Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.

Στις 19/3 αποφασίζει το ΕΤΑΑ για τα ρευστά του

\r\n

\r\n

\r\n Σε εννιά μέρες από σήμερα θα είναι η γνωστή η τελική στάση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Επαγγελματιών (ΕΤΑΑ) σε σχέση με την πρόταση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για κατάθεση των ρευστών αποθεματικών του εν λόγω ταμείου σε λογαριασμό στην ΤτΕ και επένδυση τους σε κρατικά ρέπος.

\r\n

\r\n Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, την Πέμπτη 19 Μαρτίου θα συνεδριάσει το ΔΣ του ΕΤΑΑ για να αποφασίσει σχετικά με το θέμα αυτό.

\r\n

\r\n Πρόκριμα της απόφαση του ΔΣ εκτιμάται ότι θα αποτελέσει η απόφαση της διοικούσας επιτροπής του κλάδου του ΕΤΑΑ που ανήκει στους μηχανικούς και η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Πηγές του Capital.gr στο ΕΤΑΑ αναφέρουν τα ρευστά αποθεματικά του ΕΤΑΑ ανέρχονται περίπου σε 300 εκατ. ευρώ. Τα 230 εκατ. ευρώ εξ αυτών ανήκουν στο κλάδο των μηχανικών, ενώ τα υπόλοιπα στον κλάδο των ιατρών (ΤΣΑΥ).

\r\n

\r\n Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η καταρχάς διάθεση των μελών του ΔΣ του ΕΤΑΑ διάκειται θετικά προς την πρόταση του ΟΔΔΗΧ.

\r\n

\r\n Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως ατύπως ο ΟΔΔΗΧ έχει προσφέρει επιτόκιο 2,4% σε ετήσια βάση (αντί για 2,14% που ήταν η αρχική επίσημη πρόταση) στο ΕΤΑΑ προκειμένου να επενδύει ανά δεκαπενθήμερο τα ρευστά αποθεματικά του σε κρατικά ρέπος.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n
\r\n Τι γίνεται με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς;

\r\n

\r\n Χθες συνεδρίασε το ΔΣ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκτιμάται ότι διαθέτει 450 εκατ. ευρώ ρευστά διαθέσιμα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, για δεύτερη φορά μετά την συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου, όπου δεν ελήφθη καμία απόφαση για τη επένδυση των ρευστών διαθεσίμων τους σε ρέπος, δεν μπήκε το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Eπόμενη συνεδρίαση του ΔΣ είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τρίτη 17 Μαρτίου, παρούσης και της νέας διοικήτριας κας. Μαρίας Καραμεσίνη.

\r\n

\r\n Υπενθυμίζεται πως το ΔΣ του ΟΑΕΕ (ρευστά αποθεματικά 90 εκατ. ευρώ) απέρριψε την περασμένη εβδομάδα τη πρόταση του ΟΔΔΗΧ.

\r\n

\r\n Το ΔΣ του ΙΚΑ (ρευστά αποθεματικά 350 εκατ. ευρώ) αποφάσισε να κάνει τα δικά του ρέπος και το δικό του εσωτερικό δανεισμό από τον ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ (συνολικά για 260 εκατ. ευρώ) για να πληρώσει τις συντάξεις του.
\r\n Τι προβλέπει η νομοθεσία για την επένδυση των ρευστών αποθεματικών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης; Δύο είναι οι βασικοί νόμοι που διέπουν το πλαίσιο επένδυσης ρευστών διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων. Ο νόμος 3586/2007 και πιο πριν από αυτόν ο νόμος 2469/1997.

\r\n

\r\n Τι προβλέπει ο νόμος του 2007;

\r\n

\r\n Πρώτα απ’ όλα, πως «υποχρεωτικά» μεταφέρονται στην ΤτΕ τα πλεονάζοντα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταμείων.
\r\n Στο άρθρο 3 του σχετικού νόμου αναφέρεται ότι « τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (σ.σ. για τα οποία ενδιαφέρεται από τις 15 Φεβρουαρίου ο ΟΔΔΗΧ) που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτών στους λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λογαριασμό διαθεσίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος»

\r\n

\r\n Το ίδιο άρθρο, επίσης, ξεκαθαρίζεται πως μόνο με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων επενδύονται τα πλεονάζοντά τους κεφάλαια. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος»

\r\n

\r\n Στο άρθρο 4 του νόμου του 2007 υπάρχει όμως ένα δυνάμει… παράθυρο. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να καθορίζονται και άλλα επενδυτικά προϊόντα αποδεκτού κινδύνου, στα οποία επιτρέπεται να επενδύουν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης».

\r\n

\r\n Τι μέρος των διαθεσίμων των ταμείων μπορεί να επενδυθεί;

\r\n

\r\n Σύμφωνα με το νόμο του 1997 προβλέπεται ότι «επιτρέπεται η διάθεση από τους δημόσιους οργανισμούς και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) ετησίως από τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας (ή άλλη τράπεζα) διαθέσιμα κεφάλαια τους, για επενδύσεις σε ακίνητα και κινητές αξίες».

\r\n

\r\n Παραπέρα αναφέρεται ότι «τα ενδιαφερόμενα ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί εφόσον επιθυμούν να προβούν σε επένδυση μόνο σε ακίνητα ή μόνο σε κινητές αξίες, με τον περιορισμό ότι το ποσό που θα διατεθεί δεν θα υπερβαίνει το πιο πάνω καθοριζόμενο ποσοστό για κάθε περίπτωση, δηλαδή το 40% ή 60% αντίστοιχα του ενός δέκατου των διαθεσίμων κεφαλαίων τους.

\r\n

\r\n
\r\n Σε τι μπορούν να επενδύσουν τα ταμεία, μεταξύ άλλων;

\r\n

\r\n Σύμφωνα με το νόμο του 2007, «οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν χωρίς περιορισμούς κεφάλαια εκ του λογαριασμού διαθεσίμων τους στις παρακάτω κινητές αξίες:

\r\n

\r\n α. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων,

\r\n

\r\n β. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με τη μορφή της αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης (πράξεις REPOS)».

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/
\r\n  

\r\n

Ανακοίνωση ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τη Θεώρηση Βιβλιαρίων Ασθενείας 2015

\r\n

\r\n

\r\n Ανακοίνωση ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τη Θεώρηση Βιβλιαρίων Ασθενείας 2015

\r\n

\r\n
\r\n Το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση :

\r\n

\r\n Συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα στο www.tsay.gr (μέσω internet Explorer) προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά για εσάς και τα προστατευόμενα παιδιά που έχουν γεννηθεί έως 31-12-1996, η θεώρηση του 2015 στο πεδίο βιβλιάρια του Ηλεκτρονικού σας φακέλου (Η.Φ.Α).

\r\n

\r\n Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την θεώρηση του 2015, αφορά τους υγειονομικούς ελεύθερους επαγγελματίες , έμμισθους του Ε.Σ.Υ. , εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και εμμίσθους υγειονομικούς σε διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, φαρμακευτικές εταιρίες κ.λ.π που έχουν πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό φάκελο.

\r\n

\r\n Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες του Τομέα της περιοχής σας για σχετική ενημέρωση και θεώρηση του βιβλιαρίου σας , προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα ασφαλιστικής ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Ταμείου.

\r\n

\r\n Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο δικαίωμα περίθαλψης άμεσων και έμμεσων μελών και οι σχετικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου εξακολουθούν να ισχύουν.

\r\n

\r\n Για τις συζύγους που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει αφού διαπιστωθεί η θεώρηση του άμεσα ασφαλισμένου για το 2015 να προσέλθουν στην υπηρεσία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tsay.gr –περίθαλψη- δικαίωμα περίθαλψης άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων.

\r\n

\r\n Εφ όσον ο Ηλεκτρονικός σας φάκελος είτε είναι πλήρως ενημερωμένος και δεν έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα του Ταμείου η θεώρηση για το 2015 , είτε επιθυμείτε την θεώρηση του δικαιώματος ασφάλισης για το 2015 των προστατευόμενων μελών σας, μπορείτε να συμπληρώσετε πλήρως την σχετική Αίτηση –Δήλωση και να την αποστείλετε στις Υπηρεσίες του Ταμείου .

\r\n

\r\n Προσοχή: Από το 2015, δεν θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες, διότι η θεώρηση των βιβλιαρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές και είναι συμπληρωμένος ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου».

\r\n

\r\n Προσοχή: η καταχώρηση και το διάστημα ασφαλιστικής ικανότητας ισχύει με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην υπηρεσία μέχρι σήμερα.

\r\n

\r\n Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ΠΔ. 191/2005 (ΦΕΚ α΄234/27-9-2005.

\r\n

\r\n Για να εμφανιστούν οι αλλαγές παρακαλούμε επιλέξτε το κουμπί «ανανέωση ηλεκτρονικού φακέλου»

\r\n

\r\n ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
\r\n ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
\r\n ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ρευστό - Γιατί δεν δίνουν άραγε και στον ΕΟΠΥΥ;

\r\n

\r\n

\r\n Την ικανοποιητική πορεία των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας, όσον αφορά στη ρευστότητά τους, ανέδειξε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρης Στρατούλης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

\r\n

\r\n Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου

\r\n

\r\n Και είναι πράγματι μια ηλιαχτίδα η είδηση αυτή, μεσούσης της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε, αναφορικά με το δημοσιονομικό κενό των 11 δισ. ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη πλέον η κυβέρνηση, μόλις ένα μήνα από την εκλογή της.

\r\n

\r\n Ο κ. Στρατούλης τόνισε ότι τόσο το ΙΚΑ όσο και το ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) καταγράφουν σημαντικά έσοδα και πλεόνασμα.
\r\n Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ εμφανίζει έσοδα της τάξεως των 958 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, ένας μήνας ο οποίος μάλιστα ήταν η «καρδιά» της προεκλογικής περιόδου, ενώ και ο Φεβρουάριος, σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, η εκτίμηση είναι ότι θα πάει ακόμη καλύτερα.

\r\n

\r\n Αναφορικά δε με τον ΕΤΕΑ, εμφανίζει πλεόνασμα της τάξης των 106 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μεταξύ άλλων επιπλέον καλούς λόγους, για τους οποίους δεν πρόκειται για γίνει καμία νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων, υπογράμμισε με έμφαση ο κ. Στρατούλης.

\r\n

\r\n Φυσικά, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και προβληματικά Ταμεία, όπως αυτό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) το οποίο βρίσκεται στο κόκκινο. Η κυβέρνηση θα πάρει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και να υπάρξει αποποινικοποίηση των οφειλών τους προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία.

\r\n

\r\n Και ακριβώς στο σημείο αυτό, πραγματικά είναι να απορεί κάποιος γιατί ενώ κάποια Ταμεία εμφανίζουν ικανοποιητική ρευστότητα, δεν αιμοδοτούν αντίστοιχα με εισφορές τον ταλαίπωρο ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να βρίσκεται στα όριά του, καθώς ο προϋπολογισμός έχει μειωθεί δραματικά και αφετέρου τα ασφαλιστικά ταμεία δεν καταθέτουν εισφορές. Συνέπεια της κατάστασης αυτής, είναι στα ταμεία του ΕΟΠΥΥ τον Ιανουάριο να μην έχει μπει ούτε ένα ευρώ. Και φυσικά κάπως έτσι εξηγείται και το τεράστιο έλλειμμα του Οργανισμού, το οποίο αγγίζει πλέον τα 900 εκατ. ευρώ.

\r\n

\r\n Να θυμίσουμε ότι το ζήτημα αυτό είχε συζητηθεί ευρέως στις 6 Φεβρουαρίου μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου και συγκεκριμένα του υπουργού κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, του αναπληρωτή υπουργού κ. Ανδρέα Ξανθού, του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρη Κοντού και του διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου.

\r\n

\r\n Εάν η ρευστότητα για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι μονόδρομος, όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ίδιο μονόδρομος θα πρέπει να είναι και η ρευστότητα του ΕΟΠΥΥ και επομένως ο νέος πρόεδρός του –που αναμένεται να αντικατασταθεί από ημέρα σε ημέρα– θα έχει πολύ δουλειά μπροστά του. Θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο και να διεκδικήσει τις εισφορές από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά ταυτόχρονα να διεκδικήσει και κρατική χρηματοδότηση.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

Ρωμανιάς: Να καταργηθεί η ασφαλιστική εισφορά και να αντικατασταθεί με φόρο εισοδήματος

\r\n

\r\n

\r\n Μαύρο, κατάμαυρο βλέπει το ασφαλιστικό σύστημα ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Ρωμανιάς, ο οποίος εκτίμησε ότι θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές προκειμένου να καταστεί βιώσιμο.

\r\n

\r\n Μιλώντας την Τρίτη το πρωί στην εκπομπή «Η Τρόικα του Αθήνα 984» ο κ. Γ. Ρωμανιάς έδωσε το στίγμα των αλλαγών οι οποίες όπως είπε είναι αναγκαίες αφού «μπορεί να εξασφαλίζουμε εκ του παρόντος ρευστότητα για την καταβολή των συντάξεων, όμως τα αποθεματικά των ταμείων έχουν σχεδόν μηδενίσει».

\r\n

\r\n Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Ρωμανιάς δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

\r\n

\r\n * Για τις συντάξεις:

\r\n

\r\n «Εμείς σταματάμε τις μειώσεις από εδώ και πέρα. Όσες μειώσεις έχουν γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014, αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να τις αποκαταστήσουμε. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να επαναφέρουμε τις επικουρικές συντάξεις από το 50% που είναι σήμερα στο 100% που ήταν το 2009».

\r\n

\r\n * Για τα ασφαλιστικά ταμεία είπε:

\r\n

\r\n «Τα τελευταία πέντε χρόνια όλα τα ταμεία -με πρώτο τον ΟΑΕΕ και δεύτερο το μεγάλο επικουρικό- τρέχουν την τελευταία στιγμή να δουν πώς θα εξασφαλίσουν ρευστότητα για να πληρώσουν τις τρέχουσες συντάξεις. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα του παρόντος. Το πρόβλημα του μέλλοντος είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι άλλο πράγμα η ρευστότητα και άλλο η περιουσιακή κατάσταση. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε επί του παρόντος ρευστότητα εδώ και πέντε χρόνια και να γίνεται η καταβολή των συντάξεων, ωστόσο, τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων, το αποθεματικό τους έχει σχεδόν μηδενιστεί. Επομένως, το πρόβλημα για το αύριο είναι τεράστιο. Το σύστημα είναι διαλυμένο. Δεν θέλω να ωραιοποιήσω καταστάσεις. Το σύστημα χρειάζεται ανάταξη. Πρέπει να δημιουργηθεί εξ΄ υπαρχής. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρότερος και έφτιαχνα το ασφαλιστικό της ΔΕΗ, ξεκινούσα από μηδέν συνταξιούχους, τραβούσα τις καμπύλες μου στο μέλλον και ήταν όλα μια χαρά. Γιατί έλεγα "τόσες εισφορές θα πάρω, τόσες συντάξεις θα πληρώσω".

\r\n

\r\n Τώρα ξεκινάμε με 2.700.000 συνταξιούχους. Αυτή τη στιγμή είναι άθλος το να βρει κανείς πώς θα ισορροπήσει το σύστημα. Το μέλλον του συστήματος δεν είναι μαύρο, είναι κατάμαυρο... Το μεγάλο πρόβλημα για εμάς, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας είναι πώς θα εξασφαλίσουμε το μέλλον...».

\r\n

\r\n * Για το νέο σύστημα:

\r\n

\r\n «Έχουν γίνει κάποιες σχετικές προτάσεις. Πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο σχέδιο. Εγώ ήδη έχω καταθέσει ένα καινούργιο σχέδιο το οποίο θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί να υλοποιηθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα σας πω τρεις βασικές συνιστώσες του νέου σχεδίου, με δεδομένο ότι το σημερινό σύστημα έχει εξαντλήσει τα όρια του. Οι τρεις άξονες είναι πρώτον η μεταβολή του συστήματος από το Μπίσμπαρκ που είναι τώρα σε Μπέβεριτζ. Δηλαδή, να περάσουμε από το σύστημα που ισχύει στην κεντροανατολική Ευρώπη στο σύστημα που ισχύει στην Σκανδιναβία και την Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερον, μετατροπή των ασφαλιστικών ταμείων σε αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες. Τρίτον, κατάργηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Η ασφαλιστική εισφορά είναι φόρος. Αν καταργήσουμε την ασφαλιστική εισφορά, η οποία πέρα των άλλων είναι και διαφορετική ανά ταμείο και την αντικαταστήσουμε με ένα μικρό ποσοστό επιπλέον φορολόγησης στο φόρο εισοδήματος -που σημαίνει ότι η εισφορά θα πέσει στο μισό-, θα έχουμε την εφαρμογή αυτού που γίνεται στη Σκανδιναβία και τη Μεγάλη Βρετανία. Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις ασφαλιστικές καλύψεις με βάση το επάγγελμα. Πρέπει για όλους τους Έλληνες να ισχύει το ίδιο σύστημα με τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με τα ίδια όρια ηλικίας, με τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές και με τις ίδιες συντάξεις».

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Εξαγγελίες με ελλειμματικά ασφαλιστικά ταμεία

\r\n

\r\n

\r\n Αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα του ασφαλιστικού βρέθηκε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μία μόλις ημέρα μετά τον καταιγισμό εξαγγελιών για βελτιωτικές αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το επίσημα καταγεγραμμένο έλλειμμα των ασφαλιστικών Ταμείων για το 2015 ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, στην περίπτωση που καταργηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά Ταμεία. Η εύθραυστη ισορροπία των ασφαλιστικών οργανισμών «φωτογραφίζεται» και στα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2014, καθώς η ρευστότητα των Ταμείων από 2,155 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2013 περιορίστηκε σε μόλις 435 εκατ. ευρώ, μέσα σε ένα χρόνο (-79,8%). Αλλά και τα στοιχεία του συστήματος Ηλιος καταγράφουν αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης στα 2,338 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, παρά τη μείωση του αριθμού των δικαιούχων. Στο κάδρο προστίθεται και η εικόνα κατάρρευσης των εσόδων τους τελευταίους μήνες του 2014, παρά και τη θετική ανταπόκριση των οφειλετών στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων που «τρέχει» από τα μέσα Νοεμβρίου 2014. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, κατά το τέλος του 2015, όταν στα ήδη μεγάλα ελλείμματα προστεθεί κόστος 540 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην πληρωμή της 13ης σύνταξης σε όσους λαμβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ.

\r\n

\r\n Ολα τα παραπάνω, φαίνεται πως θορύβησαν τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Ρωμανιά, ο οποίος σε τηλεοπτικές του δηλώσεις εκτίμησε ότι ενώ έως και τον Φεβρουάριο δεν υπάρχει πρόβλημα με την καταβολή των συντάξεων, τον Μάρτιο τα πράγματα θα είναι «λίγο σφικτά». Εσπευσε βέβαια να προσθέσει ότι μέχρι τότε θα βρεθεί λύση. Την εύλογη ανησυχία που προκάλεσαν τα λόγια του κ. Ρωμανιά επεδίωξε να διαλύσει ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλης, ο οποίος δήλωσε ότι η νέα κυβέρνηση εγγυάται για τις συντάξεις, όποια προβλήματα προκύψουν θα αντιμετωπιστούν και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις. Αλλά και ο ίδιος ο γενικός γραμματέας, αργότερα, επιδίωξε να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να μη χορηγηθούν ή να μειωθούν συντάξεις. Αντίστοιχα, καθησυχαστικές ήταν και οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δ. Μάρδα, σύμφωνα με τις οποίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα στην καταβολή των συντάξεων.

\r\n

\r\n Αυτό που προσπάθησε να περιγράψει ο κ. Ρωμανιάς δεν είναι τίποτε άλλο από τον μόνιμο πονοκέφαλο των ανθρώπων που διαχειρίζονται το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης, τα τελευταία χρόνια. Η σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης, η δραματική αύξηση της ανεργίας και η παράλληλη μείωση των μισθών, περιόρισαν τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών, τόσο, ώστε η έγκαιρη καταβολή των συντάξεων να επιτυγχάνεται κάθε φορά, πραγματικά την τελευταία στιγμή. Είναι ενδεικτικό ότι ο ΟΑΕΕ, μόλις πριν από δύο ημέρες εξασφάλισε το απαιτούμενο ποσό των 255 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου (θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου). Αντίστοιχα, το ΙΚΑ, όπως κάθε μήνα, για να καλύψει τη δαπάνη για τις συντάξεις Φεβρουαρίου, προχώρησε σε δανεισμό 100 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του Δημοσίου και των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ενώ έβαλε «ενέχυρο» ομόλογα που διαθέτει, ύψους 150 εκατ. ευρώ και τα μετέτρεψε σε repos για να καλύψει τα 250 εκατ. ευρώ που χρειαζόταν.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

ETAA: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 - ΕΠΕΙΓΟΝ

\r\n

\r\n

\r\n Giorgos Vovousas

\r\n

\r\n Θέμα: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 - ΕΠΕΙΓΟΝ

\r\n

\r\n Καλούνται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που έχουν απαιτήσεις από τους Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά (Δ.Π.Υ. Τιμολόγια κ.λ.π) μέχρι 31-12-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/07-03-2013 και την αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ. 18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ΚΥΑ, περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ, εφόσον το επιθυμούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι αποδέχονται τη ρύθμιση αυτή και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

\r\n

\r\n Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

\r\n

\r\n α) κατάσταση με τις απαιτήσεις σας ανά μήνα και
\r\n β) πιστωτικό τιμολόγιο με την ένδειξη για τον ΕΟΠΥΥ.

\r\n

\r\n Ε T.A.A/Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
\r\n ΜΑΡΝΗ 22 10433 ΑΘΗΝΑ
\r\n ΑΦΜ 998146384
\r\n ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

\r\n

\r\n Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το πιστωτικό τιμολόγιο μαζί με την υπεύθυνη δήλωση θα ζητηθεί από την Υπηρεσία στο τελικό στάδιο της εκκαθάρισης.

\r\n

\r\n Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην έδρα κάθε Τομέα Υγείας και συγκεκριμένα:

\r\n

\r\n 1. Τομέας Υγείας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε (Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ 105 61, Αθήνα)
\r\n 2. Τομέας Υγείας Υγειονομικών (Αχαρνών 27, T.K. 104 39 Αθήνα 104 32)
\r\n 3. Τομέας Υγείας Συμβολαιογραφών (Κάνιγγος 27, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα)
\r\n 4. Τομέας Υγείας Δικηγορών Αθηνών (Χαριλάου Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα)
\r\n 5. Τομέας Υγείας Δικηγορών Θες/νικης (Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 546 26, Θεσσαλονίκη)
\r\n 6. Τομέας Υγείας Δικηγορών Πειραιά (Ηρ. Πολυτεχνείου 47, ΤΚ 185 35, Πειραιάς)
\r\n 7. Τομέας Υγείας Δικηγορών Επαρχιών (Ηπείρου 64, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα)

\r\n

\r\n Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου η διαδικασία πληρωμής σας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/ 

\r\n

\r\n  

\r\n

Κανένας εκπρόσωπος φαρμακοποιών στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, έντονη διαμαρτυρία ΠΦΣ προς τον Υπουργό Εργασίας!

\r\n

\r\n

\r\n ΑΘΗΝΑ 21/1/2015

\r\n

\r\n ΑΠ. 246
\r\n Προς
\r\n Τον Υπουργό Εργασίας
\r\n Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
\r\n κ. Ιωάννη Βρούτση

\r\n

\r\n Κύριε Υπουργέ

\r\n

\r\n Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εκφράζει την...

\r\n

\r\n ... έντονη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε εκπροσώπου του στο ΔΣ του ΕΤΑΑ και τον διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Δ.Ε. του ΕΤΑΑ, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές .

\r\n

\r\n Οι επιλογές του Υπουργείου στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αφήνουν σαφείς υπόνοιες μεροληπτικής αντιμετώπισης σε βάρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που εκπροσωπεί 12000 φαρμακεία και αποτελεί σημαντικό κλάδο μεταξύ των υγειονομικών.

\r\n

\r\n Θεωρούμε ότι η όλη επίσπευση της διαδικασίας του διορισμού των μελών και του Κυβερνητικού Επιτρόπου, δεν συνάδει με τις αρχές της Δημοκρατίας και της Αξιοκρατίας που πρέπει να τηρούνται, ειδικά λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές.

\r\n

\r\n Με Τιμή

\r\n

\r\n Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

\r\n

\r\n ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

\r\n

\r\n Κοινοποίηση
\r\n Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
\r\n και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
\r\n Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου
\r\n Δυναμικού και Υπηρεσιών
\r\n Τμήμα ΙΙ 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

Επιστολή ΙΣΘ προς ΠΙΣ σχετικά με το θέμα του ΤΣΑΥ

\r\n

\r\n

\r\n Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2015
\r\n Αρ. Πρωτ.: 632/Γ

\r\n

\r\n Προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ του Π.Ι.Σ

\r\n

\r\n Κύριε Πρόεδρε,

\r\n

\r\n Με την επιστολή αυτή επανερχόμεθα στο θέμα του ΤΣΑΥ, μετά την από 29/12/2014 σχετική επιστολή σας.

\r\n

\r\n Για τον Ι.Σ.Θ η αυτόνομη πορεία του ταμείου μας αποτελεί όρο επιβίωσης και αξιοπρέπειας για τους γιατρούς και αυτοτελή στόχο δράσης όπως περιγράψαμε στην από 5/12 συνημμένη επιστολή μας και από 4/12 ανακοίνωση μας.

\r\n

\r\n Δυστυχώς ο χρόνος παρήλθε ανεκμετάλλευτος και θα κληθούμε να διαπραγματευτούμε, με σκληρότερους όρους στο μέλλον, δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας.

\r\n

\r\n Στις 15/1/2015 το Δ.Σ του ΙΣΘ μετά από εκτενή συζήτηση αποφάσισε ότι δεν αποδεχόμαστε την κατάργηση των εσωτερικών διαδικασιών του ΤΣΑΥ από το 2008 και εντεύθεν , σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των νομικών μας συμβούλων, που δυστυχώς βρίσκονται στον αντίποδα των αντίστοιχων γνωμοδοτήσεων του νομικού συμβούλου του Π.Ι.Σ.

\r\n

\r\n Στην βάση αυτήν, και χωρίς ίχνος ένστασης ως προς το πρόσωπο που θα επιλεγεί, το Δ.Σ του Ι.Σ.Θ αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον του ορισμού του νέου Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του τομέα υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α, εφόσον δεν τηρηθούν οι εσωτερικές διατάξεις του ΤΣΑΥ σύμφωνα με τον νόμο του 1960.

\r\n

\r\n Ζητούμε προκαταβολικά την κατανόηση όλων των συναδέλφων για την δυσαρέσκεια, που ενδεχομένως θα προκαλέσει η απόφαση μας αυτή, αλλά προέχει η αυτονόμηση του ΤΣΑΥ, η οποία θα καταστεί ανέφικτη αν πρώτος ο ιατρικός κόσμος αποδεχτεί στην πράξη την κατάργηση των εσωτερικών διαδικασιών του.

\r\n

\r\n Προσδοκώντας την έμπρακτη θετική σας ανταπόκριση επί της ουσίας, την ύστατη ώρα.

\r\n

\r\n Κοινοποίηση:
\r\n Ιατρικοί Σύλλογοι

\r\n

\r\n Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
\r\n Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος
\r\n Πλαστικός Χειρουργός

\r\n

\r\n Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
\r\n Νικόλαος Π. Νίτσας
\r\n Χειρουργός Οφθαλμίατρος

\r\n

Περισσότερα...

ΕΤΑΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

\r\n

\r\n

\r\n Μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αποφασίστηκε η παράταση της διορίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' εξαμήνου 2014 έως 31/1/2015.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

Στον αέρα το ταμείο των γιατρών! Μήνυση ΙΣΑ για τα 600 εκατ. ευρώ που έκαναν φτέρα

\r\n

\r\n

\r\n Σημεία και τέρατα βρήκαν οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης κατά τον έλεγχο στον ασφαλιστικό φορέα των γιατρών (πρώην ΤΣΑΥ).

\r\n

\r\n Σημαντικές παραλείψεις στην οικονομική, διοικητική και λογιστική διαχείριση του ταμείου, είναι μερικά από τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της Έκθεσης Διοικητικού Διαχειριστικού Ελέγχου στον ασφαλιστικό φορέα των γιατρών, το πρώην ΤΣΑΥ, το οποίο υπάγεται πλέον στο Ενιαίο Ταμείο Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ), και έχει περίπου 160.000 ασφαλισμένους υγειονομικούς.

\r\n

\r\n Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι δεν μπόρεσαν να διεξάγουν εις βάθος διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο με βάση τα στοιχεία και τους φακέλους που τους παρέδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

\r\n

\r\n Ωστόσο, διαπιστώνουν στο πόρισμά τους ότι δεν συντάσσονται ισολογισμοί και ότι υπάρχει μόνον ισολογισμός για το έτος 2001.

\r\n

\r\n Εντοπίζουν «μαύρη τρύπα» στα λογιστικά βιβλία αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν τηρείται μητρώο παγίων στη λογιστική, δεν έχει γίνει απογραφή, δεν ενημερώνονται οι λογαριασμοί εξόδων, ούτε και εσόδων.

\r\n

\r\n Αδιαφάνεια και καταχρηστική συμπεριφορά καταλογίζεται στις υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά τη χορήγηση συντάξεων. Οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα 1 έως 3 μηνών, για κάποιους ενώ για κάποιους άλλους ξεπερνούν τα 2 χρόνια.

\r\n

\r\n Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι καταγράφεται περίπτωση χορήγησης σύνταξης χηρείας ακόμη και την ίδια ημέρα που αυτή ζητήθηκε από τη δικαιούχο.

\r\n

\r\n Εν τω μεταξύ, στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών προχώρησε την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ), προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.

\r\n

\r\n Όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα αγωνιστεί για να διασφαλίσει το συμφέρον των γιατρών μελών του και θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα του Ε.Τ.Α.Α -Τ.Σ.Α.Υ.

\r\n

\r\n Για κορυφή του παγόβουνου έκανε λόγο, το μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ, Παναγιώτης Ψυχάρης, τονίζοντας ότι το ταμείο όλα αυτά τα χρόνια, ήταν έρμαιο χρηματοπιστωτικών εταιρειών.

\r\n

\r\n Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Νέων Ιατρών (ΚΙΝΙ), Γιάννης Καλλιάτσος, είπε χαρακτηριστικά '' Είναι χρέος όλων μας, να φτάσουμε έως το τέλος, να βρούμε που πήγαν τα χρήματα και να τα φέρουμε πίσω, όποιο και αν είναι το κόστος'', προσθέτοντας '' το οφείλουμε στους γιατρούς που με θυσία πληρώνουν τις εισφορές τους και είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους στο ταμείο''.

\r\n

\r\n Να σημειωθεί τέλος ότι η περιουσία του ΤΣΑΥ τον Ιούνιο του 2009, ακίνητα, μετοχές, ομόλογα και διαθέσιμα ήταν 1 δις 184 εκατ. ευρώ, ενώ το Νοέμβριο του 2013, μειώθηκε περίπου στο μισό και συγκεκριμένα,στα 622 εκατ. ευρώ .  

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://healthreport.gr/

\r\n

Το «φαγοπότι» στο Ταμείο των γιατρών

\r\n e1975ad0ce9b650f67d5c69dd7565511_L1

\r\n

\r\n Το μεγάλο «φαγοπότι» με ζημιά σχεδόν 1 δισ. ευρώ (!) στο ταμείο των υγειονομικών ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ αποκαλύπτεται στο πόρισμα-φωτιά του μεικτού κλιμακίου ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης μετά τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις διοικήσεις του Ταμείου για την περίοδο 2004-2014.

\r\n

\r\n Το πόρισμα του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, στο οποίο ασφαλίζονται περίπου 120.000 γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και κτηνίατροι θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στο υπουργείο Οικονομικών, στην Οικονομική Αστυνομία και στο υπουργείο Εργασίας.

\r\n

\r\n Ταυτόχρονα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), που έλαβε το πόρισμα στις αρχές Οκτωβρίου, πρόκειται να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα.

\r\n

\r\n Συγκεκριμένα, στο πόρισμα αποκαλύπτεται ότι αγοράστηκε ομόλογο της Τραπέζης της Ελλάδος αξίας 92.000.000 ευρώ και με ημερομηνία λήξης το 2042, που η τιμή του σήμερα στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης είναι διαπραγματευόμενη στα 1.200.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, σημειώθηκε ζημιά 81,11% στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών του Ταμείου, που σήμερα ανέρχεται στα 45.000.000 ευρώ, ενώ στα τέλη του 2009 ήταν 233.000.000 ευρώ.

\r\n

\r\n Οσον αφορά τον κλάδο σύνταξης, από τα 627.000.000 ευρώ που είχε το Ταμείο το 2008 σήμερα υπάρχουν μόνο τα 150.000.000 ευρώ. Δηλαδή, υπήρξε απώλεια 470.000.000 ευρώ σε αγορές δομημένων ομολόγων, που σήμερα έχουν μηδενική αξία!

\r\n

\r\n Ακόμη 2.000.000 ευρώ μετατράπηκαν σε 248.000 ευρώ (ζημιά 93,1%) από τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής.

\r\n

\r\n Από το πόρισμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ΤΣΑΥ λειτουργούσε χωρίς να ακολουθεί τις προβλεπόμενες λογιστικές διαδικασίες, ενώ για την αντιμετώπιση του ελλείμματος προτείνονται, σε αναλογιστική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αντισταθμιστικά μέτρα τρομακτικές αυξήσεις στις εισφορές (70%) και μειώσεις στις συντάξεις (40,9%) και τις παροχές.

\r\n

\r\n Στο επίμαχο διάστημα του ελέγχου γίνονταν αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς, δεν συντάσσονταν ισολογισμοί (εκτός από το 2001), ενώ από το 2005 και μετά κάθε χρόνο στο προϋπολογισμό υπήρχε πρόβλεψη ποσού 2.000.000 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων! Μεγάλη πληγή αποδεικνύονται και οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας. Οπως αποκαλύφθηκε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σύνταξη βγήκε μέσα σε έναν μήνα αλλά και περίπτωση που χορηγήθηκε την ίδια ημέρα που έκανε την αίτηση! Την ίδια στιγμή άλλες αιτήσεις για σύνταξη καθυστερούν ακόμη και δύο χρόνια! Λόγω έλλειψης λογιστικών εγγράφων είναι αδύνατη η εξακρίβωση των εσόδων και των εξόδων του Ταμείου!

\r\n

\r\n Ρίτα Μελά

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://iatroi.eu/

\r\n

\r\n  

\r\n

ΤΣΑΥ: ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2015

\r\n

\r\n

\r\n Συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα στο www.tsay.gr (μέσω internet Explorer) προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά για εσάς και τα προστατευόμενα παιδιά που έχουν γεννηθεί έως 31-12-1996, η θεώρηση του 2015 στο πεδίο βιβλιάρια του Ηλεκτρονικού σας φακέλου (Η.Φ.Α).

\r\n

\r\n Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την θεώρηση του 2015, αφορά τους υγειονομικούς ελεύθερους επαγγελματίες , έμμισθους του Ε.Σ.Υ. , εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και εμμίσθους υγειονομικούς σε διαγνωστικά κέντρα, κλινικές , φαρμακευτικές εταιρίες κ.λ.π που έχουν πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό φάκελο,

\r\n

\r\n Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες του Τομέα της περιοχής σας για σχετική ενημέρωση.

\r\n

\r\n Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα ασφαλιστικής ικανότητας "ΑΤΛΑΣ" αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Ταμείου.

\r\n

\r\n Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο δικαίωμα περίθαλψης άμεσων και έμμεσων μελών και οι σχετικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου εξακολουθούν να ισχύουν.

\r\n

\r\n Για τις συζύγους που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει αφού διαπιστωθεί η θεώρηση του άμεσα ασφαλισμένου για το 2015 να προσέλθουν στην υπηρεσία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tsay.gr –περίθαλψη- δικαίωμα περίθαλψης άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων

\r\n

\r\n ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

\r\n

\r\n ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 191/2005 (ΦΕΚ Α΄234/27-9-2005).

\r\n

\r\n ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

\r\n

\r\n "ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ"

\r\n

\r\n ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
\r\n ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
\r\n ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δείτε όλο το πόρισμα – κόλαφος για το ΤΣΑΥ

\r\n ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δείτε όλο το πόρισμα – κόλαφος για το ΤΣΑΥ

\r\n

\r\n Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στην Οικονομική Αστυνομία διαβιβάζεται το πόρισμα – φωτιά γα την ευρύτερη λειτουργία και διαχείριση του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, μετά τον έλεγχο που διενήργησαν οι ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ, του ΣΕΥΥΠ και του υπ. Οικονομικών.
\r\n
\r\n Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών αφού έλαβε υπόψη την Έκθεση Διοικητικού Διαχειριστικού Ελέγχου στο Ε.Τ.Α.Α (πρώην ΤΣΑΥ) από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Ο ΙΣΑ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για το θέμα μέσα ή έξω από τα γραφεία του ΤΣΑΥ τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
\r\n
\r\n Από το πόρισμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ΤΣΑΥ λειτουργούσε χωρίς να ακολουθεί τις προβλέπομενες λογιστικές διαδικασίες, ενώ για την αντιμετώπιση του έλλειμματος προτείνεται σε αναλογιστική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών τρομακτικές αυξήσεις στις εισφορές και μειώσεις στις συντάξεις και τις παροχές.
\r\n
\r\n Στο πόρισμα αναφέρονται μεταξύ άλλων :
\r\n
\r\n --Αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς, αναδρομική υπογραφή συμβάσεων
\r\n
\r\n --Δεν συντάσσονται ισολογισμοί και υπάρχει μόνο ο ισολογισμός για το έτος 2001,
\r\n --Τα οικονομικά στοιχεία εξάγονται εξωλογιστικά λόγω έλλειψης λογιστικών εγγράφων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να βεβαιωθεί με ακρίβεια το πραγματικό ύψος των εσόδων και των εξόδων
\r\n
\r\n --Οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται σε σύντομο διάστημα σε σχέση με τις συντάξεις γήρατος από 1-3 μήνες, με περιπτώσεις όπου χορηγήθηκαν μέσα στον ίδιο μήνα ή και την ίδια μέρα, ενώ η χρονική καθυστέρηση για την έκδοση συτάξεων γήρατος προσεγγίζει σε κάποεις περιπτώσεις τα 2 έτη.
\r\n
\r\n --Οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι που είναι σε εκκρεμότητα είναι περίπου 2000.
\r\n
\r\n --Αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του Ταμείου έδειξε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές κατά 70% και να μειωθούν οι μελλοντικές συντάξεις των «παλιών» ασφαλισμένων κατά 40,9%. Στον κλάδο πρόνοιας οι εισφορές των «παλαιών» θα πρέπει να αυξηθούν κατά 53,65% και οι μελλοντικές παροχές των «απλαιών» ασφαλισμένων κατά 8,16%.
\r\n
\r\n Δείτε αναλυτικά το πόρισμα των Επιθεωρητών για το ΤΣΑΥ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:ygeia360.gr

\r\n

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 5 ΜΕΤΡΑ «ΣΟΚ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

\r\n

\r\n

\r\n Οι απαιτήσεις της τρόικας, η επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών για το Ασφαλιστικό. Τι αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζόμενων στα Ασφαλιστικά Ταμεία Θανάσης Καποτάς.

\r\n

\r\n Καταιγίδα μέτρων που θα πλήξει εκατομμύρια ασφαλισμένους, αλλά κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους», περιλαμβάνει η επιστολή του υπουργείου Οικονομικών στους δανειστές, τονίζει σε δήλωσή του στο Newsbomb ο πρόεδρος των εργαζόμενων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, Θανάσης Καποτάς.

\r\n

\r\n «Πρόκειται για καταιγίδα νέων απαιτήσεων από την τρόικα, που απειλεί να καταστρατηγήσει τα ασφαλιστικά δικαιώματα - ή ό,τι έχει απομείνει από αυτά - των ασφαλισμένων της χώρας.

\r\n

\r\n Πρόκειται για μια λίστα από απαιτήσεις, οι οποίες, αν τελικά γίνουν νόμος του κράτους, οδηγούν τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο», σημειώνει ο κ. Καποτάς και προσθέτει:

\r\n

\r\n «Πρέπει να τονιστεί ότι πολλές από αυτές πλήττουν αποκλειστικά χαμηλοσυνταξιούχους, κάτι που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση ούτε καν να συζητηθεί σε ένα κράτος δικαίου»

\r\n

\r\n Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι κυριότερες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα που τέθηκαν επί τάπητος είναι οι εξής:

\r\n

\r\n 1. Αύξηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση από τα 15 έτη στα 20 ή 21 έτη.
\r\n Χιλιάδες ασφαλισμένοι θα χρειαστούν να εργαστούν μετά τα 60 για άλλα 5 έτη.

\r\n

\r\n 2. Κατάργηση συνταξιοδοτήσεων πριν τα 62.
\r\n Χιλιάδες οι θιγόμενοι είτε εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά είτε γονείς ανηλίκων είτε τρίτεκνοι και πολλές επαγγελματικές ομάδες που συνταξιοδοτούνται λόγω επικινδυνότητας εργασίας είτε σε εργασίες με βλαβερές συνέπειες στην υγεία.

\r\n

\r\n 3. Κατάργηση κατώτατων συντάξεων για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
\r\n Η κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ σήμερα ανέρχεται στα 486,84 ευρώ, εάν υπήρχε κατώτατο ποσό, σε έναν ασφαλισμένο με 15 έτη ασφάλισης, με βάση τις εισφορές του, θα αντιστοιχούσε οργανικό ποσό 300,00 ευρώ.

\r\n

\r\n 4. Μείωση εισοδηματικών κριτηρίων για ΕΚΑΣ.
\r\n Απαιτείται από την τρόικα εισαγωγή νέων κλιμάκων και περιουσιακές προϋποθέσεις, αποτέλεσμα κάποιοι να έχουν απώλειες έως και 230,00 ευρώ το μήνα.

\r\n

\r\n 5. Κατάργηση επικουρικών συντάξεων και ενσωμάτωσή τους από τα ταμεία κύριας ασφάλισης.
\r\n Σκοπός τη καταλήστευση των αποθεματικών τους και τη κατάργηση των παροχών. Οι τρεις πυλώνες της ασφάλισης (κύρια - επικουρική - πρόνοια) καταργούνται πλήρως. Με μοναδικό σκοπό τη πλήρη απορρύθμιση του συστήματος και το περιορισμό της κρατικής συμμετοχής. Επειδή η πολιτεία αρνείται να αναλάβει τη συνταγματική της υποχρέωση, δηλαδή τη χρηματοδότηση των κύριων συντάξεων.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

Ι.Σ.ΠΑΤΡΩΝ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

\r\n

\r\n

\r\n Προς τους αξιότιμους Πρόεδρο & μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
\r\n του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
\r\n Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντου
\r\n 106 75 ΑΘΗΝΑ

\r\n

\r\n Αρ. Πρωτ.: 13397/17-12-2014

\r\n

\r\n Αγαπητοί συνάδελφοι,

\r\n

\r\n Θέμα: Περιληπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα του ΤΣΑΥ

\r\n

\r\n Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας "ΕΘΝΟΣ" για τη δυσμενή κατάσταση του ταμείου μας ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, σας κοινοποιείται περιληπτικό σημείωμα για τα θέματα του ΤΣΑΥ.

\r\n

\r\n Επειδή οι συντάξεις του Ταμείου ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ μετά το 2015 δεν είναι εγγυημένες από το Κράτος (ν.3863/2010 άρθρο 37), η μελλοντική επιβίωση του Ταμείου μας θα εξαρτηθεί από την ενεργοποίηση του καθ’ ενός από μας για την αποκατάσταση της κακοδιαχείρισης και παραβάσεων που βαραίνουν τις διοικήσεις του ΤΣΑΥ από το 2004-2014 (σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ ) , που διατυπώνεται περιληπτικά ως εξής;

\r\n

\r\n 1. Έλλειψη ισολογισμών, απολογισμών, λογιστικών βιβλίων και μητρώου παγίων.

\r\n

\r\n 2. Αναξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων, μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί - υπερτιμημένοι τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα.

\r\n

\r\n 3. Μη αξιόπιστη αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του φορέα (και όλα αυτά με πρόβλεψη σύμβασης 2 εκ ευρώ στην εταιρεία δημιουργίας του λογισμικού).

\r\n

\r\n 4. Καθυστέρηση χορήγησης της οριστικής σύνταξης γήρατος κατά 2 έτη, χωρίς ηλεκτρονική παρακολούθηση της αίτησης όπως προβλέπεται νομικά.

\r\n

\r\n 5. Ανύπαρκτος ο έλεγχος των εργοδοτών και απόδοσης εργοδοτικών εισφορών.

\r\n

\r\n 6. Ειδοποιητήρια για εισφορές με λάθη.

\r\n

\r\n
\r\n 7. Απουσία αναλογιστικών μελετών. Παλαιά αναλογιστική μελέτη του 2006 παρουσιάζει ελλειμματικό το ταμείο στον κλάδο σύνταξης και πρόνοιας, με το κλάδο ασθενείας να εμφανίζεται πλεονασματικός. Σύμφωνα με τη μελέτη, για να γίνει το ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ βιώσιμο, πρέπει να προχωρήσει σε αυξήσεις εισφορών πάνω από 70% ή μειώσεις συντάξεων κατά 40,9%.

\r\n

\r\n 8. Σωρεία παραβάσεων, απευθείας αναθέσεις, αυθαίρετες παρατάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων, πλημμελής παρακολούθηση, μη διεξαγωγή διαγωνισμών, έλλειψη εποπτείας, σωρεία παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας.

\r\n

\r\n 9. «Κούρεμα»-μαμούθ των αποθεματικών του ΤΣΑΥ. Αναφέρεται η απώλεια ενός ομολόγου αξίας 91,4 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία διαψεύδει η διοίκηση του Ταμείου. Σε σχετικό Δελτίο Τύπου, δίνεται απάντηση από τον κ. Σελλιανάκη, προέδρου του ΕΤΑΑ (Δελτίο Τύπου). Παραδέχεται, ωστόσο, ότι υπήρξε «κούρεμα», καθώς τα προ PSI ομόλογα είχαν αξία 290,3 εκατομμυρίων ευρώ, ανταλλάχθηκαν με τίτλους αξίας 226,3 εκατομμυρίων και συγκεκριμένα νέα ομόλογα δημοσίου (91,4 εκατ.), τίτλους Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (43,5 εκατ.) και αποσπώμενους τίτλους ΑΕΠ με λογιζόμενη αξία 91,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόσφατη τρέχουσα αξία του εκτιμάται στα 1 εκατ. περίπου.

\r\n

\r\n 10. Απόδοση από το ταμείο 4,4 εκατ για μηχανογράφηση, η οποία πότε δεν ολοκληρώθηκε. Εκτός αυτού, χάθηκαν όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του αρχείων της ασφαλιστικής ενημερότητας των ιατρών με απώλεια τεσσάρων σκληρών δίσκων (;;;), όπως φαίνεται από τη συνημμένη έκθεση (απολεσθέντα αρχεία).

\r\n

\r\n 11. 720.000 ευρώ δαπάνες για μελέτες περιβάλλοντος αναμόρφωσης του Ξενοδοχείο Σάρλιζα στους Πύργους Θερμής Λέσβου και ούτε ένα ευρώ για αποκατάσταση. Σε αγωγή (1ο μέρος & 2ο μέρος) του Δήμου Λέσβου και λουτροπόλεως Θέρμης κατά του ΤΣΑΥ, υποχρεώνεται το ταμείο σε άμεση αποκατάσταση του κτιρίου με επιδίκαση 2.000 € για κάθε μη αποκαθιστάμενη ζημιά, επιπλέον του ποσού των 100.000 ευρώ για βλάβη.

\r\n

\r\n 12. Κακοδιαχείριση των αποθεματικών του ταμείου σε δομημένα ομόλογα, μετοχές της τράπεζας Αττικής, μη αναζήτηση είσπραξης των εργοδοτικών εισφορών του 13,33% από δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές κλινικές, μη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από δάνεια πρώτης εγκατάστασης νέων ασφαλισμένων καθώς και ενοικίων από ακίνητα, κλπ.

\r\n

\r\n 13. Το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ ( http://www.docdroid.net/krau/-.pdf.html - σελ 201-202) προτείνει: α. πειθαρχικό έλεγχο υπαλλήλων. β. Κοινοποίηση στον ΙΣΑ, Υπ Εργασίας, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και Γεν Δ/ση δημοσιονομικών ελέγχων του Υπ Οικονομικών για διερεύνηση αξιόποινων πράξεων κατά μελών ή προέδρων ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ και ΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΥ για την περίοδο 2004-2014.

\r\n

\r\n 14. Με τη λειτουργία του συστήματος ATLAS από 01-01-2015 και από τη μη συμβατότητα των πληροφοριακών συστημάτων των Νοσοκομείων με το λογισμικό του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, υπάρχει η περίπτωση να μην προκύπτουν σωστά στοιχεία εκκαθάρισης για τους ιατρούς που υπηρετούν στα Νοσοκομεία, σχετικά με την ταυτοποίηση της ασφαλιστικής ενημερότητας των υγειονομικών.

\r\n

\r\n 15. Το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ εμφανίζεται με πλεόνασμα γύρω στα 7 εκ με τα στοιχεία του τρέχοντος έτους, ενώ τα άλλα ταμεία του ΕΤΑΑ (μηχανικοί και δικηγόροι) έχουν σοβαρά ελλείμματα. Το σενάριο περί πλήρους ενοποίησης του ΕΤΑΑ με κατάργηση των Διοικουσών επιτροπών ή ένταξης στο ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ, θα οδηγήσει στην εξαϋλωση των τελευταίων αποθεματικών μας υπέρ τρίτων.

\r\n

\r\n Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών εκφράζει την έντονη ανησυχία για την κατάσταση στο ταμείο μας, για την οποία οφείλουμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση των δεδομένων και των στρατηγικών σχεδιασμών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ.

\r\n

\r\n Το θέμα κρίνεται μείζον και προτείνουμε τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκπροσώπων του ΠΙΣ.

\r\n

\r\n Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

\r\n

\r\n Η Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας

\r\n

\r\n
\r\n Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας

\r\n

\r\n Κοινοποίηση:
\r\n Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας
\r\n Μέλη μας

\r\n

\r\n Η ανωτέρω επιστολή σε pdf 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

Σε αδυναμία καταβολής συντάξεων οδηγούν το ΤΣΑΥ η αδιαφάνεια και η κακοδιαχείριση

\r\n

\r\n

\r\n Για να γίνει βιώσιμο, το ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ πρέπει να προχωρήσει σε αυξήσεις εισφορών πάνω από 70% ή μειώσεις συντάξεων κατά 40,9%

\r\n

\r\n Σοκ και ερωτήματα σχετικά με το εάν το Ταμείο των υγειονομικών θα συνεχίζει να δίνει συντάξεις σε χιλιάδες υγειονομικών, προκαλεί πόρισμα των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και Υγείας στο ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ.
\r\n
\r\n Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται: Αδυναμία είσπραξης εισφορών και δύο μέτρα και δύο σταθμά στη χορήγηση συντάξεων: Άλλες χορηγούνται σε δύο χρόνια και άλλες αυθημερόν “με εντολή προέδρου”.
\r\n
\r\n Εντοπίστηκαν, επίσης, απευθείας αναθέσεις προμηθειών, αναδρομικές συμβάσεις και αναξιόπιστα στοιχεία.
\r\n
\r\n Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Έθνος”, η κακοδιαχείριση και η έλλειψη διαφάνειας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.

\r\n

\r\n Μελέτη
\r\n
\r\n Παλαιότερη αναλογιστική μελέτη έδειξε ότι για να γίνει βιώσιμο, το ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ πρέπει να προχωρήσει σε αυξήσεις εισφορών πάνω από 70% ή μειώσεις συντάξεων κατά 40,9%.
\r\n
\r\n Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν ενδελεχή διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, εξαιτίας αδυναμίας να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία των στοιχείων που τούς δόθηκαν.
\r\n
\r\n Στο Ταμείο – τονίζουν – δεν συντάσσονται ισολογισμοί (ο τελευταίος συντάχθηκε το 2001), δεν γίνεται απογραφή και δεν τηρούνται λογιστικά βιβλία.
\r\n
\r\n Δεν ενημερώνονται οι λογαριασμοί εξόδων στο δημόσιο λογιστικό, ενώ η μηχανοργάνωση λογιστηρίου ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται.
\r\n
\r\n Εντολή
\r\n
\r\n Οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται σχετικά σύντομα, σε έναν έως τρεις μήνες, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δίνονται ακόμη και αυθημερόν, “με εντολή προέδρου”.
\r\n
\r\n Πολλές προμήθειες γίνονται με απευθείας ανάθεση και δαπάνες ενταλματοποιούνται με τιμολόγια που εκδίδονται αναδρομικά.
\r\n
\r\n Έχουν χαθεί στοιχεία για προσφορές εταιρειών, φάκελοι προσφορών και πρακτικά επιτροπών, ενώ υπογράφονται αναδρομικά συμβάσεις, με τις εργασίες να ξεκινούν πριν υπογραφεί η σχετική απόφαση.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://iatroi.eu/

\r\n

Οργιο κακοδιοίκησης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ

\r\n

\r\n

\r\n ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

\r\n

\r\n Σε άμεσο κίνδυνο βρίσκονται οι συντάξεις χιλιάδων υγειονομικών. Η κακοδιαχείριση και η έλλειψη διαφάνειας στο Ταμείο τους (ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ), έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Παλαιότερη αναλογιστική μελέτη έδειξε ότι, για να γίνει βιώσιμο, το ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ πρέπει να προχωρήσει σε αυξήσεις εισφορών πάνω από 70% ή μειώσεις συντάξεων κατά 40,9%.

\r\n

\r\n
\r\n Με δεδομένο ότι από το 2015 το κράτος δεν εγγυάται για τις συντάξεις του ΤΣΑΥ, οι υγειονομικοί βρίσκονται κυριολεκτικά στα... κάγκελα. Πρόσφατη είναι η περιπέτεια με την απώλεια πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον Ταμείο, το οποίο εμφάνιζε ως ανασφάλιστους γιατρούς που εργάζονται επί δεκαετίες στο ΕΣΥ.

\r\n

\r\n Το χάος έρχεται στο φως και από το πόρισμα των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και Υγείας (ΣΕΥΥΠ), στο οποίο αναφέρονται: Αδυναμία είσπραξης εισφορών από κλινικές, συντάξεις που χορηγούνται αυθημερόν ή με «εντολή προέδρου». Απευθείας αναθέσεις. Αναδρομικές συμβάσεις για έργα που έχουν γίνει και έλλειψη επαρκούς λογιστικού συστήματος.

\r\n

\r\n Αδύνατος ο έλεγχoς

\r\n

\r\n Ενδεικτικό της κατάστασης που αντιμετώπισαν οι ελεγκτές είναι το σχόλιό τους ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν ενδελεχή διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, εξαιτίας αδυναμίας επιβεβαίωσης της αξιοπιστίας των στοιχείων που τους δόθηκαν!

\r\n

\r\n Στις παρατηρήσεις τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

\r\n

\r\n Δεν συντάσσονται ισολογισμοί. Ο τελευταίος είχε συνταχθεί το 2001. Δεν έχει γίνει απογραφή, δεν τηρούνται λογιστικά βιβλία και δεν ενημερώνονται οι λογαριασμοί εξόδων στο δημόσιο λογιστικό. Θα έπρεπε να λειτουργεί λογιστική εφαρμογή στο πλαίσιο της μηχανοργάνωσης λογιστηρίου, αλλά παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται...

\r\n

\r\n Οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται σχετικά σύντομα, σε έναν έως τρεις μήνες. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που χορηγούνται σε διάστημα κάτω του μήνα ή ακόμη και την ίδια μέρα!

\r\n

\r\n Οι συντάξεις γήρατος χορηγούνται με καθυστέρηση έως και δύο μηνών, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις χορήγησης σε σύντομα χρονικά διαστήματα, με εντολή προέδρου.

\r\n

\r\n Δεν υπάρχει έλεγχος των εργοδοτών ως προς τα στοιχεία των απασχολούμενων υγειονομικών, με αποτέλεσμα το ΤΣΑΥ να μη γνωρίζει εάν απασχολούνται υγειονομικοί. Οι ελεγκτές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «...το ισχύον σύστημα αναζήτησης ασφαλιστικών εισφορών ευνοεί τη μη καταβολή τους επί μακρόν»...

\r\n

\r\n Δεν καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών. Πολλές προμήθειες γίνονται με απευθείας ανάθεση, ενώ αρκετές δαπάνες ενταλματοποιούνται με τιμολόγια που εκδίδονται είτε αναδρομικά είτε έως και 15 μέρες πριν από το τέλος της περιόδου τιμολόγησης.

\r\n

\r\n Ελλιπείς εισηγήσεις

\r\n

\r\n Υπάρχουν πλημμελείς και ελλιπείς εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο για πληρωμή δαπανών, εγκρίσεων παρατάσεων και παρακολούθησης έργων. Ανατίθενται με επιλογή σε συμβούλους έργα μελετών, χωρίς προηγούμενη διαδικασία επιλογής - αξιολόγησης ή διαγωνισμό.

\r\n

\r\n Εχουν χαθεί στοιχεία για προσφορές εταιρειών, φάκελοι προσφορών και πρακτικά επιτροπών. Υπογράφονται αναδρομικά συμβάσεις, ενώ ξεκινούν συμβατικές εργασίες πριν υπογραφεί σχετική απόφαση.

\r\n

\r\n Οι επιθεωρητές ήρθαν αντιμέτωποι με αυθαίρετες παρατάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική μνεία ή αναφορά στη διακήρυξη ή την ίδια τη σύμβαση. Δεν υπογράφονται νέα κείμενα συμβάσεων για παρατάσεις ή ανανεώσεις, αλλά γίνεται «σχηματική» ανανέωσή τους με την προσυπογραφή τους από τους συμβαλλόμενους.

\r\n

\r\n ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

\r\n

\r\n Καταγγέλλουν «κούρεμα» των αποθεματικών

\r\n

\r\n «Κούρεμα»-μαμούθ των αποθεματικών του ΤΣΑΥ καταγγέλλουν οι υγειονομικοί. Κάνουν λόγο και για την απώλεια ενός ομολόγου αξίας 91,4 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία διαψεύδει η διοίκηση του Ταμείου. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι υπήρξε «κούρεμα», καθώς τα προ PSI ομόλογα είχαν αξία 290,3 εκατομμυρίων ευρώ, ανταλλάχθηκαν με τίτλους αξίας 226,3 εκατομμυρίων και συγκεκριμένα νέα ομόλογα δημοσίου (91,4 εκατ.), τίτλους Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (43,5 εκατ.) και αποσπώμενους τίτλους ΑΕΠ με λογιζόμενη αξία 91,4 εκατομμυρίων ευρώ.

\r\n

\r\n Οι γιατροί που συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου καταγγέλλουν ότι δόθηκαν 4,4 εκατομμύρια ευρώ για μηχανογράφηση του Ταμείου, η οποία ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Αναφέρουν, επίσης, ότι δόθηκαν 720.000 ευρώ για μελέτες περιβάλλοντος ξενοδοχείου στους Πύργους Θερμής Λέσβου και ούτε ένα ευρώ για αποκατάσταση.

\r\n

\r\n Δεν αναζητήθηκαν εισφορές από δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές κλινικές, ενώ δεν εισπράχθηκαν δάνεια και ενοίκια από ακίνητα. Σύμφωνα με τους υγειονομικούς, δεν έχουν αναζητηθεί εισφορές του 13,3% από δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές κλινικές, και δεν έχουν εισπραχθεί ενοίκια από ακίνητα ιδιοκτησίας του ΤΣΑΥ. Την αδυναμία ελέγχου επισημαίνουν οι επιθεωρητές σε πολλά σημεία του πορίσματος.

\r\n

\r\n Οι εγγενείς αδυναμίες του Ταμείου -τονίζουν- καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση του μηχανογραφικού συστήματος. Οι επιθεωρητές έχουν αποστείλει το πόρισμα, μεταξύ άλλων, στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση ή μη αξιόποινων πράξεων σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου. Ζητούν, επίσης, να σταλεί το πόρισμά τους στο γραφείο εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών.

\r\n

\r\n ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ - ΕΘΝΟΣ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

Παραπομπή του διοικητή του ΙΚΑ ζητεί ο εισαγγελέας

\r\n H?`- ???? ???? É`? ?`??????????œ??????(EUROKINISSI/K?M?? ??M?)

\r\n

\r\n Την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων του διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, για την κατηγορία της απιστίας, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, ζητά με πρόταση του προς το Συμβούλιο Εφετών ο αρμόδιος εισαγγελέας.

\r\n

\r\n Η υπόθεση αφορά την άρση κατάσχεσης λογαριασμών της αλυσίδας “Σούπερ Μάρκετ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ”, η οποία είχε οφειλές στο ΙΚΑ ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ. Με την εισαγγελική πρόταση ζητείται και η παραπομπή των δύο ιδιοκτητών της εταιρείας για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην πράξη του βασικού κατηγορούμενου.

\r\n

\r\n Ο εισαγγελικός λειτουργός δέχεται ότι με την απόφασή του ο διοικητής του ΙΚΑ ζημίωσε τον ασφαλιστικό φορέα, καθώς με την άρση της κατάσχεσης χάθηκαν σε λίγες ημέρες από τους λογαριασμούς της εταιρείας ποσά που θα μπορούσαν να έχουν εισπραχθεί για τις ασφαλιστικές οφειλές της.

\r\n

\r\n Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ανώνυμη εταιρεία, με έδρα την Πατρίδα Ημαθίας, χρωστούσε στο ΙΚΑ, στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, ποσό περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ, για την είσπραξη των οποίων το γραφείο ΙΚΑ Βέροιας προχώρησε σε πράξεις επίδοσης εισφορών προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, παρέχοντας 15θήμερη προθεσμία ώστε η εταιρεία με την καταβολή ενός ποσού να υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, το ΙΚΑ Βέροιας, αιφνιδιαστικά, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τής εταιρείας -σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, επέβαλλε στα μέσα Οκτώβρη του 2013 κατάσχεση εις χείρας των τραπεζών Alpha, Eurobank, ETE, όλων των ποσών που καταβάλλονται από την εταιρεία προς προμηθευτές της, πελάτες κ.λπ.

\r\n

\r\n Ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβ. Σπυρόπουλος κατηγορείται ότι χωρίς να υπάρχει σχετική αίτηση της εταιρείας, έδωσε εντολή στο τοπικό κατάστημα Βεροίας να προχωρήσει στην άρση της κατάσχεσης «προσωρινά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, προκειμένου να προχωρήσει η εταιρεία σε πληρωμή προσωπικού, ρύθμιση οφειλών κ.λπ. και εν συνεχεία αν δεν ανταποκριθεί να προβεί σε εκ νέου κατάσχεση».

\r\n

\r\n Η εντολή του κ. Σπυρόπουλου δεν έγινε δεκτή από τον επικεφαλής του ΙΚΑ Βέροιας, ο οποίος ενημέρωσε τον προϊστάμενό του ότι η άρση της κατάσχεσης που ζητούσε ο κ. Σπυρόπουλος δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη, και τον ενημέρωνε πως η εταιρεία εκλήθη να ρυθμίσει το χρέος της και δεν το έκανε.

\r\n

\r\n Στις 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κ. Σπυρόπουλος φέρεται να απέστειλε δεύτερο έγγραφο με το οποίο ζητούσε να αρθεί η κατάσχεση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2013. Ο τοπικός διοικητής, σύμφωνα με έγγραφο του, συμμορφώθηκε με τις εντολές του κατηγορούμενου, εκφράζοντας όμως και πάλι τις νομικές επιφυλάξεις του.

\r\n

\r\n Μετά την άρση η εταιρεία δεν προσήλθε ώστε να ρυθμίσει το χρέος, και έτσι στις 18 Νοεμβρίου ξεκίνησε νέα διαδικασία κατάσχεσης. Στο διάστημα, όμως, των ημερών της άρσης της κατάσχεσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατατέθηκαν στους λογαριασμούς της εταιρείας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που δε κατέληξαν στο ΙΚΑ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, μόνο στην Alpha κατατέθηκαν πάνω από 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο ιδιοκτήτης φέρεται να έκανε ανάληψη σχεδόν 1,35 εκατ. ευρώ.

\r\n

\r\n Ο κ. Σπυρόπουλος από την αρχή αρνήθηκε όσα του αποδίδονται και υποστήριξε πως όλες οι ενέργειες του ήταν σύννομες. Υποστηρίζει, επίσης, ότι ζήτησε την άρση της κατάσχεσης προκειμένου η εταιρεία να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες οφειλές της, να τακτοποιήσει οφειλές στο προσωπικό της και να μπορέσει να κάνει ρύθμιση με το ΙΚΑ, ώστε να μην αντιμετωπίσει τον κίνδυνο πτώχευσης.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://iatroi.eu/

\r\n

ΙΣ Θεσσαλονίκης: Σχετικά με το ΤΣΑΥ

\r\n Ιατρικός Logo

\r\n

\r\n Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2014
\r\n Αρ. Πρωτ. : 6232/Γ
\r\n
\r\n Προς:
\r\n
\r\n Ιατρικός LogoΠρόεδρο του Π.Ι.Σ
\r\n Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων
\r\n Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
\r\n Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
\r\n
\r\n Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
\r\n
\r\n Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
\r\n
\r\n Σας αποστέλλουμε συνημμένα την άποψή μας για το ΤΣΑΥ και σας καλούμε από κοινού να ενεργήσουμε για την ανεξαρτητοποίηση του ταμείου μας.
\r\n
\r\n Αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτοχρόνως και έχουμε ενδοιασμούς για την πίστη στο σκοπό και την αποτελεσματικότητα των χειρισμών του ΔΣ του ΠΙΣ για τους εξής λόγους:
\r\n
\r\n α) Διεκδικεί αντικρουόμενα αιτήματα (αυτονομία του ταμείου και κρατική εγγύηση της σύνταξης).
\r\n
\r\n β) Αποδέχεται έμμεσα ως τετελεσμένο την κατάργηση του ΤΣΑΥ ( γνωμοδότηση νομικού συμβούλου του ΠΙΣ vs γνωμοδοτήσεις νομικών συμβούλων ΙΣΘ – ΙΣ Πατρών).
\r\n
\r\n γ) Και δεν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό δράσεων για την ανεξαρτητοποίηση του ΤΣΑΥ παρά την ασφυκτική πίεση του χρόνου.
\r\n ΣΧΕΤ
\r\n Επειδή δεν πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει άλλη σκοπιμότητα και επειδή θα είναι κρίμα και άδικο να χαθεί η τελευταία ευκαιρία λόγω αδράνειας ή εξαντλητικής συζήτησης, σας προτείνουμε να υλοποιήσουμε από κοινού τις παρακάτω δράσεις για την προώθηση του μοναδικού αιτήματος της ανεξαρτησίας του ΤΣΑΥ:
\r\n
\r\n 1) Μαζική αποστολή επιστολών στα κόμματα και στους βουλευτές.
\r\n
\r\n 2) Διοργάνωση τοπικών δημοψηφισμάτων για το ΤΣΑΥ και προβολής τους.
\r\n
\r\n 3) Διαπραγμάτευση με το ΥΥΚΑ για υποστήριξη του αιτήματος από την πλευρά του, με ανταποδοτική στήριξη από πλευράς του ιατρικού κόσμου στην περιστολή της όποιας σπατάλης.
\r\n
\r\n 4) Διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εργασίας για την από κοινού εργασία ενώπιον της τρόικας, όπου θα εξηγηθεί το μόνιμο δημοσιονομικό όφελος που θα προκύψει από την ανεξαρτητοποίηση του ΤΣΑΥ
\r\n
\r\n 5) Επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους αρχηγούς των κομμάτων για να τονιστεί το δίκαιο του αιτήματος και η συμβολή του στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής.
\r\n
\r\n 6) Οργάνωση πρωτότυπων και κλιμακούμενων ακτιβιστικών δράσεων υψηλής προβολής για την προώθηση του αιτήματος.
\r\n
\r\n Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας, και φυσικά τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας για δράση.
\r\n
\r\n Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
\r\n
\r\n Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος Νικόλαος Π. Νίτσας
\r\n
\r\n Πλαστικός Χειρουργός Χειρουργός Οφθαλμίατρος

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:iatroi.eu

\r\n

\r\n  

\r\n

Μητρόπουλος: Το ασφαλιστικό καταρρέει λόγω μνημονίου - Nέες μειώσεις από το 2015

\r\n

\r\n

\r\n Το Μνημόνιο έδωσε τη χαριστική βολή στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προέβλεψε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί, καθώς είναι δύσκολα αναστρέψιμη

\r\n

\r\n Δραματικές επιπτώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, με δραστικές μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, θα έχουν οι μνημονιακές ρυθμίσεις από το 2015, προέβλεψε ο εργατολόγος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΑ) με τίτλο «η κρίση στα ασφαλιστικά ταμεία και το μέλλον των συντάξεων».

\r\n

\r\n Η εκδήλωση έγινε στην κατάμεστη αίθουσα του ΣΙΝΕ-ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ και μίλησαν επίσης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης, ο εργατολόγος και μέλος της ΚΠΕ του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας και ο Θανάσης Καποτάς, πρόεδρος εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

\r\n

\r\n Ο κ. Μητρόπουλος επισήμανε ότι την κρίση που αντιμετώπιζε από χρόνια το ασφαλιστικό σύστημα επέτεινε το μνημόνιο, καθώς εξαιτίας των ρυθμίσεων και των αρνητικών επιπτώσεων που αυτό έφερε στην ελληνική οικονομία προκάλεσε απώλειες της τάξης των 65-70 δις ευρώ!

\r\n

\r\n «Με την υπαγωγή της χώρας μας στο καθεστώς των δύο Μνημονίων (ν.3845/2010, ν.4046/2012), η κρίση του Ασφαλιστικού Συστήματος επιτάθηκε επικίνδυνα και η κατάσταση σήμερα είναι δύσκολα ανατάξιμη» τόνισε ο κ. Μητρόπουλος αναφέροντας μεταξύ άλλων αιτιών το «κούρεμα» («PSI») των αποθεματικών στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, την αύξηση της ανεργίας κατά 17 μονάδες μέχρι σήμερα, (με κάθε μία (1) μονάδα να αφαιρεί κατ’ έτος τουλάχιστον 250 εκατ. € σε εισφορές από το σύστημα), τη ραγδαία μείωση των μισθών πάνω από 25 μονάδες, (με κάθε μία από τις οποίες να αφαιρεί 150 εκατ. € σε εισφορές κατ’ έτος από το σύστημα), τη δραστική περικοπή της κρατικής επιχορήγησης προς τα Ταμεία, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, την κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ των Ταμείων Επικούρησης, την έκρηξη της ανασφάλιστης και «μαύρης» εργασίας, την εκτεταμένη ατυπία στο μεγάλο τμήμα των εργασιακών σχέσεων.

\r\n

\r\n «Σήμερα μπορούμε ανεπιφύλακτα να ισχυριστούμε ότι το Μνημόνιο έδωσε τη χαριστική βολή στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, τόνισε ο κ. Μητρόπουλος και περιέγραψε το νέο τοπίο που θα έχουμε στις συντάξεις από 1-1-2015:

\r\n

\r\n «Η κατάσταση στα Ταμεία θα επιδεινωθεί, αφού, παρά την ήδη τραγική οικονομική τους θέση, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τις «συνταξιοδοτικές ρήτρες. Ειδικότερα:

\r\n

\r\n Ι. Οι Επικουρικές συντάξεις είναι θεσμός χωρίς μέλλον

\r\n

\r\n Οι επικουρικές συντάξεις θα μειωθούν δραστικά. Μάλιστα το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) που ενώ ιδρύθηκε προ διετίας (ν.4052/2012) με πανηγυρισμούς, η Κυβέρνηση το καταργεί. Το ταμείο αυτό στις 3-5-2014 αποφάσισε την πρώτη οριζόντια μείωσή τους κατά 5,2% από 1-7-2014. Θα ακολουθήσει είτε η ενσωμάτωση του συμβολικού ποσού των επικουρικών στις κύριες συντάξεις είτε η πλήρης κατάργησή τους, κυρίως με την εφαρμογή του «μαθηματικού τύπου» του ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων: τον συντελεστή βιωσιμότητας του Ταμείου, τον αριθμό εξερχομένων στη σύνταξη, τα δημογραφικά δεδομένα, τη «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», τη «ρήτρα θανάτου», δηλαδή το δικαίωμα του συνταξιούχου να αποκληρώνει τη σύζυγο του από τη σύνταξη προκειμένου να λάβει ο ίδιος μεγαλύτερο τμήμα της εν ζωή. Ο μαθηματικός αυτός τύπος θα πιέζει προς τα κάτω τις επικουρικές συντάξεις μέχρις εξαΰλωσής τους και τελικής τους κατάργησης. Το βέβαιο συμπέρασμα είναι ότι οι επικουρικές συντάξεις δεν έχουν μέλλον. Σε πρώτο στάδιο θα μειωθούν δραστικά και εν τέλει θα καταργηθούν.

\r\n

\r\n ΙΙ. Οι κύριες συντάξεις θα υφίστανται διαρκή μείωση από 1-1-2015

\r\n

\r\n Η καταλυτικότερη εξέλιξη στην νέα φάση του Ασφαλιστικού που εισερχόμαστε από 1-1-2015 είναι η εφαρμογή της «ρήτρας εγγύησης μόνο της βασικής σύνταξης από το κράτος». Για την καταβολή του «αναλογικού» τμήματος της κύριας σύνταξης, ευθύνη θα έχουν αποκλειστικά μόνο τα οικεία Ταμεία».

\r\n

\r\n Το σύστημα καταρρέει, οι συντάξεις κινδυνεύουν!Κατά την εκτίμηση του κ. Μητρόπουλου «το σύστημα οδηγείται σε κατάρρευση, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Το σύστημα συντάξεων σε λίγους μήνες θα αδυνατεί να μείνει όρθιο με τις δικές του δυνάμεις (αποθεματικά και εισφορές). Δεν θα μπορέσει να εγγυηθεί το σημερινό επίπεδο συντάξεων. Το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα έχει περιπέσει σε βαθειά κρίση λόγω Μνημονίου. Χρειάζεται άμεσα επαναρτίωση. Η επιστροφή των αποθεματικών που «κουρεύτηκαν» με το PSI, στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά (περίπου 26 δις €) ως πρώτο βήμα θα αποτελούσε μια μεταβατική ανάσα για τα Ταμεία. Περαιτέρω, η ορθολογική τους οργάνωση με ευελιξία, αυτονομία και αυτοδιαχείριση, η σοβαρή και βέβαιη επένδυση των επιστρεφόμενων αποθεματικών του, η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παροχών με πνεύμα ισότητας και δικαιοσύνης, θα αναστηλώσουν την πίστη των πολιτών στο δημόσιο σύστημα».

\r\n

\r\n Μεταβατικό πρόγραμμα διάσωσης του ΑσφαλιστικούΟ βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ένα μεταβατικό πρόγραμμα, που θα απέτρεπε την κατάρρευση του Ασφαλιστικού Συστήματος, με τις εξής παρεμβάσεις:

\r\n

\r\n 1.Την αναστολή της ψήφισης κάθε νέας ρύθμισης συνταξιοδοτικού περιεχομένου (θεμελίωση, ύψος συντάξεων, ύψος εισφορών, όρια ηλικίας κ.ά.).

\r\n

\r\n 2.Την αναστολή της εφαρμογής από 1-1-2015 των «ασφαλιστικών ρητρών».

\r\n

\r\n 3.Την άμεση επιστροφή των 26 δις € που απώλεσαν τα Ταμεία με το «κούρεμα» των αποθεματικών («PSI») από την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.

\r\n

\r\n 4.Την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων, κατά το προηγούμενο των Τραπεζών, η οποία πρέπει να είναι ύψους 35-40 δις €. Το ποσό αυτό αντιστοιχίζεται στις απώλειες των Ασφαλιστικών Ταμείων από το Μνημόνιο δηλαδή :από την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση των μισθών, τη μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών και την κατάργηση των κοινωνικών πόρων.

\r\n

\r\n Όπως τόνισε ο κ. Μητρόπουλος «κάθε συζήτηση για τα Ασφαλιστικά Ταμεία προϋποθέτει την άμεση αναπλήρωση κατά τουλάχιστον 65-70 δις € που απώλεσαν τα Ταμεία από τις άμεσες μνημονιακές παρεμβάσεις. Όποια άλλη συζήτηση-παρέμβαση στο Ασφαλιστικό Σύστημα της Ελλάδας θα εντάσσεται στο διαρκές εκ προμελέτης έγκλημα κατά του λαού και των Ελλήνων ασφαλισμένων συνταξιούχων, που η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψουν να ολοκληρωθεί».

\r\n

\r\n Εξεταστική για το PSI

\r\n

\r\n Τέλος ο κ. Μητρόπουλος υποστήριξε ότι πρέπει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το «κούρεμα» («PSI») των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων, και την καταστροφική επίδραση του Μνημονίου στο συνολικό ασφαλιστικό σύστημα αφού αυτό αποτελεί την πιο βίαιη αρπαγή πλούτου σε βάρος της Ελληνικής Εργατικής Τάξης που έχει συντελεστεί ποτέ!

\r\n

\r\n «Πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο, «εκ προμελέτης», έγκλημα, το μεγαλύτερο στη μεταπολεμική ιστορία του τόπου, στο οποίο ενεπλάκησαν οι επικυρίαρχοι δανειστές, οι μνημονιακές κυβερνήσεις, τμήμα της πανεπιστημιακής και Ερευνητικής διανόησης και δυστυχώς το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τέτοια λεηλασία του συνολικού μόχθου ενός ολόκληρου λαού δεν απαντάται στα παγκόσμια χρονικά! Το σκάνδαλο αυτό πρέπει να ερευνηθεί άμεσα, σε όλες του τις πτυχές και πρώτα απ’όλα με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, που θα εξετάσει συνολικά την αρπαγή των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων» κατέληξε. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.