ΕΟΠΥΥ

Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ για απόφαση του ΣτΕ για το πλαφόν: «Η ΗΔΙΚΑ να εφαρμόσει άμεσα την προσωρινή διαταγή για άρση πλαφόν»

Άμεσα να αρθεί το όποιο πλαφόν συνταγογράφησης καλεί ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ με υπερεπείγουσα επιστολή του προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.


Πρόκειται για την γνωστή απόφαση του ΣτΕ περί άρσης του πλαφόν, την οποία ο κ. Κοντός κάνει άμεσα εφαρμόσιμη τονίζοντας πάντως πως πρόκειται γιαπροσωρινή αναστολή και ότι θα αναμένει ο οργανισμός την οριστική απόφαση του δικαστηρίου.

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την από 25-7-2014 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.κατ.215/2014/11-7-2014 πράξη της Προέδρου του Α’ τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, με το οποίο κοινοποιήθηκε στον ΕΟΠΥΥ αντίγραφο της υπ’αριθμ.κατ.215/2014/11-7-2014 πράξης της Προέδρου του Α’ τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν εξέτασης της αιτήσεως του ΝΠΔΔ «Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος», για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αρ. Υ9/οικ.53768/18-6-2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας και κάθε άλλης σχετικής πράξης της Διοικήσεως, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με την ως άνω αναφερόμενη πράξη χορηγείται...

... ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ αναστολής εκτέλεσης της ως άνω Υπουργικής Απόφασης με τίτλο : «Καθορισμός ελαχίστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων κ.λ.π.» κατά τις παραγράφους 1 και 2, προς αποτροπή πιθανολογούμενης βλάβης της υγείας των πολιτών, η οποία ισχύει μέχρι τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου επί της εκκρεμούς αιτήσεως αναστολής.
Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων, η ΗΔΙΚΑ παρακαλείται να προβεί άμεσα σε ενέργειες της αρμοδιότητας της για την υλοποίηση της εν λόγω Προσωρινής Διαταγής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ

 ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

Από "κόσκινο" θα περνά ο ΕΟΠΥΥ τις συνταγές των φαρμακοποιών

Από «κόσκινο» θα περνά ο ΕΟΠΥΥ τις συνταγές που εκτελούνται στα φαρμακεία για να ελέγχει τη ...συμμόρφωση των φαρμακοποιών αναφορικά με τη χορήγηση του φθηνότερου φαρμάκου ή την ενημέρωση των ασφαλισμένων σε περίπτωση που επιλέξουν ακριβότερο φάρμακο,
 Με έγγραφο που εξέδωσε τη Δευτέρα η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι «θα προβαίνει σε έλεγχο των συνταγών για τη διαπίστωση συμπλήρωσης του σχετικού πεδίου από τον φαρμακοποιό, την επιβεβαίωση ύπαρξης της υπογραφής του ασφαλισμένου στον ειδικό χώρο επί της συνταγής (ηλεκτρονικής) ή στο πίσω μέρος αυτής (χειρόγραφης) και τη πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας».
Επίσης, θα ελέγχει σε μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συνταγών του κάθε φαρμακοποιού και θα προβαίνει σε συγκριτικές αναλύσεις στη βάση προκαθορισμένων δεικτών, οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν μετά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου.
 Τέλος, τα συγκεντρωτικά στοιχεία θα διαβιβάζονται σε μηνιαία βάση από το Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η οποία είναι αρμόδια, για την επιβολή κυρώσεων σε φαρμακοποιούς/. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύμβασης συνεργασίας των φαρμακοποιών με τον Οργανισμό για χρονικό διάστημα ανάλογο με την παράβαση.
 Σημειώνεται ότι οι Φαρμακοποιοί υποχρεούνται:
 α. να διαθέτουν ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με την χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων,
 β. κατά την εκτέλεση των συνταγών, να γνωστοποιούν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο,
 γ. πριν την εκτέλεση της συνταγής και σε περίπτωση που ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, να ενημερώνουν τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του και την διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρμακο,
 δ. κατά την εκτέλεση της συνταγής, να συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής συνταγής, στο οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι ο ασθενής ενημερώθηκε και αποφάσισε να επιλέξει ακριβότερο φάρμακο. Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγής, η υπογραφή του ασθενή τίθεται στο πίσω μέρος της συνταγής, με την επισήμανση ότι ο ασθενής ενημερώθηκε και αποφάσισε να επιλέξει ακριβότερο φάρμακο,
ε. κατά την εκτέλεση των συνταγών, να επιβεβαιώνουν ότι ο ασθενής έχει υπογράψει στον ειδικό χώρο επί της συνταγής.

ΠΗΓΗ:healthview.gr

 

Έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας όλων των ασφαλισμένων

Εγκύκλιο για έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, εξέδωσε ο Οργανισμός. Επισημαίνεται, μάλιστα η υποχρέωση ελέγχου της ασφαλιστικής ικανότητας από τους παρόχους υγείας και ειδικότερα στις περιπτώσεις, που το σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων.
 Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος (ΑΤΛΑΣ), σας γνωρίζουμε, ότι υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ασφαλιστική Ικανότητα) μέσω της οποίας οι συμβεβλημένοι γιατροί και πάροχοι υγείας, θα ελέγχουν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας».
 Μέσω της εφαρμογής, ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα για τα άμεσα και έμμεσα μέλη (με αναφορά στο άμεσο μέλος), σε συγκεκριμένη ημερομηνία , με ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ως προς τη διάρκεια ισχύος της ικανότητας, βάση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

ΠΗΓΗ:healthview.gr

Δικαίωση γιατρών του ΕΟΠΥΥ

Τα Πρωτοδικεία αμφισβητούν ευθέως τη συνταγματικότητα του ν. 4238/2014 για το ΠΕΔΥ.

Της Ντάνι Βέργου - efsyn.gr

Παρά το γεγονός ότι αποφάσεις δικαστηρίων, η μία μετά την άλλη, δικαιώνουν τους εργαζόμενους γιατρούς στις μονάδες πρώην ΕΟΠΥΥ νυν ΠΕΔΥ ως προς τη διατήρηση των ιατρείων τους, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ποιείται την νήσσαν.

Σαν να μη θέλει να δημιουργήσει ένα νέο πρωτοβάθμιο σύστημα που να λειτουργεί ή σαν να θέλει να το κλείσει… Δεν εξηγείται αλλιώς το ότι δεν δίνει πολιτική λύση, μετά την έκδοση δεκάδων προσωρινών διαταγών και απολύτως τεκμηριωμένων αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων από υψηλόβαθμους δικαστές-προέδρους Πρωτοδικών που αμφισβητούν ξεκάθαρα τη συνταγματικότητα του νόμου 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις». Ο λόγος γίνεται για τις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του εν λόγω νόμου, οι οποίες προβλέπουν χωρίς μεταβατική ρύθμιση την υποχρέωση του ιατρικού προσωπικού του ΕΟΠΥΥ να επιλέξει ανάμεσα στην άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος και την απασχόλησή του στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Με δύο νέες αποφάσεις του (7957 και 7958), το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας υποχρεώνει το υπουργείο Υγείας «να αποδεχτεί την παρεχόμενη εργασία 60 γιατρών χωρίς διακοπή του ελευθέριου επαγγέλματός τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους».

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά την άσκηση της γενικής ρυθμιστικής του αρμοδιότητας, ο νομοθέτης προσκρούει σε δύο ισχύουσες συνταγματικές αρχές: της αναλογικότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Ο συνδυασμός των δύο, όπως αναφέρεται, «σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο δικαιολογεί, αλλά και υπό προϋποθέσεις επιβάλλει τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων, όταν ανατρέπονται επί μακρόν δημιουργηθείσες νόμιμες καταστάσεις υπέρ μιας κατηγορίας πολιτών, χωρίς να υπάρχουν υπέρτεροι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να καθιστούν άνευ ετέρου αναπότρεπτη και επιτακτική την άμεση εφαρμογή της νεότερης δυσμενούς ρύθμισης».

Οι γιατροί ζημιώνονται χωρίς να είναι εμφανής, επισημαίνεται, κάποιος συγκεκριμένος και υπέρτατος λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να καθιστά απαγορευτική την πρόβλεψη οποιασδήποτε μεταβατικής ρύθμισης για το ήδη υπηρετούν ιατρικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ. «Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αιτιολογική έκθεση δεν αιτιολογούνται η άμεση έναρξη του ασυμβίβαστου των ιατρών του ΕΟΠΥΥ και η έλλειψη κάθε μεταβατικής ρύθμισης», εξηγεί το δικαστήριο και προσθέτει: «Είναι σαφές ότι ο στόχος της σύντομης υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που επέρχονται με τον νόμο αυτό δεν εξαρτάται και δεν σχετίζεται με τη δυνατότητα ή μη του ιατρικού προσωπικού του ΕΟΠΥΥ να ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, πολύ περισσότερο που ο νομοθέτης θα μπορούσε να προβλέψει ότι οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ είναι πλήρους, όχι όμως ταυτόχρονα και αποκλειστικής απασχόλησης».

Προϋποθέσεις

Ακόμα και η αναγγελλόμενη ενοποίηση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ΕΣΥ, θα μπορούσε να δικαιολογήσει το ασυμβίβαστο -εξηγεί το σκεπτικό-, αλλά μόνο μετά την κατάταξη του ιατρικού προσωπικού του ΕΟΠΥΥ σε θέσεις κλάδου ιατρών του ΕΣΥ, όχι όμως πριν από αυτήν, όπως συμβαίνει με τις διατάξεις του 4238. Πολύ δε περισσότερο όταν η κατάταξή τους σε θέσεις του ΕΣΥ είναι μελλοντική και αβέβαιη, εφόσον έχει προβλεφθεί διαδικασία αξιολόγησης από την οποία θα εξαρτηθεί αν θα καταλάβουν ή όχι σχετική θέση στο ΕΣΥ. Ακόμη δε και αν η αξιολόγηση είναι θετική, ενδεχομένως να απαιτηθούν πολλά έτη προκειμένου να καταλάβουν θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Ετσι, η αιφνίδια διακοπή του ελευθέριου επαγγέλματος, σύμφωνα με την απόφαση, οδηγεί τους γιατρούς στην απώλεια της φήμης και των πελατών- ασθενών τους, τα οποία δεν θα δυνηθούν να επανακτήσουν σε περίπτωση που δεν καταλάβουν θέση έστω και σε αβέβαιο χρονικό διάστημα στο ΕΣΥ.
………………………………………………………………………………………………..

Δεκάδες προσωρινές διαταγές και αποφάσεις δικαστηρίων

Μέχρι στιγμής μετράμε 4 αποφάσεις τριών προέδρων Πρωτοδικών, που αφορούν τις προσφυγές 120 γιατρών, και δεκάδες προσωρινές διαταγές, που αφορούν επιπλέον 1.000. Καμία αρνητική απόφαση, παρά μόνο δύο απορριπτικές τύποις ως αόριστες (έλειπαν στοιχεία, τα οποία συμπληρώθηκαν και οι εργαζόμενοι έλαβαν εν τέλει προσωρινή διαταγή).

Θυμίζουμε ότι οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ κλήθηκαν να επιλέξουν είτε την απασχόληση στον δημόσιο τομέα υγείας είτε την άσκηση της ιατρικής ως ελευθερίου επαγγέλματος, παρότι παγίως δεν υφίστατο γι’ αυτούς (πριν από τις διατάξεις του 4238) ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο, ή προηγουμένως στο ΙΚΑ.

Ειδικότερα, εντός προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών από την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων θέσης τους σε διαθεσιμότητα, οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ κλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση για τη μετάταξη/μεταφορά τους σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Προϋπόθεση δε για την ανάληψη υπηρεσίας της νέας θέσης ήταν η διακοπή άσκησης του ελευθερίου επαγγέλματος.

http://medispin.blogspot.gr/

 

ΕΟΠΥΥ: Εντολή στους γιατρούς να ελέγχουν αν είναι ασφαλισμένοι οι ασθενείς

eopyy

 

Εντολές προς τους συμβεβλημένους γιατρούς δίνει ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ελέγχουν αν ο ασθενής που εξετάζουν είναι ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ και αν διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΕΟΠΥΥ δε θα καλύπτει το κόστος της επίσκεψης και θα πρέπει ο ασθενής να πληρώσει ο ίδιος το γιατρό.

Με εγκύκλιο του ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Δ. Κοντός προς τους γιατρούς, αναφέρει ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος (ΑΤΛΑΣ), υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ασφαλιστική Ικανότητα), μέσω της οποίας οι συμβεβλημένοι γιατροί και πάροχοι υγείας, θα ελέγχουν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιαδήποτε υπηρεσίας.

Μέσω της εφαρμογής, ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα για τα άμεσα και έμμεσα μέλη (με αναφορά στο άμεσο μέλος), σε συγκεκριμένη ημερομηνία, με ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ως προς τη διάρκεια ισχύος της ικανότητας, βάση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

Ο κ. Δ. Κοντός σημειώνει επίσης, ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου της ασφαλιστικής ικανότητας από τους παρόχους υγείας και ειδικότερα στις περιπτώσεις, που το σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων.

ΠΗΓΗ:isarkadias.gr

ΕΟΠΥΥ. Δ.Τ. για σκιαγραφικά σκευάσματα

Μετά από ερωτήματα και παράπονα πολλών ασφαλισμένων μας, γιατί κάποιοι πάροχοι τους ζητούν να καταβάλλουν εξ ιδίων το κόστος των σκιαγραφικών σκευασμάτων για την εκτέλεση των απεικονιστικών εξετάσεων, ο ΕΟΠΠΥΥ προχωρά σε διευκρινίσεις.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2013), καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης των σκιαγραφικών σκευασμάτων για την εκτέλεση απεικονιστικών εξετάσεων.

Ειδικότερα, τα σκιαγραφικά σκευάσματα συνταγογραφούνται είτε από τον θεράποντα – παραπέμποντα ιατρό προκαταβολικά, είτε και εκ των υστέρων, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση για την αναγκαιότητα της χορήγησης.

Ο ασφαλισμένος καταβάλλει μόνο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής του για τη φαρμακευτική δαπάνη των σκιαγραφικών και της εξέτασης και συνεπώς, οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας δεν θα πρέπει να απαιτούν από τους ασφαλισμένους το κόστος των σκιαγραφικών, για την εκτέλεση των απεικονιστικών εξετάσεων.

ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

Δεν επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι το κόστος των σκιαγραφικών σκευασμάτων

HEALTH VIEW

Μετά από ερωτήματα και παράπονα πολλών ασφαλισμένων, διότι κάποιοι πάροχοι τους ζητούν να καταβάλλουν εξ ιδίων το κόστος των σκιαγραφικών σκευασμάτων για την εκτέλεση των απεικονιστικών εξετάσεων, ο ΕΟΠΠΥΥ προχωρά σε διευκρινίσεις.


Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2013), καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης των σκιαγραφικών σκευασμάτων για την εκτέλεση απεικονιστικών εξετάσεων.

Ειδικότερα, τα σκιαγραφικά σκευάσματα συνταγογραφούνται είτε από τον θεράποντα - παραπέμποντα ιατρό προκαταβολικά, είτε και εκ των υστέρων, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση για την αναγκαιότητα της χορήγησης.

Ο ασφαλισμένος καταβάλλει μόνο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής του για τη φαρμακευτική δαπάνη των σκιαγραφικών και της εξέτασης και συνεπώς, οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας δεν θα πρέπει να απαιτούν από τους ασφαλισμένους το κόστος των σκιαγραφικών, για την εκτέλεση των απεικονιστικών εξετάσεων.

ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr 

 

Ο ΕΟΠΥΥ αρνείται να δώσει στοιχεία για γιατρούς στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά

Δυσάρεστη έκπληξή για τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά η απάντηση που έλαβε από τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Ν. Μπραβάκο, στο αίτημά του ΙΣΠ να του γνωστοποιηθούν οι εκθέσεις των γιατρών της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, οι οποίοι αξιολόγησαν τις εξηγήσεις συναδέλφων τους που υπέστησαν αφαίρεση συνταγογράφησης.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ απάντησε στον ΙΣΠ ότι δεν έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει τις απόψεις των γιατρών «αξιολογητών», καθώς δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις, αλλά εσωτερικές πράξεις της διοίκησης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά σε επιστολή του προς τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι «η μη γνωστοποίηση των εκθέσεων των αξιολογητών Ιατρών που σας ζητήσαμε την οποία χαρακτηρίσατε στο έγγραφό σας ως εσωτερική σας υπόθεση δείχνει ότι, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά ως Ν.Π.Δ.Δ. δεν θεωρείται από εσάς αξιόπιστος συνομιλητής και συνεργάτης και ότι δεν θέλετε να συνεργαστούμε στα πλαίσια της ασφαλούς – έγκυρης – έγκαιρης περίθαλψης των πολιτών, του σεβασμού του έργου του Ιατρού και της επιστημονικά τεκμηριωμένης περίθαλψης».

Επίσης, ο ΙΣΠ υπενθυμίζει ότι:

• Ο Ιατρικός Σύλλογος από το νόμο έχει δικαίωμα και υποχρέωση να προστατεύει τα έννομα συμφέροντα των Ιατρών του που λειτουργούν ορθά (Ν. 4111/1960)

• Η αιτιολογία είναι αναγκαία σε κάθε διοικητική πράξη

• Ζήτημα είναι να αποφευχθεί η έκδοση μιας τυχόν άδικης διοικητικής πράξης για τον κάθε Ιατρό που θα του στερήσει το δικαίωμα σε συνταγογράφηση και θα τον εμπλέξει σε δικαστικές περιπέτειες, κάτι που αν είναι μη σύννομο εμπλέκει τον Ιατρό σε έξοδα, διαφυγόντα κέρδη, αλλά και τους ελεγκτές Ιατρούς σε Πειθαρχική Δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος έχει πλέον τη δικαιοδοσία.

Ο ΙΣΠ δηλώνει πως επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες, «που έχουν να κάνουν με την προάσπιση του έργου του Ιατρού και της Δημόσιας Υγείας» και διαβιβάζει την απάντηση του ΕΟΠΥΥ στο γνωμοδοτικό όργανο, που είναι το ΚΕΣΥ και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ενημερώνοντας παράλληλα τους γιατρούς που τους έχει γίνει διακοπή στη συνταγογράφηση.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Ο ΕΟΠΥΥ στο «στόχαστρο» της Τρόικα

Γράφει η Αγγελική Αγγουρίδη - Virus.com.gr

Για το Σεπτέμβριο μετατίθεται η συζήτηση για το μέλλον των ΜΗΣΥΦΑ στα φαρμακεία, με τους εκπροσώπους των δανειστών μας να ανησυχούν ιδιαίτερα για την εξέλιξη της χρηματοδότησης της φαρμακευτικής κάλυψης των ανασφάλιστων, αλλά και τον έλεγχο των διαγνωστικών, όπως διαφάνηκε από το ραντεβού των τροϊκανών με το Μ. Βορίδη.

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην απόδοση των εισφορών υγείας από τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΟΠΥΥ. Το παραδέχθηκε και στο συνέδριο του Economist, ο Υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στην Υπουργική Απόφαση που προέβλεπε την αυθημερόν απόδοση τους και η οποία δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Όπως διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Μ. Βορίδη με τους Τόμσεν, Μαζούκ και Κοστέλο ταμεία όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ συνεχίζουν να κατευθύνουν τις εισφορές υγείας στις συντάξεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία τήρησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και τις συνεπακόλουθα προβλήματα.

Η κατάσταση αυτή εντείνει την ανησυχία της Τρόικα για τη βιωσιμότητα του μέτρου της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ανασφάλιστων, η οποία πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Για εφέτος το ποσό θα κυμανθεί γύρω στα 100 εκατ. ευρώ αλλά για το 2015 αναμένεται να αγγίξει τα 340 εκατ.

Στη συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τους «τροϊκανούς», η οποία διήρκησε μόλις μία ώρα, οι εκπρόσωποι των δανειστών μας αναφέρθηκαν και στην ανάγκη για στενό έλεγχο των δαπανών των κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, ενώ συζητήθηκε και η αύξηση της χρήσης των γενοσήμων.

Οι αποφάσεις που σχετίζονταν με το προαπαιτούμενο του ποοσοστού κέρδους των Φαρμακοποιών, το έφεραν κοντά στο μνημονιακό στόχο του 15% και συνεπώς όποια άλλη συζήτηση, μετατίθεται για το Σεπτέμβριο, όπως αυτή των ΜΗΣΥΦΑ, εν αναμονή και τους διεθνούς εκθέσεως για την αποδοτικότητα του μέτρου.

«Υπέρβαση υπάρχει, ιδιαίτερα στα διαγνωστικά κα τις κλινικές, αλλά ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι κλειστός» ξεκαθάρισε στο MEGA Σαββατοκύριακο, ο Υπουργός Υγείας.

ΠΗΓΗ: http://medispin.blogspot.gr/

Τα «λαβράκια» του ΕΟΠΥΥ

Γράφει ο Αιμίλιος Νεγκής -

Virus.com.gr
Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πέρσι στις αρχές Αυγούστου, ο Αντώνης Σαμαράς είχε ευρεία σύσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους διοικητές των ταμείων, δίνοντας σαφή εντολή να επιταχυνθούν οι διαδικασίες καταβολής των ληξιπροθέσμων των ταμείων ύψους 1,9 δις ευρώ. Μάλιστα, είχε ζητήσει επιτακτικά μέχρι τα τέλη του 2013 να δοθεί και το τελευταίο ευρώ…

Η αλήθεια είναι ότι είχα μείνει με την εντύπωση ότι πράγματι το θέμα κουτσά στραβά είχε επιλυθεί. Μέχρι προχθές. Ο Μάκης Βορίδης δέχθηκε τη Δευτέρα εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) με επικεφαλής τον νέο πρόεδρό του Βασίλη Μπαρδή και για μία ακόμη φορά τέθηκε το θέμα της εξόφλησης των ληξιπροθέσμων για την περίοδο 2006-2011!

Όταν έψαξα το θέμα περισσότερο, ανακάλυψα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, από τα περίπου 600 εκατ. ευρώ, που είχαν να λαμβάνουν οι κλινικές, έχε

ι εξοφληθεί περίπου το 30%! Με άλλα λόγια, παρά τις υποσχέσεις, δεσμεύσεις και τα παχιά λόγια ακόμη και του ίδιου του Πρωθυπουργού, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν κάνει εκκαθάριση για νοσήλια ύψους 400 εκατ. ευρώ! Και ενώ τα χρήματα είναι διαθέσιμα εδώ και 2 χρόνια…

Δηλαδή, τον Ιούλιο του 2014, η κυβέρνηση ακόμη συζητά και απολογείται για νοσήλια του 2006! Στο δια ταύτα, κ. Βορίδης αναγνώρισε ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και παραδέχθηκε μάλιστα ότι το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά λέγοντας ότι αδυνατούν να κάνουν την εκκαθάριση λόγω – λεει – έλλειψης προσωπικού!

Άλλοι λένε ότι η εκκαθάριση δεν μπορεί να γίνει γιατί πολύ απλά τα ταμεία έχουν χάσει μεγάλο μέρος των παραστατικών, που είχαν υποβάλει οι κλινικές για φάρμακα, παρακλινικές εξετάσεις κ.ο.κ. Και πώς να μην έχουν χαθεί ή καταστραφεί, όταν η συνήθης πρακτική ήταν να στοιβάζονταν σε πλαστικές σακούλες! Άλλωστε, ουδέποτε, είχε ασχοληθεί κανείς με αυτά… Η λογική «όσα πάνε και όσα έλθουν» σε όλο της το μεγαλείο.

Η τρόικα έχει δώσει μία τελευταία διορία στην κυβέρνηση να εξοφλήσει τις οφειλές έως το Δεκέμβριο του 2014. Όμως, αυτό φαντάζει αδύνατον υπό τις παρούσες συνθήκες. Οπότε η κυβέρνηση δεν έχει άλλη λύση από να λύσει το θέμα με ειδική νομοθετική ρύθμιση και «μπακαλίστικα». Δηλαδή, να αποδεχθούν οι κλινικές να «κουρευτούν» κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό οι οφειλές σαν να έχει γίνει εκκαθάριση…

Η λύση αυτή είναι η μόνη που μπορεί ρεαλιστικά να κλείσει το θέμα χωρίς να ανοίξει μύτη – εφόσον φυσικά την αποδεχτεί η τρόικα. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί άφεση αμαρτιών σε όσους επιτήδειους εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες ελέγχου των ταμείων επί σειρά ετών.

Το ακόλουθο παράδειγμα είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα μέχρι τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ τον Ιανουάριο του 2012. Πρόσφατα, ο οργανισμός ξεκίνησε να κάνει απολογιστικούς ελέγχους σε όλους τους παρόχους για το 2012. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί αρκετά λαβράκια.

Π.χ. ήταν συνήθης πρακτική για μία κλινική 50 κλινών που είχε σύμβαση με περισσότερα του ενός ταμεία να χρεώνει εικονικά νοσηλείες σε κάθε ταμείο ξεχωριστά. Δηλαδή, ενώ είχε 50 κλίνες και θα μπορούσε κάθε μήνα να πραγματοποιήσει συνολικά 50 επί 30 ημέρες = 1.500 ημέρες νοσηλείας, η κλινική χρέωνε 1.500 ημέρες σε κάθε ταμείο ξεχωριστά!

Και φυσικά στο Δημόσιο κοιμούνταν όρθιοι, αφού δεν γινόταν διασταύρωση των στοιχείων ανάμεσα στα ταμεία, ούτε καταγραφή του ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων!

Αν λοιπόν η κυβέρνηση ζητήσει ένα οριζόντιο κούρεμα της τάξης του 5-10% - όπως όλα δείχνουν αυτό είναι το πιο πιθανό – τότε όσοι καταλήστευσαν το Δημόσιο θα βγουν για μία ακόμη φορά κερδισμένοι. Εύλογα, φαντάζομαι ήδη θα αναρωτιέστε, μήπως κάποιοι στα ταμεία μπορούν αλλά δεν θέλουν να κάνουν εκκαθάριση στα νοσήλια;

ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

 

Ο πόλεμος ιδιωτικών κλινικών-ΕΟΠΥΥ! Μόνο με ρευστό οι νοσηλείες

Σε σίριαλ μετατρέπεται η μάχη μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικών παρόχων καθώς ο οργανισμός που χρωστά σε όποιον ...μιλά ελληνικά, βρίσκεται για άλλη μια φορά απέναντι με τις ιδιωτικές κλινικές που ξεκίνησαν επίσχεση. Κάπου εκεί στη ...μέση βρίσκονται οι ασθενείς που πρέπει για άλλη μια φορά να πληρώνουν τη νοσηλεία από την τσέπη τους.

Νέος πόλεμος φυσικά σε βάρος των Ελλήνων ασθενών έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά μεταξύ της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και των ιδιοκτητών ιδιωτικών κλινικών. Οι “κλινικάρχες” που διαμαρτύρονται για τα χρέη του οργανισμού που λιμνάζουν εδώ και χρόνια αλλά και για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις, τα κουρέματα καθώς για για το πλαφόν που επιβάλλεται στην κατανομή των κονδυλίων, έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη 3 Ιουλίου επίσχεση στον Οργανισμό.

Οι ασθενείς που θα νοσηλεύονται θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους και στη συνέχεια να διεκδικούν τα χρήματά τους από τον ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ από την πλευρά του σημειώνει πως όποιος κόψει την πίστωση στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία , θα χάσει τη σύμβασή του με τον οργανισμό.

Από τον άτυπο αυτόν πόλεμο τη γλιτώνουν όπως φαίνεται μόνο οι νεφροπαθείς οι οποίοι θα μπορούν κανονικά να κάνουν τις θεραπείες τους στον ιδιωτικό τομέα, όπως διευκρινίζεται από την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών.

Η διοίκηση πάντως του οργανισμού υποστηρίζει: “ Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (Π.Ε.Ι.Κ.) να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας. Η απόφαση αυτή στρέφεται πρωτίστως κατά των ασφαλισμένων του Οργανισμού, οι οποίοι πλήττονται με αποτέλεσμα να υποστούν επιβάρυνση και ταλαιπωρία για ακόμη μία φορά.

Οι λόγοι που επικαλείται η ΠΕΙΚ για την επίσχεση εργασίας είναι αβάσιμοι και επομένως, προσχηματικοί. Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος όγκος των ληξιπρόθεσμων οφειλών 2007-2011, έχει εξοφληθεί και τα υπόλοιπα αφορούν στην εκκαθάριση που πρέπει να γίνει από τα συγκεκριμένα ταμεία (ΙΚΑ και ΟΓΑ)”.

Παράλληλα τονίζεται: “Επίσης, για τις απαιτήσεις των μελών της ΠΕΙΚ για Σεπτέμβριο- Δεκέμβριο του 2013 όπως και για το 10% των απαιτήσεων του 2012 που δεν έχουν εξοφληθεί, έχουν ήδη ενημερωθεί όλοι ότι θα συμψηφιστούν με το rebate και το clawback του 2013, όπως ρητά προβλέπεται από τον νόμο 4172/2013, ενώ έχουν ήδη λάβει ατομική και έγγραφη ενημέρωση για το ακριβές ύψος της οφειλής.

Το υπόλοιπο προς αποπληρωμή ποσό που θα προκύψει μετά τον συμψηφισμό, θα καταβληθεί μετά το τέλος του κλινικού και οικονομικού ελέγχου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Επίσης γνωρίζουν ότι για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ έχει ήδη δοθεί εντολή οριστικοποίησης και αποπληρωμής του Μαρτίου του 2014”.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κάνει λόγο για αντικοινωνική και αντισυμβατική επίσχεση και συμπληρώνει με νόημα: “Όσες κλινικές επιλέξουν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας προς τον Οργανισμό, πρέπει να γνωρίζουν ότι προβαίνουν σε μονομερή άρνηση παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συμπεριφορά η οποία συνιστά παραβίαση ουσιωδών όρων της σύμβασης και θα επιφέρει την άμεση διακοπή της σύμβασης τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”. 

ΠΗΓΗ:iatropedia.gr

 

Πόσα χρήματα λείπουν στον ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις;

Πόσα χρήματα λείπουν στον ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις;

Χωρίς διαγνωστικές εξετάσεις είναι πολύ πιθανό να μείνουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ καθώς το κονδύλι που έχει προβλεφθεί δεν επαρκή ούτε για έναν μήνα ακόμη.

Ειδικότερα με βάση τους υπολογισμούς του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κάθε μήνα για διαγνωστικές εξετάσεις χρειάζονται περίπου 50 εκατ. ευρώ. Συνεπώς για όλο το χρόνο χρειάζονται περί τα 600 εκατ. ευρώ.
Όμως ο σχετικός προϋπολογισμός για όλο το 2014 φθάνει μόλις τα 328 εκατ. ευρώ. Άρα προκύπτει ένα έλλειμμα της τάξης των 272 εκατ. ευρώ ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.

Η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σκοπεύουν τα χρήματα που λείπουν να τα εξασφαλίσουν μέσω υποχρεωτικών εκπτώσεων και κουρεμάτων από τα διαγνωστικά εργαστήρια (rebate-claw back). Κάι που προκαλεί την έντονη αντίδραση των γιατρών.

Όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: “Βρισκόμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε ότι, ενώ έχουν ήδη περάσει έξι μήνες για το 2014 και παρά τις διακηρύξεις και τις προσπάθειες όλων μας να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις προκειμένου οι δαπάνες για τις διαγνωστικές εξετάσεις να προσαρμοσθούν στον ελλειμματικό Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2014, καμία λύση δεν φαίνεται ακόμη να προωθείται, παρά το γεγονός ότι υφίσταται σχετική συμφωνία με την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας”.

Μάλιστα ο ΠΙΣ υπογραμμίζει: “προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η οποιαδήποτε εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων, σε μικρότερα, μεσαία ή μεγαλύτερα Εργαστήρια και Κέντρα, δεν θα μπορεί εφεξής να εξοφληθεί από τον ΕΟΠΥΥ και η Πολιτεία δείχνει ότι στηρίζεται αποκλειστικά στο claw back, προκειμένου να μην προχωρήσει σε λυσιτελείς αποφάσεις”.

Πάντως αξιοσημείωτο είναι πως οι συνταγογραφικές οδηγίες, οι οποίες έχουν παραδοθεί στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με τη συνεργασία των Επαγγελματικών Ενώσεων, δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα δυνατόν να εφαρμοσθούν.

 ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

ΕΟΠΥΥ: Κατάθεση Φυσικών Παραστατικών

Λ. Κηφισίας 39-Μαρούσι
Τηλ. 210 6871706-708
Φαξ. 210 6871769
Email. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατάθεση Φυσικών Παραστατικών

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικών με την υποχρέωση των Παρόχων για κατάθεση των φυσικών παραστατικών μέχρι και την εικοστή του επομένου μήνα, από του διαστήματος αναφοράς, σας ενημερώνουμε ότι:

Ο ΕΟΠΥΥ κατανοώντας τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι Πάροχοι κατά την αρχική περίοδο εφαρμογής της διαδικασίας, οι οποίες δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή των φυσικών παραστατικών , αλλά και την ανάγκη εκκαθάρισης των ηλεκτρονικών υποβολών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αποδέχεται την υποβολή των φυσικών παραστατικών των Παρόχων, για προηγούμενους μήνες, κατά το διάστημα από 04/07/2014 μέχρι και την 14/07/2014, προκειμένου οι υποβολές να μην καταστούν εκπρόθεσμες.

Αντίστοιχα θα αντιμετωπιστούν οι υποβολές και τα παραστατικά, που έχουν ήδη παραληφθεί, μέχρι την αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία.

Στο εξής θα ισχύσει η υποχρέωση του 20/ημερου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ

 ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΟΠΥΥ

Κατατέθηκε επίκαιρη επερώτηση

HEALTH DAILY

Σε κατάρρευση οδηγείται ο ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), και τα οποία επικαλείται ο βουλευτής Δημήτρης Μητρόπουλος σε επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσε χθες στη Βουλή. Ειδικότερα, αναφέρει ότι ο ΕΟΠΥΥ κινδυνεύει να βρεθεί σε αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών του, οι οποίες μέχρι και τον Απρίλιο του 2014 ανέρχονται στα 7,739 δισ. ευρώ. Τα 2,7 δισ. ευρώ, αφορούν οφειλές προς τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας, τα 100 εκατ. ευρώ οφειλές προς τους ασφαλισμένους και τα υπόλοιπα αφορούν φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως τα νοσοκομεία.

Παράλληλα, για το ΙΚΑ προβλέπεται για φέτος έλλειμμα 807,9 εκατ. ευρώ, για τον ΟΑΕΕ 462,7 εκατ. ευρώ, για τον ΟΓΑ 181,3 εκατ. ευρώ, για το ΜΤΠΥ 91,3 εκατ. ευρώ για το ΤΠΔΥ 66,2 εκατ. ευρώ, για το (ΕΤΑΑ) ΤΣΑΥ 39,5 εκατ. ευρώ και για το ΕΤΕΑ 274 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η συνολική κρατική επιχορήγηση του έτους 2014, ανέρχεται στο ποσό των 774.000.000 ευρώ (μειωμένη κατά 234.000.000 από πέρυσι).Συνολικά οι οφειλές των φορέων προς τον ΕΟΠΥΥ, ανέρχονται στα 571.688.424 ευρώ.

 ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

ΕΟΠΥΥ: Σε επισχέσεις από σήμερα 133 Κλινικές – από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι

Και οι 133 Ιδιωτικές Κλινικές -γενικές, ειδικές και ψυχιατρικές- μπαίνουν από σήμερα στον «χορό» των επισχέσεων που κήρυξε η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών προς τον ΕΟΠΥΥ.
Από τις επισχέσεις απέχουν προς το παρόν οι Κλινικές που ανήκουν στο δυναμικό του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) δηλαδή οι μεγάλοι όμιλοι κυρίως εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο, ωστόσο δεν αποκλείεται από την ερχόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και αυτοί τις κινητοποιήσεις. Προς το παρόν ο ΣΕΚ αντιμετωπίζει ορισμένα διαδικαστικά θέματα, καθώς ο μέχρι σήμερα επικεφαλής κ. Ανδρέας Καρταπάνης εξαιτίας φόρτου εργασίας (βρίσκεται στο Ερρίκος Ντυνάν πλέον, έχοντας αναλάβει την προσωρινή διοίκηση ως επικεφαλής του ομίλου ΥΓΕΙΑ) αποχώρησε από την προεδρία και στο τιμόνι του Συνδέσμου βρίσκεται ο κ. Βας. Μπαρδής του Ιατρικού Αθηνών.

Πρακτικά οι επισχέσεις σημαίνουν, ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα πληρώνουν από την τσέπη τους όταν επισκέπτονται μία ιδιωτική Κλινική, διεκδικώντας αργότερα, το ποσό από τον ασφαλιστικό Οργανισμό.

Το διπλό χαράτσι clawback και rebate, η καθυστέρηση των πληρωμών (ειδικότερα οι επικεφαλής των εταιρειών ζητούν την άμεση εξόφληση των 4 τελευταίων μηνών του 2013 και των υπολoιπόμενων 10% του 2012 και του 2013) αλλά και ο προϋπολογισμός ο οποίος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, πυροδοτεί τις εξελίξεις, και αναγκάζει τις Κλινικές να ξεκινήσουν τις επισχέσεις, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, καθώς, αυτό που ζητούν είναι ότι λογικό και δημοκρατικό.

Επιπλέον, η χθεσινή πολύωρη συνάντηση μεταξύ υπουργού Υγείας και ΠΕΙΚ δεν είχε θετικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης κ. Γρηγόρη Σαραφιανό, ενώ ο κ. Βορίδης επεσήμανε πως τα αιτήματα του κλάδου είναι λογικά και δίκαια, ωστόσο τόσο πολιτικά, όσο και δημοσιονομικά δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτή την στιγμή.

Όπως αναφέρει ο κ. Σαραφιανός στο on Med, αυτό που ζητάμε είναι να αυξηθεί η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ σε αξιοπρεπή επίπεδα και ειδικότερα στα περσινά επίπεδα. Ζητάμε δηλαδή επιπλέον 160 εκατ. ευρώ για την Δευτεροβάθμια Περίθαλψη. Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός σήμερα ανέρχεται σε 235 εκατ. ευρώ που πολύ απλά σημαίνει ότι στον κάθε ασφαλισμένο αναλογεί 20 ευρώ ετησίως για νοσηλεία.

Η ΠΕΙΚ ζητά, ο ΕΟΠΥΥ να πληρώσει όσα οφείλει μέχρι σήμερα και μόλις ο προϋπολογισμός δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του τότε ο κλάδος να διακόψει την συνεργασία μέχρι την έναρξη της νέας χρονιάς. «Να ζητάς υπηρεσίες ΟΛΟ το χρόνο, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙΣ να πληρώσεις, εκβιάζοντας και απειλώντας, χρειάζεται ΠΕΡΙΣΣΟ ΘΡΑΣΟΣ και παραπέμπει σε άλλες μαύρες για το Έθνος εποχές», αναφέρουν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων με νόημα.

ΠΗΓΗ:iatroi.eu

Αυτόν τον ΕΟΠΥΥ ποιος θα τον σώσει; Τι αναζητά απεγνωσμένα ο Βορίδης

Αυτόν τον ΕΟΠΥΥ ποιος θα τον σώσει; Τι αναζητά απεγνωσμένα ο Βορίδης

Οι αλλαγές που σκοπεύει να κάνει ο Μάκης Βορίδης στον ΕΟΠΥΥ έχουν λίγο πολύ προαναγγελθεί από τον ίδιο.

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Αλλαγές όχι τυχαίες βέβαια καθώς ο μεγαλύτερος φορέας υγείας της χώρας που διαχειρίζεται ετησίως κοντά στα 6 δις ευρώ μέχρι στιγμής δεν έχει βρει ακόμη τον βηματισμό του και είναι άγνωστο αν θα τον βρει ποτέ.

Και το ζήτημα είναι πως βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, όπως παραδέχονται πλέον και κυβερνητικοί παράγοντες.
Ο υπουργός Υγείας όπως αναφέρουν πληροφορίες του iatropedia.gr βρίσκεται προς αναζήτηση διαχειριστή ώστε να ξεφύγει ο ΕΟΠΥΥ από την μαύρη τρύπα που προκαλεί συνεχείς γκρίνιες και από τους δανειστές μας.

Εκτός αυτού ο Μάκης Βορίδης άνοιξε… θέμα και με το υπουργείο Εργασίας ζητώντας ουσιαστικά να δίνονται απ ευθείας τα χρήματα από τις εισφορές των εργαζομένων στα ταμεία του ΕΟΠΥΥ και να μην αξιοποιούνται για άλλους σκοπούς όπως για συντάξεις.
Το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί εδώ και καιρό αλλά ούτε με την παρέμβαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά λύθηκε.

Ο Μάκης Βορίδης πάντως σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανακοίνωσε πως οι αλλαγές στον φορέα θα γίνουν άμεσα.
Από την πλευρά του ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Λεωνίδας Γρηγοράκος μπορεί να μην έχει πάρει ακόμη επισήμως την αρμοδιότητα από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά όπως σημειώνουν πηγές του iatropedia.gr προτίθεται να κάνει και διαφορετική κατανομή των κονδυλίων του ΕΟΠΥΥ που ετησίως φθάνουν τα 6 δις ευρώ.  

ΠΗΓΗ:iatropedia.gr

 

Ιδιωτικές Κλινικές: Σε επισχέσεις από τις 3 Ιουλίου προς τον ΕΟΠΥΥ

Επισχέσεις εργασίας προς τον ΕΟΠΥΥ ξεκινούν από την ερχόμενη Πέμπτη 3 Ιουλίου οι Ιδιωτικές Κλινικές, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι «Δυστυχώς το μήνυμα των εκλογών ΔΕΝ έφτασε στην Αριστοτέλους».

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα πληρώνουν από την τσέπη τους όταν επισκέπτονται μία ιδιωτική Κλινική, διεκδικώντας αργότερα, το ποσό από τον ασφαλιστικό Οργανισμό.

Το διπλό χαράτσι clawback και rebate, η καθυστέρηση των πληρωμών (ειδικότερα οι επικεφαλής των εταιρειών ζητούν την άμεση εξόφληση των 4 τελευταίων μηνών του 2013 και των υπολoιπόμενων 10% του 2012 και του 2013) αλλά και ο προϋπολογισμός ο οποίος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, πυροδοτεί τις εξελίξεις, και αναγκάζει τις Κλινικές να ξεκινήσουν τις επισχέσεις, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου,καθώς, αυτό που ζητούν είναι ότι λογικό και δημοκρατικό.

Η ΠΕΙΚ ζητά, ο ΕΟΠΥΥ να πληρώσει όσα οφείλει μέχρι σήμερα και μόλις ο προϋπολογισμός δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του τότε ο κλάδος να διακόψει την συνεργασία μέχρι την έναρξη της νέας χρονιάς. «Να ζητάς υπηρεσίες ΟΛΟ το χρόνο, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙΣ να πληρώσεις, εκβιάζοντας και απειλώντας, χρειάζεται ΠΕΡΙΣΣΟ ΘΡΑΣΟΣ και παραπέμπει σε άλλες μαύρες για το Έθνος εποχές», αναφέρουν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων με νόημα.

Περισσότερα...

Σε χρόνο ρεκόρ εξαντλείται το ''πλαφόν'' από συμβεβλημένους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ δηλώνουν ότι έχουν δεχθεί 150 ασφαλισμένους σε μία ημέρα, συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό σε χρόνο-ρεκόρ το μηνιαίο πλαφόν των επισκέψεων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ.

Οπως κατέδειξε εκτεταμένος έλεγχος του ΕΟΠΥΥ στα στοιχεία των ιατρικών επισκέψεων Ιουνίου που δηλώνουν οι γιατροί –με αφορμή καταγγελίες ασφαλισμένων– το φαινόμενο να «συμπληρώνεται γρήγορα το πλαφόν και μετά να χρεώνονται οι ασφαλισμένοι», αν και έχει περιοριστεί, συνεχίζει να υφίσταται.

Ο έλεγχος έδειξε ότι μόνο τις πρώτες τέσσερις ημέρες του Ιουνίου –εκ των οποίων οι τρεις εργάσιμες– 128 συμβεβλημένοι γιατροί δήλωσαν ότι δέχθηκαν από 250 έως 300 ασφαλισμένους έκαστος ή αλλιώς 31.214 ασθενείς συνολικά. Δεκαοκτώ γιατροί δέχθηκαν επισκέψεις ασφαλισμένων την Κυριακή 1η Ιουνίου (ένας δήλωσε ότι δέχθηκε τη συγκεκριμένη ημέρα 170 επισκέψεις...), ενώ τη δεύτερη ημέρα του Ιουνίου και πρώτη εργάσιμη του μήνα, οι 128 γιατροί δέχθηκαν συνολικά 11.690 ασθενείς στο ιατρείο τους. «Ανάρπαστοι» φαίνεται ότι είναι κάποιοι γιατροί στα Τρίκαλα, αφού από τους 128 γιατρούς που ελέγχονται οι 17 είναι από εκεί. Είκοσι τρεις γιατροί που είχαν δηλώσει ότι πραγματοποίησαν από τις πρώτες τέσσερις ημέρες του Ιουνίου περισσότερα από 250 ραντεβού ασφαλισμένων είναι στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται ο μεγάλος όγκος των συμβεβλημένων, ενώ πολλή δουλειά φαίνεται ότι έχουν επίσης γιατροί των Ιωαννίνων και της Λάρισας (12 και 9 γιατροί αντίστοιχα).

Και αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη, οι γιατροί που σχεδόν «έκλεισαν» το μηνιαίο πλαφόν από τις πρώτες τέσσερις ημέρες του μήνα ήταν μόλις τρεις. Παθολόγοι, γενικοί γιατροί και καρδιολόγοι είναι οι γιατροί με τη μεγάλη ζήτηση: από τους 128 υπό έλεγχο συμβεβλημένους 68 είναι παθολόγοι, 22 γενικοί γιατροί και 22 καρδιολόγοι. Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει ζητήσει από τους συγκεκριμένους γιατρούς εξηγήσεις. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των απαντήσεών τους και ανάλογα με τα συμπεράσματα, θα γίνει περαιτέρω έλεγχος και θα επιβληθούν ποινές.

Οπως ανέφεραν στην «Κ» στελέχη του ΕΟΠΥΥ, οι περισσότεροι από τους γιατρούς δικαιολογούν τον αριθμό των επισκέψεων λέγοντας ότι έχουν ανοιχτά τα ιατρεία τους 12 και 14 ώρες την ημέρα –κάποιος μάλιστα υποστήριξε ότι ανοίγει το ιατρείο του στις 4 το πρωί– και ότι οι επισκέψεις διαρκούν λίγο, καθώς πρόκειται για απλή συνταγογράφηση φαρμάκων. «Ωστόσο, το νόημα της ιατρικής επίσκεψης δεν είναι μόνο η συνταγογράφηση, αλλά και η εξέταση του ασφαλισμένου», τόνιζαν στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στελέχη του ΕΟΠΥΥ.

H νέα κλήση γιατρών προς απολογία είναι η τρίτη που γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε διάστημα εννέα μηνών. Το πρώτο κύμα ελέγχων αφορούσε 100 «πρωταθλητές» σε παραπεμπτικά για εξετάσεις γιατρούς. Σε 59 περιπτώσεις διεκόπη προσωρινά η δυνατότητά τους να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ωστόσο «επανήλθαν» κατόπιν προσωρινών διαταγών δικαστηρίου και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο περαιτέρω έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Το δεύτερο «κύμα» ελέγχων ξεκίνησε περί τα τέλη του περασμένου Απριλίου και αφορούσε σε άλλους 100 επίσης «υπερδραστήριους» στη συνταγογράφηση εξετάσεων γιατρούς για το πρώτο τρίμηνο του 2013, οι «εξηγήσεις» των οποίων αυτή τη στιγμή αξιολογούνται από τον ΕΟΠΥΥ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός συνολικά των συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ είναι 5.800, που σημαίνει ότι οι 128 υπό έλεγχο γιατροί αποτελούν μία μικρή μειονότητα στο σώμα των συνεργατών με τον Οργανισμό. Και παρά την παραδοχή αυτή εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ και πρόσφατα και του νέου υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη, η διοίκηση του Οργανισμού κατηγορείται συχνά από τους ιατρικούς συλλόγους για «δυσφήμηση του Ελληνα γιατρού συλλήβδην».

Αλλωστε, κάθε «κύμα ελέγχων» συνοδεύεται πάντα από ανακοινώσεις διαμαρτυρίας των ιατρικών συλλόγων που κατηγορούν τον ΕΟΠΥΥ για ελέγχους χωρίς «σωστά εργαλεία», όπως είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Είναι ενδεικτική η τελευταία σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που κάνει λόγο για «διαπόμπευση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του ιατρικού κλάδου», ενώ ζητεί από τον ΕΟΠΥΥ να γνωστοποιήσει τα ακριβή στοιχεία των γιατρών στον Σύλλογο, προκειμένου να προβεί στις ανάλογες ενέργειες. Μάλιστα, ο ΙΣΑ προχώρησε την περασμένη εβδομάδα και στην αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας (τρίτης κατά σειρά) προς τον διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρη Κοντό, με την οποία ζητεί να λάβει τα στοιχεία των «υπερσυνταγογραφούντων» γιατρών, για τους οποίους, ωστόσο, αναφέρει ότι ενώ επιβλήθηκαν ποινές, δεν προέκυψαν «αποχρώσες ενδείξεις ενοχής τους».

 ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Αύγουστος 2014
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΟΠΥΥ