρήστος Παπασιδέρης

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://eni-eopyy.gr/

\r\n

ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

\r\n ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

\r\n

\r\n ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
\r\n Χαρ.Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1 Ηλιούπολη
\r\n Τηλ.: 210-9924980-9959181
\r\n Fax: 210-9916854
\r\n email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

\r\n

\r\n ΑΘΗΝΑ 27-05-2016

\r\n

\r\n ΘΕΜΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

\r\n

\r\n Σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΚΕ που αφορά την πιστοποίηση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνάντηση που υπήρξε με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη. Πληροφορηθήκαμε ότι η καθυστέρηση των πληρωμών μετά τον Ιανουάριο οφείλετε στην καθυστέρηση έκδοσης ΚΥΑ για τον νέο τρόπο εκκαθάρισης του 100% των δαπανών. Λάβαμε την υπόσχεση ότι γίνετε έντονη πίεση στο Υπουργείο Οικονομικών να υπογραφεί η ΚΥΑ άμεσα ούτως ώστε να γίνει η καταβολή των δαπανών στους Ιατρούς. Εκθέσαμε στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ την δεινή κατάσταση των Ιατρών που δεν πληρώνονται και είμαστε σε αναμονή των ανακοινώσεων του ΕΟΠΥΥ για την περαιτέρω έκδοση της ΚΥΑ.
\r\n Η Ένωση μας σε συνεργασία με την ΠΟΣΚΕ και με τους υπόλοιπους Επαγγελματικούς Φορείς παρακολουθούν τις εξελίξεις και καλεί όλους να είμαστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση για τα δίκαια αιτήματα μας.

\r\n

\r\n ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

\r\n

\r\n Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

\r\n

\r\n Φ.Ν ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

Ενημερωτικό σημείωμα ΠΟΣΙΠΥ για τα ISO

\r\n

\r\n

\r\n Αθήνα, 25/05/2016
\r\n Ενημερωτικό Σημείωμα

\r\n

\r\n
\r\n Αγαπητοί συνάδελφοι,

\r\n

\r\n Ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση εκπροσώπων της ΠΟΣΙΠΥ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ έχουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

\r\n

\r\n 1) Όσον αφορά την επείγουσα ανακοίνωση της 20-5-16 του ΕΟΠΥΥ περί της «καταγραφής πιστοποιήσεων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας» ο κ. Μπερσίμης μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για απαίτηση του ΕΟΠΥΥ απόκτησης από μέρους μας οποιασδήποτε πιστοποίησης (ISO), αλλά μόνο για καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για λόγους στατιστικούς, τα στοιχεία της οποίας θα βοηθήσουν τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ρυθμίσει την πολιτική του στον τομέα ποιότητας εν ευθέτω χρόνω.

\r\n

\r\n Στο σχετικό επίσημο ερώτημα μας (που έχει ήδη αναρτηθεί) υπάρχει ήδη επίσημη απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ (Πατήστε εδώ).
\r\n Δεσμεύτηκε δε ότι η οποιαδήποτε απόφαση γι’ αυτό το θέμα, θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τους ενδιαφερομένους φορείς.

\r\n

\r\n 2)Ως προς το θέμα της εκκαθάρισης με δειγματοληπτικό έλεγχο, είναι έτοιμη η ΚΥΑ που θα ορίζει επακριβώς τις «μη αποδεκτές δαπάνες».

\r\n

\r\n 3) Τέλος έχουν γίνει οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες με όλες τις τράπεζες που εκδίδουν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ώστε αυτές να χρησιμεύουν και ως κάρτες υγείας με ΡΙΝ , μέσω των οποίων θα γίνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διαδικασία που ήταν και πάγιο αίτημά μας.

\r\n

\r\n Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

\r\n

\r\n Θ. Χατζηπαναγιώτου Ι. Κλεινάκης 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

«Πάρτι» με τις άδειες αξονικών και μαγνητικών! Τι καταγγέλλουν οι ακτινολόγοι

\r\n διαγνωστικές εξετάσεις

\r\n

\r\n Αφειδώς μοιράζονται άδειες για αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν ο σχετικός νόμος, καταγγέλλουν οι ακτινολόγοι.

\r\n

\r\n
\r\n  

\r\n

\r\n Ειδικότερα όπως επισημαίνει στο HealthReport.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, «το τελευταίο διάστημα δίνονται σωρηδόν άδειες σκοπιμότητας για αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν από την αρμόδια εννεαμελή επιτροπή ο σχετικός νόμος που έγινε για την προάσπιση της δημόσιας Υγείας».

\r\n

\r\n Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει στο HealthReport.gr ο κ.Γεωργακόπουλος, μόνο το τελευταίο διάστημα δόθηκαν 35 άδειες ενώ την Παρασκευή συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιουντιζουσών Ακτινοβολιών όπου και αναμένεται να εξετάσει «αιτήματα για 145 άδειες και οι 40-50 εξ αυτών είναι για βαριά μηχανήματα».

\r\n

\r\n Κατά τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων από το νόμο παραβιάζεται το άρθρο 7 το οποίο αναφέρει ότι για να δοθούν νέες άδειες θα πρέπει να υπάρχει χρόνος αναμονής στα υπάρχοντα διαγνωστικά κέντρα τουλάχιστον 1 με 2 μήνες. Κάτι που σήμερα βέβαια δεν ισχύει.

\r\n

\r\n Εξάλλου όπως σημειώνει στο HealthReport.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων: «Οι πολλές άδειες λειτουργίας σχετίζονται με τη δημόσια υγεία επειδή ειδικά για τις αξονικές συνεπάγεται και ακτινοβόληση του πληθυσμού. Από την άλλη κάθε νέα άδεια σημαίνει και προκλητή ζήτηση».

\r\n

\r\n Και παλιά και με άδεια

\r\n

\r\n Ωστόσο το πρόβλημα φαίνεται ότι εστιάζεται σήμερα στην παλαιότητα των μηχανημάτων με τα οποία εξοπλίζονται τόσο μεγάλα όσο και μικρά διαγνωστικά κέντρα τα οποία ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο.

\r\n

\r\n Έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr αναφέρουν, κάτι που είναι σε γνώση του υπουργείου Υγείας, ότι πολλές άδειες που δίνονται αξιοποιούνται τελικώς για μεταχειρισμένα μηχανήματα αξονικών και μαγνητικών τομογράφων, γεγονός που σχετίζεται βέβαια και με την απόδοσή τους αλλά και με τα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Επίσχεση εργασίας απλήρωτων ιατρών ΕΟΠΥΥ από 1 Ιουνίου

\r\n

\r\n

\r\n Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την καθυστέρηση αμοιβών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, η όποια καθιστά προβληματική τόσο την απρόσκοπτη συνέχιση της συμβάσεως, όσο και την λειτουργία αυτή καθ’ εαυτή των ιδιωτικών ιατρείων.

\r\n

\r\n H ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ συστήνει στα μέλη της, επίσχεση εργασίας από 1ης Ιουνίου και μέχρι της καταθέσεως της αμοιβής τουλάχιστον των επισκέψεων Ιανουαρίου 2016, οι οποίες έχουν καταστεί ήδη ληξιπρόθεσμες, από την τελική κατάθεση των παραστατικών του Ιανουαρίου. Η λήξη της επίσχεσης για τον κάθε ιατρό θα επισυμβεί με την κατάθεση στο λογαριασμό του των χρημάτων των επισκέψεων που αντιστοιχούν στον Ιανουάριο του 2016. Εφιστούμε την προσοχή ότι αρκετοί ιατροί δεν θα πληρωθούν τις επισκέψεις του Ιανουαρίου λόγω διαδικαστικού προβλήματος.

\r\n

\r\n Καλοπροαίρετα, υπό την υπόσχεση εμπροθέσμου αμοιβής, οι συμβεβλημένοι ιατροί συνεχίζουν να εκδίδουν σε μηνιαία βάση τιμολόγια για δεδουλευμένες αμοιβές, με άγνωστη ημερομηνία αποπληρωμής. Η μόνη γνωστή ημερομηνία για τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ είναι πότε και πόσο θα πληρώσουν σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε ποσά της τάξεως του 60%, που εκμηδενίζουν το εισόδημα από τη σύμβασή τους.

\r\n

\r\n Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ δρομολογεί νομικές ενέργειες απέναντι στην αυθαίρετη και άδικη συμπεριφορά του Οργανισμού και του ΥΥΚΑ κατά τον τρόπο ελέγχου και εκκαθάρισης των παραστατικών και θα συνδράμει καθ’ οιονδήποτε τρόπον όλους τους συμβεβλημένους γιατρούς μέλη της.

\r\n

\r\n Σε περίπτωση κουρέματος κατά την εκκαθάριση, η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου προς τον Οργανισμό θα πρέπει να συνοδεύεται από τη «ρητή επιφύλαξη του ενδιαφερομένου, παντός δικαιώματος του για προσφυγή σε επιτροπή ενστάσεων και διεκδίκηση του μη αποδεκτού -από τον ΕΟΠΥΥ-, ποσού δαπάνης», καθώς προέρχεται από αναγωγική στατιστική εκτίμηση και όχι από πραγματική εκκαθάριση.

\r\n

\r\n Η κοινωνική και ασφαλιστική πολιτική της χώρας δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτείται από τις τσέπες των ιατρών. Οι αντοχές των ιατρών του ΕΟΠΥΥ τελείωσαν απέναντι στις ατέρμονες προσχηματικές υποσχέσεις του Οργανισμού, που καθιστούν αδύνατη την επαγγελματική δραστηριότητα των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, η οποία προαπαιτεί τακτικές πληρωμές κάθε μήνα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

\r\n

\r\n Ζητούμε προκαταβολικά την κατανόηση των ασφαλισμένων για την ταλαιπωρία τους, αλλά αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, τον εμπαιγμό από την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

\r\n

\r\n Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

\r\n

\r\n Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

\r\n

\r\n Άννα Μαστοράκου Χρήστος Παπασιδέρης

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Συνάντηση ΕΙΝΑΠ με ηγεσία υπ. Υγείας: Σταθερή δουλειά, προσλήψεις & δωρεάν υγεία

\r\n Συνάντηση ΕΙΝΑΠ με ηγεσία υπ. Υγείας: Σταθερή δουλειά, προσλήψεις & δωρεάν υγεία

\r\n

\r\n Να μπουν στον αγώνα προκειμένου να διεκδικήσουν μόνιμη σταθερή δουλειά-μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην υγεία- πρόνοια, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς η ΔΗΠΑΚ (Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών), οι εκπρόσωποι της οποίας, μαζί με τους εκπροσώπους της ΕΙΝΑΠ, συναντήθηκαν πριν από δύο ημέρες, με τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή υπουργό Π. Πολάκη.
\r\n Η ΔΗΠΑΚ και το ΠΑΜΕ Υγείας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις το επόμενο διάστημα ώστε η υπόθεση της Υγείας-Πρόνοιας να γίνει υπόθεση όλου του λαού, αντιπαλεύοντας την πολιτική κυβέρνησης-κεφαλαίου-Ε.Ε. διεκδικώντας την άμεση λύση οξυμμένων προβλημάτων, την ανάκτηση όλων των απωλειών.
\r\n
\r\n Κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, από τις προσλήψεις, την χρηματοδότηση του ΕΣΥ, τον ΕΟΠΥΥ, την μετανάστευση των νέων γιατρών, τα ογκολογικά νοσοκομεία, μέχρι τα συνεργεία καθαριότητας, την ΠΦΥ και το νέο σύστημα Προμηθειών.
\r\n Αναλυτικά, αυτά που συζητήθηκαν στην συνάντηση έχουν ως εξής:
\r\n 1. Για τις τρομακτικές ελλείψεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού. Ο υπουργός απάντησε ότι θα προχωρήσει σε 650 νέες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού σε όλη την Ελλάδα και σε 100 γιατρούς και 400 νοσηλευτές στις ΜΕΘ μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ.
\r\n Δεν διευκρίνισε πότε θα προκηρυχθούν οι θέσεις των 1800 μη ιατρών μέσω ΑΣΕΠ που είχε υποσχεθεί ότι θα γίνουν το Φλεβάρη. Επίσης, διευκρίνισε ότι θα προβλεφθούν «παρατάσεις για το επικουρικό προσωπικό μέχρι και το Δεκέμβρη» και ότι θα προχωρήσει σε «νέες προκηρύξεις επικουρικού προσωπικού». Τόνισε ότι απαγορεύεται (!!!) να κάνει περισσότερες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού «λόγω των δεσμεύσεων στο κουαρτέτο» και υποσχέθηκε ότι μετά τη συμφωνία θα γίνουν 10.000-15.000 προσλήψεις συνολικά στο Δημόσιο, όπου θα υπάρχει και πρόβλεψη για την υγεία αν φυσικά υπάρχουν λεφτά» (!!!). Όσον αφορά στον απαράδεκτο νόμο για τις προσλήψεις προσωπικού με μπλοκάκι, η απάντηση του υπουργείου ήταν πως όχι μόνο δεν σκοπεύει να τον καταργήσει αλλά να τον επεκτείνει και στο ΚΕΘΕΑ!!!
\r\n 2. Για την χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Είπαν ότι «δεν δέχονται την κριτική ότι το σύστημα υγείας είναι υπό κατάρρευση» (!!!) Τόνισαν ότι «η χρηματοδότηση θα είναι στα μέτρα του εφικτού και θα συμβάλλει και ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα έχει αυξημένα έσοδα» (!!!) Επικαλέστηκαν την αύξηση του ορίου δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων σαν θετική εξέλιξη, ξεκαθαρίζοντας ότι «άλλο η ροή του χρήματος και άλλο η κρατική επιχορήγηση». Δηλαδή τα νοσοκομεία «θα μπορούν να αυξάνουν τον προϋπολογισμό τους από ιδία έσοδα». Επίσης ότι το πρόβλημα θα λυθεί γιατί αφενός «διαφαίνεται θετική εξέλιξη στην αξιολόγηση» και αφετέρου «θα εξοικονομηθούν πόροι από σπατάλες σε φάρμακα και προμήθειες». Η προσπάθεια εξαπάτησης των εργαζόμενων συνεχίζεται αμείωτη. Το παραμύθι των «θυσιών για να έρθει η ανάπτυξη» συνεχίζεται...
\r\n
\r\n 3. Σχετικά με τους οργανισμούς των νοσοκομείων και αν προβλέπεται μείωση ή αύξηση κλινών. Η απάντηση ήταν ότι θα γίνει «επικαιροποίηση των προεδρικών διαταγμάτων στα πλαίσια του ρεαλισμού» και προσπάθεια για «ένα κλικ ενίσχυσης» (!!!) Ούτε κουβέντα φυσικά για άνοιγμα των νοσοκομείων, των τμημάτων και κλινών που είχαν κλείσει ή καταργηθεί.
\r\n 4. Σε ότι αφορά το νέο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες η κυβέρνηση. Τονίστηκε ότι «θα χρηματοδοτηθεί από ευρύτερους πόρους» . Κουβέντα για προσλήψεις προσωπικού, αφού όπως έχει ήδη ανακοινωθεί προσλήψεις δεν θα γίνουν αλλά θα μετακινηθούν γιατροί από και προς τα νοσοκομεία... Κουβέντα και για το από πού θα γίνει η χρηματοδότηση, μιας και έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνει και από την «εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί εξαιτίας της μείωσης της προσέλευσης των ασθενών στα νοσοκομεία», όπως είπε ο γγ του υπουργείου Υγείας
\r\n 5. Για το προσωπικό που δουλεύει στα συνεργεία (καθαριότητα, τροφοδοσία, φύλαξη). Στην τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΔΗΠΑΚ, ότι ούτε τα μπλοκάκια ούτε οι ατομικές συμβάσεις αποτελούν θετική εξέλιξη, αλλά η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι η πρόσληψη των εργαζόμενων με σχέση μόνιμης και αποκλειστικής εργασίας, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι «αν βελτιωθούν τα οικονομικά, μπορεί να επανασυσταθούν οι οργανικές θέσεις». Δηλαδή, γενίκευση και μονιμοποίηση της ελαστικής απασχόλησης!
\r\n 6. Για τη νέα κλαδική συμφωνία που ετοιμάζεται. Ο υπουργός ανέφερε ότι “το κουαρτέτο δέχτηκε να εξαιρεθούν οι νοσοκομειακοί γιατροί από το πάγωμα των προσλήψεων, για να μπορέσει να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών”. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει 48ωρο μέσο εβδομαδιαίο χρόνος εργασίας για τους ειδικευμένους και 56ωρο για τους ειδικευόμενους και αποτελεί το δούρειο ίππο για τη διευθέτηση και την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου. Δεν ανέφερε αν θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ή αν θα υπάρξει νέα κλαδική συμφωνία. Παρουσίασε σαν επιτυχία της κυβέρνησης ότι για πρώτη φορά οι εφημερίες πληρώνονται κανονικά (εδώ γελάνε).
\r\n 7. Για τα Ογκολογικά νοσοκομεία. Δεν δόθηκε καμία απάντηση για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παρά μόνο ότι θα φτιαχτεί ο δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο «Αγ. Ανάργυροι» για να είναι πιο εύκολη πρόσβαση (!!!). Τα τεράστια προβλήματα των ογκολογικών νοσοκομείων είναι αόρατα για την ηγεσία του υπουργείου!
\r\n 8. Για Συμβούλια- Κρίσεις. Ότι θα γίνουν το συντομότερο δυνατό και μάλιστα ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών των κρίσεων είναι η λύση στο ζήτημα των ελλείψεων προσωπικού.
\r\n 9. Για το νέο Νομοσχέδιο για την ειδικότητα και το ρόλο των εταιριών κορμού, τη μετανάστευση νέων γιατρών. Στην ερώτηση για το αν προβλέπεται οι επιστημονικές εταιρείες να γίνουν ΝΠΔΔ και να εμπλέκονται στην εκπαίδευση και την απονομή τίτλου ειδικότητας , η απάντηση που δόθηκε είναι ότι «το θέμα δεν έχει προτεραιότητα». Η ευθύνη για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών για άλλη μία φορά αποδόθηκε στα επιμέρους επιστημονικά τμήματα κάθε νοσοκομείου.
\r\n Τονίστηκε με έμφαση ότι με τα πιο πρόσφατα στοιχεία έχουν μεταναστεύσει από την Ελλάδα 17.200 γιατροί, αριθμό που δεν αμφισβήτησε το υπουργείο. Στην επισήμανση ότι ένα μέρος της μετανάστευσης οφείλεται στο γεγονός της μη ύπαρξης προοπτικής σταθερής και μόνιμης δουλειάς δεν δόθηκε καμία απάντηση.
\r\n
\r\n 10. Για τις Επιτροπές προμηθειών. Προαναγγέλθηκε η δημιουργία «Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας», που θα διαπραγματεύεται για τις προμήθειες, με στόχο να εξοικονομηθούν πόροι και να σταματήσει το «καθεστώς μαφίας, νύχτας και κακοποιών» όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Δε θα μπορούσε φυσικά να λείπει από την κουβέντα και το επιχείρημα της πάταξης της διαφθοράς. Κάθε φορά που η κυβέρνηση προκαλεί αγανάκτηση τότε ανασύρει από τα συρτάρια την πάταξη της διαφθοράς. Κατά τ’ άλλα όμως οι εταιρείες μπαίνουν όλο και περισσότερο μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, γεγονός που πάει χέρι- χέρι με τη διαφθορά.

\r\n

\r\n
\r\n Πηγή: http://www.onmed.gr/

\r\n

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Αύγουστος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Δελτία Τύπου άλλων φορέων