Δαπάνες συμβεβλημένων ιδιωτών

Share

Δαπάνες συμβεβλημένων ιδιωτών

Επικαιροποιήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τα συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα που αφορούν στις υποβολές δαπάνης των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων το 2017.
Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα
 

Δαπάνες συμβεβλημένων ιδιωτών
Στον πρώτο πίνακα εμφανίζεται η συνολική ανάλυση της δαπάνης για το 2017, δηλαδή η παρεχόμενη υπηρεσία υγείας μετά από τις εκπτώσεις, το ποσό της περικοπής και το όριο της δαπάνης για το συγκεκριμένο έτος.

Ο δεύτερος πίνακας κάνει μία συγκεντρωτική παρουσίαση των ποσών που δόθηκαν την περίοδο του 2012-2017. Οπως φαίνεται αύξηση δαπάνης υπήρξε στις ιδιωτικές κλινικές, στα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας κλειστής περίθαλψης, στις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, στους φυσικοθεραπευτές, στις διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις διαγνωστικών εργαστηρίων, ενώ από πέρυσι καταγράφονται και κάποιες νέες κατηγορίες και συγκεκριμένα το υγειονομικό υλικό, τα συμπληρώματα διατροφής, τα υλικά αιμοκάθαρσης και η πρόσθετη περίθαλψη. 

Πίνακας 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

 ΚΑΤ/ΡΙΑ   ΥΠΟΚ/ΡΙΑ   Παρεχόμενη Υπηρεσία Υγείας   Ποσό μετά από εκπτώσεις   Ποσό 
CLAWBACK 
 Ετήσιο Όριο 
A   Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών 354.313.392,02 € 89.313.384,03 € 265.000.000,00 €
  Α1 Υ.Ν.Ι.Κ. - Νοσήλια 258.907.101,60 € 80.926.415,31 € 175.000.000,00 €
  Α3 Υ.Ν.Ι.Κ. - Νοσήλια Ειδικών Επεμβάσεων 42.582.167,06 € 3.076.389,31 € 40.000.000,00 €
  Α5 Υ.Ν.Ι.Κ. - Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 12.886.296,69 € 32.975,92 € 14.500.000,00 €
  Α6 Υ.Ν.Ι.Κ. - Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 13.660.222,71 € 0,00 € 14.500.000,00 €
  Α7 Υ.Ν.Ι.Κ -Ακτινοθεραπεία 26.277.603,96 € 5.277.603,49 € 21.000.000,00 €
Β   Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης 86.139.072,94 € 32.139.071,53 € 54.000.000,00 €
Γ   Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 66.061.185,93 € 16.061.183,33 € 50.000.000,00 €
Δ   Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας 50.911.001,88 € 3.910.996,16 € 47.000.000,00 €
  Δ1 Φ.Υ.Α. – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 4.066.287,00 € 566.284,88 € 3.500.000,00 €
  Δ2 Φ.Υ.Α. – Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.) 9.765.339,73 € 1.073.913,34 € 9.000.000,00 €
  Δ3 Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων 22.875.813,77 € 2.238.451,26 € 19.500.000,00 €
  Δ4 Φ.Υ.Α. – Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Ξενώνες & Οικοτροφεία & Προστατευόμενα Διαμερίσματα) 8.979.752,10 € 0,00 € 9.500.000,00 €
  Δ5 Φ.Υ.Α. – Οικοτροφεία/Ιδρύματα Ασυλικού Τύπου για ΑΜΕΑ 2.922.116,68 € 0,00 € 3.000.000,00 €
  Δ6 Φ.Υ.Α. – Άλλοι Φορείς  Υποστήριξης Αναπηρίας 1.906.443,54 € 22.350,67 € 2.000.000,00 €
  Δ7 Φ.Υ.Α. –Ειδικά Σχολεία & Εκπαιδευτήρια ΑΜΕΑ 395.249,06 € 9.996,01 € 500.000,00 €
Ε   Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων 413.602.386,12 € 63.602.050,54 € 350.000.000,00 €
  Ε1 Υ.Δ.Ε.Π. - Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 212.538.275,80 € 12.538.143,95 € 200.000.000,00 €
  Ε2α Υ.Δ.Ε.Π. – Ακτινογραφίες  2.838.511,59 € 189.426,10 € 3.000.000,00 €
  E2β Υ.Δ.Ε.Π. – Ψηφιακή Μαστογραφία 8.661.909,00 € 1.661.892,62 € 7.000.000,00 €
  Ε3 Υ.Δ.Ε.Π. - Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 8.267.051,41 € 1.267.028,61 € 7.000.000,00 €
  Ε4 Υ.Δ.Ε.Π. - CTs και MRI 92.532.301,58 € 16.532.285,66 € 76.000.000,00 €
  Ε5 Υ.Δ.Ε.Π. -Υπερηχογραφήματα 55.813.337,89 € 25.519.687,45 € 29.000.000,00 €
  Ε6 Υ.Δ.Ε.Π. -Σπινθηρογραφήματα 7.705.093,64 € 114.967,66 € 8.000.000,00 €
  Ε7 Υ.Δ.Ε.Π. - PET/CTs 2.067.222,35 € 0,00 € 2.600.000,00 €
  Ε8 Υ.Δ.Ε.Π. - Διαγνωστικό Ραδιοφάρμακο 7.327.649,64 € 427.648,72 € 6.900.000,00 €
  Ε9 Υ.Δ.Ε.Π. - Λοιπές Εξετάσεις και Πράξεις 15.851.033,22 € 5.350.969,77 € 10.500.000,00 €
Στ   Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας 84.801.893,86 € 14.801.776,36 € 70.000.000,00 €
  Στ1 Υ.Φ. - Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας -Φυσικοθεραπευτές 82.916.796,37 € 14.727.211,77 € 68.000.000,00 €
  Στ2 Υ.Φ. - Εργαστήρια Φυσικής  Ιατρικής και Αποκατάστασης 1.885.097,49 € 74.564,59 € 2.000.000,00 €
Ζ   Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης 7.034.903,64 € 1.034.901,82 € 6.000.000,00 €
Ι   Υπηρεσίες Αιμοκάθαρσης 155.465.949,23 € 15.465.941,35 € 140.000.000,00 €
  Ι1 Υ.Α. - Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 93.825.791,07 € 10.325.788,08 € 83.500.000,00 €
  Ι2 Υ.Α. - Υπηρεσίες Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 37.421.283,22 € 5.099.709,89 € 32.000.000,00 €
  Ι3 Υ.Α. - Υλικά Αιμοκάθαρσης 24.218.874,94 € 40.443,38 € 24.500.000,00 €
Κ   Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής 36.939.177,59 € 17.260.074,89 € 20.000.000,00 €
Λ   Υγειονομικό Υλικό 224.776.480,43 € 39.815.964,70 € 194.000.000,00 €
  Λ1 Υ.Υ. - Επιθέματα 45.910.505,45 € 8.921.257,80 € 37.000.000,00 €
  Λ3 Υ.Υ. - Οστομικά Υλικά 30.078.083,23 € 2.996.649,38 € 27.500.000,00 €
  Λ4 Υ.Υ. - Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη 80.008.037,29 € 17.016.576,57 € 60.000.000,00 €
  Λ7 Υ.Υ. - Καθετήρες -ουροσυλλέκτες 43.374.188,47 € 9.128.663,80 € 35.000.000,00 €
  Λ9 Υ.Υ. - Λοιπά Υγειονομικά Υλικά (υλικά περιτοναϊκήςκάθαρσης, τραχειοστομίας, μεσογειακής αναιμίας, συσκευών σίτισης, συσκευών έγχυσης φαρμάκων κτλ) 25.405.665,99 € 1.752.817,15 € 34.500.000,00 €
Μ   Πρόσθετη Περίθαλψη 46.409.046,32 € 5.089.355,43 € 43.000.000,00 €
  Μ2 Π.Π. - Αναπνευστικά – Συσκευές-Οξυγόνο 35.430.321,29 € 5.089.355,43 € 33.300.000,00 €
  Μ3α Π.Π. - Ορθοπεδικά 4.257.534,26 € 0,00 € 4.400.000,00 €
  Μ3β Π.Π. - Ορθοπεδικά επί παραγγελία 2.253.401,05 € 0,00 € 2.000.000,00 €
  Μ4 Π.Π. - Ακουστικά και Λοιπά 4.467.789,72 € 0,00 € 3.300.000,00 €

Πίνακας 2

  Αιτούμενο Ποσό
(ΜΕ ΦΠΑ)
Ποσό μετά από εκπτώσεις Ποσό 
CLAWBACK
Ετήσιο
όριο δαπάνης
Έτος
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών 386.516.042,57 €       2012
380.344.955,86 € 363.248.944,76 € 91.532.135,27 € 225.000.000,00 € 2013
359.267.290,12 € 343.648.448,52 € 108.648.442,93 € 235.000.000,00 € 2014
383.593.456,67 € 367.600.956,15 € 132.600.950,28 € 235.000.000,00 € 2015
  377.488.594,68 € 142.488.588,68 € 235.000.000,00 € 2016
  354.313.392,02 € 89.313.384,03 € 265.000.000,00 € 2017
Διαγνωστικές Εξετάσεις Ιδιωτικών Κλινικών
(Μόνο για το έτος 2013)
41.108.914,31 €       2012
47.119.004,54 € 35.081.359,78 € 6.137,43 € 42.500.004,00 € 2013
        2014
        2015
        2016
        2017
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 77.263.587,28 €       2012
79.521.720,39 € 66.993.174,18 € 20.655.986,39 € 45.000.000,00 € 2013
77.986.584,38 € 65.454.899,91 € 20.454.899,51 € 45.000.000,00 € 2014
80.787.835,73 € 68.950.843,58 € 23.950.840,94 € 45.000.000,00 € 2015
  68.092.851,96 € 17.092.849,34 € 51.000.000,00 € 2016
  66.061.185,93 € 16.061.183,33 € 50.000.000,00 € 2017
Υπηρεσίες Φορέων Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα 2.868.303,20 €       2012
3.923.249,88 € 3.686.794,95 € 686.794,81 € 3.000.000,00 € 2013
3.320.374,25 € 3.138.200,98 € 138.200,95 € 3.000.000,00 € 2014
5.101.645,43 € 4.778.778,36 € 1.794.706,25 € 3.000.000,00 € 2015
  3.256.781,43 € 396.252,50 € 3.000.000,00 € 2016
        2017
Υπηρεσίες Φορέων Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 64.983.318,00 €       2012
60.309.503,14 € 57.642.156,97 € 7.642.155,71 € 50.000.000,00 € 2013
58.241.841,50 € 55.647.008,16 € 5.647.007,09 € 50.000.000,00 € 2014
43.022.191,45 € 41.257.310,04 € - € 50.000.000,00 € 2015
  43.826.173,21 € - € 50.000.000,00 € 2016
        2017
Υπηρεσίες Φορέων Υποστήριξης Αναπηρίας (Συγχώνευση Κερδοσκοπικού και μη Καρδοσκοπικού Χαρακτήρα από το 2017)         2012
        2013
        2014
        2015
        2016
  50.911.001,88 € 3.910.996,16 € 47.000.000,00 € 2017
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης 81.417.605,00 €       2012
103.869.020,79 € 93.112.123,66 € 28.023.517,22 € 57.000.000,00 € 2013
96.780.281,80 € 86.865.961,95 € 35.865.961,73 € 51.000.000,00 € 2014
89.968.645,34 € 81.874.923,18 € 30.874.921,94 € 51.000.000,00 € 2015
  85.262.641,61 € 34.262.640,28 € 51.000.000,00 € 2016
  86.139.072,94 € 32.139.071,53 € 54.000.000,00 € 2017
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης Το έτος 2012 η ανοιχτή περίθαλψη περιλαμβάνονταν μαζί με την κλειστή       2012
Το έτος 2013 η ανοιχτή περίθαλψη περιλαμβάνονταν μαζί με την κλειστή       2013
14.279.066,25 € 11.123.090,79 € 5.123.090,32 € 6.000.000,00 € 2014
8.769.950,00 € 6.532.205,90 € 727.543,93 € 6.000.000,00 € 2015
  6.368.655,08 € 575.336,98 € 6.000.000,00 € 2016
  7.034.903,64 € 1.034.901,82 € 6.000.000,00 € 2017
Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 104.008.885,50 €       2012
127.968.042,66 € 121.825.188,75 € 9.551.232,69 € 110.000.004,00 € 2013
133.202.315,76 € 126.732.562,03 € 16.732.561,41 € 110.000.000,00 € 2014
118.787.988,00 € 113.068.882,34 € 3.808.591,19 € 110.000.000,00 € 2015
  123.595.235,05 € 13.595.230,58 € 110.000.000,00 € 2016
  131.247.074,29 € 15.425.497,97 € 115.500.000,00 € 2017
Υλικά Αιμοκάθαρσης (Νέα κατηγορία το 2017)         2012
        2013
        2014
        2015
        2016
  24.218.874,94 € 40.443,38 € 20.000.000,00 € 2017
Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες) 490.330.677,48 €       2012
475.813.579,94 € 393.109.423,45 € 120.109.400,77 € 273.000.000,00 € 2013
565.814.968,80 € 458.452.241,44 € 164.607.469,61 € 302.000.000,00 € 2014
525.863.914,66 € 421.720.730,14 € 122.502.798,04 € 302.000.000,00 € 2015
  348.432.287,12 € 40.243.295,48 € 314.000.000,00 € 2016
        2017
Ιατρούς κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική 47.075.860,00 €       2012
38.377.163,54 € 30.445.756,15 € 10.445.747,95 € 20.000.000,00 € 2013
29.745.593,00 € 18.532.600,41 € 5.562.178,58 € 18.000.000,00 € 2014
23.993.950,83 € 15.182.181,22 € - € 18.000.000,00 € 2015
  15.501.034,12 € - € 18.000.000,00 € 2016
        2017
Ιατρούς κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες 9.258.201,30 €       2012
15.008.274,19 € 12.083.529,93 € 3.083.524,22 € 9.000.000,00 € 2013
13.859.265,03 € 9.211.213,34 € 3.599.930,71 € 8.100.000,00 € 2014
10.661.999,40 € 6.643.388,46 € - € 8.100.000,00 € 2015
  6.042.659,12 € - € 8.100.000,00 € 2016
        2017
Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες, Ιατροί κατά πράξη) Συγχώνευση με ιατρούς κατά πράξη και περίπτωση από το 2017         2012
        2013
        2014
        2015
        2016
  413.602.386,12 € 63.602.050,54 € 350.000.000,00 € 2017
Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) 92.915.506,16 €       2012
75.782.116,00 € 69.985.104,35 € 3.014.552,99 € 68.000.000,00 € 2013
78.099.287,10 € 69.403.512,09 € 7.403.491,77 € 62.000.000,00 € 2014
91.675.120,90 € 82.678.362,25 € 21.684.717,08 € 62.000.000,00 € 2015
  85.875.984,94 € 19.017.594,15 € 68.000.000,00 € 2016
  84.801.893,86 € 14.801.776,36 € 70.000.000,00 € 2017
Υγειονομικό Υλικό (Νέα κατηγορία το 2017)         2012
        2013
        2014
        2015
        2016
  224.776.480,43 € 39.815.964,70 € 194.000.000,00 € 2017
Πρόσθετη Περίθαλψη (Νέα κατηγορία το 2017)         2012
        2013
        2014
        2015
        2016
  46.409.046,32 € 5.089.355,43 € 43.000.000,00 € 2017
Συμπληρώματα Διατροφής (Νέα κατηγορία το 2017)         2012
        2013
        2014
        2015
        2016
  36.939.177,59 € 17.260.074,89 20.000.000,00 € 2017

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Ιούλιος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΟΠΥΥ Δαπάνες συμβεβλημένων ιδιωτών