ΤΣΑΥ: Βεβαιώσεις οικονομικού έτους 2015

\r\n

\r\n

\r\n Σας ενηµερώνουµε ότι οι βεβαιώσεις για την εφορία των ελευθέρως ασκούντως το επάγγελµα υγειονοµικών είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Ταµείου www.tsay.gr και µπορείτε να τις εκδώσετε

\r\n

\r\n Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
\r\n ΕΤΑΑ - ΤΥ 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n