Δελτία Τύπου άλλων Ιατρικών Συλλόγων

Θέσεις και προτάσεις της διαρκούς Ομάδας εργασίας του Ιατρικού Συλλόγων Αθηνών και Συλλόγων Ασθενών για την Δημόσια Υγεία

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αθήνα, 3/7/2019
ΑΠ 5021

Προς : 1. Υπουργό Υγείας
Τομέα Υγείας

α) ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
β) Νέα Δημοκρατία
γ) ΚΙΝ.ΑΛ.
δ) Κ.Κ.Ε.
ε) Ένωση Κεντρώων

ΘΕΜΑ: Θέσεις και προτάσεις της διαρκούς Ομάδας εργασίας του Ιατρικού Συλλόγων Αθηνών και Συλλόγων Ασθενών για την Δημόσια Υγεία

Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεισφοράς στην βελτίωση της Δημόσιας Υγείας η Διαρκής Ομάδα εργασίας του ΙΣΑ και των Συλλόγων ασθενών για την Δημόσια Υγεία καταθέτει υπό μορφή υπομνήματος τις θέσεις και τις προτάσεις της.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αναγνώριση από όλους μας αλλά και από την πολιτεία του ιδιαίτερου ρόλου αλλά και έργου των ιατρών και επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε όλες τις δομές της ΠΦΥ τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα υγείας όπου κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης κατάφεραν με ιδιαίτερο κόπο, ζήλο και προσωπικό ενδιαφέρον, παρά την υποστελέχωση, την έλλειψη πόρων και σχετικού εξοπλισμού, να φέρουν εις πέρας το πολύτιμο έργο της παροχής υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στους ανασφάλιστους.

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτό, εκφράζεται η στήριξη των επιστημόνων υγείας στο πεδίο της παροχής εργαστηριακών και διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας.

Προτάσεις και θέσεις μας:
Αύξηση του προϋπολογισμού για τη Δημόσια Υγεία στο επίπεδο του μέσου όρου του Α.Ε.Π. της Ε.Ε.

Στελέχωση των Δημόσιων νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες.

Η ανάπτυξη, η βελτίωση της στελέχωσης με προσλήψεις και της οργάνωσης, ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας και της τεχνολογίας των Δημόσιων Δομών ΠΦΥ και ιδιαίτερα σε μακρινές και απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές, με θέσπιση ειδικού προγραμματισμού και κινήτρων προσέλκυσης επιστημόνων υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτές.

Προτείνεται η αύξηση ευρύτερα των πόρων που διατίθενται για την ΠΦΥ με διακριτούς κωδικούς χρηματοδότησης τόσο σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, στους προϋπολογισμούς των Υγειονομικών Περιφερειών και των περιφερειών της χώρας, όσο και για τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΟΠΥΥ της ΠΦΥ στον Ιδιωτικό τομέα για τη διενέργεια ιδιαίτερα εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.
Ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού πρέπει να υπάρχει ως δικαίωμα και όχι υποχρέωση του ασθενή με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον ειδικό ιατρό χωρίς υποχρεωτικό σύστημα παραπομπών (gatekeeping).

Χρηματοδότηση νέων θεραπειών και εξετάσεων από νέο κωδικό ξεχωριστό των υπαρχόντων.

Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ασθενούς με ειδικότερη έμφαση στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων.

Θεσμοθετημένη εκπροσώπηση των εκπροσώπων των συλλόγων ασθενών στην λήψη αποφάσεων για την Δημόσια Υγεία.

Παράλληλη χορήγηση φαρμάκων από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και φαρμακεία νοσοκομείων με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία ή ξεχωριστός κωδικός προς ασθενείς.

Ψυχική στήριξη – ψυχολογική υποστήριξη σε ομάδες ασθενών, ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών και οικογενειών τους. Μέριμνα για την υποστήριξη των γονέων παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και αναγκάζονται να διαμείνουν εκτός του τόπου κατοικίας τους για την αντιμετώπιση της νόσου.

Κάρτα αναπηρίας, χωρίς δημοσιοποίηση πάθησης με ποσοστό αναπηρίας.

Επαρκής στελέχωση των ΚΕΠΑ με όλες τις αναγκαίες ιατρικές ειδικότητες και τήρηση κανόνων που θα συμπεριλαμβάνουν διαφάνεια στις διαδικασίες, σεβασμό στην προσωπικότητα του ασθενή και υποχρεωτική παρουσία σχετικών με τις παθήσεις που εξετάζονται ιατρικών ειδικοτήτων.
Δημιουργία δομών κέντρων αποκατάστασης, αποθεραπείας, ανακουφιστικής φροντίδας και φιλοξενίας ασθενών και φροντιστών.
Συνύπαρξη και παράλληλη λειτουργία Δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με επαρκή χρηματοδότηση για εξασφάλιση και ομαλή λειτουργία τους.

Εφαρμογή των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων που έχουν ήδη εκπονηθεί και αναρτηθεί στο Υπουργείο Υγείας και ολοκλήρωση όσων απομένουν με παράλληλη ψηφιοποίησή τους από την ΗΔΙΚΑ.
Η κατάργηση της συμμετοχής στις εξετάσεις σε ειδικές κατηγορίες ασθενών είναι προς τον σωστό δρόμο αυτό όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού και ξεχωριστή χρηματοδότηση για να μην αυξηθεί υπέρμετρα το clawback των εργαστηρίων, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα σημαίνει σημαντική επιβάρυνση των εργαστηρίων που αυτά στην ουσία επωμίζονται την κοινωνική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Να υπάρξει ειδική μέριμνα με ξεχωριστή χρηματοδότηση για την κάλυψη των ανασφάλιστων ασθενών.
Δημιουργία Εθνικών Μητρώων ασθενών και διασύνδεσή τους με τις βάσεις δεδομένων των συστημάτων των δομών του Ε.Σ.Υ. για την ορθότερη παρακολούθηση και εξέλιξη τους.
Δημιουργία πρότυπων κέντρων αναφοράς για εξειδικευμένες ή και σπάνιες παθήσεις και καρκίνους, προκειμένου να υπάρξει ορθή και εξειδικευμένη αντιμετώπιση

Ομάδα εργασίας Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Συλλόγων ασθενών για την Δημόσια Υγεία

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΛΛΟΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»

«ΣυνεχίΖΩ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ Για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΠΑΡΧΩ» 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Ο ΙΣΑ με αφορμή τις δηλώσεις του αν. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρού, δηλώνει κατηγορηματικά ότι το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατέρρευσε πριν καν να ξεκινήσει

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή τον απολογισμό του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρού δηλώνει κατηγορηματικά ότι το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατέρρευσε πριν καν να ξεκινήσει.

Οι ΤοΜΥ που έχουν αναπτυχθεί είναι οι μισές από αυτές που είχαν προβλεφθεί και παραμένουν χωρίς επαρκές προσωπικό καθώς ο ιατρικός κόσμος γύρισε την πλάτη στο ανεδαφικό, κρατικοδίαιτο και ιδεοληπτικό σύστημα που επιχείρησε να επιβάλλει το Υπουργείο.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντιμετώπισε τους γιατρούς ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας, την ώρα που προέβλεψε για τους πολίτες φθηνές και υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Η περίφημη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οδήγησε σε πλήρη απορρύθμιση των υπηρεσιών υγείας του πληθυσμού. Έγινε προσπάθεια να επιβληθεί ένα ιδεοληπτικό, πρόχειρο και κακοσχεδιασμένο σύστημα ,ερήμην του ιατρικού κόσμου. Σήμερα οι ΤοΜΥ υπολειτουργούν, ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού παραπαίει και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά. Ειδικά στην περιφέρεια ένας μεγάλος αριθμός ασθενών υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται. Δυστυχώς οι πολίτες πληρώνουν με την υγεία τους τα τελευταία χρόνια, τους πειραματισμούς του Υπουργείου Υγείας.»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαμαρτύρεται εντόνως για την άγνοια και την αναλγησία με την οποία εκφράστηκε ο Πρωθυπουργός Α. Τσίπρας, για τα ιδ. ιατρικά εργαστήρια, αποσιωπώντας τις ευθύνες της κυβέρνησης για το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει

Γ. Πατούλης, Πρόεδρος Ι.Σ.Α. : Κανένας δεν έχει δικαίωμα να απαξιώνει την προσφορά των λειτουργών υγείας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαμαρτύρεται εντόνως για την άγνοια και την αναλγησία με την οποία εκφράστηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, για τα διαγνωστικά κέντρα και τα εργαστήρια της χώρας, τα οποία με ευθύνη της Πολιτείας έχουν υποστεί οικονομική ασφυξία.

Ειδικότερα ο κ. Τσίπρας, σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΤ3, έκανε δηλώσεις που αδικούν και προσβάλλουν τον κλάδο των κλινικοεργαστηριακών ιατρών, σε μία προσπάθεια να αποποιηθεί τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και ιδιαίτερα τη πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, για το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει μικροβιολογικά εργαστήρια, πολυιατρεία και διαγνωστικά κέντρα.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Γ. Πατούλης, Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. τόνισε τα εξής :

«Το κράτος όχι μόνον δεν ανταποκρίνεται στη στοιχειώδη υποχρέωση του να πληρώνει έγκαιρα για υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους, αλλά προχωρά ένα ακόμη βήμα παραπέρα και δημεύει με αναλγησία τις αμοιβές της ιατρικής εργασίας, απειλώντας άμεσα την βιωσιμότητα των Ιδιωτικών Ιατρικών Εργαστηρίων .Κανένας δεν έχει δικαίωμα να απαξιώνει την προσφορά των λειτουργών υγείας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που στήριξαν το σύστημα υγείας την ώρα που κατέρρεε από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση.»

Ο ΙΣΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να πει επιτέλους την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να αναλάβει την ευθύνη για τα αδιέξοδα στα οποία οδηγεί η κυβέρνηση τα Ιατρικά Εργαστήρια, παραδίδοντας έτσι με τον τρόπο αυτό την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

 

Δελτίο τύπου 23 Ιατρικών Συλλόγων : ομαδική προσφυγή στο ΣτΕ για την άρση του τεκμηρίου αθωότητας στους ιατρούς

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μαζί με τους Ιατρικούς Συλλόγους Αγρινίου, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καστοριάς, Κοζάνης, Λάρισας, Λιβαδειάς, Μεσσηνίας, Πατρών, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Σερρών, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας και Χαλκιδικής κατέθεσε ενώπιον του ΣτΕ, την 20-6-2019 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ κατά της υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 24768/29-3-2019 (ΦΕΚ Β΄ 1373/22-4-2019) κανονιστικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας», η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του αρ.115 του ν.4600/9-3-2019 (ΦΕΚ 43 Α).

Συγκεκριμένα η ακύρωση αφορά τη διάταξη του αρ.4 παρ.1 γ΄, η οποία προβλέπει την αναστολή ισχύος της βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης ιατρού για ορισμένα αδικήματα.

Η διάταξη αυτή παραβιάζει :
α) τη συνταγματική αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας (αρ. 5 παρ. 1 του Συντ.) σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας
β) Το συνταγματικό δικαίωμα στην περιουσία (αρ. 17 παρ. 1 του Συντ. και α΄ 1 του Α΄ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ) σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας,
γ) Το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου (αρ .6 παρ.2 της ΕΣΔΑ).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΘ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

Προσφυγή ΙΣΑ και ΙΣΘ στο ΣτΕ κατά της υπουργικής απόφασης Ξανθού περί ακύρωσης των εκλογών του ΠΙΣ

Αίτηση ακύρωσης κατά του Υπουργού Υγείας κατέθεσαν σήμερα στο ΣτΕ οι δύο μεγαλύτεροι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) που εκπροσωπούν πάνω απο τους μισούς γιατρούς της χώρας.
ΖΗΤΟΥΝ την ακύρωση της με υπ' αριθμ. Γ5α/ Γ.Π. οικ. 32382/25.4.2019 Υπουργικής απόφασης για τη μη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 3.3.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ   

 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

 

Αναστολή των κινητοποιήσεων των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποφασίστηκε μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη

Δημοσιεύθηκε 13 Ιουνίου 2019

Η αναστολή των κινητοποιήσεων των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποφασίστηκε μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό και στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ του ΙΣΑ.

Στη σύσκεψη αξιολογήθηκαν οι προτάσεις του Υπουργού Υγείας ,οι ιδιαιτερότητες της χρονικής συγκυρίας που διανύουμε καθώς και οι ανάγκες των ασφαλισμένων .Αξιολογήθηκε ως θετικό το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα του εργαστηριακού κλάδου που βυθίζεται στα χρέη, μίλησε για αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία κατά 0,8% του ΑΕΠ, εκ των οποίων μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό θα διατεθεί για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ειδικά για τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Οι παριστάμενοι τόνισαν ότι οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν παρακαταθήκη και για την επόμενη κυβέρνηση, από την οποία ο εργαστηριακός κλάδος θα διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά του, με την ίδια ενότητα και αποφασιστικότητα.

Ο ΙΣΑ καλεί τους γιατρούς του εργαστηριακού κλάδου να ολοκληρώσουν τις εξουσιοδοτήσεις στους Ιατρικούς Συλλόγους για να προβούν στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, αίτημα που θα διεκδικηθεί δυναμικά από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Ο Ιατρικός κλάδος με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και με γνώμονα το καλό των ασφαλισμένων και συνεκτιμώντας τη χρονική συγκυρία που διανύουμε αποφάσισε την αναστολή των κινητοποιήσεών του. Οι γιατροί βάζουν για άλλη μια φορά πλάτη, για να στηρίξουν τον ασθενή, πάρα τον απάνθρωπο και άδικο τρόπο που συμπεριφέρθηκαν τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την ενότητα και το δυναμισμό που έδειξαν. Αποδείξαμε ότι είμαστε δυνατοί και ενωμένοι και με την ίδια αποφασιστικότητα θα διεκδικήσουμε αξιόπιστες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για όλους τους ασφαλισμένους, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αναστέλλουμε προσωρινά τις διεκδικήσεις μας, για να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι και δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε δυναμικά μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα του ιατρικού κλάδου.».

Σημειώνεται ότι έχει προγραμματισθεί για την ερχόμενη εβδομάδα νέα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στα γραφεία του ΙΣΑ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α. 

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

 

Δελτίο τύπου Ι.Σ.Η

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810 283385 -2810 330193, FAX : 2810 330194
Web: www.ish.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Ηράκλειο, 13/06/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ι.Σ.Η., όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, μαζί με τους Ιατρικούς Συλλόγους Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Σητείας και Κέρκυρας, προσέφυγε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 13.5.2019 για την ακύρωση της διάταξης της παραγράφου 1γ του άρθρου 4 της με Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768 (ΦΕΚ Β’ 1373/22.4.2019), καθώς και της διάταξης του Άρθρου 115 περ. γ του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄43/9.3.2019). Με το από 6.6.2019 έγγραφο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενημερωθήκαμε ότι ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως η 1η Νοεμβρίου 2019.

Το ΣτΕ, αντιλαμβανόμενο τη σπουδαιότητα του ζητήματος, αλλά και της πρόδηλης βασιμότητας της κατατεθείσας αίτησης ακυρώσεως, την εισήγαγε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου με μείζονα σύνθεση, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητας της. Εντός των επόμενων ημερών θα ενημερωθούμε και για την ημερομηνία συζητήσεως της αιτήσεως αναστολής.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης  

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

ΙΣΠ: Με ακάλυπτες επιταγές clawback προσφέρεται η πρόληψη / διάγνωση και με δελτίο η θεραπεία των ασθενών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IΣΠατρών

Αρ. Πρωτ.: 2239/10-4-2019

Θέμα: «Με ακάλυπτες επιταγές clawback προσφέρεται η πρόληψη / διάγνωση και με δελτίο η θεραπεία των ασθενών»

Για άλλη μία φορά, η πολιτεία υιοθετεί μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τα «μάτια» του κόσμου, αδιαφορώντας πλήρως για την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας και για το πώς θα καλυφθούν οι αντίστοιχες δαπάνες.

Ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ βάσει του ΦΕΚ 4898/18 προβλέπει τη θέσπιση μηδενικών ή μειωμένων συμμετοχών σε χρόνιες παθήσεις, πράγμα που είναι άκρως επιθυμητό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ασφαλισμένων. Με εντελώς απροκάλυπτο τρόπο εμφατικά τονίζεται όμως ότι δεν προβλέπεται κάλυψη της δαπάνης αυτής από τον κρατικό προϋπολογισμό παρά μόνο αυτόματη χρέωση του «λογαριασμού» στους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, μέσω κουρέματος clawback και παράνομης επίταξης ατομικών πόρων που προέρχονται από την άσκηση του βιοποριστικού επαγγέλματός τους.

Με αυτήν την ληστρική τακτική, συντελείται η καταστροφή του διαγνωστικού κλάδου στη χώρα μας, πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με συντεταγμένο και επίμονο τρόπο σε μία εποχή όπου διαφημίζονται «υπερπλεονάσματα» και «διαφυγή» από τα μνημόνια.

Από την άλλη, τα ασφυκτικά όρια συνταγογράφησης των ιατρών ανά ειδικότητα που θεσπίστηκαν μέσω του ΦΕΚ 3663/2018 αδυνατούν να καλύψουν τις υπαρκτές ανάγκες των ασθενών. Οι ταλαιπωρημένοι πολίτες καταντούν επαίτες συνταγογράφησης, αναζητώντας ιατρούς που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριό τους ή που θα δεχτούν να συνταγογραφήσουν φάρμακα με υψηλό κόστος.

Τέλος, το νέο μέτρο της θεραπείας με «δελτίο» και με «δόσεις» είναι άκρως προβληματικό για τη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία του. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού «κλειδώματος» στη δυνατότητα του ιατρού να συνταγογραφήσει τα σκευάσματα πριν τη λήξη της προηγούμενης συνταγής δημιουργεί μόνο ταλαιπωρία στους ιατρούς και ασφαλισμένους και πολλές άσκοπες επισκέψεις μέχρι να μπορέσει ο χρόνιος ασθενής να ανανεώσει όλες τις συνταγές μηνός και να συνεχίσει απρόσκοπτα την αγωγή του.

Η Πρόεδρος               Ο Αντιπρόεδρος                   Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου     Γεώργιος Σκρουμπής       Γεώργιος Πατριαρχέας

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

ΙΣΑ: Η κυβέρνηση διώχνει τους γιατρούς από τη χώρα

IATROPEDIA.GR
Από Γιάννα Σουλάκη

Αγανακτισμένοι δηλώνουν οι γιατροί από τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης και το πολυνομοσχέδιο σκούπα, που θεσμοθέτησε τους εμβολιασμούς στα φαρμακεία και τις εξετάσεις για βαθμολόγηση στην ιατρική ειδικότητα.

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εκφράζει την αγανάκτησή του, όπως λένε τα μέλη της, για την επικίνδυνη πολιτική του Υπουργείου Υγείας που θεσμοθετεί ερήμην του ιατρικού κόσμου, αντιεπιστημονικά μέτρα, τα οποία υποβαθμίζουν τη Δημόσια υγεία και οδηγούν στην ανεργία και στη μετανάστευση, το υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.

"Το αποτέλεσμα της επικίνδυνης αυτής πολιτικής, αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στο ρεκόρ θανάτων από γρίπη στη χώρα μας, λόγω του χαμηλού εμβολιαστικού επίπεδου του πληθυσμού καθώς και στην πολυφαρμακία και στην κατάχρηση αντιβιοτικών που έχουν οδηγήσει στα μεγαλύτερα ποσοστά ανθεκτικών μικροβίων,στην Ευρώπη που σκοτώνουν εκατοντάδες ασθενείς κάθε χρόνο", αναφέρουν τα μέλη του ΙΣΑ.
Γ.Πατούλης: "Οι γιατροί ως φθηνό εργατικό δυναμικό στο εξωτερικό"

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργος Πατούλης, λέει ότι αντί το υπουργείο Υγείας να δώσει κίνητρα στους γιατρούς να στελεχώσουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας των ακριτικών νησιών, οδηγεί στην ανεργία και τη μετανάστευση, το επιστημονικό προσωπικό: "Ουσιαστικά παραχωρεί τους Έλληνες ιατρούς ,ως φθηνό εργατικό δυναμικό, στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ,οι οποίες τους χρησιμοποιούν, για να στελεχώσουν τα συστήματα υγείας τους. Την ίδια ώρα, ο πολίτης της χώρας μας βιώνει μια δραματική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Οι πολιτικές αυτές ,είτε αποτελούν ανοησία, είτε είναι στοχευμένες (...) Δυστυχώς η χώρα του Ιπποκράτη, διώχνει πλέον τους γιατρούς της», καταλήγει ο Γιώργος Πατούλης

Σε ότι αφορά τη θεσμοθέτηση βαθμολογίας στην ιατρική ειδικότητα, αυτή:"...θα οδηγήσει στο εξωτερικό, τους νέους γιατρούς που θα διεκδικήσουν ισότιμη μεταχείριση, με τους συναδέλφους τους ,από τις άλλες χώρες" 

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: Κοινό Δελτίο Τύπου

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Οι ιδιωτικές κλινικές και τα Ν.Π.Δ.Δ. οφείλουν εργοδοτικές εισφορές για τις αμοιβές που καταβάλλουν στους ιατρούς ανεξάρτητα από την έκδοση τιμολογίου από αυτούς

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 982/1979, τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν υγειονομικούς, καθώς και οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που με νόμο εξομοιώνονται με το δημόσιο, υποχρεούνται σε καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, υπολογιζομένη επί των αποδοχών. Στις αποδοχές υπολογίζεται και κάθε ποσό που καταβάλλεται από τον εργοδότη προς τον υγειονομικό ασχέτως εξαρτημένης η μη σχέσης και ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής του κατά χρονική μονάδα η κατ’ επίσκεψη ή σε ποσοστό ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ανωτέρω ρύθμιση εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εφαρμογή των σχετικών με τις ασφαλιστικές εισφορές διατάξεων του Ν.4387/2016. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «σε περίπτωση υγειονομικών που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών προκύπτει η υποχρέωση επιμερισμού της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016 και ανεξαρτήτως του αριθμού των αντισυμβαλλόμενων ή της παράλληλα άσκησης και άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Α., λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, ενημερώνει τους Ιατρούς που αμείβονται από Ιδιωτικές Κλινικές ή Ν.Π.Δ.Δ. με προσωπικό τους Τιμολόγιο, ότι οφείλουν να απαιτήσουν από τις Ιδιωτικές Κλινικές και τα Ν.Π.Δ.Δ. την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για τις αμοιβές που λαμβάνουν από αυτά τα νομικά πρόσωπα, και να αρνηθούν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για αυτές ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού οι αμοιβές αυτές δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, αλλά στις διατάξεις του άρθρου 38 του ιδίου νόμου.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΙΣΗ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 13/02/2019

Ηράκλειο, 13/02/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Οικονομικών επισκέφθηκε σήμερα αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου σε προγραμματισμένη συνάντηση με την Υφυπουργό Οικονομικών κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου - Στεργίου.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Η. κ. Χάρης Βαβουρανάκης, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Σ.Η. κ. Νικόλαος Παπανικολάου, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Η. κ. Γεώργιος Κοχιαδάκης καθώς και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης, Βουλευτής Ηρακλείου και ο κος Νικόλαος Παπανδρέου, συνεργάτης της Υφυπουργού.

Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι του ΙΣΗ ζήτησαν:

Τα εισοδήματα από την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων –Απογευματινά ιατρεία να θεωρηθούν ως εισοδήματα υφιστάμενης μισθωτής εργασίας, και όχι ως εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως σήμερα προβλέπει η εγκύκλιος της παράλληλης εργασίας και επιπλέον να φορολογηθούν αυτοτελώς.
Την αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων που προέρχονται από τις εφημερίες.
Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς Αλληλεγγύης.

Για το θέμα της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων –Απογευματινά ιατρεία η Υπουργός αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματός μας. Είπε επίσης ότι το Υπ. Οικονομικών, από τη δική του πλευρά, θεωρεί ότι η ανωτέρω λειτουργία των νοσοκομείων–Απογευματινά ιατρεία μπορεί να μετατραπεί σε μισθωτή εργασία υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για την αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων (εφημερίες σε απογευματινά ιατρεία) κατηγορηματικά τόνισε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Για το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά Αλληλεγγύης είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να μειωθούν σταδιακά από το 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΗΣ Χ.ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗΣ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Το ΔΣ του ΙΣΑ, δηλώνει ότι υιοθετεί τις απόψεις, για την κατάρρευση της Π.Φ .Υ που διατυπώνονται στο κείμενο αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ, του μέλους του Σ. Προβατά

Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, ενημερώθηκε από το μέλος του Δ .Σ κ. Σπύρο Προβατά ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ, με παράταξη του οποίου εξελέγη ,στις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου.

Το Δ.Σ του ΙΣΑ, με απόφασή του, υιοθετεί το παρακάτω κείμενο που αποτυπώνει τις απόψεις του κ. Προβατά, για την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που έχει οδηγήσει σε κατάρρευση τις δημόσιες δομές υγείας και σε αποπομπή από το σύστημα, εκατοντάδων ιατρών που το στηρίζουν.

Ειδικότερα ο κ. Προβατάς, έθεσε υπόψη του Δ.Σ ,το παρακάτω κείμενο, το οποίο υιοθετείται από το Δ.Σ του ΙΣΑ :

 «Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ,ψευδόμενος στην ομιλία του στη Βουλή για ψήφο εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση λέει ότι επί κυβέρνησής του επαναπροσελήφθησαν οι απολυμένοι των προηγούμενων κυβερνήσεων ξεχνώντας βέβαια τους 3000 γιατρούς που απολύθηκαν το 2014 από την ΠΦΥ (Νόμος Γεωργιάδη), έρχονται νέες ομαδικές απολύσεις εκατοντάδων γιατρών από την Π.Φ.Υ με νόμο Ξανθού.

Υποταγμένη η κυβέρνηση στα συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων ,με μεθοδευμένη πολιτική ακρωτηριάζει την Π.Φ.Υ. Οι συμβάσεις των παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων ξαφνικά σταματάνε για να τους εκβιάσουν να αποδεχτούν να γίνουν οικογενειακοί ιατροί. Παράλληλα δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών.

Συνεχίζοντας την αντιλαϊκή της πολιτική, η κυβέρνηση διαμέσου Ξανθού, με αντισυνταγματικό νόμο, απολύει την 31/12/18 περισσότερους από 300 γιατρούς από την ΠΦΥ και εκβιάζει και άλλους τόσους να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία, με μια δήλωση μετανοίας ,όπως γινόταν σε πολιτεύματα που κανείς μας δεν θέλει να ξαναζήσει.

Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να δηλώσω και δημόσια ότι αποχωρώ από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Δηλώνω επίσης ότι ως μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ, θα συνεχίσω από αυτή τη θέση να αγωνίζομαι γι’ αυτό που με εξέλεξαν οι γιατροί.

Για την αξιοπρέπεια των γιατρών και ασθενών, για το δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει υψηλού επιπέδου δημόσιες δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες»


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

 

Ο ΙΣΑ καταδικάζει το φακελάκι και διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του, απέναντι στα μέλη του ιατρικού σώματος που επιδίδονται σε αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με επίορκο γιατρό που ζήτησε από ασθενή φακελάκι επισημαίνει τα εξής:

Οι ιατροί του ΕΣΥ με μειωμένες αποδοχές και εξαντλητικά ωράρια παρέχουν τις υπηρεσίες τους , με αυταπάρνηση στον πολίτη αυτής της χώρας, παραμένοντας στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης ,προσηλωμένοι στο καθήκον τους.

Ωστόσο ο ΙΣΑ καταδικάζει φαινόμενα χρηματισμού και διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του, απέναντι στα μέλη του ιατρικού σώματος που επιδίδονται σε αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές.

Ζητάμε να υπάρξει διαφάνεια και έλεγχος και τιμωρία των παραβατών, μέσα από τη διασταύρωση των οικονομικών τους στοιχείων.

Καλούμε τους πολίτες να καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές κάθε προσπάθεια χρηματισμού

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του ΕΣΥ και αντιπαλεύουμε κάθε μορφή εμπορευματικής λειτουργίας του, πολύ δε περισσότερο τις παράνομες αμοιβές-φακελάκια.

Διευκρινίζουμε ωστόσο ότι θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητα μας απέναντι σε μέλη μας που δεν τιμούν το ιατρικό λειτούργημα. Έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε ώστε να διασφαλιστεί δωρεάν υγεία για όλους τους πολίτες και ειδικά για τους οικονομικά ασθενέστερους ασθενείς.

Καλούμε την πολιτεία να διασφαλίσει αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας για τη πλειοψηφία των ιατρών που στηρίζουν με αυταπάρνηση το ΕΣΥ»


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

 

Συνάντηση στον ΕΦΚΑ για εισφορές και ληξιπρόθεσμα

Την 17.12.2018, έγινε συνάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δημήτρη Τσακίρη. Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλη εκπροσώπησε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Φώτιος Πατσουράκος.

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν δύο καίρια ζητήματα που αφορούν τους ιατρούς μέλη μας:

Το δικαίωμα κάθε γιατρού που έχει συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης να καταβάλει το 50% των εισφορών, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016), ανεξάρτητα από το χρόνο συμπλήρωσης των 40 ετών ασφάλισης. Επισημάνθηκε ότι ειδικά για τους ιατρούς (στρατιωτικούς, Παν/κούς, ΕΣΥ, ΙΚΑ κλπ) η αυθαίρετη, χωρίς έρεισμα στο νόμο, ερμηνεία που απαιτεί τη συμπλήρωση των 40 ετών πριν τη συνταξιοδότηση, ως όρο εφαρμογής της διάταξης αυτής, θα οδηγούσε άδικα κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου, ισότητας και χρηστής διοικήσεως, στον εξ ορισμού αποκλεισμό των ιατρών που υποχρεώθηκαν και υποχρεώνονται σε συνταξιοδότηση από την υπηρεσία τους πολύ νωρίτερα. Ο κ. Τσακίρης υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το ζήτημα.
Ζητήθηκε ώστε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιατρών μελών μας για παροχές προς ασφαλιστικούς φορείς (ταμεία), για τις οποίες πλέον αρμόδιος είναι μόνο ο ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι από τον ΕΟΠΥΥ έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές, καταβληθούν πριν την καταληκτική προθεσμία του νόμου (την 31.12.2019- αρθρ. 12 του ν. 4578/2018) και κατά προτεραιότητα δεδομένου ότι για πολλές από αυτές έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα παραστατικά και έχουν ήδη φορολογηθεί χωρίς να έχουν εισπραχθεί.
Τα μέλη μας θα ενημερωθούν για οποιαδήποτε εξέλιξη στα παραπάνω θέματα.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

 

Σοβαρές δυσλειτουργίες αναφορικά με την εκτέλεση των παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί μετά τις 01.11.2018

Προς
Κο. Σωτήριο Μπερσίμη
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Αποστόλου Παύλου 12
Μαρούσι

Κοινοποίηση:
1) Υπουργείο Υγείας
Αριστοτέλους 17
Αθήνα


2) ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
Τ.Κ.: 11745 - Νέος Κόσμος

Αθήνα, 03.12.2018

ΑΠ 33064

Θέμα: Σοβαρές δυσλειτουργίες αναφορικά με την εκτέλεση των παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί μετά τις 01.11.2018


Όπως είναι γνωστό την 01η Νοεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΦΕΚ Β΄/ 4898/2018), στο άρθρο 6 παρ. 3 του οποίου ορίζεται ότι: «Τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσης τους και καθίστανται άκυρα μετά την παρέλευση του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος…».

Ενώ λοιπόν η ανωτέρω πρόβλεψη έχει εφαρμογή από τις 01.11.2018, το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν είχε «ενημερωθεί» ώστε τα παραπεμπτικά που εκδίδονται από την 01.11.2018 να αναγράφουν ως ημερομηνία λήξης τρεις εβδομάδες σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα, αλλά συνεχιζόταν να αναγράφεται ως ημερομηνία λήξης ο ένας μήνας όπως ίσχυε.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω δυσλειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης ήταν βεβαίως να επικρατήσει σοβαρή αναστάτωση μεταξύ ασθενών και ιατρών, οι οποίοι είχαν παραπεμπτικά που είχαν εκδοθεί από 1η .11.2018 και έπειτα και έφεραν ημερομηνία λήξης ένα μήνα αργότερα, ενώ σύμφωνα με τον νέο κανονισμό είχαν ήδη λήξει μια εβδομάδα νωρίτερα!

Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε είναι αδιανόητο για την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και του ΕΟΠΥΥ να υφίστανται οι ιατροί τις αρνητικές συνέπειες, με την σημαντικότερη να κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν για παραπεμπτικά που εκτέλεσαν μετά την 01.11.2018 και ενώ έφεραν ημερομηνία λήξης τέσσερις εβδομάδες έπειτα, στην πραγματικότητα η προθεσμία εκτέλεσης είχε ήδη εκπνεύσει, χωρίς ωστόσο αυτό να αναγράφεται!

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως κάνετε αποδεκτά τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί μετά την 01.11.2018 και έχουν εκτελεστεί τέσσερις εβδομάδες αργότερα, όπως κανονικά αναγράφει η ημερομηνία λήξης τους, ώστε να για μια ακόμα φορά να μην χρειαστεί να είναι οι γιατροί τα εξιλαστήρια θύματα!


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

 

Συστράτευση υπέρ της ασφάλειας της Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού ζητά ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ξεκινώντας από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Την ανάγκη υπενθύμισης στο γενικό πληθυσμό της αξίας των εμβολιασμών για όλες τις ηλικίες και της εφαρμογής του Εθνικού προγράμματος Εμβολιασμού από όλες τις Ελληνικές οικογένειες, τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης σε ημερίδα που διοργανώθηκε με την ευκαιρία της Εκστρατείας Ενημέρωσης για τον Έρπητα Ζωστήρα, που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

«Η αμφισβήτηση που εκφράστηκε φέτος από επίσημα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και από την κρατική τηλεόραση για την αξία των εμβολιασμών, πραγματικά σείει τα θεμέλια της ασφάλειας της Υγείας στην Ελλάδα, που χρειάζεται στις μέρες που ζούμε περισσότερο από ποτέ την εμβολιαστική κάλυψη όσο γίνεται ευρύτερης γκάμας πληθυσμού», υπογράμμισε Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης και διευκρίνισε ότι ο εμβολιασμός μικρών, ενηλίκων και υπερηλίκων στην χώρα μας είναι απαραίτητος ώστε να αποτραπούν οι μολύνσεις και οι δυσάρεστες εξελίξεις από μια σειρά ασθενειών, για τις οποίες η ανθρωπότητα έχει καταθέσει πολλους αγώνες έως ότου επιτύχει τον περιορισμό και την εξάλειψη τους.

Ο κ. Πατούλης, υπογράμμισε ότι το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα δεν έχει ενταχθεί τυχαία στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για τις μεγάλες ηλικίες, γιατί αποτελεί, όπως είπε, «την καλύτερη πρόληψη, και την μόνη λύση για να προστατεύσουμε τους αγαπημένους μας από τον εκτεταμένο πόνο και τα αλυσιδωτά προβλήματα που μια κρίση της νόσου δημιουργεί».

«Μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα της κρίσης δεν έχειτην πολυτέλεια, ούτε καν τον χρόνο, για να εισαχθεί στο νοσοκομείο, ή να ακινητοποιηθεί στο κρεβάτι λόγω νευραλγίας, όπως συμβαίνει με τον έρπητα ζωστήρα» κατέληξε ο κύριος Πατούλης και σύστησε σύνεση, επικοινωνία των πολιτών με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό για την εμβολιαστική τους κάλυψη και πιο κριτική σκέψη και ενημέρωση απέναντι στις αντιεμβολιστικές θεωρίες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com 

 

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει την κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Οι ασθενείς έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση στους γιατρούς που έχουν ανάγκη

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του, για την κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την πρωτοφανή κατάσταση που βιώνουν οι ασθενείς, μετά την κατάργηση των συμβάσεων των ελευθεροεπαγγελματιών Παθολόγων, Γενικών Γιατρών και Παιδιάτρων, την 1η Αυγούστου 2018, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η κάλυψη του πληθυσμού από οικογενειακούς γιατρούς.

Το Υπουργείο Υγείας έχει αφήσει χιλιάδες ασθενείς χωρίς πρόσβαση στους γιατρούς που έχουν ανάγκη. Ενώ δεν έχει καταφέρει να στελεχώσει το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ,με επαρκή αριθμό οικογενειακών γιατρών, καταργεί τις συμβάσεις ,με τους συμβεβλημένους γιατρούς ,οδηγώντας σε αδιέξοδο τους ασθενείς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν από την τσέπη τους, την επίσκεψη στον γιατρό που χρειάζονται.

Ο ΙΣΑ καλεί το Υπουργείο Υγείας, να αναστείλει την απόλυση των Παθολόγων, Γενικών Γιατρών και Παιδιάτρων, για να μη μείνουν στον αέρα οι ασθενείς.

Επίσης να σταματήσει να απαξιώνει τον ιατρικό κόσμο και να δημιουργήσει τις επαγγελματικές και οικονομικές προϋποθέσεις, προκειμένου να συνεργαστούν οι γιατροί και να στελεχώσουν το νέο σύστημα.

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τονίζει τα εξής:

«Το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προβλέπει φθηνές και υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς. Ο ιατρικός κόσμος γύρισε την πλάτη στις απαξιωτικές αμοιβές και συνθήκες εργασίας που καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού τόσο απέναντι στον επιστήμονα όσο και απέναντι στον πολίτη. Ο έλληνας ασθενής δεν είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Ο ΙΣΑ θα εξαντλήσει όλα τα μέσα για να προασπίσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη επιλογή γιατρού και την πρόσβαση όλων των πολιτών στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.»


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

 

Ιατρικός Σύλλογος Έβρου: Θαύμα – Θαύμα «Ο αόρατος οικογενειακός γιατρός”

NewsRoom /www.evros24.gr


Έφτασε λοιπόν η ώρα όπου ασφαλισμένοι και γιατροί βρίσκονται «όμηροι» αλλαγών που επιχειρούνται στην ΠΦΥ.
Είναι αλήθεια ότι ζούμε την αποθέωση της προχειρότητας, της έλλειψης σχεδιασμού και της πλήρους περιφρόνησης πολιτών και εργαζομένων (γιατρών).
Δεν έχει καταλάβει κανείς, σε κανένα επίπεδο μέχρι την κορυφή, ότι έχουν βάλλει το «κάρο μπροστά και το ζωντανό πίσω»;
Είναι δυνατόν;

Και αν τελικά αυτός που ανέλαβε την υλοποίηση δεν καταλαβαίνει τη σημασία και το μέγεθος, δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει επαφή με την πραγματικότητα;

Δεν έχει κανένας μάνα, πατέρα, παππούδες, παιδιά, να του εξηγήσουν και να καταλάβει τι συμβαίνει έξω στον πραγματικό κόσμο;

Το Υπουργείο Υγείας κατά πάγια διαχρονική τακτική, είναι γνωστό ότι δεν λαμβάνει υπόψη τον ΠΙΣ, τις θέσεις των Ιατρικών Συλλόγων, καμίας Ιατρικής Ένωσης και βέβαια ούτε της Ομοσπονδίας των ιατρών της ΠΟΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ.

Φαίνεται ότι η άνοδος στην εξουσία λειτουργεί σαν blanco που σβήνει ότι ισχυριζόταν όλοι σαν αντιπολιτευόμενοι και έτσι πάνε περίπατο τα ωραία λόγια για διαλόγους και συνθέσεις.
Δέσμιοι των επιλογών τους προσπαθούν να τις εφαρμόσουν με τρόπο αυταρχικό και καταναγκαστικό.
Συνεχίζουν έτσι και δικαιώνουν την καταστροφική πολιτική του 2014 από τον κ. Γεωργιάδη .

Ένα νέο σύστημα Υγείας και μάλιστα στο δύσκολο και πολύπλοκο τομέα της ΠΦΥ
σε καμία χώρα του κόσμου δεν εφαρμόζεται σε λίγους μήνες και αυτό είναι αυτονόητο
και κατανοητό από όλους.

Όταν δε η προχειρότητα και οι ερασιτεχνικοί σχεδιασμοί συνδυάζονται με εκβιασμούς στους εργαζόμενους, τότε η αποτυχία είναι δεδομένη.
Πολιτικές που εφαρμόζονται με αυταρχισμό δεν βοηθούν στη βιωσιμότητα του νέου
συστήματος, διότι η ζωή έχει δείξει ότι τίποτε δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την συνεργασία και την συναίνεση των εμπλεκομένων.

Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα;
Πρώτα ψηφίσθηκε ένας νόμος ο οποίος προβλέπει την δημιουργία ενός υπεργραφειοκρατικού συστήματος με κεντρικό πυρήνα την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, τύπου ΕΣΥ, αλλά χωρίς την μονιμότητα και με συμβάσεις 2+2 ετών, άρα προσωρινότητα.

Σε ένα χώρο όπου επικρατεί μια εκπληκτική ανισότητα, γιατροί του ΕΣΥ με απογευματινά ιατρεία με αμοιβή, Πανεπιστημιακοί γιατροί με ιδιωτικά Ιατρεία, Στρατιωτικοί γιατροί με ιατρεία, θέλει να επιβάλει σε όσους επιλέξουν να δουλέψουν στην ΠΦΥ να κλείσουν τα ιατρεία τους.

Μετά από δύο προκηρύξεις για οικογενειακούς γιατρούς που απέτυχαν να προσελκύσουν τον απαιτούμενο αριθμό γιατρών, προχώρησαν με πρακτικές αποφασίζουμε και διατάσσουμε, όπως π.χ οι γιατροί-θεραπευτές των ΚΥ, να γίνουν με το ζόρι οικογενειακοί γιατροί, δημιουργώντας επιπλέον λειτουργικά προβλήματα στα ΚΥ, τα οποία θα είναι και ολίγον ΤΟΜΥ.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Μονάδες Υγείας ΠΦΥ (πρώην ΙΚΑ-πρώην ΠΕΔΥ) στον Αστικό ιστό, μετά τον μνημονιακό νόμο 4238/2014, επί μια τετραετία συνεχίζουν να λειτουργούν υποβαθμισμένες, με ελλείψεις προσωπικού και υλικών, υπολειτουργία εργαστηρίων (το 90% των ιατρικών παραπεμπτικών εκτελείται σε ιδιωτικά κέντρα) και κατά τα άλλα κάποιοι μιλούν για Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Ταυτόχρονα δημιουργείται τοίχος απαγόρευσης στην πρόσβαση των πολιτών στους ειδικούς γιατρούς μέσω του συστήματος.

Το σίγουρο είναι ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού θα κινείται εκτός συστήματος, πληρώνοντας από την τσέπη του, αλλά κάποιοι θα επιχαίρουν ότι έχουν δωρεάν παροχές στους ασφαλισμένους.

Σε μια χώρα που παρήγαγε και εξακολουθεί να παράγει πληθώρα ειδικών γιατρών δημιουργούν συνθήκες επαγγελματικής ασφυξίας και έχουν μερικοί το θράσος ή ίσως την άγνοια και τολμούν να μιλούν για ευνοϊκές συνθήκες επιστροφής γιατρών από το εξωτερικό.
Αν είναι δυνατόν!

Η δε πρόσκληση και η σύμβαση που προτείνεται στους ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αλαζονικής συμπεριφοράς.

Επειδή αποτελούν μονοπώλιο, ετοιμάσανε μια σύμβαση που οδηγεί στην κανονική απαλλοτρίωση του ιδιωτικού ιατρείου (αυτό που λέει ο λαός «με ξένα κόλλυβα»), την παρουσίασαν με την λογική αυτό είναι και αν σας αρέσει.

Επειδή την πρώτη φορά δεν πέτυχε, προχώρησαν σε πλειοδοσία, αυξάνοντας την αποζημίωση κατά 200 διατηρώντας όμως τις θανατηφόρες λεπτομέρειες, όπως ότι με 2000 εγγεγραμμένους, με τις επισκέψεις κατ’οίκον, με την ουσιαστική δέσμευση του ιατρού να μην δικαιούται επιπλέον αμοιβή ανεξαρτήτως ωραρίου στην ουσία μένει οικονομικά μόνο με την αποζημίωση, από την οποία αν αφαιρέσεις ΕΦΚΑ, Εφορία, Αναλώσιμα, γραμματειακή υποστήριξη, ενοίκια, μάλλον θα υποχρεωθεί να ζει με δανεικά από τον πατέρα του (εκτός αν βασίζονται στην μεταφορά της γνωστής διαχρονικής παθογένειας του ΕΣΥ στην ΠΦΥ, που δεν το πιστεύουμε).

Δεν μπορείς να πεις τίποτα, μένεις άφωνος.
Η αποθέωση της αποικιοκρατίας!

Το κερασάκι δε αποτελεί και η πρόβλεψη του νόμου, ότι μόλις καλύψει τις ανάγκες το Σύστημα με οικογενειακούς γιατρούς ΠΑΑ τέλος η σύμβαση .

Σ’αυτές τις περιπτώσεις συνήθως δεν λένε ούτε ευχαριστώ, τραβάνε και ένα ωραίο λόγο περί εκμετάλλευσης και καθαρίζουν.

Όποιος αμφιβάλλει για την τακτική αυτή, ας μην πάει πολύ πίσω στους γιατρούς του πρώην ΙΚΑ, αλλά στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, που με μια ανακοίνωση τους τελειώνουν για να εκβιάσουν Παθολόγους και Παιδιάτρους να διαθέσουν τα ιατρεία τους σαν οικογενειακοί γιατροί.

Εδώ δεν φαίνεται να τους απασχολεί ούτε τι θα γίνει με τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων που βρίσκονται μετέωροι μετά τις 31 Ιουλίου.

Orvieto Κύριοι ΑΦΙΠΠΕΥΣΑΤΕ!!

Αντιληφτείτε επιτέλους ότι ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ αφορά βεβαίως πρωτίστως τους πολίτες, αλλά δεν γίνεται να κινηθεί τίποτε και σωστά χωρίς γιατρούς, διότι ένα αυτοκίνητο είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο (άσε που εδώ μιλάμε για τεχνολογία του ’50 ) αλλά χωρίς μηχανή και καύσιμα δεν περπατάει με τίποτα !
Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

ΙΣΑ: Στη σωστή κατεύθυνση οι διευκρινήσεις για την ΠΦΥ

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκτιμά ότι οι διευκρινήσεις του Υπουργείο Υγείας, σχετικά με το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που εστάλησαν,- μετά την παρέμβαση του ΙΣΑ-, είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώς γίνεται αποδεκτό, ότι δεν μπορεί να ισχύσει το σύστημα των υποχρεωτικών παραπομπών, στους ειδικούς γιατρούς, τουλάχιστον, για το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που απέστειλε το Υπουργείο, «το σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό, σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, γιατρούς ειδικοτήτων, θα εφαρμοστεί σταδιακά από 1/1/2019, αναλογικά με το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού, από οικογενειακούς ιατρούς. Μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέπτονται δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων».

Ο ΙΣΑ καλεί το Υπουργείο Υγείας, να καταργήσει το σύστημα των υποχρεωτικών παραπομπών ,για να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, στο γιατρό που έχουν ανάγκη και να αξιοποιήσει το υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας που γίνεται ανάρπαστο από τα υγειονομικά συστήματα των άλλων χωρών.

Επίσης καλεί τον ΕΟΠΥΥ, να διαμορφώσει αξιοπρεπείς μισθολογικές και επαγγελματικές συνθήκες, για τους οικογενειακούς και τους συμβεβλημένους ειδικούς γιατρούς, προκειμένου ο ιατρικός κόσμος να στελεχώσει το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΗΓΗ:http://www.isathens.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Ιούλιος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Δελτία Τύπου άλλων Ιατρικών Συλλόγων