Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.

Νέα "μετανάστευση" επαγγελματιών λόγω... Κατρούγκαλου

Του Σπύρου Δημητρέλη - Capital.gr

Μετά τη φορολογική "µετανάστευση", ήρθε και η ασφαλιστική! Αυτό που συμβαίνει εδώ και μερικούς µήνες στο µέτωπο της ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελµατιών έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που υποστηρίζουν εδώ και καιρό οι οικονοµολόγοι: Οι νόµοι της αγοράς είναι ανίκητοι.

Όλο και µεγαλύτερος αριθµός ελεύθερων επαγγελµατιών που έχουν µεσαίο και υψηλό εισόδηµα στην Ελλάδα καταφεύγουν πλέον στη "λύση" της ασφαλιστικής τους µετανάστευσης προκειµένου να γλυτώσουν τις εξοντωτικές εισφορές Κατρούγκαλου, που τους επέβαλε στο πλαίσιο της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, η οποία ήταν βασικό συστατικό για το κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου ελληνικού Μνηµονίου. Η αλήθεια είναι ότι, όσους "φόρους" και να βάλει µια κυβέρνηση, η αγορά θα αποφασίσει αν θα τους πληρώσει και πόσο. Τα παραπάνω δεν θα µπορούσαν να έχουν πιο απτή απόδειξη από αυτήν που φέρνει στη δηµοσιότητα το "Κ".

Τι κάνουν

Η διέξοδος που έχουν εντοπίσει πολλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες προκειµένου να γλυτώσουν από την υπερβολικά υψηλή και ουσιαστικά παράλογη, όπως δείχνουν οι εξελίξεις, ασφαλιστική "φορολογία" είναι η ουσιαστική µεταφορά της ασφαλιστικής τους έδρας µέσω της ίδρυσης µιας νέας επιχείρησης, κυρίως στην Κύπρο, ενώ έχουν υπάρξει και αντίστοιχα περιστατικά µε ανοίγµατα νέας επιχείρησης στη Βουλγαρία.

Αυτό που κάνει ο ελεύθερος επαγγελµατίας, όπως, για παράδειγµα, ένας µηχανικός, οικονοµολόγος ή και δικηγόρος (υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά), είναι να προχωρά στη σύσταση µιας µητρικής εταιρείας στην Κύπρο. Ο µέτοχος της εταιρείας είναι Έλληνας φορολογικός κάτοικος, ο οποίος, όµως, ασφαλίζεται στην Κύπρο. Στη συνέχεια η κυπριακή εταιρεία προχωρά στη σύσταση µιας θυγατρικής επιχείρησης στην Ελλάδα, δηλαδή ενός υποκαταστήµατος. Το υποκατάστηµα προσλαµβάνει ως µισθωτούς συνεργάτες του ελεύθερου επαγγελµατία µε έναν χαµηλό µισθό, προκειµένου να µην επιβαρύνεται η επιχείρηση µε υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές.

Το εισόδηµα που πραγµατοποιεί το υποκατάστηµα της κυπριακής επιχείρησης στην Ελλάδα φορολογείται κανονικά µε βάση το ελληνικό φορολογικό σύστηµα, αλλά ο ελεύθερος επαγγελµατίας γλυτώνει µέσω αυτής της διαδικασίας την καταβολή σηµαντικού µέρους των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς καταβάλλει χαµηλές εισφορές στην Κύπρο. Μάλιστα, για να λειτουργήσει το όλο "σχήµα", θα πρέπει µε κάποιον τρόπο η µητρική εταιρεία στην Κύπρο να πραγµατοποιεί έστω και ένα µικρό εισόδηµα, έτσι ώστε να ενεργοποιούνται οι ασφαλιστικές εισφορές και να έχει οικονοµική λογική η όλη διαδικασία.

Τι "κερδίζουν"

Για να γίνει κατανοητό πόσα γλυτώνει ένας ελεύθερος επαγγελµατίας µε την εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας, αρκεί ένα παράδειγµα.

Ένας ελεύθερος επαγγελµατίας, για παράδειγµα ένας µηχανικός, έχει ετήσιο εισόδηµα στην Ελλάδα ύψους 100.000 ευρώ. Με βάση τις νέες ρυθµίσεις Κατρούγκαλου, θα πρέπει να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές 19.070 ευρώ ετησίως. Ο ίδιος επαγγελµατίας µε το προηγούµενο σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών κατέβαλλε 3.876 ευρώ. Καλείται, δηλαδή, να πληρώσει επιπλέον 15.194 ευρώ ετησίως. Αντί για αυτό, προχωρά στη σύσταση της εταιρείας στην Κύπρο, όπου οι ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελµατιών υπολογίζονται ως ποσοστό επί ενός ελάχιστου τεκµαρτού εισοδήµατος και προαιρετικά επί του πραγµατικού.

Στην πράξη, οι µηνιαίες εισφορές που καταβάλλει ο ελεύθερος επαγγελµατίας δεν ξεπερνούν τα 200 ευρώ µηνιαίως και, έτσι, επιβαρύνεται µε περίπου 2.400 ευρώ. Με την ασφάλισή του στην Κύπρο δεν είναι υποχρεωµένος να είναι ασφαλισµένος και στην Ελλάδα ως ελεύθερος επαγγελµατίας.

Έτσι, γλυτώνει ετησίως περισσότερα από 15.000 ευρώ. Ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να είναι και αυτό που κρατά οικονοµικά ζωντανό τον ελεύθερο επαγγελµατία. Από αυτό το ποσό, βέβαια, θα πρέπει να αφαιρεθούν και τα γενικά έξοδα για τη σύσταση και τη συντήρηση της εταιρείας στην Κύπρο, τα οποία όµως είναι τόσο χαµηλά, ώστε δικαιολογούν την επιλογή αυτή.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το όφελος είναι µόνο στο πεδίο των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς στο πεδίο της φορολογίας το εισόδηµα που παράγεται από το υποκατάστηµα της επιχείρησης στην Ελλάδα φορολογείται µε βάση το ελληνικό φορολογικό σύστηµα.

Οι αλλαγές στις εισφορές

Σύμφωνα µε τις αλλαγές που επήλθαν στον τρόπο υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους επιστήµονες, οι εισφορές που καλείται η πλειονότητα να πληρώσει είναι σηµαντικά αυξηµένες σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς. Ο βασικός κανόνας είναι ότι η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή 20% επί του καθαρού εισοδήµατος των ελεύθερων επαγγελµατιών. Ως ελάχιστο εισόδηµα για τον υπολογισµό των εισφορών έχει οριστεί το 80% του µικτού µισθού του ανειδίκευτου εργάτη και ως µέγιστο τα περίπου 58.000 ευρώ.

Υπάρχουν, όµως, και εκπτώσεις. Ειδικότερα, προβλέπεται:

Για τους νέους επιστήμονες

Σταδιακή µετάβαση στον συντελεστή 20% για τα πρώτα πέντε χρόνια της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους µε τον ακόλουθο τρόπο:

> 14% για τα πρώτα δύο χρόνια

> 17% για τα επόµενα τρία χρόνια

> 20% στον 6ο χρόνο.

Τα "μπλοκάκια"

Ο εργαζόµενος µε δελτίο παροχής υπηρεσιών πρέπει να καταβάλλει το 6,7% του εισοδήµατος ως εισφορά για την κύρια σύνταξη. Το υπόλοιπο 13,3% θα πρέπει να το καταβάλλει ο εργοδότης του. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Α.Βασιάδης. Εκκρεμότητες για τους μονοσυνταξιούχους υγειονομικούς

Βασιαδης Αναστάσιος

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Με τον νέο Ασφαλιστικό Νόμο (ν. 4387/2016 άρθρο 94 παράγραφος 5), ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από 1.1.2016 (Νομικά δεν πρόκειται για Κλάδο του ΤΣΑΥ, αλλά για Κατηγορία του Κλάδου Σύνταξης).

Βάσει των ως άνω διατάξεων, οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων καταβάλλοντας επι πλέον εισφορές, δικαιούνται προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας προβλέπεται οτι θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης.

Στη μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης θα λαμβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω της προσαύξησης.

Με νεώτερη νομοθετική τροπολογία θεσμοθετήθηκε ανταποδοτική σύνταξη στους μονοσυνταξιούχους, κατά την οποία ορίζεται αναπλήρωση 0,075 για κάθε 1% προσαύξησης ετησίων εισφορών, που αντιστοιχεί σε περίπου 9 ευρώ ετησίως.

Από τις συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν την κατάργηση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων ανακύπτουν συγκεκριμένα ζητήματα για ομάδες ασφαλισμένων, που έχουν υπαχθεί στην Μονοσύνταξη ως εξής:

Εν ενεργεία Υγειονομικοί υπό ρύθμιση παλιών οφειλών Μονοσύνταξης.

Από τις συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν την κατάργηση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων ανακύπτει συγκεκριμένη εκκρεμότητα για τους εν ενεργεία Υγειονομικούς που υπήχθησαν προαιρετικώς στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων το τελευταίο διάστημα, ενώ ρύθμισαν τις παλαιότερες εισφορές με δόσεις που εξακολουθούν να καταβάλλονται με πάγια εντολή από τραπεζικούς λογαριασμούς, με απόλυτη προϋπόθεση την παράλληλη καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

Από την στιγμή που ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων καταργήθηκε και οι τρέχουσες εισφορές για την Μονοσύνταξη σταματούν να καταβάλλονται, αυτονόητα το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις δόσεις των παλιών οφειλών.

Παρά ταύτα ενώ οι τρέχουσες εισφορές της κατηγορίας Μονοσυνταξιούχων σταμάτησαν δια νόμου να καταβάλλονται, εξακολουθούν να εισπράττονται οι δόσεις της ρύθμισης παλαιοτέρων οφειλών, κατά τρόπον που αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, δεδομένου ότι αυτές οι δόσεις εξ αρχής συνδέονται και γίνονται αποδεκτές υπό την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

Η διεκπεραίωση αυτής της εκκρεμότητας, απαιτεί αρμοδίως διευκρίνηση, δια της οποίας να ορίζεται ότι, από της εφαρμογής του ασφαλιστικού νόμου δια του οποίου καταργήθηκε η κατηγορία Μονοσυνταξιούχων, καταργούνται και οι ρυθμίσεις παλαιοτέρων οφειλών Μονοσύνταξης και παύει η είσπραξη των ορισθεισών δόσεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Παλιοί Συνταξιούχοι

Οι Συνταξιούχοι Υγειονομικοί που εισπράττουν ήδη το πρόσθετο ποσό εκ της Μονοσύνταξης, έχουν ενταχθεί προαιρετικώς στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, επί τη βάσει της νομικής διάταξης περί απόδοσης του 50% επί της βασικής σύνταξης. Η εκ των υστέρων αλλαγή του νομικού καθεστώτος που διέπει την Μονοσύνταξη, στην πραγματικότητα αποτελεί δήμευση του ασφαλιστικού κεφαλαίου, το οποίο προαιρετικώς δημιούργησαν οι Υγειονομικοί υπό την εγγύηση του κράτους.

Η εξαίρεση των παλιών Συνταξιούχων από τις νέες διατάξεις περί Μονοσύνταξης αποτελεί στοιχειώδη έκφραση δικαιοσύνης και πρέπει να διασφαλισθεί.

Συνταξιούχοι με πάγια προκαταβολή.

Είναι οι Συνταξιούχοι Υγειονομικοί που εν αναμονή της τελικής εκκαθάρισης του συνταξιοδοτικού

τους φακέλου εισπράττουν το 80% της προβλεπόμενης σύνταξης μετά από πρόχειρο λογιστικό

έλεγχο.

Στα πλαίσια της διασφάλισης με το ως άνω σκεπτικό, επιβάλλεται και αυτοί οι Υγειονομικοί να εξαιρεθούν από τις νέες διατάξεις περί Μονοσύνταξης.

Συνταξιούχοι υπό έναρξη εκκαθάρισης.

Είναι οι Υγειονομικοί που εξήλθαν από το επάγγελμα και υπέβαλλαν τον συνταξιοδοτικό τους φάκελο πριν την δημοσίευση στο ΦΕΚ των διατάξεων περί Μονοσύνταξης, χωρίς να εισπράττουν ακόμα το 80% της προβλεπόμενης σύνταξης. Και αυτοί πρέπει αυτοί να εξαιρεθούν από τις νέες διατάξεις περί Μονοσύνταξης.

Η εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ασφαλιστικού Νόμου συνολικά, απαιτεί μεγάλο αριθμό Υπουργικών Αποφάσεων, Ερμηνευτικών Εγκυκλίων και Διοικητικών Πράξεων. Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν τα επί μέρους ζητήματα που άπτονται των Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.

ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

 

Συντάξεις με "επιδότηση" ΕΟΠΥΥ

Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Διπλές… εισφορές καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι προκειμένου να καταβάλλονται οι συντάξεις κάθε μήνα.
- Τη μία δόση εισφορών την καταβάλλουν οι οικονομικά ενεργοί ασφαλισμένοι υπέρ της κύριας –επικουρικής σύνταξης από την οποία βάσει νόμου συγκεντρώνεται –μαζί με την κρατική χρηματοδότηση – το αναγκαίο ποσό για την πληρωμή των συντάξεων.
- Η δεύτερη δόση εισφορών συγκεντρώνεται "άτυπα" μιας και παρακρατείται από τα συνταξιοδοτικά ταμεία από τις εισφορές που καταβάλλουν όχι μόνο οι οικονομικά ενεργοί ασφαλισμένοι, αλλά –από τον Ιούλιο του 2015- και οι συνταξιούχοι δεδομένου ότι έχει επιβληθεί παρακράτηση 6% στις κύριες αλλά και στις επικουρικές συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ.
Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως τελευταία τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν παρακρατήσει 460 εκατ. ευρώ από εισφορές που εισέπραξαν υπέρ του ΕΟΠΥΥ αλλά δεν αποδόθηκαν σε αυτόν τον ασφαλιστικό οργανισμό προκειμένου να καταβληθούν απρόσκοπτα οι συντάξεις. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί ούτε λίγο –ούτε πολύ στα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα του ΕΟΠΥΥ μόνο από τις παρακρατήσεις 6% στις συντάξεις υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης και στο 13% των προβλεπομένων ετησίων εσόδων συνολικά από ασφαλιστικές εισφορές.
Στελέχη του Υπ. Εργασίας διαβεβαιώνουν, όμως, πως το ποσό των 460 εκατ. ευρώ -το οποίο αποτελεί όμως μόλις το 25 % του συνόλου των ληξιπροθέσμων χρεών των συνταξιοδοτικών ταμείων προς τον ΕΟΠΥΥ- θα επιστραφεί στον ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι αποτελεί διαρκή απειλή η "έκρηξη" του χρέους προς τρίτους (ασθενείς, ιδιωτικός τομέας υγείας, γενική κυβέρνηση).
Δεδομένου ότι η κρατική χρηματοδότηση προς τον ΕΟΠΥΥ είναι κολλημένη και φέτος περίπου στο 1 δισ. ευρώ και ακόμα εκκρεμεί η άντληση μέρους της δόσης του διεθνούς δανείου με στόχο την εξόφληση μέρους των ληξιπροθέσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ (7,1 δισ. ευρώ), μόνη ελπίδα παραμένει η αύξηση των εσόδων από τις εισφορές ύψους 1,8 δισ. ευρώ τις οποίες έχουν παρακρατήσει και δαπανήσει τα ασφαλιστικά Ταμεία για την καταβολή συντάξεων. 

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΑΥ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

graphical space

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο τέως υποδιοικητής του ΙΚΑ Γιάννης Δούκας μιλά στο ygeia360.gr μετά την παραίτησή του

Ο τέως υποδιοικητής του ΙΚΑ Γιάννης Δούκας μιλά στο ygeia360.gr μετά την παραίτησή του

Λίγες ημέρες μετά από την παραίτησή του από τη θέση του υποδιοικητή του ΙΚΑ, ο Γιάννης Δούκας εξηγεί την Δευτέρα 20 Ιουνίου στο ygeia360.gr την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του και μιλά για όλα εκείνα τα οποία τον υποχρέωσαν να αποστεί της κυβερνητικής πολιτικής για το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική πολιτική.


Συνέντευξη στον Βασίλη Βενιζέλο


- Από την επιστολή της παραίτησής σας προκύπτει ότι οι πρόσφατες σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, ενδεχομένως σε συνδυασμό με το φορολογικό, θα έλεγα εγώ, ήταν εκείνη η απόφαση της κυβέρνησης η οποία σάς έδωσε την αποφασιστική ώθηση προς την υποβολή παραίτησης. Θεωρείτε ότι αυτές οι αλλαγές είναι χωρίς δυνατότητες ανάκλησης στο μέλλον;

Με την παραίτησή μου θέλησα να αναδείξω αυτά τα ζητήματα και να ρίξω μια πέτρα στα λιμνάζοντα νερά.
Την ανάκληση μπορεί να την επιβάλλει μόνο μια μεγάλη Λαϊκή κινητοποίηση. Όσο θα περνά όμως ο χρόνος τόσο θα απομακρυνόμαστε από αυτό το ενδεχόμενο γιατί αν συμβούν αλλαγές που θα επηρεάσουν δομές θα είναι τρομερά δύσκολο αν όχι αδύνατο ν' αλλάξουν.


- Σε ποια στοιχεία στηρίζετε την εκτίμησή σας, σύμφωνα με την οποία, όπως γράφετε στην επιστολή σας, θα ακολουθήσει και νέος γύρος σαρωτικών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας;

Αυτό που ζούμε έξι χρόνια τώρα είναι ότι κάθε φορά που παίρνονται μέτρα λέγεται ότι θα είναι τα τελευταία. Αυτό ζούμε και σήμερα. Επιπρόσθετα μιας και μιλάμε για το ασφαλιστικό όλες οι πολιτικές των τελευταίων τριάντα χρόνων κινήθηκαν στη λογική της περικοπής των ασφαλιστικών δικαιωμάτων χωρίς όμως το ασφαλιστικό να διασωθεί. Θυμίζω το νόμο Σιούφα το 1992, το νόμο Ρέππα το 2002, το νόμο Λοβέρδου το 2010, τις παραπέρα μειώσεις των τελευταίων έξι ετών. Σήμερα έχουμε άλλη μία «τελευταία» μείωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Σε ότι αφορά τα στοιχεία, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα έσοδα θα μειωθούν γιατί με την οριοθέτηση της κρατικής χρηματοδότησης σε ποσοστό επί του ΑΕΠ, το οποίο συνεχώς μειώνεται, με τις πολιτικές που ασκούνται την ανεργία να συνεχίζει να αυξάνεται, τους μισθούς να συνεχίζουν να συμπιέζονται και να μειώνονται και την εισφοροδιαφυγή να ενισχύεται με τον τελευταίο νόμο αφού μετά τα 20 περίπου χρόνια ασφάλισης ελάχιστα θα έχει να προσφέρει στη σύνταξη ο περαιτέρω χρόνος. Η μείωση των εσόδων θα φέρει και μείωση των παροχών.
Με δεδομένη τη μείωση της προσδοκίας για αξιοπρεπή σύνταξη πολλοί θα είναι αυτοί που θα τρέξουν με το υστέρημά τους στην ιδιωτική ασφάλιση που είναι ο τρίτος πυλώνας θεωρώντας ότι από κει θα αναπληρώσουν ότι χάνουν από το Δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.


- Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι There Is Not Alternative (TINA) σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές στο ασφαλιστικό... Πόσο αποδεκτή μπορεί να είναι μία στρατηγική τύπου TINA από μία κυβέρνηση της αριστεράς;

Σε καμία περίπτωση η Αριστερά δεν μπορεί να υιοθετεί λογικές ΤΙΝΑ. Η λογική αυτή είναι καταστροφική. Οφείλει να δημιουργεί εναλλακτικές. Η λύση δεν θα έρθει από τη μείωση των παροχών αλλά από την αύξηση των εσόδων κάτι που ποτέ δεν είδαν. Θα έρθει δηλαδή αν χτυπηθεί η εισφοροδιαφυγή, αν σταματήσει ο κατήφορος της μείωσης των μισθών, αν σταματήσουν οι πολιτικές που παράγουν νέους ανέργους ώστε όλα αυτά να παίξουν ρόλο στην αύξηση των εσόδων και τέλος αν σταματήσει η λεηλασία των αποθεματικών και περάσουμε στη σταδιακή επιστροφή τους. Συνολικά για το θέμα υπήρχε η επεξεργασία του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015 η οποία δυστυχώς πήγε στα σκουπίδια.


- Υπήρξαν εσωτερικές εισηγήσεις προς τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, αν όχι για μία άλλη στρατηγική στο ασφαλιστικό, τουλάχιστον για την υιοθέτηση ορισμένων σημείων από τις εναλλακτικές προτάσεις τις οποίες είχαν καταθέσει, για παράδειγμα, οι επικεφαλής του συνόλου των επιστημονικών φορέων της χώρας μας;

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν και τι είδους εισηγήσεις έγιναν καθώς δεν συμμετείχα σε καμία ομάδα εργασίας και επεξεργασίας των θέσεων και προτάσεων που κατατέθηκαν.


- Τελικά, κ. Δούκα, πόσο σημαντικό είναι να νιώθει και να είναι κανείς συνεπής ως προς τις αρχές και τις ιδέες του, ως προς την συνείδησή του; Νιώθετε ότι η καρέκλα της εξουσίας έχει τη δύναμη να παίξει πολύ περίεργα παιχνίδια στους φορείς της;

Το να νιώθει κανείς συνεπής με αυτά που θίγετε είναι μεγάλη υπόθεση. Θα έλεγα ότι πολλές φορές αναμετράσαι με τον εαυτό σου και δοκιμάζεσαι. Δυστυχώς η καρέκλα της εξουσίας έχει δείξει και στο παρελθόν και το δείχνει και σήμερα ότι έχει τη δύναμη να αλλοιώνει συνειδήσεις, να κάνει πιο ευέλικτες και ελαστικές αρχές, ιδέες και αξίες με επιχείρημα την κατά περίπτωση "ρεαλιστική προσέγγιση".

ΠΗΓΗ:http://www.ygeia360.gr/

Παραιτήθηκε ο υποδιοικητής του ΙΚΑ Γιάννης Δούκας για λόγους προσήλωσης στις αρχές του

Παραιτήθηκε ο υποδιοικητής του ΙΚΑ Γιάννης Δούκας για λόγους προσήλωσης στις αρχές του

Σε μία σπάνιας ευαισθησίας και πολιτικής ειλικρίνειας κίνηση προχώρησε την Πέμπτη 16 Ιουνίου ο υποδιοικητής του ΙΚΑ Γιάννης Δούκας, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση, προκειμένου να παραμείνει προσηλωμένος στις αρχές του, όπως ο ίδιος τονίσει στην επιστολή παραίτησής του.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Δούκας αναφέρει στην επιστολή του:

"Με την επιστολή μου αυτή, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του υποδιοικητή του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, θέση στην οποία τοποθετήθηκα από την πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πριν έναν περίπου χρόνο, με διάθεση να προσφέρω στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας.
Έναν χρόνο μετά, δεν μπορώ να παραμείνω στη θέση αυτή, παρότι είναι θέση κρατική–διοικητική και όχι θέση πολιτική ή κομματική, λόγω των σοβαρών διαφωνιών μου στην πολιτική που ασκείται στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης.
Η ασκούμενη πολιτική στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης αποκλίνει κατά 180 μοίρες απ' αυτά που υποσχέθηκε η πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο λαό, τα οποία με συνέπεια και για πολλά χρόνια προέβαλα είτε ως κομματικό στέλεχος είτε ως εργατικός εκπρόσωπος σε όλα τα επίπεδα του συνδικαλιστικού κινήματος.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με τον πρόσφατο νόμο, αντί να δοθεί η 13η σύνταξη που είχαμε υποσχεθεί, έχουμε δραστικές μειώσεις στις νέες καταβαλλόμενες συντάξεις, αντί να υπάρξει συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις, έχουμε τον επανυπολογισμό των συντάξεων και, έτσι, γίνονται νομότυπες οι περικοπές που κρίθηκαν παράνομες, αντί για ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών ταμείων (μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών), προωθείται ένα υπερταμείο μαμούθ.
Ταυτόχρονα, υιοθετείται το σύστημα των τριών πυλώνων που ξορκίζαμε, πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015.
Εκτίμησή μου είναι ότι, παρά τις δραστικές μειώσεις που θα προστεθούν σε όλες τις άλλες που επέβαλαν με τις πολιτικές τους οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα και κάτω από την πίεση μίας νέας αξιολόγησης ή της εκταμίευσης μίας δόσης, θα υπάρξουν νέες περικοπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα.
Παράλληλα, πιστεύω ότι τόσο το νέο οργανωτικό μοντέλο με το υπερταμείο όσο και ο επανυπολογισμός όλων των συντάξεων θα φέρουν τεράστια διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα, που θα αποβούν σε βάρος των ασφαλισμένων και σε βάρος του σημερινού απαιτούμενου χρόνου για τη χορήγηση σύνταξης.
Επιλέγω τη σημερινή ημέρα για την υποβολή της παραίτησής μου, καθώς, μόλις χθες, έκλεισε ο πρώτος κύκλος διερεύνησης καταγγελίας για παραβατική συμπεριφορά και για χορήγηση πλαστών αναπηρικών συντάξεων (μία από τις αρμοδιότητες που μου είχε ανατεθεί είναι και η διεύθυνση αναπηρίας και ιατρικής της εργασίας) με την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου.
Τέλος, σημειώνω ότι αυτή η πράξη χαρακτηρίζει την προσήλωσή μου στις ηθικές αξίες και στις αρχές που πρεσβεύω και δηλώνει την επιμονή μου, ακόμη και στις σημερινές δύσκολες πολιτικοοικονομικές συνθήκες, για ένα διαφανές και δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο σήμερα συνεχίζει να αποδιαρθρώνεται».

ΠΗΓΗ:http://ygeia360.gr/

 

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών του Α' Εξαμ. 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού - Φαρμακοποιών

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών του Α' Εξαμ. 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού - Φαρμακοποιών

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΥ παρακαλώ πατήστε

ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Προαπαιτούμενο του Σεπτεμβρίου η κατάργηση όλων των εκπτώσεων στις εισφορές Υγείας...

Προαπαιτούμενο του Σεπτεμβρίου η κατάργηση όλων των εκπτώσεων στις εισφορές Υγείας...

Μεταξύ των δεκαπέντε προαπαιτουμένων της αξιλόγησης του ερχομένου Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται η κατάργηση όλων των εκπτώσεων στις εισφορές Υγείας, σύμφωνα με όσα δημοσιεύει την Δευτέρα 13 Ιουνίου το in.gr.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το in.gr, τα δεκαπέντε προαπαιτούμενα του Σεπτεμβρίου είναι τα εξής:

- Κατάργηση των ελάχιστων εισφορών για τα τουριστικά καταλύματα.

- Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων που επιτρέπουν χαμηλότερες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

- Αναθεώρηση -προς τα κάτω- της έκπτωσης για την καταβολή του κατ' αποκοπή ποσού για την αναγνώριση των πλασματικών περιόδων ασφάλισης

- Αναθεώρηση –και μέσω ανεξάρτητου συμβούλου- των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών

- Μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου (πρόγραμμα αποδέσμευσης φυσικού αερίου, βελτίωση συνθηκών πρόσβασης, αύξηση ποσοτήτων κλπ)

- Τροποποίηση της νομοθεσίας για το ΕΤΜΕΑΡ αλλά και της δομής του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

- Πώληση του 20% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή τον Ιούλιο.

- Εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση της ΔΕΗ, ΔΕΗ-5,56% του management για τροποποίηση των τιμολογίων. Τα νέα τιμολόγια θα είναι κοστοστρεφή.

- Μέσα στον Ιούνιο θα συμφωνηθούν οι υποψηφιότητες για το εποπτικό συμβούλιο του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων το οποίο θα επιλέξει το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου.

- Θα μεταφερθεί στο νέο Ταμείο μια «ομάδα ΔΕΚΟ» η οποία θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς

- Έγκριση από τη Βουλή της συμφωνίας για το Ελληνικό μέσα στον Ιούνιο

- Νέα νομοθεσία για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

- Το ΤΑΙΠΕΔ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την παραχώρηση (για 35 έτη) της Εγνατίας και τριών κάθετων αξόνων

- Παροχή πόρων (και προσλήψεις) για την ορθή λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων

- Επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων

ΠΗΓΗ:http://www.ygeia360.gr/

 

«Σοκ και δέος» από Γενάρη λόγω ασφαλιστικών εισφορών – Το σενάριο «φωτιά»

Πολύ νωρίτερα από ότι θα μπορούσαν να φανταστούν θα έρθουν δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες αντιμέτωποι με το «σοκ και δέος» της σύνδεσης των ασφαλιστικών τους εισφορών με το εισόδημα.

Ο νέος νόμος ορίζει ότι βάση υπολογισμού για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές, θα είναι τα καθαρά κέρδη των επαγγελματιών κατά το 2016. Ωστόσο, στο υπουργείο Εργασίας αντιλαμβάνονται ότι όσο και αν επιταχυνθεί του χρόνου η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων –αυτός ήταν ο στόχος και φέτος αλλά τελικώς δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί– σαφής εικόνα δεν πρόκειται να υπάρχει νωρίτερα από τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

http://www.fpress.gr/

Όμως, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν… αντέχουν οικονομικά αν δεν εισπράξουν τις ασφαλιστικές εισφορές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν ήδη καταστρώσει εναλλακτικά σενάρια ώστε οι εισφορές νέου τύπου, να ξεκινήσουν να πληρώνονται με το καλημέρα της νέας χρονιάς. Τι προβλέπει το κυρίαρχο σενάριο; Προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Από 1/1/2017 περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, θα κληθούν να πληρώσουν εισφορές οι οποίες θα υπολογιστούν με βάση το μέσο όρο των δηλωθέντων εισοδημάτων της διετία 2014-2015 ή της 3ετίας 2013-2015.

Η… αγωνία του υπουργείου Εργασίας για τα έσοδα θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα ρευστότητας σε χιλιάδες επαγγελματίες με το καλημέρα της νέας χρονιάς. Ειδικά οι επαγγελματίες που έχουν δει τα κέρδη τους να υποχωρούν δραματικά τα τελευταία 3 χρόνια, θα κληθούν πρώτα να πληρώσουν υψηλές εισφορές βασισμένες στα οικονομικά δεδομένα της περιόδου 2013-2015 και μετά να επιδιώξουν τον συμψηφισμό με τις ασφαλιστικές εισφορές που θα προκύψουν επί των φορολογητέων κερδών του 2016.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Οι τελικές αποφάσεις, θα ληφθούν μέσα στους επόμενους μήνες ενώ για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος θα απαιτηθεί η έκδοση εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Αναμένεται ότι από τη διαδικασία της «προκαταβολής» των ασφαλιστικών εισφορών θα εξαιρεθούν όσοι διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέσα στο 2016. Και αυτό διότι οι ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις θα έχουν εξαντληθεί με την καταβολή των εισφορών στον ΟΑΕΕ βάσει του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού. Με το που θα επισημοποιηθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, θα φανεί αν θα υπάρξει «κύμα» επαγγελματιών που θα σπεύσουν σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία για να κλείσουν τα βιβλία τους.

Το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, εφόσον υιοθετηθεί, το σύστημα της «προκαταβολής» των ασφαλιστικών εισφορών, γίνεται αντιληπτό μέσα από το ακόλουθο παράδειγμα: Ο ελεύθερος επαγγελματίας του παραδείγματος, εμφάνισε καθαρά κέρδη 30.000 ευρώ το 2013, 35.000 ευρώ το 2014 και 40.000 ευρώ το 2015.

Για το 2016, τα καθαρά κέρδη δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 20.000 ευρώ (σ.σ. να σημειωθεί ότι το σενάριο θα αποδειχθεί πολύ ρεαλιστικό καθώς από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το προσχέδιο του ασφαλιστικού νόμου, χιλιάδες επαγγελματίες είτε βρίσκονται σε κινητοποιήσεις κάτι που σημαίνει ότι δεν εργάζονται σε κανονικούς ρυθμούς, είτε ότι δεν… τιμολογούν φοβούμενοι ότι με αυτό τον τρόπο θα φουσκώσουν τον συνολικό λογαριασμό ασφαλιστικών εισφορών και φόρων). Κατά τη διάρκεια του 2016, ο επαγγελματίας του παραδείγματος θα εξακολουθήσει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα δεδομένα του ΟΑΕΕ. Αν υποτεθεί ότι ο επαγγελματίας ανήκει στην 4η ασφαλιστική τάξη, το σύνολο των εισφορών για το 2016, διαμορφώνεται και θα διαμορφωθεί στα 335 ευρώ τον μήνα ή στα 4.024,44 ευρώ.

Η καταβολή των εισφορών θα σταματήσει στο τέλος του 2016 (για την ακρίβεια στις αρχές του 2017 που θα πληρωθούν οι εισφορές του τελευταίου διμήνου). Από τις αρχές του 2017, θα πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές με βάση το εισόδημα. Τα μηχανογραφικά συστήματα της ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με την ΓΓΔΕ, θα υπολογίσουν τον μέσο όρο της 3ετίας 2013-2015 (35.000 ευρώ) και επί αυτού του ποσοστού θα υπολογίσουν την προκαταβολή των εισφορών:

1. 20% για τη κύρια σύνταξη δηλαδή 7.000 ευρώ ή 583 ευρώ τον μήνα (σ.σ αν ο επαγγελματίας ανήκει στις τάξεις των μηχανικών, δικηγόρων κλπ θα τύχει κάποιας έκπτωσης που προβλέπεται για τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου μέτρου)

2. 6,95% για τον κλάδο υγείας δηλαδή 2.432,5 ευρώ ή 202 ευρώ τον μήνα

3. 7% για το επικουρικό (αν υπάρχει) δηλαδή 2.450 ευρώ ή 204 ευρώ ανά μήνα.

Για όσους μήνες χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων του 2016 (δεν αποκλείεται να φτάσουμε στον Ιούνιο) ο επαγγελματίας θα πληρώνει τις εισφορές βάσει αυτής της μεθόδου. Κάθε μήνα, θα πληρώνει 785 ευρώ τον μήνα (ακόμη και χωρίς επικουρικό) αντί για 335 ευρώ που θα πληρώνει μέχρι το τέλος του 2016. Και δεν φτάνει μόνο αυτό:

1. Με την υποβολή της δήλωσης του 2017, ο επαγγελματίας δεν θα μπορεί να επικαλεστεί τις εισφορές του 2017 για να μειώσει το φορολογητέο εισόδημα αλλά αυτές που πλήρωσε μέσα στο 2016 στο ΤΕΒΕ. Έτσι, και ο φόρος θα βγει στα ύψη παρασύροντας και την προκαταβολή φόρου.

2. Μετά την υποβολή της δήλωσης, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με τα νέα δεδομένα δηλαδή με βάση τα κέρδη του 2016 (20.000 ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι οι μηνιαίες εισφορές, θα πρέπει να επανυπολογιστούν στα 449 ευρώ τον μήνα την ώρα που για τους πρώτους μήνες του 2017, ο επαγγελματίας κατέβαλε 785 ευρώ ανά μήνα. Τι θα γίνει με τη διαφορά; Προφανώς το υπουργείο θα πρέπει να βρει μια διαδικασία συμψηφισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι υπέρογκες εισφορές του 2017, θα αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα στη δήλωση του 2018 προκειμένου να μειωθεί ο φόρος. Μέχρι τότε, οι επαγγελματίες θα πρέπει να βρουν τρόπο να ξεπεράσουν τα προβλήματα ρευστότητας.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Συνάντηση Υγειονομικών Φορέων ΤΣΑΥ στα Γραφεία του Π.Ι.Σ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δευτεροβαθμίων Υγειονομικών Φορέων κ.κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Κατσίκης, Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Σεραφείμ Ζήκας, μέλος της Διοίκησης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Μαγδαληνή Βουδούρη εκπρόσωπος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου στο ΤΣΑΥ συναντήθηκαν την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 ώρα 13.00 στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τη συμμετοχή του Προέδρου του Τομέα Υγειονομικών του ΤΣΑΥ κ.Στάθη Τσούκαλου και του ειδικού αναλογιστή κ. Β. Μαριού, προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας Επαγγελματικού Ταμείου.

Το σκεπτικό των Φορέων είναι να μετατραπεί ο Τομέας Πρόνοιας σε Επαγγελματικό Ταμείο, ως καθολικός διάδοχος του Τομέα Πρόνοιας του ΤΣΑΥ, το οποίο με το νέο ασφαλιστικό εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, προκειμένου, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών απαλλαγών που προβλέπονται από τη Νομοθεσία, να αξιοποιηθούν οι συνδρομές του Τομέα αυτούμ ε τον βέλτιστο τρόπο. (Σημειώνεται ότι ο Τομέας Στέγης δεν μπορεί να ενταχθεί βάσει της νομοθεσίας σε Επαγγελματικό Ταμείο, αλλά μόνο ως νέο υποταμείο, όπως

συνέβη με τις εργοληπτικές εταιρείας του ΤΣΜΕΔΕ). Στην κατεύθυνση αυτή, μέσα από τη κοινή συνεργασία όλων των κλάδων των Υγειονομικών διερευνάται να δοθεί η δυνατότητα ετήσιας εθελουσίας προσαύξησης του ποσού στον ετήσιο λογαριασμό κάθε υγειονομικού, προκειμένου οι μικρές συντάξεις του μέλλοντος να συμπληρωθούν μέσω αυτής της δυνατότητας.

Ήδη για το θέμα αυτό Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους.

Η αναφορά του ειδικού αναλογιστή σε θέματα δημιουργίας επαγγελματικών Ταμείων, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει και κατά το παρελθόν αναλογιστικές μελέτες για το ΤΣΑΥ κ. Β. Μαριού, θα δώσει τη δυνατότητα της εμπεριστατωμένης ενημέρωσης καταρχήν των Διοικητικών Συμβουλίων των Υγειονομικών και στη συνέχεια των Γενικών Συνελεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία και να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συνέργεια κι όχι οι μεμονωμένες δράσεις Συλλόγων είναι και ο μόνος τρόπος να οδηγηθούμε σε λύσεις αποτελεσματικές και στην επιθυμητή εξέλιξη για πρόσθετη σύνταξη στο μέλλον, η οποία είτε να συμπληρώνει ή να αναπληρώνει τις σημερινές μικρές συντάξεις που μελλοντικά θα μειωθούν περαιτέρω.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην συζήτηση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. της 20ης Μαϊου καθώς και στις συζητήσεις των Προέδρων των Υγειονομικών Φορέων.

Κοινή πεποίθηση των Φορέων είναι ότι με καλή πίστη και συνεργασία θα βρούμε το δρόμο που θα φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα, ιδιαίτερα για τους νεώτερους συναδέλφους μας.

 ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

 

Στο στόχαστρο του νέου ασφαλιστικού οι επιστήμονες

νέοι γιατροι

Επιστήμονες και επαγγελματίες χαμηλών εισοδημάτων φαίνεται ότι «αλλοιώνουν» τα δεδομένα στο νέο ασφαλιστικό και έτσι οι δανειστές μας ζήτησαν στο πλαίσιο του Eurogroup να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στην στην κλίμακα εκπτώσεων για αυτοαπασχολούμενους, γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς αλλά και για 45.000 μικροεπαγγελματίες σε δήμους κάτω των 2.000 κατοίκων που θα ασφαλίζονται στο εξής στον ΟΑΕΕ.

Με βάση το νεοψηφισθέντα νόμο για το ασφαλιστικό, οι νέοι επιστήμονες που έχουν λιγότερα από 5 έτη ασφάλισης θα έχουν έκπτωση ακόμα και 50% στις ασφαλιστικές εισφορές τους εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους είναι ως 13.000 ευρώ! Από αυτό το ποσό και πάνω ωστόσο, και για κάθε 1.000 ευρώ παραπάνω, μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα το ποσοστό της έκπτωσης... Και πρακτικά αυτό σημαίνει ότι έκπτωση θα έχουν ακόμα και όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα 55.000 ευρώ. Αντίθετα, οι Θεσμοί θέλουν το όριο του 50% να υποχωρήσει στις 10.000 ευρώ, καθώς έχουν υπολογίσει ότι έτσι θα είναι μικρότερος ο αριθμός των δικαιούχων...

Όπως και να έχει οι επιστήμονες του ΟΑΕΕ δεν έχουν να περιμένουν πολλά το επόμενο διάστημα και ειδικά οι γιατροί - για τους οποίους υπάρχει καταγεγραμμένη υπερπροσφορά στην χώρα μας- δεν έχουν σε πολλές περιπτώσεις άλλη λύση από την μετανάστευση...

ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

 

Πέντε "βόμβες" στο νέο Ασφαλιστικό

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Αντιμέτωπη με πέντε "βόμβες" ανά πάσα στιγμή έτοιμες να… εκραγούν θα βρεθεί αυτή ή οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση σε σχέση με το νέο Ασφαλιστικό το τοπίο που διαμορφώνει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Οι "βόμβες" αυτές που δεν είναι άλλες από τα "κρυφά "ελλείμματα των Ταμείων, οι έωλες προβλέψεις για έσοδα από εισφορές και τις δαπάνες για συντάξεις, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ αλλά και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνη την κατάργηση του ΕΚΑΣ για 80.000 χαμηλοσυνταξιούχους με στόχο την εξοικονόμηση μόλις 168 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος του 2016.

Και αυτό γιατί έχουν στο εσωτερικό τους "κρύβουν" μέτρα που φτάνουν ακόμα και τα 7 δισ. ευρώ, πέρα από τα 3 δισ. ευρώ που έχουν δρομολογηθεί με την ψήφιση του νέου Ασφαλιστικού μέχρι και το 2019 ή και την διπλάσια σχεδόν απόδοση τους μέχρι το 2025.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ούτε η οικονομική μελέτη του Υπ. Εργασίας, ούτε η μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που συνόδευσαν στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν έχει λάβει υπόψη το δημοσιονομικό κόστος της ικανοποίησης 144.000 εκκρεμών αιτήσεων για κύριες συντάξεις το οποίο ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο διάστημα 1.1.2015 μέχρι και 11.5.2016. Έτσι δεν αναμένεται να υποστούν καμία μείωση με βάση τα νέα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και άρα θα έχουν αυξημένο αναλογικά οικονομικό "βάρος" για τα Ταμεία, το οποίο δεν μπορεί να ελαφρυνθεί τουλάχιστον μέχρι το 2019 οπότε θα γίνει ο επανυπολογισμός τους.

2. Υπάρχει διαφορά πάνω από 900 εκατ. ευρώ μεταξύ των προβλέψεων που κάνει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα έσοδα που θα προκύψουν ως το τέλος του 2017 προπαντός από τη νέα εισφορά 20% επί του εισοδήματος των επαγγελματιών και αυτών που κάνει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή για τη πορεία των εσόδων από εισφορές. Σε περίπτωση που επαληθευτεί το ΓΛΚ θα προκύψει ένα επιπλέον έλλειμμα έως 900 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς των ταμείων κύριας ασφάλισης τα οποία θα ενταχθούν από 1.1.2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το οποίο ενδεχομένως να πρέπει να καλυφτεί με επιπλέον περικοπές κύριων συντάξεων.

3. Τα 200 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 720 εκατ. ευρώ περίπου τα οποία προβλέπει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή ότι θα εξοικονομηθούν από τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ θα προέλθουν από την μείωση του πλήθους των συνταξιούχων, η οποία –σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης- θα προκύψει από την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης. Φυσικά, η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία θα υπάρξουν λιγότερες από τις αρχικά αναμενόμενες αιτήσεις συνταξιοδότησης, μιας και αν αυτές γίνουν πρόωρα φέρνουν έως και 40% χαμηλότερες χορηγούμενες συντάξεις θα μπορούσε να ανατραπεί, δεδομένου πως μία μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα ενδέχεται να στραφεί –παρόλα αυτά- στη σύνταξη υπό την πίεση της απόλυσης ή της μείωσης του μισθού.

4. Στα 1,7 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τρίτους. Το χρέος αυτό πυροδοτείται προπαντός από το γεγονός ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία χρωστάν 1 δις. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού αναμένονται τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ από εισφορές να αυξηθούν μόλις κατά 300 εκατ. ευρώ το 2016 σε σχέση με το 2015, παρότι και μόνο από τις νέες παρακρατήσεις 6% στις κύριες –επικουρικές συντάξεις που ισχύουν από τον Ιούλιο του 2015, αναμένονται 500-600 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τα γιγαντιαία ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ αποτελούν μία μόνιμη απειλή προς το σύνολο των ασφαλισμένων και όχι μόνο για τους συνταξιούχους (που αποτελούν μόλις το 1/3 του συνόλου αυτών), η οποία μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη σε περίπτωση που τα συνταξιοδοτικά ταμεία χρειαστούν να παρακρατήσουν ατύπως μεγαλύτερους πόρους από εκείνους που παρακρατούν ήδη.

5. Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως οι δανειστές δεν έχουν πάψει να έχουν στην ατζέντα τους το ζήτημα της οικονομικής κάλυψης –μέρους τουλάχιστον – των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας περί αντισυνταγματικότητας των περικοπών στις συντάξεις το 2012-13. Το κόστος αυτής της "κάλυψης" ανέρχεται στο 2% του ΑΕΠ ή στα 3 δισ. ευρώ με βάση τα σημερινά δεδομένα. Μάλιστα η κάλυψη αυτή πρέπει, κατά τους δανειστές, να αποτελέσει μέρος της εξελισσόμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Με πέντε ταχύτητες η εφαρμογή της ασφαλιστικής εισφοράς 20%

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

​Σαρωτικό χτύπημα στα εισοδήματα των αυτοαπασχολουμένων, επαγγελματιών και αγροτών αναμένεται να δώσει το ασφαλιστικό "χαράτσι" 20% επί του καθαρού δηλωτέου ετήσιου εισοδήματός τους από την 1η/1/2017. Μεγάλοι χαμένοι αναμένεται να είναι οι έμποροι, βιοτέχνες και γενικότερα επιτηδευματίες που είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ δεδομένου ότι εξαιρούνται πλήρως από οποιαδήποτε έκπτωση από την εισφορά 20%.
Ένα από τα βασικά "δόγματα" του νόμου Κατρούγκαλου είναι και οι "ενιαίοι κανόνες εισφορών". Ωστόσο οι διατάξεις του νόμου δείχνουν το αντίθετο στην περίπτωση της ασφαλιστικής εισφοράς 20% επί του καθαρού δηλωτέου ετήσιου εισοδήματος των αυταπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων, των αγροτών και των μεγαλομετόχων (για τον κλάδο κύριας σύνταξης) που θα ισχύσει από την 1.1.2017. Ωστόσο, και μετά τις εκπτώσεις, αυξάνεται η ασφαλιστική επιβάρυνση για τους περισσότερους από όσους τις δικαιούνται. Συγκεκριμένα ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει:
· Σταδιακή μετάβαση στο 20% για τους νέους επιστήμονες (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, αλλά και οικονομολόγοι) για τα πρώτα 5 χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας τους
· "Μοίρασμα" του συντελεστή 20% μεταξύ 13,3% (για τους εργοδότες) και 6,7% (για τους μισθωτούς) στην περίπτωση των δελτίων παροχής υπηρεσιών ("μπλοκάκια). Σημειώνεται ότι η εισφορά 6,7% από τους εργαζόμενους με μπλοκάκι πρέπει να καταβληθεί ακόμη και στην περίπτωση που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι.
· Υπαγωγή στο συντελεστή του 20% και τους μεγαλομετόχους επιχειρήσεων
· Εκπτώσεις έως 50% στους επιστήμονες (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) με εισόδημα 7.000-58.000 ευρώ για την περίοδο 2017-2020
· Σταδιακή μετάβαση στο 20% για τους αγρότες την περίοδο 2017-22
Για όλες τις άλλες κατηγορίες αυταπασχολούμενων, επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών ισχύσει κανονικά ο συντελεστής 20% με ανώτατη, όμως, προβλεπόμενη ασφαλιστική επιβάρυνση τα 18954 ευρώ ετησίως.
Πιο αναλυτικά:

1. Νέοι επιστήμονες
Σταδιακή μετάβαση στο συντελεστή 20% (επί του 80% του μεικτού μισθού του ανειδίκευτου εργάτη) για τα πρώτα πέντε χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας του με τον ακόλουθο τρόπο:
· 14% για τα πρώτα δύο χρόνια
· 17% για τα επόμενα τρία χρόνια
· 20% στον 6ο χρόνο

2. "Μπλοκάκια"
Ο εργαζόμενος με δελτίο παροχής υπηρεσίων πρέπει να καταβάλλει το 6,7% του εισοδήματος ως εισφορά για την κύρια σύνταξη.
Το υπόλοιπο 13,3% θα πρέπει να το καταβάλλει ο εργοδότης του.

3. Μέτοχοι επιχειρήσεων
Στο συντελεστή 20% υπάγονται και οι ακόλουθες κατηγορίες :
· Τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον
· Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών.
* Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων "επί κομίστρω" με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.
* Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
* Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

4. Επιστήμονες (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι)
Προβλέπονται εκπτώσεις έως 50% για όσους δηλώνουν 7000-58000 ευρώ ετησίως με βάση την παρακάτω κλίμακα:
Με πέντε ταχύτητες η εφαρμογή της ασφαλιστικής εισφοράς 20%

5. Αγρότες
Σταδιακή μετάβαση στο συντελεστή 20% με τους εξής ρυθμούς :
· 14% το 2017
· 16% το 2018
· 18% το 2019
· 19% το 2020
· 19,5 το 2021
· 20% το 2022

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Μη βιώσιμο το ασφαλιστικό παρά το μαχαίρι στις συντάξεις

Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece


Πηγή: EUROKINISSI/Στέλιος Μισίνας

Ορατές θα αρχίσουν να γίνονται σταδιακά οι παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό που ψηφίστηκαν στη Βουλή και προβλέπουν δραματικές μειώσεις στις συντάξεις, κατάργηση του ΕΚΑΣ, μειώσεις στο εφάπαξ, στα μερίσματα και στις συντάξεις χηρείας καθώς και τριπλασιασμό των εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες


Το δυστύχημα είναι πως παρά τη σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ έως το 2019 από τη μείωση των συντάξεων και τη μεγάλη αύξηση των εισφορών το ασφαλιστικό σύστημα παραμένει μη βιώσιμο.

Τονίζεται ότι το νέο ασφαλιστικό που προβλέπει μείωση έως και 30% στις νέες συντάξεις, μείωση έως και 40% στις αναπηρικές συντάξεις, μείωση έως και 40% στις επικουρικές συντάξεις, μείωση έως και 15% στο εφάπαξ, μείωση 32% στο μέρισμα του Δημοσίου, μαχαίρι έως και 60% στις συντάξεις όσων εργάζονται σήμερα, αλλά και κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1/1/2020.

Ακόμη, το νέο ασφαλιστικό προβλέπει εισφορά 7% στους μισθωτούς - εργοδότες για το ΕΤΕΑΠ από 1η Ιουνίου 2016, εισφορά 7% στους αυτοαπασχολουμένους για το ΕΤΕΑμ από την 1η Ιουνίου 2016, εισφορά 20% επί του εισοδήματος των επαγγελματιών και επιστημόνων από την 1η Ιανουαρίου 2017, εισφορά 14% επί του εισοδήματος των αγροτών από 1-1-2017, εισφορά 6,9% επί του εισοδήματος των επαγγελματιών υπέρ του ΕΟΠΥΥ, εισφορά 7,1% επί των αποδοχών των μισθωτών υπέρ του ΕΟΠΥΥ, εισφορά 6% στις κύριες συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ (ισχύει από 1-7-2015) και εισφορά 6% στις επικουρικές υπέρ του ΕΟΠΥΥ (ισχύει από 1-7-2015).

Ειδικότερα οι σημερινοί ασφαλισμένοι όταν συνταξιοδοτηθούν θα έχουν έως 30% μικρότερες συντάξεις, 380.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα χάσουν το ΕΚΑΣ, 180.000 συνταξιούχοι θα δουν δραματικές μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις τους, 70.000 δικαιούχοι εφάπαξ θα το δουν να μειώνεται κατά 12% με 15%, 280.000 δικαιούχοι μερίσματος ΜΤΠΥ θα υποστούν μειώσεις 35%, 50.000 υψηλοσυνταξιούχοι θα υποστούν σοβαρές απώλειες εισοδήματος λόγω του πλαφόν, 612.778 ασφαλισμένοι αγρότες θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν τριπλάσιες εισφορές, 140.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και 100.000 επιστήμονες θα επιβαρυνθούν εξαιτίας της αύξησης των εισφορών, ενώ 18.500 εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τα τέλη Ιουλίου θα μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επικούρηση και πρόνοια καθώς καταργείται το Ταμείο τους (ΕΔΟΕΑΠ).

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Νόμος το Ασφαλιστικό με 153 ψήφους - Ολες οι αλλαγές

Με συντεταγμένες τις ΚΟ των συγκυβερνώντων κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ υπερψηφίστηκε το ασφαλιστικό και είναι πλέον νόμος του κράτους.

Στην ονομαστική ψηφοφορία καταψήφισαν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της ΝΔ ψήφισαν "παρών" στο άρθρο 38.

Το τελευταίο αφορά στο αγγελιόσημο, προβλέποντας πως η κατάργησή του παραπέμπεται για την 1η Αυγούστου μέχρι να βρεθούν αντισταθμιστικά μέτρα.

Είχε προηγηθεί μία σφοδρότατη αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Όλες αυτές τις μέρες, οι δρόμοι γύρω από τη Βουλή είχαν κατακλυστεί από διαμαρτυρόμενους πολίτες, συνδικάτα (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΔΗΝ, ΕΣΗΕΑ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ κλπ.) αλλά και το ΠΑΜΕ, τη Λαϊκή Ενότητα και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν με το συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ χθες στο Σύνταγμα.

Ένα χρήσιμο οδηγό με 13 ερωτήσεις-απαντήσεις για το νέο καθεστώς στις συντάξεις και τις εισφορές,που επιφέρει το νέο ασφαλιστικό παρουσιάζουν ΤΑ ΝΕΑ. Οι περικοπές στις συντάξεις φθάνουν και το 40% και ολοκληρώνουν τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων ενώ τριπλασιάζονται οι εισφορές για ελέυθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες.

Εκτιμάται ότι από το ψαλίδι στις συντάξεις και την κατάργηση παροχών θα εξασφαλιστεί το 80% του συνολικού ποσού που πρέπει να εξοικονομηθεί την περίοδο 2016-2019 (2,2 δισ. ευρώ), ενώ μικρότερο ποσοστό θα προέλθει από την αύξηση εσόδων (π.χ. τριπλασιασμός των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες).

Ενδεικτικό είναι ότι θα αντληθούν 900 εκατ. ευρώ από τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Φέτος θα χάσουν το επίδομα 120.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, με στόχο τη μείωση της δαπάνης κατά 168 εκατ. ευρώ (έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο). Επιπλέον, η μείωση των επικουρικών συντάξεων έως 40% (εξοικονόμηση 361 εκατ. ευρώ) θα πλήξει και συνταξιούχους του Δημοσίου μεσαίου εισοδήματος, οι οποίοι υπερβαίνουν το όριο προστασίας των 1.300 μεικτά και 1.170 ευρώ καθαρά ως άθροισμα κύριας και επικουρικής.

Τονίζεται ότι οι νέες δραματικές ανατροπές στις συντάξεις και στις εισφορές ,προστίθονται σε όσα η σημερινή κυβέρνηση προώθησε μετά τις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη, δηλαδή: μείωση της κατώτατης σύνταξης από τα 486 ευρω στα 392 ευρω ( και, ειδικά στους συνταξιούχους κάτω από τα 67, στα 150 – 338 ευρω ), αύξηση της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων 2% στις κύριες συντάξεις και 6% στις επικουρικές, ουσιαστική κατάργηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, επιπλέον 10% μείωση της σύνταξης κατ΄ έτος για όσους συνταξιοδοτούνται πρόωρα, αύξηση στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης έως και 17 χρόνια σε βάρος κατοχυρωμένων και θεμελιωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Εξάλλου τονίζεται ότι είναι το πρώτο ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο οποίο δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη που να αφορά στα θεμελιωμένα δικαιώματα.

Οι 13 ερωτήσεις-απαντήσεις έχουν ως εξής:

1) ΕΡ:Ποιες θα είναι οι μειώσεις στους νέους συνταξιούχους;

ΑΠ:Η μείωση έως 30% στις νέες κύριες συντάξεις επέρχεται λόγω νέας μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσης στο 40,7% στα 40 χρόνια ασφάλισης( αντί του 45% που πρότεινε αρχικά η κυβέρνηση), 60% που προβλεπόταν στους νόμους Λοβέρδου και 70% στον προηγούμενο Νόμο Ρέπα. Επίσης, λόγω υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών σε όλο τον εργασιακό βίο, αντί των 5 καλύτερων από την τελευταία 10ετία που ίσχυε στο ΙΚΑ, του τελευταίου μισθού που ίσχυε στις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες και του μισθού του Οκτωβρίου του 2011 που ίσχυε για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Περισσότερα...

ΜΑΤ σε γιατρούς και υγειονομικούς! Στα κάγκελα οι κλάδοι για το ασφαλιστικό

γιατροί απεργίες 4

Όσα επί χρόνια κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι τα εφαρμόζει τώρα στην πράξη, αφού…απαντά με ΜΑΤ στους γιατρούς και τη συγκέντρωση τους κατά του ασφαλιστικού.

 

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με πλήρη εξάρτηση βρήκαν μπροστά τους γιατροί αλλά και όλοι οι υγειονομικοί που επιχειρούν το απόγευμα της Κυριακής να φθάσουν στη Βουλή για να διαμαρτυρηθούν για το ασφαλιστικό -φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται.

Χιλιάδες γιατροί, επιστήμονες του τομέα της Υγείας αλλά και φαρμακοποιοί βρίσκονται όπως και οι περισσότεροι επιστημονικοί φορείς στο δρόμο προκειμένου να αποτρέψουν το πιο καταστροφικό νομοσχέδιο να πάρει το πράσινο φως από το Κοινοβούλιο.

Οι συγκεντρωμένοι επιστήμονες (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κ.α.) επιχείρησαν να φθάσουν στη Βουλή μέσω της οδού Ακαδημίας.

Ωστόσο στην οδό Κανάρη τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με πλήρη εξάρτηση διέκοψαν την πορεία των επιστημόνων προκειμένου να μη φθάσουν στη Βουλή. Χρειάστηκε να γίνουν διαπραγματεύσεις με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.Τόσκα για να μπορέσουν τελικά να φθάσουν στη Βουλή οι γιατροί και οι Υγειονομικοί.

Να σημειωθεί ότι το ασφαλιστικό- φορολογικό νομοσχέδιο πλήττει εκτός των άλλων και τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι επί μήνες τώρα διαμαρτύρονται με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων.

Μάλιστα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει διαμηνύσει πως θα προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των ονομάτων και την παραπομπή τους για διαγραφή, όσων βουλευτών φαρμακοποιών ψηφίσουν το ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστας Λουράντος εδώ και καιρό με δηλώσεις του στη συνάντηση όλων των φορέων που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είχε ανακοινώσει πως θα προτείνει την διαγραφή των βουλευτών φαρμακοποιών που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο.

«Και αυτή η Κυβέρνηση τιμωρεί τον μικρομεσαίο φαρμακοποιό , αλλά και όλους τους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, που θέλουν να είναι ειλικρινείς φορολογούμενοι», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Λουράντος. «Με το νομοσχέδιο αυτό δίνεται η χαριστική βολή στα φαρμακεία, ως επακόλουθη συνέπεια του φαρμακευτικού διωγμού των προηγούμενων ετών. Η επώνυμη καταδίκη αυτών που μας κλείνουν είναι η μοναδική αξιοπρεπής διέξοδος μας» , κατέληξε.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Ασφαλιστικός "Αρμαγεδδών" προ των πυλών

Ασφαλιστικός "Αρμαγεδδών" προ των πυλών

Ένα ευρύ πεδίο ανατροπών σε όλο το μήκος και πλάτος του ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει μετά την αναμενόμενη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου την Κυριακή το βράδυ.
Σήμερα, ολοκληρώνεται η ανάγνωση άρθρο-άρθρο στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων, αύριο πρωί ξεκινά η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής και την άλλη μέρα το βράδυ προσδιορίζεται η ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Μαζί με την ψήφισή του θα ξεκινήσει η εκστρατεία εξοικονόμησης περίπου 3 δισ. ευρώ από φέτος μέχρι το τέλος του 2019 με περικοπές συντάξεων και αυξήσεις εισφορών.


Η ακτινογραφία των περικοπών στις κύριες – επικουρικές συντάξεις

Σύμφωνα με την οικονομική μελέτη την οποία δημοσίευσε χθες το υπουργείο Εργασίας, τα 1,3 δισ. ευρώ εξ αυτών θα προέλθουν από περικοπές στη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη.
Όπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, τα 855 εκατ. ευρώ (επί συνόλου περικοπών στις συντάξεις 1,3 δισ. ευρώ) θα προκύψουν από περικοπές στις κύριες συντάξεις, ενώ τα υπόλοιπα 385 εκατ. ευρώ θα προκύψουν από περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. "Οδηγός" για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις θα είναι το "όριο προστασίας" των 1300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής).
Με βάση τις προβολές τις οποίες έκανε σε μελέτη της η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, τα 764 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 855 εκατ. ευρώ που θα εξοικονομηθούν από τις περικοπές στις συντάξεις θα προέλθουν ανά ταμείο κύριας ασφάλισης ως εξής:
-283 εκατ. ευρώ (ή 4%) από το Δημόσιο
-263 εκατ. ευρώ (ή 2,8%) από το ΙΚΑ
-177 εκατ. ευρώ (ή 4,7% ) από τον ΟΑΕΕ
Πληροφορίες αναφέρουν πως τα υπόλοιπα περίπου 91 εκατ. ευρώ θα προκύψουν από παρεμβάσεις στις συντάξεις του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) και του ΕΤΑΠ –ΜΜΕ (εργαζόμενοι στον τύπο).

Η εξοικονόμηση από τις κύριες συντάξεις θα προέλθει από:
* Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης (που ξεκινάνε από 0,77% με 15 χρόνια ασφάλισης και φτάνουν το 2% για πάνω από 39 χρόνια ασφάλισης, με βάση τις μέσες αμοιβές ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου) τα οποία θα ισχύσουν άμεσα για όσους αιτηθούν σύνταξη μετά την έναρξη ισχύος του επικείμενου ασφαλιστικού νόμου. Σύμφωνα με τα παραδείγματα του υπουργείου Εργασίας προκύπτουν συντάξεις από 478 ευρώ (με 20 χρόνια ασφάλισης και 500 ευρώ μισθό) έως 1.828 ευρώ (με 42 χρόνια ασφάλισης και μισθό 2.500 ευρώ). Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης θα ισχύουν αναδρομικά από την 1.1.2019 και όσους βγήκαν στη σύνταξη πριν την έναρξη ισχύος του επικείμενου νόμου (εξοικονόμηση 432 εκατ. ευρώ).
* Την μη καταβολή αυξήσεων στις συντάξεις το 2018 (εξοικονόμηση 187 εκατ. ευρώ)
* Τις περικοπές στις νέες συντάξεις θανάτου (εξοικονόμηση 177 εκατ. ευρώ)
* Την επιβολή πλαφόν στις συντάξεις (2000 ευρώ για την ατομική σύνταξη, 3000 ευρώ για τις πολλαπλές συντάξεις)
* Την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων από το 2017 (εξοικονόμηση 21 εκατ. ευρώ)

"Τσεκούρι" σε ΕΚΑΣ, εφάπαξ, μερίσματα Δημοσίου

Επίσης, σύμφωνα με το ΓΛΚ, θα προκύψει εξοικονόμηση:
- 900 εκατ. ευρώ από τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ την περίοδο 2016 -2020.
- 209 εκατ. ευρώ από περικοπές στα μερίσματα των συνταξιούχων του Δημοσίου βασικά από φέτος (-32,5%)
- 133 εκατ. ευρώ από περικοπές στα εφάπαξ βασικά από φέτος (μείωση 10-15%)

Νέα ασφαλιστικά "χαράτσια"

Τα 708 εκατ. ευρώ που μένουν για να "κλείσει" το πακέτο των 3 δις. ευρώ για την περίοδο 2016 -2019 θα προέλθουν από το πεδίο των εισφορών και συγκεκριμένα 337 εκατ. ευρώ θα φέρει το ασφαλιστικό χαράτσι 20% επί του εισοδήματος των επαγγελματιών και των επαγγελματιών και 365 εκατ. ευρώ θα φέρει η αύξηση 1% στις εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης.
Μ΄ άλλα λόγια το 77% της εξοικονόμησης που προωθεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο την περίοδο 2016-2019 από περικοπές στις δαπάνες για συντάξεις –ΕΚΑΣ-μερίσματαα – εφάπαξ και το 23% από αυξήσεις στα έσοδα από εισφορές

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

Aντίστροφη μέτρηση για την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και τα μέτρα των 3 δισ.

Aντίστροφη μέτρηση για την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και τα μέτρα των 3 δισ.

Ξεκινάνε και πάλι τα… όργανα για το νέο ασφαλιστικό. Σήμερα και αύριο θα συνεδριάσει η διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr.
Αντικείμενο της θα είναι η συζήτηση άρθρο–άρθρο του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οποίο κατέθεσε ο Υπ. Εργασίας, κ Γιώργος Κατρούγκαλος στις 22 Απριλίου και ενέκρινε η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα.
Oι ίδιες πηγές του Capital.gr, αναφέρουν πως μαζί με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο Ασφαλιστικό (πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο) ο Γ. Κατρούγκαλος θα καταθέσει αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού, εφόσον ψηφιστεί και εφαρμοστεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ωστόσο σήμερα το υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε οικονομική μελέτη σχετικά με το νέο Ασφαλιστικό.
Κύκλοι του Υπ. Εργασίας αναφέρουν πως το ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι πιθανό να έλθει προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το Σάββατο, ενώ δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το πότε ακριβώς θα ψηφιστεί. Στις 3 μ.μ. έχει οριστεί η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η οποία θα αποφασίσει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Η πρόταση πάντως που βρίσκεται στο τραπέζι είναι να ξεκινήσει η συζήτηση για το Ασφαλιστικό το Σάββατο και να ψηφιστεί την Κυριακή.

Περικοπές σε βάθος τετραετίας

Υπενθυμίζεται πως το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπει μέτρα κοντά στα 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2016 -2019. Συγκεκριμένα:
· Το 1 δισ. ευρώ εξ αυτών πρέπει να εξοικονομηθεί μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο και συγκεκριμένα την περίοδο Ιουνίου –Δεκεμβρίου 2016. Η εξοικονόμηση αυτή θα προέλθει βασικά από περικοπές στο ΕΚΑΣ, στις ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις, τις νέες κύριες συντάξεις, τα μερίσματα του Δημοσίου, τα εφάπαξ, αλλά και την αύξηση των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης κατά 1% (από 1.6.2016)
· Το άλλο 1 δισ. ευρώ πρέπει να εξοικονομηθεί το 2017 (συνέχιση περικοπών στο ΕΚΑΣ, εισφορά 20%)
· Το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ τη διετία 2018-2019 (ολοκλήρωση περικοπών στο ΕΚΑΣ,"πάγωμα" και επαναϋπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων).

Η ακτινογραφία των μέτρων

Το 80% των μέτρων για την εξοικονόμηση των 3 δισ. ευρώ την τετραετία 2016-2019 θα προέλθει από περικοπές στις αποδοχές των συνταξιούχων (ΕΚΑΣ, κύριες-επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ, μερίσματα) και μόλις το 20% από αυξήσεις εισφορών (υπέρ της επικουρική και κύριας ασφάλισης, αλλά και της υγειονομικής περίθαλψης).
Μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, μιας και 350.000 εξ αυτών θα χάσουν το ΕΚΑΣ από φέτος έως το 2019, αλλά και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, δεδομένου ότι κατά πλειοψηφία έχουν αποδοχές πάνω από το "όριο προστασίας" των 1300 ευρώ (άθροισμα κύριας –επικουρικής) που θέτει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Επιπλέον, κανένα επιπλέον έσοδο δεν καταγράφεται από την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων.
*Δείτε στη στήλη "Σχετικά Αρχεία" την οικονομική μελέτη του υπ. Εργασίας για το νέο Ασφαλιστικό. 

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

Ασφαλιστικό: Εως 2,7 δισ. ευρώ θα χάσουν συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι

Ασφαλιστικό: Εως 2,7 δισ. ευρώ θα χάσουν συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι


Από 996 εκατ. ευρώ φέτος έως και 2,7 δισ. ευρώ το 2019, θα «χάσουν» οι συνταξιούχοι μέσω των περικοπών στις συντάξεις (συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΣ) και οι ασφαλισμένοι μέσω των αυξήσεων στις εισφορές με το νέο Ασφαλιστικό.
Τον «λογαριασμό» περιλαμβάνει η Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για περικοπές παροχών κοντά στο 30% κατά μέσο όρο και αυξήσεις εισφορών έως 300% από την 1/1/2017 (μετά τη σύνδεση του ύψους των εισφορών με το εισόδημα). Οπως προκύπτει από το τελικό σχέδιο νόμου, το νέο Ασφαλιστικό θίγει, ανά ομάδα:
Από τους συνταξιούχους
Ολοι όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης (οι κύριες συντάξεις τους θα υπολογιστούν με τα νέα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και με βάση το μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και μετά ενώ οι επικουρικές θα υπολογιστούν έως τις 31/12/2014 με 0,45% για κάθε χρόνο ενώ δεν θα έχουν καθορισμένο ποσοστό αναπλήρωσης από 1/1/2015 ), οι «υψηλοσυνταξιούχοι» με μεικτή κύρια σύνταξη άνω των 2.000 ευρώ (περίπου 1.810 ευρώ καθαρά) και, αν λαμβάνουν πολλές συντάξεις, άνω των 3.000 «καθαρά», συνταξιούχοι με μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ μεικτά ή 1.170 ευρώ κατά μέσο όρο καθαρά προ φόρου (θα έχουν μειώσεις στις επικουρικές), συνταξιούχοι που λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, όσοι δεν έχουν εισπράξει το εφάπαξ και χαμηλοσυνταξιούχοι οι οποίοι εισπράττουν ΕΚΑΣ.
Από τους ασφαλισμένους
Υψηλότερες εισφορές (+1 ποσοστιαία μονάδα) θα καταβάλουν από φέτος εργοδότες και εργαζόμενοι για την επικουρική ασφάλιση, οι αγρότες (+42,7%) ενώ από την 1/1/2017 οι εισφορές για άλλους θα είναι διπλές (παράλληλα ασφαλισμένοι ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες) και για άλλους τριπλάσιες, εφόσον δηλώνουν υψηλά εισοδήματα.
Σύγκρουση στη Βουλή
«Ο Ελ. Βενιζέλος από το 1932 ήθελε να υπάρχει ένα Ταμείο για όλους». Με αυτή τη φράση ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλος απέρριψε, χθες, στη Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, τα αιτήματα των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων που ζήτησαν να μη συγχωνευτούν, από την 1/1/2017, τα Ταμεία τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και επέμεινε να ισχύσουν οι νέοι κανόνες για τις εισφορές και τις συντάξεις για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.
Ο,τι, δηλαδή, προβλέπει το νομοσχέδιο για το (συμφωνημένο με τους Θεσμούς) νέο Ασφαλιστικό που έγινε δεκτό επί της αρχής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, παρά την αντίθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και όλων των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων που επί τέσσερις και πλέον ώρες κατέθεταν τις αντιρρήσεις τους υποστηρίζοντας ότι το νέο Ασφαλιστικό είναι «φορομπηχτικό», δεν προβλέπει ανταποδοτική σχέση εισφορών - παροχών και για τον λόγο αυτό θα διευρύνει την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή, φέρνει μειώσεις στις νέες συντάξεις αλλά και σε καταβαλλόμενες. «Σε δύο τρία χρόνια θα συζητάμε για νέο Ασφαλιστικό και νέες περικοπές», προειδοποίησαν οι εκπρόσωποι όλων των φορέων.
ΤΑΞΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
Με τις νέες ρυθμίσεις «κερδίζουν» οι χαμηλόμισθοι, το 87% - 90% των ασφαλισμένων μισθωτών με μισθό 1.000 ευρώ που θα έχουν ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού τους από την κύρια σύνταξη (εθνική + αναλογική) 85% στα 42 χρόνια ασφάλισης, ενώ το 90% των ήδη συνταξιούχων δεν θα έχει καμία μείωση στη σύνταξη, υποστήριξε ο Γ. Κατρούγκαλος. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η σύνδεση των ασφαλίστρων με το πραγματικό εισόδημα, ευνοεί τους ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ αλλά και τους επιστήμονες με
εισόδημα έως 20.000 ευρώ, μετά τις εκπτώσεις που θα έχουν για τέσσερα χρόνια. Ο ίδιος, απαντώντας στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Β. Αλεξανδρή που νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει «δημευτικού χαρακτήρα» τις επιβαρύνσεις των εισφορών για τους έχοντας... υψηλότερα εισοδήματα, δήλωσε ότι είναι συνειδητά «ταξικός αποστάτης» για τον επαγγελματικό του κλάδο...
Ο Γ. Κατρούγκαλος υποσχέθηκε, πάντως, να εξετάσει στο μέλλον (αφού τώρα δεν μπορεί να αλλάξει το νομοσχέδιο που είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης με τους δανειστές) την πρόταση των δικηγόρων για την εθελοντική κατάργηση των εισφορών για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ μέσω της δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου.
ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Παρά τη προδιαγραφόμενη υπερψήφιση του νομοσχεδίου μετά το Πάσχα (η Επιτροπή της Βουλής θα συνεδριάσει εκ νέου την Πέμπτη, 5 Μαΐου και στη συνέχεια θα οριστεί συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής) οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, των μικρομεσαίων, των αγροτών, των επιστημόνων, των συνταξιούχων, των αξιωματικών, των αστυνομικών, των δημοσιογράφων κ.ά. δήλωσαν αντίθετοι σε όλες τις προωθούμενες ρυθμίσεις: «Αποσύρετε το νομοσχέδιο για να μπορέσετε να πάτε στα... χωριά σας.
Αν δεν το κάνετε, δεν θα μπορέσετε να πατήσετε», ήταν η προειδοποίηση που απηύθυνε ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής αγροτών Β. Μπούτας, «το να τα παίρνετε από τους μεσαίους και να τα δίνετε στους πιο χαμηλοσυνταξιούχους δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δίκαιο», είπε ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ Σ. Κουτσουμπέλης, ενώ ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Γ. Αργείτης προέβλεψε ότι «η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα επιτείνει τη φτωχοποίηση συνταξιούχων».
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς υποστήριξε ότι «το νομοσχέδιο πετυχαίνει την πλήρη φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης», ενώ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης είπε ότι «οι ασφαλιστικές εισφορές μετατρέπονται σε ασφαλιστική φορολογία».
Τη διαφωνία του με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση εξέφρασε και ο Τάσος Γιαννίτσης, τονίζοντας ότι «οι αλλαγές πρέπει να έχουν βάθος 25ετίας, διαφορετικά το μόνο που γίνεται είναι η συνεχής μείωση συντάξεων και μισθών» και ότι «θα έπρεπε να υπάρχει σύμπραξη περισσότερων πολιτικών δυνάμεων για κοινή δράση στην αναμόρφωση του Ασφαλιστικού». 

ΠΗΓΗ:http://www.imerisia.gr/

Εξοικονόμηση €800 εκατ. ετησίως πρέπει να φέρει το Ασφαλιστικό

Με αλλεπάλληλες δόσεις που κατά μέσο όρο φτάνουν τα 800 εκατ. ευρώ πρέπει να προέλθει η εξοικονόμηση κοντά 3 δισ. ευρώ από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο την περίοδο 2016-2019.
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η εξοικονόμηση που προβλέπεται ανά έτος έχει ως εξής:
Το 2016 πρέπει να εξοικονομηθούν 996 εκατ. ευρώ, το 2017 περίπου 1 δισ. ευρώ, 613 εκατ. ευρώ το 2018 και τέλος 452 εκατ. ευρώ το 2019. Έτσι η μέση ετήσια εξοικονόμηση φτάνει σχεδόν τα 700-800 εκατ.ευρώ για όλη την τετραετία.
Συνολικά, περίπου τα 2,4 δισ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 3,1 δισ. ευρώ που προβλέπεται να εξοικονομηθεί την περίοδο 2016-2019 θα προέλθουν από περικοπές δαπανών, ενώ μόλις τα 700 εκατ. ευρώ περίπου από αυξήσεις εισφορών. Μάλιστα τα 900 εκατ. ευρώ από τα 2,5 δισ. ευρώ των περικοπών στις αποδοχές των συνταξιούχων θα προέλθουν από τη σταδιακή κατάργηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι (ΕΚΑΣ).
Οι υπόλοιπες περικοπές αφορούν –κατά σειρά μεγέθους- τις περικοπές στις νέες κύριες συντάξεις και στις υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις (συνολικά 682 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν οι περικοπές στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων (209 εκατ. ευρώ) και εφάπαξ (133 εκατ. ευρώ).
Από την πλευρά των μέτρων αύξησης των εσόδων ξεχωρίζουν η αύξηση των εισφορών για την επικουρική ασφάλιση κατά 1% (365 εκατ. ευρώ) και η εισφορά 20% (295 εκατ. ευρώ).

Περισσότερα...

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Ιούλιος 2016
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.