Εξοικονόμηση €800 εκατ. ετησίως πρέπει να φέρει το Ασφαλιστικό

\r\n Με αλλεπάλληλες δόσεις που κατά μέσο όρο φτάνουν τα 800 εκατ. ευρώ πρέπει να προέλθει η εξοικονόμηση κοντά 3 δισ. ευρώ από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο την περίοδο 2016-2019.
\r\n Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η εξοικονόμηση που προβλέπεται ανά έτος έχει ως εξής:
\r\n Το 2016 πρέπει να εξοικονομηθούν 996 εκατ. ευρώ, το 2017 περίπου 1 δισ. ευρώ, 613 εκατ. ευρώ το 2018 και τέλος 452 εκατ. ευρώ το 2019. Έτσι η μέση ετήσια εξοικονόμηση φτάνει σχεδόν τα 700-800 εκατ.ευρώ για όλη την τετραετία.
\r\n Συνολικά, περίπου τα 2,4 δισ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 3,1 δισ. ευρώ που προβλέπεται να εξοικονομηθεί την περίοδο 2016-2019 θα προέλθουν από περικοπές δαπανών, ενώ μόλις τα 700 εκατ. ευρώ περίπου από αυξήσεις εισφορών. Μάλιστα τα 900 εκατ. ευρώ από τα 2,5 δισ. ευρώ των περικοπών στις αποδοχές των συνταξιούχων θα προέλθουν από τη σταδιακή κατάργηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι (ΕΚΑΣ).
\r\n Οι υπόλοιπες περικοπές αφορούν –κατά σειρά μεγέθους- τις περικοπές στις νέες κύριες συντάξεις και στις υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις (συνολικά 682 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν οι περικοπές στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων (209 εκατ. ευρώ) και εφάπαξ (133 εκατ. ευρώ).
\r\n Από την πλευρά των μέτρων αύξησης των εσόδων ξεχωρίζουν η αύξηση των εισφορών για την επικουρική ασφάλιση κατά 1% (365 εκατ. ευρώ) και η εισφορά 20% (295 εκατ. ευρώ).

\r\n \r\n

\r\n Εξοικονόμηση €800 εκατ. ετησίως πρέπει να φέρει το Ασφαλιστικό

\r\n

\r\n
\r\n Capture2

\r\n

\r\n Capture3

\r\n

\r\n Capture4
\r\n  

\r\n

\r\n Πηγή: Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο (τα ποσά είναι σε εκατομμύρια ευρώ και δείχνουν την προβλεπόμενη εξοικονόμηση των νέων μέτρων κατ΄έτος και τέλος σωρευτικά τη τετραετία 2016-2019)

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

\r\n