Νέα "μετανάστευση" επαγγελματιών λόγω... Κατρούγκαλου

Share

\r\n

\r\n

\r\n Του Σπύρου Δημητρέλη - Capital.gr

\r\n

\r\n Μετά τη φορολογική "µετανάστευση", ήρθε και η ασφαλιστική! Αυτό που συμβαίνει εδώ και μερικούς µήνες στο µέτωπο της ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελµατιών έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που υποστηρίζουν εδώ και καιρό οι οικονοµολόγοι: Οι νόµοι της αγοράς είναι ανίκητοι.

\r\n

\r\n Όλο και µεγαλύτερος αριθµός ελεύθερων επαγγελµατιών που έχουν µεσαίο και υψηλό εισόδηµα στην Ελλάδα καταφεύγουν πλέον στη "λύση" της ασφαλιστικής τους µετανάστευσης προκειµένου να γλυτώσουν τις εξοντωτικές εισφορές Κατρούγκαλου, που τους επέβαλε στο πλαίσιο της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, η οποία ήταν βασικό συστατικό για το κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου ελληνικού Μνηµονίου. Η αλήθεια είναι ότι, όσους "φόρους" και να βάλει µια κυβέρνηση, η αγορά θα αποφασίσει αν θα τους πληρώσει και πόσο. Τα παραπάνω δεν θα µπορούσαν να έχουν πιο απτή απόδειξη από αυτήν που φέρνει στη δηµοσιότητα το "Κ".

\r\n

\r\n Τι κάνουν

\r\n

\r\n Η διέξοδος που έχουν εντοπίσει πολλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες προκειµένου να γλυτώσουν από την υπερβολικά υψηλή και ουσιαστικά παράλογη, όπως δείχνουν οι εξελίξεις, ασφαλιστική "φορολογία" είναι η ουσιαστική µεταφορά της ασφαλιστικής τους έδρας µέσω της ίδρυσης µιας νέας επιχείρησης, κυρίως στην Κύπρο, ενώ έχουν υπάρξει και αντίστοιχα περιστατικά µε ανοίγµατα νέας επιχείρησης στη Βουλγαρία.

\r\n

\r\n Αυτό που κάνει ο ελεύθερος επαγγελµατίας, όπως, για παράδειγµα, ένας µηχανικός, οικονοµολόγος ή και δικηγόρος (υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά), είναι να προχωρά στη σύσταση µιας µητρικής εταιρείας στην Κύπρο. Ο µέτοχος της εταιρείας είναι Έλληνας φορολογικός κάτοικος, ο οποίος, όµως, ασφαλίζεται στην Κύπρο. Στη συνέχεια η κυπριακή εταιρεία προχωρά στη σύσταση µιας θυγατρικής επιχείρησης στην Ελλάδα, δηλαδή ενός υποκαταστήµατος. Το υποκατάστηµα προσλαµβάνει ως µισθωτούς συνεργάτες του ελεύθερου επαγγελµατία µε έναν χαµηλό µισθό, προκειµένου να µην επιβαρύνεται η επιχείρηση µε υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές.

\r\n

\r\n Το εισόδηµα που πραγµατοποιεί το υποκατάστηµα της κυπριακής επιχείρησης στην Ελλάδα φορολογείται κανονικά µε βάση το ελληνικό φορολογικό σύστηµα, αλλά ο ελεύθερος επαγγελµατίας γλυτώνει µέσω αυτής της διαδικασίας την καταβολή σηµαντικού µέρους των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς καταβάλλει χαµηλές εισφορές στην Κύπρο. Μάλιστα, για να λειτουργήσει το όλο "σχήµα", θα πρέπει µε κάποιον τρόπο η µητρική εταιρεία στην Κύπρο να πραγµατοποιεί έστω και ένα µικρό εισόδηµα, έτσι ώστε να ενεργοποιούνται οι ασφαλιστικές εισφορές και να έχει οικονοµική λογική η όλη διαδικασία.

\r\n

\r\n Τι "κερδίζουν"

\r\n

\r\n Για να γίνει κατανοητό πόσα γλυτώνει ένας ελεύθερος επαγγελµατίας µε την εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας, αρκεί ένα παράδειγµα.

\r\n

\r\n Ένας ελεύθερος επαγγελµατίας, για παράδειγµα ένας µηχανικός, έχει ετήσιο εισόδηµα στην Ελλάδα ύψους 100.000 ευρώ. Με βάση τις νέες ρυθµίσεις Κατρούγκαλου, θα πρέπει να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές 19.070 ευρώ ετησίως. Ο ίδιος επαγγελµατίας µε το προηγούµενο σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών κατέβαλλε 3.876 ευρώ. Καλείται, δηλαδή, να πληρώσει επιπλέον 15.194 ευρώ ετησίως. Αντί για αυτό, προχωρά στη σύσταση της εταιρείας στην Κύπρο, όπου οι ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελµατιών υπολογίζονται ως ποσοστό επί ενός ελάχιστου τεκµαρτού εισοδήµατος και προαιρετικά επί του πραγµατικού.

\r\n

\r\n Στην πράξη, οι µηνιαίες εισφορές που καταβάλλει ο ελεύθερος επαγγελµατίας δεν ξεπερνούν τα 200 ευρώ µηνιαίως και, έτσι, επιβαρύνεται µε περίπου 2.400 ευρώ. Με την ασφάλισή του στην Κύπρο δεν είναι υποχρεωµένος να είναι ασφαλισµένος και στην Ελλάδα ως ελεύθερος επαγγελµατίας.

\r\n

\r\n Έτσι, γλυτώνει ετησίως περισσότερα από 15.000 ευρώ. Ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να είναι και αυτό που κρατά οικονοµικά ζωντανό τον ελεύθερο επαγγελµατία. Από αυτό το ποσό, βέβαια, θα πρέπει να αφαιρεθούν και τα γενικά έξοδα για τη σύσταση και τη συντήρηση της εταιρείας στην Κύπρο, τα οποία όµως είναι τόσο χαµηλά, ώστε δικαιολογούν την επιλογή αυτή.

\r\n

\r\n Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το όφελος είναι µόνο στο πεδίο των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς στο πεδίο της φορολογίας το εισόδηµα που παράγεται από το υποκατάστηµα της επιχείρησης στην Ελλάδα φορολογείται µε βάση το ελληνικό φορολογικό σύστηµα.

\r\n

\r\n Οι αλλαγές στις εισφορές

\r\n

\r\n Σύμφωνα µε τις αλλαγές που επήλθαν στον τρόπο υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους επιστήµονες, οι εισφορές που καλείται η πλειονότητα να πληρώσει είναι σηµαντικά αυξηµένες σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς. Ο βασικός κανόνας είναι ότι η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή 20% επί του καθαρού εισοδήµατος των ελεύθερων επαγγελµατιών. Ως ελάχιστο εισόδηµα για τον υπολογισµό των εισφορών έχει οριστεί το 80% του µικτού µισθού του ανειδίκευτου εργάτη και ως µέγιστο τα περίπου 58.000 ευρώ.

\r\n

\r\n Υπάρχουν, όµως, και εκπτώσεις. Ειδικότερα, προβλέπεται:

\r\n

\r\n Για τους νέους επιστήμονες

\r\n

\r\n Σταδιακή µετάβαση στον συντελεστή 20% για τα πρώτα πέντε χρόνια της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους µε τον ακόλουθο τρόπο:

\r\n

\r\n > 14% για τα πρώτα δύο χρόνια

\r\n

\r\n > 17% για τα επόµενα τρία χρόνια

\r\n

\r\n > 20% στον 6ο χρόνο.

\r\n

\r\n Τα "μπλοκάκια"

\r\n

\r\n Ο εργαζόµενος µε δελτίο παροχής υπηρεσιών πρέπει να καταβάλλει το 6,7% του εισοδήµατος ως εισφορά για την κύρια σύνταξη. Το υπόλοιπο 13,3% θα πρέπει να το καταβάλλει ο εργοδότης του. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Αύγουστος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ. Νέα "μετανάστευση" επαγγελματιών λόγω... Κατρούγκαλου