Όσα ταμεία εξαιρεθούν από τον ΕΟΠΥΥ μετατρέπονται σε ΝΠΙΔ

07C4D23ECE6541B88FA3BA01DA2A7E58Τη δυνατότητα κάθε ταμείου ή κλάδου ασφάλισης να εξαιρείται από την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ και να μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που δεν θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δίνει τροποποίηση των Υπουργών Εργασίας και Υγείας που κατέθεσαν στη Βουλή για το σχετικό άρθρο.

\r\n

Σύμφωνα με την τροποποίηση , «μέχρι την 31/12/2012 και μετά τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά τους, ταμεία, τομείς και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ, δύναται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου εξαιρούνται από την ένταξη του ΕΟΠΥΥ, μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του νόμου 3029/2002 (Α160).

\r\n

Στην τροποποίηση ρητά αναφέρεται ότι με τη μετατροπή των ταμείων σε Ν.Π.Ι.Δ. απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΠΗΓΗ:www.medispin.blogspot.com