ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για τη νοσηλεία σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Nextdeal newsroom,

Ο ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωση ενημερώνει ότι παρέχεται περίθαλψη, σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ), δημόσια και ιδιωτικά, στους δικαιούχους του Οργανισμού που έχουν ανάγκη νοσηλείας για υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης και αποθεραπείας.

Η εισαγωγή σε ΚΑΑ-ΚΝ αποτελεί συνέχιση θεραπείας, γίνεται μόνο έπειτα από νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό θεραπευτήριο, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο ή την κλινική. Για την εύρυθμη παραμονή των ασφαλισμένων, ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τα κάτωθι:

Κατά την παραπομπή του ασφαλισμένου σε ΚΑΑ-ΚΝ, οι θεράποντες ιατροί των ανωτέρω δομών υγείας ,θα πρέπει να συστήνουν τον μέγιστο αρχικό χρόνο παραμονής, ανάλογα την κατηγορία πάθησης, ο οποίος όμως δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Οι νοσηλείες ασφαλισμένων των οποίων η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε μετά την 1/11/2018, θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στον τροποποιημένο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018).

Για τις νοσηλείες των ασφαλισμένων, των οποίων η ημερομηνία εισαγωγής είναι προγενέστερη της έκδοσης του ανωτέρω ΦΕΚ, θα ισχύουν και έως την έναρξη της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι παλαιότερες διαδικασίες, ως προς την διαδικασία εισαγωγής αιτήματος και έγκρισης παράτασης νοσηλείας με βάση τα νοσήματα του άρθρου 44 του νέου ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018) και της διάρκειες νοσηλείας όπως περιγράφονται στο παράρτημα της σύμβασης ΕΟΠΥΥ με τα ΚΑΑ (αρχικός χρόνος χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες).

Αίτημα παράτασης για παραμονή ασφαλισμένων στο ΚΑΑ, θα αποστέλλεται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν της λήξεως της προηγούμενης. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

Οικογενειακός Γιατρός: Μυστικά και παγίδες - Τι αλλάζει με τον νέο χρόνο

Δήμητρα Ευθυμιάδου - ΕΘΝΟΣ

Σε ποιες περιοχές παρουσιάζεται έλλειψη, ποιοι ασθενείς εξαιρούνται από τη διαδικασία, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Σύγχυση εξακολουθεί να επικρατεί µεταξύ των ασφαλισµένων σχετικά µε τον οικογενειακό γιατρό, για το κατά πόσον η εγγραφή είναι υποχρεωτική αλλά και το τι µέλλει γενέσθαι µετά την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τα «ήξεις αφήξεις» του υπουργείου Υγείας, το οποίο από τη µία καλεί τους πολίτες να έχουν εγγραφεί στον νέο θεσµό και από την άλλη δεν διαθέτει τους απαραίτητους γιατρούς να τον υποστηρίξουν, έχει προκαλέσει αναστάτωση στους ασθενείς. ∆εν είναι τυχαίο ότι η ηγεσία του υπουργείου επεξεργάζεται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του θεσµού αλλά και στις αµοιβές των γιατρών, ώστε να προσελκύσει περισσότερους.

Παρά τις προσπάθειες για αύξηση του αριθµού των συµβεβληµένων γιατρών, ολόκληρη η χώρα παραµένει ακάλυπτη υγειονοµικά, αφού το σύνολο των διαθέσιµων στις ΤΟΜΥ αλλά και στον ΕΟΠΥΥ για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας είναι µόλις 1.117. Αριθµός που στην πράξη καθιστά µη... υποχρεωτική την εγγραφή των πολιτών στον θεσµό.

Σε ποιες περιοχές δεν υπάρχουν συµβεβληµένοι γιατροί

Αξιοσηµείωτο είναι ότι τον τελευταίο µήνα παρατηρείται µικρή αύξηση στον αριθµό των γιατρών που έχουν συµβληθεί µε τον ΕΟΠΥΥ, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικά στην Αθήνα, µέχρι τον Οκτώβριο υπήρχαν 190 οικογενειακοί γιατροί (παθολόγοι και γενικοί γιατροί), ενώ σήµερα ο αριθµός έχει ανέβει στους 250. Επίσης, οι οικογενειακοί παιδίατροι από 32 έφτασαν σήµερα τους 47.

Αντίστοιχα, µικρή αύξηση παρατηρείται και στους διαθέσιµους οικογενειακούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη, όπου από 50(παθολόγοι - γενικοί γιατροί) αυξήθηκαν στους 61, ενώ οι οικογενειακοί παιδίατροι από 20 έγιναν 21.

Στον αντίποδα, Αρκαδία, Βόρειο Αιγαίο, ∆ωδεκάνησα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, νησιά Αργοσαρωνικού, Πιερία, Πρέβεζα, Ρέθυµνο, Ροδόπη, Σάµος και Φλώρινα δεν διαθέτουν οικογενειακό γιατρό ούτε για τους ενηλίκους ούτε για τα παιδιά.

Επίσης, οι περιοχές που δεν διαθέτουν οικογενειακό παιδίατρο είναι οι εξής: Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αρτα, Βοιωτία, Βόρειο Αιγαίο, ∆ωδεκάνησα, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ηλεία, Ηµαθία, Θεσπρωτία, Καρδίτσα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κυκλάδες, Λασίθι, Λέσβος, Λευκάδα, νησιά Αργοσαρωνικού, Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Πρέβεζα, Ρέθυµνο, Ροδόπη, Σάµος, Φλώρινα.

Περισσότερα...

Τις παράνομες πρακτικές του ΕΟΠΥΥ καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών

Τις παράνομες πρακτικές του ΕΟΠΥΥ καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών

Τεράστιο σκάνδαλο για την Κυβέρνηση αποτελεί η πραξικοπηματική προικοδότηση των ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης Αναπήρων – ΚΑΑ από το Υπουργείο Υγείας με ολόκληρη την πίττα των εργοθεραπειών.

Καθώς ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών αρνείται από το 2016 την υπογραφή των συμβάσεων που προτείνει ο ΕΟΠΥΥ, αφού τις θεωρεί άδικες και λεόντειες, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε – μέσω του νέου ΕΚΠΥ - να "προικοδοτήσει" τα ΚΑΑ με ολόκληρο το κονδύλι της ειδικής αγωγής που αφορά τις εργοθεραπείες, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τους εργοθεραπευτές που συνεργάζονται με τα ΚΑΑ να υπογράψουν βεβαίωση που τους καθιστά ουσιαστικά συμβασιούχους με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και υπάλληλους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κατά παράβαση κάθε νόμου που αφορά την ελεύθερη εργασία.

Πιο συγκεκριμένα, με την πρόσφατη τροποποίηση του ΕΚΠΥ επιτρέπεται στα ΚΑΑ ανοιχτής περίθαλψης να διενεργούν και μεμονωμένες πράξεις ειδικής αγωγής μέσω ειδικής σύμβασης, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο Υγείας παρακάμπτει τους ιδιώτες εργοθεραπευτές και οι ασφαλισμένοι κατευθύνονται ξεκάθαρα προς τα ΚΑΑ, με τον ΕΟΠΥΥ να λειτουργεί σαν έμμεσος διαφημιστής τους.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ, απαιτεί από τους συνεργαζόμενους με τα ΚΑΑ εργοθεραπευτές, την υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης, όπου μεταξύ άλλων ο εργοθεραπευτής δηλώνει "Έχω λάβει γνώση ότι από τη σύμβαση του ΚΑΑ με τον ΕΟΠΥΥ για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής, απαγορεύεται ως επαγγελματίας υγείας του ΚΑΑ να συνάψω ατομική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες ειδικής αγωγής".

Έτσι, με παράνομο και καταχρηστικό τρόπο, εξασφαλίζεται ότι ο συνεργαζόμενος με τα ΚΑΑ εργοθεραπευτής υπογράφει εμμέσως σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ παράλληλα γίνεται και υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κατά παράβαση κάθε νομοθεσίας που διέπει την ιδιωτική απασχόληση.


Είναι απίστευτες οι μεθοδεύσεις που χρησιμοποιεί μια αριστερή Κυβέρνηση, που περηφανεύεται για το ηθικό της πλεονέκτημα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, για να εξυπηρετήσει από τη μια πλευρά τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα και από την άλλη για να οδηγήσει σε εργασιακό μεσαίωνα έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών καλεί τα μέλη του να μην υπογράψουν κανένα αντίστοιχο έγγραφο, καθώς αυτό θα ανοίξει την κερκόπορτα για τον επαγγελματικό αφανισμό ολόκληρου του κλάδου.  

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

Η γραφειοκρατία του ΕΟΠΥΥ βλάπτει την υγεία των Ελληνίδων

Η γραφειοκρατία του ΕΟΠΥΥ βλάπτει την υγεία των Ελληνίδων

Ένα άνευ προηγουμένου αλαλούμ επικρατεί στον ΕΟΠΥΥ με τον γονιδιακό έλεγχο για τον καρκίνο μαστού και ωοθηκών. Ενώ πριν από 3 μήνες, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοστολόγηση των σχετικών εξετάσεων, δυστυχώς, αυτές δεν αποζημιώνονται!

Ο λεγόμενος γονιδιακός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών αφορά τους λεγόμενους ογκολογικούς δείκτες BRCA 1 και BRCA 2. Το κωμικοτραγικό, δε, είναι ότι ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει πανάκριβα φάρμακα, που συνδέονται με αυτούς τους δείκτες, αλλά δεν καλύπτει τις εξετάσεις!

Με απλά λόγια, οι ογκολογικοί δείκτες είναι ειδικά, γενετικά τεστ, τα οποία ελέγχουν αν μία γυναίκα φέρει ή όχι μεταλλάξεις στα δύο αυτά γονίδια. Αν αυτό συμβαίνει, τότε μία υγιής γυναίκα έχει αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης κακοήθειας, σε σχέση με τις γυναίκες, που δεν φέρουν τις μεταλλάξεις.

Γενικά, η πλειονότητα των περιστατικών καρκίνου του μαστού, αλλά και των ωοθηκών δεν έχουν κληρονομική βάση.Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών, το οποίο υπολογίζεται σε 5-10% για τον καρκίνο του μαστού και 10-20% για τον καρκίνο των ωοθηκών, συνδέονται με την κληρονομικότητα, διότι έχουν μεταλλάξεις στο DNA τους. Αυτά τα άτομα λοιπόν έχουν αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού ή ωοηθκών, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Ο κίνδυνος

Μια υγιής γυναίκα, που δεν φέρει μεταλλάξεις BRCA 1 ή 2, έχει περίπου 12% πιθανότητα να διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής της. Αντίθετα, μια γυναίκα με μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 έχει περίπου 70% πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου του μαστού στη διάρκεια της ζωής της. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες αυτές έχουν αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης κακοήθειας των ωοθηκών.

Ο γονιδιακός έλεγχος με τους ογκολογικούς δείκτες BRCA 1 και BRCA 2, δεν είναι μία εξέταση που πρέπει να κάνουν όλες οι γυναίκες, όπως π.χ. η μαστογραφία. Επίσης, δεν είναι απαραίτητος σε όλες τις γυναίκες, που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Σε γενικές γραμμές, η εξέταση πρέπει να γίνεται από δύο κατηγορίες γυναικών:

Εκείνες που ήδη νοσούν με καρκίνο μαστού ή ωοθηκών. Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν τη νεαρή ηλικία διάγνωσης (κάτω των 45 ετών), τη διάγνωση κακοήθειας και στους δύο μαστούς, το οικογενειακό ιστορικό, καθώς και το είδος του όγκου (ιστοπαθολογία) που αναπτύσσεται. Από το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα καθοριστεί αν μια ασθενής ενδείκνυται να λάβει κάποια από τις νέες στοχευμένες θεραπείες.
Εκείνες, που έχουν βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Οι γυναίκες αυτές χρήζουν εξειδικευμένης παρακολούθησης και διαχείρισης, όπως για παράδειγμα, συχνότερες κλινικές εξετάσεις.
Όπως αναφέραμε στην αρχή, ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει τους ογκολογικούς δείκτες BRCA 1 και BRCA 2, ενώ καλύπτει το κόστος νέων στοχευμένων φαρμάκων, που συνδέονται με αυτούς! Πρόκειται για νέας γενιάς φαρμάκων, τα οποία ονομάζονται αναστολείς PARP (olaparib, iniparib και veliparib).

Η PARP είναι μία πυρηνική πρωτεΐνη, η οποία είναι υπεύθυνη για την επισκευή βλαβών του DNA που επέρχονται φυσικά στα καρκινικά κύτταρα. Οι αναστολείς του ενζύμου PARP ενδέχεται να εμποδίζουν την επισκευή αυτή, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας.

3 μήνες καθυστέρηση

Στις 12-9-2018, δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία κοστολογούνται οι συγκεκριμένοι δείκτες με το ποσό των 700 ευρώ. Ακόμη, η απόφαση ορίζει ότι ο έλεγχος και η γενετική παρακολούθηση συνιστάται σε:

Όλες τις γυναίκες που έχουν διάγνωση επιθηλιακού καρκινώματος των ωοθηκών, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακού ιστορικού.
Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού πριν από την ηλικία των 45 ετών.
Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία και έχουν τουλάχιστον δύο (2) πε- ριστατικά από την ίδια μεριά της οικογένειας με εμπερι- στατωμένη διάγνωση Ca μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος ή προστάτη με Cleason score μεγαλύτερο ή ίσο του 7.
Στις γυναίκες στων οποίων την οικογένεια υπάρχει γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA 1/2.
Όμως, ενώ έχουν περάσει τρεις ολόκληροι μήνες, ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει την εξέταση! Κατά τα άλλα, ο Ανδρέας Ξανθός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, κάνει λόγο για «Υγεία για Όλους» και πως η κυβέρνηση έχει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία των ασθενέστερων. Ωραία, παχιά λόγια… Στην πράξη μηδέν για τις γυναίκες με καρκίνο…

Υ.Γ. Στη χώρα μας δεκάδες εργαστήρια προσφέρουν τη διενέργεια των ογκολογικών δεικτών BRCA1 και BRCA2. Ουδείς όμως έχει ελέγξει αν ακολουθούν πιστά την πιστοποιημένη μεθοδολογία και αν τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούν το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ και όχι να βάζουν γραφειοκρατικά εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών.

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

ΕΟΠΥΥ: Νέα παράταση στα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές για αξονικές, μαγνητικές και μαστογραφίες!

Μαρία Γλένη

Νέα παράταση δίνει ο ΕΟΠΥΥ στα Διαγνωστικά Κέντρα και τις Ιδιωτικές κλινικές για να του αποσταλούν όλες οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν για αξονικές, μαγνητικές και μαστογραφίες ώστε να πραγματοποιήσει ελέγχους.

Ειδικότερα η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ επιχειρώντας να ελέγξει τις δαπάνες που είχαν υποβληθεί και οι οποίες πρέπει να αποζημιωθούν από τον Οργανισμό, ζήτησε την κατάθεση φακέλων στους οποίους θα περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες σε εξετάσεις που έχουν γίνει μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου

Πλέον όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η εν λόγω προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε ΕΔΩ τι είχε προηγηθεί: Στον «αέρα» τα αποτελέσματα από μαγνητικές και αξονικές που στέλνονται στον ΕΟΠΥΥ! Έντονες αντιδράσεις


Αναλυτικότερα ο Οργανισμός αναφέρει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 (ΦΕΚ τ.Β’713/13-3-2012), παρακαλούνται όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ Ιδιώτες πάροχοι διαγνωστικών υπηρεσιών Αξονικής, Mαγνητικής Τομογραφίας και Ψηφιακής Μαστογραφίας (Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές) να προσκομίσουν έως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 εξωτερικό σκληρό δίσκο με όλες τις υποβληθείσες στον ΕΟΠΥΥ εξετάσεις Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας στο διάστημα από 15 έως 30 Μαρτίου 2018.

Στο πλαίσιο αυτό οι πάροχοι οφείλουν να προσκομίσουν σε μορφή αρχείων DICOM RT όλες τις εξετάσεις Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας και Ψηφιακής Μαστογραφίας, αποκλειστικά και μόνο των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, που εκτελέστηκαν και υποβλήθηκαν προς αποζημίωση στον ΕΟΠΥΥ για το παρελθόν χρονικό διάστημα από Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 έως και Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ

Πάντως αυτή η κίνηση του ΕΟΠΥΥ είχε ερμηνευτεί από τους εκπροσώπους των παρόχων ως μια προσπάθεια να κουρευτούν και πάλι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, δεδομένων και των μεγάλων εκπτώσεων που δίνονται ήδη σε rebate και claw back.

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

ΕΟΠΥΥ- Σχετικά με τη χορηγήση οπτικών

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Περνούν από το «κόσκινο» του ΕΟΠΥΥ οι τομογραφίες- Έρχεται πλαφόν

Newsroom dikaiologitika.gr


Οι αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες περνούν από «κόσκινο» από τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας, καθώς εξισώνουν τα «αρχαία» μηχανήματα με τα νέας τεχνολογίας, επιβάλλοντας κοινό πλαφόν στον αριθμό των εξετάσεων.

Πρόκειται για μια πρακτική που έχει προκαλέσει αντιδράσεις μιας και εξισώνει απεικονιστικό εξοπλισμό άνω της δεκαετίας με εξοπλισμό των τελευταίων δυο χρόνων και δημιουργεί έναν νέο «κόφτη» για τους ασφαλισμένους, που θα αποζημιώνονται την εξέταση της μαγνητικής ή της αξονικής από τον ΕΟΠΥΥ όταν αυτή γίνεται εντός του επιτρεπτού ορίου.

Ο απεικονιστικός εξοπλισμός αξιολογείται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργώντας έτσι ασθενείς συο κατηγοριών, αφού πολλοί θα καταφεύγουν σε σε φθηνότερες αλλά μικρότερης αξιοπιστίας διαγνώσεις.

Η εν λόγω απόφαση συζητήθηκε σε μια έντονη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και πολλοί εξέφρασαν τομ προβληματισμό τους. Η αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των μαγνητικών και των αξονικών τομογράφων και στη συνέχεια η αναδιαμόρφωση των τιμών αποζημίωσης ήταν μονόδρομος για τον ΕΟΠΥΥ, με δεδομένο ότι αποτελεί παγιωμένη πρακτική σε όλα τα υγειονομικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης. Είναι κάτι ανάλογο με την αποζημίωση των φαρμάκων, ανάλογα με το αν είναι παλαιά και νέα, καινοτόμα φάρμακα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ στάθμισαν τρεις παράγοντες: α) τις διαγνωστικές δυνατότητες κάθε μηχανήματος, β) το κόστος κτήσης και συντήρησης των μηχανημάτων και γ) τη διασπορά τους σε κάθε περιοχή.

Η αξιολόγηση των τομογράφων σχετίζεται πρωτίστως με τη διαγνωστική τους δυνατότητα. Για παράδειγμα, όσο πιο πολλές τομές έχει ένας αξονικός τομογράφος τόσο καλύτερο αποτέλεσμα δίνει στη διάγνωση ενός μεταστατικού καρκίνου. Οσο πιο μεγάλη ένταση μαγνητικού πεδίου, δηλαδή Tesla, έχει ένας μαγνητικός τομογράφος τόσο πιο ακριβής είναι η διάγνωση ενός καρκίνου. Οι σύγχρονοι μαγνητικοί τομογράφοι συστήνονται από τους οικολόγους για τις εξετάσεις σε περιστατικά όγκων εγκεφάλου, ήπατος, οστών, μαστού κ.ά. Σήμερα το ποσοστό των 1,5Τ μαγνητικών τομογράφων (που θεωρούνται παλαιοί) στην Ελλάδα υπερβαίνει το 70%, ενώ υπάρχουν λιγότεροι μαγνητικοί τομογράφοι 3Τ καθώς και πάνω από 3Τ που αποτελούν μηχανήματα υψηλής διαγνωστικής δυνατότητας.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Δεν καλύπτει ομοιοπαθητικά φάρμακα ο ΕΟΠΥΥ - Ολόκληρη η σύμβαση με τους φαρμακοποιούς

Δεν καλύπτει ομοιοπαθητικά φάρμακα ο ΕΟΠΥΥ - Ολόκληρη η σύμβαση με τους φαρμακοποιούς

Απαγορεύεται η συνεργασία γιατρών με φαρμακοποιούς με σκοπό την κατά παραγγελία συνταγογράφηση.
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης

Δεν καλύπτει ομοιοπαθητικά φάρμακα ο ΕΟΠΥΥ - Ολόκληρη η σύμβαση με τους φαρμακοποιούς
Δεν αναγνωρίζεται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνη για χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων και φαρμάκων τα οποία δεν καλύπτονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στη συλλογική σύμβαση μεταξύ της διοίκησης του Οργανισμού και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Η σύμβαση, υπογράφηκε στις 31 Οκτωβρίου και κοινοποιήθηκε την Πέμπτη από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη. Μεταξύ των συμφωνηθέντων, περιλαμβάνονται τα εξής:

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Έχουν υποχρέωση να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές που καταχωρούν ηλεκτρονικά ή εκδίδουν χειρόγραφα οι γιατροί που είναι αρμόδιοι για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, με την υποχρέωση μετατροπής των χειρόγραφων συνταγών σε ηλεκτρονικές.

Υποχρέωση εκτέλεσης συνταγών, έχει ο φαρμακοποιός μόνον όταν το αναγραφόμενο σε αυτές είδος έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και περιλαμβάνεται στο ισχύον Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ή είναι φαρμακοτεχνικό σκεύασμα ή πρόκειται περί φαρμάκων εισαγομένων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) ή καθ' οιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Απαγορεύεται η εκτέλεση συνταγών που αναγράφουν φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία έχουν ορισθεί με Υπουργικές Αποφάσεις ή με αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου να χορηγούνται από τα φαρμακεία του Οργανισμού.

Εξαίρεση υπάρχει στις περιπτώσεις που αναγράφεται επί των συνταγών η ένδειξη “επείγον και στερούμεθα” από τα αρμόδια όργανα του οργανισμού που λειτουργεί φαρμακείο.

Συνεργασία
Απαγορεύεται η υπόδειξη από γιατρούς ή άλλους παρόχους του Οργανισμού η υπόδειξη στους ασφαλισμένους να κατευθύνονται σε ορισμένα φαρμακεία για την εκτέλεση των συνταγών τους. Συνυπεύθυνοι στην περίπτωση αυτή είναι και οι φαρμακοποιοί, που συμπράττουν στην πράξη αυτή.

Απαγορεύεται η συνεργασία γιατρών με φαρμακοποιούς με σκοπό την κατά παραγγελία συνταγογράφηση.

Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των φαρμάκων, που αναγράφονται στη συνταγή, με άλλα φάρμακα, άλλης δραστικής, με άλλα είδη, καθώς και η εξαργύρωση της συνταγής.

ΠΗΓΗ:https://www.iatronet.gr/

 

ΕΟΠΥΥ: Διαγνωστικές εξετάσεις με ισχύ μόνο για 3 εβδομάδες!

Αλλάζει ο τρόπος εκτέλεσης των παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεων που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς πλέον δε θα ισχύουν για έναν μήνα όπως ήταν στο παρελθόν, αλλά μόνο για τρεις εβδομάδες.Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου κανονισμού παροχών (ΕΚΠΥ) του Οργανισμού, τα παραπεμπτικά θα ισχύουν μόνο για τρεις εβδομάδες οπότε και μέσα στο διάστημα αυτό θα πρέπει να εκτελεστούν οι εξετάσεις. Διαφορετικά παύουν να ισχύουν.

Τι θα γίνει με τα παλιάΣε ότι αφορά στα παλαιά παραπεμπτικά που εκδόθηκαν μέχρι και την 31/10/2018 θα εκτελούνται μέχρι την λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης τους, δηλαδή σε χρονικό διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Χωρίς αναπνευστικές συσκευές οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα λόγω ΕΟΠΥΥ! Τι καταγγέλλουν οι πάροχοι

Δεκατέσσερις ολόκληρες μέρες χωρίς αναπνευστικές συσκευές μένουν χιλιάδες ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, αφού ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει καταφέρει να προσαρμόσει τα συστήματα του στον νέο ΕΚΠΥ και το υπουργείο Υγείας φαίνεται να αδιαφορεί για τις επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών .


Δύο εβδομάδες μετά την ψήφιση του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ο ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας κατάφεραν το ακατόρθωτο, όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παρόχων Υγείας. «Να μην μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο που οι ίδιοι σχεδίασαν και ψήφισαν στη Βουλή». Και δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλεται το θέμα καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες υπήρξε αντίστοιχη κραυγή αγωνίας. Διαβάστε ΕΔΩ:Χωρίς «αέρα» οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα! Νέα εμπόδια βάζει ο ΕΟΠΥΥ


Ένας νόμος που φέρνει τα πάνω κάτω, καθώς πλέον οι αναπνευστικές συσκευές θα ενοικιάζονται και δεν θα πωλούνται στους ασθενείς. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει και τιμές ενοικίασης να οριστούν και να γίνει η μετατροπή στα συστήματα του ΕΟΠΥΥ. Όμως τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί.


Αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, να αδυνατούν να προμηθευτούν αναπνευστικές συσκευές καθώς οι πάροχοι δεν μπορούν να εκτελέσουν καμία γνωμάτευση.
«Στις συνεχείς εκκλήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ για άμεση λύση του προβλήματος είτε με ολιγόμηνη παράταση εφαρμογής του ΕΚΠΥ, είτε με άμεση ενεργοποίηση του συστήματος (κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν την ψήφιση του νόμου), η απάντηση που λαμβάνουμε είναι : θα πρέπει να περιμένετε. Δεν είμαστε όμως οι πάροχοι σε αναμονή αλλά οι ασθενείς, για τους οποίους το Υπουργείο δεν έχει καμία μέριμνα», τονίσει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Παρόχων Υγείας, Γεώργιος Βιδάλης.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει για πόσο ακόμη οι ασθενείς θα πρέπει να περιμένουν για τα αυτονόητα. Οι νόμοι και οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές θα πρέπει να σχεδιάζονται με προσοχή και όχι με προχειρότητα.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παρόχων Υγείας και τα μέλη του βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν ασθενείς, καθώς δεν τους επιτρέπεται από το σύστημα του ΕΟΠΥΥ η εκτέλεση των συνταγών με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των ασθενών.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Πάνω από 300 χιλ. ευρώ οι εκτιμήσεις της ζημιάς των αρθροσκοπήσεων για ΕΟΠΥΥ

Πιθανή υπερβάλλουσα επιβάρυνση (άρα ζημία) του ΕΟΠΥΥ ύψους άνω του 300 χιλιάδων ευρώ διαπιστώνει ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα σκάνδαλα στην Υγεία 1997-2014 από την παράνομη υπερτιμολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης.

Healthpharma.gr

Σύμφωνα με όσα τονίζει, η διερεύνηση της υπόθεσης παρέχει ισχυρότατες ενδείξεις ότι, πέραν από την κατάφωρα αντιδεοντολογική συμπεριφορά συγκεκριμένων αξιωματούχων, αποτελεί ένα τυπικό δείγμα διαπλοκής, διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και σε κάθε περίπτωση πλημμελούς υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος, φαινόμενα που συνετέλεσαν καθοριστικά στη δημιουργία εκρηκτικών ελλειμμάτων και στο χώρο της Υγείας κατά της προηγούμενες δεκαετίες και που οδήγησαν την Ελλάδα στην υπερχρέωση.

Για τους ανωτέρω λόγους, όπως ανέφερε ο Α. Μιχαηλίδης η πρόταση της πλειοψηφίας θα επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης και επιστροφής των ποσών που αξιολογούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον ΕΟΠΥΥ.
Θέσεις ΝΔ, ΔΗΣΥ και ΣΥΡΙΖΑ

Από πλευράς τους, ΝΔ και ΔΗΣΥ εκτιμούν πως δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα υπουργών, αναφορικά με την υπόθεση των αρθροσκοπήσεων, που κατέθεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αναφορικά με την υπόθεση των αρθροσκοπήσεων και τις τυχόν ευθύνες κυρίως του πρώην υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη, του βουλευτή της ΝΔ Μάριου Σαλμά και εμπλεκόμενους τον πρόεδρο του ΚΕΣΥ Παναγιώτη Σκανδαλάκη, τον προέδρο του ΕΟΠΠΥ Δημήτρη Κοντό, τον προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργο Πατούλη και πρώην υφυπουργού Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκου

Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης, σημείωσε ότι ο Μάριος Σαλμάς ελέγχεται για μια προφανώς αντιδεοντολογική συμπεριφορά, ενώ ο πρώην υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης για πλημμελή έως ανύπαρκτο έλεγχο του ΚΕΣΥ.

«Η διερεύνηση του ζητήματος όπως αποτυπώνεται καταδεικνύει την ύπαρξη προβλημάτων νομιμότητας, κατά τη λήψη της απόφασης και υπόνοιες μεθόδευσης και συμπαιγνίας όπως και ζημίας του δημοσίου. Αναφορικά με τον Μάριο Σαλμά ελέγχεται για μια προφανώς αντιδεοντολογική συμπεριφορά και σχετικά με τον πρώην υπουργό Υγείας Μάκη Βορίδη ελέγχεται για πλημμελή έως ανύπαρκτο έλεγχο του ΚΕΣΥ», επισήμανε στην τοποθέτησή του ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος δε στον πρόεδρο του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκη σημείωσε πως «δημιουργεί την εντύπωση ότι είχε έναν κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση σχετικά με την κοστολόγηση της συγκεκριμένης μεθόδου αρθροσκόπησης».

Τέλος, ο κ. Μιχαηλίδης συνοψίζοντας είπε ότι από τον πόρισμα της πλειοψηφίας «προκύπτουν ισχυρότατες ενδείξεις επιβάρυνσης του δημοσίου συμφέροντας και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ο τρόπος κοστολόγησης της συγκεκριμένης αρθροσκόπησης», ενώ για τους πολιτικούς Βορίδη και Σαλμά ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι από την πλευρά της πλειοψηφίας ζητείται «να επιστραφούν στο ακέραιο τα ποσά που εκταμιεύτηκαν και να αναζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές όλη η κίνηση των λογαριασμών των μετόχων της εταιρείας που ενεπλάκη στη υπόθεση».

Αυθαίρετες και ανυπόστατες εικασίες

Ο εισηγητής της ΝΔ, Γιάννης Κεφαλογιάννης, είπε ότι «δεν προκύπτει πολιτική ευθύνη στα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στη συγκεκριμένη υπόθεση». Αναφορικά με τον Μάκη Βορίδη, ο εισηγητής της ΝΔ είπε ότι «αποδέχτηκε μία ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥ καθώς ένας υπουργός Υγείας δεν είναι υποχρεωμένος να έχει ειδικές γνώσεις».

Ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε επίσης πως ο ισχυρισμός ότι όσοι ενεπλάκησαν έχουν σχέση με τη ΝΔ «είναι αυθαίρετος και ανυπόστατος» και προσέθεσε: «Το ΚΕΣΥ δεν είναι κομματικό όργανο και επιπλέον δεκάδες μέλη που συμμετείχαν σε 4 διαφορετικές κυβερνήσεις, 6 υπουργών Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαν συνεννοηθεί για την υλοποίηση της απόφασης των αρθροσκοπήσεων».

«Κομματικές σκοπιμότητες»

Ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε λόγο για «κομματικές σκοπιμότητες» που διαφαίνονται από το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι η ΝΔ θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και αναζητηθούν ευθύνες στο ΚΕΣΥ και τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη για την ανακοστολόγηση της συγκεκριμένης εξέτασης το 2015. «Θα πρέπει να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ζημίας του Δημοσίου από την ανακοστολόγηση» δήλωσε ο εισηγητής της ΝΔ και συνέχισε λέγοντας: «Όσον αφορά τη υποτιθέμενη ζημιά του Δημοσίου είναι γνωστό ότι δεν επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός τους ΕΟΠΥΥ».

Η εισηγητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Εύη Χριστοφιλοπούλου με τη σειρά της δήλωσε ότι η θέση του κόμματό της είναι «η περαιτέρω διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη» αλλά τόνισε ότι, κατά τη γνώμη τους δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα υπουργών.


«Η υπόθεση αυτή είναι εξαιρετικά περίπλοκη όσον αναφορά την διαπίστωση και περιγραφή συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος. Η πράξη αυτή γεννά πολλά ερωτηματικά, σοβαρές υπόνοιες, για συμπαιγνία και μεθοδεύσεις ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστωθεί το αδίκημα της απιστίας για τα πρόσωπα και για τις υπηρεσίες», τόνισε η κ. Χριστοφιλοπούλου, ενώ αναφορικά με τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, είπε: «Είναι αλήθεια ότι αυτή η απόφασή του έπασχε. Υπάρχει πρόβλημα αλλά από την άλλη δεν μπορείς να πεις ότι ο υπουργός γνώριζε όταν είχε μία ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥ».

Οι 3 «προβληματικές» περιοχές

Το τμήμα του πορίσματος που συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση αφορά το ζήτημα της κοστολόγησης της ιατρικής πράξης της διαγνωστικής αρθροσκόπησης. Τα τρία εξόχως προβληματικά ζητήματα, όπως υπογράμμισε ο Α. Μιχαηλίδης εκπροσωπώντας την πλειοψηφία, της εν λόγω υπόθεσής είναι τα εξής:

Πρώτον, στην ίδια την τιμολόγηση μιας εξέτασης 20 λεπτών που διενεργείται στο ιατρείο με το υπερβολικό ποσό των 1.500 ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζει το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο των αρθροσκοπήσεων που διενεργούνται στο νοσοκομείο, απαιτούν χειρουργείο και νοσηλεία δύο ημερών. Το ποσό αυτό, βεβαίως, κλήθηκε να αποζημιώσει ο ΕΟΠΥΥ εν μέσω των γνωστών ασφυκτικών οικονομικών δεδομένων. Η Απόφαση της τιμολόγησης υπογράφηκε από τον τότε (Δεκέμβριος 2014) Υπουργό Υγείας κ. Βορίδη.

Δεύτερον, ο μοναδικός ιατρός που εφάρμοσε τη μέθοδο της διαγνωστικής αρθροσκόπησης στο ιατρείο ήταν ο κ. Σαλμάς, βουλευτής της ΝΔ, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και πρώην Υφυπουργός Υγείας. Κατά την αδειοδότηση μάλιστα του ιατρείου όπου διενεργούνταν οι εξετάσεις, καθώς και κατά την έκδοση των παραπεμπτικών, έχουν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες σειρά παρατυπιών.

Τρίτον, παρότι διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας επισήμαναν από τους πρώτους μήνες του 2015 τα ανωτέρω προβλήματα με προεξάρχον αυτός της υπερτιμολόγησης, η σημαντική μείωση της τιμής αποζημίωσης της εξέτασης (στα 300 ευρώ πλέον) κατέστη δυνατή μόνο μετά την αλλαγή των επικεφαλής των αρμοδίων οργάνων, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και του ΕΟΠΥΥ, που είχαν οριστεί επί της διακυβέρνησης ΝΔ.
Εκτίμηση κόστους

Από την παράνομη υπερτιμολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης έχει προκύψει πιθανή υπερβάλλουσα επιβάρυνση (άρα ζημία) του ΕΟΠΥΥ ύψους άνω του 300 χιλιάδων ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης παρέχει ισχυρότατες ενδείξεις ότι, πέραν από την κατάφωρα αντιδεοντολογική συμπεριφορά συγκεκριμένων αξιωματούχων, αποτελεί ένα τυπικό δείγμα διαπλοκής, διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και σε κάθε περίπτωση πλημμελούς υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος, φαινόμενα που συνετέλεσαν καθοριστικά στη δημιουργία εκρηκτικών ελλειμμάτων και στο χώρο της Υγείας κατά της προηγούμενες δεκαετίες και που οδήγησαν την Ελλάδα στην υπερχρέωση.

Για τους ανωτέρω λόγους, όπως ανέφερε ο Α. Μιχαηλίδης η πρόταση της πλειοψηφίας θα επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης και επιστροφής των ποσών που αξιολογούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον ΕΟΠΥΥ.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

ΕΟΠΥΥ: οδηγίες σχετικά με τη διαχείρηση γνωματεύσεων - παραπεμτπικών που έχουν εκδοθεί έως 31-10-2018

 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Σάλος στον ιατρικό κόσμο για τις άνισες αμοιβές στους ειδικούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ! Όλο το παρασκήνιο

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Αναστάτωση προκάλεσε στον ιατρικό κόσμο η απόφαση του υπουργείου Υγείας να προτείνει διαφορετικές αμοιβές στους ειδικούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που θα συνάψουν σύμβαση με τον Οργανισμό.


Σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του αν.Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Υγείας Σταμάτη Βαρδαρού για τις νέες συλλογικές συμβάσεις του κλάδου με τον ΕΟΠΥΥ, τέθηκε η βάση για τις αμοιβές των γιατρών.

Ήδη όμως ο ίδιος ο υπουργός Υγείας είχε διαμηνύσει στους γιατρούς το σχέδιο για τις πληρωμές των συμβεβλημένων ειδικών γιατρών του ΕΟΠΥΥ. Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το ρεπορτάζ που είχε αποκαλύψει το HealthReport.gr: «Τι προτείνει το υπ.Υγείας για τις νέες συμβάσεις των ειδικών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ! Όλες οι πληροφορίες για τις αμοιβές»

 

Κατά τη συνάντηση του ΠΙΣ με τον αν.Γενικό Γραμματέα οι θέσεις του υπουργείου Υγείας επαναλήφθηκαν, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στον ιατρικό κόσμο.

Μάλιστα το σημείο που φαίνεται να έριξε λάδι στη φωτιά σχετίζεται με την αύξηση της αποζημίωσης της επίσκεψης, όταν αυτή προκύπτει από παραπομπή οικογενειακού γιατρού. Και αυτό διότι είναι γνωστό ότι ο ιατρικός κόσμος αντιτίθεται στο νέο σύστημα των παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό στον ειδικό (πχ.ΩΡΛ, ορθοπεδικό, καρδιολόγο κ.λ.π.) ιδιαίτερα σε μια χώρα που οι περισσότεροι γιατροί είναι εξειδικευμένοι.

 

Ταυτόχρονα οι κλειστοί προυπολογισμοί ανά περιοχή φαίνεται ότι θα προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών όπως εκτιμούν πολλοί συνδικαλιστές.
Όπως εξηγεί στο HealthReport.gr η Βαρβάρα Ανεμοδούρα, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί συγκεκριμένη δαπάνη στη χώρα μας ανά περιοχή καθότι έχουμε μετακινούμενο πληθυσμό. Δηλαδή οι πολίτες το καλοκαίρι μεταφέρονται σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ πολλοί κάτοικοι της Περιφέρειας το χειμώνα μετακινούνται στην Αθήνα για μόνιμη διαμονή.

Τα «παζάρια»πάντως μεταξύ υπουργείου Υγείας και γιατρών θα συνεχισθούν και το επόμενο διάστημα έστω κι αν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας βιάζεται να ολοκληρώσει τις συνομιλίες και να προχωρήσει στις συλλογικές συμβάσεις. Και αυτό διότι από 1.1.2019 έχει προγραμματισθεί η έναρξη του νέου συστήματος των παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό στον ειδικό, έστω και αν αυτο θα εφαρμοσθεί σταδιακά μέχρι να βρεθούν οι απαιραίτητοι γιατροί.

 

Στην περίπτωση που οι δύο πλευρές «δεν τα βρουν», θα μπλοκάρει περαιτέρω το νέο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποτελεί και σημαία της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. 

ΠΗΓΗ:http://healthreport.gr/

 

Τερατογένεση από την έλλειψη σχεδιασμού

Αποτέλεσμα εικόνας για αξονικός τομογράφος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΤΟΥΣΑ 4 – ΑΘΗΝΑ 10677
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6947700789
ΑΘΗΝΑ 06/11/2018

Η Τερατογένεση

Αποτέλεσμα εικόνας για αξονικός Ï„Î¿Î¼Î¿Î³ÏÎ¬Ï†Î¿Ï‚Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τον αριθμό των αξονικών Τομογραφιών που είναι 1.173.750 , με αύξηση 120.000 εξετάσεις το 2018 και τον αριθμό των Μαγνητικών Τομογραφιών 736.000 , με αύξηση 185.000 το 2018 . Δείχνει την τερατογένεση που δημιουργήθηκε από την έλλειψη κάθε σχεδιασμού στην Δομή της Πρωτοβάθμιας Υγείας . Χωρίς πληθυσμιακά κριτήρια , χωρίς καμμία φραγή και όριο , οι Όμιλοι εκμεταλλεύθηκαν τα κενά του Νόμου με αποτέλεσμα την πέραν κάθε λογικής ανάπτυξη υποκαταστημάτων ( Υπάρχει Όμιλος που πλησιάζει τα 100 υποκαταστήματα πρωτοφανές νούμερο στον Ευρωπαϊκό Χώρο).

Το κάθε υποκατάστημα αυτονόητα συνεπάγεται και την αντίστοιχη προκλητή ζήτηση εξετάσεων γιατί επίσης αυτονοήτως ο επιχειρηματίας δεν επενδύει ένα σεβαστό ποσό χωρίς το προσδοκώμενο επιχειρηματικό κέρδος . Κέρδος , όμως , που προέρχεται αποκλειστικά από το Δημόσιο Ταμείο του ΕΟΠΥΥ. Τώρα πια βλέπουμε αυτό το ΤΕΡΑΣ να απειλεί να κατασπαράξει ό,τι υγιές έχει μείνει σ΄αυτόν τον τόπο , τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς αλλά και την Ελληνική κοινωνία συνολικά , στην περίπτωση που επιτύχει τον στόχο του , που είναι η μονοπωλιακή εκμετάλλευση της υγείας .

Η πρόταση που συζητείται για Πλαφόν στον αριθμό των εκτελούμενων αξονικών & μαγνητικών εξετάσεων είναι η παλαιά επιτυχημένη συνταγή του τέως ΙΚΑ , που μ΄όλες τις πιθανές ανεπάρκειές του , είχε υπό πλήρη έλεγχο την κατανάλωση CT & MRI εξετάσεων που αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού , πράγμα που τώρα έχει ξεφύγει ολοσχερώς .

Άλλη εναλλακτική για να ξεφουσκώσει το μπαλόνι των εξετάσεων αποτελεί η Γερμανική συνταγή . Σ΄αυτή την εξίσου αποτελεσματική πρόταση ο ΕΟΠΥΥ κάνει σύμβαση με περιορισμένο αριθμό υποκαταστημάτων σε κάθε όμιλο (3-4 maximum ) και αφήνει τον επιχειρηματία ελεύθερο να ιδρύση όσα υποκαταστήματα θέλει αλλά όχι εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελλήνων γιατρών . Η ΠΕΕΑ φρονεί ότι μία από τις δύο λύσεις πρέπει πάραυτα να νομοθετηθεί όσο υπάρχουν ακόμη περιθώρια παρέμβασης .

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com 

 

Σάλος στον ιατρικό κόσμο για τις άνισες αμοιβές στους ειδικούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ! Όλο το παρασκήνιο

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Αναστάτωση προκάλεσε στον ιατρικό κόσμο η απόφαση του υπουργείου Υγείας να προτείνει διαφορετικές αμοιβές στους ειδικούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που θα συνάψουν σύμβαση με τον Οργανισμό.

 

Σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του αν.Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Υγείας Σταμάτη Βαρδαρού για τις νέες συλλογικές συμβάσεις του κλάδου με τον ΕΟΠΥΥ, τέθηκε η βάση για τις αμοιβές των γιατρών.

Ήδη όμως ο ίδιος ο υπουργός Υγείας είχε διαμηνύσει στους γιατρούς το σχέδιο για τις πληρωμές των συμβεβλημένων ειδικών γιατρών του ΕΟΠΥΥ. Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το ρεπορτάζ που είχε αποκαλύψει το HealthReport.gr: «Τι προτείνει το υπ.Υγείας για τις νέες συμβάσεις των ειδικών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ! Όλες οι πληροφορίες για τις αμοιβές»

 

Κατά τη συνάντηση του ΠΙΣ με τον αν.Γενικό Γραμματέα οι θέσεις του υπουργείου Υγείας επαναλήφθηκαν, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στον ιατρικό κόσμο.

Μάλιστα το σημείο που φαίνεται να έριξε λάδι στη φωτιά σχετίζεται με την αύξηση της αποζημίωσης της επίσκεψης, όταν αυτή προκύπτει από παραπομπή οικογενειακού γιατρού. Και αυτό διότι είναι γνωστό ότι ο ιατρικός κόσμος αντιτίθεται στο νέο σύστημα των παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό στον ειδικό (πχ.ΩΡΛ, ορθοπεδικό, καρδιολόγο κ.λ.π.) ιδιαίτερα σε μια χώρα που οι περισσότεροι γιατροί είναι εξειδικευμένοι.

 

Ταυτόχρονα οι κλειστοί προυπολογισμοί ανά περιοχή φαίνεται ότι θα προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών όπως εκτιμούν πολλοί συνδικαλιστές.
Όπως εξηγεί στο HealthReport.gr η Βαρβάρα Ανεμοδούρα, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί συγκεκριμένη δαπάνη στη χώρα μας ανά περιοχή καθότι έχουμε μετακινούμενο πληθυσμό. Δηλαδή οι πολίτες το καλοκαίρι μεταφέρονται σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ πολλοί κάτοικοι της Περιφέρειας το χειμώνα μετακινούνται στην Αθήνα για μόνιμη διαμονή.

Τα «παζάρια»πάντως μεταξύ υπουργείου Υγείας και γιατρών θα συνεχισθούν και το επόμενο διάστημα έστω κι αν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας βιάζεται να ολοκληρώσει τις συνομιλίες και να προχωρήσει στις συλλογικές συμβάσεις. Και αυτό διότι από 1.1.2019 έχει προγραμματισθεί η έναρξη του νέου συστήματος των παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό στον ειδικό, έστω και αν αυτο θα εφαρμοσθεί σταδιακά μέχρι να βρεθούν οι απαιραίτητοι γιατροί.

 

Στην περίπτωση που οι δύο πλευρές «δεν τα βρουν», θα μπλοκάρει περαιτέρω το νέο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποτελεί και σημαία της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Για 10 ημέρες ακόμη οι αιτήσεις για νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ! Ποιον ετοιμάζουν για διάδοχο

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Λήγει η προθεσμία στις 16 Νοεμβρίου για όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ


Άλλωστε η προκήρυξη για τον διεθνή διαγωνισμό εξεδόθη στις 22 Οκτωβρίου ενώ δόθηκαν 20 ημέρες προθεσμία (εργάσιμες), προκειμένου οι υποψήφιοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Δείτε ενδεικτικά ΕΔΩ: «Βγήκε η προκήρυξη για τον νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ! Όλα τα κριτήρια»

 

Βέβαια τα κριτήρια που έχουν τεθεί καθιστούν μάλλον βέβαιο το γεγονός ότι η θέση αν δεν έχει δοθεί, θα δοθεί στη συνέχεια σε πρόσωπο φίλα προσκείμενο στην κυβέρνηση.
Εξάλλου ζητείται απλώς ένα πτυχίο ΑΕΙ τη στιγμή που στη χώρα υπάρχουν αμέτρητα στελέχη με μεταπτυχιακά και διδακτορικά.

Ποιος θεωρείται πιθανός διάδοχος
Πάντως πηγές του HealthReport.gr αναφέρουν ότι όσες κρούσεις και να έχει κάνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε στελέχη που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ (μεταξύ αυτών και δύο πανεπιστημιακοί), δέχθηκε αρνήσεις.
Άλλωστε ο νέος Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ είναι άγνωστο πόσο θα παραμείνει στη θέση του, δεδομένου ότι έρχονται εκλογές και κατά τη συνήθη τακτική, όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις αλλάζουν και τους Διοικητές των Οργανισμών.
Διαβάστε χαρακτηριστικά το παρασκήνιο ΕΔΩ: «Ζητείται πρόεδρος με ημερομηνία λήξης για τον ΕΟΠΥΥ! Σε ποιους προτάθηκε να αναλάβουν»

Γι αυτό και όπως αναφέρουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές στο HealthReport.gr, έχει αποφασισθεί και κεντρικά από το Μέγαρο Μαξίμου, αν δε βρεθεί στέλεχος της αγοράς, να επιλεγεί πολιτική προσωπικότητα. Μάλιστα φημολογείται στους διαδρόμους, ότι μπορεί και να τοποθετηθεί πρόσωπο που σήμερα κατέχει θέση Γενικού Γραμματέα!

 

Όπως και να ΄χει η διαδικασία για τοποθέτηση του νέου Προέδρου του ΕΟΠΥΥ θα είναι χρονοβόρα αφού μετά την επιλογή του στελέχους, θα ακολουθήσει έγκριση από τη Βουλή με τον νέο Πρόεδρο να παρουσιάζει και εκείνος το όραμά του για τον Οργανισμό όπως άλλωστε και ο απερχόμενος Σωτήρης Μπερσίμης.
Άγνωστο παραμένει ποιο από όλα τα οράματα θα υλοποιηθεί τελικά… 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Στον "αέρα" 30 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Στον "αέρα" 30 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Ο ΕΟΠΥΥ τους χρωστά 4 εκατομμύρια ευρώ από το 2016. Τι δήλωσε στο ΙΑΤΡΟΝΕΤ ο πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Ι Λυμβαίος,
Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα
 

Στον "αέρα" 30 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Την άμεση αποπληρωμή εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ των οφειλόμενων από το 2016 Ειδικών Νοσηλίων-Τροφείων για όσους διαμένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ζήτησε με επιστολή της από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ). Η συγκεκριμένη επιστολή κοινοποιήθηκε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καθώς και του ΕΟΠΥΥ και στον εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ στον ΕΟΠΥΥ κ. Γ. Λεοντόπουλο.

Όπως δήλωσε στο Iatronet ο πρόεδρος στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Ι Λυμβαίος, 30 ΣΥΔ που είχαν υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ το 2016 περιμένουν τα λεφτά τους από τότε και αυτά ανέρχονται στο ποσό των 4 εκατ. ευρώ. Σήμερα υπάρχουν 58 ΣΥΔ, εκ των οποίων το 90% διαχειρίζονται Γονείς και οι υπόλοιπες Στέγες ανήκουν στην Εκκλησία ή ελέγχονται από ΜΚΟ ή είναι ιδιωτικές και συνολικά φιλοξενούν πάνω από 250 άτομα. Σε επίπεδο πληρωμών, όσες Στέγες έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ έχουν ξεχρεωθεί για το 2017 και για το 2018 έχουν πληρωθεί μέχρι και τον Ιούνιο.

Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ αναμένει άμεση ενημέρωση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που χρειάζεται να κατατεθούν ανά ΑΜΚΑ ασφαλισμένου που φιλοξενούνταν σε ΣΥΔ, για το διάστημα από 1/1/2016 έως σήμερα, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής που πρέπει να ακολουθηθεί για κάθε διαμένοντα σε ΣΥΔ, προκειμένου να υπάρξει η προβλεπόμενη αναλογούσα αποζημίωση ανά διαμένοντα για το χρονικό διάστημα αυτό.

Υπογραμμίζει δε η επιστολή, ότι η διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης από τον ΕΟΠΥΥ των Ειδικών Νοσηλίων-Τροφείων στις ΣΥΔ, από την ημερομηνία που κάθε μία υπέγραψε σύμβαση με τον Οργανισμό, μέχρι τώρα, είναι εντός των συμβατικών προθεσμιών και γίνεται με τακτικότητα χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από τους αρμοδίους άμεση ενημέρωση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Οργανισμό (ΕΟΠΥΥ) προκειμένου να καλυφθεί το σημαντικό κενό που υπάρχει.

Η παράταση αυτής της εκκρεμότητας έχει δημιουργήσει αφενός μεν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ΣΥΔ αφετέρου πλήττει την αξιοπιστία του ΕΟΠΥΥ και της πολιτικής ηγεσίας, δεδομένου ότι υπήρχε εξ΄αρχής ρητή δέσμευση για την άμεση αποπληρωμή εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, του οφειλόμενου από το 2016 Ειδικού Νοσηλίου-Τροφείου για κάθε διαμένοντα σε ΣΥΔ, η οποία υπέγραψε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, καταλήγει η επιστολή. 

ΠΗΓΗ:https://www.iatronet.gr/

 

Ξεκινούν τα παζάρια για τις νέες συμβάσεις των ειδικών γιατρών του ΕΟΠΥΥ! Όλες οι πληροφορίες

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις του υπουργείου Υγείας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) για τις νέες συμβάσεις των ειδικών γιατρών του ΕΟΠΥΥ


Στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν υπουργείο Υγείας και γιατροί προκειμένου να ξεκινήσουν οι πρώτες επίσημες συζητήσεις για τις νέες συλλογικές συμβάσεις των εξειδικευμένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.

Η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματισθεί για την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου ενώ αναμένεται να υπάρξουν και άλλες επαφές έως ότου βρεθεί η χρυσή τομή.

 

Πάντως ήδη με τις πρώτες προσεγγίσεις που έχουν γίνει υπάρχουν έντονες αντιδράσεις του ιατρικού κόσμου λόγω των αμοιβών. Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις πληροφορίες του HealthReport.gr: «Τι προτείνει το υπ.Υγείας για τις νέες συμβάσεις των ειδικών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ! Όλες οι πληροφορίες για τις αμοιβές»

Την πρόταση του για τις νέες συμβάσεις των ειδικών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ έχει ήδη έτοιμη το υπουργείο Υγείας, παρότι φαίνεται να υπάρχουν σημεία βελτίωσης στα οποία μπορεί να προχωρήσει η ηγεσία του υπουργείου.

Άλλωστε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά τη συνάντηση που είχε με μέλη του ΙΣΑ ρωτήθηκε σχετικά με το αίτημα του κλάδου για καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας των συνεργαζόμενων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Ανδρέας Ξανθός δεσμεύτηκε ότι θα επαναξιολογηθεί το πλαίσιο, μέσα όμως στο όριο των κλειστού προϋπολογισμού, ενώ υπό συζήτηση είναι το θέμα των συλλογικών συμβάσεων για τους γιατρούς που θα συνεργαστούν.

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πρόταση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας που έχει διαμορφωθεί και είχε παρουσιασθεί πρόσφατα σε εκπροσώπους του κλάδου των γιατρών, είχε προκαλέσει ακόμη και έντονη λεκτική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέρουν έγκυρες πηγές του HealthReport.gr.

Πάντως το υπουργείο Υγείας φαίνεται να βιάζεται κλείσει την υπόθεση με τις συμβάσεις με ειδικούς γιατρούς, καθώς από το νέο έτος μπαίνει σε εφαρμογή το νέο σύστημα των παραπομπών από τους οικογενειακούς γιατρούς το οποίο ούτως ή άλλως είναι προβληματικό.

Βέβαια ο υπουργός Υγείας επεσήμανε στους γιατρούς κατά τη συνάντηση με τον ΙΣΑ, ότι το νέο σύστημα των παραπομπών θα μπει σταδιακά σε εφαρμογή από 1.1.2019 ακριβώς εξαιτίας των ελλείψεων του ιατρικού προσωπικού. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Μετ΄ εμποδίων ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ

Μετ΄ εμποδίων ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ

 

Μετ΄ εμποδίων, χωρίς επαρκή ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις της περίθαλψης και κατ’ επέκταση προς τους ασφαλισμένους για το περιεχόμενό του και κυρίως χωρίς να έχουν ενταχθεί οι προτεινόμενες διορθώσεις που έχουν υποβάλλει οι πάροχοι, προχωρά η εφαρμογή του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, το πρωί είχε οριστεί ενημερωτική συνάντηση από τη διοίκηση του Οργανισμούς προς τους εκπροσώπους παρόχων, χωρίς εντούτοις να είχε γίνει γνωστό το θέμα της συζήτησης, που τελικά ήταν ο νέος ΕΚΠΥ.

Η ενημέρωση που υπήρξε προς τους παρόχους ήταν πως ο Κανονισμός είχε υπογραφεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς και αναμενόταν να πάρει αριθμό ΦΕΚ ώστε να δημοσιευόταν μέσα στις προσεχείς δύο ημέρες. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλος, ο Κανονισμός είχε συμπεριλάβει πολλές από τις προτάσεις των παρόχων, σημειώνοντας ακόμη πως θα μπορούσαν να γίνουν και διορθώσεις με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα ένα κείμενο το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό στους παρόχους, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπήρξαν συγκεκριμένες απαντήσεις εκ μέρους της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για το ποιες ήταν οι βελτιωτικές αλλαγές. Κατά το ρεπορτάζ, ζητήθηκε από τους παρόχους η ισχύς του νέου Κανονισμού από 1η Ιανουαρίου 2019.

Παρουσία στη συνέχεια του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη συμφωνήθηκε η σύνταξη αιτήματος που παραδόθηκε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.


Β. Κουρλιμπίνη

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr 

 

Έρχεται νέο άγριο κούρεμα στις διαγνωστικές εξετάσεις με πλαφόν ανά μηχάνημα! Όλες οι πληροφορίες

Νέο πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις αυτή τη φορά ανά μηχάνημα επιχειρεί να βάλει ο ΕΟΠΥΥ.


Άγριο «τσεκούρι» σε μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες προωθεί ο ΕΟΠΥΥ – σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνος»– με το επιχείρημα να περιορισθούν τα φαινόμενα των πλασματικών εξετάσεων και να κουρευτούν οι δαπάνες, υιοθετώντας πλαφόν, αυτή τη φορά ανά μηχάνημα.

Μετά το πλαφόν που τέθηκε ανά ΑΜΚΑ ασθενούς αλλά και ανά γιατρό για την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, τώρα η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είναι έτοιμη να βάλει «κόφτη» και στα μηχανήματα που πραγματοποιούν μαγνητικές και αξονικές.

 

Πράγμα που σημαίνει ότι σε κάθε μηχάνημα αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας θα μπορεί να γίνεται συγκεκριμένος αριθμός εξετάσεων. Αυτό όμως θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους του Οργανισμού οι οποίοι θα είναι αναγκασμένοι να αναζητούν άλλο διαγνωστικό κέντρο ή εργαστήριο, εάν έχει κλείσει το πλαφόν, για να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες εξετάσεις τους. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με ότι συνέβαινε με τις επισκέψεις στους ιδιώτες γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που είχαν στη διάθεση τους μόνο 200 δωρεάν επισκέψεις οι οποίες τελείωναν μέσα στις πρώτες ημέρες του μήνα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνος», με την τελευταία υπουργική απόφαση τέθηκε άκρως περιοριστικό πλαφόν στις απεικονιστικές εξετάσεις ανά ασθενή, ενώ και ο ίδιος ο γιατρός δεν μπορεί να ξεπεράσει έναν συγκεκριμένο αριθμό παραπεμπτικών.

Το πρόβλημα δεν θα ήταν τόσο μεγάλο εάν τα δημόσια νοσοκομεία και οι δημόσιες δομές διέθεταν ελεύθερα ραντεβού για να γίνουν απεικονιστικές εξετάσεις, αλλά και τα αντίστοιχα μηχανήματα.

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι σήμερα το 90% των εξετάσεων των περίπου 10 εκατ. ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ διεξάγονται στον ιδιωτικό τομέα, όπου ο ασφαλισμένος καταβάλει τη συμμετοχή του.

Όπως αναφέρει το «Εθνους» σύντομα αναμένεται να καθορισθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες που θα προσδιορίζουν τον αριθμό των εξετάσεων ανά τύπο μηχανήματος.
Πάντως ήδη έχουν εκφραστεί οι πρώτες έντονες αντιδράσεις ακόμη και μέσα από τους κόλπους του ΕΟΠΥΥ, αλλά και του υπουργείου Υγείας.

Να σημειωθεί ότι το 2017 δόθηκαν συνολικά 350 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλισμένων του, εκ των οποίων τα περίπου 200 εκατ. αφορούσαν σε αιματολογικές εξετάσεις και τα 150 εκατ. ευρώ μοιράσθηκαν σε οκτώ διαφορετικούς κωδικούς που αφορούσαν απεικονιστικές εξετάσεις. Για μαγνητικές και αξονικές δόθηκαν περίπου 76 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 αναμένεται να δοθούν περίπου 73 εκατ. ευρώ. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: «Πόσα χρήματα θα δοθούν για μαγνητικές και αξονικές από τον ΕΟΠΥΥ έως το τέλος του χρόνου!»

 

Τα σχέδια της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για περαιτέρω κούρεμα των διαγνωστικών εξετάσεων φάνηκαν ήδη όταν ζητήθηκε από Διαγνωστικά Κέντρα και Ιδιωτικές Κλινικές να αποσταλούν με κάθε λεπτομέρεια και ψηφιακά όλες οι μαγνητικές, αξονικές και μαστογραφίες που πραγματοποίησαν στο διάστημα από 15 έως 30 Μαρτίου 2018 και για τις οποίες ζητούν αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ.

Μπορεί η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να επικαλείται λόγους διαφάνειας και ελέγχου, αλλά στην ουσία ήταν το πρώτο βήμα για να κουρευτούν οι εξετάσεις και να μπει το πλαφόν. Άλλωστε είναι γνωστό στην αγορά υγείας ότι ιδιαίτερα τα μικρά διαγνωστικά κέντρα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή τις διαγνωστικές εξετάσεις, αφού πολλά δε διαθέτουν καν το σύστημα PACKS που αποτελεί σύστημα αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων, έστω κι αν είναι προϋπόθεση για να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ.

 

Εξαιτίας αυτού του κενού εικάζεται ότι μπορούν και να γίνονται διάφορες παρατυπίες ως προς τον αριθμό των εξετάσεων που διενεργήθηκαν.
Την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι των διαγνωστικών κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) με επιστολή τους προς τον ΕΟΠΥΥ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των ασθενών με την αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, αφού τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών ουσιαστικά είναι έκθετα προς αντιγραφή αφού θα αποσταλούν χωρίς καμία κωδικοποίηση.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙΚ: «Ο ανωτέρω τρόπος διενέργειας του ελέγχου (μέσω της μεταφοράς δεδομένων σε σκληρό δίσκο) δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες ως προς την νομιμότητα της μεταφοράς των στοιχείων, δεδομένου ότι δεν λαμβάνετε κανένα τεχνικό μέτρο προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία ζητάτε».

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Αύγουστος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΟΠΥΥ